Eprints Repo

Items where Subject is "Доповіді та тези"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: C | G | K | S | І | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю
Number of items at this level: 232.

C

Chugai, Angelina and Ilina, Valentyna (2019) Experience of training the professionals in the eco-recreational and eco-tourist activity in the Odesa state environmental university. In: IV Всеукраїнська науково-методична конференція «Сучасні аспекти організаційно-методичного забезпечення екологічної складової підготовки фахівців», 24 жовтня 2019 р., Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

G

Glushkov, A. V. and Safranov, T. A. and Khetselius, O. Yu. and Sofronkov, A. N. (2019) To problems of modern environmental education in Ukraine: new innovative scientific and educational, it concept of significant improvement of training quality for professionals in ecology : збірник тез доповідей. In: Всеукраїнська науково-методична конференція «Управління якістю підготовки фахівців», 26-27 березня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

K

Klivets, E. O. and Romanchuk, M. E. (2019) Zmiana jakości wody r.Prut (jako żródło dostarczania wody pitnej) w granice górnej częsci basenu ukraińskiego. In: Міжнародна науково-практичнаї конференція (16-18 травня 2019, м.Вінниця, Україна), 16-18 травня 2019 р., Вінницька академія неперервної освіти.

S

Safranov, Tamerlan and Berlinsky, Nikolai and Slizhe, Mariia and El Hadri, Youssef (2022) Ecosystem services of the northwestern black sea region: brief overview of the problem. In: 1st International Joint Conference MARBLUE 2022, 26 – 28 жовтня, Constanta, Romania.

І

Ільїна, В. Г. and Чернякова, О. І. (2015) Valentina Ilina, Oksana Chernyakova The assesment of the impact of irrigation on soil - vegetation cover in Dnepropetrovsk region. In: Nev trends in the ecologicaland biological research, 9-11 вересня 2015, Presov, Slovak republic.

Ільїна, В. Г. and Макарова, О. В. (2015) Аналіз забруднення грунтів Херсонської області свинцем. In: Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні, 5-7 червня 2015 року, Миколаїв, НУК.

Б

Базика, А. В. and Чугай, А. В. (2018) Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря окремих регіонів Східної України. In: Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції молодих вчених, 29-30 листопада 2018 року, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків.

Бакала, О. Д. and Вовкодав, Г. М. (2018) Оцінка якості вод Кременчуцького водосховища в межах Кіровоградської, Полтавської та Черкаської областей. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 25-26 квітня 2018 року, ХНУБА, м. Харків.

Бордюжа, В. В. and Вовкодав, Г. М. (2018) Вплив продукції ресторанів швидкого харчування McDonald's на здоров’я людини. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 25-26 квітня 2018 року, ХНУБА, м. Харків.

Бугор, Ф. О. and Романчук, М. Є. (2018) Вплив населених пунктів на стан водних об’єктів басейну Дніпра. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 25-26 квітня 2018 року, ХНУБА, м. Харків.

Берлинский, Н. А. and Сафранов, Т. А. (2018) Особенности изучения ландшафтно - природных комплексов устьевых областей рек Украины : тези доповідей. In: VII Всеукраїнська наукова конференція "Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології", 14-15 листопада 2018 р., Україна, м. Київ, УкрНДГМІ.

Берлинский, Н. А. and Волков, А. И. (2005) Оценка пространственного распределения антропогенного загрязнения акватории северо- западной части Черного моря : матеріали конференції. In: Науково-технічна конференція наукових та науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 8-15 лютого 2005 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Балан, Р. С. and Романчук, М. Є. (2023) Екологічна оцінка якості вод р.Кодима – м.Балта за середніми значеннями. In: Студентська наукова конференція Одеського державного екологічного університету – 2023, 10 – 17 травня, 10-17 травня 2023, ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Бельченко, К. С. and Вовкодав, Г. М. (2023) Оцінка впливу на навколишнє середовище окремих ділянок підприємств залізничного транспорту. In: ХХІІ наукова конференція молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 23 – 31 травня 2023, Одеса, Україна.

Бенедюк, О. Б. and Нагаєва, С. П. (2021) Оцінка рекреаційного навантаження на територію Карпатського біосферного заповідника. In: ІХ Міжнародна наукова конференція молодих вчених "Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", 25–26 листопада 2021 р., Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Україна.

Бенедюк, О. Б. and Нагаєва, С. П. (2021) Екологічні проблеми Ужанського національного природного парку. In: Четверта Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку”, 21–22 жовтня 2021 року, Херсон, Україна.

Бенедюк, О. Б. and Нагаєва, С. П. (2021) Вплив екотуристичної діяльності на територію Карпатського біосферного заповідника. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів». (студентська секція), 13-14 квітня 2021 р., Харків, ХНУБА, Україна.

Бенедюк, О. Б. and Нагаєва, С. П. (2021) Екологічні проблеми району Національного природного парку "Синевир". In: VІІ Міжнародна заочна науково-практична конференція «Актуальні питання біологічної науки», 14 квітня 2021 року, Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, Україна.

Бенедюк, О. Б. and Нагаєва, С. П. (2021) Перспективи розвитку рекреаційно - туристичної діяльності Закарпаття. In: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 11 листопада 2021 року, Житомир, «Житомирська політехніка», Україна.

Бурлуцька, М. Е. and Романчук, М. Є. (2021) Просторове узагальнення характеристик річного стоку по басейну р. Південний Буг. In: 7th International scientific and practical conference “Fundamental and applied research in the modern world”, 17-19 лютого 2021 р., Бостон, США.

Бурлуцька, М. Е. and Романчук, М. Є. (2021) Дослідження норми річного стоку в басейнах річок Прикарпаття. In: 8th International scientific and practical conference “World science: problems, prospects and innovations”, 21-23 квітня 2021 р., Торонто, Канада.

В

Вовкодав, Г. М. and Пономаренко, Т. М. (2019) Характеристика джерел утворення та розрахунок викидів забруднюючих речовин при процесах пересипання на кар’єрах. In: VIII Всеукраїнська молодіжна наукова конференція «Ідеї та новації в системі наук про Землю», 10-12 квітня 2019 р., Інститут геологічних наук НАН України, м. Київ.

Вовкодав, Г. М. and Пономаренко, Т. М. (2019) Оцінка техногенного забруднення природних вод при розробці гранітного кар'єру. In: VIII Всеукраїнська молодіжна наукова конференція «Ідеї та новації в системі наук про Землю», 10-12 квітня 2019 р., Інститут геологічних наук НАН України, м. Київ.

Веслогузова, З. Г. and Романчук, М. Є. (2023) Характеристика якості вод річки Дунай для господарсько-питного водокористування. In: Всеукраїнська наукова конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Екологічна безпека та раціональне природокористування», 16 листопада 2023, Житомир, Україна.

Веслогузова, З. Г. and Романчук, М. Є. and Грабко, Н. В. (2023) Особливості водопостачання регіонів України за показниками охоплення міст, селищ міського типу та сіл. In: Всеукраїнська наукова конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Екологічна безпека та раціональне природокористування», 16 листопада 2023, Житомир, Україна.

Вовкодав, Г. М. and Бекмурадов, І.Н. (2022) Загальний стан навколишнього середовища Подільського району Одеської області. In: Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації. Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 3–4 листопада, 2022 р.), 3–4 листопада, 2022 р., Україна, Київ, Інститут агроекології і природокористування НААН.

Вовкодав, Г. М. and Бекмурадов, І.Н. (2022) Підходи до оцінки рекреаційно-туристичної сфери Подільського району Одеської області. In: Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації. Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 3–4 листопада, 2022 р.), 3–4 листопада, 2022 р., Україна, Київ, Інститут агроекології і природокористування НААН.

Вовкодав, Г. М. and Бекмурадов, І.Н. (2022) Облік кількості особливо охороняємих територій в оцінці рекреаційного потенціалу Подільського району Одеської області. In: Міжнародна науково-практична конференція за участю молодих науковців «Галузеві проблеми екологічної безпеки – 2022» 27 жoвтня 2022, Харків, 27 жoвтня 2022 р., Харків, ХНАДУ, Україна.

Вовкодав, Г. М. and Бекмурадов, І.Н. (2022) Оцінка чинників що обмежують розвиток рекреаційно-туристської сфери Кодимського району Одеської області. In: Міжнародна науково-практична конференція за участю молодих науковців «Галузеві проблеми екологічної безпеки – 2022» 27 жoвтня 2022, Харків, 27 жoвтня 2022 р., Харків, ХНАДУ, Україна.

Вовкодав, Г. М. and Бельченко, К. С. (2023) Проблеми екологічно сталого розвитку залізничного транспорту України. In: III міжнародна науково-практичнаконференція “Vin Smart Eco”, 18-20 травня 2023, КЗВО "Вінницька академія безперервної освіти", Вінниця, Україна.

Вовкодав, Г. М. and Бельченко, К. С. (2023) Перспективи екологічно сталого розвитку залізничного транспорту України. In: Міжнародна науково-практична конференція «збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації», 18 – 19 травня 2023, Київ, Україна.

Вовкодав, Г. М. and Веретельникова, Ю. С. (2022) Оцінка якості води річки Рось за індексом забруднення води. In: Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації. Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 3–4 листопада, 2022 р.), 3–4 листопада, 2022 р., Україна, Київ, Інститут агроекології і природокористування НААН.

Вовкодав, Г. М. and Веретельникова, Ю. С. (2022) Зміна гідрохімічних показників якості вод річки Рось в межах Київської та Черкаської областей. In: Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації. Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 3–4 листопада, 2022 р.), 3–4 листопада, 2022 р., Україна, Київ, Інститут агроекології і природокористування НААН.

Вовкодав, Г. М. and Веретельникова, Ю. С. (2022) Орієнтовна екологічна оцінка якості вод річки Рось. In: Міжнародна науково-практична конференція за участю молодих науковців «Галузеві проблеми екологічної безпеки – 2022» 27 жoвтня 2022, Харків, 27 жoвтня 2022 р., Харків, ХНАДУ, Україна.

Вовкодав, Г. М. and Веретельникова, Ю. С. (2022) Динаміка деяких гідрохімічних показників якості води річки Рось у часі та просторі. In: Міжнародна науково-практична конференція за участю молодих науковців «Галузеві проблеми екологічної безпеки – 2022» 27 жoвтня 2022, Харків, 27 жoвтня 2022 р., Харків, ХНАДУ, Україна.

Вовкодав, Г. М. and Грабко, Н. В. and Крутій, А.-В. В. (2021) Оцінка складу деяких засобів особистої гігієни на прикладі окремих шампунів. In: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 11 листопада 2021 року, Житомир, «Житомирська політехніка», Україна.

Вовкодав, Г. М. and Крутій, А.-В. В. (2021) Оцінка складу деяких шампунів щодо негативного впливу на організм людини. In: Четверта Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку”, 21–22 жовтня 2021 року, Херсон, Україна.

Вовкодав, Г. М. and Крутій, А.-В. В. (2021) Характеристика та оцінка складу деяких засобів особистої гігієни щодо негативного впливу на організм людини. In: Четверта Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку”, 21–22 жовтня 2021 року, Херсон, Україна.

Вовкодав, Г. М. and Лубенська, М. В. (2021) Зв’язок вмісту фторидів в питних водах на стан стоматологічного здоров’я населення Одеської області. In: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 11 листопада 2021 року, Житомир, «Житомирська політехніка», Україна.

Вовкодав, Г. М. and Лубенська, М. В. (2021) Вміст фтору у поверхневих та підземних водах України. In: VIІ Міжнародна заочна науково-практична конференція "Актуальні питання біологічної науки", 11 листопада 2021 року, Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, Україна.

Вовкодав, Г. М. and Щербина, К. Д. (2021) Ормування підземних вод в зоні впливу шламонакопичувача відходів у балці Ясинова міста Кам’янське Дніпропетровської області. In: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 11 листопада 2021 року, Житомир, «Житомирська політехніка», Україна.

Вовкодав, Г. М. and Щербина, К. Д. (2021) Якісний склад підземних вод в районі шламонакопичувача в балці Ясиновій. In: VIІ Міжнародна заочна науково-практична конференція "Актуальні питання біологічної науки", 11 листопада 2021 року, Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, Україна.

Вітвіцька, А. І. and Нагаєва, С. П. (2022) Оцінка антропогенного впливу на рекреаційні ресурси Івано-Франківської області. In: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 30 листопада 2022 року, Житомир, Житомирська політехніка, Україна.

Вітвіцький, Н. І. and Нагаєва, С. П. (2022) Сучасний стан природно-заповідного фонду Миколаївської області. In: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 30 листопада 2022 року, Житомир, Житомирська політехніка, Україна.

Г

Гальчинська, О. О. and Вовкодав, Г. М. (2018) Стічні води виноробної промисловості та їх очистка. In: Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції молодих вчених, 29-30 листопада 2018 року, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків.

Гюльахмедова, К. Р. and Приходько, В. Ю. (2018) Біоорганічні компоненти в твердих побутових відходах. In: Всеукраїнська науково-практична конференція “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 8 листопада 2018 року, ЖДТУ, м. Житомир 8 листопада 2018 року.

Гальчинська, О. О. and Вовкодав, Г. М. (2018) Стічні води винноробної промисловості та їх очистка. In: IV Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Гюльахмедова, К. Р. and Приходько, В. Ю. (2018) Регоінальні та часові відмінності вмісту біокомпонентів у твредих побутових відходах. In: IV Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Гусєва, К. Д. and Сафранов, Т. А. (2019) Природні рішення для підвищення комфортності проживання в м. Одеса. In: Відкрита наукова конференція "Smart Green & Smart Blue: природні рішення і підходи до екосистемних послуг в екологічному менеджменті, плануванні та політиці", 07-09 листопада 2019 р., Інститут екології Карпат НАН України, Львів.

Гаражанкіна, І. С. and Нагаєва, С. П. (2023) Оцінка стану біосферного заповідника «Асканія-Нова» у воєнний період. In: Всеукраїнська наукова конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Екологічна безпека та раціональне природокористування», 16 листопада 2023, Житомир, Україна.

Грабко, Н. В. (2022) Деякі особливості біокліматичних умов в районі Північно-Західного Причорномор`я. In: Міжнародна науково-практична конференція за участю молодих науковців «Галузеві проблеми екологічної безпеки – 2022» 27 жoвтня 2022, Харків, 27 жoвтня 2022 р., Харків, ХНАДУ, Україна.

Грамащук, Р. С. and Чернякова, О. І. (2022) Аналіз забруднення атмосферного повітря міста Одеса діоксидом азоту у 2019 році. In: Студентська наукова конференція Одеського державного екологічного університету - 2022, 11-18 травня 2022, Одеса, Україна.

Губар, І. О. and Нагаєва, С. П. Вплив бойових дій на стан природно-заповідного фонду Харківської області. In: Всеукраїнська наукова конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Екологічна безпека та раціональне природокористування», 16 листопада 2023, Житомир, Україна.

Д

Джура, О. С. and Чугай, А. В. (2018) Оцінка техногенного навантаження на поверхневі води Одеської області. In: Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції молодих вчених, 29-30 листопада 2018 року, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків.

Діканов, Ю. А. and Колісник, А. В. (2018) Рекреаційно-туристичний потенціал міста Чорноморськ. In: Всеукраїнська науково-практична конференція “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 8 листопада 2018 року, ЖДТУ, м. Житомир.

Демчук, Д. В. and Нагаєва, С. П. (2019) Сучасний стан розвитку природно-заповідного фонду Хмельницької області. In: V Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві проблеми екологічної безпеки", 25 жoвтня 2019 р., Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

Довгополий, М. М. and Романчук, М. Є. (2019) Оцінка якості води р. Хорол-м. Миргород за мінералізацією та її складовими. In: . VІІ Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 28-29 листопада 2019 р., Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

Довгополий, М. М. and Романчук, М. Є. (2019) Вплив речовин токсичної дії на якість води р. Хорол-м. Миргород. In: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції", 7 листопада 2019 р., Житомирська політехніка, м. Житомир.

Докус, А. О. and Михайленко, В. І. (2022) Досвід роботи та успішні проєкти Наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених Одеського державного екологічного університету. In: Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених, присвячена Всесвітньому дню науки «Проблеми розвитку суспільства та держави: сучасні наукові виклики», 2 грудня 2022, Одеса, Україна.

Ж

Жеребко, Г. А. and Вовкодав, Г. М. (2018) Екологічна оцінка використаня полімерного сонячного колектора для сонячних систем гарячего водопостачання в м. Одеса. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 25-26 квітня 2018 року, ХНУБА, м. Харків.

З

Зубарєва, Ю. А. and Нагаєва, С. П. (2019) Альтернативні джерела енергії, як спосіб раціонального використання природних ресурсів у м. Херсон. In: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 7 листопада 2019 р., Житомирська політехніка, м. Житомир.

Зубарєва, Я. С. and Нагаєва, С. П. (2019) Ідентифікація екологічних та соціальних ризиків системи «транспортний потік – дорога» в урбанізованому середовищі. In: V Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві проблеми екологічної освіти», 25 жoвтня 2019 р., Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

Зубарєва, Ю. А. and Нагаєва, С. П. (2019) Характеристика біокліматичних умов Херсонської області. In: VII Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 28-29 листопада 2019 р., Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

К

Карнаух, К. А. and Грабко, Н. В. (2018) Харчові добавки як фактор формування безпеки продуктів харчування для здоров’я людини (на прикладі копчених ковбасних виробів). In: ХІV Всеукраїнська наукова on-line конференція студентів, магістрів та аспірантів з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології”, 15 березня 2018 року, м. Житомир.

Карнаух, К. А. and Грабко, Н. В. (2018) Роль харчових добавок у формуванні безпеки сучасних продуктів харчування ( на прикладі копчених ковбасних виробів). In: Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції молодих вчених, 29-30 листопада 2018 року, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків.

Каспер, Х. Ю. and Юрасов, С. М. (2018) Методика розрахунку значень показників якості вод з заданою забезпеченістю. In: Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції молодих вчених, 29-30 листопада 2018 року, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків.

Комаренко, А. Д. and Юрасов, С. М. (2018) Методика розрахунку розповсюдження завислих речовин при виконанні днопоглиблювальних робіт. In: Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції молодих вчених, 29-30 листопада 2018 року, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків.

Карнаух, К. А. and Грабко, Н. В. (2018) Роль харчових добавок у формуванні безпеки сучасних продуктів харчування ( на прикладі копчених ковбасних виробів). In: Всеукраїнська науково-практична конференція “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 8 листопада 2018 року, ЖДТУ, м. Житомир.

Каспер, Х. Ю. and Юрасов, С. М. (2018) Санітарний стан Кілійського гирла Дунаю. In: Всеукраїнська науково-практична конференція “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 8 листопада 2018 року, ЖДТУ, м. Житомир.

Клівець, Є. О. and Романчук, М. Є. (2018) Характеристика якості води р.Прут (в межах верхньої Української частини басейну) за індексом забруднення (ІЗВ). In: Всеукраїнська науково-практична конференція “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 8 листопада 2018 року, ЖДТУ, м. Житомир.

Колєснікова, Т. О. (2018) Аналіз виробничого травматизму на підприємствах України. In: Всеукраїнська науково-практична конференція “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 8 листопада 2018 року, ЖДТУ, м. Житомир.

Комаренко, А. Д. and Юрасов, С. Н. (2018) Расчёт распространения взвешенного вещества при выполнении дноуглубительных работ. In: Всеукраїнська науково-практична конференція “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 8 листопада 2018 року, ЖДТУ, м. Житомир.

Карнаух, К. А. and Грабко, Н. В. (2018) Роль харчових добавок у формуванні безпеки харчових продуктів (на прикладі копчених ковбас). In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 25-26 квітня 2018 рок, ХНУБА, м. Харків у.

Кіріяк, В. Г. and Приходько, В. Ю. (2018) Оцінка емісії метану від місць захоронення твердих побутових відходів (на прикладі Одеської області). In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 25-26 квітня 2018 року, ХНУБА, м. Харків.

Карнаух, К. А. and Грабко, Н. В. (2018) Харчові добавки як фактор формування безпеки продуктів харчування (на прикладі копчених ковбас). In: IV Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Каспер, Х. Ю. (2018) Якість вод Кілійського гирла Дунаю. In: IV Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Клівець, Є. О. and Романчук, М. Є. (2018) Оцінка якості вод в басейні р.Прут за ІЗВ (в межах України). In: IV Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Комаренко, А. Д. and Юрасов, С. М. (2018) Вплив днопоглиблювальних робіт на морську екосистему. In: IV Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Красовська, Л. О. and Шаніна, Т. П. (2018) Аналіз впливу на атмосферу машинобудівних підприємств (на прикладі електромеханічного заводу м. Херсон). In: IV Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Карнаух, К. А. and Грабко, Н. В. (2019) Визначення груп небезпеки продуктів харчування за вмістом в їх складі харчових добавок. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «екологічна і техногенна безпека. охорона водного і повітряного басейнів. утилізація відходів» (студентська секція), 23-24 квітня 2019 р., Харківський національний університет будівництва та архітектури.

Карнаух, К. А. and Грабко, Н. В. (2019) Класифікація копчених м`ясних виробів за ступенем безпеки для споживачів з врахуванням в їх складі харчових добавок. In: ХV Всеукраїнськаї наукова on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології”, 28 березня 2019 р., Житомирський державний технологічний університет.

Кот, Я. С. and Нагаєва, С. П. (2019) Аналіз гідрохімічного режиму малих річок басейну Дністра Одеської області. In: ХV Всеукраїнська наукова on-line конференця здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології”, 28 березня 2019 р., Житомирський державний технологічний університет.

Кот, Я. С. and Нагаєва, С. П. (2019) Сучасний стан використання вод малих річок басейну Дністра в межах Одеської області. In: V Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві проблеми екологічної безпеки», 25 жoвтня 2019 р., Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

Кот, Я. С. and Нагаєва, С. П. (2019) Екологічна оцінка використання вод малих річок басейну Дністра. In: VII Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 28-29 листопада 2019 р., Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

Кот, Я. С. and Нагаєва, С. П. (2019) Екологічна оцінка якості вод річки Кучурган Одеської області. In: Щорічної міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека, охорона водного і повітряного басейнів, утилізація відходів» (студентська секція), 23-24 квітня 2019 р., Харківський національний університет будівництва та архітектури.

Кот, Я. С. and Нагаєва, С. П. (2019) Екологічна оцінка якості вод річки Ягорлик Одеської області. In: Щорічної міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека, охорона водного і повітряного басейнів, утилізація відходів» (студентська секція), 23-24 квітня 2019 р., Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

Клівець, Є. О. (2019) Екологічна оцінка якості води річки Прут (в межах української частини басейну). In: Матеріали науково-практичної конференції "Інноваційні пріорітети розвитку наукових знань", 29-30 березня 2019 р..

Клівець, Є. О. and Романчук, М. Є. (2019) Характеристика якості води р. Прут, як джерела централізованого питного водопостачання (в межах української частини). In: Всеукраїнська наукова on-line конференця здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології”, 28 березня 2019 р., Житомирський державний технологічний університет.

Клівець, Є. О. and Романчук, М. Є. (2019) Вплив туристично-рекреаційної діяльності на тваринний світ в межах басейну р. Прут. In: Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека обєктів туристично-рекреаційного комплексу», 5 - 6 грудня 2019 р., м. Львів.

Клівець, Є. О. and Романчук, М. Є. (2019) Вплив рекреаційно-туристичної діяльності на рослинний світ в басейні р.Прут. In: V Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 25 жoвтня 2019 р., Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

Клівець, Є. О. and Романчук, М. Є. (2019) Характеристика природно-заповідного фонду в межах української частини басейну р. Прут. In: ХХXV Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція «Світові тенденції сучасних наукових досліджень», 28 жовтня 2019 р., м. Вінниця.

Кабак, І. С. and Романчук, М. Є. (2019) Оцінка якості води р.Інгулець за індексом забруднення (ІЗВ) та модифікованим індексом (ІЗВмод.). In: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сталий розвиток країни в рамках європейської інтеграції”, 7 листопада 2019 р., Житомирська політехніка, м. Житомир.

Кабак, І. С. and Романчук, М. Є. (2019) Характеристика мінералізації води р.Інгулець - м. Кривий Ріг. In: VІІ Міжнародна наукова конференція молодих вчених "Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", 28-29 листопада 2019 р., Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

Крутій, А.-В. В. and Вовкодав, Г. М. (2021) арактеристика компонентів, які формують функціональні властивості шампунів та їх негативний вплив. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів». (студентська секція), 13-14 квітня 2021 р., Харків, ХНУБА, Україна.

Крутій, А.-В. В. and Вовкодав, Г. М. (2021) Характеристика компонентів, які формують функціональні властивості та негативний вплив, на прикладі окремих мил. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів». (студентська секція), 13-14 квітня 2021 р., Харків, ХНУБА, Україна.

Крутій, А.-В. В. and Вовкодав, Г. М. (2022) Негативні наслідки застосування деяких засобів особистої гігієни на прикладі окремих мил. In: ХХІ наукова конференція молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 23-31 травня 2022 р., Одеса, Україна.

Крутій, А.-В. В. and Вовкодав, Г. М. and Грабко, Н. В. (2021) Оцінка складу окремих шампунів, щодо функціональних властивостей та негативного впливу. In: VIІ Міжнародна заочна науково-практична конференція "Актуальні питання біологічної науки", 14 квітня 2021 року, Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, Україна.

Крутій, А.-В. В. and Вовкодав, Г. М. and Грабко, Н. В. (2021) Оцінка складу окремих мил, щодо функціональних властивостей та негативного впливу. In: VIІ Міжнародна заочна науково-практична конференція "Актуальні питання біологічної науки", 14 квітня 2021 року, Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, Україна.

Л

Лубенська, М. В. and Вовкодав, Г. М. (2021) Вплив фторидів в питних водах на стан стоматологічного здоров’я населення Одеської області. In: ІХ Міжнародна наукова конференція молодих вчених "Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", 25–26 листопада 2021 р., Харків, ХНУ ім. В. Н. Каразіна, Україна.

Лубенська, М. В. and Вовкодав, Г. М. (2021) Розповсюдження фтору в грунтах в межах України. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів». (студентська секція), 13-14 квітня 2021 р., Харків, ХНУБА, Україна.

Лубенська, М. В. and Вовкодав, Г. М. (2021) Аналіз впливу фторидів в питних водах на стоматологічне здоров’я населення Одеської області. In: Четверта Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку”, 21–22 жовтня 2021 року, Херсон, Україна.

Лубенська, М. В. and Вовкодав, Г. М. (2022) Взаємозв'язок між концентрацією фтору в питних водах та кількістю захворівших стоматологічними захворюваннями (карієс та флюороз). In: ХХІ наукова конференція молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 23-31 травня 2022 р., Одеса, Україна.

Лєнков, Р. В. and Нагаєва, С. П. (2021) Регулювання потоку туристів на основних екостежках національних природних парків «Сколівські бескиди» та «Яворівський» Львівської області. In: IХ Міжнародна наукова конференція молодих вчених "Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", 25–26 листопада 2021 р., Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Україна.

Лєнков, Р. В. and Нагаєва, С. П. (2021) Екологічні проблеми природного заповідника «Розточчя». In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів». (студентська секція), 13-14 квітня 2021 р., Харків, ХНУБА, Україна.

Лєнков, Р. В. and Нагаєва, С. П. (2021) Вплив рекреаційного навантаження на територію національного природного парку «Яворівський» Львівської області. In: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 11 листопада 2021 року, Житомир, «Житомирська політехніка», Україна.

Лєонтьєв, Л. І. and Грабко, Н. В. (2022) Деякі особливості біокліматичних умов Північно-Західного Причорномор`я. In: Студентська наукова конференція Одеського державного екологічного університету - 2022, 11-18 травня 2022, Одеса, Україна.

М

Масловський, М. А. and Шаніна, Т. П. (2018) Неоднорідність умов утворення твердих побутових відходів у київському районі міста Одеси. In: IV Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Михайленко, В. И. (2019) UNSPECIFIED In: Всероссийская научная конференция «Безопасность, защита и охрана окружающей среды: фундаментальные и прикладные исследования», 14-18 жовтня 2019 р., Белгородский государственный технологический университет, Белгород.

Михайленко, В. І. (2021) Оцінка якості статистичної інформації в Україні для оцінки впливу ненавмисно утворених стійких органічних полютантів на довкілля (на прикладі Одеської промислово-міської агломерації). In: V Всеукраїнський пленер з питань природничих наук, 1-2 липня 2021 р., Одеса.

Михайленко, В. І. (2022) Накопичення ненавмисно утворених стійких органічних полютантів при виробництві цементу в довкіллі Одеської промислово-міської агломерації з урахуванням періоду їх напіврозпаду. In: VІ Всеукраїнський пленер з питань природничих наук, 25-26 червня 2022, ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Михайленко, В. І. and Деньга, Ю. М. and Олейник, Ю. В. (2020) Оцінка забруднення акваторії Одеського регіону стійкими органічними забруднювальними речовинами. In: IV Всеукраїнський пленер з питань природничих наук, 19 червня 2020, ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Михайленко, В. І. and Сафранов, Т. А. (2020) Удосконалення методики розрахунку ненавмисно утворених стійких органічних забруднювальних речовин в Одеській промислово-міській агломерації. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Регіональні проблеми охорони довкілля», 1-3 червня 2020, ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Михайленко, В. І. and Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. (2019) Ненавмисне утворення стійких органічних забруднювальних речовин при поводженні з твердими побутовими відходами у Одеській промислово-міській агломерації. In: ІІІ Всеукраїнський пленер з питань природничих наук, 20-22 червня 2019, ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Михайленко, В. І. and Шаніна, Т. П. (2018) Вплив суперекотоксикантів на токсичність вихлопних газів. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Регіональні проблеми охорони довкілля», 30 травня - 1 червня 2018, ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Михайленко, В. І. and Шаніна, Т. П. (2018) Розрахунок економічного збитку від ненавмисного утворення стійких органічних забруднюючих речовин при централізованому опаленні в місті Одеса. In: IІ Всеукраїнський пленер з питань природничих наук, 26-28 липня 2018, ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Михайленко, В. І. and Шелінговський, Д. В. (2022) Екологічні проєкти як інструмент підтримки Збройних Сил України (на прикладі проєкту «Пластик рятує життя»). In: Міжнародна науково-практична конференція «Environment recovery and reconstruction: war context 2022». (17–18 листопада 2022 року, Полтава), 17-18 листопада 2022, Полтава, Україна.

Н

Назарова, О. О. (2018) Динаміка накопичення небезпечної складової медичних відходів міста Одеса. In: Збірник гаукових праць ІІІ Міжнародної конференції "Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку", 18-20 жовтня 2018 року, м. Трускавець.

Ніколішин, В. О. and Ільїна, В. Г. (2018) Аналіз сучасного еколого–агрохімічного стану грунтів деяких районів Закарпатської області. In: Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції молодих вчених, 29-30 листопада 2018 року, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків.

Назарова, О. О. and Шаніна, Т. П. (2018) Розробка системи поводження з медичними відходами в Україні. In: IV Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Нагаєва, С. П. and Чайковський, Д. В. (2023) Оцінка антропогенного впливу на рекреаційні ресурси Черкаської області. In: Міжнародна науково-практична конференція за участю молодих науковців «Галузеві проблеми екологічної безпеки – 2023», 26 жовтня 2023, ХНАДУ, Харків, Україна.

П

Пономаренко, Т. М. and Вовкодав, Г. М. (2019) Оцінка стану природних вод при розробці гранітного кар'єру. In: V Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми науково-промислового комплексу регіонів», 22-26 квітня 2019 р., Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, м. Рубіжне.

Пономаренко, Т. М. and Вовкодав, Г. М. (2019) Характеристика та розрахунок викидів забруднюючих речовин при процесах пересипання на кар’єрах. In: V Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми науково-промислового комплексу регіонів», 22-26 квітня 2019 р., Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, м. Рубіжне.

Пономаренко, Т. М. and Вовкодав, Г. М. (2019) Характеристика джерел утворення та розрахунок викидів забруднюючих речовин при процесах пересипання на кар’єрах. In: Науково-практична конференція «Інноваційні пріоритети розвитку наукових знань», 29-30 березня 2019 р., Молодий вчений, м. Київ.

Пономаренко, Т. М. and Вовкодав, Г. М. (2019) Характеристика джерел утвореннята та розрахунок викидів забруднюючих речовин при процесах пересипання на кар’єрах. In: Матеріали щорічної міжнародної науково-технічної конференції «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 23-24 квітня 2019 р., Харківський національний університет будівництва та архітектури.

Пономаренко, Т. М. and Вовкодав, Г. М. (2019) Оцінка техногенного забруднення природних вод при розробці гранітного кар'єру. In: Матеріали щорічної міжнародної науково-технічної конференції «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 23-24 квітня 2019 р., Харківський національний університет будівництва та архітектури.

Пономаренко, Т. М. and Вовкодав, Г. М. (2019) Оцінка техногенного забруднення природних вод при розробці гранітного кар'єру. In: Екологічна безпека: сучасні проблеми та пропозиції. Національний науковий круглий стіл та ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, 26 квітня 2019 р., Донецький державний технічний університет, м. Харків.

Пономаренко, Т. М. and Вовкодав, Г. М. (2019) Характеристика джерел утворення та розрахунок викидів забруднюючих речовин при процесах пересипання на кар’єрах. In: Екологічна безпека: сучасні проблеми та пропозиції. Національний науковий круглий стіл та ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, 26 квітня 2019 р., Донецький державний технічний університет, м. Харків.

Приходько, В. Ю. (2017) Процесс образования твердых бытовых отходов в контексте обеспечения устойчивого развития. In: Геофилософия устойчивого развития Евразии: материалы международного философского симпозиума, 21-23 червня 2017 року, м. Улан-Уде.

Петрончак, Б. Р. and Нагаєва, С. П. (2018) Умови розвитку сільского зеленого туризму у Вінницькій обасті. In: Всеукраїнська науково-практична конференція “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 8 листопада 2018 року, ЖДТУ, м. Житомир.

Приходько, В. Ю. and Сафранов, Т. А. and Шанина, Т. П. (2019) Оценка вовлечения биогенных элементов в природный цикл при компостировании органической составляющей твердых бытовых отходов. In: Міжнародна наукова екологічна конференція "Отходы, причины их образования и перспективы использования", 26-27 березня 2019 року, КубГАУ, Краснодар.

Приходько, В. Ю. and Осиновська, В. Я. (2019) Обґрунтування набору показників для характеристики ситуації з твердими побутовими відходами на регіональному рівні. In: Національний науковий круглий стіл та II Всеукраїнська науково-практична конференція «Екологічна безпека: сучасні проблеми та пропозиції», 26 квітня, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет».

Приходько, В. Ю. and Гюльахмедова, К. Р. (2019) Садово-паркові відходи міст: оцінка ресурсного потенціалу та можливостей використання. In: Міжнародна науково-практична конференця "Сучасний стан і перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації", 4-5 квітня 2019 р., НЛТУ.

Приходько, В. Ю. and Шаніна, Т. П. and Сафранов, Т. А. and Михайленко, В. І. (2019) Екологічна складова освітньої діяльності в сфері поводження з відходами. In: Міжнародної науково-практичної конференція «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2019», 17-18 квітня 2019 р., ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

Приходько, В. Ю. and Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. (2019) Твердые бытовые отходы как фактор воздействия на глобальную климатическую систему. In: Международная научно-практическая конференция «Глобальные климатические изменения: региональные эффекты, модели, прогнозы», 3-5 жовтня 2019 г., Воронезький державний університет.

Приходько, В. Ю. and Гюльахмедова, К. Р. (2019) Биоорганические компоненты в составе твердых бытовых отходов: характеристика ресурсного потенциала и возможности утилизации. In: VIII Международная научная конференция «Проблемы природопользования и экологическая ситуация в Европейской России и на сопредельных территориях», 22−25жовтня 2019 г., ИД «Белгород» НИУ «БелГУ».

Приходько, В. Ю. and Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. (2019) Формування компетентності з управління та поводження з твердими побутовими відходами як результат освітнього процесу в ОДЕКУ. In: IV Всеукраїнська науково-методична конференція «Сучасні аспекти організаційно-методичного забезпечення екологічної складової підготовки фахівців», 24 жовтня 2019 р., Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

Приходько, В. Ю. and Осиновська, В. Я. (2019) Розробка набору індикаторів для характеристики ситуації із захороненням відходів. In: Міжнародний науковий симпозіум «Тиждень еколога – 2019», 7-10 жовтня 2019 р., Дніпровський державний технічний університет,.

Приходько, В. Ю. and Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. and Михайленко, В. І. (2019) Досвід Одеського державного екологічного університету з екологічної освіти у сфері поводження з твердими побутовими відходами. In: Міжнародний науковий симпозіум «Тиждень еколога – 2019», 7-10 жовтня 2019 р., ДВНЗ «Донецький національний технічний університет».

Приходько, В. Ю. and Гюльахмедова, К. Р. (2019) Організаційно-правові аспекти поводження з біоорганічними відходами в Україні. In: XVII Міжнародна-науково-технічна конференція Проблеми екологічної безпеки, 2-4 жовтня 2019 р., Кременчук.

Приходько, В. Ю. and Колісник, А. В. (2019) Організаційно-правові аспекти поводження з біоорганічними відходами в Україні. In: XV International scientific and practical Conference «Conduct of modern science – 2019», 30 листопада - 7 грудня 2019 р., Sheffield, UK.

Приходько, В. Ю. and Манасарян, А. Б. (2019) Отходы тары и упаковки в Украине. In: Тhe 4th International scientific and practical conference «Dynamics of the development of world science», Грудень 2019 р., Vancouver, Canada.

ПІсоцький, Є. С. and Романчук, М. Є. (2019) Часова динаміка біогенних речовин р.Псел-м.Суми. In: V Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 25 жoвтня 2019 р., Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

ПІсоцький, Є. С. and Романчук, М. Є. (2019) Характеристика мінерального складу води в басейні р. Псел. In: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 7 листопада 2019 р., Житомирська політехніка, м. Житомир.

Пономаренко, Т. М. and Вовкодав, Г. М. (2019) Оцінка техногенного забруднення природних вод при розробці гранітного карʼєру. In: II Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи», 21 березня 2019 р., Центральноукраїнський державний педагогічний університет, м. Кропивницкий.

Пономаренко, Т. М. and Вовкодав, Г. М. (2019) Оцінка техногенного забруднення природних вод при розробці гранітного кар'єру. In: Науково-практична конференція «Наукові дослідження, відкриття та розвиток технологій в сучасній науці», 19-20 квітня 2019 р., Молодий вчений, м. Рівне.

Пономаренко, Т. М. and Вовкодав, Г. М. (2019) Характеристика джерел утворення та розрахунок викидів забруднюючих речовин при процесах пересипання на кар’єрах. In: ХV Всеукраїнська наукова on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології”, 28 березня 2019 р., Житомирський державний технологічний університет.

Пономаренко, Т. М. and Вовкодав, Г. М. (2019) Оцінка техногенного забруднення природних вод при розробці гранітного кар'єру. In: ХV Всеукраїнська наукова on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології”, 28 березня 2019 р., Житомирський державний технологічний університет.

Прудніков, К. В. and Романчук, М. Є. (2023) Оцінка якості вод р.Дунай - м.Вилкове для можливостей рибогосподарського використання. In: ХХІІ наукова конференція молодих вчених Одеського державного екологічного університету – 2023, 23 – 31 травня, 23-31 травня 2023, ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Р

Романчук, М. Є. and Прудніков, К. В. (2023) Характеристика змін у часі кисневовмісних показників та параметрів, що впливають на них в межах р. Дунай - м. Вилкове. In: IX Міжнародна заочна науково-практична конференція "Актуальні проблеми біологічної науки" (Ніжин, 12 квітня 2023 року), 12 квітня 2023, Ніжин, НДУ імені Миколи Гоголя.

Романчук, М. Є. and Прундніков, К. В. (2023) Аналіз сольового складу вод (мінералізації та головних іонів) р. Дунай - м. Вилкове. In: Міжнародна науково-практична конференція "Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації", 18-19 травня 2023, Київ, Україна.

Романчук, М. Є. and Усачов, О. Д. (2023) Аналіз якості вод річки Тетерів, як джерела централізованого питного водопостачання. In: Міжнародна науково-практична конференція "Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації", 18-19 травня 2023, Київ, Україна.

С

Саченко, І. С. and Вовкодав, Г. М. (2019) Оцінка якості вод лиманів тузловської групи за індексом забруднення води (ІЗВ). In: Науково-практична конференція «Інноваційні пріоритети розвитку наукових знань», 29-30 березня 2019 р., Молодий вчений, м. Київ.

Саченко, І. С. and Вовкодав, Г. М. (2019) Оцінка і класифікація вод лиманів Тузловської групи. In: Матеріали щорічної міжнародної науково-технічної конференції «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 23-24 квітня 2019 р., Харківський національний університет будівництва та архітектури.

Саченко, І. С. and Вовкодав, Г. М. (2019) Оцінка якості вод лиманів тузловської групи за індексом забруднення води (ІЗВ). In: Матеріали щорічної міжнародної науково-технічної конференції «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 23-24 квітня 2019 р., Харківський національний університет будівництва та архітектури.

Саченко, І. С. and Вовкодав, Г. М. (2019) Оцінка якості вод лиманів тузловської групи за індексом забруднення води (ІЗВ). In: II Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи», 21 березня 2019 р., Центральноукраїнський державний педагогічний університет, м. Кропивницкий.

Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. and Приходько, В. Ю. (2020) Передумови формування регіональних програм управління та поводження з твердими побутовими відходами (на прикладі Одеської області). In: Нац. Форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології», 8-9 жовтня 2020 р., м. Івано-Франківськ. К.: Центр екологічної освіти та інформації..

Сафранов, Т. А. (2021) Можливості рециклінгу відходів поліетилентерефталату в Одеській області. In: I Міжнародна Інтернет-конференція "Екологічна безпека – сучасні напрямки та перспективи вищої освіти", 25 лютого 2021 р., Харків, ХНУ імені В. Н.Каразіна.

Сафранов, Т. А. (2021) Актуальність екологізації вищої освіти України. In: Сучасні проблеми екологічного контролю та аудиту. I Міжнародна інтернет-конференція, 25 лютого 2021 р., Харків, ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. and Губанова, О. Р. and Приходько, В. Ю. (2015) Небезпечна складова твердих муніципальних відходів: класифікація та проблема поводження. In: V-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, 23-26 вересня 2015, м. Вінниця.

Сафранов, Т. А. and Коріневська, В. Ю. and Губанова, О. Р. and Шаніна, Т. П. (2012) Підвищення ефективності поводження з окремими складовими загального потоку муніципальних відходів. In: 2-й Міжнародний конгрес «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування»,, 19-22 вересня 2012, м.Львів.

Сафранов, Т. А. and Грабко, Н. В. (2017) Збалансованість мінерального складу підземних питних вод як фактор впливу на здоров’я населення. In: Четверта міжнародна науково-практична конференція "Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування", 6-10 липня 2017 року, м. Трускавець.

Сафранов, Т. А. and Берлінський, М. А. (2016) Можливості таласотерапії в умовах Одеського регіону північно-західної частини Чорного моря. In: Міжнародна науково-практична конференція "Містобудівне планування і управління прибережними територіями", 19-20 вересня 2016 р., смт. Сергіївка Одеської обл.

Старченко, Ю. С. and Нагаєва, С. П. (2018) Проблема забруднення річкових вод Південного Бугу в межах Миколаївської області. In: Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції молодих вчених, 29-30 листопада 2018 року, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків.

Сафранов, Т. А. and Губанова, Е. Р. and Шанина, Т. П. and Кориневская, В. Ю. (2011) Реализация принципа «нулевых отходов» на муниципальном уровне. In: In: ІІІ- й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, 21-24 вересня 2011 р., м. Вінниця.

Старченко, Ю. С. and Романчук, М. Є. (2018) Аналіз гідрохімічного режиму річкових вод басейну Південного Бугу в межах Миколаївської області. In: Всеукраїнська науково-практична конференція “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 8 листопада 2018 року, ЖДТУ, м. Житомир.

Саніна, Д. С. and Романчук, М. Є. (2018) Ефективність очистки деяких речовин стічних вод, що потрапляють в річку Камишуваха. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 25-26 квітня 2018 року, ХНУБА, м. Харків.

Семенов, Д. В. and Вовкодав, Г. М. (2018) Екологічна оцінка якості вод річок Чорна Тиса та Біла Тиса. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 25-26 квітня 2018 року, ХНУБА, м. Харків.

Старченко, Ю. С. and Нагаєва, С. П. (2018) Вплив антропогених факторів на якість річкових вод басейну Південного Бугу в межах Миколаївської області. In: IV Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Сафранов, Т. А. and Приходько, В. Ю. and Шаніна, Т. П. (2019) Можливості вилучення і утилізації вторинних матеріальних ресурсів з потоку твердих побутових відходів (на прикладі Одеської області України). In: VІІ-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, 25-27 вересня 2019 р., Вінницький національний технічний університет.

Сафранов, Т. А. and Вербова, А. С. (2019) Мінералізація природних вод як показник їх якості та цільового призначення в окремих регіонах України. In: ХІІ Міжнародна Інтернет-конференція «Соціальні і екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики», 21-23 січня 2020 р., Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій (МІЕСТ).

Сафранов, Т. А. and Катеруша, Г. П. and Катеруша, О. В. (2019) Биоклиматическая составляющая природно-климатического потенциала Украинских Карпат. In: IХ Международна науково-практична конференція "Горные территории: приоритетные направления развития", 4-7 грудня 2019 р., Північно-Кавказький державний гірничо-державний інститут.

Сафранов, Т. А. and Чугай, А. В. and Гусєва, К. Д. (2019) Якість атмосферного повітря урбанізованої території та шляхи його поліпшення (на прикладі Одеси). In: Міжнародний науковий симпозіум «Тиждень еколога – 2019», 7-10 жовтня 2019 р., Дніпровський державний технічний університет, Кам’янське.

Сафранов, Т. А. (2019) Екологізація вищої освіти як важлива складова освіти для сталого розвитку. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції», 7 листопдада 2019 р., Житомирська політехніка, м. Житомир.

Сафранов, Т. А. (2019) Впровадження стандарту вищої освіти України зі спеціальності 101-екологія в освітній процес. In: Міжнародна науково-практична конференція VinSmartEco, 16-18 травня 2019 р., Вінницька академія неперервної освіти.

Сафранов, Т. А. (2019) Виокремлення та шляхи вирішення екологічних проблем урбанізованої території (на прикладі Одеси). In: XXIІ Міжнародна науково-практична конференція "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування : освіта – наука – виробництво – 2019", 17-18 квітня 2019 р., Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

Скляр, А. А. and Грабко, Н. В. (2019) Біокліматични умови Одеси (на прикладі деяких показників)/. In: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 7 листопдада 2019 р., Житомирська політехніка, м. Житомир.

Скляр, А. А. and Грабко, Н. В. (2019) Характеристика біокліматичних умов Одеси на прикладі індекса дискомфорту DY. In: VII Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 28-29 листопада 2019 р., Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

Саченко, І. С. and Вовкодав, Г. М. (2019) Оцінка якості вод лиманів Тузловської групи за індексом забруднення води (ІЗВ). In: II Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи», 21 березня 2019 р., Центральноукраїнський державний педагогічний університет, м. Кропивницкий.

Саченко, І. С. and Вовкодав, Г. М. (2019) Оцінка і класифікація вод лиманів Тузловської групи. In: Науково-практична конференція « Наукові дослідження, відкриття та розвиток технологій в сучасній науці», 19-20 квітня 2019 р., Молодий вчений, м. Рівне.

Саченко, І. С. and Вовкодав, Г. М. (2019) Оцінка і класифікація вод лиманів Тузловської групи. In: ХV Всеукраїнська наукова on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології”, 28 березня 2019 р., Житомирський державний технологічний університет.

Саченко, І. С. and Вовкодав, Г. М. (2019) Оцінка якості вод лиманів тузловської групи за індексом забруднення води (ІЗВ). In: Оцінка якості вод лиманів тузловської групи за індексом забруднення води (ІЗВ), 28 березня 2019 р., Житомирський державний технологічний університет.

Саченко, І. С. and Вовкодав, Г. М. (2019) Оцінка сучасного стану вод лиманів Тузловської групи за індексом забруднення води. In: V Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми науково-промислового комплексу регіонів», 22-26 квітня 2019 р., Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, м. Рубіжне.

Саченко, І. С. and Вовкодав, Г. М. (2019) Екологічна оцінка та класифікація вод лиманів Тузловської групи. In: V Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми науково-промислового комплексу регіонів», 22-26 квітня 2019 р., Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, м. Рубіжне.

Сафранов, Т. А. (2021) От утопии до устойчивого развития: экологический аспект. In: "Развитие регионов в ХХI веке": III Межд. научно-практ. конф., 1–2 октября 2021 г., Владикавказ, ИПЦ СОГУ, Північна Осетія.

Сафранов, Т. А. (2021) Екологічна домінанта освіти для сталого розвитку. In: Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: ХІІІ Міжнод. інтернет-конференція, 19-21 січня, 2021 р., Мелітополь, Україна.

Сафранов, Т. А. (2021) Сучасний стан та проблема впровадження стандартів вищої екологічної освіти України. In: IІ Міжнародна науково-практична конференція «Vin Smart Eco», 20-21 травня 2021 р., Вінниця: КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти”, Україна.

Сафранов, Т. А. (2021) Особливості поводження зі специфічними медичними відходами під час епідемії COVID-19 в Україні. In: XXІV Міжнародна науково-практична онлайн конференція «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування : освіта – наука – виробництво – 2021», 29-30 квітня 2021 року, Харків, ХНУ, Україна.

Сафранов, Т. А. and Ільїна, В. Г. and Змієнко, Д. М. (2021) Проблема засмічення пластиком прибережної зони Північно-Західного Причорномор’я. In: Міжнародна науково-практична конференція за участю молодих науковців «Галузеві проблеми екологічної безпеки – 2021», 27 жовтня 2021 р., Харків, ХНАДУ, Україна.

Сафранов, Т. А. and Берлінський, М. А. and Ель Хадрі, Ю. and Сліже, М. О. (2022) Екосистемні послуги північно-західної частини Чорного моря. In: ІІ Міжнародна інтернет конференція "Сучасні проблеми екологічного контролю та аудиту", 23 лютого 2022 року, Харків, Україна.

Сафранов, Т. А. and Дейнека, А. О. (2022) Природна складова рекреаційно-туристичного потенціалу Українських Карпат. In: Міжнародна науково-практична конференція за участю молодих науковців «Галузеві проблеми екологічної безпеки – 2022» 27 жoвтня 2022, Харків, 27 жoвтня 2022 р., Харків, ХНАДУ, Україна.

Сафранов, Т. А. and Чугай, А. В. (2021) Особливості екологізації української системи вищої освіти. In: Всеукраїнська конференція з проблем вищої освіти з міжнародною участю "Екологічно орієнтована вища освіта. Методологія та практика – 2021", 28-29 жовтня 2021 р., Харків, ХНАДУ, Україна.

Сафранов, Т. А. and Чугай, А. В. and Ільїна, В. Г. (2022) Особливості змісту і структури навчальної дисципліни «проблеми екологічної освіти». In: Всеукраїнська конференція з проблем вищої освіти з міжнародною участю «Екологічно орієнтована вища освіта. Методологія та практика – 2022», 28 жoвтня 2022 рoку, Харків, ХНАДУ, Україна.

Сафранов, Т. А. and Чугай, А. В. and Степова, О. В. (2022) Зниження можливостей використання екосистемних послуг прибережної зони Північно-Західного Причорномор’я внаслідок бойових дій. In: Міжнародна науково-практична конференція «Environment recovery and reconstruction: war context 2022», 17 – 18 листопада 2022, Полтава, Україна.

Скалозуб, М. Ю. and Грабко, Н. В. (2023) Біометеорологічні умови Одеси в холодний період року. In: Всеукраїнська наукова конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Екологічна безпека та раціональне природокористування», 16 листопада 2023, Житомир, Україна.

Т

Таран, А. О. and Приходько, В. Ю. (2018) Сучасний стан атмосферного повітря у м. Ізмаїл Одеської області. In: IV Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Тучковенко, Ю. С. and Романчук, М. Є. and Торгонська, О. А. and Сапко, О. Ю. and Сахненко, О. І. (2009) Управління якістю вод екосистем прибережних морських акваторій та внутрішніх водоймищ на підставі математичного моделювання. In: Звітня науково-технічна конференція науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 3-4 лютого 2009 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

У

Усачов, О. Д. and Романчук, М. Є. (2021) Вплив специфічних речовин токсичної дії на якість води річки Тетерів. In: VIІ Міжнародна заочна науково-практична конференція "Актуальні питання біологічної науки", 14 квітня 2021 року, Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, Україна.

Усачов, О. Д. and Романчук, М. Є. (2021) Особливості розподілу біогенних речовин в басейні р. Тетерів – м. Житомир в залежності від фаз водного режиму. In: "ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологія. Довкілля. Енергозбереження», 2-3 грудня 2021 р., Полтава, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Україна.

Усачов, О. Д. and Романчук, М. Є. (2021) Оцінка якості води р.Тетерів–м.Житомир за індексом забруднення (ІЗВ) та модифікованим індексом (ІЗВ мод). In: Матеріали щорічної міжнародної науково-технічної конференції «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів». (студентська секція), 13-14 квітня 2021 р., Харків, ХНУБА, Україна.

Усачов, О. Д. and Романчук, М. Є. (2022) Оцінка якості води річки Тетерів за індексом забруднення. In: ХХІ наукова конференція молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 23-31 травня 2022 р., Одеса, Україна.

Ф

Фролова, Н. М. and Грабко, Н. В. (2014) Якість питних вод у бюветних комплексах м. Одеси і захворюваність населення на хвороби системи коровообігу. In: Екологічні проблеми промислових регіонів. Матеріали ІІІ Всеукраїнської молодіжної науково-практичної конференції, 10 квітня 2014 року, м. Рубіжне.

Федченко, О. В. and Грабко, Н. В. (2018) Біокліматична складова умов мешкання людини (на прикладі вагового вмісту кисню в атмосферному повітрі)в м. Первомайськ Миколаївської області. In: ХІV Всеукраїнська наукова on-line конференція студентів, магістрів та аспірантів з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології”, 15 березня 2018 року, м. Житомир.

Федченко, О. В. and Грабко, Н. В. (2018) Аналіз біокліматичних показників Первомайського району Миколаївської області. In: Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції молодих вчених, 29-30 листопада 2018 року, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків.

Федченко, О. В. and Полетаєва, Л. М. and Грабко, Н. В. (2018) Біокліматична складова рекреаційного потенціалу окремих районів Миколаївської області. In: Всеукраїнська науково-практична конференція “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 8 листопада 2018 року, ЖДТУ, м. Житомир.

Федькович, К. В. and Юрасов, С. М. (2018) Оцінка якості вод водосховища Сасик як об’єкта іригаційного призначення. In: Всеукраїнська науково-практична конференція “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 8 листопада 2018 року, ЖДТУ, м. Житомир.

Федченко, О. В. and Грабко, Н. В. (2018) Ваговий вміст кисню в атмосферному повітрі як складова умов мешкання людини. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 25-26 квітня 2018 року, ХНУБА, м. Харків.

Федченко, О. В. and Полетаєва, Л. М. and Грабко, Н. В. (2018) Комфортність оздоровлення та рекреації в Миколаївській області з врахуванням оцінки вмісту кисню в повітрі. In: V Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Федькович, К. В. and Юрасов, С. М. (2018) Іригаційна оцінка якості вод Сасику. In: IV Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Федченко, О. В. and Полетаєва, Л. М. and Грабко, Н. В. (2019) Характеристика рекреаційного потенціалу за біокліматичними показниками (на прикладі Первомайського району Миколаївської області). In: V Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів « «Галузеві проблеми екологічної безпеки», 25 жoвтня 2019 р., Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

Федченко, О. В. and Полетаєва, Л. М. and Грабко, Н. В. (2019) Оцінка біокліматичних умов Миколаївської області з використанням еквівалентнно-ефективних температур. In: Матеріали щорічної міжнародної науковотехнічної конференції «екологічна і техногенна безпека. охорона водного і повітряного басейнів. утилізація відходів» (студентська секція, 23-24 квітня 2019 р., Харківський національний університет будівництва та архітектури.

Федченко, О. В. and Полетаєва, Л. М. and Грабко, Н. В. (2019) Біокліматична складова рекреаційного потенціалу окремих районів Миколаївської області. In: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 7 листопада 2019 року, Житомирська політехніка, м. Житомир.

Федченко, О. В. and Полетаєва, Л. М. and Грабко, Н. В. (2019) Використання біокліматичних показників для характеристики рекреаційного потенціалу первомайського району миколаївської області. In: ХV Всеукраїнськаї наукова on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології”, 28 березня 2019 року, Житомирський державний технологічний університет.

Федченко, О. В. and Полетаєва, Л. М. and Грабко, Н. В. (2019) Деякі біокліматичні показники Первомайського району Миколаївської області як складова рекреаційного потенціалу. In: VII Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 28 – 29 ноября 2019 г., Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

Федоров, М. І. and Нагаєва, С. П. (2023) Вплив бойових дій на екосистему Кінбурнської коси. In: Всеукраїнська наукова конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Екологічна безпека та раціональне природокористування», 16 листопада 2023, Житомир, Україна.

Х

Харькова, А. С. and Чугай, А. В. (2018) Оцінка небезпеки промислових підприємств Миколаївської області. In: Всеукраїнська науково-практична конференція “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 8 листопада 2018 року, ЖДТУ, м. Житомир.

Ц

Цвеляк, О. М. and Сафранов, Т. А. (2018) Обґрунтування місць можливого розміщення сучасних полігонів твердих побутових відходів на території районів Одеської області. In: ХІV Всеукраїнська наукова on-line конференція студентів, магістрів та аспірантів з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології” 15 березня 2018 року, 15 березня 2018 року, м. Житомир.

Ч

Чернеженко, В. А. and Романчук, М. Є. (2018) Порівняння методики екологічної оцінки якості поверхневих вод 1998 та 2012 років (на прикладі р.Південний Буг). In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 25-26 квітня 2018 року, ХНУБА, м. Харків.

Чайковський, Д. В. and Нагаєва, С. П. (2023) Характеристика рекреаційних районів Черкаської області. In: Всеукраїнська наукова конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Екологічна безпека та раціональне природокористування», 16 листопада 2023, Житомир, Україна.

Черемисін, Г. С. and Чернякова, О. І. (2022) Характеристика відокремленого структурного підрозділу Каховська дистанція колії №16 як джерела забруднення атмосфери. In: Студентська наукова конференція Одеського державного екологічного університету - 2022, 11-18 травня 2022, Одеса, Україна.

Чугай, А. В. and Сафранов, Т. А. and Колісник, А. В. (2022) Особливості підготовки молодших бакалаврів з екології. In: ІІ Міжнародна інтернет-конференція "Сучасні проблеми екологічного контролю та аудиту", 23 лютого 2022 року, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Навчально-науковий інститут екології, Харків, Україна.

Ш

Шаніна, Т. П. and Сафранов, Т. А. and Губанова, О. Р. and Приходько, В. Ю. (2014) Принципи класифікації твердих муніципальних відходів. In: 3-й Міжнародний конгрес «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування»,, 17-18 вересня 2014, м. Львів.

Шпатар, К. Р. and Ільїна, В. Г. (2018) Аналіз сучасного стану забруднення грунтів Київської області важкими металами. In: АЕкологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції молодих вчених, 29-30 листопада 2018 року, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків.

Шелінговський, Д. В. and Сафранов, Т. А. (2023) Специфіка та обсяги видобутку нафти і природного газу на території України. In: Всеукраїнський пленер з питань природничих наук, 23-24 червня 2024, Одеса, ОДЕКУ, Україна.

Шелінговський, Д. В. and Сафранов, Т. А. (2023) Особливості видобутку нафти на території України. In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених, 20-22 вересня 2023, Київ, Україна.

Щ

Щербак, Н. В. and Нагаєва, С. П. (2022) Характеристика рекреаційних районів Черкаської області. In: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 30 листопада 2022 року, Житомир, Житомирська політехніка, Україна.

Щербина, К. Д. and Вовкодав, Г. М. (2021) Загальна характеристика впливу промислових хвостосховищ на довкілля. In: VIІ Міжнародна заочна науково-практична конференція "Актуальні питання біологічної науки", 11 листопада 2021 року, Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, Україна.

Щербина, К. Д. and Вовкодав, Г. М. (2021) Основні чинники формування підземних вод в зоні балці ясинова міста Кам’янське. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів». (студентська секція), 13-14 квітня 2021 р., Харків, ХНУБА, Україна.

Щербина, К. Д. and Вовкодав, Г. М. (2021) Вплив промислових хвостосховищ на навколишнє природне середовище. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференця «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів». (студентська секція), 13-14 квітня 2021 р., Харків, ХНУБА, Україна.

Щербина, К. Д. and Вовкодав, Г. М. (2021) Еколого-геохімічна оцінка ґрунтів Кам’янского промислового вузла. In: Четверта Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку", 21–22 жовтня 2021 року, Херсон, Україна.

Щербина, К. Д. and Вовкодав, Г. М. (2021) Оцінка впливу на навколишнє середовище шламонакопичувача відходів та небезпечних хімічних речовин у балці Ясинова міста Кам’янське. In: Четверта Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку", 21–22 жовтня 2021 року, Херсон, Україна.

Щербина, К. Д. and Вовкодав, Г. М. (2022) Загальна характеристика відходів у шламосховищі у балці ясинова міста Кам’янське. In: ХХІ наукова конференція молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 23-31 травня 2022 р., Одеса, Україна.

Ю

Юрасов, С. М. and Кур’янова, С. О. (2019) Оцінка якості вод української частини европейскої річки Дунай. In: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Євроінтеграція екологічної політики України», 29 – 31 травня 2019 р., ОДЕКУ.

This list was generated on Sat May 25 23:09:01 2024 UTC.