Елементи, в яких тема: "Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра екологічного права і контролю > Кваліфікаційні роботи > Магістерські роботи
Структура ОДЕКУ > Інститути та факультети > Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра екологічного права і контролю > Кваліфікаційні роботи > Магістерські роботи"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Творці | Тип елементу
Перейти до: І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Я
Число елементів на цьому рівні: 137.

І

Іванов, П. В. (2020) Міжнародне право на захисті морів України від забруднення. thesis, Одеку.

Іванова, Я.В. (2016) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Міжнародна діяльність з запобігання зміни клімату». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Ільящук, О.В. (2017) Дипломна робота рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Екологічно безпечне поводження з техногенними джерелами електромагнітного випромінювання». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Ільїн, Ю.О. (2017) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Діяльність України в межах міжнародної охорони атмосферного повітря». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Іншакова, В.Г. (2017) Магістерська кваліфікаційна робота рівень вищої освіти: «магістр» на тему:___«Екологічна сертифікація як елемент охорони навколишнього середовища»__. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

А

Абиєв, Е.С (2017) Магістерська кваліфікаційна робота рівень вищої освіти: «магістр» на тему: „Забруднення Каспійського моря нафтопродуктами”. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Антонюк, І. О. (2019) Використання світового досвіду в охороні морських акваторій україни. thesis, ОДЕКУ.

Арнаутова, К.Д. (2020) Транспортна галузь як джерело антропогенного навантаження на атмосферне повітря. thesis, Одеку.

Атаманчук, Ю.С. (2016) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Нормативно-правове регулювання поводження з відходами в Україні». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Б

Балдурська, І. О. (2020) Дії країн Європейського союзу з збереження якості атмосферного повітря. thesis, Одеку.

Барбуца, Д.В. (2017) Дипломний проект рівень вищої освіти:«спеціаліст» на тему: «Вплив діяльності птахофабрики на стан навколишнього середовища». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Безмельніцин, І.В. (2017) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Вплив найбільш небезпечних антропогенних джерел («гарячі точки») на стан морського середовища Південно-західної частини Чорного моря». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Борзенкова, В. В. (2019) Умови розвитку сонячної енергетики в Україні. thesis, ОДЕКУ.

Білоус, Є.В. (2017) МАГІСТЕРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на тему: «Міжнародно-правове регулювання морських перевезень». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

В

Виноградова, Н.В. (2017) ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Оцінка впливу діяльності залізничного вузлу Одеса-Головна на стан навколишнього середовища». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Вісханова, Д. Г. (2019) Проблеми та перспективи розвитку діяльності Дунайського біосферного заповідника. thesis, ОДЕКУ.

Г

Гайнов, К.М. (2016) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Правове регулювання поводження з сільськогосподарськими відходами в Україні». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Галайда, О.Є. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Альтернативні джерела енергії – складова шляхів збереження довкілля». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Галюрoва, Д.В. (2016) ДИПЛOМНА РOБOТА рівень вищoї oсвіти: «спеціаліст» на тему: Екoлoгo-правoві аспекти ствoрення і функціoнування націoнальних прирoдних парків України. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Гвоздік, Н.В. (2016) ДИПЛOМНА РOБOТА рівень вищoї oсвіти: «спеціаліст» на тему: Прибережнo-мoрський екoкoридoр України: кoнцепція і прoблеми ствoрення. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Гега, М.Ф. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: „Вплив зміни клімату на формування і розвиток екологічних проблем”. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Глущенко, О.А. (2018) Кваліфікаційна магістерська робота рівень вищої освіти: «магістр» на тему: «Правові аспекти землекористування в Україні». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Голіней, І.В. (2017) МАГІСТЕРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на тему: «Оцінка сучасного екологічного стану вод Одеської затоки». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Гончаров, В.В. (2017) Дипломна робота рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Громадська екологічна діяльність в Україні». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Горадзе, С.О. (2020) Екологічний стан морської прибережної зони Одеського регіону. thesis, Одеку.

Горбенко, А.В. (2017) ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Поводження з відходами ТОВ «Виноградна долина». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Горенська, В.М. (2017) МАГІСТЕРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на тему: «Особливості переходу України на засади сталого. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Гривенко, В.В. (2020) Аналіз результативності природоохоронної діяльності органів місцевої влади. thesis, ОДЕКУ.

Гульпа, Т. А. (2019) Шляхи імплементації Директив екологічної складової Угоди про асоціацію з ЄС. thesis, ОДЕКУ.

Гуляк, В. О. (2020) Просторово-часові особливості забруднення атмосфери м. Одеса формальдегідом. thesis, Одеку.

Д

Дмитрук, О.М. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: „Аналіз антропогенних джерел забруднення р. Дніпро”. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Дмитрієнко, К. Ю. (2019) Світовий досвід створення і утримання природоохоронних територій. thesis, ОДЕКУ.

Довженко, І.О. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: « Загально-середня екологічна освіта – базова складова збереження довкілля». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Дойжа, Г.Г. (2016) Магістерська кваліфікаційна робота на тему:«Шляхи забезпечення екологічної безпеки в Україні». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Дудник, В.В. (2018) Кваліфікаційна магістерська робота рівень вищої освіти: «магістр» на тему: «Політика України з лісокористування». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Дудник, О.В. (2017) МАГІСТЕРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на тему: «Нормативно-правові засади захисту морських акваторій України від забруднення». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Дімов, В.С. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Екологічний менеджмент життєвого циклу продукції». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Ж

Жигафарова, К.В. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Об’єкти екологічних злочинів за кримінальним законодавством України». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Жосанар, І.І. (2017) МАГІСТЕРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на тему: «Перспективи реалізації Концепції зеленого офісу в Україні». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Жосанар, А.В. (2017) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: „ Збереження довкілля – головне завдання міжнародного суспільства». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

З

Завальський, О. В. (2019) Особливості правової відповідальності за екологічні правопорушення в України. thesis, ОДЕКУ.

Заволока, Г.І. (2017) Кваліфікаційна робота рівень вищої освіти: «магістр» на тему: «Вплив антропогенної діяльності на стан морських гідробіонтів». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Зайченко, М. Г. (2020) Рекреаційний потенціал як важливий природний ресурс Одеської області. thesis, Одеку.

Залюбовська, А. М. (2020) Сучасний стан економіко-правового механізму екологічної політики України. thesis, Одеку.

Зелікович, К.М. (2020) Аналіз причин системної кризи екосфери. thesis, Одеку.

Зелінський, О.О. (2016) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: Екологічні проблеми і шляхи збереження грунтів. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Зубков, О.Є. (2018) Кваліфікаційна магістерська робота на тему: «Забруднення атмосферного повітря окисом вуглецю – джерела, проблеми, наслідки». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

К

Камінський, Л.Л. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Стан забруднення атмосферного повітря м. Одеса діоксидом азоту». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Керетів, С.М. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Екологічні проблеми водокористування харчової промисловості». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Коверняга, М.С. (2017) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: „Геоморфологія і дренажний стік як екологічні чинники стану вод Одеського узбережжя”. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Козачок, І.В. (2017) КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА рівень вищої освіти: «магістр» на тему: «Хотинський національний природний парк, його особливості і діяльність»_. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Козьма, В.Ф. (2017) МАГІСТЕРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на тему: «Методи дослідження екологічного стану прибережних вод Одеської затоки». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Корнійчук, О.М. (2020) Недоліки законодавства України щодо збереження природних ресурсів на заповідних територіях. thesis, Одеку.

Коробова, А.І. (2016) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Екологічні проблеми гірничодобувної промисловості». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Кравцова, І.О. (2017) МАГІСТЕРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на тему: «Аналіз дієвості еколого-правових договірних відносин в Україні». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Кравченко, Я.С. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Стан забруднення атмосферного повітря великих міст України ». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Крайнюк, Р.В. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Комплексна оцінка антропогенного впливу на екологічний стан морського середовища Одеського регіону». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Кривенко, В.С. (2016) ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Особливості забруднення атмосферного повітря м.Одеса двоокисом азоту». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Кручиніна, Л.В. (2016) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: « Екологічне право як складова екологічної політики». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Кулакова, З.Е. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Лісові ресурси України – історичний аспект, стан і проблеми». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Кушнір, В. В. (2020) Системні підходи до регулювання рівня забруднення атмосферного повітря промислових міст. thesis, Одеку.

Кілініч, І.С. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему:___«Екологічна політика поводження з відходами електричного та електронного обладнання в Україні»__. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Кіфа, Ю.О. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Авіація як джерело антропогенного навантаження». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Кічук, А. В. (2019) Рівень екологічної свідомості сучасної людини як важливий фактор збереження довкілля. thesis, ОДЕКУ.

Л

Лазуренко, М.В. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему:«Екологічні проблеми агропромислового комплексу України». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Лисань, О.В, (2016) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Проблеми і шляхи відтворення природно-ресурсного потенціалу природно-заповідного фонду». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Лисюк, К.О. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Шляхи формування екологічної мережі на урбанізованих територіях». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Лук’яненко, М.С. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: « Інформаційне забезпечення екологічної політики України». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

М

Марченко, Г.М. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему:_«Раціональне природокористування-складова стратегії сталого розвитку»_. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Марченко, С.П. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему:___«Просторовий розподіл концентрацій озону над територією України»__. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Матюшенко, Н.О. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: „Запорізька АЕС як джерело забруднення навколишнього середовища”. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Менш, Ю. Є. (2020) Аналіз відповідності ТОВ «Інтерджус» вимогам екологічного законодавства. thesis, ОДЕКУ.

Миргородська, Я.В. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Економіко-правовий механізм як головний чинник забезпечення природокористування в Україні». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Михайлюк, Т.М. (2016) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Екологічні проблеми поводження зі специфічними відходами». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Молчанова, К.О. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: „Екологічні аспекти водокористування Миколаївської області”. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Мороз, Я.М (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Юридичні аспекти права власності на природні ресурси та об’єкти ». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Мунтян, І. О. (2020) Управління якістю морського середовища в рамках Євроінтеграції. thesis, Одеку.

Міназаєв, Т.А. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: « Особливості упровадження концепції «зеленого кампусу» в закладах вищої освіти України ». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Н

Наконечний, М.В. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Екологічна політика окремих країн світу». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Нестер, О. П. (2019) Теоретичні та практичні аспекти урахування екосистемних послуг в управлінні природокористуванням. thesis, ОДЕКУ.

Никифорова, В.В. (2016) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Проблеми і шляхи збереження біорізноманіття в Україні». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Нємцова, В.О. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Еколого-правове регулювання використання генної інженерії». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

О

Обідова, А.Г. (2017) Магістерська кваліфікаційна робота на тему:«УЧАСТЬ ЄС В РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Олійниченко, С.А. (2016) Дипломна робота: рівень вищoї oсвіти: «спеціаліст» на тему: Мoрські прирoдooхoрoнні oб’єкти України. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

П

Пoлiкaрпoвa, К.М. (2018) Мaгiстерськa квaлiфiкaцiйнa рoбoта нa тему: «Національний природний парк "Джарилгацький" складова чорноморської екологічної мережі». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Павлишина, Т.М. (2016) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Еколого-економічні аспекти земельної реформи». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Пампуха, Н.Ф. (2016) Дипломний проект рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Поводження з відходами ТОВ «Крокус». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Парпуланська, В. М. (2019) Проблеми створення і утримання природоохоронних територій в Україні. thesis, ОДЕКУ.

Петрик, В.В. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: „Принципи інтегрованого управління водними ресурсами України”. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Плотнікова, О.О. (2017) ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат як джерело забруднення атмосферного повітря». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Пожар, В.А. (2018) Магыстерська квалыфыкацыйна робота на тему: «Правові аспекти надрокористування в Україні». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Пожарська, Є.А. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему «Тилігульский лиман- екологічний стан, проблеми, шляхи їх вирішення». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Полянський, В.В. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Збереження земельних ресурсів – складова політики національної безпеки України». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Поліщук, Н.С. (2016) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Природно – заповідна діяльність окремих країн Європейського Союзу». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Піддубська, О.В. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему:«Екологічна безпека природно-ресурсного потенціалу України». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Пікул, О. В. (2019) Наслiдки видoбувнoї прoмислoвoстi на стан дoвкiлля. thesis, ОДЕКУ.

Р

Рашкован, М.В. (2016) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Перспективи розвитку рекреаційної діяльності на приморських природно-заповідних територіях Одещини». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Рибчинський, Л.М. (2017) МАГІСТЕРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на тему: «Екологічні аспекти водневої енергетики». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Романець, О. В. (2019) Управління відходами в Україні у межах євроінтеграційного процесу. thesis, ОДЕКУ.

Романюк, В.В. (2016) Дипломна робота рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: Використання альтернативних джерел енергії – шлях до збереження довкілля. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Руденко, І.Р. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Аналіз відповідності діяльності ТОВ «Ескаро-індастрі» екологічним вимогам». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Рябенко, Д. О. (2019) Стан забруднення атмосферного повітря м. Одеса формальдегідом. thesis, ОДЕКУ.

С

Сапко, О.М. (2020) Напрямки наукових досліджень України в Антарктиді. thesis, Одеку.

Семенуха, В. І. (2020) Ядерна безпека в умовах перспективного розвитку атомної енергетики України. thesis, Одеку.

Сержант, А.С. (2017) МАГІСТЕРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на тему: «Правові основи співробітництва у сфері використання і охорони транскордонних вод». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Сичик, О.А. (2016) Дипломна робота рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Екологічна політика України з охорони і використання водних ресурсів». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Слига, С.В. (2018) МАГIСТЕРСЬКА КВАЛIФIКАЦIЙНА РOБOТА на тему: «Oцiнка якoстi вoд українськoї частини Дунаю iснуючими метoдами». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Соручан, І.О. (2016) Дипломна робота рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: Екологічні аспекти транспортної інфраструктури. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Стефанова, О.М. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: „Антропогенні джерела забруднення Одеського узбережжя”. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Сторощук, Т.В. (2018) МАГІСТЕРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на тему: «Світовий досвід регулювання ринку земель та його використання в Україні». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Стукан, М.М. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Екологічний туризм – напрям діяльності природно-заповідних об’єктів». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Стьожко, Т.О. (2017) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: „ Шляхи розвитку використання рекреаційного потенціалу Одеського узбережжя ”. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Схабовський, В.А. (2018) КВАЛІФІКАЦІЙНА МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА рівень вищої освіти: «магістр» на тему: «Юридичні аспекти права людини на медичну допомогу». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Т

Тарковський, М.М. (2018) МАГІСТЕРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на тему: «Просторовий розподіл концентрації діоксиду азоту над територією України». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Тижнева, К. С. (2019) Екологічні проблеми та переваги розвитку вітроенергетики. thesis, ОДЕКУ.

Тимощук, О.Д. (2016) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: „Екологічні аспекти водокористування в Україні”. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Тимощук, О.М. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Кіномистецтво як складова екологічного виховання і освіти». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Топало, В.В. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Шляхи відновлення земельних ресурсів України ». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Трахтенберг, І.М. (2017) КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА рівень вищої освіти: «магістр» на тему: «Еколого-економічні аспекти розвитку туристичної діяльності Нижньодністровського національного природного парку». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Трахтенберг, В.І. (2016) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Стратегія розвитку туристсько- рекреаційної діяльності у нижньодністровському національному природному парку». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Ф

Федорова, Г.С. (2017) МАГІСТЕРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на тему: «Екологічні проблеми застосування біотехнологій та хімізації у сільському господарстві». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Філімінова, Є.О. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему «Етапи формування та проблеми впровадження стратегічної екологічної оцінки в України». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Х

Хомченко, О.М. (2016) Дипломна робота рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: Екологічні і соціальні проблеми озера Сасик. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Ц

Цандур, А.О. (2016) Дипломна робота рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: „Еколого-правові аспекти охорони і використання рослинних ресурсів”. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Цвєтковська, М. М. (2019) Аналіз виконання Україною міжнародних зобов’язань з охорони озонового шару. thesis, ОДЕКУ.

Цехмейстер, Б.В. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Пропаганда екологічних знань – дієвий інструмент збереження довкілля». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Ч

Чабан, К.А. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Екологічна складова інфраструктури залізниці». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Черевко, М.А (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: „НПП «Азово-Сиваський» - природний потенціал, функціональна діяльність, проблеми”. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Чернова, К.О. (2021) Імплементація стандартів ЄС у сфері охорони атмосферного повітря в екологічне законодавство України. thesis, Одеку.

Чернова, К.О. (2020) Імплементація стандартів ЄС у сфері охорони атмосферного повітря в екологічне законодавство України. thesis, Одеку.

Чуйко, О.О. (2016) Дипломна робота рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Вплив діяльності ВАТ «Одескабель» на стан атмосферного повітря м. Одеса ». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Ш

Шарига, С.О. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Поводження з джерелами іонізуючого випромінювання в Україні». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Шеремета, В. О. (2019) Наслідки діяльності гідроенергетики на стан довкілля. thesis, ОДЕКУ.

Шидивар, Т. В. (2020) Аналіз дієвості процедури оцінки впливу на довкілля в Україні (на прикладі альтернативної енергетики). thesis, ОДЕКУ.

Шумський, Д.Ю. (2016) Дипломна робота рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Сучасний стан, проблеми і перспективи використання пестицидів в Україні». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Щ

Щелчков, О.В. (2018) Кваліфікаційна магістерська робота рівень вищої освіти: «магістр» на тему: «Міжнародно-правове регулювання боротьби із злочинним забрудненням вод». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Я

Яковенко, Є.Б. (2020) Аналіз впливу військових дій на стан атмосферного повітря. thesis, Одеку.

Цей список був створений у Fri Apr 23 15:21:12 2021 MSK.