Елементи, в яких тема: "Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра економіки природокористування > Кваліфікаційні роботи > Магістерські роботи
Структура ОДЕКУ > Інститути та факультети > Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра економіки природокористування > Кваліфікаційні роботи > Магістерські роботи"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Творці | Тип елементу
Перейти до: Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | О | П | С | Т | У | Ц | Ш | Я
Число елементів на цьому рівні: 33.

Б

Бростовська, А.В. (2018) Ефективність використання рибогосподарського потенціалу Одеської області. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

В

Вартанян, А.Е. (2016) Інструментарій оцінки сталості туристичних підприємств. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Войцеховський, В.В. (2020) Оцінка ризиків діяльності підприємства та шляхів їх зниження (на прикладі ТОВ «Агро-Юг»). thesis, ОДЕКУ.

Г

Галкіна, С.В. (2020) Економіко-екологічна ефективність ремануфактурінгу електронних відходів. thesis, ОДЕКУ.

Гармаш, К.В. (2018) Економічні інструменти сприяння розвитку трансферу екологічних інновацій. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Горбатюк, Б.В. (2016) Механізм підвищення економіко-екологічної ефективності природоохоронних інвестицій. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Громенко, Д.Е. (2019) Формування рекреаційно-туристичних кластерів в контексті сталого розвитку регіонів. thesis, ОДЕКУ.

Д

Давидова, Т.В. (2020) Економіко-екологічна ефективність модернізації залізничного транспорту (на прикладі залізнично-дорожнього сполучення Долинська-Миколаїв). thesis, ОДЕКУ.

Добринін, О.В. (2018) Інноваційно-інвестиційна політика екологічного управління економікою регіону. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Дубінєнко, І.М. (2015) Використання потенціалу екологічного аутсорсингу в сфері житлово-комунального господарства. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

З

Завалій, І.О. (2018) Еколого-економічні аспекти впровадження "зелених" рішень при впорядкуванні міського середовища. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

К

Кантаржи, М.І. (2018) Екологізація портового господарства. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Карташова, Д.Д. (2020) Економіко-екологічні засади розвитку круїзного туризму. thesis, ОДЕКУ.

Колесников, C.В. (2015) Екологічний аудит Концерну «Стірол». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Крисько, Т.О. (2017) Організаційно-економічні інструменти реалізації політики енергоефективності в житловому секторі. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Кірєєва, С.В. (2017) Екомодернізація готельного бізнесу. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Л

Лебеденко, А.І. (2019) Вплив кліматичних змін на стан економіки Кіровоградської області. thesis, ОДЕКУ.

М

Мерна, Т.М. (2015) Економіко-екологічні аспекти гідрометеорологічного забезпечення об'єктів господарювання водного басейну. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

О

Овчар, К.Є. (2018) Екологізація інфраструктури туристичного бізнесу в Одеському регіоні. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

П

Повстемська, Е.В. (2017) Визначення екологічної складової ринку круїзних послуг. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Примаченко, І.О. (2017) Тверді побутові відходи – еколого-економічний аспект проблеми. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Пуга, О.В. (2016) Методичні підходи до оцінки еколого-економічної ефективності ресурсозберігаючих проектів. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Пінчук, М.В. (2019) Інструменти соціально-економічної підтримки екологічного підприємництва. thesis, ОДЕКУ.

С

Селютін, О.В. (2015) Реалізація Програми ресурсозбереження (на прикладі коледжу комп’ютерних технологій міста Одеси). магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Т

Ташева, С.С. (2017) Організаційно-економічні заходи щодо мінімізації збитків, обумовлених змінами гідрологічного режиму річок Закарпаття. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Ткач, Д.В. (2015) Організаційно-економічний механізм стимулювання інноваційного розвитку в контексті екологізації економіки України. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

У

Урум, Ж.К. (2018) Еколого-економічні засади розвитку Одеського дріжджового заводу. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Ц

Циганков, М.В. (2018) Теоретико-методологічне обгрунтування індикаторів оцінки результатів еколого-орієнтованої діяльності соціального підприємства. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Ш

Шамлат, А.А. (2016) Засоби екологізації споживчого ринку. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Швидченко, А.О. (2018) Організаційно-економічні засади розвитку Усть-Дунайської територіальної соціально-економічної системи. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Шершун, О. М. (2020) Діагностика результативності податкового регулювання природокористування. thesis, ОДЕКУ.

Шумська, К.С. (2018) Організаційно-економічний інструментарій забезпечення ризик-менеджменту секторів економіки Українського Причорномор’я. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Я

Янкул, О.І. (2016) Організаційно – економічний інструментарій екологізації аграрного сектору національної економіки. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Цей список був створений у Fri Apr 23 05:11:41 2021 MSK.