Елементи, в яких тема: "Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра гідроекології та водних досліджень > Доповіді та тези
Структура ОДЕКУ > Інститути та факультети > Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра гідроекології та водних досліджень > Доповіді та тези"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Творці | Тип елементу
Перейти до: G | L | І | Б | В | Г | Д | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Ш | Я
Число елементів на цьому рівні: 201.

G

Glushkov, A., Loboda, N., Khokhlov, V. (2007) Influence of the Antarctic Oscillation on the total ozone content in the Southern Hemisphere : Book of Abstracts. In: Second International Conference on Earth System Modelling, 27-31 August 2007, Hamburg (Germany).

Glushkov, A. V., Khokhlov, V. N., Loboda, N. S. (2005) Influence of oceanic biota on carbon dioxide flux at atmosphere-ocean interface : Book of Abstracts. In: 37th International Liège Colloquium on Ocean Dynamics, 2-6 May 2005, Liège (Belgium).

L

Loboda, N., Hryb, O., Yarov, Ya., Pylypiuk, V., Balan, A. (2020) Monitoring of coastal protective strips of the Velykyi Kuyalnyk River and recommendations for their state improvement in the future : conference abstracts. In: International Conference of Young Professionals «GeoTerrace-2020», December 7-9, 2020, Institute of Geodesy in Lviv Polytechnic National University (Lviv, Ukraine).

Loboda, N. S. (2010) The influence of climatic changes on Ukrainian water resources (modeling and prediction) : Conference abstracts. In: International conference Global and regional climate changes, 16-19 November 2010, Ukrainian Hydrometeorological Institute, Kyiv, Ukraine.

Loboda, N. S., Bozhok, Yu. V. (2020) THE ROLE OF METEOROLOGICAL DROUGHTS IN LOW FLOW PERIOD ON THE RIVERS OF THE NORTH-WEST BLACK SEA REGION IN PRESENT AND FUTURE (BY THE CLIMATE SCENARIOS DATA). Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 9th International scientific and practical conference. Liverpool, United Kingdom. с. 185-194. ISSN 78-92-9472-193-8

Loboda, N. S., Sirenko, A. M. (2011) Conditions of ice and thermal regimes of the river Dniester in the context of global climate change : Conference abstracts. In: International conference «Global and regional climate changes», 16-19 November 2010, Kyiv, Ukraine.

І

Іваненко, О. Г., Гриб, О. М. (2008) Закономірності стоку хімічних речовин на річках Криму : матеріали конференції. In: Международная научная конференция «Современные проблемы гидробиологии. Перспективы, пути и методы решений–2», 26-29 августа 2008 г., Украина, г. Херсон, Херсонская гидробиологическая станция НАН Украины.

Б

Балан, Г. К. (2019) Оцінка зміни якості води річки Південний Буг за гідрохімічними показниками за багаторічний період : матеріали доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя", 17-18 жовтня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Белов, В. В. (2005) Моделирование трансформации энергии в иерархически организованных экосистемах : матеріали конференції. In: Науково-технічна конференція наукових та науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 8-15 лютого 2005 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Белов, В. В., Гриб, О. Н. (2009) Оценка потенциальной эрозионной опасности на балочных и речных водосборах : матеріали конференції. In: Четверта Всеукраїнська наукова конференція «Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія», 29 вересня – 2 жовтня 2009 р., Україна, м. Луганськ, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

Божок, Ю. В. (2012) Посушливість клімату на території Тилігульського лиману у сучасних умовах та за сценарієм глобальної зміни клімату : збірник статей за матеріалами доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення», 12-14 вересня 2012 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Божок, Ю. В., Лобода, Н. С. (2013) Вплив посушливості клімату на стік річок карпатського регіону в сучасних та майбутніх умовах : матеріали конференції у збірнику наукових статей. In: Дванадцята міжнародна науково-практична конференція "Ресурси природних вод Карпатського регіону /Проблеми охорони та раціонального використання/ ", 30-31 травня 2013 р., Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна.

Божок, Ю. В., Лобода, Н. С. (2014) Посухи на території водозбору Тилігульського лиману : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення», 1-3 жовтня 2014 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Божок, Ю. В., Лобода, Н. С. (2015) Посухи та їх вплив на гідроекологію басейнів Куяльницького та Тилігульського лиманів : збірник наукових праць. In: Друга Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Екологічні проблеми природокористування та охорони навколишнього середовища», 21-23 жовтня 2015 р., Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне, україна.

Браткова, М. М., Лоза, А. А., Насіковська, І. Є., Гриб, О. М. (2009) Гідрохімічний режим та екологічний стан річок і водойм Криму : збірник статей. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 14-17 квітня 2009 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Бут, І. В., Куза, А. М. (2018) Підземні води Херсонської області, їх використання та сучасний стан : збірка матеріалів. In: ІІІ регіональна науково-практична конференція «Регіональні проблеми гідрометеорології, клімату та екології», 23 березня 2018 р., Херсонський гідрометеорологічний технікум Одеського державного екологічного університету, м. Херсон, Україна.

Бєлов, В. В., Гриб, О. М. (2009) Екологічний стан озера Біле : матеріали конференції. In: Звітня науково-технічна конференція науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 3-4 лютого 2009 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Бєлов, В. В., Гриб, О. М. (2009) Екологічні проблеми заплавних водойм річки Дністер та шляхи їх вирішення (на прикладі озера Біле) : матеріали конференції. In: Четверта Всеукраїнська наукова конференція «Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія», 29 вересня – 2 жовтня 2009 р., Україна, м. Луганськ, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

Бєлов, В. В., Гриб, О. М., Іваненко, О. Г., Килимник, О. М., Шекк, П. В. (2008) Гідроекологічний стан заплавного озера Біле та його роль у відновленні і підтриманні сприятливого екологічного режиму гирлово-плавневої ділянки річки Дністер : матеріали конференції. In: Международная научная конференция «Современные проблемы гидробиологии. Перспективы, пути и методы решений–2», 26-29 августа 2008 г., Украина, г. Херсон, Херсонская гидробиологическая станция НАН Украины.

В

Верстюк, О. О., Солон, К. М., Бутрін, І. В., Гриб, О. М. (2013) Гідроекологічний режим річок Свинна, Малий та Великий Куяльник в умовах водогосподарських перетворень в їх басейнах : збірник статей. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 15-20 квітня 2013 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Волканова, Н. П., Гриб, О. Н. (2006) Исследование водообмена и водообновления водохранилищ Крыма : тези доповідей. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 10-14 квітня 2006 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Воронюк, А. В., Бєлов, В. В., Гриб, О. М. (2009) Екологічний стан озера Біле : матеріали конференції. In: IX Наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 11-16 травня 2009 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Воронюк, А. В., Гриб, О. Н. (2008) Расчёт и анализ коэффициентов водообмена и водообновления для водохранилищ Крыма : матеріали конференції. In: VIII Наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 12-17 травня 2008 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Г

Гонтаренко, В. Н. (1997) Водные ресурсы р. Днестр сегодня : тезисы докладов. In: Международный научно-практический семинар "Эколого-экономические проблемы Днестра", 18-19 сентября 1997 г., ОЦНТИ, г. Одесса, Украина.

Гопченко, Є. Д., Іваненко, О. Г. (1997) Моделювання екологічних попусків з Дністровських водосховищ для обводнення заплавних екосистем в періоди критичного маловоддя : тезисы докладов. In: Международный научно-практический семинар "Эколого-экономические проблемы Днестра", 18-19 сентября 1997 г., ОЦНТИ, г. Одесса, Украина.

Гопченко, Є. Д., Гриб, О. М. (2014) Обґрунтування вибору нормального підпертого рівня води в Куяльницькому лимані : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення», 1-3 жовтня 2014 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гопченко, Є. Д., Гриб, О. М. (2011) Оцінка багаторічних змін складових водного балансу Куяльницького лиману для розробки рекомендацій по збереженню його природних ресурсів : матеріали конференції. In: Друга звітня наукова конференція науково-педагогічних працівників Одеського державного екологічного університету, 27-28 січня 2011 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гопченко, Є. Д., Гриб, О. М., Бєлов, В. В. (2010) Оцінка складових водного балансу Куяльницького лиману та визначення перспектив поліпшення його екологічного стану : матеріали конференції. In: III Всеукраїнська науково-практична конференція «Географія та екологія: наука і освіта», 15-16 квітня 2010 р., Україна, м. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Гопченко, Є. Д., Гриб, О. М., Гриб, К. О. (2011) Зв’язок солоності та рівнів води Хаджибейського лиману й оцінка замулення водойми : збірник докладів та статей. In: Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми Чорного моря», 27-28 жовтня 2011 р., Інноваційно-інформаційний центр "ІНВАЦ", м. Одеса, Україна.

Гопченко, Є. Д., Лобода, Н. С. (1997) Стік приток нижньої течії Дністра в умовах антропогенної діяльності : тезисы докладов. In: Международный научно-практический семинар "Эколого-экономические проблемы Днестра", 18-19 сентября 1997 г., ОЦНТИ, г. Одесса, Украина.

Гопченко, Є. Д., Лобода, Н. С., Гриб, О. М. (2012) Сучасний стан Куяльницького лиману та рекомендації по гідроекологічному менеджменту водойми : збірник статей за матеріалами доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення», 12-14 вересня 2012 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гопченко, Е. Д., Лобода, Н. С., Гриб, О. Н. (2011) Оценка состояния водохранилищ и оптимизация управления водными ресурсами в бассейне Куяльницкого лимана : труды конференции в четырех томах. Т.III: Управление водными ресурсами речных водосборов. In: Международная научно-практическая конференция "Современные проблемы водохранилищ и их водосборов" памяти Юрия Михайловича Матарзина, 17-20 мая 2011 г., Россия, г. Пермь, Пермский государственный университет.

Гопченко, Е. Д., Шакирзанова, Ж. Р., Медведева, Ю. С., Гриб, О. Н. (2012) Управление водным режимом закрытых лиманов северо-западной части черного моря (на примере Хаджибейского и Куяльницкого лиманов) : труды конференции. In: Всероссийская научная конференция, посвященная памяти выдающегося учёного-гидролога профессора А.В. Рождественского «Современные проблемы стохастической гидрологии и регулирования стока», 10-12 апреля 2012 г., Россия, г. Москва, Институт водных проблем РАН.

Гращенкова, Т. В. (2005) Огляд даних спостережень на гідрометеорологічній мережі басейну річки Тиси : матеріали конференції. In: Науково-технічна конференція наукових та науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 8-15 лютого 2005 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гращенкова, Т. В. (2019) Оцінка якості води вздовж течії річки Інгулець за гідрохімічними показниками в сучасний період : матеріали доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя", 17-18 жовтня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Гриб, К. О., Яров, Я. С., Гриб, О. М. (2019) Оцінка зв'язків між питомою електропровідністю, густиною та мінералізацією води в Одеській затоці Чорного моря, Куяльницькому лимані, річках, балках та інших водотоках у його басейні : матеріали доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя", 17-18 жовтня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Гриб, О. М. (2011) Проблеми водообміну в екосистемі «русло-плавні-лиман» гирлової ділянки річки Дністер та шляхи їх вирішення : тези доповідей. In: VII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених з проблем водних екосистем «Pontus Euxinus – 2011», присвячена 140-річчю Інституту біології південних морів Національної академії наук України, 24-27 травня 2011 р., м. Севастополь, Інститут біології південних морів Національної академії наук України.

Гриб, О. М. (2009) Вплив карсту на формування хімічного складу води річок Гірського Криму : матеріали конференції. In: IX Наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 11-16 травня 2009 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гриб, О. М. (2014) Моделювання водно-сольового балансу Тилігульського лиману за різних умов водообміну з Чорним морем та аналіз отриманих результатів : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення», 1-3 жовтня 2014 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гриб, О. М. (2014) Історичні відомості про штучне поповнення Куяльницького лиману водами інших водойм : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення», 1-3 жовтня 2014 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гриб, О. М. (2014) Оцінка технічних можливостей живлення Куяльницького лиману водами річки Дністер та питною водою : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення», 1-3 жовтня 2014 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гриб, О. М. (2014) Внутрішньорічний розподіл рівнів і мінералізації води в Куяльницькому лимані при його наповнені водами Чорного моря : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення», 1-3 жовтня 2014 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гриб, О. М. (2017) Моделювання оптимального режиму рівнів і мінералізації води Куяльницького лиману при надходженні морської води з Одеської затоки : тези доповідей. In: Перший Всеукраїнський гідрометеорологічний з'їзд з міжнародною участю, 22-23 березня 2017 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гриб, О. М. (2011) Зміст та організація навчальних практик в структурі практичної підготовки студентів на кафедрі гідроекології та водних досліджень : тези конференції. In: IV науково-методична конференція «Досвід, проблеми та шляхи підвищення рівня підготовки випускників університету» ОДЕКУ, 31 січня – 2 лютого 2011 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гриб, О. М. (2006) Реалізація деяких принципів Болонського процесу при впровадженні кредитно-модульної системи організації контролю і оцінки знань студентів на кафедрі гідроекології і водних досліджень : тези конференції. In: Науково-методична конференція «Управління якістю підготовки фахівців» ОДЕКУ, 1-3 лютого 2006 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гриб, О. М. (2007) Змінність стоку хімічних речовин по довжині річки Альма : матеріали конференції. In: VII Наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ. До 75-річчя Одеського державного екологічного університету, 14-19 травня 2007 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гриб, О. М. (2006) Уточнення методу обчислення стоку води і виносу хімічних речовин з врахуванням водогосподарської діяльності та іншого антропогенного навантаження на невеликих річках кримського півострова : тези доповідей. In: VІ Наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 10-16 травня 2006 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гриб, О. М. (2006) Дослідження залежності модулів стоку хімічних речовин на річках Криму від закарстованості території півострова : тези доповідей. In: VІ Наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 10-16 травня 2006 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гриб, О. М. (2003) Автоматизований метод розширення інформативності даних стоку хімічних речовин з річкових басейнів : тези доповідей. In: V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Системний аналіз та інформаційні технології», 1-3 липня 2003 р., Україна, м. Київ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».

Гриб, О. М. (2019) Обґрунтування кривої зв'язку витрат води та ухилів водної поверхні (при вільному руслі) для гирлової ділянки річки Дністер в створі Одеського державного екологічного університету в селі Маяки : матеріали доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя", 17-18 жовтня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Гриб, О. М. (2020) Стан прибережних захисних смуг річки Великий Куяльник і рекомендації щодо їх упорядкування згідно з вимогами Водного та Земельного кодексів України : Матеріали конференції. In: Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології у плануванні територій», 1-3 жовтня 2020 р., Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса, Україна.

Гриб, О. М. (2015) Про можливість використання існуючих штучних водойм в гирловій ділянці річки Свинна для зниження рівня води у Хаджибейському лимані при позначках рівня води вищих за 1,5 м БС : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-практична крнференція "Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів,території міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку", 18-20 листопада 2015 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гриб, О. М. (2020) Обґрунтування пропозиції щодо положення пунктів діагностичного моніторингу масивів поверхневих вод в районі басейну річок Причорномор’я з урахуванням Порядку здійснення державного моніторингу вод України та Водної Рамкової Директиви 2000/60/ЄС : Матеріали конференції. In: Друга Всеукраїнська науково-практична конференція «Євроінтеграція екологічної політики України», 21-23 жовтня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Гриб, О. М. (2015) Методика оцінки можливого переповнення Хаджибейського лиману-водосховища (на прикладі травня 2015 року) : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-практична крнференція "Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів,території міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку", 18-20 листопада 2015 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гриб, О. М., Іваненко, О. Г. (2004) Про режим стоку води та хімічних речовин в рекреаційну зону південно-західного Криму : матеріали конференції. In: ІV наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 15-19 березня 2004 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гриб, О. М., Бєлов, В. В., Килимник, О. М. (2012) Гідроекологічні проблеми та водообмін озера Біле в екосистемі Нижнього Дністра : збірник статей за матеріалами доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення», 12-14 вересня 2012 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гриб, О. М., Гопченко, Є. Д., Ступак, І. О. (2010) Про оптимізацію рівнів і солоності води в Куяльницькому лимані : тези докладів та виступів / За заг. ред. В. М. Небрата. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Екологія міст та рекреаційних зон», 3-4 червня 2010 р., Україна, м. Одеса, Одеський інноваційно-інформаційний центр "ІНВАЦ".

Гриб, О. М., Гриб, К. О. (2015) Характеристика хімічного складу атмосферних опадів в районі Куяльницького лиману (м. Одеса) : збірник наукових праць. In: Друга Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Екологічні проблеми природокористування та охорони навколишнього середовища», 21-23 жовтня 2015 р., Рівне.

Гриб, О. М., Компанієць, Ю. А. (2020) Оцінка ефекту від поповнення Куяльницького лиману морською водою з Одеської затоки шляхом порівняння позначок рівнів води в лимані у 2015-2019 та 2010-2014 роках. In: ІV спеціалізований міжнародний Запорізький екологічний форум «Еко Форум – 2020», 15-17 жовтня 2020 р., м. Запоріжжя, ВЦ «Козак Палац».

Гриб, О. М., Лобода, Н. С. (2019) Досвід і перспективи використання засобів вимірювальної техніки університету в освітньому процесі, підвищенні кваліфікації та науковій діяльності : тези доповіді. In: Всеукраїнська науково-методична конференція «Управління якістю підготовки фахівців», 26-27 березня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, Україна, м. Одеса.

Гриб, О. М., Лобода, Н. С. (2019) Рекомендації щодо можливої ренатуралізації русла річки Великий Куяльник та її приток з урахуванням вимог Водної Рамкової Директиви 2000/60/ЄС та Водного Кодексу України : матеріали доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя", 17-18 жовтня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Гриб, О. М., Лобода, Н. С. (2017) Результати моніторингу основних абіотичних показників екологічного стану Куяльницького лиману в умовах поповнення морською водою з Одеської затоки у 2014-2017 роках : збірник наукових праць. In: Шостий Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2017), 20-22 вересня 2017 р., Україна, м. Вінниця, Вінницький національний технічний університет.

Гриб, О. М., Лобода, Н. С., Гопченко, Є. Д., Килимник, О. М. (2011) Гідроекологічні проблеми річки Великий Куяльник і Куяльницького лиману та рекомендації щодо їх вирішення : матеріали конференції. In: П’ята всеукраїнська наукова конференція «Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія», 22-24 вересня 2011 р., Україна, м. Чернівці, Чернівецький національний університет.

Гриб, О. М., Лобода, Н. С., Тучковенко, Ю. С. (2014) Оцінка водно-сольового режиму Тилігульського лиману за різних умов водообміну з Чорним морем : матеріали конференції. In: Шоста всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології», 20-22 травня 2014 р., Україна, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

Гриб, О. М., Лобода, Н. С., Яров, Я. С., Гриб, К. О., Ренгач, О. В., Марчук, О. В. (2017) Якість води малих річок на водозборах Хаджибейського та Куяльницького лиманів (Свинна, Малий і Великий Куяльник) в умовах водогосподарських перетворень в їх басейнах : збірник статей. In: Науково-практична конференція із міжнародною участю "Вода: проблеми та шляхи вирішення", 05-08 липня 2017 р., м. Рівне, Україна.

Гриб, О. М., Лобода, Н. С., Яров, Я. С., Гриб, К. О., Терновий, П. А. (2019) Оцінка взаємозв’язку донних відкладень, умов водообміну і показників якості води заплавних водойм нижнього Дністра (на прикладі озер Саф’яни та Погоріле) у сучасний період : Збірник наукових праць. In: VІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2019), 25-27 вересня 2019 р., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Гриб, О. М., Матвієнко, Є. В., Конюченко, В. С. (2019) Оцінка екологічного стану та якості вод річок великий Куяльник та Тилігул в умовах руслового стоку води : Збірник наукових праць. In: VІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2019), 25-27 вересня 2019 р., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Гриб, О. М., Семанюк, К. І. (2020) Оцінка впливу змін клімату на мінливість температур води в нижній частині водної екосистеми річки Дністер за період з 1945 по 2018 роки. In: I-а Всеукраїнська науково-практична конференція «Кліматична адаптація в Україні: стан, виклики та перспективи», 15 травня 2020 р., ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, Україна.

Гриб, О. М., Сербов, М. Г., Яров, Я. С., Бояринцев, Є. Л., Терновий, П. А., Пилип'юк, В. В. (2018) Оцінка сучасного стану прибережних захисних смуг у басейні річки Великий Куяльник та загальні рекомендації щодо заходів з його поліпшення у майбутньому : матеріали конференції. In: VII Всеукраїнська наукова конференція "Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології" присвячена 100-річчю від дня заснування Національної академії наук України, 13-14 листопада 2018 р., Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України, м. Київ, Україна.

Гриб, О. М., Скобяк, А. В. (2020) Обґрунтування рекомендацій щодо ефективного захисту водної екосистеми річки Великий Куяльник (район річок Причорномор’я) від негативних наслідків змін клімату шляхом зменшення існуючого рівня антропогенного впливу та відновлення референтного стану русла річки. In: ІV спеціалізований міжнародний Запорізький екологічний форум «Еко Форум – 2020», 15-17 жовтня 2020 р., м. Запоріжжя, ВЦ «Козак Палац».

Гриб, О. М., Скобяк, А. В. (2020) Оцінка періодичності наповнення ставків і водосховищ на водозборі річки Великий Куяльник за допомогою онлайн інструмента-переглядача USGS Land Look : збірник матеріалів. In: ІІІ-я Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку” до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича, 22-23 жовтня 2020 р., ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, Україна.

Гриб, О. М., Фульга, Р. І., Гриб, К. О. (2020) Оцінка змін фізико-хімічних властивостей води Куяльницького лиману в умовах його адаптації до змін клімату, пов’язаних з поповненням морською водою. In: I-а Всеукраїнська науково-практична конференція «Кліматична адаптація в Україні: стан, виклики та перспективи», 15 травня 2020 р., ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, Україна.

Гриб, О. М., Яров, Я. С., Гриб, К. О. (2016) Хімічний склад та якість вод у басейні Куяльницького лиману в умовах водогосподарської діяльності : матеріали конференції. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених "Сучасний стан та якість навколишнього середовища окремих регіонів", 1-3 червня 2016 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гриб, О. М., Яров, Я. С., Пилип'юк, В. В., Гриб, К. О., Терновий, П. А. (2015) Оцінка мінералізації та об’ємів припливу морських вод до Куяльницького лиману у 2014-2015 роках : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-практична крнференція "Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів,території міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку", 18-20 листопада 2015 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гриб, О. Н. (2005) Разработка метода повышения информативности расчётных расходов минеральных веществ на малых реках Крыма : матеріали конференції. In: Науково-технічна конференція наукових та науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 8-15 лютого 2005 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гриб, О. Н. (2008) Исследование и анализ характеристик стока растворённых химических веществ на реках Крыма : матеріали конференції. In: VIII Наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 12-17 травня 2008 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гриб, О. Н. (2007) Изменчивость концентраций и выноса растворенных минеральных веществ по длине рек Крыма : тези доповідей. In: Друга міжнародна науково-технічна конференція «Навколишнє природне середовище – 2007: актуальні проблеми екології та гідрометеорології; інтеграція освіти і науки», присвячена 75-річчю Одеського державного екологічного університету, 26-28 вересня 2007 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гриб, О. Н. (2003) Расчёт стока воды и смыва химических веществ с малых водосборов в районе юго-восточной части горного Крыма : тези доповідей. In: III наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 17-21 березня 2003 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гриб, О. Н., Белов, В. В., Килимник, А. Н. (2011) Современные проблемы русло-плавневой экосистемы нижнего Днестра и рекомендации по их решению : тези доповідей. In: Міжнародна науково-практична конференція «Карпатська конференція з проблем охорони довкілля» / “Carpathian environmental conference” – CEC-2011, 15-18 травня 2011 р., Україна, Мукачево-Ужгород.

Гриб, О. Н., Гриб, Е. А. (2011) Некоторые особенности эколого-гидрохимических показателей поверхностных вод в бассейне реки Большой Куяльник : тези доповідей. In: VII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених з проблем водних екосистем «Pontus Euxinus – 2011», присвячена 140-річчю Інституту біології південних морів Національної академії наук України, 24-27 травня 2011 р., Інститут біології південних морів Національної академії наук України, м. Севастопіль, Україна.

Гриб, О. Н., Лобода, Н. С., Яров, Я. С., Гриб, Е. А., Терновой, П. А. (2019) Обоснование рекомендаций по восстановлению водообмена плавневых озер нижнего Днестра (на примере озер Сафьяны и Погорелое) : Proceedings of the International Conference. In: «Hydropower impact on river ecosystem functioning» : international conference, October 8-9, 2019, Tiraspol, Moldova.

Гриб, О. Н., Семанюк, Е. И. (2020) Оценка изменчивости уровней воды в нижней части экосистемы реки Днестр за период с 1945 по 2018 годы: Материалы международной конференции. In: The International Conference “EU Integration and Management of the Dniester River Basin”, October 8-9, 2020, Chisinau, Moldova. Online at ZOOM platform.

Д

Даус, М. Є. (2007) Випробування схеми обчислення витрат хімічних речовин на матеріалах створів річок Північно-Західного Причорномор’я : тези доповідей. In: Друга міжнародна науково-технічна конференція «Навколишнє природне середовище – 2007: актуальні проблеми екології та гідрометеорології; інтеграція освіти і науки», присвячена 75-річчю Одеського державного екологічного університету, 26-28 вересня 2007 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Даус, М. Є., Кликач, Н. В. (2017) Оцінка якості води у басейні річки Сула у роки різної водності : матеріали конференції. In: VІ-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2017), 20-22 вересня 2017 р., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Даус, М. Є., Кликач, Н. В. (2017) Динаміка якості води у басейні річки Сула за екологічною класифікацією : матеріали конференції у збірнику наукових праць. In: ХХV Международная научно-практическая интернет-конференция «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации», 31 мая 2017 г., Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, г. Переяслав-Хмельницкий, Украина.

Даус, М. Є., Лавтар, В. О. (2017) Дослідження впливу водності на якість води річки Рось: матеріали конференції. In: ХХІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 31 жовтня 2017 р., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», м. Переяслав-Хмельницький, Україна.

Даус, М. Є., Лавтар, В. О. (2017) Оцінка якості води річки Рось у роки різної водності : матеріали конференції. In: VІ-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2017), 20-22 вересня 2017 р., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Даус, М. Є., Лавтар, В. О. (2017) Дослідження якості води річки Рось за екологічною класифікацією : матеріали конференції у збірнику наукових праць. In: ХХV Международная научно-практическая интернет-конференция «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации», 31 мая 2017 г., Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, г. Переяслав-Хмельницкий, Украина.

Дзюба, В. В., Куза, А. М. (2017) Оцінка придатності річки Тилігул для рибного господарства за методикою Гідрохімічного інституту : матеріали конференції. In: V Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 29-30 листопада 2017 р., Україна, м. Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Дзюба, В. В., Куза, А. М. (2017) Оцінка якості вод річки Тилігул за комплексними показниками : матеріали конференції у 2-х частинах. Частина 1. In: Міжнародна науково-практична конференція "Теорія і практика актуальних досліджень", 27-28 жовтня 2017 р., Україна, м. Львів.

Димов, В. В., Гриб, О. Н. (2006) Рекорды и “парадоксы” крымских рек и водоёмов : тези доповідей. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 10-14 квітня 2006 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Димчева, И. Д., Гриб, О. Н. (2006) Исследование термического режима водохранилищ Крымского полуострова по данным расчёта радиационного и теплового баланса : тези доповідей. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 10-14 квітня 2006 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Дыбченко, О. С., Гриб, О. Н. (2006) Водное хозяйство Крыма и его влияние на экологическое состояние водных экосистем полуострова : тези доповідей. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 10-14 квітня 2006 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

З

Захарова, М. В. (2007) Оцінка точності розрахунків гідрографів паводкового стоку на основі метода водних балансів і моделі кінематичної хвилі : тези доповідей. In: Друга міжнародна науково-технічна конференція «Навколишнє природне середовище – 2007: актуальні проблеми екології та гідрометеорології; інтеграція освіти і науки», присвячена 75-річчю Одеського державного екологічного університету, 26-28 вересня 2007 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Захарова, М. В. (2005) Пространственная модель выноса растворенных веществ и взвешенных наносов с водосборов рек Закарпатской воднобалансовой станции : матеріали конференції. In: Науково-технічна конференція наукових та науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 8-15 лютого 2005 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

И

Иваненко, А. Г. (2007) Использование в задачах мониторинга пространственной модели расчетов выноса веществ речным стоком : тези доповідей. In: Друга міжнародна науково-технічна конференція «Навколишнє природне середовище – 2007: актуальні проблеми екології та гідрометеорології; інтеграція освіти і науки», присвячена 75-річчю Одеського державного екологічного університету, 26-28 вересня 2007 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Иваненко, А. Г., Гриб, О. Н. (2003) Вынос химических веществ поверхностным и подземным стоком с водосборов малых рек : матеріали конференції. Том 26. Будівництво та архітектура. Географія та геологія. In: Міжнародна науково-практична конференція «Україна наукова ‘2003», 16-20 червня 2003 р., Україна, м. Дніпропетровськ - м. Донецьк - м. Харків.

Иваненко, А. Г., Сухотовская, Я. В. (2007) Качество поверхностных вод в районе г. Ивано-Франковск : тези доповідей. In: Друга міжнародна науково-технічна конференція «Навколишнє природне середовище – 2007: актуальні проблеми екології та гідрометеорології; інтеграція освіти і науки», присвячена 75-річчю Одеського державного екологічного університету, 26-28 вересня 2007 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

К

Килимник, А. Н., Гриб, О. Н. (2011) Методология системных гидролого-сапробиотических исследований континентальных водоёмов : труды конференции в четырех томах. Т.III: Управление водными ресурсами речных водосборов. In: Международная научно-практическая конференция "Современные проблемы водохранилищ и их водосборов" памяти Юрия Михайловича Матарзина, 17-20 мая 2011 г., Россия, г. Пермь, Пермский государственный университет.

Колодеев, Е. И., Гриб, О. Н. (2008) Логико-тестовая система контроля знаний студентов по дисциплине МГМИ (гидрологические измерения) : тези конференції. In: III науково-методична конференція «Досвід і проблеми впровадження у навчальний процес принципів Болонської декларації» ОДЕКУ, 5-6 лютого 2008 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Колодеев, Е. И., Гриб, О. Н., Логвина, Ю. А. (2005) Состав речных вод и вынос растворённых веществ с бассейна реки Прут : матеріали конференції. In: Науково-технічна конференція наукових та науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 8-15 лютого 2005 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Колодеєв, Є. І., Гриб, О. М., Яров, Я. С. (2009) Генетичні складові водного та іонного стоку в басейні Південного Бугу : матеріали конференції. In: Четверта Всеукраїнська наукова конференція «Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія», 29 вересня – 2 жовтня 2009 р., Україна, м. Луганськ, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

Колодеєв, Є. І., Захарова, М. В., Гриб, О. М., Яров, Я. С. (2009) Гідроекологічні проблеми Північно-Західного Причорномор’я : матеріали конференції. In: Звітня науково-технічна конференція науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 3-4 лютого 2009 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Колодеєв, Є. І., Яров, Я. С. (2007) Аналіз структури багаторічних показників хімічного стоку в басейні р. Південних Буг : тези доповідей. In: Друга міжнародна науково-технічна конференція «Навколишнє природне середовище – 2007: актуальні проблеми екології та гідрометеорології; інтеграція освіти і науки», присвячена 75-річчю Одеського державного екологічного університету, 26-28 вересня 2007 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Компанієць, Ю. А., Гриб, О. М. (2020) Порівняльний аналіз мінливості рівнів води Куяльницького лиману в умовах поповнення морською водою (2015-2019 рр.) з даними попередніх років (2010-2014 рр.). In: XV Наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 27 травня 2020 року, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Конюченко, В. С., Гриб, О. М. (2019) Оцінка змін хімічного складу та якості вод річки Тилігул вище і нижче смт. Березівка під час руслового стоку за період з 1986 по 2017 роки. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Куза, А. М. (2018) Оцінка якості вод річки Тилігул у сучасних умовах використання : тези доповідей. In: VII Всеукраїнська наукова конференція "Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології" присвячена 100-річчю від дня заснування Національної академії наук України, 13-14 листопада 2018 р., Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України, м. Київ, Україна.

Куза, А. М., Дзюба, В. (2017) Оцінка якості води річки Тилігул в умовах глобальних змін клімату : матеріали конференції у збірнику наукових праць. In: ХХV Международная научно-практическая интернет-конференция «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации», 31 мая 2017 г., Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, г. Переяслав-Хмельницкий, Украина.

Куза, А. М., Лобода, Н. С. (2012) Влияние глобальных изменений климата на режим малых рек Северо-Западного Причерноморья : материалы Международной конференции. Том 1. In: VII Международная конференция „Современные рыбохозяйственные и экологические проблемы Азово-Черноморского региона”, 20-23 июня 2012 г., ЮгНИРО, г. Керчь.

Куза, А. М., Лобода, Н. С., Селезньова, Л. В. (2012) Зміни термічного та льодового режиму, пересихання та перемерзання р.Тилігул у сучасних кліматичних умовах : збірник статей за матеріалами доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення», 12-14 вересня 2012 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Куковиця, В. В., Гриб, О. М. (2013) Сучасні гідроекологічні проблеми Куяльницького лиману : матеріали конференції. In: XIII наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 22-26 квітня 2013 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Купчак, Р. М., Гриб, О. М. (2013) Сучасні гідроекологічні проблеми Хаджибейського лиману : матеріали конференції. In: XIII наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 22-26 квітня 2013 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Л

Лещенко, А. В., Сєбов, В. В., Гриб, О. М. (2016) Оцінка іонного стоку річки Великий Куяльник та хімічного складу ропи Куяльницького лиману за архівними даними : збірник статей. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 6-15 квітня 2016 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С. (2005) Перспективы использования фрактального анализа в гидрологических расчетах : матеріали конференції. In: Науково-технічна конференція наукових та науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 8-15 лютого 2005 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С. (2007) Проблемы гидрологических расчетов в условиях антропогенного воздействия и модель «климат - сток» : тези доповідей. In: Друга міжнародна науково-технічна конференція «Навколишнє природне середовище – 2007: актуальні проблеми екології та гідрометеорології; інтеграція освіти і науки», присвячена 75-річчю Одеського державного екологічного університету, 26-28 вересня 2007 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С., Божок, Ю. В. (2012) Теоретичні основи та практичні реалізації оцінки стану водних ресурсів в умовах недостатності даних спостережень та змінах клімату (на прикладі Північно-Західного Причорномор'я) : тези доповідей. In: Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених "Актуальні проблеми сучасної гідрометеорології", 17-19 жовтня 2012 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Лобода, Н. С., Божок, Ю. В. (2014) Оцінка впливу глобального потепління на зміни припливу середніх багаторічних величин річного стоку до Тилігульського лиману у роки різної водності за сценарієм М10 // Матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення», 1-3 жовтня 2014 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С., Божок, Ю. В. (2014) Оцінка припливу річкових вод до Тилігульського лиману за сценарієм М10 : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення», 1-3 жовтня 2014 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С., Божок, Ю. В. (2014) Визначення внутрішньорічного розподілу при розрахунках стоку за метеорологічними даними сценаріїв глобального потепління (басейн Тилігульського лиману, сценарій М10) на базі моделі «клімат-стік» : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення», 1-3 жовтня 2014 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С., Божок, Ю. В., Даус, М. Є., Отченаш, Н. Д. (2015) Можливі зміни водних ресурсів Північно-Західного Причорномор’я у ХХІ сторіччі, установлені на основі даних кліматичних сценаріїв : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів,території міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку", 18-20 листопада 2015 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С., Божок, Ю. В., Отченаш, Н. Д. (2019) Розрахунки та прогнози характеристик річного стоку річок Північно-Західного Причорномор′я на базі моделі «клімат-стік» з метою моделювання гідрологічних та гідроекологічних умов лиманів в контексті змін клімату у ХХІ сторіччі : матеріали доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя", 17-18 жовтня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Лобода, Н. С., Гопченко, Є. Д., Куза, А. М., Божок, Ю. В. (2012) Оцінка припливу прісних вод до лиманів північно-західного Причорномор’я : збірник статей за матеріалами доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення», 12-14 вересня 2012 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С., Гопченко, Є. Д., Тучковенко, Ю. С., Гриб, К. О., Килимник, О. М., Гриб, О. М. (2012) Cучасний гідроекологічний стан та рекомендації по управлінню водно-сольовим режимом водойм екосистеми Хаджибейського лиману : збірник статей за матеріалами доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення», 12-14 вересня 2012 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С., Гопченко, Е. Д., Тучковенко, Ю. С., Гриб, О. Н., Килимник, А. Н., Белов, В. В., Божок, Ю. В. (2013) Современное гидроэкологическое состояние и проблемы управления водно-солевым режимом Хаджибейского лимана-водохранилища при разных условиях его функционирования : труды конференции в 3-х томах. Том I: Управление водными ресурсами. Гидро- и геодинамические процессы / науч. ред. А.Б. Китаев, О.В. Ларченко. In: IV Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы водохранилищ и их водосборов» памяти Матарзина Юрия Михайловича, 28-30 мая 2013 г., Россия, г. Пермь, Пермский государственный национальный исследовательский университет.

Лобода, Н. С., Гриб, О. М. (2017) Наукова та практична складові при підготовці фахівців за спеціалізацією гідроекологія : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-методична конференція «Сучасний стан та проблеми вищої екологічної освіти України», 28-29 березня 2017 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С., Гриб, О. М. (2015) Участь студентів в науково-дослідних роботах кафедри гідроекології та водних досліджень під час освітнього процесу як складова забезпечення якості вищої освіти фахівців з гідроекології : збірник тез доповідей. In: Всеукраїнська науково-методична конференція "Управління якістю підготовки фахівців", 11-12 березня 2015 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С., Гриб, О. М. (2013) Роль наукової роботи у підвищенні якості підготовки спеціалістів та магістрів на кафедрі гідроекології та водних досліджень Одеського державного екологічного університету : збірник тез доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління якістю підготовки фахівців», 13-14 лютого 2013 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С., Гриб, О. М., Божок, Ю. В. (2014) Використання моделі «клімат-стік» до оцінки змін водно-сольового балансу Куяльницького лиману в умовах глобального потепління : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення», 1-3 жовтня 2014 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С., Гриб, О. М., Божок, Ю. В. (2014) Зміни припливу прісних вод до Куяльницького лиману в кліматичних умовах сценаріїв глобального потепління А1В, В1, А2 та його водно-сольовий баланс : матеріали конференції. In: Шоста всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології», 20-22 травня 2014 р., Україна, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

Лобода, Н. С., Гриб, О. М., Килимник, О. М., Тучковенко, Ю. С., Гопченко, Є. Д., Бєлов, В. В., Шекк, П. В., Гриб, К. О., Яров, Я. С., Сербов, М. Г., Бояринцев, Є. Л., Терновий, П. А. (2012) Гідроекологічні проблеми водойм екосистеми верхньої частини Хаджибейського лиману та рекомендації по управлінню їх водним режимом, підвищенню біопродуктивності та поліпшенню якості води : материалы конференции. In: III Международная научная конференция «Современные проблемы гидроэкологии. Перспективы, пути и методы решений», 17-19 мая 2012 г., Украина, г. Херсон, Херсонская гидробиологическая станция НАН Украины.

Лобода, Н. С., Гриб, О. М., Отченаш, Н. Д. (2017) Роль штучних водойм у формуванні гідроекологічного стану Куяльницького лиману у сучасності та майбутньому : збірник наукових праць. In: Шостий Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2017), 20-22 вересня 2017 р., Україна, м. Вінниця, Вінницький національний технічний університет.

Лобода, Н. С., Гриб, О. М., Отченаш, Н. Д., Яров, Я. С. (2017) Оцінка придатності підземних (ґрунтових) вод річок Довбока та Кубанка (басейн Куяльницького лиману, Одеська область, Україна) для споживання людиною : збірник тез доповідей. In: Міжнародна науково-практична конференція «Технологія харчових продуктів і комбікормів», 25-30 вересня 2017 р., Україна, м. Одеса, Одеська національна академія харчових технологій.

Лобода, Н. С., Гриб, О. М., Сербов, М. Г., Бояринцев, Є. Л., Яров, Я. С., Терновий, П. А. (2019) Визначення максимальних витрат води за позначками рівнів високих вод на малих річках Причорномор’я (на прикладі річок Довбока і Кубанка у басейні Куяльницького лиману в 2012 та 2017 роках) : матеріали доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя", 17-18 жовтня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Лобода, Н. С., Гриб, О. М., Яров, Я. С., Гриб, К. О., Терновий, П. А. (2019) Водообмін та водовідновлення заплавних озер Саф’яни і Погоріле на території національного природного парку «Нижньодністровський» та шляхи їх поліпшення : Збірник матеріалів. In: VIII з'їзд Гідроекологічного товариства України "Перспективи гідроекологічних досліджень в контексті проблем довкілля та соціальних викликів", присвячений 110-річчю заснування Дніпровської біологічної станції, 6-8 листопада 2019 р., м. Київ, Україна.

Лобода, Н. С., Гриб, О. Н., Божок, Ю. В. (2013) Оценка возможных изменений водно-солевого режима Куяльницкого лимана в условиях глобального потепления : материалы VII Всероссийского гидрологического съезда. Секция 2. Водные ресурсы и водный баланс водных объектов в условиях влияния антропогенной деятельности и климатических изменений. Тема 2.1. Современные методы оценки и прогноза водных ресурсов в условиях изменения климата. Доклад № 36. In: VII Всероссийский гидрологический съезд, 19-21 ноября 2013 г., Россия, г. Санкт-Петербург, Государственный гидрологический институт, гостиничный комплекс «Прибалтийская».

Лобода, Н. С., Гриб, О. Н., Гопченко, Е. Д., Килимник, А. Н., Тучковенко, Ю. С., Белов, В. В. (2012) Современное состояние и рекомендации по реабилитации водной экосистемы Куяльницкого лимана на основе интегрированного управления природопользованием в его бассейне : материалы конференции. In: III Международная научная конференция «Современные проблемы гидроэкологии. Перспективы, пути и методы решений», 17-19 мая 2012 г., Украина, г. Херсон, Херсонская гидробиологическая станция НАН Украины.

Лобода, Н. С., Дорофеєва, В. П. (2011) Стан водних ресурсів річки Дністер за сценаріями глобального потепління : матеріали конференції. In: П’ята всеукраїнська наукова конференція “Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія”, 22-24 вересня 2011 р., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна.

Лобода, Н. С., Ехнич, М. П. (2007) К вопросу о влиянии осадков на сток взвешенных наносов рек бассейна верхнего Днестра : тези доповідей. In: Друга міжнародна науково-технічна конференція «Навколишнє природне середовище – 2007: актуальні проблеми екології та гідрометеорології; інтеграція освіти і науки», присвячена 75-річчю Одеського державного екологічного університету, 26-28 вересня 2007 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С., Клименко, І. В., Романова, Є. О. (2015) Оцінка якості вод річки Великий Куяльник за гідрохімічними показниками : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів,території міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку", 18-20 листопада 2015 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С., Козлов, М. О., Куза, А. М. (2019) Прогностичні оцінки водних ресурсів Північно-Західного Причорномор’я у XXI сторіччі за набором кліматичних сценаріїв на базі моделі "клімат-стік" : матеріали доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя", 17-18 жовтня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Лобода, Н. С., Коробчинська, А. О. (2011) Атмосферные процессы и закономерности колебаний климатических факторов на территории Украины : матеріали конференції. In: П’ята всеукраїнська наукова конференція “Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія”, 22-24 вересня 2011 р., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна.

Лобода, Н. С., Куза, А. М. (2017) Оцінка впливу антропогенних чинників на стік річки Великий Куяльник : тези доповідей. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, травень 2017 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Лобода, Н. С., Куза, А. М. (2018) Оцінка впливу додаткового випаровування з водної поверхні проектних водосховищ у верхній течії Дністра : матеріали конференції. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 02-08 травня 2018 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Лобода, Н. С., Куза, А. М. (2012) Атмосферна циркуляція, як чинник льодового режиму на річках України : тези доповідей. In: Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених "Актуальні проблеми сучасної гідрометеорології", 17-19 жовтня 2012 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Лобода, Н. С., Куза, А. М. (2016) Прояви дії скандинавського коливання на території України : матеріали конференції у 3-х частинах. – Ч. 3. ISBN 978-966-916-157-4. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук», 28-29 жовтня 2016 р., м. Київ, Україна.

Лобода, Н. С., Кулачок, К. В. (2019) Методичні підходи до оцінки екологічних ризиків на базі використання комплексних показників якості води : Збірник наукових праць. In: VІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2019), 25-27 вересня 2019 р., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Лобода, Н. С., Сербова, З. Ф., Куза, А. М., Божок, Ю. В. (2012) Вплив змін клімату на живлення лиманів північно-західного Причорномор’я прісними водами за сценаріями глобального потепління : збірник статей за матеріалами доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення», 12-14 вересня 2012 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С., Сіренко, А. М. (2010) Оцінка внеску Північно – Атлантичного коливання у процес льодоутворення річки Дністер з використанням факторного аналізу : матеріали конференції. In: VII Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах", 14-15 жовтня 2010 р., Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна.

Лобода, Н. С., Сіренко, А. М. (2009) Прогноз льодових явищ на основі дискримінантної функції на прикладі р. Дністер : тези доповідей. In: Міжнародный семинар «Генетические и вероятностные методы в гидрологии: проблемы развития и взаимосвязи», присвяченого 100-річчю з дня народження доктора технічних наук, професора Бефані Анатолія Миколайовича, 26-28 березня 2009 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Лобода, Н. С., Сіренко, А. М. (2010) Оцінка впливу Північно - Атлантичного коливання на формування термічного та водного режиму річки Дністер (до м. Могильов - Подільський) : матеріали конференції. In: III Всеукраїнська науково-практична конференція «Географія та екологія: наука і освіта», 15-16 квітня 2010 р., Україна, м. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Лобода, Н. С., Сіренко, А. М. (2011) Використання методів багатовимірного статистичного аналізу в гідрологічних прогнозах льодових явищ (на прикладі річок Дністер та Тілігул) : матеріали конференції. In: П’ята всеукраїнська наукова конференція “Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія”, 22-24 вересня 2011 р., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна.

Лобода, Н. С., Тучковенко, Ю. С., Божок, Ю. В. (2014) Зміни чинників формування водно-сольового балансу Тилігульського лиману у останні десятиріччя : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення», 1-3 жовтня 2014 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С., Тучковенко, Ю. С., Гриб, К. О., Килимник, О. М., Бєлов, В. В., Гриб, О. М. (2012) Сучасний гідроекологічний стан і проблеми водообміну в екосистемі гирлової ділянки річки Дністер та рекомендації щодо їх вирішення : збірник статей за матеріалами доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення», 12-14 вересня 2012 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С., Тучковенко, Ю. С., Гриб, О. М. (2017) Комплексне управління водними ресурсами басейну Куяльницького лиману та його гідроекологічним станом в умовах господарської діяльності і кліматичних змін : тези доповідей. In: Міжнародна науково-практична конференція «Соціум і науки про Землю», 21-23 вересня 2017 р., Україна, м. Запоріжжя, Запорізький національний університет.

Лобода, Н. С., Тучковенко, Ю. С., Гриб, О. М. (2011) Оцінка та розрахунок гідравліко-морфометричних характеристик водообміну в системі «Тілігульський лиман ↔ Чорне море» для розробки рекомендацій по збереженню природних ресурсів лиману : матеріали конференції. In: Друга звітня наукова конференція науково-педагогічних працівників Одеського державного екологічного університету, 27-28 січня 2011 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С., Тучковенко, Ю. С., Гриб, О. М. (2019) Перспективи забезпечення безпеки життєдіяльності людини в межах басейну Куяльницького лиману з урахуванням змін клімату та господарської діяльності : тези доповідей. In: Друга міжнародна науково-технічна конференція "Перспективи технології для забезпечення безпеки життєдіяльності та довголіття людини", 15-16 травня 2019 р., Одеська державна акдемія будівництва та архітектури, м. Одеса, Україна.

Лобода, Н. С., Тучковенко, Ю. С., Гриб, О. М. (2018) Обґрунтування ефективності заходів по відновленню стоку річки Великий Куяльник з метою стабілізації гідрологічного режиму Куяльницького лиману на початку XXI сторіччя (до 2030 р.) : матеріали конференції. In: VII Всеукраїнська наукова конференція "Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології" присвячена 100-річчю від дня заснування Національної академії наук України, 13-14 листопада 2018 р., Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України, м. Київ, Україна.

Лобода, Н. С., Тучковенко, Ю. С., Гриб, О. М. (2017) Перспективи збереження та відтворення екосистем Тилігульського та Куяльницького лиманів у XXI сторіччі : збірник наукових праць. In: Шостий Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2017), 20-22 вересня 2017 р., Україна, м. Вінниця, Вінницький національний технічний університет.

Лобода, Н. С., Тучковенко, Ю. С., Гриб, О. М., Кушнір, Д. В., Отченаш, Н. Д. (2017) Раціональне використання та відновлення водних ресурсів водозбору річки Великий Куяльник та Куяльницько лиману у кліматичних умовах XXI сторіччя : збірник статей. In: Науково-практична конференція із міжнародною участю «Вода: проблеми та шляхи вирішення», 05-08 липня 2017 р., Україна, м. Рівне.

Лобода, Н. С., Тучковенко, Ю. С., Хохлов, В. М., Божок, Ю. В., Отченаш, Н. Д. (2014) Вибір типових років в басейні Тилігульського лиману при розрахунках стоку за сценарієм М10 // Матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення», 1-3 жовтня 2014 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

М

Марчук, О. В., Гриб, О. М. (2017) Оцінка показників якості води за довжиною річки Великий Куяльник : матеріали конференції. In: Наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 3-12 травня 2017 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Марчук, О. В., Гриб, О. М. (2017) Оцінка граничнодопустимого регулювання стоку річки Великий Куяльник згідно Водного кодексу України (з урахуванням змін клімату) : матеріали конференції / Під загальною редакцією доктора географічних наук, професора А. Н. Некос. In: V Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 29-30 листопада 2017 р., Україна, м. Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Марчук, О. В., Гриб, О. М. (2018) Визначення граничнодопустимих об’ємів ставків і водосховищ у басейні річки Великий Куяльник згідно вимог Водного кодексу України : матеріали конференції. In: XVІІ наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 2-8 травня 2018 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Матвієнко, Є. В., Гриб, О. М. (2019) Оцінка та картографування сучасного екологічного стану вод у басейні річки Великий Куяльник. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Н

Ніколаєва, А. С., Гриб, О. М. (2009) Оцінка якості води Північно-Кримського каналу : збірник статей. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 14-17 квітня 2009 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

О

Оганесян, Т. А., Іваненко, О. Г., Гриб, О. М. (2008) Визначення впливу частоти спостережень за показниками хімічного складу річкових вод Криму на розрахунок їх середньорічних значень : матеріали конференції. In: VIII Наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 12-17 травня 2008 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Очеретнюк, С. А., Гриб, О. Н. (2006) Прошлое и настоящее рек и балок равнинного Крыма : тези доповідей. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 10-14 квітня 2006 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

П

Петришен, В. В., Гриб, О. М. (2017) Обґрунтування рекомендацій щодо заходів з поліпшення водообміну заплавного озера Біле з річками Дністер і Турунчук : матеріали конференції / Під загальною редакцією доктора географічних наук, професора А. Н. Некос. In: V Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 29-30 листопада 2017 р., Україна, м. Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Петришен, В. В., Гриб, О. М. (2018) Наукове обґрунтування рекомендацій щодо заходів з покращення водообміну озера Біле в нижній частині річки Дністер : тези доповідей конференції. In: III міжнародна наукова конференція молодих вчених «Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення», 21-23 березня 2018 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Петришен, В. В., Гриб, О. М. (2018) Розробка рекомендацій щодо заходів з поліпшення водообміну заплавних озер гирлової частини річки Дністер (на прикладі екосистеми озера Біле) : матеріали конференції. In: Науково-практична конференція всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Екологія», 28-30 березня 2018 р., Україна, м. Полтава, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка.

Петришен, В. В., Гриб, О. М. (2018) Оцінка водообміну заплавних озер в нижній течії річки Дністер та обґрунтування заходів щодо його поліпшення в маловодні періоди : матеріали конференції. In: XVІІ наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 2-8 травня 2018 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Пилип'юк, В. В., Гриб, О. М. (2007) Аналіз автоматизованих методів обчислення стоку води та хімічних речовин в гідростворах річок : матеріали конференції. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ. До 75-річчя Одеського державного екологічного університету, 2-7 квітня 2007 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Пилип'юк, В. В., Устіменко, К. В. (2017) Оцінка екологічного стану річки Псел за критеріями якості за хімічним індексом якості води : матеріали конференції у збірнику наукових праць. In: ХХХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 19 грудня 2017 р., ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", м. Переяслав-Хмельницький, Україна.

Пилип'юк, В. В., Устіменко, К. В. (2017) Екологічна оцінка якості вод річки Псел за гідрохімічними показниками : матеріали конференції у збірнику наукових праць. In: ХХХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 19 грудня 2017 р., ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", м. Переяслав-Хмельницький, Україна.

Плекан, А. В., Гриб, О. М. (2015) Оцінка рівнів і мінералізації води Куяльницького лиману при його поповнені морськими водами : збірник статей. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 06-10 квітня 2015 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Поповиченко, К. О., Гриб, О. М. (2015) Оцінка гідрохімічного режиму та якості води підземних вод в районі Куяльницького лиману : збірник статей. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 06-10 квітня 2015 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Пушкарёва, О. С., Гриб, О. Н. (2006) Методы расчёта стока химических веществ на горных реках Крымского полуострова с малым водосбором : тези доповідей. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 10-14 квітня 2006 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Р

Радов, А. Н., Гриб, О. Н. (2008) Исследование стока растворенных химических веществ на реке Салгир и её притоках : матеріали конференції. In: VIII Наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 12-17 травня 2008 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Ренгач, О. В., Гриб, О. М. (2017) Оцінка якості скидних вод з СБО «Північна» до Хаджибейського лиману : матеріали конференції. In: Наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 3-12 травня 2017 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Ренгач, О. В., Гриб, О. М. (2017) Розробка рекомендацій щодо ренатуралізації (відновлення) природного стану русла малої річки Свинна на ділянці Єгорівського водосховища у басейні Хаджибейського лиману : матеріали конференції / Під загальною редакцією доктора географічних наук, професора А. Н. Некос. In: V Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 29-30 листопада 2017 р., Україна, м. Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Ренгач, О. В., Гриб, О. М. (2018) Оцінка можливого ефекту від заходів з ренатуралізації природного стану русел річок у басейні Хаджибейського лиману (на прикладі річки Свинна в межах Єгорівського водосховища) : матеріали конференції. In: XVІІ наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 2-8 травня 2018 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

С

Священко, О. С., Іваненко, О. Г., Гриб, О. М. (2007) Вплив частоти спостережень за хімічним складом річкових вод на розрахунок їх середніх значень : матеріали конференції. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ. До 75-річчя Одеського державного екологічного університету, 2-7 квітня 2007 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Семанюк, К. І., Гриб, О. М. (2021) Оцінка змін абіотичних чинників (об’ємів стоку, рівнів та температур води) гідроекологічного режиму Нижнього Дністра за період з 1945 по 2018 рр. : Матеріали конференції. In: Науково-практична конференція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Екологія», 17-19 березня 2021 року, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава, Україна.

Сербов, М. Г., Гриб, О. М., Пилип'юк, В. В. (2019) Методологічні підходи та результати оцінки екологічних ризиків забруднення ґрунтів і донних відкладень водних об'єктів Українського Придунав′я : матеріали доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя", 17-18 жовтня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Скобяк, А. В., Гриб, О. М. (2020) Визначення референтного стану гідроморфологічних елементів русла річки Великий Куяльник та оцінка наповнення штучних водойм у її басейні за допомогою космічних знімків радіометрів Landsat і Sentinel. In: XV Наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 27 травня 2020 року, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Степаненко, С. М., Гриб, О. М. (2019) Досвід і перспективи використання в Одеському державному екологічному університеті приладу AQT420 фірми Vaisala Oyj для моніторингу якості повітря : Збірник наукових праць. In: VІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2019), 25-27 вересня 2019 р., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Ступак, І. О., Гриб, О. М. (2010) Оцінка складових водного балансу Куяльницького лиману при розробці заходів по збереженню його природних ресурсів : збірник статей. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 12-13 квітня 2010 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Сєбов, В. В., Лещенко, А. В., Гриб, О. М. (2014) Сучасний стан гирлових ділянок річок і балок Тилігульського лиману та водойм його пересипу : збірник статей. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 8-12 квітня 2014 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Сіренко, А. М. (2011) Сучасний стан льодового режиму річки Тілігул : матеріали конференції. In: X Научная конференция «Ломоносовские чтения» 2011 года и X Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов- 2011», 2011 р., Филиал МГУ в г. Севастополе, г. Севастополь, Украина.

Т

Толоконников, Г. Ю. (2005) Рациональное рыбохозяйственное освоение Сасыкского водохранилища : матеріали конференції. In: Науково-технічна конференція наукових та науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 8-15 лютого 2005 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Толоконников, Г. Ю. (2007) Экологическое состояние Шаболатского и тузловской группы лиманов : тези доповідей. In: Друга міжнародна науково-технічна конференція «Навколишнє природне середовище – 2007: актуальні проблеми екології та гідрометеорології; інтеграція освіти і науки», присвячена 75-річчю Одеського державного екологічного університету, 26-28 вересня 2007 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Тучковенко, О. А., Тучковенко, Ю. С., Лобода, Н. С. (2017) Оцінка впливу змін клімату на гідроекологічні умови в Тилігульському лимані у ХХІ столітті. In: VI-ий всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, 20-22 вересня 2017 р., Вінниця: ВНТУ.

Тучковенко, Ю. С., Лобода, Н. С. (2017) Влияние изменений климата на стратегию водного менеджмента лагун северо-западного Причерноморья. In: Перший Всеукр. гідрометеорологічний з’їзд: тези доповідей, 22-23 березня 2017 р., Одеса, Одеский державний екологічний університет.

Тучковенко, Ю. С., Лобода, Н. С., Гриб, О. М. (2012) Сучасний гідроекологічний стан і рекомендації по водному та екологічному менеджменту Тилігульського лиману : збірник статей за матеріалами доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення», 12-14 вересня 2012 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Тучковенко, Ю. С., Лобода, Н. С., Гриб, О. М. (2016) Результати використання сучасних інноваційних методів та технологій географічних досліджень при вирішенні регіональних гідроекологічних проблем лиманів Північно-Західного Причорномор’я в Одеському державному екологічному університеті : збірник наукових праць у 3-х томах «Українська географія: сучасні виклики». In: XII з'їзд Українського географічного товариства, 17-21 травня 2016 р., Україна, м. Вінниця, Вінницький національний університет імені Михайла Коцюбинського.

Тучковенко, Ю. С., Лобода, Н. С., Гриб, О. Н. (2011) Современные проблемы гидроэкосистемы Тилигульского лимана и пути их решения : труды конференции в четырех томах. Т.I: Гидро- и геодинамические процессы. In: Международная научно-практическая конференция "Современные проблемы водохранилищ и их водосборов" памяти Юрия Михайловича Матарзина, 17-20 мая 2011 г., Россия, г. Пермь, Пермский государственный университет.

Тюєва, І. В., Гриб, О. М. (2007) Аналіз сучасних методик оцінки якості води з метою її цільового використання : матеріали конференції. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ. До 75-річчя Одеського державного екологічного університету, 2-7 квітня 2007 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Ф

Фульга, Р. І., Гриб, О. М. (2020) Характеристика мінливості фізико-хімічних властивостей води Куяльницького лиману в умовах подачі морської води з Одеської затоки за даними вимірювань ОДЕКУ в 2015-2018 роках. In: XV Наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 27 травня 2020 року, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Ш

Шекк, П. В., Барановская, М. И. (2007) Перспективы повышения рыбопродуктивности лиманов Дунайско–Днестровского междуречья : тези доповідей. In: Друга міжнародна науково-технічна конференція «Навколишнє природне середовище – 2007: актуальні проблеми екології та гідрометеорології; інтеграція освіти і науки», присвячена 75-річчю Одеського державного екологічного університету, 26-28 вересня 2007 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Я

Яров, Я. С. (2007) Абиотические компоненты водных экосистем Закарпатья : тези доповідей. In: Друга міжнародна науково-технічна конференція «Навколишнє природне середовище – 2007: актуальні проблеми екології та гідрометеорології; інтеграція освіти і науки», присвячена 75-річчю Одеського державного екологічного університету, 26-28 вересня 2007 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Яров, Я. С. (2019) Якість води в нижній ділянці р. Барабой за даними спеціальних спостережень на початку ХХІ сторіччя : матеріали доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя", 17-18 жовтня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Цей список був створений у Fri Apr 23 19:59:33 2021 MSK.