Елементи, в яких тема: "Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра гідрології суші > Статті > Фахові видання України
Структура ОДЕКУ > Інститути та факультети > Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра гідрології суші > Статті > Фахові видання України"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Творці | Тип елементу
Перейти до: Б | Г | Д | И | К | Л | О | Т | Ш
Число елементів на цьому рівні: 83.

Б

Бурлуцька, М. Е., Мартинюк, М. О. (2019) Розрахункові характеристики максимального стоку весняного водопілля в басейні р. Південний Буг. Таврійський науковий вісник, 106. с. 248-254. ISSN 2226-0099

Г

Гопцій, М. В. (2016) Узагальнення тривалості схилового припливу паводкового стоку теплого періоду на річках Українських Карпат. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (42). с. 26-33. ISSN 2306-5680

Гопцій, М. В. (2016) Визначення розрахункових шарів паводкового стоку для річок Українських Карпат та узагальнення їх по території. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 1 (40). с. 51-59. ISSN 2306-5680

Гопченко, Є. Д., Бурлуцька, М. Е., Романчук, М. Є., Мартинюк, М. О. (2019) Максимальний стік дощових паводків і весняних водопіль. Таврійський науковий вісник, 106. с. 255-261. ISSN 2226-0099

Гопченко, Є. Д., Бурлуцька, М. Е., Романчук, М. Є., Мартинюк, М. О. (2019) Сучасні методи дослідження максимального стоку весняних водопіль і дощових паводків річок України. Науковий вісник Херсонського державного університету, 10. с. 114-118. ISSN 2413-7391

Гопченко, Є. Д., Гопцій, М. В. (2011) Дощові паводки в Українських Карпатах та їх розрахункові характеристики. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 2 (23). с. 57-62. ISSN 2306-5680

Гопченко, Є. Д., Гопцій, М. В. (2011) Методика розрахунку максимального стоку дощових паводків на річках Прикарпаття. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (24). с. 45-49. ISSN 2306-5680

Гопченко, Є. Д., Гриб, О. М. (2010) Оптимізація рівнів і солоності води Куяльницького лиману в умовах водогосподарських перетворень на його басейні. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Спеціальний випуск: Гідроекологія, 3 (44). с. 50-53. ISSN 2078-2357

Гопченко, Є. Д., Гриб, О. М. (2010) Оцінка складових водного балансу Куяльницького лиману та визначення причин сучасного обміління водойми. Метеорологія, кліматологія та гідрологія: Міжвідомчий науковий збірник України, 51. с. 200-215. ISSN 0130-2914

Гопченко, Є. Д., Дрозд, Е. А. (2011) Расчётный слой стока весеннего половодья в басейнах рек Псёл, Ворскла, Сула. Вестник гидрометцентра Черного и Азовского морей, 1 (12). с. 147-153.

Гопченко, Є. Д., Емельянова, К. Б. (2019) УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ РОЗРАХУНКОВОЇ МЕТОДИКИ МАКСИМАЛЬНОГО СТОКУ ВЕСНЯНОГО ВОДОПІЛЛЯ РІВНИННИХ РІЧОК ПРИЧОРНОМОРСЬКОЇ НИЗОВИНИ. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3(54). с. 35-36. ISSN 2306-5680

Гопченко, Є. Д., Катинська, І. В. (2014) Удосконалення науково-методичної бази для нормування характеристик річного стоку у Закарпатті. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (35). с. 8-14. ISSN 2306-5680

Гопченко, Є. Д., Катинська, І. В. (2014) Удосконалення науково-методичної бази для нормування характеристик річного стоку у Закарпатті. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (35). с. 8-14. ISSN 2306-5680

Гопченко, Є. Д., Катинська, І. В., Бурлуцька, M. E. (2016) Розрахункові характеристики річного стоку на території Закарпаття. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 1 (40). с. 42-51. ISSN 2306-5680

Гопченко, Є. Д., Кирилюк, О. С. (2016) Порівняльний аналіз результатів статистичної обробки часових рядів максимального стоку весняного водопілля на території Приазов’я. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (43). с. 32-37. ISSN 2306-5680

Гопченко, Є. Д., Кирилюк, О. С. (2017) Максимальні модулі схилового припливу в період весняного водопілля на території Приазов’я. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (46). с. 42-48. ISSN 2306-5680

Гопченко, Є. Д., Кічук, Н. С. (2014) Невеликі річки – великі проблеми. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (34). с. 16-24. ISSN 2306-5680

Гопченко, Є. Д., Лобода, Н. С., Божок, Ю. В., Козлов, М. А. (2019) МОДЕЛЬ “КЛИМАТ-СТОК” В РАСЧЕТАХ И ПРОГНОЗАХ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ УКРАИНЫ. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3(54). с. 53-54. ISSN 2306-5680

Гопченко, Є. Д., Овчарук, В. А., Гопцій, М. В. (2016) Нормування максимального стоку дощових паводків на річках Українських Карпат. Науковий вісник Чернівецького університету, 775. с. 34-39. ISSN 2311-9276

Гопченко, Є. Д., Овчарук, В. А., Гопцій, М. В., Тодорова, О. І. (2018) Статистичні параметри часових рядів максимального стоку весняного водопілля в басейні Дніпра в умовах мінливості клімату. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (51). с. 47-55. ISSN 2306-5680

Гопченко, Є. Д., Овчарук, В. А., Кічук, Н. С. (2013) Особливості застосування редукційних формул максимального стоку річок. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 1 (28). с. 37-43. ISSN 2306-5680

Гопченко, Є. Д., Овчарук, В. А., Романчук, М. Є., Кирилюк, О. С. (2016) Універсальна розрахункова модель для нормування характеристиу максимального стоку дощових паводків і весняних водопіл. Фізична географія та геоморфологія, 3 (83). с. 66-70. ISSN 0868-6939

Гопченко, Є. Д., Овчарук, В. А., Шакірзанова, Ж. Р. (2010) Дослідження впливу сучасних змін клімату на характеристики максимального стоку весняного водопілля в басейні річки Прип’ять. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (20). с. 50-59. ISSN 2306-5680

Гопченко, Є. Д., Овчарук, В. А., Шакірзанова, Ж. Р., Гопцій, М. В. (2018) Моделювання екстремально високих паводків на прикладі гірських регіонів України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія, 3 (82). с. 6-15. ISSN 1728-2721

Гопченко, Є. Д., Романчук, М. Є., Кирилюк, О. С. (2017) Нормування розрахункових характеристик максимального стоку весняних водопіль і дощових паводків, заснованих на геометричних моделях їх гідрографів. Фізична географія та геоморфологія, 88 (4). с. 55-59. ISSN 0868-6939

Гопченко, Є. Д., Тучковенко, Ю. С., Сербов, Н. Г., Бузиян, Г. Д. (2005) Стабилизация гидрологического и гидрохимического режимов Тузловских лиманов путем регулирования водообмена с морем. Вісник Одеського державного екологічного університету, 1. с. 187-194. ISSN 2311-0899

Гопченко, Є. Д., Хільчевський, В. К., Лобода, Н. С., Ободовський, О. Г., Гребінь, В. В., Шакірзанова, Ж. Р., Ющенко, Ю. С., Шерстюк, Н. П., Овчарук, В. А. (2017) Університетська гідрологічна наука в Україні та перспективи подальшого її розвитку. Український гідрометеорологічний журнал, 19. с. 90-105. ISSN 2311-0902

Гопченко, Є. Д., Шакірзанова, Ж. Р., Бояринцев, Є. Л., Сербов, М. Г., Гриб, О. М., Терновий, П. А. (2011) Сучасні морфометричні та основні фізично-хімічні характеристики Хаджибейського лиману. Вестник гидрометцентра Черного и Азовского морей, 1 (12). с. 137-142.

Гопченко, Є. Д., Шакірзанова, Ж. Р., Овчарук, В. А., Хільчевський, В. К. (2017) Гидрология в университетах Украины – история, состояние и перспективы. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (47). с. 11-14. ISSN 2306-5680

Гопченко, Є. Д., Шакірзанова, Ж. Р., Шаменкова, O. I. (2011) Проблеми ефективного управління водними ресурсами закритих лиманів-водосховищ північно-західного Причорномор’я. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 2 (23). с. 159-167. ISSN 2306-5680

Гопченко, Є. Д., Явкин, В. Г. (2011) Ландшафтно-гідрологічні основи басейнових та руслових систем паводкоутворення. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (25). с. 29-37. ISSN 2306-5680

Гопченко, Е. Д., Лобода, Н. С. (1984) Влияние прудов и водохранилищ на характеристики годового стока рек зоны недостаточного увлажнения. Метеорология и гидрология, 4. с. 83-88.

Гопченко, Е. Д., Лобода, Н. С. (1986) Применение методов статистического моделирования при оценке изменений годового стока рек под влиянием орошения. Метеорология и гидрология, 9. с. 79-84.

Гопченко, Е. Д., Лобода, Н. С. (2000) Оценка возможных изменений водных ресурсов Украины в условиях глобального потепления. Гідробіологічний журнал, 36. с. 67-78. ISSN 0375-8990

Гопченко, Е. Д., Тучковенко, Ю. С. (2004) Сценарное моделирование водно-солевого режима Тузловских лиманов. Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа, 10. с. 243-255. ISSN 1726-9903

Д

Даус, М. Є., Кічук, Н. С., Романчук, М. Є., Шакірзанова, Ж. Р. (2018) Динаміка мінералізації і вмісту головних іонів у поверхневих водах басейну Дніпра за період 1990-2015 роки. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (60). с. 6-23. ISSN 2306-5680

Докус, А. О. (2019) РАЙОНУВАННЯ БАСЕЙНУ ПІВДЕННОГО БУГУ ЗА УМОВАМИ ФОРМУВАННЯ ВЕСНЯНОГО ВОДОПІЛЛЯ РІЧОК. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3(54). с. 42-43. ISSN 2306-5680

Докус, А. О., Овчарук, В. А., Шакірзанова, Ж. Р. (2019) Використання операторної моделі формування стоку для визначення середньобагаторічних величин максимальних витрат води весняного водопілля в басейні річки Південний Буг. Український гідрометеорологічний журнал, 24. с. 49-63. ISSN 2311-0902, 2616-7271

И

Иванов, В. А., Гопченко, Е. Д., Тучковенко, Ю. С., Сербов, Н. Г., Бузиян, Г. Д. (2006) Управление качеством вод Причерноморских лиманов и Придунайских озер путем регулирования водного баланса. Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа, 14. с. 93-106. ISSN 1726-9903

К

Кулібабін, О. Г., Шакірзанова, Ж. Р., Романова, Є. О. (2017) Еколого – економічні проблеми раціонального використання природних ресурсів Придунайських озер (на прикладі озера Катлабух). Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 2 (46). с. 61-67. ISSN 2306-5680

Кущенко, Л. В., Гопцій, М. В., Тодорова, О. І., Прокоф’єв, О. М. (2019) ГІДРОЛОГО-ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЧАСОВИХ РЯДІВ МІНІМАЛЬНОГО СТОКУ РІЧОК В ЗОНІ НЕДОСТАТНЬОЇ ВОДНОСТІ УКРАЇНИ ЗА СУЧАСНИХ КЛІМАТИЧНИХ УМОВ. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3(54). с. 51-52. ISSN 2306-5680

Кущенко, Л.В., Гопцій, М.В., Тодорова, О.І., Прокоф’єв, О.М. (2019) ГІДРОЛОГО-ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЧАСОВИХ РЯДІВ МІНІМАЛЬНОГО СТОКУ РІЧОК В ЗОНІ НЕДОСТАТНЬОЇ ВОДНОСТІ УКРАЇНИ ЗА СУЧАСНИХ КЛІМАТИЧНИХ УМОВ. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3(54). с. 51-53. ISSN 2306-5680

Кічук, Н. С. (2014) Розрахункові характеристики зливових опадів на півдні України. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (35). с. 107-112. ISSN 2306-5680

Кічук, Н. С. (2014) Розрахункові характеристики зливових опадів на території півдня України. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (35). с. 107-112. ISSN 2306-5680

Кічук, Н. С. (2014) Розрахунки максимальних витрат дощових паводків на території Причорномор’я. Науковий вісник Чернівецького університету, 724. с. 71-76. ISSN 2311-9276

Кічук, Н. С. (2015) Тривалість схилового припливу дощових паводків рідкісної ймовірності перевищення на території Півдня України. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 1 (36). с. 56-63. ISSN 2306-5680

Кічук, Н. С. (2015) Методика розрахунку характеристик максимального стоку дощових паводків на території Півдня України. Вісник ОНУ. Географічні та геологічні науки, 2 (20). с. 24-34. ISSN 2303-9914

Кічук, Н. С., Шакірзанова, Ж. Р., Медведева, Ю. С., Курілова, І. В. (2016) Формування гідрохімічного режиму та оцінка якості води у придунайських озерах. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (42). с. 56-63. ISSN 2306-5680

Л

Лобода, Н. С., Гопченко, Є. Д. (2003) Нормування характеристик природного річного стоку України. Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту, 252. с. 5-10.

Лобода, Н. С., Ехнич, М. П., Шаменкова, O. И. (2003) Параметризация гидрологических процессов на основе метода главных компонент. Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту, 251. с. 32-37.

О

Овчарук, В. А. (2019) TECHNICAL NEEDS ASSESSMENT OF THE WATER SECTOR TO THE ADAPTATION TO THE CLIMATE CHANGE IN UKRAINE. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3(54). с. 98-99. ISSN 2306-5680

Овчарук, В. А., Івашенко, С. В. (2019) ОЦІНКА ОДНОРІДНОСТІ ТА СТАЦІОНАРНОСТІ ЧАСОВИХ РЯДІВ МАКСИМАЛЬНОГО СТОКУ ДОЩОВИХ ПАВОДКІВ В СУББАСЕЙНІ Р.ДЕСНА. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3(54). с. 71-72. ISSN 2306-5680

Овчарук, В. А., Гопцій, М. В., Боровська, Г. О. (2019) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАКСИМАЛЬНОГО СТОКУ РІЧОК ГІРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ВІРМЕНІЇ ТА УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3(54). с. 73-74. ISSN 2306-5680

Овчарук, В. А., Гопченко, Є. Д. (2018) Сучасна методика нормування характеристик максимального стоку весняного водопілля рівнинних річок України. Український географічний журнал, 2 (102). с. 26-33. ISSN 1561-4980

Овчарук, В. А., Гопченко, Є. Д., Гопцій, М. В., Тодорова, О. І. (2019) МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ МАКСИМАЛЬНОГО СТОКУ ВЕСНЯНОГО ВОДОПІЛЛЯ В РАЙОНІ БАСЕЙНУ ДНІПРА З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ ЗМІН КЛІМАТУ. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3(54). с. 69-70. ISSN 2306-5680

Овчарук, В. А., Мирза, К. Л. (2014) Анализ условий формирования паводков холодного периода на реках Крымских гор. Геополітика і екогеодинаміка регіонів, 10 (1). с. 740-745. ISSN 2309-7663 (Поданий)

Овчарук, В. А., Тодорова, О. І. (2015) Обґрунтування параметрів формули швидкості руслового добігання хвиль паводків в теплий період року для річок Гірського Криму. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 1 (36). с. 25-30. ISSN 2306-5680

Овчарук, В. А., Тодорова, О. І. (2014) Статистические параметры максимальных расходов воды и слоев паводочного стока для рек горного Крыма. Геополітика і екогеодинаміка регіонів, 10 (1). с. 766-770. ISSN 2309-7663

Овчарук, В. А., Тодорова, О. І., Прокоф’єв, О. М. (2015) Особенности формирования паводков теплого периода на реках Горного Крыма. Вісник ХНУ ім.В.Н. Каразіна, 42 (1157). с. 99-106. ISSN 2075-5457

Овчарук, В. А., Тодорова, О. І., Прокоф’єв, О. М. (2017) Максимальний стік дощових паводків Гірського Криму в умовах активного впливу підстильної поверхні. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (47). с. 29-36. ISSN 2306-5680

Овчарук, В.А., Іващенко, С.В. (2019) ОЦІНКА ОДНОРІДНОСТІ ТА СТАЦІОНАРНОСТІ ЧАСОВИХ РЯДІВ МАКСИМАЛЬНОГО СТОКУ ДОЩОВИХ ПАВОДКІВ В СУББАСЕЙНІ Р.ДЕСНА. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3(54) (3). с. 71. ISSN 2306-5680

Овчарук, В.А., Прокоф’єв, О. М., Тодорова, О. І., Кічук, Н. С. (2019) THE STUDY OF THE PERIODICITY OF CATASTROPHIC SPRING FLOODS ON THE TERRITORY OF UKRAINE. Вісник ХНУ ім.В.Н. Каразіна, 50 (50). с. 136-147. ISSN 2075-5457

Т

Тучковенко, Ю. С., Гопченко, Є. Д., Сербов, М. Г., Медведєва, Ю. С. (2008) Моделювання просторово-часової мінливості мінералізації та забруднення вод озера Китай Придунайської системи. Таврійський науковий вісник, 58. с. 295-306.

Тучковенко, Ю. С., Гопченко, Е. Д., Адобовский, В. В., Большаков, В. Н. (2008) Регулирование гидроэкологического режима Дофиновского лимана. Український гідрометеорологічний журнал, 3. с. 124-147. ISSN 2311-0902

Ш

Шакірзанова, Ж. Р. (2014) Просторові закономірності у розподілі шарів стоку весняного водопілля рівнинних річок України. Географія та туризм, 31. с. 170-178. ISSN 2308-135Х

Шакірзанова, Ж. Р. (2016) Методика давгострокового прогнозу наповнення поверхневими весняними водами Хаджибейського і Куяльницького лиманів. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 1 (38). с. 17-24. ISSN 2306-5680

Шакірзанова, Ж. Р. (2015) Сучасний водний режим деяких Причорномрських лиманів у весняний період року. Фізична географія та геоморфологія, 1 (77). с. 103-110. ISSN 0868-6939

Шакірзанова, Ж. Р. (2014) Ефективність територіально-загального методу довгострокового прогнозування характеристик максимального стоку весняного водопілля річок України. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (35). с. 32-39. ISSN 2306-5680

Шакірзанова, Ж. Р. (2014) Ефективність територіально загального методу довгострокового прогнозування характеристик максимального стоку весняного водопілля річок України. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (35). с. 32-39. ISSN 2306-5680

Шакірзанова, Ж. Р. (2015) Методика довгострокового прогнозу наповнення поверхневими весняними водами Хаджибейського і Куяльницького лиманів. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 1 (36). с. 17-24. ISSN 2306-5680

Шакірзанова, Ж. Р. (2011) Прогнозування максимальних витрат води весняного водопілля в басейні Дніпра з використанням автоматизованих програмних комплексів. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (25). с. 48-55. ISSN 2306-5680

Шакірзанова, Ж. Р., Гопченко, Є. Д., Медведєва, Ю. С., Романова, Є. О. (2019) ВОДНИЙ ТА СОЛЬОВИЙ БАЛАНСИ ОЗЕРА КАТЛАБУХ ЗА РІЗНИХ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДОЙМИ. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4(55). с. 23-39. ISSN 2306-5680

Шакірзанова, Ж. Р., Докус, А. О., Романова, Є. О., Ємельянова, К. Б. (2018) Розрахункові характеристики максимального стоку весняного водопілля річок Півдня України. Науковий вісник Херсонського державного університету, 9. с. 183-193. ISSN 2307-8030

Шакірзанова, Ж. Р., Докус, А. О., Швець, Н. М. (2019) МЕТОДИКА ПРОСТОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ СТРОКІВ ПОЧАТКУ ТА ПРОХОДЖЕННЯ МАКСИМАЛЬНИХ ВИТРАТ ВОДИ ВЕСНЯНИХ ВОДОПІЛЬ. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4(55). с. 8-22. ISSN 2306-5680

Шакірзанова, Ж. Р., Докус, А. О., Швець, Н. М. (2019) ПРОГНОСТИЧНИЙ МОНІТОРІНГ СТРОКІВ ПРОХОДЖЕННЯ ВЕСНЯНИХ ВОДОПІЛЬ РІЧОК В СУЧАСНИХ КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3(54). с. 88-89. ISSN 2306-5680

Шакірзанова, Ж. Р., Казакова, А. О. (2015) Територіальне довгострокове прогнозування характеристик максимального стоку весняного водопілля в басейні р.Південний Буг. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (38). с. 25-33. ISSN 2306-5680

Шакірзанова, Ж. Р., Казакова, А. О. (2015) Територіальне довгострокове прогнозування характеристик максимального стоку весняного водопілля в басейні р.Південний Буг. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (38). с. 25-33. ISSN 2306-5680

Шакірзанова, Ж. Р., Кічук, Н. С., Романова, Є. О., Кічук, І. Д., Медведева, Ю. С. (2020) Дослідження окремих складових гідрологіч-ного та гідрохімічного режимів річки Дунай на українській ділянці Рені-Ізмаїл. Український гідрометеорологічний журнал, 26. с. 102-115. ISSN 2311-0902

Шакірзанова, Ж. Р., Медведева, Ю. С. (2015) Метод розрахунку характеристик гідрографів схилового припливу тало-дощових вод до руслової мережі річок рівнинної території України. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 2 (37). с. 38-47. ISSN 2306-5680

Шакірзанова, Ж. Р., Медведева, Ю. С. (2015) Методика щорічного прогнозування наповнення озер Українського Придунав’я в період весняного водопілля. Вісник ХНУ ім.В.Н. Каразіна, 1147 (12). с. 9-13. ISSN 2075-5457

Шакірзанова, Ж. Р., Медведева, Ю. С. (2015) Метод розрахунку характеристик гідрографів схилового припливу тало-дощових вод до руслової мережі річок рівнинної території України. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 2 (37). с. 38-47. ISSN 2306-5680

Шакірзанова, Ж. Р., Медведева, Ю. С. (2015) Методика щорічного прогнозування наповнення озер українського Придунав’я в період весняного водопілля. Вісник ХНУ ім.В.Н. Каразіна, 12 (1147). с. 9-13. ISSN 2075-5457

Шакірзанова, Ж. Р., Романова, Є. О. (2019) СОЛЬОВИЙ РЕЖИМ ОЗЕРА КАТЛАБУХ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ЧАСОВОЇ МІНЛИВОСТІ МІНЕРАЛІЗАЦІЇ ЗА РІЗНИХ СЦЕНАРІЇВ ВОДООБМІНУ ВОДОЙМИ. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3(54). с. 78-79. ISSN 2306-5680

Цей список був створений у Thu Apr 22 21:16:07 2021 MSK.