Eprints Repo

Items where Subject is "Фахові видання України"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: O | S | Б | В | Г | Д | И | К | Л | М | О | Т | Х | Ш
Number of items at this level: 117.

O

Ovcharuk, V. A. and Prokofiev, O. M. and Todorova, O. I. and Kichuk, N. S. (2019) The study of the periodicity of catastrophic spring floods on the territory of Ukraine. Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 50. pp. 136-147. ISSN 2075-5457

S

Snizhko, S. and Tripolska, G. and Shmurak, A. and Shevchenko, O. and Grebin’, V. and Yushchenko, Yu. and Gopchak, I. and Sherstyuk, N. and Boyko, V. and Ovcharuk, V. and Grichulevich, L. and Manivchuk, V. and Denyshyk, O. (2019) Technical needs assessment of the water sector to the adaptation to the climate change in Ukraine. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (54). pp. 98-99. ISSN 2306-5680

Selehieiev, Arsenii and Ovcharuk, Valeriya and Hryb, Oleh (2023) Study of the influence of the scale of topographic maps on the values of hydrological characteristics of the river network using GIS technologies. Geodesy, cartography and aerial photography, 97 (97). pp. 32-45. ISSN 0130-1039 (previous) 2414-9993 print 2415-3001 online

Б

Бурлуцька, М. Е. and Мартинюк, М. О. (2019) Розрахункові характеристики максимального стоку весняного водопілля в басейні р. Південний Буг. Таврійський науковий вісник, 106. pp. 248-254. ISSN 2226-0099

Бурлуцька, М. Е. and Романчук, М. Є. and Погорелова, М. П. (2020) Норма річного стоку в басейні річок Приазов’я. Екологічні науки, 33 (6). pp. 16-22. ISSN 2664-6110

Бурлуцька, М. Е. and Романчук, М. Є. (2024) НОРМУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК РІЧНОГО СТОКУ В БАСЕЙНІ РІЧОК ПСЕЛ ТА ВОРСКЛА. Екологічні науки, 52 (1). pp. 18-22. ISSN 2306-9716 (Print) ISSN: 2664-6110 (Online)

Бурлуцька, М. Е. and Романчук, М. Є. and Погорелова, М. П. (2021) Норма річного стоку в басейні річок Приазов’я. Екологічні науки, 60 (33). pp. 16-22. ISSN 2306-9716 (Print) ISSN: 2664-6110 (Online)

В

Волошин, В. Г. and Степаненко, С. М. and Шакірзанова, Ж. Р. and Куришина, В. Ю. (2020) Застосування енерго балансової моделі приземного шару для розрахунку випаровування з водних об'єктів. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Геологія. Географія. Екологія», 53. pp. 83-92. ISSN 2410-7360 (Print); 2411-3913 (Online)

Г

Гопченко, Є. Д. and Катинська, І. В. (2014) Удосконалення науково-методичної бази для нормування характеристик річного стоку у Закарпатті. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (35). pp. 8-14. ISSN 2306-5680

Гопченко, Є. Д. and Кічук, Н. С. (2014) Невеликі річки – великі проблеми. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (34). pp. 16-24. ISSN 2306-5680

Гопченко, Є. Д. and Катинська, І. В. (2014) Удосконалення науково-методичної бази для нормування характеристик річного стоку у Закарпатті. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (35). pp. 8-14. ISSN 2306-5680

Гопченко, Е. Д. and Тучковенко, Ю. С. and Сербов, Н. Г. and Бузиян, Г. Д. (2005) Стабилизация гидрологического и гидрохимического режимов Тузловских лиманов путем регулирования водообмена с морем. Вісник Одеського державного екологічного університету, 1. pp. 187-194. ISSN 2311-0899

Гопченко, Є. Д. and Овчарук, В. А. and Гопцій, М. В. (2016) Нормування максимального стоку дощових паводків на річках Українських Карпат. Науковий вісник Чернівецького університету, 775. pp. 34-39. ISSN 2311-9276

Гопцій, М. В. (2016) Узагальнення тривалості схилового припливу паводкового стоку теплого періоду на річках Українських Карпат. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (42). pp. 26-33. ISSN 2306-5680

Гопцій, М. В. (2016) Визначення розрахункових шарів паводкового стоку для річок Українських Карпат та узагальнення їх по території. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 1 (40). pp. 51-59. ISSN 2306-5680

Гопченко, Є. Д. and Катинська, І. В. and Бурлуцька, М. Е. (2016) Розрахункові характеристики річного стоку на території Закарпаття. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 1 (40). pp. 42-51. ISSN 2306-5680

Гопченко, Є. Д. and Кирилюк, О. С. (2016) Порівняльний аналіз результатів статистичної обробки часових рядів максимального стоку весняного водопілля на території Приазов’я. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (43). pp. 32-37. ISSN 2306-5680

Гопченко, Є. Д. and Кирилюк, О. С. (2017) Максимальні модулі схилового припливу в період весняного водопілля на території Приазов’я. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (46). pp. 42-48. ISSN 2306-5680

Гопченко, Є. Д. and Овчарук, В. А. and Романчук, М. Є. and Кирилюк, О. С. (2016) Універсальна розрахункова модель для нормування характеристиу максимального стоку дощових паводків і весняних водопіл. Фізична географія та геоморфологія, 3 (83). pp. 66-70. ISSN 0868-6939

Гопченко, Є. Д. and Гриб, О. М. (2010) Оптимізація рівнів і солоності води Куяльницького лиману в умовах водогосподарських перетворень на його басейні. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Спеціальний випуск: Гідроекологія, 3 (44). pp. 50-53. ISSN 2078-2357

Гопченко, Є. Д. and Гриб, О. М. (2010) Оцінка складових водного балансу Куяльницького лиману та визначення причин сучасного обміління водойми. Метеорологія, кліматологія та гідрологія: Міжвідомчий науковий збірник України, 51. pp. 200-215. ISSN 0130-2914

Гопченко, Е. Д. and Тучковенко, Ю. С. (2004) Сценарное моделирование водно-солевого режима Тузловских лиманов. Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа, 10. pp. 243-255. ISSN 1726-9903

Гопченко, Є. Д. and Овчарук, В. А. and Гопцій, М. В. and Тодорова, О. І. (2018) Статистичні параметри часових рядів максимального стоку весняного водопілля в басейні Дніпра в умовах мінливості клімату. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (51). pp. 47-55. ISSN 2306-5680

Гопченко, Є. Д. and Овчарук, В. А. and Шакірзанова, Ж. Р. and Гопцій, М. В. (2018) Моделювання екстремально високих паводків на прикладі гірських регіонів України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія, 3 (82). pp. 6-15. ISSN 1728-2721

Гопченко, Є. Д. and Романчук, М. Є. and Кирилюк, О. С. (2017) Нормування розрахункових характеристик максимального стоку весняних водопіль і дощових паводків, заснованих на геометричних моделях їх гідрографів. Фізична географія та геоморфологія, 88 (4). pp. 55-59. ISSN 0868-6939

Гопченко, Е. Д. and Бурлуцкая, М. Э. and Романчук, М. Е. and Авгайтис, С. В. (2010) Нормирование характеристик максимального стока весеннего половодья в бассейне р.Северский Донец на базе формул объемного типа. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 154-159. ISSN 2311-0902

Гопченко, Є. Д. and Овчарук, В. А. and Кічук, Н. С. (2013) Особливості застосування редукційних формул максимального стоку річок. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 1 (28). pp. 37-43. ISSN 2306-5680

Гопченко, Є. Д. and Гопцій, М. В. (2011) Дощові паводки в Українських Карпатах та їх розрахункові характеристики. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 2 (23). pp. 57-62. ISSN 2306-5680

Гопченко, Є. Д. and Шакірзанова, Ж. Р. and Шаменкова, O. I. (2011) Проблеми ефективного управління водними ресурсами закритих лиманів-водосховищ північно-західного Причорномор’я. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 2 (23). pp. 159-167. ISSN 2306-5680

Гопченко, Є. Д. and Гопцій, М. В. (2011) Методика розрахунку максимального стоку дощових паводків на річках Прикарпаття. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (24). pp. 45-49. ISSN 2306-5680

Гопченко, Є. Д. and Явкин, В. Г. (2011) Ландшафтно-гідрологічні основи басейнових та руслових систем паводкоутворення. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (25). pp. 29-37. ISSN 2306-5680

Гопченко, Є. Д. and Овчарук, В. А. and Шакірзанова, Ж. Р. (2010) Дослідження впливу сучасних змін клімату на характеристики максимального стоку весняного водопілля в басейні річки Прип’ять. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (20). pp. 50-59. ISSN 2306-5680

Гопченко, Є. Д. and Шакірзанова, Ж. Р. and Медведєва, Ю. С. and Бурукова, М. М. (2016) Складові водних балансів озера Катлабух. Вісник Одеського державного екологічного університету, 20. pp. 52-60. ISSN 2311-0899

Гопченко, Є. Д. and Овчарук, В. А. and Кічук, Н. С. (2012) Проблеми визначення розрахункової тривалості припливу води зі схилів до руслової мережі. Наукові праці УкрНДГМІ, 263. pp. 182-189.

Гопченко, Е. Д. and Лобода, Н. С. (1984) Влияние прудов и водохранилищ на характеристики годового стока рек зоны недостаточного увлажнения. Метеорология и гидрология, 4. pp. 83-88.

Гопченко, Е. Д. and Лобода, Н. С. (1986) Применение методов статистического моделирования при оценке изменений годового стока рек под влиянием орошения. Метеорология и гидрология, 9. pp. 79-84.

Гопченко, Е. Д. and Лобода, Н. С. (2000) Оценка возможных изменений водных ресурсов Украины в условиях глобального потепления. Гідробіологічний журнал, 36. pp. 67-78. ISSN 0375-8990

Гопченко, Є. Д. and Хільчевський, В. К. and Лобода, Н. С. and Ободовський, О. Г. and Гребінь, В. В. and Шакірзанова, Ж. Р. and Ющенко, Ю. С. and Шерстюк, Н. П. and Овчарук, В. А. (2017) Університетська гідрологічна наука в Україні та перспективи подальшого її розвитку. Український гідрометеорологічний журнал, 19. pp. 90-105. ISSN 2311-0902; eISSN 2616-7271

Гопченко, Є. Д. and Бурлуцька, М. Е. and Романчук, М. Є. and Мартинюк, М. О. (2019) Максимальний стік дощових паводків і весняних водопіль. Таврійський науковий вісник, 106. pp. 255-261. ISSN 2226-0099

Гопченко, Є. Д. and Бурлуцька, М. Е. and Романчук, М. Є. and Мартинюк, М. О. (2019) Сучасні методи дослідження максимального стоку весняних водопіль і дощових паводків річок України. Науковий вісник Херсонського державного університету, 10. pp. 114-118. ISSN 2413-7391

Гопченко, Є. Д. and Шакірзанова, Ж. Р. and Овчарук, В. А. (2014) Обгрунтування методики розрахунку характеристик максимального стоку водопіль і дощових паводків в басейні Хаджибейського лиману. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 155-162. ISSN 2311-0902; eISSN 2616-7271

Гопченко, Є. Д. and Емельянова, К. Б. (2019) Удосконалення структури розрахункової методики максимального стоку весняного водопілля рівнинних річок Причорноморської низовини. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (54). pp. 35-36. ISSN 2306-5680

Гопченко, Е. Д. and Лобода, Н. С. and Божок, Ю. В. and Козлов, М. А. (2019) Модель “климат-сток” в расчетах и прогнозах водных ресурсов Украины. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (54). pp. 53-54. ISSN 2306-5680

Гопченко, Е. Д. and Овчарук, В. А. and Фараг, Салем Бин Салим Фуад and Дорошенко, О. М. (2010) Трансформационная функция распластывания максимальных модулей стока рек в формулах предельной интенсивности. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 142-151. ISSN 2311-0899

Гопченко, Є. Д. and Романчук, М. Є. (2012) Удосконалення розрахункової схеми формування максимального стоку з елементарних водозборів А.М. Бефані. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 158-163. ISSN 2311-0902

Гопченко, Є. Д. and Овчарук, В. А. and Шакірзанова, Ж. Р. (2012) Зміни гідрометеорологічних характеристик весняного водопілля на рівнинних річках України. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 133-142. ISSN 2311-0902

Гопченко, Є. Д. and Бояринцев, Є. Л. and Овчарук, В. А. and Сербов, М. Г. (2012) Розробка науково-методичної бази для визначення зон затоплення від дощових паводків в басейні р.Дністер (на прикладі Жидачівського району Львівської області). Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 106-115. ISSN 2311-0902

Гопченко, Є. Д. and Харитонова, А. С. (2011) Екстремально високі модулі схилового припливу у Закарпатті. Український гідрометеорологічний журнал, 9. pp. 186-191. ISSN 2311-0902

Гопченко, Є. Д. and Погорелова, М. П. and Романчук, М. Є. and Бурлуцька, М. Е. (2011) Використання формул об’ємного типу до нормування розрахункових характеристик максимального стоку річок. Український гідрометеорологічний журнал, 9. pp. 158-163. ISSN 2311-0902

Гопченко, Є. Д. and Романчук, М. Є. and Дорошенко, О. М. (2011) Методика розрахунку характеристик максимального стоку з невеликих водозборів. Український гідрометеорологічний журнал, 8. pp. 195-203. ISSN 2311-0902

Гопченко, Є. Д. and Медведєва, Ю. С. (2010) Моделювання сольових балансів оз. Китай. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 172-176. ISSN 2311-0902

Гопченко, Є. Д. and Катинська, І. В. (2013) Норми річного стоку на території Закарпаття. Вісник Одеського державного екологічного університету, 16. pp. 134-140. ISSN 2311-0899

Гопченко, Є. Д. and Романчук, М. Є. (2013) Особливості структурної бази деяких розрахункових формул максимального стоку. Вісник Одеського державного екологічного університету, 15. pp. 128-139. ISSN 2311-0899

Гопченко, Є. Д. and Овчарук, В. А. and Семенова, І. Г. (2012) Науково-методичні підходи до врахування глобальних змін клімату при розрахунках максимального стоку річок. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 141-150. ISSN 2311-0899

Гопченко, Є. Д. and Овчарук, В. А. and Кічук, Н. С. (2012) Зливові опади на території Півдня України. Наукові праці УкрНДГМІ, 262. pp. 189-199.

Гопченко, Є. Д. and Овчарук, В. А. and Романчук, М. Є. and Кічук, Н. С. (2013) Уточнення розрахункових модулів паводкового стоку на річках півдня України. Український гідрометеорологічний журнал, 13. pp. 92-98. ISSN 2311-0902

Гопцій, М. В. and Овчарук, В. А. and Кущенко, Л. В. and Прокоф’єв, О. М. and Гоян, Ю. О. (2021) Мінімальний водний стік району басейну річок Приазов’я в періоди літньо-осінньої та зимової межені. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 2 (60). pp. 41-42. ISSN ISSN:2306-5680

Горбачова, Л. О. and Приходькіна, В. С. and Христюк, Б. Ф. and Заболотня, Т. О. and Розлач, В. О. (2021) Статистичний аналіз максимального стоку води річки Південний Буг за методом «Indicators of Hydrologic Alteration». Український гідрометеорологічний журнал, 27. pp. 42-54. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Д

Даус, М. Є. and Кічук, Н. С. and Романчук, М. Є. and Шакірзанова, Ж. Р. (2018) Динаміка мінералізації і вмісту головних іонів у поверхневих водах басейну Дніпра за період 1990-2015 роки. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (60). pp. 6-23. ISSN 2306-5680

Докус, А. О. (2019) Районування басейну Південного Бугу за умовами формування весняного водопілля річок. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (54). pp. 42-43. ISSN 2306-5680

Докус, А. О. and Овчарук, В. А. and Шакірзанова, Ж. Р. (2019) Використання операторної моделі формування стоку для визначення середньобагаторічних величин максимальних витрат води весняного водопілля в басейні річки Південний Буг. Український гідрометеорологічний журнал, 24. pp. 49-63. ISSN 2311-0902, 2616-7271

И

Иванов, В. А. and Гопченко, Е. Д. and Тучковенко, Ю. С. and Сербов, Н. Г. and Бузиян, Г. Д. (2006) Управление качеством вод Причерноморских лиманов и Придунайских озер путем регулирования водного баланса. Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа, 14. pp. 93-106. ISSN 1726-9903

К

Кічук, Н. С. (2014) Розрахункові характеристики зливових опадів на півдні України. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (35). pp. 107-112. ISSN 2306-5680

Кічук, Н. С. (2014) Розрахункові характеристики зливових опадів на території півдня України. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (35). pp. 107-112. ISSN 2306-5680

Кічук, Н. С. (2014) Розрахунки максимальних витрат дощових паводків на території Причорномор’я. Науковий вісник Чернівецького університету, 724. pp. 71-76. ISSN 2311-9276

Кічук, Н. С. (2015) Тривалість схилового припливу дощових паводків рідкісної ймовірності перевищення на території Півдня України. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 1 (36). pp. 56-63. ISSN 2306-5680

Кічук, Н. С. (2015) Методика розрахунку характеристик максимального стоку дощових паводків на території Півдня України. Вісник ОНУ. Географічні та геологічні науки, 2 (20). pp. 24-34. ISSN 2303-9914

Кічук, Н. С. and Шакірзанова, Ж. Р. and Медведева, Ю. С. and Курілова, І. В. (2016) Формування гідрохімічного режиму та оцінка якості води у придунайських озерах. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (42). pp. 56-63. ISSN 2306-5680

Кулібабін, О. Г. and Шакірзанова, Ж. Р. and Романова, Є. О. (2017) Еколого – економічні проблеми раціонального використання природних ресурсів Придунайських озер (на прикладі озера Катлабух). Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 2 (46). pp. 61-67. ISSN 2306-5680

Кущенко, Л. В. and Гопцій, М. В. and Тодорова, О. І. and Прокоф’єв, О. М. (2019) Гідролого-генетичний аналіз часових рядів мінімального стоку річок в зоні недостатньої водності України за сучасних кліматичних умов. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (54). pp. 51-53. ISSN 2306-5680

Кічук, І. Д. and Гопченко, Є. Д. and Кічук, Н. С. and Черкес, В. В. (2010) Проблеми водообліку на водогосподарських мережах Одещини. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 190-194. ISSN 2311-0902

Кущенко, Л. В. and Боровська, Г. О. and Овчарук, В. А. (2022) Бездощові періоди в сучасних кліматичних умовах як фактор меженного стоку на річках Півдня України. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 63 (1). pp. 60-70. ISSN 2306-5680

Кущенко, Л. В. and Овчарук, В. А. and Прокоф’єв, О. М. and Гопцій, М. В. and Андреєвська, Г. М. (2021) Мінімальний та екологічний стік річок у зоні недостатньої водності України. Науково-практичний журнал. Екологічні науки, 2 (35). pp. 30-36. ISSN 2306-9716 (Print) 2664-6110 (Online)

Кущенко, Л. В. and Овчарук, В. А. and Прокоф’єв, О. М. and Гопцій, М. В. and Андреєвська, Г. М. (2021) Мінімальний та екологічний стік річок у зоні недостатньої водності України. Екологічні науки, 2 (35). pp. 30-36. ISSN 2306-9716 (Print) ISSN: 2664-6110 (Online)

Л

Лобода, Н. С. and Ехнич, М. П. and Шаменкова, O. И. (2003) Параметризация гидрологических процессов на основе метода главных компонент. Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту, 251. pp. 32-37.

Лобода, Н. С. and Гопченко, Є. Д. (2003) Нормування характеристик природного річного стоку України. Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту, 252. pp. 5-10.

М

Медведева, Ю. С. and Шакірзанова, Ж. Р. (2015) Метод розрахунку характеристик гідрографів схилового припливу тало-дощових вод до руслової мережі річок рівнинної території України. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 2 (37). pp. 38-47. ISSN 2306-5680

Мартинюк, М. О. and Овчарук, В. А. (2023) Просторова і часова мінливість максимального стоку в басейні Вісли в умовах кліматичних змін. Екологічні науки, 48 (3). pp. 148-155.

О

Овчарук, В. А. and Мирза, К. Л. (2014) Анализ условий формирования паводков холодного периода на реках Крымских гор. Геополітика і екогеодинаміка регіонів, 10 (1). pp. 740-745. ISSN 2309-7663 (Submitted)

Овчарук, В. А. and Тодорова, О. І. (2015) Обґрунтування параметрів формули швидкості руслового добігання хвиль паводків в теплий період року для річок Гірського Криму. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 1 (36). pp. 25-30. ISSN 2306-5680

Овчарук, В. А. and Тодорова, Е. И. (2014) Статистические параметры максимальных расходов воды и слоев паводочного стока для рек горного Крыма. Геополітика і екогеодинаміка регіонів, 10 (1). pp. 766-770. ISSN 2309-7663

Овчарук, В. А. and Тодорова, О. І. and Прокоф’єв, О. М. (2017) Максимальний стік дощових паводків річок Гірського Криму в умовах активного впливу підстильної поверхні. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (47). pp. 29-36. ISSN 2306-5680

Овчарук, В. А. and Гопченко, Є. Д. (2018) Сучасна методика нормування характеристик максимального стоку весняного водопілля рівнинних річок України. Український географічний журнал, 2 (102). pp. 26-33. ISSN 1561-4980

Овчарук, В. А. and Івашенко, С. В. (2019) Оцінка однорідності та стаціонарності часових рядів максимального стоку дощових паводків в суббасейні р. Десна. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (54). pp. 71-72. ISSN 2306-5680

Овчарук, В. А. and Гопцій, М. В. and Боровська, Г. О. (2019) Особливості формування максимального стоку річок гірських територій Вірменії та України в сучасних кліматичних умовах. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (54). pp. 73-74. ISSN 2306-5680

Овчарук, В. А. and Прокофьев, О. М. and Тодорова, Е. И. (2015) Особенности формирования паводков теплого периода на реках Горного Крыма. Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 42 (1157). pp. 99-106. ISSN 2075-5457

Овчарук, В. А. and Гопченко, Є. Д. and Гопцій, М. В. and Тодорова, О. І. (2019) Методика розрахунку максимального стоку весняного водопілля в районі басейну Дніпра з урахуванням впливу змін клімату. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (54). pp. 69-71. ISSN 2306-5680

Овчарук, В. А. and Мартинюк, М. О. (2021) Застосування операторної моделі для визначення максимальних модулів стоку весняних водопіль і дощових паводків річок басейну Вісли в межах України. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 36. pp. 22-33. ISSN 1992-4224

Т

Тучковенко, Ю. С. and Гопченко, Є. Д. and Сербов, М. Г. and Медведєва, Ю. С. (2008) Моделювання просторово-часової мінливості мінералізації та забруднення вод озера Китай Придунайської системи. Таврійський науковий вісник, 58. pp. 295-306.

Тучковенко, Ю. С. and Гопченко, Е. Д. and Адобовский, В. В. and Большаков, В. Н. (2008) Регулирование гидроэкологического режима Дофиновского лимана. Український гідрометеорологічний журнал, 3. pp. 124-147. ISSN 2311-0902

Тучковенко, Ю. С. and Кушнір, Д. В. and Овчарук, В. А. and Соколов, А. В. and Коморін, В. М. (2023) Особливості розповсюдження в Чорному морі розпріснених і забруднених перехідних вод з Дніпровсько-Бузького лиману після руйнування греблі Каховського водосховища. Український гідрометеорологічний журнал, 32. pp. 95-114. ISSN 2311-0902 (print) 2616-7271 (online)

Х

Хильчевский, В. К. and Гопченко, Е. Д. and Лобода, Н. С. and Одобовский, А. Г. and Гребень, В. В. and Шакирзанова, Ж. Р. and Ющенко, Ю. С. and Шерстюк, Н. П. and Овчарук, В. А. (2017) Гидрология в университетах Украины – история, состояние и перспективы. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (47). pp. 11-14. ISSN 2306-5680

Ш

Шакірзанова, Ж. Р. (2014) Просторові закономірності у розподілі шарів стоку весняного водопілля рівнинних річок України. Географія та туризм, 31. pp. 170-178. ISSN 2308-135Х

Шакірзанова, Ж. Р. and Казакова, А. О. (2015) Територіальне довгострокове прогнозування характеристик максимального стоку весняного водопілля в басейні р.Південний Буг. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (38). pp. 25-33. ISSN 2306-5680

Шакірзанова, Ж. Р. and Медведева, Ю. С. (2015) Методика щорічного прогнозування наповнення озер Українського Придунав’я в період весняного водопілля. Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Серія «Екологія», 1147 (12). pp. 9-13. ISSN 2075-5457

Шакірзанова, Ж. Р. (2015) Сучасний водний режим деяких Причорномрських лиманів у весняний період року. Фізична географія та геоморфологія, 1 (77). pp. 103-110. ISSN 0868-6939

Шакірзанова, Ж. Р. (2014) Ефективність територіально-загального методу довгострокового прогнозування характеристик максимального стоку весняного водопілля річок України. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (35). pp. 32-39. ISSN 2306-5680

Шакірзанова, Ж. Р. (2014) Ефективність територіально загального методу довгострокового прогнозування характеристик максимального стоку весняного водопілля річок України. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (35). pp. 32-39. ISSN 2306-5680

Шакірзанова, Ж. Р. (2015) Методика довгострокового прогнозу наповнення поверхневими весняними водами Хаджибейського і Куяльницького лиманів. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 1 (36). pp. 17-24. ISSN 2306-5680

Шакірзанова, Ж. Р. and Казакова, А. О. (2015) Територіальне довгострокове прогнозування характеристик максимального стоку весняного водопілля в басейні р.Південний Буг. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (38). pp. 25-33. ISSN 2306-5680

Шакірзанова, Ж. Р. and Медведева, Ю. С. (2015) Методика щорічного прогнозування наповнення озер українського Придунав’я в період весняного водопілля. Вісник ХНУ ім.В.Н. Каразіна, 12 (1147). pp. 9-13. ISSN 2075-5457

Шакірзанова, Ж. Р. and Докус, А. О. and Романова, Є. О. and Ємельянова, К. Б. (2018) Розрахункові характеристики максимального стоку весняного водопілля річок Півдня України. Науковий вісник Херсонського державного університету, 9. pp. 183-193. ISSN 2307-8030

Шакірзанова, Ж. Р. and Бойко, В. М. and Гопцій, М. В. and Тодорова, О. І. and Докус, А. О. and Сербова, З. Ф. and Швець, Н. М. (2018) Метод прогностичної оцінки характеристик максимального стоку річок басейну Дніпра у весняний період року. Український гідрометеорологічний журнал, 22. pp. 80-99. ISSN 2311-0902; eISSN 2616-7271

Шакірзанова, Ж. Р. (2011) Прогнозування максимальних витрат води весняного водопілля в басейні Дніпра з використанням автоматизованих програмних комплексів. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (25). pp. 48-55. ISSN 2306-5680

Шакірзанова, Ж. Р. (2014) Оцінка припливу поверхневих вод рідкісної ймовірності перевищення до Хаджибейського лиману. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 160-169. ISSN 2311-0902; eISSN 2616-7271

Шакірзанова, Ж. Р. (2015) Оцінка стану Хаджибейського лиману і прогнозування можливих рівнів води у ньому. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 156-163. ISSN 2311-0902; eISSN 2616-7271

Шакірзанова, Ж. Р. and Гопченко, Є. Д. and Медведєва, Ю. С. and Романова, Є. О. (2019) Водний та сольовий баланси озера Катлабух за різних умов експлуатації водойми. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (55). pp. 23-39. ISSN 2306-5680

Шакірзанова, Ж. Р. and Докус, А. О. and Швець, Н. М. (2019) Методика просторового прогнозування строків початку та проходження максимальних витрат води весняних водопіль. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (55). pp. 8-22. ISSN 2306-5680

Шакірзанова, Ж. Р. and Романова, Є. О. (2019) Сольовий режим озера Катлабух та моделювання часової мінливості мінералізації за різних сценаріїв водообміну водойми. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3(54). pp. 78-79. ISSN 2306-5680

Шакірзанова, Ж. Р. and Докус, А. О. and Швець, Н. М. (2019) Прогностичний моніторинг строків проходження весняних водопіль річок в сучасних кліматичних умовах. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (54). pp. 88-89. ISSN 2306-5680

Шакірзанова, Ж. Р. (2010) Довгостроковий прогноз шарів стоку та максимальних витрат води весняного водопілля на річках півдня України у 2010 році. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 169-175. ISSN 2311-0899

Шакірзанова, Ж. Р. and Кічук, Н. С. and Романова, Є. О. and Кічук, І. Д. and Медведева, Ю. С. (2020) Дослідження окремих складових гідрологічного та гідрохімічного режимів річки Дунай на українській ділянці Рені-Ізмаїл. Український гідрометеорологічний журнал, 26. pp. 102-115. ISSN 2311-0902

Шакірзанова, Ж. Р. and Медведєва, Ю. С. and Янєва, М. Д. (2015) Розрахунок складових водного балансу озера Китай (за період 2008-2014 рр.). Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 196-201. ISSN 2311-0902; eISSN 2616-7271

Шакірзанова, Ж. Р. and Докус, А. О. (2021) Районування басейну річки Південний Буг за умовами формування весняного водопілля річок. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 36. pp. 8-21. ISSN 1992-4224 (Print)

Шакірзанова, Ж. Р. and Овчарук, В. А. and Докус, А. О. and Кущенко, Л. В. and Тимко, О. С. (2022) Ймовірнісно-прогностичний метод для визначення меженних витрат води річок Південного Бугу, Причорномор’я та Нижнього Дніпра. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, “ГЕОЛО (57). pp. 251-267. ISSN 2410-7360

Шакірзанова, Ж. Р. and Перевозчиков, І. М. and Шевченко, О. П. (2023) Визначення максимальних витрат води в умовах формування весняного водопілля 2022-2023 року в басейні р. Десна. Український гідрометеорологічний журнал, 31 (31). pp. 5-21. ISSN 2311-0902

Шакірзанова, Ж. Р. and Перевозчиков, І. М. and Шевченко, О. П. (2023) Застосування методу територіальних довгострокових прогнозів для визначення максимальних витрат води в умовах формування весняного водопілля 2022-2023 року в басейні р.Десна. Український гідрометеорологічний журнал, 31. pp. 5-21. ISSN 2616-7271

This list was generated on Tue Jun 25 14:27:34 2024 UTC.