Eprints Repo

Items where Subject is "Доповіді та тези"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: K | P | А | Б | В | Г | Д | Ж | К | М | П | Р | С | Т | Ч | Ю | Я
Number of items at this level: 97.

K

Kozlovtseva, Valentyna and Demianchuk, Maryna and Koval, Viktor and Hordopolov, Volodymyr and Atstaja, Dzintra (2021) Ensuring sustainable development of enterprises in the conditions of digital transformations. In: Second International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2021), May 19-21, 2021, Kryvyi Rih, Ukraine.

P

Pavlenko, Olena (2019) Modeling of Options of Providing Entrepreneurship Entities Competitiveness on The Basis of Innovation Clusters Development. In: 34 th IBIMA Conference, 13-14 November, 2019, Madrid, Spain.

Pavlenko, Olena and Zhavnerchyk, Olesia (2019) MAKING THE TRANSITION TO IMPLEMENTATION OF MARINE STRATEGY FRAMEWORK DIRECTIVE. In: Fifth International Conference of European Academy of Science, February 20-28, 2019, Bonn, Germany.

А

Андрущенко, О. С. (2014) Сланцевий газ та оцінка перспектив його використання в Україні. In: XIII наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 21-25 квітня 2014 року, м. Одеса, Україна.

Андрущенко, О. С. (2014) Оцінка можливості диверсифікації газозабезпечення України за рахунок сланцевого газу. In: VI Міжнародна науково-практична конференція, 16-17 жовтня 2014 рік, м. Рівне, Україна.

Андрущенко, О. С. (2015) Аналітичний огляд інструментів енергозбереження. In: Міжнародна конференція Економіка в сучасних умовах: стан, проблеми та пошук шляхів їх подоланяя, 26-27 червня 2015 р., м. Львів, Україна.

Андрущенко, О. С. (2015) Класифікація інструментів енергозбереження. In: XIV наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 11-15 травня 2015 р., м. Одеса, Україна.

Андрущенко, О. С. (2016) Вектори управління енергозбереженням. In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, 18-19 березня 2016 р., м. Миколаїв, Україна.

Андрущенко, О. С. (2016) Ефективність пільгового кредитування енергозберігаючих заходів. In: XV наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 4-13 травня 2016 р., м. Одеса, Україна.

Андрущенко, О. С. (2016) Определение энергосберегающего потенциала фьючерсов. In: Міжнародна науково-практична конференція Economy and society: modern foundation for human development, 31 жовтня 2016 р., м. Лейпциг, Німеччина.

Андрущенко, О. С. (2016) Визначення енергозберігаючого потенціалу опціонів. In: Міжнародна науково-практична конференція Маркетингові комунікації та логістика у сфері технологій енергозбереження в Україні та світі, 20-21 жовтня 2016 р., м. Дніпро, Україна.

Андрущенко, О. С. (2017) Перспективи використання методу реальних опціонів (ROV) при управлінні енергетичним ринком України. In: XVI наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 3-13 травня 2017 р., м. Одеса, Україна.

Б

Болюх, А. В. (2019) Застосування Google-інструментів в управлінській діяльності. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 15-18 квітня 2019 р., Одеса, Україна.

Березанський, Є. Р. and Павленко, О. П. and Яворський, С. В. (2022) Вплив криптовалюти на розвиток комп'ютерних технологій. In: 7 th International scientific and practical conference “Science, innovations and education: problems and prospects”, February 9-11, 2022, Tokyo, Japan.

Богомолюк, Д. О. and Козловцева, В. А. (2022) Аналіз використання мотиваційних методів на підприємстві. In: Студентська наукова конференція Одеського державного екологічного університету - 2022, 11-18 травня 2022, Одеса, Україна.

В

Венгер, О. С. (2022) Електронні вибори в Україні: проблеми та перспективи. In: ХХІ наукова конференція молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 23-31 травня 2022 р., Одеса, Україна.

Г

Головіна, О. І. and Павленко, О. П. (2015) Кластерний підхід до управління проектами в зоні міжлимання. In: Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів, території міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку, 18-20 листопада 2015 р., м. Одеса, Україна.

Герасименко, О. А. (2022) Вплив військових дій на епідеміологічний стан екологічних систем. In: ХХІ наукова конференція молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 23-31 травня 2022 р., Одеса, Україна.

Головіна, О. А.. and Павленко, О. П. and Бовсунівська, А. С. (2022) Підвищення ефективності взаємодії з клієнтами у кол-центрах // Science, innovations and education: problems and prospects. In: 7 th International scientific and practical conference “Science, innovations and education: problems and prospects”, February 9-11, 2022, Tokyo, Japan.

Д

Дмитрієнко, А. С. and Розмарина, А. Л. (2022) Напрямки удосконалення управління конфліктами в організації. In: Студентська наукова конференція Одеського державного екологічного університету - 2022, 11-18 травня 2022, Одеса, Україна.

Домаскін, Д. О. and Колонтай, С. М. (2022) Моніторинг представленості продукції як важіль управління продажами. In: Студентська наукова конференція Одеського державного екологічного університету - 2022, 11-18 травня 2022, Одеса, Україна.

Ж

Жавнерчик, О. В. (2019) Формування конкурентоспроможності екологоорієнтованого підприємництва /Formation of competitiveness of ecology-oriented enterprise. In: Research and Innovation: Collection of scientific articles, 27 лютого 2019 р., New York, USA.

Жавнерчик, О. В. (2017) Інституціональне середовище еколого-орієнтованого розвитку регіонального рибогосподарського комплексу. In: Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців», 29-30 червня 2017 р., м. Одеса, Україна.

Жавнерчик, О. В. (2017) Концептуальні стратегеми еколого-орієнтованого розвитку агросектору України. In: Сучасні тенденції економічного розвитку регіонів: теоретичні і прикладні аспекти, 11-12 травня 2017 р., м.Одеса, Україна.

Жавнерчик, О. В. (2015) Проблеми і перспективи забезпечення екологічної безпеки аграрного землекористування в умовах економічних трансформацій. In: Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові погляди на економічний розвиток країни: теорії та пропозиції», 11-12 грудня 2015 р., м. Ужгород, Україна.

Жавнерчик, О. В. (2016) Концептуальні засади екологізації сільськогосподарського природокористування. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 4-13 травня 2016 р., м. Одеса, Україна.

Жавнерчик, О. В. (2010) Економіко-екологічні оцінки особливості розвитку меліорації на півдні України. In: Екологічний менеджмент у загальній системі управління, Квітень, 2010 р., м. Суми, Україна.

Жавнерчик, О. В. (2012) Напрями економіко-екологічної оптимізації земельного оподаткування. In: Міжнародна науково-практична конференція «Економіка і управління: проблеми науки і практики», 3-4 грудня 2012 р., м.Київ, Україна.

Жавнерчик, О. В. (2013) Напрями підвищення конкурентоспроможності органічної продукції в Україні. In: Актуальні питання підвищення конкурентоспроможності держави, бізнесу та освіти в сучасних економічних умовах: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 лютого 2013 р., м. Полтава, Україна.

Жавнерчик, О. В. (2013) Змістовна характеристика екологічної безпеки аграрного землекористування. In: Інституційні засади функціонування економіки в умовах: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 14-15 травня 2013 р., м. Дніпропетровськ, Україна.

Жавнерчик, О. В. (2013) Економіко-екологічна справедливість розподілу ренти. In: Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та управління: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 16-17 січня 2013 р., м. Дніпропетровськ, Україна.

Жавнерчик, О. В. (2012) Економіко-екологічна безпека земельних ресурсів. In: Роль меліорації та водного господарства у забезпеченні сталого розвитку землеробства, 5.12.2012 р., м.Київ, Україна.

Жавнерчик, О. В. (2019) Механізми розвитку екологоорієнтованого підприємництва. In: "Міжнародна конференція Інтеграція бізнес-структур: стратегії та технології", 22 лютого 2019 р., м.Тбілісі, Грузія.

Жавнерчик, О. В. (2016) Ідентифікація та мінімізація фонових екологічних небезпек аграрного землекористування. In: Потенціал економіки країни: сучасний стан, розвиток та управління, 17-18 червня 2016 р., м. Львів, Україна.

Жавнерчик, О. В. and Машталер, Ю. І. (2018) Етико-організаційні засади паліативної допомоги. In: Реформування економіки в контексті міжнародного співробітництва:механізми та стратегії, 24 листопада 2018 р., м. Львів, Україна.

Жавнерчик, О. В. (2017) Екологічні проблеми розвитку рибного господарства України. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, травень 2017 р., м.Одеса, Україна.

Жавнерчик, О. В. and Ярошенко, Ю. О. (2018) Екологоорієнтоване стратегування продовольчої безпеки: моніторинговий аспект. In: Економіка, управління, фінанси: проблеми та перспективи розвитку: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15 вересня 2018 р., м.Київ, Україна.

Жавнерчик, О. В. (2016) Екологічні аспекти аграрної складової продовольчої безпеки держави. In: Фінансова безпека та перспективи розвитку соціально-економічних систем, 15-16 квітня 2016 р., м.Київ, Україна.

К

Козловцева, В. А. (2018) Сучасні тенденції формування соціальної відповідальності бізнесу. In: The modern trends in the development of business social responsibility, 29 червня 2018 р., м. Лісабон, Португалія.

Козловцева, В. А. (2017) Інформаційні основи екологізації агропромислової сфери України. In: Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців», 29-30 червня 2017 р., м. Одеса, Україна.

Козловцева, В. А. (2017) Проблемні питання екологізації агропромислової сфери України. In: Матеріали ХVІІ наукової  конференції молодих вчених ОДЕКУ, 3-12 травня  2017 р., м. Одеса, Україна.

Кроленко, Ю. I. and Семергей-Чумаченко, А. Б. (2018) Смерчі над південним заходом України з 2001 по 2017 р. In: Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: III міжнародна наукова конференція молодих вчених, 21-23 березня 2018 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Козловцева, В. А. and Назарова, Д. В. (2020) Окремі проблемні аспекти генезису сталого лісокористування в Україні. In: Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22-травня 2020 року, Маріуполь-Київ.

Козловцева, В. А. (2020) Перспективи розвитку «зеленої» енергетики на території україни в умовах глобальної рецесії. In: IX Міжнародна науково-практична конференція вчених, молодих науковців, аспірантів та студентів “Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції”, 14 травня 2020 року, м. Одеса.

Козловцева, В. А. (2015) Сучасні проблеми екологічного управління підприємствами харчової промисловості. In: Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку: регіональні особливості та світові тенденції, 27–28 листопада 2015 р., м. Одеса, Україна.

Колонтай, С. М. (2021) Реалії та перспективи розвитку екологічного менеджменту в Україні. In: Х Міжнародна науково-практична конференція “Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 7-9 квітня 2021, м. Одеса: ДУІТЗ.

Колонтай, С. М. and Чернявська, В. А. (2021) Еколого-орієнтований розвиток івентивного туризму. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Фінансово-економічний розвиток менеджменту, обліку та аудиту на сучасному етапі", 13 лютого 2021, Одеса, Україна.

Колонтай, С. М. and Чернявська, В. А. (2021) Кінний туризм як перспективний напрямок соціально-економічного розвитку регіону. In: IV Міжнародна науково-практична конференція "Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях", 27-28 травня 2021 р., Маріуполь, Україна.

М

Молчанова, А. Ю. and Розмарина, А. Л. (2022) Аналіз тенденцій розвитку електронних розрахунків в Україні. In: Студентська наукова конференція Одеського державного екологічного університету - 2022, 11-18 травня 2022, Одеса, Україна.

П

Павленко, О. П. and Чумак, В. В. (2015) Розвиток морегосподарського комплексу в умовах глобалізації. In: Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції, 23 квітня 2015 року, м. Рівне, Україна.

Павленко, О. П. and Розмарина, А. Л. and Венгер, О. С. (2020) Аналіз економічних методів регулювання у сфері поводження з твердими побутовими відходами. In: The 6th International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society”, February 5-7, 2020, Liverpool, United Kingdom.

Павленко, О. П. and Чумак, В. В. (2015) Разработка P-S-R индикаторов природопользования на региональном уровне. In: Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців, 16-18 червня 2015 р., м. Одеса, Україна.

Павленко, О. П. and Пам, О. А. (2016) Напрямки реалізації регіональної політики енергозбереження. In: Соціально-економічні проблеми в житловому секторі, 19.02.2016 р., м. Одеса, Україна.

Павленко, О. П. and Бабірлі, У. Х. (2017) Екологічна складова в експортному потенціалі вітчизняних підприємств. In: Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців», 29-30 червня 2017 р., м. Одеса, Україна.

Павленко, О. П. and Бабіров, Е. Х. (2017) Екологізація товарів, як чинник підвищення конкурентоспроможності на інтегрованих ринках. In: Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців», 29-30 червня 2017 р., м. Одеса, Україна.

Павленко, О. П. (2021) Моніторинг сучасного стану регіонального управління в умовах децентралізації. Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях. In: IV Міжнародна науково-практична конференція. Маріуполь, 27-28 травня 2021 р., Маріуполь, Україна.

Павленко, О. П. and Абрашевський, І. В. (2019) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. In: Міжнародна науково-практична конференція "ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ У СУЧАСНОМУ СВІТІ", 15-19 квітня 2019 р., Маріуполь , Україна.

Павленко, О. П. and Аверкіна, А. О. (2019) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ. In: Міжнародна науково-практична конференція "ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ У СУЧАСНОМУ СВІТІ", 15-19 квітня 2019 р., Маріуполь , Україна.

Павленко, О. П. and Андрушко, М. А. (2020) Підвищення ефективності менеджменту на водному транспорті. In: IX Міжнародна науково-практична конференція вчених, молодих науковців, аспірантів та студентів “Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції”, 14 травня 2020 р., Рівне , Україна.

Павленко, О. П. and Бажак, К. (2019) МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ. In: Міжнародна науково-практична конференція "ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ У СУЧАСНОМУ СВІТІ", 15-19 квітня 2019 р., Маріуполь , Україна.

Павленко, О. П. and Вайчютє, С. О. (2021) Організаційно - економічні механізми превентизації та адаптації до глобальних кліматичних змін внаслідок антропогенного впливу в Україні. In: Тhe II International Scientific and Practical Conference, January 26 – 29, 2021, Luxembourg, Luxembourg.

Павленко, О. П. and Венгер, О. С. (2020) Напрями вирішення проблем у сфері поводження з небезпечними відходами на регіональному рівні. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Поводження з небезпечними відходами в Україні: практичний досвід безпечного перезатарення, вивезення та утилізації», 18 лютого 2020 р., Київ, Україна. (Unpublished)

Павленко, О. П. and Розмарина, А. Л. and Андрушко, М. А. (2021) Напрями підвищення конкурентоспроможності екологічної (органічної) продукції. In: Тhe II International Scientific and Practical Conference, January 26 – 29, 2021, Luxembourg, Luxembourg.

Павленко, О. П. and Розмарина, А. Л. and Андрушко, М. А. (2021) Проблеми та перспективи розвитку екологічного маркетингу в Україні. In: Тhe 5 th International scientific and practical conference “World science: problems, prospects and innovations”, January 27-29, 2021, Toronto, Canada.

Пилипчук, Д. Ю. and Розмарина, А. Л. (2022) Сучасні механізми управління банківськими ризиками. In: Студентська наукова конференція Одеського державного екологічного університету - 2022, 11-18 травня 2022, Одеса, Україна.

Прокопенко, А. В. (2022) Управління готельно-ресторанним бізнесом. In: ХХІ наукова конференція молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 23-31 травня 2022 р., Одеса, Україна.

Р

Розмарина, А. Л. (2021) Сучасні напрямки збалансованого розвитку регіонів. In: ІV Міжнародна науково-практична конференція "Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях" (присвячена 30-річчю незалежності України), 27-28 травня 2021 р., Маріуполь , Україна.

Розмарина, А. Л. (2021) Проблеми та перспективи розвитку ринку "зеленої" продукції в Україні. In: V спеціалізований міжнародний Запорізький екологічний форум "Еко Форум - 2021", 14-16 вересня 2021 р., Запоріжжя, Україна.

Розмарина, А. Л. and Андрушко, М. А. (2021) Екологічний маркетинг як напрям підвищення екологічної конкурентоспроможності підприємства. In: Х Міжнародна науково-практична конференція "Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики", 10 вересня 2021 р., Одеса, Україна.

Розмарина, А. Л. and Андрушко, М. А. (2021) Аналіз рекреаційно-туристичного потенціалу Одеського регіону. In: V Міжнародна науково-практична конференція «Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики», 19 травня 2021, Полтава, Україна.

Розмарина, А. Л. and Вітенчук, К. О. and Лаврик, А. С. (2022) Аналіз стану екологічного брендингу в Україні. In: The III International Scientific and Practical Conference «Society and science. Problems and prospects», January 25 – 28, 2022, London, England.

Розмарина, А. Л. and Горєлік, М. К. (2022) Екологічне оподаткування: проблеми та перспективи. In: ХVІІІ Всеукраїнська наукова on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю «Сучасні проблеми екології», 06 жовтня 2022, Житомир, Україна.

Рязанова, А. Є. and Смірнова, К. В. (2022) Роль та необхідність адаптації персоналу. In: Студентська наукова конференція Одеського державного екологічного університету - 2022, 11-18 травня 2022, Одеса, Україна.

С

Смірнова, К. В. (2019) Роль екологічної освіти в забезпеченні сталого розвитку. In: Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях:, 7-8 травня 2019 року, Маріуполь (Україна) – Київ (Україна) –- Бельско-Бяла (Польща).

Сусід, Ю. І. and Смірнова, К. В. (2018) Сутність та необхідність екологічного маркетингу в сучасних умовах господарювання. In: Наукові розробки молоді на сучасному етапі, 26-27 квітня 2018 р., Київ, Україна.

Смірнова, К. В. and Венгер, О. С. (2019) Перспективи розвитку вітчизняних еко-стартапів. In: Сучасні методи підвищення ефективності використання економічного потенціалу у напрямку розвитку регіональної економіки:, 26 січня 2019, Львів, Україна.

Смірнова, К. В. and Чабанюк, А. С. (2020) Розвиток соціально-відповідального маркетингу в сучасних вітчизняних реаліях. In: Міжнародні, нормативні та управлінські аспекти соціально-економічного розвитку, 25 квітня 2020 р., м. Київ.

Смірнова, К. В. (2020) Гейміфікація як сучасний інструмент підвищення залученості персоналу. In: Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції, 14 травня 2020 р., м. Рівне: НУВГП.

Смірнова, К. В. (2020) Емоційне лідерство як перспективна форма розвитку лідерства в системі публічного управління. In: Економіка сьогодення: актуальні питання та інноваційні аспекти, 25 квітня 2020 р., м. Запоріжжя.

Смірнова, К. В. (2015) Інтеграція наукової роботи студентів в учбовий процес. In: VIІІ Міжнародна наук.-практ. конференція студентів та молодих науковців "Наука, освіта, суспільство очима молодих науковців", 14 травня 2015 р., м. Рівне, Україна.

Смірнова, К. В. and Жавнерчик, О. В. (2016) Проблеми поводження з відпрацьованими малими джерелами електричного струму у житловому секторі. In: Міжнародна науково-практична конференція "Соціально-економічні проблеми в житловому секторі", 19 лютого 2016 р., м. Одеса, Україна.

Смірнова, К. В. (2014) Сучасний стан використання екологічного маркування в Україні. In: Міжнародна науково-практична конференція "Шляхи розвитку економіки у контексті євроінтеграційних процесів", 7-8 лютого 2014 р., м. Сімферополь, Україна.

Смірнова, К. В. (2017) Грінвошінг як інструмент псевдо екологічного маркетингу. In: Міжнар.наук.-практ. конф.молодих вчених "Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців", 29-30 червня 2017 р., м. Одеса, Україна.

Смірнова, К. В. (2016) Шляхи вирішення проблеми роздільного збору небезпечних побутових відходів. In: ХVІ наукова конференція "Конференція молодих вчених ОДЕКУ", 4-13 травня 2016 р., м. Одеса, Україна.

Смірнова, К. В. (2015) Екомаркування вітчизняної продукції: сучасний стан та проблеми. In: ХV наукова конференція "Конференція молодих вчених ОДЕКУ", 11-15 травня 2015 р., м. Одеса, Україна.

Смірнова, К. В. (2014) Екомаркування як засіб підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції. In: ХІV наукова конференція "Конференція молодих вчених ОДЕКУ", 22-25 квітня 2014 р., м. Одеса, Україна.

Смірнова, К. В. (2017) Особливості маркетингової діяльності сучасної торговельної організації. In: ІІІ міжнародна наук.-практ. Конференція "Сучасні тенденції економічного розвитку регіонів: теоретичні та прикладні аспекти", 11-12 травня 2017 р., м. Одеса, Україна.

Саковський, Д. С. and Смірнова, К. В. (2022) Вплив соціально-психологічного клімату на взаємовідносини в колективі. In: Студентська наукова конференція Одеського державного екологічного університету - 2022, 11-18 травня 2022, Одеса, Україна.

Смірнова, К. В. (2021) Застосування вірусного маркетингу в сучасних умовах. In: Економіка сьогодення: актуальні питання і трансформаційні процеси, 30 квітня 2021, м. Дніпро.

Смірнова, К. В. (2022) Використання корпоративної валюти для підвищення мотивації персоналу. In: VІ Міжнародна науково-практична конференція «Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики», 19 травня 2022, Полтава, Україна.

Смірнова, К. В. and Темірева, О. Д. (2022) Використання бюджету участі для розвитку громад. In: IV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної науки та освіти», 20-21 січня 2022, Львів, Україна.

Т

Темірева, О. Д. (2022) Особливості та перспективи використання громадського бюджету для активізації територіальних громад. In: ХХІ наукова конференція молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 23-31 травня 2022 р., Одеса, Україна.

Ч

Чабанюк, А. С. and Смірнова, К. В. (2018) Використання «greenwashing» як форми псевдо екологічного маркетингу. In: Наукові розробки молоді на сучасному етапі, 26-27 квітня 2018, Київ, Україна.

Чернявська, В. А. and Колонтай, С. М. (2022) Екологічні інновації як фактор екологізації економіки. In: Студентська наукова конференція Одеського державного екологічного університету - 2022, 11-18 травня 2022, Одеса, Україна.

Ю

Юзва, І. М. (2019) Проблеми та перспективи впровадження е-демократії в Україні. In: Конференція молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 06-10 травня 2019 р., Одеса, Україна.

Я

Яркіна, В. Г. (2022) Розробка бізнес плану створення нового бізнесу в сфері послуг. In: ХХІ наукова конференція молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 23-31 травня 2022 р., Одеса, Україна.

Яценко, К. С. and Розмарина, А. Л. (2022) Напрями побудови ефективних взаємовідносин в організації. In: Студентська наукова конференція Одеського державного екологічного університету - 2022, 11-18 травня 2022, Одеса, Україна.

This list was generated on Fri Mar 24 09:22:43 2023 UTC.