Eprints Repo

Items where Subject is "Доповіді та тези"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | S | І | Б | И | К | П | Ш
Number of items at this level: 23.

B

Burgaz, М. І. and Kudelina, O. Yu. and Soborova, O. M. (2019) Environmental aspects of forming the Danube lakes ecosystem. In: International scientific and practical conference "Natural sciences: hystory, the present time, the future, EU experience, 28 -29. 09. 2019, Cuiavlan University in Wloclawek, Republic of Poland.

S

Shotova-Nikolenko, Anna (2019) The peculiarities of english language learning in conditions of integration of economic relationship. In: Proceedings of the 1st International Scientific Conference Eastern European Conference of Management and Economics, 24.05.2019, Ljubljana School of Business.

Soborova, O. and Burgaz, М. and Kudelina, O. (2020) The methods of bioindication and biotechness in assessing the marine environment. In: II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів", 27–29 жовтня 2020 року, м. Київ, Україна.

Soborova, Olha and Burgaz, Мaryna and Kudelina, Olha (2020) Bioindication and biotechness of the marine environment in the Odessa region. In: V th International scientific and practical conference «Study of modern problems of civilization», 19-23 October, 2020, Oslo, Norway.

Soborova, O. M. and Burgaz, М. І. and Kudelina, O. Y. (2020) Сurrent state of world fisheries development : збірник матеріалів. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку» до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича, 22-23 жовтня 2020 р., ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, Україна.

Soborova, O. M. and Kudelina, O. Yu. (2019) Peculiarities of rainbow trout breeding. In: II міжнародна науково-практична конференція "Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку, 6-8 червня 2018 р., Херсонський державний аграрнийний університет.

Shotova-Nikolenko, Anna (2020) Self-Study Techniques for the Students Learning a Foreign Language: General Searchers for Additional Information. In: International Scientific Conference "Modern Global Trends in the Development of Innovative Scientific Researches": Conference Proceedings, March 20th, 2020, Riga, Latvia.

Shotova-Nikolenko, A. V. (2018) The proprial vocabulary functioning in the stylistic system of G. G. Byron’s poetry. In: International Multidisciplinary Conference “Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland”, 20-21 July, Republic of Poland. (In Press)

І

Іванченко, А. В. and Шаблій, О. В. and Бец, О. О. (2019) Зміст, складові частини та види поняття «комунікативна компетенція» в системі викладання англійської мови. In: Матеріали круглого столу «Професійні мовні компетенції та їх функціонування в культурному розмаїтті навчального та професійного середовища», 25.02.2019, ОДУВС.

Іванченко, А. В. (2014) Структурно-содержательные особенности экфрасисных комплексов. Видавничий дім «Родовід», Чернівці.

Б

Баєва, В. М. and Попович, І. І. and Янко, І. Б. (2019) Соціокультурний компонент змісту навчання англійській мові. In: Матеріали круглого столу «Професійні мовні компетенції та їх функціонування в культурному розмаїтті навчального та професійного середовища», 25.02.2019 р., ОДУВС.

И

Иванченко, А. В. (2019) Особенности трансляции изобразительного кода в вербальный в экфрасисных комплексах художественного текста. In: XXXІV науково-практична конференція «Прогрес наукового світу».

Иванченко, А. В. (2015) Семантические роли экфрасисных эпизодов художественного произведения. Націон. ун-т «Одеська юридична академія», Одеса.

К

Куделіна, О. Ю. and П'янова, І. Ю. and Шотова-Ніколенко, Г. В. (2019) Інтерактивні методи навчання англійській мові як засіб формування лінгвістичної компетенції у студентів ВНЗ. In: Матеріали круглого столу «Професійні мовні компетенції та їх функціонування в культурному розмаїтті навчального та професійного середовища», 25.02.2019 р., ОДУВС.

П

П'янова, І. Ю. and Шотова-Ніколенко, Г. В. and Куделіна, О. Ю. (2020) Теорія перекладознавчого аспекту: методи, прийоми, способи. In: І Міжнародна науково-практична конференція “Міжкультурна комунікація в науковому і освітньому просторі”, 28-29 квітня 2020р, Одеський національний політехнічний університет.

П'янова, І. Ю. and Шотова-Ніколенко, Г. В. (2020) Особливості методики навчання лексиці іноземної мови. In: ХХV Міжнародна науково-методична конференція «Управління якістю підготовки фахівців», 27 травня 2020 р., Одеська державна академія будівництва та архітектури.

П'янова, І. Ю. and Шотова-Ніколенко, Г. В. (2013) Етапи формування граматичних навичок з англійської мови: методичний аспект. In: XVIII Міжнародна науково-методична конференція “Управління якістю підготовки фахівців”, 18-19 квітня 2013 р., Одеська державна академія будівництва та архітектури. (In Press)

П'янова, І. Ю. and Шотова-Ніколенко, Г. В. (2018) Вироблення активних граматичних навичок у навчанні англійській мові. In: XVIII Міжнародна науково-методична конференція “Управління якістю підготовки фахівців”, 19-20 квітня 2018 р., Одеська державна академія будівництва та архітектури. (In Press)

П'янова, І. Ю. and Шотова-Ніколенко, Г. В. (2017) Активний і пасивний мінімуми в англійській мові: чинники відбору, прийоми роботи та етапи розвитку навичок. In: XXII Міжнародна науково-методична конференція “Управління якістю підготовки фахівців”,, 20-21 квітня 2017 р., Одеська державна академія будівництва та архітектури. (In Press)

П'янова, І. Ю. and Шотова-Ніколенко, Г. В. (2015) Проблематика і формування професійно-орієнтованого навчання англійській мові студентів технічних спеціальностей. In: XX Міжнародна науково-методична конференція “Управління якістю підготовки фахівців”, 23-24 квітня 2015 р., Одеська державна академія будівництва та архітектури. (In Press)

П'янова, І. Ю. and Шотова-Ніколенко, Г. В. (2014) Самоосвітня діяльність студентів як засіб формування знань з англійської мови. In: XIX Міжнародна науково-методична конференція “Управління якістю підготовки фахівців", 2014 р., Одеська державна академія будівництва та архітектури. (In Press)

Ш

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2019) Специфіка ономастичного дослідження літературного твору: мета, методи, структурата, етапи вивчення. In: International Scientific Conference "Relevant Issues of the Development of Science in Central Eastern European Countries", 27.09.2019 р., Riga, Latvia.

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2019) Проблематика вивчення власних назв у літературній ономастиці: автор і його твір. Вісник Львівського університету., Вип 71. pp. 257-266.

This list was generated on Sun Sep 19 00:08:50 2021 UTC.