Елементи, в яких тема: "Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра екологічного права і контролю > Кваліфікаційні роботи > Магістерські роботи"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Творці | Тип елементу
Перейти до: І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ
Число елементів на цьому рівні: 103.

І

Іванова, Я.В. (2016) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Міжнародна діяльність з запобігання зміни клімату». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Ільящук, О.В. (2017) Дипломна робота рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Екологічно безпечне поводження з техногенними джерелами електромагнітного випромінювання». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Ільїн, Ю.О. (2017) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Діяльність України в межах міжнародної охорони атмосферного повітря». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Іншакова, В.Г. (2017) Магістерська кваліфікаційна робота рівень вищої освіти: «магістр» на тему:___«Екологічна сертифікація як елемент охорони навколишнього середовища»__. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

А

Абиєв, Е.С (2017) Магістерська кваліфікаційна робота рівень вищої освіти: «магістр» на тему: „Забруднення Каспійського моря нафтопродуктами”. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Атаманчук, Ю.С. (2016) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Нормативно-правове регулювання поводження з відходами в Україні». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Б

Барбуца, Д.В. (2017) Дипломний проект рівень вищої освіти:«спеціаліст» на тему: «Вплив діяльності птахофабрики на стан навколишнього середовища». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Безмельніцин, І.В. (2017) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Вплив найбільш небезпечних антропогенних джерел («гарячі точки») на стан морського середовища Південно-західної частини Чорного моря». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Білоус, Є.В. (2017) МАГІСТЕРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на тему: «Міжнародно-правове регулювання морських перевезень». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

В

Виноградова, Н.В. (2017) ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Оцінка впливу діяльності залізничного вузлу Одеса-Головна на стан навколишнього середовища». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Г

Гайнов, К.М. (2016) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Правове регулювання поводження з сільськогосподарськими відходами в Україні». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Галайда, О.Є. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Альтернативні джерела енергії – складова шляхів збереження довкілля». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Галюрoва, Д.В. (2016) ДИПЛOМНА РOБOТА рівень вищoї oсвіти: «спеціаліст» на тему: Екoлoгo-правoві аспекти ствoрення і функціoнування націoнальних прирoдних парків України. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Гвоздік, Н.В. (2016) ДИПЛOМНА РOБOТА рівень вищoї oсвіти: «спеціаліст» на тему: Прибережнo-мoрський екoкoридoр України: кoнцепція і прoблеми ствoрення. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Гега, М.Ф. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: „Вплив зміни клімату на формування і розвиток екологічних проблем”. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Глущенко, О.А. (2018) Кваліфікаційна магістерська робота рівень вищої освіти: «магістр» на тему: «Правові аспекти землекористування в Україні». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Голіней, І.В. (2017) МАГІСТЕРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на тему: «Оцінка сучасного екологічного стану вод Одеської затоки». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Гончаров, В.В. (2017) Дипломна робота рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Громадська екологічна діяльність в Україні». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Горбенко, А.В. (2017) ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Поводження з відходами ТОВ «Виноградна долина». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Горенська, В.М. (2017) МАГІСТЕРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на тему: «Особливості переходу України на засади сталого. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Д

Дмитрук, О.М. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: „Аналіз антропогенних джерел забруднення р. Дніпро”. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Довженко, І.О. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: « Загально-середня екологічна освіта – базова складова збереження довкілля». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Дойжа, Г.Г. (2016) Магістерська кваліфікаційна робота на тему:«Шляхи забезпечення екологічної безпеки в Україні». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Дудник, В.В. (2018) Кваліфікаційна магістерська робота рівень вищої освіти: «магістр» на тему: «Політика України з лісокористування». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Дудник, О.В. (2017) МАГІСТЕРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на тему: «Нормативно-правові засади захисту морських акваторій України від забруднення». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Дімов, В.С. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Екологічний менеджмент життєвого циклу продукції». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Ж

Жигафарова, К.В. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Об’єкти екологічних злочинів за кримінальним законодавством України». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Жосанар, І.І. (2017) МАГІСТЕРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на тему: «Перспективи реалізації Концепції зеленого офісу в Україні». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Жосанар, А.В. (2017) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: „ Збереження довкілля – головне завдання міжнародного суспільства». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

З

Заволока, Г.І. (2017) Кваліфікаційна робота рівень вищої освіти: «магістр» на тему: «Вплив антропогенної діяльності на стан морських гідробіонтів». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Зелінський, О.О. (2016) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: Екологічні проблеми і шляхи збереження грунтів. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Зубков, О.Є. (2018) Кваліфікаційна магістерська робота на тему: «Забруднення атмосферного повітря окисом вуглецю – джерела, проблеми, наслідки». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

К

Камінський, Л.Л. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Стан забруднення атмосферного повітря м. Одеса діоксидом азоту». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Керетів, С.М. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Екологічні проблеми водокористування харчової промисловості». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Коверняга, М.С. (2017) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: „Геоморфологія і дренажний стік як екологічні чинники стану вод Одеського узбережжя”. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Козачок, І.В. (2017) КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА рівень вищої освіти: «магістр» на тему: «Хотинський національний природний парк, його особливості і діяльність»_. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Козьма, В.Ф. (2017) МАГІСТЕРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на тему: «Методи дослідження екологічного стану прибережних вод Одеської затоки». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Коробова, А.І. (2016) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Екологічні проблеми гірничодобувної промисловості». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Кравцова, І.О. (2017) МАГІСТЕРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на тему: «Аналіз дієвості еколого-правових договірних відносин в Україні». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Кравченко, Я.С. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Стан забруднення атмосферного повітря великих міст України ». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Крайнюк, Р.В. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Комплексна оцінка антропогенного впливу на екологічний стан морського середовища Одеського регіону». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Кривенко, В.С. (2016) ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Особливості забруднення атмосферного повітря м.Одеса двоокисом азоту». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Кручиніна, Л.В. (2016) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: « Екологічне право як складова екологічної політики». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Кулакова, З.Е. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Лісові ресурси України – історичний аспект, стан і проблеми». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Кілініч, І.С. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему:___«Екологічна політика поводження з відходами електричного та електронного обладнання в Україні»__. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Кіфа, Ю.О. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Авіація як джерело антропогенного навантаження». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Л

Лазуренко, М.В. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему:«Екологічні проблеми агропромислового комплексу України». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Лисань, О.В, (2016) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Проблеми і шляхи відтворення природно-ресурсного потенціалу природно-заповідного фонду». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Лисюк, К.О. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Шляхи формування екологічної мережі на урбанізованих територіях». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Лук’яненко, М.С. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: « Інформаційне забезпечення екологічної політики України». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

М

Марченко, Г.М. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему:_«Раціональне природокористування-складова стратегії сталого розвитку»_. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Марченко, С.П. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему:___«Просторовий розподіл концентрацій озону над територією України»__. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Матюшенко, Н.О. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: „Запорізька АЕС як джерело забруднення навколишнього середовища”. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Миргородська, Я.В. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Економіко-правовий механізм як головний чинник забезпечення природокористування в Україні». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Михайлюк, Т.М. (2016) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Екологічні проблеми поводження зі специфічними відходами». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Молчанова, К.О. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: „Екологічні аспекти водокористування Миколаївської області”. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Мороз, Я.М (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Юридичні аспекти права власності на природні ресурси та об’єкти ». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Міназаєв, Т.А. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: « Особливості упровадження концепції «зеленого кампусу» в закладах вищої освіти України ». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Н

Наконечний, М.В. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Екологічна політика окремих країн світу». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Никифорова, В.В. (2016) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Проблеми і шляхи збереження біорізноманіття в Україні». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Нємцова, В.О. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Еколого-правове регулювання використання генної інженерії». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

О

Обідова, А.Г. (2017) Магістерська кваліфікаційна робота на тему:«УЧАСТЬ ЄС В РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Олійниченко, С.А. (2016) Дипломна робота: рівень вищoї oсвіти: «спеціаліст» на тему: Мoрські прирoдooхoрoнні oб’єкти України. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

П

Пoлiкaрпoвa, К.М. (2018) Мaгiстерськa квaлiфiкaцiйнa рoбoта нa тему: «Національний природний парк "Джарилгацький" складова чорноморської екологічної мережі». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Павлишина, Т.М. (2016) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Еколого-економічні аспекти земельної реформи». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Пампуха, Н.Ф. (2016) Дипломний проект рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Поводження з відходами ТОВ «Крокус». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Петрик, В.В. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: „Принципи інтегрованого управління водними ресурсами України”. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Плотнікова, О.О. (2017) ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат як джерело забруднення атмосферного повітря». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Пожар, В.А. (2018) Магыстерська квалыфыкацыйна робота на тему: «Правові аспекти надрокористування в Україні». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Пожарська, Є.А. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему «Тилігульский лиман- екологічний стан, проблеми, шляхи їх вирішення». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Полянський, В.В. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Збереження земельних ресурсів – складова політики національної безпеки України». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Поліщук, Н.С. (2016) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Природно – заповідна діяльність окремих країн Європейського Союзу». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Піддубська, О.В. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему:«Екологічна безпека природно-ресурсного потенціалу України». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Р

Рашкован, М.В. (2016) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Перспективи розвитку рекреаційної діяльності на приморських природно-заповідних територіях Одещини». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Рибчинський, Л.М. (2017) МАГІСТЕРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на тему: «Екологічні аспекти водневої енергетики». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Романюк, В.В. (2016) Дипломна робота рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: Використання альтернативних джерел енергії – шлях до збереження довкілля. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Руденко, І.Р. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Аналіз відповідності діяльності ТОВ «Ескаро-індастрі» екологічним вимогам». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

С

Сержант, А.С. (2017) МАГІСТЕРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на тему: «Правові основи співробітництва у сфері використання і охорони транскордонних вод». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Сичик, О.А. (2016) Дипломна робота рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Екологічна політика України з охорони і використання водних ресурсів». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Слига, С.В. (2018) МАГIСТЕРСЬКА КВАЛIФIКАЦIЙНА РOБOТА на тему: «Oцiнка якoстi вoд українськoї частини Дунаю iснуючими метoдами». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Соручан, І.О. (2016) Дипломна робота рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: Екологічні аспекти транспортної інфраструктури. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Стефанова, О.М. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: „Антропогенні джерела забруднення Одеського узбережжя”. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Сторощук, Т.В. (2018) МАГІСТЕРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на тему: «Світовий досвід регулювання ринку земель та його використання в Україні». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Стукан, М.М. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Екологічний туризм – напрям діяльності природно-заповідних об’єктів». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Стьожко, Т.О. (2017) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: „ Шляхи розвитку використання рекреаційного потенціалу Одеського узбережжя ”. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Схабовський, В.А. (2018) КВАЛІФІКАЦІЙНА МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА рівень вищої освіти: «магістр» на тему: «Юридичні аспекти права людини на медичну допомогу». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Т

Тарковський, М.М. (2018) МАГІСТЕРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на тему: «Просторовий розподіл концентрації діоксиду азоту над територією України». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Тимощук, О.Д. (2016) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: „Екологічні аспекти водокористування в Україні”. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Тимощук, О.М. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Кіномистецтво як складова екологічного виховання і освіти». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Топало, В.В. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Шляхи відновлення земельних ресурсів України ». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Трахтенберг, І.М. (2017) КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА рівень вищої освіти: «магістр» на тему: «Еколого-економічні аспекти розвитку туристичної діяльності Нижньодністровського національного природного парку». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Трахтенберг, В.І. (2016) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Стратегія розвитку туристсько- рекреаційної діяльності у нижньодністровському національному природному парку». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Ф

Федорова, Г.С. (2017) МАГІСТЕРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на тему: «Екологічні проблеми застосування біотехнологій та хімізації у сільському господарстві». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Філімінова, Є.О. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему «Етапи формування та проблеми впровадження стратегічної екологічної оцінки в України». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Х

Хомченко, О.М. (2016) Дипломна робота рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: Екологічні і соціальні проблеми озера Сасик. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Ц

Цандур, А.О. (2016) Дипломна робота рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: „Еколого-правові аспекти охорони і використання рослинних ресурсів”. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Цехмейстер, Б.В. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Пропаганда екологічних знань – дієвий інструмент збереження довкілля». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Ч

Чабан, К.А. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Екологічна складова інфраструктури залізниці». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Черевко, М.А (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: „НПП «Азово-Сиваський» - природний потенціал, функціональна діяльність, проблеми”. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Чуйко, О.О. (2016) Дипломна робота рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Вплив діяльності ВАТ «Одескабель» на стан атмосферного повітря м. Одеса ». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Ш

Шарига, С.О. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Поводження з джерелами іонізуючого випромінювання в Україні». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Шумський, Д.Ю. (2016) Дипломна робота рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Сучасний стан, проблеми і перспективи використання пестицидів в Україні». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Щ

Щелчков, О.В. (2018) Кваліфікаційна магістерська робота рівень вищої освіти: «магістр» на тему: «Міжнародно-правове регулювання боротьби із злочинним забрудненням вод». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Цей список був створений у Tue Jan 28 08:02:03 2020 MSK.