Eprints Repo

Items where Subject is "Магістерські роботи"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш
Number of items at this level: 131.

І

Ігнатенко, Н. С. (2017) Рекреаційне навантаження на природні комплекси та об’єкти природно-заповідного фонду Північно-Західного Причорномор’я"). Masters thesis, ОДЕКУ.

А

Алдошин, М. С. (2018) Основні напрямки розвитку та забезпечення екологічної безпеки в морскій галузі України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Андрійчук, Є. В. (2018) Оцінка якості атмосферного повітря Херсонського регіону. Masters thesis, ОДЕКУ.

Агуілі, М. (2019) Сучасний стан та можливі шляхи поводження з відпрацьованими автомобілями в Україні і Тунісі. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Алієв, Р. Н. огли (2019) Особливості забруднення нафтопродуктами ґрунтів і підземних вод зони активного водообміну (на прикладі окремих регіонів України). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Аргіров, Д. Г. (2021) Розробка методики оцінки фонових значень показників якості вод при розрахунках гранично допустимих скидів (на прикладі р. Дунай). UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Б

Бородкіна, Т. А. (2018) Аналіз часової мінливості показників якості вод р. Дністер (м.Біляївка). Masters thesis, ОДЕКУ.

Бородаенко, Ю. О. (2017) Екологічна оцінка якості вод Кучуранського водосховища. Masters thesis, ОДЕКУ.

Бородаенко, О. О. (2017) Оцінка ефективності очистки стічних вод підприємства приватного акціонерного товариства “Одеська цукрова компанія”». Masters thesis, ОДЕКУ.

Бізюков, А. С. (2018) Оцінка якості поверхневих вод Чернівецької області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Бабаніна, К. В. (2018) -Оцінка балансу біогенних елементів в агроекосистемах Запорізької області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Бакала, О. Д. (2018) Оцінка якості вод Кременчуцького водосховища. Masters thesis, ОДЕКУ.

Бібко, Г. М. (2017) Синоптико-статистичний прогноз забруднення атмосферного повітря міста Київ. Masters thesis, ОДЕКУ.

Бандура, І. І. (2018) Обгрунтування екологічно-орієнтованих форм рекреаційно-туристичної діяльності на території національного природного парку «Бузький Гард». Masters thesis, ОДЕКУ.

Білинська, А. О. (2018) Комплексна оцінка стану довкілля міста Ізмаїл (Одеська область). Masters thesis, ОДЕКУ.

Бордюжа, В. В. (2018) Оцінка впливу мережі ресторанів швидкого харчування «Макдональдс» на довкілля міста Одеса. Masters thesis, ОДЕКУ.

Бугор, Ф. О. (2018) Вплив скиду зворотних вод з урбанізованихтериторій на якість річкових вод басейну середнього Дніпра. Masters thesis, ОДЕКУ.

Базика, Ю. В. (2020) Аналіз стану повітряного басейну окремих промислово-міських агломерацій України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Бешляга, О. В. (2021) Вплив окремих полютантів повітряного басейну на стан здоров’я населення м. Одеса. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

В

Величко, В. А. (2018) Оцінка факторів забруднення повітряного басейну міста Житомир. Masters thesis, ОДЕКУ.

Вернігорова, Н. В. (2018) Аналіз сучасного стану пляжних зон Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Вербова, А. С. (2021) Мінералізація як показник якості та цільового призначення водних об’єктів Одеської області. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Г

Гоцуленко, С. А. (2017) Особливості біорізноманіття як критерій оцінки стану водних угідь національного природного парку "Нижньодністровський" (Одеська область). Masters thesis, ОДЕКУ.

Грабовик, М. М. (2018) Аналіз сучасного стану забруднення повітряного басейну міста Київ. Masters thesis, ОДЕКУ.

Горбенко, О. В. (2018) Аналіз факторів формування якості води Каховського водосховища. Masters thesis, ОДЕКУ.

Гальчинська, О. О. (2018) Удосконалення системи очистки стічних вод на підприємстві «Болградський виноробний завод» (Одеська область). Masters thesis, ОДЕКУ.

Гюльахмедова, К. Р. (2020) Оптимізація системи поводження з біоорганічною складовою твердих побутових відходів (на прикладі Одеського регіону України). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Греченко, Е. Р. (2021) Оцінка рівня забруднення повітряного басейну міст Полтавської області. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Д

Денисенко, О. О. (2017) Оцінка якості питних вод Одеської агломерації. Masters thesis, ОДЕКУ.

Данькова, В. А. (2017) Розробка системи поводження з медичними відходами (на прикладі дерматовенерологічного кабінету міста Одеса). Masters thesis, ОДЕКУ.

Дорошенко, І. М. (2017) Оцінка техногенного забруднення природних вод при розробці гранітного кар'єру (Добровеличківський район Кіровоградської області). Masters thesis, ОДЕКУ.

Думанський, І. П. (2018) Сучасний стан та перспективи розвитку екологічно- орієнтованих видів туризму в Молдові. Masters thesis, ОДЕКУ.

Діканов, Ю. А. (2018) Оцінка рекреаційно-туристичного потенціалу міста Чорноморськ (Одеська область). Masters thesis, ОДЕКУ.

Джура, О. С. (2020) Оцінка техногенного навантаження на поверхневі водні об’єкти Північно-Західного Причорномор’я. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Данкевич, В. І. (2020) Сучасний стан щодо удосконалення системи поводження з медичними відходами Одеської області. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Демчук, Д. В. (2021) Рекреаційний потенціал Тернопільської області як передумова розвитку еколого-орієнтованої діяльності. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Дзюник, С. В. (2021) Моделювання впливу агрохімікатів на стан агроценозів Черкаської області. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Довгополий, М. М. (2021) Екологічна оцінка якості води річки Хорол. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Ж

Жеребко, Г. А. (2018) Оцінка ефективності використання сонячних колекторів в умовах Одеської агломерації. Masters thesis, ОДЕКУ.

З

Зубак, В. І. (2017) Оцінка якості вод озера Сасик як об’єкта рибогосподарського призначення. Masters thesis, ОДЕКУ.

Замориняк, О. Я. (2018) Аналіз антропогенного навантаження на природне середовище Запорізької області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Зосимчук, Я. В. (2018) Оцінка якості вод Київського водосховища. Masters thesis, ОДЕКУ.

Зубарєва, Ю. А. (2021) Оцінка рекреаційного навантаження на території і об’єкти природно-заповідного фонду Херсонської області. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

К

Ковпак, Н. В. (2017) Основні напрямки розвитку зеленого туризму на природних курортних територіях України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кошель, В. І. (2017) Нормування скидів забруднювальних речовин зі стічними водами підприємств (на прикладі комбінату "Червоний рибалка"). Masters thesis, ОДЕКУ.

Кац, А. Г. (2017) Науково-методичне обґрунтування скидів забруднювальних речовин зі стічними водами (на прикладі ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча»). Masters thesis, ОДЕКУ.

Ковальчук, Н. О. (2017) Аналіз сучасного стану та шляхи раціонального використання водних ресурсів Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кушнір, А. А. (2018) Стан та якість поверхневих вод Миколаївської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Козир, О. Ю. (2017) Збалансованість мінерального складу питних вод як фактор впливу на здоров`я населення Одеси. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кіріяк, В. Г. (2018) Скорочення емісії парникових газів шляхом удосконалення системи ефективного поводження з твердими побутовими відходами (на прикладі Одеської області). Masters thesis, ОДЕКУ.

Колєснікова, Т. О. (2018) Оцінка екологічних ризиків на промислових об’єктах Херсонської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Красовська, Л. О. (2018) Вплив машинобудівних підприємств міста Херсон на навколишнє природнє середовище. Masters thesis, ОДЕКУ.

Карабаджак, Г. С. (2019) Оптимізація системи поводження з твердими побутовими відходами для населених пунктів селищного типу (на прикладі селища Фонтанка Одеської області). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Клівець, Є. О. (2020) Особливості рекреаційного потенціалу басейну річки Прут (в межах України). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Комаренко, А. Д. (2020) Розробка рекомендацій по числовому моделюванню розповсюдження зависі при виконанні днопоглиблювальних робіт. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кот, Я. С. (2020) Екологічна оцінка якості вод малих річок Одеської області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кабак, І. С. (2021) Закономірності просторово-часових змін складу води річки Інгулець. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Камінський, Є. В. (2020) Природні фактори деградації міського пляжу Миколаєва. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Кравченко, О. С. (2020) Оцінка техногенного навантаження на повітряний басейн західних регіонів України. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Кучеренко, Л. Ю. (2020) Екологічна оцінка якості вод річки Ягорлик Одеської області. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Л

Лупашко, О. М. (2017) Обґрунтування напрямків екологізації рекреаційно-туристичної діяльності у межах Нижньодністровського національного природного парку (Одеська область). Masters thesis, ОДЕКУ.

Лупашко, О. О. (2018) Важкі метали як показники якості питних вод окремих регіонів України. Masters thesis, ОДЕКУ.

М

Мудряк, Г. О. (2017) Оцінкa рекреaційно-туристичного потенціaлу Білгород - Дністровського рaйону Одеської облaсті. Masters thesis, ОДЕКУ.

Мальована, В. В. (2017) Оцінка якості вод нижньої частини річки Дністер для рибогосподарських потреб. Masters thesis, ОДЕКУ.

Макаров, Р. Д. (2017) Аналіз техногенного впливу відкритого акціонерного товариства "Резинопласт" а стан атмосферного повітря (м. Дніпро). Masters thesis, ОДЕКУ.

Молчанова, К. О. (2017) Вилучення та утилізація кольорових металів з муніципальних відходів міста Херсон. Masters thesis, ОДЕКУ.

Мілованов, Є. П. (2017) Оцінка впливу скидів зворотних вод комплексів біологічногомочищення на стан поверхневих вод окремих районів Харківської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Михайлюк, С. Л. (2017) Оцінка придатності річкових вод для господарсько-питного призначення (на прикладі Кілійського гирла Дунаю). Masters thesis, ОДЕКУ.

Миленька, О. О. (2018) Збалансованість мінерального складу питних вод як фактор впливу на стан здоров`я населення окремих урбанізованих територій України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Михайленко, В. І. (2018) Ненавмисне утворення стійких органічних полютантів у місті Одеса. Masters thesis, ОДЕКУ.

Михальчук, К. В. (2018) Екологічна оцінка якості вод річок Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Масловський, М. О. (2018) Оптимізація системи поводження з твердими побутовими відходами ( на прикладі окремого району міста Одеса). Masters thesis, ОДЕКУ.

Мороз, А. Я. (2018) Оцінка сучасного агроекологічного стану сільськогосподарських угідь Волинської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Марченко, О. Г. (2019) Вплив скиду зворотних вод на стан річкових вод в Рівненській області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Манасарян, А. Б. (2021) Оптимізація системи поводження з відходами упаковки. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Маслов, В. Ю. (2020) Оцінка екологічних ризиків здоров’ю населення в Нижньодунайському регіоні України. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Н

Непомняща, І. О. (2017) Особливості мікроелементного складу питних вод окремих регіонів України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Нотевський, І. І. (2017) Оцінка сучасного екологічного стану Каховського водосховища. Masters thesis, ОДЕКУ.

Назарова, А.-М. В. (2018) Розробка системи поводження з небезпечними відходами лікувально-профілактичних установ міста Одеса. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ничипорук, А. В. (2018) Оцінка ризиків припортової діяльності (на прикладі морського торговельного порту «Чорноморськ». Masters thesis, ОДЕКУ.

Ніколішин, В. О. (2020) Аналіз сучасного агроекологічного стану сільськогосподарських угідь Закарпаття. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Нагіц, Ю. В. (2021) Моделювання сучасного еколого–агрохімічного стану сільськогосподарських угідь Одеської області. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Нічіпорук, О. І. (2020) Просторово-часовий аналіз рівня забруднення основними забруднюючими речовинами повітряного басейну м. Одеса. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

О

Овчинникова, В. О. (2017) Оцінка впливу викідів забруднюючих речовин державного підприємства "Одеський авіаційний завод" на стан атмосферного повітря. Masters thesis, ОДЕКУ.

Орлова, А. С. (2019) Аналіз факторів формування екологічної ситуації на території міста Одеса. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Осиновська, В. Я. (2019) Просторово-часові закономірності захоронення твердих побутових відходів в регіонах України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Осипенко, Д. С. (2019) Оцінка екологічних ризиків забруднення вод української частини р. Дунай та Придунайських озер (лиманів). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Оліферчук, Б. О. (2021) Забрудненість завислими речовинами повітряного басейну міст Північно-Західного Причорномор’я. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

П

Патраман, Х. С. (2017) Аналіз забруднення повітряного басейну специфічними домішками міст прибережної зони Північно-Західного Причорномор’я. Masters thesis, ОДЕКУ.

Павличко, Б. В. (2017) Обгрунтування рекреаційних можливостей Немирівського парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва (Вінницька область). Masters thesis, ОДЕКУ.

Плачков, І. М. (2020) Обгрунтування рекреаційно-туристичної діяльності на території національного природного парку «Тузловські лимани». UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Просянюк, І. О. (2018) Оцінка масштабів емісії біогазу від місць розміщення побутових відходів у Вінницькій області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Петрончак, Б. Р. (2018) Сучасний стан та перспективи розвитку екологічно орієнтованих видів туризму на території Вінницької області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Панталій, С. В. (2019) Особливості природної складової рекреаційного потенціалу Тарутинського району Одеської області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Пономаренко, Т. М. (2020) Оцінка техногенного впливу на довкілля виробництва щебеню у місті Помічна (Кіровоградська область України). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

ПІсоцький, Є. С. (2021) Часово-просторові зміни якості води річки Псел. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Р

Рябіхіна, А. П. (2019) Оцінка якості вод річки Псел за багаторічний період (Українська частина водозбору). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

С

Свид, У. В. (2017) Обґрунтування можливості використання альтернативних джерел енергії на території Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Соколова, В. І. (2017) Оптимізація зрошувальних масивів Херсонської області з урахуванням змін агроекологічних умов. Masters thesis, ОДЕКУ.

Сидоренко, О. М. (2017) Сучасний стан та перспективи розвитку рекреаційно-туристичної діяльності в Черкаській області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Симак, Т. А. (2017) Моделювання балансу біогенних елементів в агроекосистемах Вінницької оласті. Masters thesis, ОДЕКУ.

Сідлецька, Л. М. (2017) Динаміка змінень забруднення повітряного басейну міста Одеса твердими домішками. Masters thesis, ОДЕКУ.

Сердега, І. Л. (2018) Метеорологічні передумови прогнозування стану повітряного басейну окремих урбанізованих територій Північно-Західного Причорномор`я. Masters thesis, ОДЕКУ.

Семенов, Д. В. (2018) Екологічна оцінка якості річковіх вод басейну Тиса. Masters thesis, ОДЕКУ.

Струнова, О. С. (2018) Територіально-рекреаційний комплекс Тернопільської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Саніна, Д. С. (2018) Вплив скиду зворотних вод річки Нижня Камишуваха (басейн Сіверського Дінця у межах Луганської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Старченко, Ю. С. (2018) Сучасний стан і шляхи поліпшення якості річкових вод басейну Південний Буг (у межах Миколаївської області). Masters thesis, ОДЕКУ.

Саченко, І. С. (2020) Гідроекологічна оцінка Тузловської групи лиманів з метою їх рибогосподарського використання. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Снесар, А. В. (2021) Вплив забруднення повітряного басейну на тривалість життя населення міста Одеса. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Солом`янчук, О. А. (2021) Оцінка екологічної безпеки виробництва будівельних матеріалів в окремих регіонах України. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Студьонова, К. С. (2021) Аналіз іригаційних властивостей вод Кілійського гирла Дунаю. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Т

Трегубчак, І. І. (2017) Оцінка рибогосподарського призначення вод Кілійського гирла Дунаю. Masters thesis, ОДЕКУ.

Трандафіл, М. Ф. (2018) Оцінка впливу сільскогосподарського виробництва на стан агроценозів Полтавської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Терліна, Д. В. (2019) Оцінка техногенного навантаження на природне середовище Львівської області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ткачук, М. М. (2019) Оцінка екологічних ризиків забруднення ґрунтів та донних відкладів в озерах Придунав’я. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

У

Узунова, Г. Д. (2018) Вплив цементного виробництва на стан довкілля міста Одеси. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ф

Феклін, С. В. (2017) Обґрунтування шляхів локалізації та ліквідації розливів нафти на акваторії Дністровського лиману. Masters thesis, ОДЕКУ.

Філатова, О. А. (2018) Удосконалення системи поводження з муніципальними відхдами у місті Херсон. Masters thesis, ОДЕКУ.

Федькович, К. В. (2018) Сучасний стан і можливості використання водосховища Сасик. Masters thesis, ОДЕКУ.

Федченко, О. В. (2020) Біокліматична складова рекреаційного потенціалу окремих районів Миколаївської області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Х

Хомутовська, К. П. (2020) Вдосконалення системи поводження з відходами на підприємствах металургійної галузі (на прикладі приватного акціонерного товариства комбінату «Азовсталь» (м. Маріуполь). UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Хазанов, А. М. (2018) Екологічна складова оцінювання природних рекреаційних територій. Masters thesis, ОДЕКУ.

Харькова, А. С. (2018) Вплив промислових об’єктів Миколаївської області на стан повітряного басейну. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ц

Цвеляк, О. М. (2018) Обгрунтування місць можливого розміщення міжрайонних полігонів твердих побутових відходів на території Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ч

Чорна, Г. Д. (2017) Особливості водопостачання та водовідведення регіонів України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Чернеженко, В. А. (2018) Оцінка якості води річки Південний Буг як джерела питного призначення. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ш

Шатохіна, І. В. (2018) Оцінка антропогенного навантаження на повітряний басейн регіонів Північно-Західного Причорномор`я. Masters thesis, ОДЕКУ.

Шершун, О. М. (2018) Вплив стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря (на прикладі Ладиженської теплоелектростанції). Masters thesis, ОДЕКУ.

Шевченко, Н. П. (2018) Моделювання впливу мінерального живлення на якість агроценозів Черкаської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Шпатар, К. Р. (2020) Оцінка антропогенного навантаження на сільскогосподарські угіддя Київської області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Шангіна, С. В. (2021) Шляхи екологiзацiї рекреацiйно-туристичної дiяльностi в окремих регiонах України. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

This list was generated on Sat Sep 25 03:46:03 2021 UTC.