Елементи, в яких тема: "Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра економіки природокористування > Статті > Фахові видання України
Структура ОДЕКУ > Інститути та факультети > Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра економіки природокористування > Статті > Фахові видання України"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Творці | Тип елементу
Перейти до: B | G | K | А | Б | Г | Д | К | П | С
Число елементів на цьому рівні: 57.

B

Bunyakova, Yu. Ya., Glushkov, A. V., Khetselius, O. Yu., Ignatenko, A. V., Bukowszczenko, N., Buyadzhi, V. V. (2017) New approach and microsystem technology of advanced analysis and forecasting the air pollutant concentration temporal dynamics in atmosphere of the industrial cities. Сенсорна електроніка і мікросистемні технології, 14 (3). с. 65-78. ISSN 1815-7459

G

Glushkov, A. V., Bunyakova, Yu. Ya., Buyadzhi, V. V., Dubrovskaya, Yu. V., Kuznetsova, A. A., Khetselius, O. Yu. (2017) New approach and microsystem technology of advanced non-linear analysis and modelling chaotic environmental radioactivity dynamics. Сенсорна електроніка і мікросистемні технології, 14 (3). с. 24-37. ISSN 1815-7459

Glushkov, A. V., Bunyakova, Yu. Ya., Khokhlov, V. N., Prepelitsa, G. P., Tsenenko, I. A. (2005) Sensing air pollution field structure on the industrial city’s atmosphere: stochasticity and effects of chaos. Сенсорна електроніка і мікросистемні технології, 1. с. 80-84. ISSN 1815-7459

Glushkov, A. V., Khetselius, O. Yu., Serbov, N. G., Bunyakova, Yu. Ya., Balan, A. K., Buyadzhi, V. V. (2015) Modelling and forecasting the hydroecological systems pollution dynamics by using a chaos theory methods: i. advanced data on pollution of the small carpathians river’s watersheds. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. с. 88-94. ISSN 2311-0899

Glushkov, A. V., Khokhlov, V. N., Bunyakova, Yu. Ya., Prepelitsa, G. P., Svinarenko, A. A., Tsenenko, I. A. (2006) Sensing the nonlinear interaction between global teleconnection patterns: micros technology “Geomath”. Сенсорна електроніка і мікросистемні технології, 1. с. 64-70. ISSN 1815-7459

Glushkov, A. V., Khokhlov, V. N., Bunyakova, Yu. Ya., Prepelitsa, G. P., Tsenenko, I. A. (2005) Sensing air pollution field structure on the industrial city’s atmosphere: mycros technology “Geomath”. Сенсорна електроніка і мікросистемні технології, 4. с. 27-32. ISSN 1815-7459

Glushkov, A. V., Khokhlov, V. N., Bunyakova, Yu. Ya., Svinarenko, A. A., Solonko, T. V. (2006) Sensing the correlation between atmospheric teleconnection patterns and sea ice extent: micros technology “Geomath”. Сенсорна електроніка і мікросистемні технології, 2. с. 16-19. ISSN 1815-7459

Glushkov, A. V., Khokhlov, V. N., Svinarenko, A. A., Bunyakova, Yu. Ya., Prepelitsa, G. P. (2005) Wavelet analysis and sensing the total ozone content in the Earth atmosphere: mycros technology “Geomath”. Сенсорна електроніка і мікросистемні технології, 3. с. 43-48. ISSN 1815-7459

Glushkov, A. V., Khokhlov, V.N., Serbov, N. G., Buyadzhi, V. V., Bunyakova, Yu. Ya., Solyanikova, E. P. (2016) Studying and forecasting of the phosphates pollution dynamics in watersheds and antropogenic water management landscape dynamics: application to the small carpathians rivers’ watersheds. Environmental Problems, 2. с. 111-114.

Glushkov, A. V., Loboda, N. S., Khokhlov, V. N., Svinarenko, A. A., Serbov, N. G., Bunyakova, Yu. (2008) Some aspects of the nonlinear interaction between global teleconnection patterns. Український антарктичний журнал, 6-7. с. 157-166. ISSN 2415-3087

Glushkov, A. V., Safranov, T.A., Khetselius, O. Yu., Prepelitsa, G. P., Bunyakova, Yu. Ya., Bukowszczenko, N. (2016) Advanced modeling and forecasting of pollutant concentrations temporal dynamics in the atmosphere of an industrial city (gdansk region). Environmental Problems, 2. с. 105-110.

K

Khetselius, O. Yu., Glushkov, A. V., Bunyakova, Yu. Ya., Buyadzhi, V. V., Bondar, O. I., Vaschenko, V. N., Bykowschenko, N. (2017) New approach and microsystem technology to modelling dynamics of atmosphere ventilation of industrial city and elements of the “Green-city” construction technology. Сенсорна електроніка і мікросистемні технології, 14 (4). с. 37-46. ISSN 1815-7459

Khetselius, O. Yu., Glushkov, A. V., Safranov, T. A., Buyadzhi, V. V., Bunyakova, Yu. Ya., Romanova, A. V. (2017) Studying an air ventilation and pollution in an atmosphere of industrial city: elements of new modeling approach and green-city technology. ENVIRONMENTAL PROBLEMS, 2 (3). с. 151-156. ISSN 2414-5955

А

Андрущенко, О.С., Губанова, О.Р. (2020) ПРИРОДООХОРОННИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ.ІПРЕЕД НАНУ м.Одеса. «Економічні інновації»: зб. наук. праць., Том 22 (В4(77)). с. 19-28.

Андрєєва, Н.М., Поляничко, О.В. (2014) Екологізація інвестиційної діяльності в умовах трансформації рекреаційно-туристичної галузі України. Вісник Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, 19 (2\5). с. 8-12. ISSN 2304-0920

Арестов, С. В., Бунякова, Ю. Я., Попова, М.О. (2020) Механізм стимулювання розвитку екологічно безпечного туризму. Електронний науково-практичний журнал, 49 (49). с. 226-231. ISSN 2519-2868

Арестов, С.В. (2016) Перспективи розвитку інвестиційного середовища в Україні в сфері природокористування. Глобальні та національні проблеми економіки, 11. с. 593-598. ISSN 2413-3965

Арестов, С.В. (2017) Комунікаційні механізми підвищення ефективності екологічних інвестицій в екосистемні послуги. Таврійський науковий вісник, 97. с. 3-11. ISSN 2226-0099

Арестов, С.В. (2016) Інвестиційні проекти та їх економіко-екологічне супровід. Економіка та суспільство, 3. с. 332-339. ISSN 2313-2165

Арестов, С.В. (2002) Экономико-экологический потенциал развития экономики в системном анализе эффективности природоохранной деятельности. Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць, 149. с. 146-151.

Арестов, С.В. (2004) Оценка эффективности инвестиций в природоохранную деятельность в рыночной экономике. Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць, 193. с. 1173-1178.

Арестов, С.В. (2005) Методика экономической оценки экологических инвестиционных проектов. Науковий вісник Одеського національного економічного університету, 7(19). с. 12-17.

Арестов, С.В. (2010) Формирование и развитие понятийно-категориального аппарата природоохранных инвестиций в Украине. Наукові праці Чорноморського державного університету ім. Петра Могили,, 132. с. 70-75. ISSN 1609-7742

Арестов, С.В. (2010) Совершенствование методических подходов к оценке инвестиционной проектной деятельности в сфере природопользования. Науковий вісник Одеського національного економічного університету, 19 (120). с. 3-11.

Арестов, С.В. (2010) Использование факторного анализа в подходах к оценке интегральной эффективности проектных инвестиций в экосистемные услуги. Вісник Житомирського державного технологічного університету, 3 (53). с. 13-15. ISSN 1728-4236

Арестов, С.В. (2012) Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов Украины как объект инвестирования. Науковий вісник Одеського національного економічного університету, 10 (162). с. 126-131.

Арестов, С.В. (2018) Экологически-безопасный туризм в Украине и его развитие. Інфраструктура ринку (26). с. 568-573. ISSN 2519-2868

Арестов, С.В. (2018) Екологічно-безпечний туризм в Одеській області. Економіка та суспільство, (19). с. 805-810. ISSN 2313-2165

Арестов, С.В. (2018) Концепція сприяння розвитку екологічно-безпечного туризму в Одеській області. Приазовський економічний вісник, 6 (11). с. 370-374. ISSN 2522-4263

Арестов, С.В., Полищук, Т.М. (2015) Аналіз сучасних методологічних і методичних підходів до економічної оцінки інвестицій в сфері природокористування. Глобальні та національні проблеми економіки, 4. с. 713-718. ISSN 2413-3965

Арестов, С.В., Полищук, Т.М. (2014) Основні підходи до формування і розвитку понятійно-категоріального апарату екологічних інвестицій. екологічні послуги як об’єкт інвестування. Науковий вісник Одеського національного економічного університету, 9(217). с. 24-33. ISSN 2415-3869

Б

Бунякова, Ю. Я. (2015) Аналіз та прогнозування змін концентрацій діоксину сірки в атмосфері промислового міста (на прикладі Гданського регіону, Польща) методом теорії хаосу. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія, 63. с. 37-39. ISSN 1728-2721

Г

Глушков, А. В., Хохлов, В. Н., Сербов, Н. Г., Балан, А. К., Бунякова, Ю. Я., Баланюк, Е. П. (2007) Низкоразмерный хаос во временных рядах концентраций загрязняющих веществ в атмосфере и гидросфере. Вісник Одеського державного екологічного університету, 4. с. 337-348. ISSN 2311-0899

Глушков, О.В., Хецеліус, О. Ю., Бунякова, Ю. Я., Биковченко, Н., Патлашенко, Ж. І. (2015) Моделювання і прогноз часової динаміки концентрації забруднювачів у атмосфері індустріального міста ( на прикладі Одеси): низькорозмірний хаос. Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць, 25.9. с. 145-151.

Губанова, О.Р. (2015) Теоретико-методологічні засади диверсифікації послуг в сфері природокористування. Економіка: реалії часу, 2. с. 147-154. ISSN 2226-2172

Губанова, О.Р. (2012) Розв’язання проблеми електронних відходів шляхом екологізації споживчої поведінки. Економічні науки. Серія «Економічна теорія та економічна історія», 9 (36). с. 64-76. ISSN 9999-5731

Губанова, О.Р. (2012) Визначення сутності поняття «стимулювання» як категорії еколого-економічних відносин. Сталий розвиток економіки, 4. с. 141-145. ISSN 2308-1988

Губанова, О.Р., Хлобистов, Є.В. (2017) Узагальнення методичних підходів до оцінки збитків від розміщення твердих побутових відходів на сміттєзвалищах. Глобальні та національні проблеми економіки, 15. с. 435-439. ISSN 2413-3965

Д

Демьяненко, С.Г., Золотов, В.И. (2014) Проекты берегозащиты в контексте формирования рынка экологических услуг. Економічні інновації, 58. с. 95-105. ISSN 2310-4864

К

Куваєва, В.О. (2012) Елементи стратегії екологізації персоналу підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень, 2 (45). с. 116-120. ISSN 2313-4569

П

Плетос, С.В. (2018) Сучасний стан використання земельних ресурсів та інвестиційна привабливість земель Одеської міської агломерації. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету, 31. с. 76-79. ISSN 2413-2675

Плетос, С.В. (2018) Соціально-економічне значення зеленого туризму в Україні перспективного напряму розвитку села. Східна Європа: Економіка, бізнес та управління, 4(15). с. 297-302. ISSN 2518-1971

Плетос, С.В. (2017) Тенденції розвитку приміських зон міських агломерацій та екологізації економічного розвитку рекреаційного землекористування Одеської міської агломерації. Глобальні та національні проблеми економіки, 18. с. 396-401. ISSN 2413-3965

Плетос, С.В. (2014) Основні підходи до формування організаційо-економічного механізму управління екологічно орієнтованими інвестиційними проектами. Науковий вісник Одеського національного економічного університету, 10 (218). с. 124-135. ISSN 2415-3869

Плетос, С.В. (2017) Зелений сільский туризм в Одеській області: сучасний стан та перспективний напрямок розвитку. Науковий вісник Херсонського державного університету, 25 (Ч.1). с. 86-90. ISSN 2307-8030

Поляничко, О.В. (2017) Екосистемний підхід в рекреаційно-туристичній сфері в умовах трансформації економіки України. Науковий вісник Одеського національного економічного університету, 6(248). с. 110-120. ISSN 2409-9260

Поляничко, О.В. (2015) Природний капітал в рекреаційно-туристичній сфері України в контексті трансформації економічних моделей розвитку. Економічні студії. Науково-практичний журнал, 1(05). с. 81-86. ISSN 2311-9306

Попова, М.А (2011) Проблемы применения эколого-экономических информационных систем в регионе. Економічні інновації:Українське Причорномор’я в національних і міжнародних координатах розвитку: природокористування, рекреація та туризм, соціальна сфера. Зб. наук. праць, 44. с. 206-212. ISSN 2524-003X

Попова, М.А. (2012) Использование метода бенчмаркинга при анализе динамики результатов природоохранной деятельности. Ефективна економіка, 8. с. 206-212.

Попова, М.А. (2010) Проблемы анализа динамической устойчивости экономико-экологических систем. Економіка: проблеми теорії та практики., 9 (263). с. 1248-1253.

Попова, М.О. (2018) Вдосконалення регіонального механізму сталого розвитку економіко-екологічних систем. Причорноморські економічні студії: Збірник наукових праць, 28. с. 63-66. ISSN 2524-0897

Попова, М.О., Кузін, М.Д. (2019) Регіональні аспекти природокористування в умовах економічних флуктуацій. Вчені записки: Таврійський національний університет ім.. В.І.Вернадського (ТНУ) Серія: Економіка і управління., 30(69) (2). с. 201-204.

С

Сафранов, Т.А., Губанова, Е.Р., Шанина, Т. П. (2016) Реализация кластерной стратегии в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами. Глобальні та національні проблеми економіки, 10. с. 648-652. ISSN 2413-3965

Сафранов, Т.А., Губанова, О.Р., Шаніна, Т.П., Приходько, В.Ю. (2014) Підготовка фахівців-екологів для сталого розвитку у вищих навчальних закладах України. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України, 24(11). с. 376-379. ISSN 1994-7836

Сафранов, Т.А., Губанова, О.Р., Шаніна, Т.П., Приходько, В.Ю. (2014) Оптимизация системы управления и обращения с муниципальными отходами в контексте устойчивого развития урбанизированных территорий. Международный журнал «Устойчивое развитие», 16. с. 11-18. ISSN 1314-4138

Сафранов, Т.А., Губанова, О.Р., Шаніна, Т.П., Приходько, В.Ю. (2013) Кластерна модель поводження з твердими муніципальними відходами. Економічний простір, 76. с. 243-259. ISSN 2224-6282

Серга, Э. Н., Бунякова, Ю. Я., Лобода, А. В., Мансарлийский, В. Ф., Дудинов, А. А. (2013) Мультифрактальный анализ временных рядов индексов арктического, атлантического и южного колебаний. Український гідрометеорологічний журнал, 13. с. 41-45. ISSN 2311-0902

Цей список був створений у Fri Apr 23 21:17:49 2021 MSK.