Елементи, в яких тема: "Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра екології та охорони довкілля > Доповіді та тези
Структура ОДЕКУ > Інститути та факультети > Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра екології та охорони довкілля > Доповіді та тези"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Творці | Тип елементу
Перейти до: G | І | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | М | Н | П | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш
Число елементів на цьому рівні: 136.

G

Glushkov, A. V., Safranov, T. A., Khetselius, O. Yu., Sofronkov, A. N. (2019) To problems of modern environmental education in Ukraine: new innovative scientific and educational, it concept of significant improvement of training quality for professionals in ecology : збірник тез доповідей. In: Всеукраїнська науково-методична конференція «Управління якістю підготовки фахівців», 26-27 березня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

І

Ільїна, В. Г., Макарова, О. В. (2015) Аналіз забруднення грунтів Херсонської області свинцем. In: Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні, 5-7 червня 2015 року, Миколаїв, НУК.

Ільїна, В. Г., Чернякова, О. І. (2015) Valentina Ilina, Oksana Chernyakova The assesment of the impact of irrigation on soil - vegetation cover in Dnepropetrovsk region. In: Nev trends in the ecologicaland biological research, 9-11 вересня 2015, Presov, Slovak republic.

Б

Базика, А. В., Чугай, А. В. (2018) Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря окремих регіонів Східної України. In: Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції молодих вчених, 29-30 листопада 2018 року, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків.

Бакала, О. Д., Вовкодав, Г. М. (2018) Оцінка якості вод Кременчуцького водосховища в межах Кіровоградської, Полтавської та Черкаської областей. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 25-26 квітня 2018 року, ХНУБА, м. Харків.

Бардюжа, В. В., Вовкодав, Г. М. (2018) Вплив продукції ресторанів швидкого харчування McDonald's на здоров’я людини. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 25-26 квітня 2018 року, ХНУБА, м. Харків.

Берлинский, Н. А., Волков, А. И. (2005) Оценка пространственного распределения антропогенного загрязнения акватории северо- западной части Черного моря : матеріали конференції. In: Науково-технічна конференція наукових та науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 8-15 лютого 2005 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Берлинский, Н. А., Сафранов, Т. А. (2018) Особенности изучения ландшафтно - природных комплексов устьевых областей рек Украины : тези доповідей. In: VII Всеукраїнська наукова конференція "Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології", 14-15 листопада 2018 р., Україна, м. Київ, УкрНДГМІ.

Бугор, Ф. О., Романчук, М. Є. (2018) Вплив населених пунктів на стан водних об’єктів басейну Дніпра. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 25-26 квітня 2018 року, ХНУБА, м. Харків.

В

Вовкодав, Г. М., Пономаренко, Т. М. (2019) Оцінка техногенного забруднення природних вод при розробці гранітного кар'єру. In: VIII Всеукраїнська молодіжна наукова конференція «Ідеї та новації в системі наук про Землю», 10-12 квітня 2019 р., Інститут геологічних наук НАН України, м. Київ.

Вовкодав, Г. М., Пономаренко, Т. М. (2019) Характеристика джерел утворення та розрахунок викидів забруднюючих речовин при процесах пересипання на кар’єрах. In: VIII Всеукраїнська молодіжна наукова конференція «Ідеї та новації в системі наук про Землю», 10-12 квітня 2019 р., Інститут геологічних наук НАН України, м. Київ.

Г

Гальчинська, О. О., Вовкодав, Г. М. (2018) Стічні води виноробної промисловості та їх очистка. In: Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції молодих вчених, 29-30 листопада 2018 року, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків.

Гальчинська, О. О., Вовкодав, Г. М. (2018) Стічні води винноробної промисловості та їх очистка. In: IV Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Гусєва, К. Д., Сафранов, Т. А. (2019) Природні рішення для підвищення комфортності проживання в м. Одеса. In: Відкрита наукова конференція "Smart Green & Smart Blue: природні рішення і підходи до екосистемних послуг в екологічному менеджменті, плануванні та політиці", 07-09 листопада 2019 р., Інститут екології Карпат НАН України, Львів.

Гюльахмедова, К. Р., Приходько, В. Ю. (2018) Біоорганічні компоненти в твердих побутових відходах. In: Всеукраїнська науково-практична конференція “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 8 листопада 2018 року, ЖДТУ, м. Житомир 8 листопада 2018 року.

Гюльахмедова, К. Р., Приходько, В. Ю. (2018) Регоінальні та часові відмінності вмісту біокомпонентів у твредих побутових відходах. In: IV Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Д

Демчук, Д. В., Нагаєва, С. П. (2019) Сучасний стан розвитку природно-заповідного фонду Хмельницької області. In: V Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві проблеми екологічної безпеки", 25 жoвтня 2019 р., Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

Джура, О. С., Чугай, А. В. (2018) Оцінка техногенного навантаження на поверхневі води Одеської області. In: Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції молодих вчених, 29-30 листопада 2018 року, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків.

Довгополий, М. М., Романчук, М. Є. (2019) Оцінка якості води р. Хорол-м. Миргород за мінералізацією та її складовими. In: . VІІ Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 28-29 листопада 2019 р., Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

Довгополий, М. М., Романчук, М. Є. (2019) Вплив речовин токсичної дії на якість води р. Хорол-м. Миргород. In: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції", 7 листопада 2019 р., Житомирська політехніка, м. Житомир.

Діканов, Ю. А., Колісник, А. В. (2018) Рекреаційно-туристичний потенціал міста Чорноморськ. In: Всеукраїнська науково-практична конференція “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 8 листопада 2018 року, ЖДТУ, м. Житомир.

Ж

Жеребко, Г. А., Вовкодав, Г. М. (2018) Екологічна оцінка використаня полімерного сонячного колектора для сонячних систем гарячего водопостачання в м. Одеса. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 25-26 квітня 2018 року, ХНУБА, м. Харків.

З

Зубарєва, Ю. А., Нагаєва, С. П. (2019) Альтернативні джерела енергії, як спосіб раціонального використання пнриробних ресурсів у м. Херсон. In: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 7 листопада 2019 р., Житомирська політехніка, м. Житомир.

Зубарєва, Ю. А., Нагаєва, С. П. (2019) Характеристика біокліматичних умов Херсонської області. In: VII Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 28-29 листопада 2019 р., Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

Зубарєва, Я. С., Нагаєва, С. П. (2019) Ідентифікація екологічних та соціальних ризиків системи «транспортний потік – дорога» в урбанізованому середовищі. In: V Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві проблеми екологічної освіти», 25 жoвтня 2019 р., Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

К

Кабак, І. С., Романчук, М. Є. (2019) Оцінка якості води р.Інгулець за індексом забруднення (ІЗВ) та модифікованим індексом (ІЗВмод.). In: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сталий розвиток країни в рамках європейської інтеграції”, 7 листопада 2019 р., Житомирська політехніка, м. Житомир.

Кабак, І. С., Романчук, М. Є. (2019) Характеристика мінералізації води р.Інгулець - м. Кривий Ріг. In: VІІ Міжнародна наукова конференція молодих вчених "Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", 28-29 листопада 2019 р., Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

Карнаух, К. А., Грабко, Н. В. (2018) Харчові добавки як фактор формування безпеки продуктів харчування для здоров’я людини (на прикладі копчених ковбасних виробів). In: ХІV Всеукраїнська наукова on-line конференція студентів, магістрів та аспірантів з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології”, 15 березня 2018 року, м. Житомир.

Карнаух, К. А., Грабко, Н. В. (2018) Роль харчових добавок у формуванні безпеки сучасних продуктів харчування ( на прикладі копчених ковбасних виробів). In: Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції молодих вчених, 29-30 листопада 2018 року, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків.

Карнаух, К. А., Грабко, Н. В. (2018) Роль харчових добавок у формуванні безпеки сучасних продуктів харчування ( на прикладі копчених ковбасних виробів). In: Всеукраїнська науково-практична конференція “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 8 листопада 2018 року, ЖДТУ, м. Житомир.

Карнаух, К. А., Грабко, Н. В. (2018) Роль харчових добавок у формуванні безпеки харчових продуктів (на прикладі копчених ковбас). In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 25-26 квітня 2018 рок, ХНУБА, м. Харків у.

Карнаух, К. А., Грабко, Н. В. (2018) Харчові добавки як фактор формування безпеки продуктів харчування (на прикладі копчених ковбас). In: IV Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Карнаух, К. А., Грабко, Н. В. (2019) Визначення груп небезпеки продуктів харчування за вмістом в їх складі харчових добавок. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «екологічна і техногенна безпека. охорона водного і повітряного басейнів. утилізація відходів» (студентська секція), 23-24 квітня 2019 р., Харківський національний університет будівництва та архітектури.

Карнаух, К. А., Грабко, Н. В. (2019) Класифікація копчених м`ясних виробів за ступенем безпеки для споживачів з врахуванням в їх складі харчових добавок. In: ХV Всеукраїнськаї наукова on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології”, 28 березня 2019 р., Житомирський державний технологічний університет.

Каспер, Х. Ю. (2018) Якість вод Кілійського гирла Дунаю. In: IV Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Каспер, Х. Ю., Юрасов, С. М. (2018) Методика розрахунку значень показників якості вод з заданою забезпеченістю. In: Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції молодих вчених, 29-30 листопада 2018 року, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків.

Каспер, Х. Ю., Юрасов, С. М. (2018) Санітарний стан Кілійського гирла Дунаю. In: Всеукраїнська науково-практична конференція “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 8 листопада 2018 року, ЖДТУ, м. Житомир.

Клівець, Є. О. (2019) Екологічна оцінка якості води річки Прут (в межах української частини басейну). In: Матеріали науково-практичної конференції "Інноваційні пріорітети розвитку наукових знань", 29-30 березня 2019 р..

Клівець, Є. О., Романчук, М. Є. (2018) Характеристика якості води р.Прут (в межах верхньої Української частини басейну) за індексом забруднення (ІЗВ). In: Всеукраїнська науково-практична конференція “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 8 листопада 2018 року, ЖДТУ, м. Житомир.

Клівець, Є. О., Романчук, М. Є. (2018) Оцінка якості вод в басейні р.Прут за ІЗВ (в межах України). In: IV Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Клівець, Є. О., Романчук, М. Є. (2019) Характеристика якості води р. Прут, як джерела централізованого питного водопостачання (в межах української частини). In: Всеукраїнська наукова on-line конференця здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології”, 28 березня 2019 р., Житомирський державний технологічний університет.

Клівець, Є. О., Романчук, М. Є. (2019) Вплив туристично-рекреаційної діяльності на тваринний світ в межах басейну р. Прут. In: Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека обєктів туристично-рекреаційного комплексу», 5 - 6 грудня 2019 р., м. Львів.

Клівець, Є. О., Романчук, М. Є. (2019) Вплив рекреаційно-туристичної діяльності на рослинний світ в басейні р.Прут. In: V Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 25 жoвтня 2019 р., Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

Клівець, Є. О., Романчук, М. Є. (2019) Характеристика природно-заповідного фонду в межах української частини басейну р. Прут. In: ХХXV Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція «Світові тенденції сучасних наукових досліджень», 28 жовтня 2019 р., м. Вінниця.

Клівець, Є. О., Романчук, М. Є. (2019) Zmiana jakości wody r.Prut (jako żródło dostarczania wody pitnej) w granice górnej częsci basenu ukraińskiego. In: Міжнародна науково-практичнаї конференція (16-18 травня 2019, м.Вінниця, Україна), 16-18 травня 2019 р., Вінницька академія неперервної освіти.

Колєснікова, Т. О. (2018) Аналіз виробничого травматизму на підприємствах України. In: Всеукраїнська науково-практична конференція “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 8 листопада 2018 року, ЖДТУ, м. Житомир.

Комаренко, А. Д., Юрасов, С. М. (2018) Методика розрахунку розповсюдження завислих речовин при виконанні днопоглиблювальних робіт. In: Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції молодих вчених, 29-30 листопада 2018 року, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків.

Комаренко, А. Д., Юрасов, С. М. (2018) Расчёт распространения взвешенного вещества при выполнении дноуглубительных работ. In: Всеукраїнська науково-практична конференція “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 8 листопада 2018 року, ЖДТУ, м. Житомир.

Комаренко, А. Д., Юрасов, С. М. (2018) Вплив днопоглиблювальних робіт на морську екосистему. In: IV Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Кот, Я. С., Нагаєва, С. П. (2019) Аналіз гідрохімічного режиму малих річок басейну дністра Одеської області. In: ХV Всеукраїнська наукова on-line конференця здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології”, 28 березня 2019 р., Житомирський державний технологічний університет.

Кот, Я. С., Нагаєва, С. П. (2019) Сучасний стан використання вод малих річок басейну дністра в межах Одеської області. In: V Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві проблеми екологічної безпеки», 25 жoвтня 2019 р., Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

Кот, Я. С., Нагаєва, С. П. (2019) Екологічна оцінка використання вод малих річок басейну Дністра. In: VII Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 28-29 листопада 2019 р., Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

Кот, Я. С., Нагаєва, С. П. (2019) Екологічна оцінка якості вод річки Кучурган Одеської області. In: Щорічної міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека, охорона водного і повітряного басейнів, утилізація відходів» (студентська секція), 23-24 квітня 2019 р., Харківський національний університет будівництва та архітектури.

Кот, Я. С., Нагаєва, С. П. (2019) Екологічна оцінка якості вод річки Ягорлик Одеської області. In: Щорічної міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека, охорона водного і повітряного басейнів, утилізація відходів» (студентська секція), 23-24 квітня 2019 р., Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

Красовська, Л. О., Шаніна, Т. П. (2018) Аналіз впливу на атмосферу машинобудівних підприємств (на прикладі електромеханічного заводу м. Херсон). In: IV Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Кіріяк, В. Г., Приходько, В. Ю. (2018) Оцінка емісії метану від місць захоронення твердих побутових відходів (на прикладі Одеської області). In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 25-26 квітня 2018 року, ХНУБА, м. Харків.

М

Масловський, М. А., Шаніна, Т. П. (2018) Неоднорідність умов утворення твердих побутових відходів у київському районі міста Одеси. In: IV Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Михайленко, В. І., Сафранов, Т. А., Шаніна, Т. П. (2019) Расчет индивидуального канцерогенного риска от непреднамеренно образованных стойких органических загрязняющих веществ при производстве цемента в Одесской промышленно-городской агломерации. In: Всероссийская научная конференция «Безопасность, защита и охрана окружающей среды: фундаментальные и прикладные исследования», 14-18 жовтня 2019 р., Белгородский государственный технологический университет, Белгород.

Н

Назарова, О. О. (2018) Динаміка накопичення небезпечної складової медичних відходів міста Одеса. In: Збірник гаукових праць ІІІ Міжнародної конференції "Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку", 18-20 жовтня 2018 року, м. Трускавець.

Назарова, О. О., Шаніна, Т. П. (2018) Розробка системи поводження з медичними відходами в Україні. In: IV Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Ніколішин, В. О., Ільїна, В. Г. (2018) Аналіз сучасного еколого–агрохімічного стану грунтів деяких районів Закарпатської області. In: Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції молодих вчених, 29-30 листопада 2018 року, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків.

П

ПІсоцький, Є. С., Романчук, М. Є. (2019) Часова динаміка біогенних речовин р.Псел-м.Суми. In: V Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 25 жoвтня 2019 р., Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

ПІсоцький, Є. С., Романчук, М. Є. (2019) Характеристика мінерального складу води в басейні р. Псел. In: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 7 листопада 2019 р., Житомирська політехніка, м. Житомир.

Петрончак, Б. Р., Нагаєва, С. П. (2018) Умови розвитку сільского зеленого туризму у Вінницькій обасті. In: Всеукраїнська науково-практична конференція “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 8 листопада 2018 року, ЖДТУ, м. Житомир.

Пономаренко, Т. М., Вовкодав, Г. М. (2019) Оцінка техногенного забруднення природних вод при розробці гранітного карʼєру. In: II Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи», 21 березня 2019 р., Центральноукраїнський державний педагогічний університет, м. Кропивницкий.

Пономаренко, Т. М., Вовкодав, Г. М. (2019) Оцінка техногенного забруднення природних вод при розробці гранітного кар'єру. In: Науково-практична конференція «Наукові дослідження, відкриття та розвиток технологій в сучасній науці», 19-20 квітня 2019 р., Молодий вчений, м. Рівне.

Пономаренко, Т. М., Вовкодав, Г. М. (2019) Характеристика джерел утворення та розрахунок викидів забруднюючих речовин при процесах пересипання на кар’єрах. In: ХV Всеукраїнська наукова on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології”, 28 березня 2019 р., Житомирський державний технологічний університет.

Пономаренко, Т. М., Вовкодав, Г. М. (2019) Оцінка техногенного забруднення природних вод при розробці гранітного кар'єру. In: ХV Всеукраїнська наукова on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології”, 28 березня 2019 р., Житомирський державний технологічний університет.

Пономаренко, Т. М., Вовкодав, Г. М. (2019) Оцінка стану природних вод при розробці гранітного кар'єру. In: V Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми науково-промислового комплексу регіонів», 22-26 квітня 2019 р., Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, м. Рубіжне.

Пономаренко, Т. М., Вовкодав, Г. М. (2019) Характеристика та розрахунок викидів забруднюючих речовин при процесах пересипання на кар’єрах. In: V Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми науково-промислового комплексу регіонів», 22-26 квітня 2019 р., Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, м. Рубіжне.

Пономаренко, Т. М., Вовкодав, Г. М. (2019) Характеристика джерел утворення та розрахунок викидів забруднюючих речовин при процесах пересипання на кар’єрах. In: Науково-практична конференція «Інноваційні пріоритети розвитку наукових знань», 29-30 березня 2019 р., Молодий вчений, м. Київ.

Пономаренко, Т. М., Вовкодав, Г. М. (2019) Характеристика джерел утвореннята та розрахунок викидів забруднюючих речовин при процесах пересипання на кар’єрах. In: Матеріали щорічної міжнародної науково-технічної конференції «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 23-24 квітня 2019 р., Харківський національний університет будівництва та архітектури.

Пономаренко, Т. М., Вовкодав, Г. М. (2019) Оцінка техногенного забруднення природних вод при розробці гранітного кар'єру. In: Матеріали щорічної міжнародної науково-технічної конференції «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 23-24 квітня 2019 р., Харківський національний університет будівництва та архітектури.

Пономаренко, Т. М., Вовкодав, Г. М. (2019) Оцінка техногенного забруднення природних вод при розробці гранітного кар'єру. In: Екологічна безпека: сучасні проблеми та пропозиції. Національний науковий круглий стіл та ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, 26 квітня 2019 р., Донецький державний технічний університет, м. Харків.

Пономаренко, Т. М., Вовкодав, Г. М. (2019) Характеристика джерел утворення та розрахунок викидів забруднюючих речовин при процесах пересипання на кар’єрах. In: Екологічна безпека: сучасні проблеми та пропозиції. Національний науковий круглий стіл та ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, 26 квітня 2019 р., Донецький державний технічний університет, м. Харків.

Приходько, В. Ю. (2017) Процесс образования твердых бытовых отходов в контексте обеспечения устойчивого развития. In: Геофилософия устойчивого развития Евразии: материалы международного философского симпозиума, 21-23 червня 2017 року, м. Улан-Уде.

Приходько, В. Ю., Гюльахмедова, К. Р. (2019) Садово-паркові відходи міст: оцінка ресурсного потенціалу та можливостей використання. In: Міжнародна науково-практична конференця "Сучасний стан і перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації", 4-5 квітня 2019 р., НЛТУ.

Приходько, В. Ю., Гюльахмедова, К. Р. (2019) Биоорганические компоненты в составе твердых бытовых отходов: характеристика ресурсного потенциала и возможности утилизации. In: VIII Международная научная конференция «Проблемы природопользования и экологическая ситуация в Европейской России и на сопредельных территориях», 22−25жовтня 2019 г., ИД «Белгород» НИУ «БелГУ».

Приходько, В. Ю., Гюльахмедова, К. Р. (2019) Організаційно-правові аспекти поводження з біоорганічними відходами в Україні. In: XVII Міжнародна-науково-технічна конференція Проблеми екологічної безпеки, 2-4 жовтня 2019 р., Кременчук.

Приходько, В. Ю., Колісник, А. В. (2019) Організаційно-правові аспекти поводження з біоорганічними відходами в Україні. In: XV International scientific and practical Conference «Conduct of modern science – 2019», 30 листопада - 7 грудня 2019 р., Sheffield, UK.

Приходько, В. Ю., Манасарян, А. Б. (2019) Отходы тары и упаковки в Украине. In: Тhe 4th International scientific and practical conference «Dynamics of the development of world science», Грудень 2019 р., Vancouver, Canada.

Приходько, В. Ю., Осиновська, В. Я. (2019) Обґрунтування набору показників для характеристики ситуації з твердими побутовими відходами на регіональному рівні. In: Національний науковий круглий стіл та II Всеукраїнська науково-практична конференція «Екологічна безпека: сучасні проблеми та пропозиції», 26 квітня, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет».

Приходько, В. Ю., Осиновська, В. Я. (2019) Розробка набору індикаторів для характеристики ситуації із захороненням відходів. In: Міжнародний науковий симпозіум «Тиждень еколога – 2019», 7-10 жовтня 2019 р., Дніпровський державний технічний університет,.

Приходько, В. Ю., Сафранов, Т. А., Шаніна, Т. П. (2019) Оценка вовлечения биогенных элементов в природный цикл при компостировании органической составляющей твердых бытовых отходов. In: Міжнародна наукова екологічна конференція "Отходы, причины их образования и перспективы использования", 26-27 березня 2019 року, КубГАУ, Краснодар.

Приходько, В. Ю., Сафранов, Т. А., Шаніна, Т. П. (2019) Твердые бытовые отходы как фактор воздействия на глобальную климатическую систему. In: Международная научно-практическая конференция «Глобальные климатические изменения: региональные эффекты, модели, прогнозы», 3-5 жовтня 2019 г., Воронезький державний університет.

Приходько, В. Ю., Сафранов, Т. А., Шаніна, Т. П. (2019) Формування компетентності з управління та поводження з твердими побутовими відходами як результат освітнього процесу в ОДЕКУ. In: IV Всеукраїнська науково-методична конференція «Сучасні аспекти організаційно-методичного забезпечення екологічної складової підготовки фахівців», 24 жовтня 2019 р., Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

Приходько, В. Ю., Сафранов, Т. А., Шаніна, Т. П., Михайленко, В. І. (2019) Досвід Одеського державного екологічного університету з екологічної освіти у сфері поводження з твердими побутовими відходами. In: Міжнародний науковий симпозіум «Тиждень еколога – 2019», 7-10 жовтня 2019 р., ДВНЗ «Донецький національний технічний університет».

Приходько, В. Ю., Шаніна, Т. П., Сафранов, Т. А., Михайленко, В. І. (2019) Екологічна складова освітньої діяльності в сфері поводження з відходами. In: Міжнародної науково-практичної конференція «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2019», 17-18 квітня 2019 р., ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

С

Саніна, Д. С., Романчук, М. Є. (2018) Ефективність очистки деяких речовин стічних вод, що потрапляють в річку Камишуваха. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 25-26 квітня 2018 року, ХНУБА, м. Харків.

Сафранов, Т. А. (2019) Екологізація вищої освіти як важлива складова освіти для сталого розвитку. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції», 7 листопдада 2019 р., Житомирська політехніка, м. Житомир.

Сафранов, Т. А. (2019) Виокремлення та шляхи вирішення екологічних проблем урбанізованої території (на прикладі Одеси). In: XXIІ Міжнародна науково-практична конференція "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування : освіта – наука – виробництво – 2019", 17-18 квітня 2019 р., Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

Сафранов, Т. А. (2019) Впровадження стандарту вищої освіти України зі спеціальності 101-екологія в освітній процес. In: Міжнародна науково-практична конференція VinSmartEco, 16-18 травня 2019 р., Вінницька академія неперервної освіти.

Сафранов, Т. А., Берлінський, М. А. (2016) Можливості таласотерапії в умовах Одеського регіону північно-західної частини Чорного моря. In: Міжнародна науково-практична конференція "Містобудівне планування і управління прибережними територіями", 19-20 вересня 2016 р., смт. Сергіївка Одеської обл.

Сафранов, Т. А., Вербова, А. С. (2019) Мінералізація природних вод як показник їх якості та цільового призначення в окремих регіонах України. In: ХІІ Міжнародна Інтернет-конференція «Соціальні і екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики», 21-23 січня 2020 р., Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій (МІЕСТ).

Сафранов, Т. А., Грабко, Н. В. (2017) Збалансованість мінерального складу підземних питних вод як фактор впливу на здоров’я населення. In: Четверта міжнародна науково-практична конференція "Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування", 6-10 липня 2017 року, м. Трускавець.

Сафранов, Т. А., Катеруша, Г. П., Катеруша, О. В. (2019) Биоклиматическая составляющая природно-климатического потенциала Украинских Карпат. In: IХ Международна науково-практична конференція "Горные территории: приоритетные направления развития", 4-7 грудня 2019 р., Північно-Кавказький державний гірничо-державний інститут.

Сафранов, Т. А., Приходько, В. Ю., Шаніна, Т. П. (2019) Освіта для життя: досвід Одеського державного екологічного університету. Osvitologіa, 8. с. 89-96. ISSN ISSN 1992-4224

Сафранов, Т. А., Приходько, В. Ю., Шаніна, Т. П. (2019) Можливості вилучення і утилізації вторинних матеріальних ресурсів з потоку твердих побутових відходів (на прикладі Одеської області України). In: VІІ-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, 25-27 вересня 2019 р., Вінницький національний технічний університет.

Сафранов, Т. А., Чугай, А. В., Гусєва, К. Д. (2019) Якість атмосферного повітря урбанізованої території та шляхи його поліпшення (на прикладі Одеси). In: Міжнародний науковий симпозіум «Тиждень еколога – 2019», 7-10 жовтня 2019 р., Дніпровський державний технічний університет, Кам’янське.

Сафранов, Т. А., Юрасов, С. М., Вербова, А. С. (2019) Мінералізація поверхневих вод як показник придатності для іригаційних цілей (на прикладі окремих водних об’єктів Одеської області). Екологічна безпека, 28 (2). с. 69-74. ISSN 2073-5057

Саченко, І. С., Вовкодав, Г. М. (2019) Оцінка якості вод лиманів Тузловської групи за індексом забруднення води (ІЗВ). In: II Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи», 21 березня 2019 р., Центральноукраїнський державний педагогічний університет, м. Кропивницкий.

Саченко, І. С., Вовкодав, Г. М. (2019) Оцінка і класифікація вод лиманів Тузловської групи. In: Науково-практична конференція « Наукові дослідження, відкриття та розвиток технологій в сучасній науці», 19-20 квітня 2019 р., Молодий вчений, м. Рівне.

Саченко, І. С., Вовкодав, Г. М. (2019) Оцінка і класифікація вод лиманів Тузловської групи. In: ХV Всеукраїнська наукова on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології”, 28 березня 2019 р., Житомирський державний технологічний університет.

Саченко, І. С., Вовкодав, Г. М. (2019) Оцінка якості вод лиманів тузловської групи за індексом забруднення води (ІЗВ). In: Оцінка якості вод лиманів тузловської групи за індексом забруднення води (ІЗВ), 28 березня 2019 р., Житомирський державний технологічний університет.

Саченко, І. С., Вовкодав, Г. М. (2019) Оцінка сучасного стану вод лиманів Тузловської групи за індексом забруднення води. In: V Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми науково-промислового комплексу регіонів», 22-26 квітня 2019 р., Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, м. Рубіжне.

Саченко, І. С., Вовкодав, Г. М. (2019) Екологічна оцінка та класифікація вод лиманів Тузловської групи. In: V Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми науково-промислового комплексу регіонів», 22-26 квітня 2019 р., Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, м. Рубіжне.

Саченко, І. С., Вовкодав, Г. М. (2019) Оцінка якості вод лиманів тузловської групи за індексом забруднення води (ІЗВ). In: Науково-практична конференція «Інноваційні пріоритети розвитку наукових знань», 29-30 березня 2019 р., Молодий вчений, м. Київ.

Саченко, І. С., Вовкодав, Г. М. (2019) Оцінка і класифікація вод лиманів Тузловської групи. In: Матеріали щорічної міжнародної науково-технічної конференції «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 23-24 квітня 2019 р., Харківський національний університет будівництва та архітектури.

Саченко, І. С., Вовкодав, Г. М. (2019) Оцінка якості вод лиманів тузловської групи за індексом забруднення води (ІЗВ). In: Матеріали щорічної міжнародної науково-технічної конференції «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 23-24 квітня 2019 р., Харківський національний університет будівництва та архітектури.

Саченко, І. С., Вовкодав, Г. М. (2019) Оцінка якості вод лиманів тузловської групи за індексом забруднення води (ІЗВ). In: II Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи», 21 березня 2019 р., Центральноукраїнський державний педагогічний університет, м. Кропивницкий.

Семенов, Д. В., Вовкодав, Г. М. (2018) Екологічна оцінка якості вод річок Чорна Тиса та Біла Тиса. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 25-26 квітня 2018 року, ХНУБА, м. Харків.

Скляр, А. А., Грабко, Н. В. (2019) Біокліматични умови Одеси (на прикладі деяких показників)/. In: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 7 листопдада 2019 р., Житомирська політехніка, м. Житомир.

Скляр, А. А., Грабко, Н. В. (2019) Характеристика біокліматичних умов Одеси на прикладі індекса дискомфорту d. In: VII Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 28-29 листопада 2019 р., Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

Скляр, А. А., Грабко, Н. В. (2019) Характеристика біокліматичних умов Одеси на прикладі індекса дискомфорту d. In: VII Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 28-29 листопада 2019 р., Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

Старченко, Ю. С., Нагаєва, С. П. (2018) Проблема забруднення річкових вод Південного Бугу в межах Миколаївської області. In: Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції молодих вчених, 29-30 листопада 2018 року, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків.

Старченко, Ю. С., Нагаєва, С. П. (2018) Вплив антропогених факторів на якість річкових вод басейну Південного Бугу в межах Миколаївської області. In: IV Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Старченко, Ю. С., Романчук, М. Є. (2018) Аналіз гідрохімічного режиму річкових вод басейну Південного Бугу в межах Миколаївської області. In: Всеукраїнська науково-практична конференція “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 8 листопада 2018 року, ЖДТУ, м. Житомир.

Т

Таран, А. О., Приходько, В. Ю. (2018) Сучасний стан атмосферного повітря у м. Ізмаїл Одеської області. In: IV Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Ф

Федченко, О. В., Грабко, Н. В. (2018) Біокліматична складова умов мешкання людини (на прикладі вагового вмісту кисню в атмосферному повітрі)в м. Первомайськ Миколаївської області. In: ХІV Всеукраїнська наукова on-line конференція студентів, магістрів та аспірантів з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології”, 15 березня 2018 року, м. Житомир.

Федченко, О. В., Грабко, Н. В. (2018) Аналіз біокліматичних показників Первомайського району Миколаївської області. In: Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції молодих вчених, 29-30 листопада 2018 року, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків.

Федченко, О. В., Грабко, Н. В. (2018) Ваговий вміст кисню в атмосферному повітрі як складова умов мешкання людини. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 25-26 квітня 2018 року, ХНУБА, м. Харків.

Федченко, О. В., Полетаєва, Л. М., Грабко, Н. В. (2018) Біокліматична складова рекреаційного потенціалу окремих районів Миколаївської області. In: Всеукраїнська науково-практична конференція “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 8 листопада 2018 року, ЖДТУ, м. Житомир.

Федченко, О. В., Полетаєва, Л. М., Грабко, Н. В. (2018) Комфортність оздоровлення та рекреації в Миколаївській області з врахуванням оцінки вмісту кисню в повітрі. In: V Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Федченко, О. В., Полетаєва, Л. М., Грабко, Н. В. (2019) Характеристика рекреаційного потенціалу за біокліматичними показниками (на прикладі Первомайського району Миколаївської області). In: V Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів « «Галузеві проблеми екологічної безпеки», 25 жoвтня 2019 р., Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

Федченко, О. В., Полетаєва, Л. М., Грабко, Н. В. (2019) Оцінка біокліматичних умов Миколаївської області з використанням еквівалентнно-ефективних температур. In: Матеріали щорічної міжнародної науковотехнічної конференції «екологічна і техногенна безпека. охорона водного і повітряного басейнів. утилізація відходів» (студентська секція, 23-24 квітня 2019 р., Харківський національний університет будівництва та архітектури.

Федченко, О. В., Полетаєва, Л. М., Грабко, Н. В. (2019) Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”. In: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 7 листопада 2019 року, Житомирська політехніка, м. Житомир.

Федченко, О. В., Полетаєва, Л. М., Грабко, Н. В. (2019) Використання біокліматичних показників для характеристики рекреаційного потенціалу первомайського району миколаївської області. In: ХV Всеукраїнськаї наукова on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології”, 28 березня 2019 року, Житомирський державний технологічний університет.

Федченко, О. В., Полетаєва, Л. М., Грабко, Н. В. (2019) Деякі біокліматичні показники первомайського району миколаївської області як складова рекреаційного потенціалу. In: VII Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 28 – 29 ноября 2019 г., Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

Федькович, К. В., Юрасов, С. М. (2018) Оцінка якості вод водосховища сасик як об’єкта іригаційного призначення. In: Всеукраїнська науково-практична конференція “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 8 листопада 2018 року, ЖДТУ, м. Житомир.

Федькович, К. В., Юрасов, С. М. (2018) Іригаційна оцінка якості вод Сасику. In: IV Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Фролова, Н. М., Грабко, Н. В. (2014) Якість питних вод у бюветних комплексах м. Одеси і захворюваність населення на хвороби системи коровообігу. In: Екологічні проблеми промислових регіонів. Матеріали ІІІ Всеукраїнської молодіжної науково-практичної конференції, 10 квітня 2014 року, м. Рубіжне.

Х

Харькова, А. С., Чугай, А. В. (2018) Оцінка небезпеки промислових підприємств Миколаївської області. In: Всеукраїнська науково-практична конференція “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 8 листопада 2018 року, ЖДТУ, м. Житомир.

Ц

Цвеляк, О. М., Сафранов, Т. А. (2018) Обґрунтування місць можливого розміщення сучасних полігонів твердих побутових відходів на території районів Одеської області. In: ХІV Всеукраїнська наукова on-line конференція студентів, магістрів та аспірантів з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології” 15 березня 2018 року, 15 березня 2018 року, м. Житомир.

Ч

Чернеженко, В. А., Романчук, М. Є. (2018) Порівняння методики екологічної оцінки якості поверхневих вод 1998 та 2012 років (на прикладі р.Південний Буг). In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 25-26 квітня 2018 року, ХНУБА, м. Харків.

Чугай, А. В., Ільїна, В. Г. (2019) Experience of training the professionals in the eco-recreational and eco-tourist activity in the Odesa state environmental university. In: IV Всеукраїнська науково-методична конференція «Сучасні аспекти організаційно-методичного забезпечення екологічної складової підготовки фахівців», 24 жовтня 2019 р., Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

Ш

Шпатар, К. Р., Ільїна, В. Г. (2018) Аналіз сучасного стану забруднення грунтів Київської області важкими металами. In: АЕкологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції молодих вчених, 29-30 листопада 2018 року, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків.

Цей список був створений у Fri Apr 23 14:51:11 2021 MSK.