Елементи, в яких тема: "Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра гідрології суші > Статті > Інші
Структура ОДЕКУ > Інститути та факультети > Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра гідрології суші > Статті > Інші"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Творці | Тип елементу
Перейти до: S | Г | Л | О | Ш
Число елементів на цьому рівні: 18.

S

Shakirzanova, Zhannetta, Grib, Oleg (2015) Soil characteristics and their potential for various land-use options, including agriculture and forest. Collection of researches and scientific articles the project «Integrated Land-use Management Modeling of Black Sea Estuaries (ILMM-BSE)». с. 107-108.

Г

Гопченко, Є. Д., Гриб, О. М. (2009) Сучасні морфометричні характеристики Куяльницького лиману. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей. Государственная гидрометеорологическая служба Украины, 2 (10). с. 186-193.

Гопченко, Є. Д., Гриб, О. М., Бєлов, В. В., Гриб, К. О., Медведєва, Ю. С. (2009) Аналіз сучасних морфометричних та деяких фізико-хімічних характеристик лиману Куяльник / За загальною редакцією В. М. Небрата. Збірник наукових статей Міжнародної науково-практичної конференції "Екологічні проблеми Чорного моря". с. 63-65.

Гопченко, Є. Д., Гриб, О. М., Гриб, К. О. (2011) Зв’язок солоності та рівнів води Хаджибейського лиману й оцінка замулення водойми : збірник докладів та статей. In: Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми Чорного моря», 27-28 жовтня 2011 р., Інноваційно-інформаційний центр "ІНВАЦ", м. Одеса, Україна.

Гопченко, Є. Д., Гриб, О. М., Шакірзанова, Ж. Р., Сербов, М. Г., Бояринцев, Є. Л., Терновий, П. А. (2011) Сучасні морфометричні та основні фізико-хімічні характеристики Хаджибейського лиману. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей. Государственная гидрометеорологическая служба Украины, 1 (12). с. 137-142.

Гопченко, Є. Д., Лобода, Н. С., Гриб, О. М. (2012) Сучасний стан Куяльницького лиману та рекомендації по гідроекологічному менеджменту водойми : збірник статей за матеріалами доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення», 12-14 вересня 2012 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гопченко, Є. Д., Овчарук, В. А., Кічук, Н. С. (2012) Зливові опади на території Півдня України. Наукові праці УкрНДГМІ, 262. с. 189-199.

Гопченко, Є. Д., Овчарук, В. А., Кічук, Н. С. (2012) Проблеми визначення розрахункової тривалості припливу води зі схилів до руслової мережі. Наукові праці УкрНДГМІ, 263. с. 182-189.

Гопченко, Є. Д., Овчарук, В. А., Траскова, А. В. (2014) Влияние типов подстилающей поверхности на величину максимальных снегозапасов к началу весеннего половодья (на примере бассейна р.Днестр). Научно-практический журнал «Актуальные вопросы аграрной науки», 13. с. 30-36. ISSN 2412-2527

Гопченко, Е. Д., Тучковенко, Ю. С. (2007) Концепция разработки системы поддержки принятия управленческих решений для Нижнего Днестра и Днестровского лимана. Причорноморський екологічний бюлетень, 24 (2). с. 131-136.

Л

Лобода, Н. С., Гопченко, Є. Д., Тучковенко, Ю. С., Гриб, К. О., Килимник, О. М., Гриб, О. М. (2012) Cучасний гідроекологічний стан та рекомендації по управлінню водно-сольовим режимом водойм екосистеми Хаджибейського лиману : збірник статей за матеріалами доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення», 12-14 вересня 2012 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

О

Обухов, Є. В., Корягіна, О. С. (2013) Обобщенные оценки временной изменчивости температуры и испарения с акватории Каховского водохранилища за период его эксплуатации. Научный журнал Пермского университета "Географический вестник", 3 (26). с. 49-61.

Ш

Шакірзанова, Ж. Р. (2011) Оцінка наповнення замкнених лиманів-водосховищ північно-західного Причорномор’я і довгострокове прогнозування їх стану у весняний період року. Культура народов причерноморья, 208. с. 103-107.

Шакірзанова, Ж. Р. (2011) Методика довгострокового прогнозування характеристик весняного водопілля річок Причорномор’я в умовах обмеженості даних гідрологічних спостережень. Культура народов Причерноморья, 207. с. 161-165.

Шакірзанова, Ж. Р. (2011) Методика прогнозу строків проходження весняних водопіль в басейнах річок Причорноморської низовини. Культура народов Причерноморья, 209. с. 85-86.

Шакірзанова, Ж. Р., Андреєвська, Г. М., Бойко, В. М. (2012) Довгострокове прогнозування максимальних витрат води весняних водопіль річок лівобережжя Дніпра (з використанням програмного комплексу). Наукові праці УкрНДГМІ, 263. с. 190-203.

Шакірзанова, Ж. Р., Гриб, О. М. (2015) Характеристики ґрунту і їх потенціал для різних варіантів землекористування, в тому числі сільського та лісового. Збірник досліджень і наукових статей в рамках проекту «Комплексне модельоване управління землекористуванням естуаріїв Чорного моря (ILMM-BSE)». с. 104-107.

Шакірзанова, Ж. Р., Нагаєва, С. П. (2015) Оцінка геолого-геохімічних характеристик дельти. Збірник досліджень і наукових статей в рамках проекту “Комплексне модельоване управління землекористуванням естуаріїв Чорного моря (ILMM-BSE)", 1. с. 100-103.

Цей список був створений у Sun Apr 18 20:51:25 2021 MSK.