Eprints Repo

Items where Subject is "Інші"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: S | Г | Л | О | Ш
Number of items at this level: 18.

S

Shakirzanova, Zhannetta and Grib, Oleg (2015) Soil characteristics and their potential for various land-use options, including agriculture and forest. Collection of researches and scientific articles the project «Integrated Land-use Management Modeling of Black Sea Estuaries (ILMM-BSE)». pp. 107-108.

Г

Гопченко, Є. Д. and Гриб, О. М. (2009) Сучасні морфометричні характеристики Куяльницького лиману. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей. Государственная гидрометеорологическая служба Украины, 2 (10). pp. 186-193.

Гопченко, Е. Д. and Дрозд, Е. А. (2011) Расчётный слой стока весеннего половодья в басейнах рек Псёл, Ворскла, Сула. Вестник гидрометцентра Черного и Азовского морей, 1 (12). pp. 147-153.

Гопченко, Е. Д. and Тучковенко, Ю. С. (2007) Концепция разработки системы поддержки принятия управленческих решений для Нижнего Днестра и Днестровского лимана. Причорноморський екологічний бюлетень, 24 (2). pp. 131-136.

Гопченко, Є. Д. and Гриб, О. М. and Гриб, К. О. (2011) Зв’язок солоності та рівнів води Хаджибейського лиману й оцінка замулення водойми : збірник докладів та статей. In: Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми Чорного моря», 27-28 жовтня 2011 р., Інноваційно-інформаційний центр "ІНВАЦ", м. Одеса, Україна.

Гопченко, Є. Д. and Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. (2012) Сучасний стан Куяльницького лиману та рекомендації по гідроекологічному менеджменту водойми : збірник статей за матеріалами доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення», 12-14 вересня 2012 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гопченко, Є. Д. and Гриб, О. М. and Бєлов, В. В. and Гриб, К. О. and Медведєва, Ю. С. (2009) Аналіз сучасних морфометричних та деяких фізико-хімічних характеристик лиману Куяльник / За загальною редакцією В. М. Небрата. Збірник наукових статей Міжнародної науково-практичної конференції "Екологічні проблеми Чорного моря". pp. 63-65.

Гопченко, Є. Д. and Гриб, О. М. and Шакірзанова, Ж. Р. and Сербов, М. Г. and Бояринцев, Є. Л. and Терновий, П. А. (2011) Сучасні морфометричні та основні фізико-хімічні характеристики Хаджибейського лиману. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей. Государственная гидрометеорологическая служба Украины, 1 (12). pp. 137-142.

Гопченко, Е. Д. and Овчарук, В. А. and Траскова, А. В. (2014) Влияние типов подстилающей поверхности на величину максимальных снегозапасов к началу весеннего половодья (на примере бассейна р.Днестр). Научно-практический журнал «Актуальные вопросы аграрной науки», 13. pp. 30-36. ISSN 2412-2527

Л

Лобода, Н. С. and Гопченко, Є. Д. and Тучковенко, Ю. С. and Гриб, К. О. and Килимник, О. М. and Гриб, О. М. (2012) Cучасний гідроекологічний стан та рекомендації по управлінню водно-сольовим режимом водойм екосистеми Хаджибейського лиману : збірник статей за матеріалами доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення», 12-14 вересня 2012 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

О

Обухов, Є. В. and Корягіна, О. С. (2013) Обобщенные оценки временной изменчивости температуры и испарения с акватории Каховского водохранилища за период его эксплуатации. Научный журнал Пермского университета "Географический вестник", 3 (26). pp. 49-61.

Ш

Шакірзанова, Ж. Р. and Андреєвська, Г. М. and Бойко, В. М. (2012) Довгострокове прогнозування максимальних витрат води весняних водопіль річок лівобережжя Дніпра (з використанням програмного комплексу). Наукові праці УкрНДГМІ, 263. pp. 190-203.

Шакірзанова, Ж. Р. (2011) Методика прогнозу строків проходження весняних водопіль в басейнах річок Причорноморської низовини. Культура народов Причерноморья, 209. pp. 85-86.

Шакірзанова, Ж. Р. (2011) Методика довгострокового прогнозування характеристик весняного водопілля річок Причорномор’я в умовах обмеженості даних гідрологічних спостережень. Культура народов Причерноморья, 207. pp. 161-165.

Шакірзанова, Ж. Р. (2011) Оцінка наповнення замкнених лиманів-водосховищ північно-західного Причорномор’я і довгострокове прогнозування їх стану у весняний період року. Культура народов причерноморья, 208. pp. 103-107.

Шакірзанова, Ж. Р. and Гриб, О. М. (2015) Характеристики ґрунту і їх потенціал для різних варіантів землекористування, в тому числі сільського та лісового. Збірник досліджень і наукових статей в рамках проекту «Комплексне модельоване управління землекористуванням естуаріїв Чорного моря (ILMM-BSE)». pp. 104-107.

Шакірзанова, Ж. Р. and Нагаєва, С. П. (2015) Оцінка геолого-геохімічних характеристик дельти. Збірник досліджень і наукових статей в рамках проекту “Комплексне модельоване управління землекористуванням естуаріїв Чорного моря (ILMM-BSE)", 1. pp. 100-103.

Шакірзанова, Ж. Р. and Скороход, Д. П. and Бовдуй, В. В. (2023) Визначення випаровування з поверхні водойм посушливого регіону Придунав'я. In: XV Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми екології та енергозбереження»:, 21-22 вересн 2023 року, Миколаїв, Україна.

This list was generated on Sat Mar 2 21:18:56 2024 UTC.