Eprints Repo

Items where Subject is "Доповіді та тези"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: K | M | V | Б | В | Г | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Ф | Ш
Number of items at this level: 40.

K

Kuznichenko, S (2019) Using UAV During Planned by Unmanned combines. 2019 IEEE 5th International Conference.

M

Makarova, A. O. and Onischenko, S. M. (2018) Development of software for modeling the dynamik system of a boring machine in conditions of interrupted cutting. In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 6-8 червня 2018 р., Одеський державний екологічний університет.

V

Velykodniy, S. S. and Burlachenko, Zh. V. and Zaitseva-Velykodna, S. S. (2019) Method of presenting the assessment for reengineering of software systems with the project coefficients help. Інформаційні технології в моделюванні: Матеріали ІV-ої всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 1. pp. 10-11.

Б

Борик, С. А. and Бояринцев, Є. Л. and Гопченко, Є. Д. and Гушля, О. В. and Коваленко, Л. Б. and Шевченко, В. Ф. (1997) Динаміка змінювання структури сольового складу води в нижній течії Дністра : тезисы докладов. In: Международный научно-практический семинар "Эколого-экономические проблемы Днестра", 18-19 сентября 1997 г., ОЦНТИ, г. Одесса, Украина.

В

Великодний, С. С. and Тимофєєва, О. С. and Зайцева-Великодна, С. С. (2018) Метод розрахунку показників оцінки проекту при виконанні реінжинірингу програмних систем. In: ІІ Всеукраїнський пленер з питань природничих наук, 26-28 липня 2018 р., м. Одеса, Україна.

Великодний, С. С. (2015) Модель реінжинірингу програмного забезпечення SCADA-систем, що застосовуються на транспорті. In: Міжнародна науково-практична конференція "Новітні технології в автомобілебудівництві та транспорті", 15-16 жовтня 2015 р., м. Харків.

Великодний, С. С. and Тимофєєва, О. С. and Онищенко, С. М. (2016) Моделювання інформаційного сполучення компонентів SCADA-систем. In: ХІІ Міжнародна конференція "Стратегія якості у промисловості і освіті", May 30 - June 2, 2016, Varna, Bulgaria.

Великодний, С. С. (2012) Передумови реінжинірингу систем автоматизованого проектування. In: Одинадцята Всеукраїнська науково-технічна конференція "Математичне моделювання та інформаційні технології", 21-23 листопада 2012 р., м. Одеса.

Великодний, С. С. and Тимофєєва, О. С. (2017) Порівняльний огляд європейської та вітчизняної наукової діяльності у галузі інформаційних технологій. In: Управління якістю підготовки фахівців: збірник тез Всеукраїнської науково-методичної конференції, 21-22 лютого 2017 р., м. Одеса, Україна.

Великодный, С. С. (2011) Технико-экономический анализ внедрения системы автоматизированного производства. In: Десята всеукраїнська науково-технічна конференція "Математичне моделювання та інформаційні технології", 23-25 листопада 2011 р., м. Одеса.

Вохменцева, Т. Б. (2018) Інформаційна система розрахунку теплоприпливів та підбору кондиціонера. In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 6-8 червня 2018 р., Одеський державний екологічний університет.

Вохменцева, Т. Б. (2018) Применение нереляционных средств хранения данных для геоинформационных систем в условиях нестабильной схемы данных. In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 6-8 червня 2018 р., Одеський державний екологічний університет.

Великодный, С. С. (2013) Способы лингвистического транслирования языковых конструкций. In: Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні управляючі системи та технології", 8-10 жовтня 2013 р., м. Одеса.

Великодний, С. С. (2015) Реінжиніринг систем моніторингу та дистанційного управління судновими енергетичними установками. In: Матеріали ХХІІ міжнародної конференції з автоматичного управління "Автоматика 2015", 10-11 вересня 2015 р., м. Одеса.

Великодный, С. С. (2014) Специализированные САПР для моделирования и исследования судовых компьютерных сетей. In: Матеріали науково-технічної конференції "Енергетика судна: експлуатація та ремонт", 26.03.2014-28.03.2014 р., м. Одеса.

Великодний, С. С. and Бурлаченко, Ж. В. and Зайцева-Великодна, С. С. (2019) LATEX-орієнтовані системи підготовки наукових текстів. In: Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 35)", 5 лютого 2019 р., м. Тернопіль.

Великодний, С. С. and Тимофєєва, О. С. and Нямцу, К. Є. (2017) Парадигма подання лінгвістичного забезпечення за допомогою формальних граматик. In: Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні управляючі системи та технології (ІУСТ-Одеса-2017)", 20-22 вересня 2017 р., м. Одеса, Україна.

Великодний, С. С. (2018) Ідеалізовані моделі реінжинірингу програмних систем. In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених "Теоретичні та прикладні аспекти застосування інформаційних технологій в галузі природничих наук", 6-8 червня 2018 р., Одеський державний екологічний університет.

Великодний, С. С. and Зайцева-Великодна, С. С. (2018) Ідеалізовані моделі реінжинірингу програмних систем. In: Матеріали ІІ-го всеукраїнського пленера з питань природничих наук, 28-28 липня 2018 р., ОДЕКУ, м. Одеса, Україна.

Великодний, С. С. (2015) Методологічні засади реінжинірингу SCADA-систем. In: Матеріали XIV наукової конференції молодих вчених ОДЕКУ, 11-15 травня 2015 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Великодний, С. С. and Сирчин, Д. О. (2017) Аналітика та рефакторінг інтерфейсів CRM-систем. In: XVIII International Conference "Dynamical Systems Modeling and Stability Investigation", May 24-26, 2017, Kiev, Ukraine.

Великодний, С. С. and Тимофєєва, О. С. (2016) Базові методи реінжинірингу програмних компонентів. In: V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні управляючі системи та технології (ІУСТ-Одеса-2016)", 20-22 вересня 2016, м. Одеса, Україна.

Великодний, С. С. and Тимофєєва, О. С. (2017) Ідеалізовані моделі реінжинірингу видів забезпечення програмних систем. In: XVIII International Conference Dynamical system modeling and stability investigation, May, 24-26, 2017, Kiev, Ukraine.

Великодний, С. С. and Нніхке, О. (2012) Методологія зворотного проектування програмного забезпечення САПР. In: V Всеукраинская научно-практическая конференция "Информационные технологии и автоматизация - 2012", 10-11 октября 2012 г..

Великодный, С. С. (2016) Модели и методы интерполяции сложных геометрических контуров для систем автоматизированного проектирования формообразования деталей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених "Теоретичні та прикладні аспекти застосування інформаційних технологій в галузі природничих наук", 20-22 квітня 2016 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Великодный, С. С. (2013) Особенности реинжиниринга программного обеспечения открытых САПР. In: Материалы IX международной конференции "Стратегия качества в промышленности и образовании", 31 мая - 7 июня 2013 г., Варна, Болгария.

Г

Гриб, О. М. and Сербов, М. Г. and Яров, Я. С. and Бояринцев, Є. Л. and Терновий, П. А. and Пилип'юк, В. В. (2018) Оцінка сучасного стану прибережних захисних смуг у басейні річки Великий Куяльник та загальні рекомендації щодо заходів з його поліпшення у майбутньому : матеріали конференції. In: VII Всеукраїнська наукова конференція "Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології" присвячена 100-річчю від дня заснування Національної академії наук України, 13-14 листопада 2018 р., Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України, м. Київ, Україна.

Гриб, О. М. and Сербов, М. Г. and Лобода, Н. С. and Отченаш, Н. Д. and Гриб, О. О. (2022) Окремі правові (юридичні) аспекти планування розмірів територій (смуг) для виділення «коридору» відновлення (ренатуралізації) гідроморфологічних елементів річок згідно з Водним та Земельним кодексами України : Матеріали конференції. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПЛАНУВАННІ ТЕРИТОРІЙ», 06-08 жовтня 2022 року, Одеса, Україна.

З

Зубенко, С. С. and Козловська, В. П. (2018) Розробка застосування працівника навчального відділу у складі інформаційної системи "Навчальний процес університету". In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 6-8 червня 2018 р., Одеський державний екологічний університет.

К

Кузніченко, С. Д. and Бучинська, І. В. (2018) Використання нечіткої моделі обробки геопросторових даних в системі управління твердими побутовими відходами. In: Матеріали 7-ї Міжнародної науково-технічної конференції "Інформаційні системи та технології ІСТ-2018", 10-15 вересня 2018 р., ХНУМГ імені О. М. Бекетова, м. Харків, Україна.

Кузніченко, С. Д. and Бучинська, І. В. (2017) Проектування інтегрованої геоінформаційної системи регіонального моніторингу повеней на основі ІоТ. In: MSTIoE 2017 : Східно-Европейська конференція Математичні та програмні технології Internet of Everything, 21-22.12.2017 р., м. Київ, Україна.

Л

Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. and Сербов, М. Г. and Бояринцев, Є. Л. and Яров, Я. С. and Терновий, П. А. (2019) Визначення максимальних витрат води за позначками рівнів високих вод на малих річках Причорномор’я (на прикладі річок Довбока і Кубанка у басейні Куяльницького лиману в 2012 та 2017 роках) : матеріали доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя", 17-18 жовтня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. and Килимник, О. М. and Тучковенко, Ю. С. and Гопченко, Є. Д. and Бєлов, В. В. and Шекк, П. В. and Гриб, К. О. and Яров, Я. С. and Сербов, М. Г. and Бояринцев, Є. Л. and Терновий, П. А. (2012) Гідроекологічні проблеми водойм екосистеми верхньої частини Хаджибейського лиману та рекомендації по управлінню їх водним режимом, підвищенню біопродуктивності та поліпшенню якості води : материалы конференции. In: III Международная научная конференция «Современные проблемы гидроэкологии. Перспективы, пути и методы решений», 17-19 мая 2012 г., Украина, г. Херсон, Херсонская гидробиологическая станция НАН Украины.

М

Момот, О. О. and Рижов, К. С. and Кузніченко, С. Д. (2018) Розробка навігаційно-інформаційної системи для Одеського державного екологічного університету. In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 6-8 червня 2018 р., Одеський державний екологічний університет.

О

Орлов, В. В. and Великодный, С. С. and Бережной, К. Ю. (2015) Информационная технология совершенствования судовых систем приема внешних звуковых сигналов. In: МНПК "Современные информационные и электронные технологии", 25-29 мая 2015 г., Одесса.

П

Петухін, Д. О. and Великодний, С. С. and Козловська, В. П. (2018) Застосування методів реляційної алгебри для задачі автоматизованого складання розкладу занять. In: Materials of the VII International Scientific Conference «Information-Management Systems and Technologies», 17th – 18th September, 2018, Odessa.

Р

Ромашов, Д. В. and Кузніченко, С. Д. (2018) Розробка WEB-сервісу для проведення безпечних on-line угод. In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 6-8 червня 2018 р., Одеський державний екологічний університет.

С

Сербов, М. Г. and Гриб, О. М. and Пилип'юк, В. В. (2019) Методологічні підходи та результати оцінки екологічних ризиків забруднення ґрунтів і донних відкладень водних об'єктів Українського Придунав′я : матеріали доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя", 17-18 жовтня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Ф

Федорова, Г. В. and Кострицька, Л. С. (2018) Інформаційні технології для рішення прикладних завдань природничих наук і екології : матеріали конференції. In: ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених "Теоретичні та прикладні аспекти застосування інформаційних технологій в галузі природничих наук", 6-8 червня 2018 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Ш

Шамрило, В. М. and Шуптар, Н. Й. (2018) Разработка WEB-приложения для подбора автосервиса с помощью комплекса серверного программного обеспечения MEAN. In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 6-8 червня 2018 р., Одеський державний екологічний університет.

This list was generated on Sun May 26 04:33:00 2024 UTC.