Eprints Repo

Items where Subject is "Фахові видання України"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | G | I | P | S | И | М | П | С | Ш
Number of items at this level: 17.

B

Burgaz, М. І. and Matviienko, Т. І. and Soborova, O. M. and Bezyk, К. І. and Kudelina, O. Y. (2019) The current state of fishing and extracting the living aquatic resources in the Black Sea region of Ukraine. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences, 2 (3). pp. 23-27. ISSN 2617-6149

Burgaz, М. І. and Matviienko, Т. І. and Soborova, O. M. and Bezyk, К. І. and Kudelina, O. Y. and Lichna, A. I. (2020) Modern state of fish and fishery products export in Ukraine. Ukrainian Journal of Veterinary and Agrikulturat Siences, 3 (1). pp. 21-26. ISSN 2617-6149

Burhaz, М. І. and Matviienko, Т. І. and Soborova, O. M. and Sydorak, R. V. and Bezyk, К. І. and Lichna, A. I. and Kudelina, O. Yu. (2021) Regulation of fish resources rational using on the territory of the NNP "BUG GARD". Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural sciences, 23 (94). pp. 106-110. ISSN 2519–2698 (print); 2707‐5834 (online)

G

Gusyeva, K. D. (2012) Structural analysis as an evaluation tool for adaptive capacity in the Odessa coastal area. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 48-55. ISSN 2311-0899

I

Ivanchenko, A. V. (2015) Особенности репрезентации реальных живописных полотен в экфрасисном комплексе. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки, № 2.. pp. 88-94.

P

Pentilyuk, R. S. and Soborova, O. M. and Kudelina, O. Yu. (2019) Assessment of the marine environment quality by the methods of bioindication and biotesting on the example of the Odesa region. Водні біоресурси та аквакультура, 1 (1). pp. 97-108. ISSN 2663-5283

S

Soborova, O. M. and Sydorak, R. V. and Kudelina, O. Y. (2023) Assessing the fish and fish product quality and the consumer preferences of Ukrainians at the Odesa fish and fish product market. Водні біоресурси, 1 (13). pp. 95-108. ISSN 2663-5283

И

Иванченко, А. В. (2014) Структурно-семантические особенности экфрасисных комплексов в художественном тексте. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія : зб. наук. праць, Т. 2 (Вип.11). pp. 18-21.

Иванченко, А. В. (2015) Основные подходы к изучению экфрасиса в художественном тексте. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія : зб. наук. праць, Вип.14. pp. 152-155. ISSN 2409-1154

М

Мітіна, О. М. and Ростомова, Л. and Бец, О. О. (2020) Синоніми в правоохоронній підсистемі англійської мови. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Вип.34 (том 3). pp. 150-155. ISSN 2308-4855 (Print); ISSN 2308-4863 (Online)

П

Пентилюк, Р. С. and Соборова, О. М. and Куделіна, О. Ю. (2019) Оцінка якості морського середовища методами біоіндикації та біотестування на прикладі Одеського регіону. Водні біоресурси та аквакультура (1). pp. 97-107. ISSN 2663-5283

Польовий, А. М. and Шаблій, О. В. (2016) Радіаційно-теплові ресурси степової зони України на період до 2050 р. під впливом змін клімату. Український гідрометеорологічний журнал, 18. pp. 82-89. ISSN 2311-0902

С

Сафранов, Т. А. and Приходько, В. Ю. and Шаніна, Т. П. and Гусєва, К. Д. (2019) SWOT-аналіз екологічної складової урбанізованої території (на прикладі міста Одеса). Український гідрометеорологічний журнал, 23. pp. 121-134. ISSN 2311-0902

Ш

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2018) Поезія Дж. Г. Байрона: ономастичні спостереження. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія: збірник наукових праць, 32 (2). pp. 128-130. (In Press)

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2018) Символічність топонімів у поетичному тексті (на матеріалі поезії Дж.Г. Байрона). Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Лінгвістика: збірник наукових праць, Вип.34 (т 2). 269 -273.

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2017) Топоніми як засіб створення і зміни часопростору в художньому творі. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету, 1 (27). pp. 331-334. (In Press)

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2021) Космоніми як невід’ємна стилістична складова створення поетично-метафоричного хронотопу в художньому тексті. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. (1 (43)). 509 -514.

This list was generated on Sun Jun 23 01:46:12 2024 UTC.