Eprints Repo

Items where Subject is "Фахові видання України"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: L | Б | В | К | Л | П | С | Т | Ю
Number of items at this level: 36.

L

Loyeva, I and Rabeea Bazar, S and Burhaz, O and Vladymyrova, O (2021) Methods of comprehensive statistical analysis of agglomeration atmospheric air pollution. Environmental Problems, 6 (3). pp. 130-134. ISSN 2522-4417

Б

Бургаз, О. А. and Гарабажій, Т. А. (2010) Забруднення атмосфери європейського регіону окислами азоту. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 29-34. ISSN 2311-0902

Бургаз, О. А. and Снісаренко, В. В. (2011) Забруднення атмосфери вуглекислим газом над територією України. Український гідрометеорологічний журнал, 8. pp. 19-27. ISSN 2311-0902

Бургаз, О. А. and Гарабажій, Т. А. (2012) ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ НАД ТЕРИТОРІЄЮ ЄВРОПИ ФОРМАЛЬДЕГІДОМ. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 20-27. ISSN 2311-0902

Бургаз, О. А. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ЗВ’ЯЗКІВ ЕЛЬ-НІНЬО-ПІВДЕННОГО КОЛИВАННЯ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ ВМІСТОМ ОЗОНУ У ЗАХІДНОМУ СЕКТОРІ ПІВДЕННОЇ ПІВКУЛІ. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 79-84. ISSN 2311-0902

Бургаз, О. А. (2016) ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ЕЛЬ-НІНЬО-ПІВДЕННОГО КОЛИВАННЯ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ ВМІСТОМ ОЗОНУ У ЗАХІДНОМУ СЕКТОРІ ПІВДЕННОЇ ПІВКУЛІ. Молодий вчений, 9. pp. 115-118. ISSN 2304-5809

Бургаз, О. А. (2016) ПРОСТОРОВО-ЧАСОВА ДИНАМІКА ПОЛІВ ЗАГАЛЬНОГО ВМІСТУ ОЗОНУ НАД ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ. Молодий вчений, 10. pp. 31-36. ISSN 2304-5809

Бургаз, О. А. and Верлан, В. А. and Тітяпкин, А. С. (2018) ОЦІНКА НАДХОДЖЕННЯ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У ЧОРНЕ МОРЕ ЗІ СТОКОМ ГОЛОВНИХ РІЧОК. Науковий вісник Херсонського державного університету., 8. pp. 164-168. ISSN 2413-7391

Бургаз, О. А. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОЇ ДИНАМІКИ ПОЛІВ ЗАГАЛЬНОГО ВМІСТУ ОЗОНУ В АТМОСФЕРІ НАД ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ. ХХХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 31. pp. 23-27.

Бургаз, М. І. and Бургаз, О. А. (2023) ПЕРСПЕКТИВНІ ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЧУЖОРІДНИХ ВИДІВ ІХТІОФАУНИ В Р. ПІВДЕННИЙ БУГ НА ТЕРИТОРІЇ НПП «БУЗЬКИЙ ГАРД». Водні біоресурси та аквакультура (2). pp. 7-18. ISSN 2663-5283

Бургаз, О. А. and Бургаз, М. І. and Кротов, С. А. (2023) Любительське рибальство як напрямок розвитку рекреаційної діяльності об'єктів природно-заповідного фонду України (на прикладі Нижньодністровського національного природного парку). Екологічні науки, 4(49). pp. 171-176. ISSN 2306-9716

В

Владимирова, О. Г. and Бургаз, О. А. and Тимощук, М. О. (2021) Особливості забруднення атмосферного повітря м. Одеси діоксидом сірки й оксидом вуглецю. Науково-практичний журнал. Екологічні науки, 1 (34). pp. 44-50. ISSN 2306-9716 (Print) 2664-6110 (Online)

К

Кур’янова, С. О. and Юрасов, С. М. (2012) Рекомендації щодо вдосконалення оцінки (класифікації) якості вод господарсько-питного призначення за вітчизняними нормами на прикладі р. Дунай – м. Вилкове. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 34-44. ISSN 0130-2914

Кур’янова, С. О. and Юрасов, С. М. (2017) Оцінка якості вод за санітарними і рибогосподарськими нормами та її вдосконалення на прикладі Кілійського гирла Дунаю. Молодий вчений, 48 (8). pp. 10-14. ISSN 2313-2167

Кур’янова, С. О. and Юрасов, С. М. (2015) Особливості нормування скидів речовин з ефектом сумарної дії. Молодий вчений, 9 (1). pp. 134-138. ISSN 2313-2167

Кур'янова, С. О. and Юрасов, С. М. (2014) Методика расчета установившейся турбулентной диффузии взвеси в водном потоке. Молодий вчений, 7 (10). pp. 134-136. ISSN 2304-5809

Л

Лоєва, І. Д. and Снісаренко, В. В. (2017) Стан забруднення атмосферного повітря м. Одеса діоксидом азоту. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації, 31. pp. 44-47.

Лоева, И. Д. and Украинский, В. В. and Орлова, И. Г. and Ковалишина, С. П. (2013) Современное экологическое состояние северо-западной части Черного моря. Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа, 27. pp. 237-242. ISSN 1726-9903

Лоєва, І. Д. and Тимощук, М. О. (2013) ВІДНОСНИЙ ВКЛАД ВИКИДІВ ОКРЕМИХ ПІДПРИЄМСТВ У ФОРМУВАННЯ ПОЛЯ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ МІСТА. Український гідрометеорологічний журнал, 13. pp. 18-23. ISSN 2311-0902

Лоєва, І. Д. and Снісаренко, В. В. (2017) Часові зміни концентрації діоксиду азоту в атмосферному повітрі м. Одеса. Науковий вісник Херсонського державного університету, 7. pp. 173-178. ISSN 2413-7391

П

Полетаєва, Л. М. and Сапко, О. Ю. and Сафранов, Т. А. (2019) Оцінка рекреаційного потенціалу пляжних зон Одеської області. Український гідрометеорологічний журнал, 23. pp. 135-149.

С

Сафранов, Т. А. and Губанова, О. Р. and Шаніна, Т. П. and Приходько, В. Ю. (2013) Кластерна модель поводження з твердими муніципальними відходами. Економічний простір, 76. pp. 243-259. ISSN 2224-6282

Сафранов, Т. А. and Лукашов, Д. В. and Шелест, З. М. and Владимирова, О. Г. and Чугай, А. В. (2017) Стандарти вищої екологічної освіти України : сучасний стан та проблеми реалізації. Вісник ХНУ ім.В.Н. Каразіна, 16. pp. 141-149. ISSN 1992-4259

Сапко, О. Ю. and Тучковенко, Ю. С. (2010) Тенденции в изменении антропогенной нагрузки на прибрежные воды Одесского района северо-западной части Черного моря. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 173-177. ISSN 2311-0899

Сапко, О. Ю. and Кур'янова, С. О. (2023) Вплив антропогенних джерел забруднення на якість річки Південний Буг. Екологічні науки: науково-практичний журнал (2). pp. 61-65. ISSN 2664-6110

Т

Тучковенко, Ю. С. and Сапко, О. Ю. (2011) Оценка влияния СБО «Северная» и «Южная» на загрязнение вод Одесского района северо-западной части Черного моря. Вісник Одеського державного екологічного університету, 12. pp. 178-191. ISSN 2311-0899

Тучковенко, Ю. С. and Сапко, О. Ю. and Тучковенко, О. А. (2020) Характеристика станцій біологічного очищення стічних вод міста Одеса як джерел біогенного забруднення морського середовища в сучасний період. Український гідрометеорологічний журнал, 25. pp. 127-135. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Тучковенко, Ю. С. and Сапко, О. Ю. (2017) Характеристика сбросов антропогенных источников загрязнения морских вод у побережья Одессы в современный период. Вісник Одеського державного екологічного університету, 22. pp. 5-13. ISSN 2311-0899

Тучковенко, Ю. С. and Сапко, О. Ю. (2007) Влияние ливневого стока на качество вод прибрежной зоны г.Одессы. Вісник Одеського державного екологічного університету, 4. pp. 228-239. ISSN 2311-0899

Тучковенко, Ю. С. and Сапко, О. Ю. (2006) Оценка эвтрофикации вод Одесского региона северо-западной части Черного моря. Вісник Одеського державного екологічного університету, 2. pp. 224-227. ISSN 2311-0899

Тучковенко, Ю. С. and Сапко, О. Ю. (2005) Эвтрофирование вод Одесского региона северо-западной части Черного моря береговыми источниками загрязнения. Вісник Одеського державного екологічного університету, 1. pp. 195-205. ISSN 2311-0899

Тучковенко, Ю. С. and Сапко, О. Ю. (2008) Роль береговых антропогенных источников Одесского региона северо-западной части Черного моря в формировании качества вод. Метеорологія, кліматологія та гідрологія, 50 (1). pp. 378-382. ISSN 0130-2914

Тучковенко, Ю. С. and Сапко, О. Ю. (2003) Оценка вклада антропогенных источников Одесского региона в загрязнение морской среды. Метеорологія, кліматологія та гідрологія, 47. pp. 130-139. ISSN 0130-2914

Тучковенко, Ю. С. and Чугай, А. В. and Сапко, О. Ю. (2005) Оценка качества вод Одесского региона северо-западной части Черного моря. Метеорологія, кліматологія та гідрологія, 49. pp. 360-367. ISSN 0130-2914

Тучковенко, Ю. С. and Сапко, О. Ю. (2004) Вклад антропогенных источников в эвтрофирование морской среды Одесского региона с учетом гидродинамического разбавления. Метеорологія, кліматологія та гідрологія, 48. pp. 298-303. ISSN 0130-2914

Ю

Юрасов, С. М. and Кур’янова, С. О. (2014) Недоліки класифікації якості вод за ДСТУ 4808-2007 та шляхи їх усунення. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 125-133. ISSN 2311-0902

This list was generated on Thu Jun 13 20:09:00 2024 UTC.