Елементи, в яких тема: "Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра іноземних мов > Статті > Фахові видання України
Структура ОДЕКУ > Інститути та факультети > Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра іноземних мов > Статті > Фахові видання України"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Творці | Тип елементу
Перейти до: I | К | Ш
Число елементів на цьому рівні: 9.

I

Ivanchenko, A.V. (2015) Основные подходы к изучению экфрасиса в художественном тексте. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія : зб. наук. праць / Голов. ред. серії І.В. Ступак; відп. секр. Л.І. Морошану (Демьянова). ., Вип.14. с. 152-155.

Ivanchenko, A.V. (2014) Структурно-семантические особенности экфрасисных комплексов в художественном тексте. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія : зб. наук. праць, Т. 2 (Вип.11). с. 18-21.

Ivanchenko, A.V. (2015) Особенности репрезентации реальных живописных полотен в экфрасисном комплексе. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки, № 2.. с. 88-94.

Ivanchenko, A.V. (2014) Структурно-композиционные особенности экфрасисных комплексов в художественном тексте. Одеський лінгвістичний вісник : науково-практичний журнал, Вип.4. с. 99-101.

Ivanchenko, A.V. (2014) Субъектно-объектные корреляции в экфрасисных эпизодах художественного произведения. Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства : зб. наук. праць, № 21. с. 112-116.

К

Куделіна, О.Ю. (2019) Assessment of the marine environment quality by the methods of bioindication and biotesting on the example of the Odesa region. ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА, 1 (1). с. 97-108. ISSN ISSN 2663-5283

Ш

Шотова-Ніколенко, Г.В. (2017) Топоніми як засіб створення і зміни часопростору в художньому творі. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету., 1 (27). с. 331-334. (У пресі)

Шотова-Ніколенко, Г.В. (2018) Поезія Дж. Г. Байрона: ономастичні спостереження. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія: збірник наукових праць., 32 (2). с. 128-130. (У пресі)

Шотова-Ніколенко, Г.В. (2018) Символічність топонімів у поетичному тексті (на матеріалі поезії Дж.Г. Байрона. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Лінгвістика: збірник наукових праць, Вип.34 (т 2). .269 -273.

Цей список був створений у Fri Apr 23 20:01:12 2021 MSK.