Елементи, в яких тема: "Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра інформаційних технологій > Доповіді та тези
Структура ОДЕКУ > Інститути та факультети > Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра інформаційних технологій > Доповіді та тези"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Творці | Тип елементу
Перейти до: V | Б | В | Г | К | Л | С | Ф
Число елементів на цьому рівні: 18.

V

Velykodniy, S. S., Burlachenko, Zh.V., Zaitseva-Velykodna, S. (2019) Method of presenting the assessment for reengineering of software systems with the project coefficients help. Інформаційні технології в моделюванні: Матеріали ІV-ої всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 1. с. 10-11.

Б

Борик, С. А., Бояринцев, Є. Л., Гопченко, Є. Д., Гушля, О. В., Коваленко, Л. Б., Шевченко, В. Ф. (1997) Динаміка змінювання структури сольового складу води в нижній течії Дністра : тезисы докладов. In: Международный научно-практический семинар "Эколого-экономические проблемы Днестра", 18-19 сентября 1997 г., ОЦНТИ, г. Одесса, Украина.

В

Великодний, С.С. (2012) Передумови реінжинірингу систем автоматизованого проектування. Холодильна техніка та технологія, 1. с. 23. ISSN 0453-8307

Великодний, С.С. (2015) Модель реінжинірингу програмного забезпечення SCADA-систем, що застосовуються на транспорті. Міжнародна науково-практична конференція "Новітні технології в автомобілебудівництві та транспорті", 1. с. 104-105.

Великодний, С.С., Нніхке, О. (2012) Методологія зворотного проектування програмного забезпечення САПР. V Всеукраинская научно-практическая конференция "Информационные технологии и автоматизация - 2012, 1. с. 10-11.

Великодний, С.С., Сирчин, Д.О. (2017) Аналітика та рефакторінг інтерфейсів CRM-систем. XVIII International Conference DYNAMICAL SYSTEM MODELLING AND STABILITY INVESTIGATION, 1. с. 194-195.

Великодний, С.С., Тимофєєва, О.С. (2016) Базові методи реінжинірингу програмних компонентів. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні управляючі системи та технології", 1. с. 293-295. ISSN 978-966-7591-69-4

Великодний, С.С., Тимофєєва, О.С. (2017) Ідеалізовані моделі реінжинірингу видів забезпечення програмних систем. XVIII International Conference Dynamical system modeling and stability investigation, 1. с. 195-196.

Великодний, С.С., Тимофєєва, О.С., Нямцу, К.Є. (2017) Парадигма подання лінгвістичного забезпечення за допомогою формальних граматик. Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні управляючі системи та технології", 1. с. 266-268. ISSN 978-966-7591-75-5

Великодний, С.С., Тимофєєва, О.С., Онищенко, С.М. (2016) Моделювання інформаційного сполучення компонентів SCADA-систем. ХІІ Міжнародна конференція "Стратегія якості у промисловості і освіті", 1. с. 511-518. ISSN 978-966-2752-71-7

Великодный, С.С. (2013) Особенности реинжиниринга программного обеспечения открытых САПР. Материалы IX международной конференции "Стратегия качества в промышленности и образовании", 1. с. 304-307. ISSN 978-966-2637-19-9

Великодный, С.С. (2011) Технико-экономический анализ внедрения системы автоматизированного производства. Десята всеукраїнська науково-технічна конференція "Математичне моделювання та інформаційні технології", 5 (133). с. 24-25. ISSN 0453-8307

Г

Гриб, О. М., Сербов, М. Г., Яров, Я. С., Бояринцев, Є. Л., Терновий, П. А., Пилип'юк, В. В. (2018) Оцінка сучасного стану прибережних захисних смуг у басейні річки Великий Куяльник та загальні рекомендації щодо заходів з його поліпшення у майбутньому : матеріали конференції. In: VII Всеукраїнська наукова конференція "Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології" присвячена 100-річчю від дня заснування Національної академії наук України, 13-14 листопада 2018 р., Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України, м. Київ, Україна.

К

Кузніченко, С.Д., Бучинська, І.В. (2017) Проектування інтегрованої геоінформаційної системи регіонального моніторингу повеней на основі ІоТ. MSTIoE 2017 : Східно-Европейська конференція Математичні та програмні технології Internet of Everything, 1. с. 55-57.

Л

Лобода, Н. С., Гриб, О. М., Килимник, О. М., Тучковенко, Ю. С., Гопченко, Є. Д., Бєлов, В. В., Шекк, П. В., Гриб, К. О., Яров, Я. С., Сербов, М. Г., Бояринцев, Є. Л., Терновий, П. А. (2012) Гідроекологічні проблеми водойм екосистеми верхньої частини Хаджибейського лиману та рекомендації по управлінню їх водним режимом, підвищенню біопродуктивності та поліпшенню якості води : материалы конференции. In: III Международная научная конференция «Современные проблемы гидроэкологии. Перспективы, пути и методы решений», 17-19 мая 2012 г., Украина, г. Херсон, Херсонская гидробиологическая станция НАН Украины.

Лобода, Н. С., Гриб, О. М., Сербов, М. Г., Бояринцев, Є. Л., Яров, Я. С., Терновий, П. А. (2019) Визначення максимальних витрат води за позначками рівнів високих вод на малих річках Причорномор’я (на прикладі річок Довбока і Кубанка у басейні Куяльницького лиману в 2012 та 2017 роках) : матеріали доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя", 17-18 жовтня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

С

Сербов, М. Г., Гриб, О. М., Пилип'юк, В. В. (2019) Методологічні підходи та результати оцінки екологічних ризиків забруднення ґрунтів і донних відкладень водних об'єктів Українського Придунав′я : матеріали доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя", 17-18 жовтня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Ф

Федорова, Г. В., Кострицька, Л. С. (2018) Інформаційні технології для рішення прикладних завдань природничих наук і екології : матеріали конференції. In: ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених "Теоретичні та прикладні аспекти застосування інформаційних технологій в галузі природничих наук", 6-8 червня 2018 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Цей список був створений у Fri Apr 23 05:23:24 2021 MSK.