Eprints Repo

Items where Subject is "Магістерські роботи"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ц | Ш | Я
Number of items at this level: 39.

Б

Бростовська, А. В. (2018) Ефективність використання рибогосподарського потенціалу Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

В

Войцеховський, В. В. (2020) Оцінка ризиків діяльності підприємства та шляхів їх зниження (на прикладі ТОВ «Агро-Юг»). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Вартанян, А. Е. (2016) Інструментарій оцінки сталості туристичних підприємств. Masters thesis, ОДЕКУ.

Г

Гармаш, К. В. (2018) Економічні інструменти сприяння розвитку трансферу екологічних інновацій. Masters thesis, ОДЕКУ.

Громенко, Д. Є. (2019) Формування рекреаційно-туристичних кластерів в контексті сталого розвитку регіонів. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Галкіна, С. В. (2020) Економіко-екологічна ефективність ремануфактурінгу електронних відходів. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Горбатюк, Б. В. (2016) Механізм підвищення економіко-екологічної ефективності природоохоронних інвестицій. Masters thesis, ОДЕКУ.

Газібар, С. І. (2021) Економіко-екологічні аспекти функціонування електротранспорту. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Д

Добринін, О. В. (2018) Інноваційно-інвестиційна політика екологічного управління економікою регіону. Masters thesis, ОДЕКУ.

Давидова, Т. В. (2020) Економіко-екологічна ефективність модернізації залізничного транспорту (на прикладі залізнично-дорожнього сполучення Долинська-Миколаїв. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Дубінєнко, І. М. (2015) Використання потенціалу екологічного аутсорсингу в сфері житлово-комунального господарства. Masters thesis, ОДЕКУ.

З

Завалій, І. О. (2018) Еколого-економічні аспекти впровадження "зелених" рішень при впорядкуванні міського середовища. Masters thesis, ОДЕКУ.

К

Карташова, Д. Д. (2020) Економіко-екологічні засади розвитку круїзного туризму. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кірєєва, С. В. (2017) Екомодернізація готельного бізнесу. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кантаржи, М. І. (2018) Екологізація портового господарства. Masters thesis, ОДЕКУ.

Колесников, C. В. (2015) Екологічний аудит Концерну «Стірол». Masters thesis, ОДЕКУ.

Крисько, Т. О. (2017) Організаційно-економічні інструменти реалізації політики енергоефективності в житловому секторі. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кушнір, Ю. С. (2021) Екологізація розвитку туристичних дестинацій. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кіліян, О. В. (2023) Формування інноваційної еколого-економічної моделі інтегрованого управління прісноводними ресурсами. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Л

Лебеденко, А. І. (2019) Вплив кліматичних змін на стан економіки Кіровоградської області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

М

Мерна, Т. М. (2015) Економіко-екологічні аспекти гідрометеорологічного забезпечення об'єктів господарювання водного басейну. Masters thesis, ОДЕКУ.

Маковецька, А. О. (2023) Форсайт сонячної енергетики. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Н

Нікітюк, І. І. (2022) Iнструменти реалiзацiї «зелених» iнвестицiй в сучаснiй економiцi. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

О

Овчар, К. Є. (2018) Екологізація інфраструктури туристичного бізнесу в Одеському регіоні. Masters thesis, ОДЕКУ.

П

Повстемська, Е. В. (2017) Визначення екологічної складової ринку круїзних послуг. Masters thesis, ОДЕКУ.

Пінчук, М. В. (2019) Інструменти соціально-економічної підтримки екологічного підприємництва. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Примаченко, І. О. (2017) Тверді побутові відходи – еколого-економічний аспект проблеми. Masters thesis, ОДЕКУ.

Пуга, О. В. (2016) Методичні підходи до оцінки еколого-економічної ефективності ресурсозберігаючих проектів. Masters thesis, ОДЕКУ.

Р

Рибак, М. О. (2023) Еколого-економічний вплив воєнних дій та його наслідки. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

С

Селютін, О. В. (2015) Реалізація Програми ресурсозбереження (на прикладі коледжу комп’ютерних технологій міста Одеси). Masters thesis, ОДЕКУ.

Т

Ташева, С. С. (2017) Організаційно-економічні заходи щодо мінімізації збитків, обумовлених змінами гідрологічного режиму річок Закарпаття. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ткач, Д. В. (2015) Організаційно-економічний механізм стимулювання інноваційного розвитку в контексті екологізації економіки України. Masters thesis, ОДЕКУ.

У

Урум, Ж. К. (2018) Еколого-економічні засади розвитку Одеського дріжджового заводу. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ц

Циганков, М. В. (2018) Теоретико-методологічне обгрунтування індикаторів оцінки результатів еколого-орієнтованої діяльності соціального підприємства. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ш

Швидченко, А. О. (2018) Організаційно-економічні засади розвитку Усть-Дунайської територіальної соціально-економічної системи. Masters thesis, ОДЕКУ.

Шершун, О. М. (2020) Діагностика результативності податкового регулювання природокористування. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Шумська, К. С. (2018) Організаційно-економічний інструментарій забезпечення ризик-менеджменту секторів економіки Українського Причорномор’я. Masters thesis, ОДЕКУ.

Шамлат, А. А. (2016) Засоби екологізації споживчого ринку. Masters thesis, ОДЕКУ.

Я

Янкул, О. І. (2016) Організаційно – економічний інструментарій екологізації аграрного сектору національної економіки. Masters thesis, ОДЕКУ.

This list was generated on Tue Jun 18 23:08:00 2024 UTC.