Елементи, в яких тема: "Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра іноземних мов > Доповіді та тези
Структура ОДЕКУ > Інститути та факультети > Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра іноземних мов > Доповіді та тези"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Творці | Тип елементу
Перейти до: I | І | Б | К | П | Ш
Число елементів на цьому рівні: 15.

I

Ivanchenko, A.V. (2014) Субъектно-объектные корреляции в экфрасисных эпизодах художественного произведения. In: Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства : зб. наук. праць / Голов. ред. Є.М. Степанов; відп. секр. О.В. Мальцева. Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Одеса, с. 112-116.

Ivanchenko, A.V. (2015) Семантические роли экфрасисных эпизодов художественного произведения. Націон. ун-т «Одеська юридична академія», Одеса.

Ivanchenko, A.V. (2014) Структурно-содержательные особенности экфрасисных комплексов. Видавничий дім «Родовід», Чернівці.

І

Іванченко, А В, Шаблій, О. В., Бец, О.О. (2019) Зміст, складові частини та види поняття «комунікативна компетенція» в системі викладання англійської мови. In: Матеріали круглого столу «Професійні мовні компетенції та їх функціонування в культурному розмаїтті навчального та професійного середовища», 25.02.2019, ОДУВС.

Б

Баєва, В.М., Попович, І.І., Янко, І.Б. (2019) Соціокультурний компонент змісту навчання англійській мові. In: Матеріали круглого столу «Професійні мовні компетенції та їх функціонування в культурному розмаїтті навчального та професійного середовища», 25.02 2019, ОДУВС.

К

Куделіна, О.Ю., П`янова, І Ю, Шотова-Ніколенко, Г.В. (2019) Інтерактивні методи навчання англійській мові як засіб формування лінгвістичної компетенції у студентів ВНЗ. In: Матеріали круглого столу «Професійні мовні компетенції та їх функціонування в культурному розмаїтті навчального та професійного середовища», 25.02 2019, ОДУВС.

П

П`янова, І Ю, Шотова-Ніколенко, Г.В. (2013) Етапи формування граматичних навичок з англійської мови: методичний аспект. In: XVIII Міжнародна науково-методична конференція “Управління якістю підготовки фахівців”, 18-19 квітня 2013 р, Одеська державна академія будівництва та архітектури. (У пресі)

П`янова, І Ю, Шотова-Ніколенко, Г.В. (2018) Вироблення активних граматичних навичок у навчанні англійській мові. In: XVIII Міжнародна науково-методична конференція “Управління якістю підготовки фахівців”, 19-20 квітня 2018 р, Одеська державна академія будівництва та архітектури. (У пресі)

П’янова, І Ю, Шотова-Ніколенко, Г.В. (2014) Самоосвітня діяльність студентів як засіб формування знань з англійської мови. In: XIX Міжнародна науково-методична конференція “Управління якістю підготовки фахівців, XIX Міжнародна науково-методична конференція “Управління якістю підготовки фахівців, Одеська державна академія будівництва та архітектури. (У пресі)

П’янова, І Ю, Шотова-Ніколенко, Г.В. (2015) Проблематика і формування професійно-орієнтованого навчання англійській мові студентів технічних спеціальностей. In: XX Міжнародна науково-методична конференція “Управління якістю підготовки фахівців”, 23-24 квітня 2015 р, Одеська державна академія будівництва та архітектури. (У пресі)

П’янова, І Ю, Шотова-Ніколенко, Г.В. (2017) Активний і пасивний мінімуми в англійській мові: чинники відбору, прийоми роботи та етапи розвитку навичок. In: XXII Міжнародна науково-методична конференція “Управління якістю підготовки фахівців”,, 20-21 квітня 2017 р., Одеська державна академія будівництва та архітектури. (У пресі)

Ш

Шотова-Ніколенко, Г.В. (2019) Проблематика вивчення власних назв у літературній ономастиці: автор і його твір. Вісник Львівського університету., Вип 71. с. 257-266.

Шотова-Ніколенко, Г.В. (2019) СПЕЦИФІКА ОНОМАСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ: МЕТА, МЕТОДИ, СТРУКТУРАТА ЕТАПИ ВИВЧЕННЯ. In: International Scientific Conference ‘Relevant Issues of the Development of Science in Central Eastern European Countries’, 27.09 2019, Riga, Latvia.

Шотова-Ніколенко, Г.В. (2019) THE PECULIARITIES OF ENGLISH LANGUAGE LEARNING IN CONDITIONS OF INTEGRATION OF ECONOMIC RELATIONSHIP. In: Proceedings of the 1st International Scientific Conference Eastern European Conference of Management and Economics, 24.05.2019, Ljubljana School of Business.

Шотова-Ніколенко, Г.В. (2018) The proprial vocabulary functioning in the stylistic system of G. G. Byron’s poetry. In: International Multidisciplinary Conference “Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland”, 20-21 July, Republic of Poland. (У пресі)

Цей список був створений у Tue Sep 29 21:13:00 2020 MSK.