Елементи, в яких тема: "Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра екологічного права і контролю > Статті > Фахові видання України
Структура ОДЕКУ > Інститути та факультети > Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра екологічного права і контролю > Статті > Фахові видання України"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Творці | Тип елементу
Перейти до: Б | В | К | Л | С | Т
Число елементів на цьому рівні: 29.

Б

Бургаз, О. А. (2016) ПРОСТОРОВО-ЧАСОВА ДИНАМІКА ПОЛІВ ЗАГАЛЬНОГО ВМІСТУ ОЗОНУ НАД ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ. Молодий вчений, 10. с. 31-36. ISSN 2304-5809

Бургаз, О. А. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОЇ ДИНАМІКИ ПОЛІВ ЗАГАЛЬНОГО ВМІСТУ ОЗОНУ В АТМОСФЕРІ НАД ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ. ХХХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 31. с. 23-27.

Бургаз, О. А. (2016) ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ЕЛЬ-НІНЬО-ПІВДЕННОГО КОЛИВАННЯ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ ВМІСТОМ ОЗОНУ У ЗАХІДНОМУ СЕКТОРІ ПІВДЕННОЇ ПІВКУЛІ. Молодий вчений, 9. с. 115-118. ISSN 2304-5809

Бургаз, О. А. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ЗВ’ЯЗКІВ ЕЛЬ-НІНЬО-ПІВДЕННОГО КОЛИВАННЯ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ ВМІСТОМ ОЗОНУ У ЗАХІДНОМУ СЕКТОРІ ПІВДЕННОЇ ПІВКУЛІ. Український гідрометеорологічний журнал, 15. с. 79-84. ISSN 2311-0902

Бургаз, О. А., Верлан, В. А., Тітяпкин, А. С. (2018) ОЦІНКА НАДХОДЖЕННЯ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У ЧОРНЕ МОРЕ ЗІ СТОКОМ ГОЛОВНИХ РІЧОК. Науковий вісник Херсонського державного університету., 8. с. 164-168. ISSN 2413-7391

Бургаз, О. А., Гарабажій, Т. А. (2012) ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ НАД ТЕРИТОРІЄЮ ЄВРОПИ ФОРМАЛЬДЕГІДОМ. Український гідрометеорологічний журнал, 10. с. 20-27. ISSN 2311-0902

Бургаз, О. А., Гарабажій, Т. А. (2010) Забруднення атмосфери європейського регіону окислами азоту. Український гідрометеорологічний журнал, 7. с. 29-34. ISSN 2311-0902

Бургаз, О. А., Снісаренко, В. В. (2011) Забруднення атмосфери вуглекислим газом над територією України. Український гідрометеорологічний журнал, 8. с. 19-27. ISSN 2311-0902

В

Владимирова, О. Г., Сафранов, Т. А., Чугай, А. В., Лукашов, Д. В., Шелест, З. М. (2017) СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ:СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ. Вісник ХНУ ім.В.Н. Каразіна, 16. с. 141-149. ISSN 1992-4259

К

Кур’янова, С. О., Юрасов, С. М. (2012) РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ (КЛАСИФІКАЦІЇ) ЯКОСТІ ВОД ГОСПОДАРСЬКО-ПИТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА ВІТЧИЗНЯНИМИ НОРМАМИ НА ПРИКЛАДІ Р. ДУНАЙ – М. ВИЛКОВЕ. Український гідрометеорологічний журнал, 11 (11). с. 34-44. ISSN 0130-2914

Кур’янова, С. О., Юрасов, С. М. (2017) ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОД ЗА САНІТАРНИМИ І РИБОГОСПОДАРСЬКИМИ НОРМАМИ ТА ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ НА ПРИКЛАДІ КІЛІЙСЬКОГО ГИРЛА ДУНАЮ. Молодий вчений, 48 (8). с. 10-14. ISSN 2313-2167

Кур’янова, С. О., Юрасов, С. М. (2015) Особливості нормування скидів речовин з ефектом сумарної дії. Молодий вчений, 9 (1). с. 134-138. ISSN 2313-2167

Кур’янова, С. О., Юрасов, С. М. (2014) МЕТОДИКА РАСЧЕТА УСТАНОВИВШЕЙСЯ ТУРБУЛЕНТНОЙ ДИФФУЗИИ ВЗВЕСИ В ВОДНОМ ПОТОКЕ. Молодий вчений, 7 (10). с. 134-136. ISSN 2304-5809

Кур’янова, С. О., Юрасов, С. М. (2014) НЕДОЛІКИ КЛАСИФІКАЦІЇ ЯКОСТІ ВОД ЗА ДСТУ 4808-2007 ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ. Український гідрометеорологічний журнал, 15. с. 125-133. ISSN 2311-0902

Л

Лоєва, І.Д., Орлова, І.Г., Ковалишина, С.П., Українець, В.В. (2013) СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЧЕРНОГО МОРЯ. Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа, 27. с. 237-242. ISSN 1726-9903

Лоєва, І.Д., Снісаренко, В.В. (2017) ЧАСОВІ ЗМІНИ КОНЦЕНТРАЦІЇ ДІОКСИДУ АЗОТУ В АТМОСФЕРНОМУ ПОВІТРІ М. ОДЕСА. Науковий вісник Херсонського державного університету., 7. с. 173-178. ISSN 2413-7391

Лоєва, І.Д., Снісаренко, В.В. (2017) СТАН ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ м. ОДЕСА ДІОКСИДОМ АЗОТУ. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації, 31. с. 44-47.

Лоєва, І.Д., Тимощук, М.О. (2013) ВІДНОСНИЙ ВКЛАД ВИКИДІВ ОКРЕМИХ ПІДПРИЄМСТВ У ФОРМУВАННЯ ПОЛЯ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ МІСТА. Український гідрометеорологічний журнал, 13. с. 18-23. ISSN 2311-0902

С

Сапко, О. Ю., Тучковенко, Ю. С. (2010) Тенденции в изменении антропогенной нагрузки на прибрежные воды Одесского района северо-западной части Черного моря. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. с. 173-177. ISSN 2311-0899

Сафранов, Т.А., Губанова, О.Р., Шаніна, Т.П., Приходько, В.Ю. (2013) Кластерна модель поводження з твердими муніципальними відходами. Економічний простір, 76. с. 243-259. ISSN 2224-6282

Т

Тучковенко, Ю. С., Сапко, О. Ю. (2011) Оценка влияния СБО «Северная» и «Южная» на загрязнение вод Одесского района северо-западной части Черного моря. Вісник Одеського державного екологічного університету, 12. с. 178-191. ISSN 2311-0899

Тучковенко, Ю. С., Сапко, О. Ю. (2007) Влияние ливневого стока на качество вод прибрежной зоны г.Одессы. Вісник Одеського державного екологічного університету, 4. с. 228-239. ISSN 2311-0899

Тучковенко, Ю. С., Сапко, О. Ю. (2006) Оценка эвтрофикации вод Одесского региона северо-западной части Черного моря. Вісник Одеського державного екологічного університету, 2. с. 224-227. ISSN 2311-0899

Тучковенко, Ю. С., Сапко, О. Ю. (2005) Эвтрофирование вод Одесского региона северо-западной части Черного моря береговыми источниками загрязнения. Вісник Одеського державного екологічного університету, 1. с. 195-205. ISSN 2311-0899

Тучковенко, Ю. С., Сапко, О. Ю. (2008) Роль береговых антропогенных источников Одесского региона северо-западной части Черного моря в формировании качества вод. Метеорологія, кліматологія та гідрологія, 50 (1). с. 378-382.

Тучковенко, Ю. С., Сапко, О. Ю. (2003) Оценка вклада антропогенных источников Одесского региона в загрязнение морской среды. Метеорологія, кліматологія та гідрологія, 47. с. 130-139. ISSN 0130-2914

Тучковенко, Ю. С., Сапко, О. Ю. (2004) Вклад антропогенных источников в эвтрофирование морской среды Одесского региона с учетом гидродинамического разбавления. Метеорологія, кліматологія та гідрологія, 48. с. 298-303. ISSN 0130-2914

Тучковенко, Ю. С., Сапко, О. Ю. (2017) Характеристика сбросов антропогенных источников загрязнения морских вод у побережья Одессы в современный период. Вісник Одеського державного екологічного університету, 22. с. 5-13. ISSN 2311-0899

Тучковенко, Ю. С., Чугай, А. В., Сапко, О. Ю. (2005) Оценка качества вод Одесского региона северо-западной части Черного моря. Метеорологія, кліматологія та гідрологія, 49. с. 360-367. ISSN 0130-2914

Цей список був створений у Sun Apr 18 20:50:44 2021 MSK.