Eprints Repo

Items where Subject is "Магістерські роботи"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Я
Number of items at this level: 142.

І

Іванов, П. В. (2020) Міжнародне право на захисті морів України від забруднення. UNSPECIFIED thesis, Одеку.

Ільящук, О. В. (2017) Дипломна робота рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Екологічно безпечне поводження з техногенними джерелами електромагнітного випромінювання». Masters thesis, ОДЕКУ.

Іншакова, В. Г. (2017) Магістерська кваліфікаційна робота рівень вищої освіти: «магістр» на тему:___«Екологічна сертифікація як елемент охорони навколишнього середовища»__. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ільїн, Ю. О. (2017) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Діяльність України в межах міжнародної охорони атмосферного повітря». Masters thesis, ОДЕКУ.

Іванова, Я. В. (2016) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Міжнародна діяльність з запобігання зміни клімату». Masters thesis, ОДЕКУ.

А

Арнаутова, Х. Д. (2020) Транспортна галузь як джерело антропогенного навантаження на атмосферне повітря. UNSPECIFIED thesis, Одеку.

Абиєв, Е. С. (2017) Забруднення Каспійського моря нафтопродуктами. Masters thesis, ОДЕКУ.

Атаманчук, Ю. С. (2016) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Нормативно-правове регулювання поводження з відходами в Україні». Masters thesis, ОДЕКУ.

Антонюк, І. О. (2019) Використання світового досвіду в охороні морських акваторій україни. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Б

Балдурська, І. О. (2020) Дії країн Європейського союзу з збереження якості атмосферного повітря. UNSPECIFIED thesis, Одеку.

Барбуца, Д. В. (2017) Дипломний проект рівень вищої освіти:«спеціаліст» на тему: «Вплив діяльності птахофабрики на стан навколишнього середовища». Masters thesis, ОДЕКУ.

Безмельніцин, І. В. (2017) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Вплив найбільш небезпечних антропогенних джерел («гарячі точки») на стан морського середовища Південно-західної частини Чорного моря». Masters thesis, ОДЕКУ.

Білоус, Є. В. (2017) МАГІСТЕРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на тему: «Міжнародно-правове регулювання морських перевезень». Masters thesis, ОДЕКУ.

Борзенкова, В. В. (2019) Умови розвитку сонячної енергетики в Україні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

В

Виноградова, Н. В. (2017) ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Оцінка впливу діяльності залізничного вузлу Одеса-Головна на стан навколишнього середовища». Masters thesis, ОДЕКУ.

Вісханова, Д. Г. (2019) Проблеми та перспективи розвитку діяльності Дунайського біосферного заповідника. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Г

Гривенко, В. В. (2020) Аналіз результативності природоохоронної діяльності органів місцевої влади. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Гуляк, В. О. (2020) Просторово-часові особливості забруднення атмосфери м. Одеса формальдегідом. UNSPECIFIED thesis, Одеку.

Галайда, О. Є. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Альтернативні джерела енергії – складова шляхів збереження довкілля». Masters thesis, ОДЕКУ.

Гончаров, В. В. (2017) Дипломна робота рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Громадська екологічна діяльність в Україні». Masters thesis, ОДЕКУ.

Горбенко, А. В. (2017) ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Поводження з відходами ТОВ «Виноградна долина». Masters thesis, ОДЕКУ.

Горенська, В. М. (2017) Особливості переходу України на засади сталого розвитку. Masters thesis, ОДЕКУ.

Голіней, І. В. (2017) Оцінка сучасного екологічного стану вод Одеської затоки. Masters thesis, ОДЕКУ.

Гайнов, К. М. (2016) Правове регулювання поводження з сільськогосподарськими відходами в Україні. Masters thesis, ОДЕКУ.

Галюрoва, Д. В. (2016) ДИПЛOМНА РOБOТА рівень вищoї oсвіти: «спеціаліст» на тему: Екoлoгo-правoві аспекти ствoрення і функціoнування націoнальних прирoдних парків України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Гвоздік, Н. В. (2016) ДИПЛOМНА РOБOТА рівень вищoї oсвіти: «спеціаліст» на тему: Прибережнo-мoрський екoкoридoр України: кoнцепція і прoблеми ствoрення. Masters thesis, ОДЕКУ.

Глущенко, О. А. (2018) Кваліфікаційна магістерська робота рівень вищої освіти: «магістр» на тему: «Правові аспекти землекористування в Україні». Masters thesis, ОДЕКУ.

Гега, М. Ф. (2018) Вплив зміни клімату на формування і розвиток екологічних проблем. Masters thesis, ОДЕКУ.

Гульпа, Т. А. (2019) Шляхи імплементації Директив екологічної складової Угоди про асоціацію з ЄС. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Горадзе, С. О. (2020) Екологічний стан морської прибережної зони Одеського регіону. UNSPECIFIED thesis, Одеку.

Д

Дмитрук, О. М. (2018) Аналіз антропогенних джерел забруднення р. Дніпро. Masters thesis, ОДЕКУ.

Дудник, О. В. (2017) Нормативно-правові засади захисту морських акваторій України від забруднення. Masters thesis, ОДЕКУ.

Дойжа, Г. Г. (2016) Шляхи забезпечення екологічної безпеки в Україні. Masters thesis, ОДЕКУ.

Дудник, В. В. (2018) Кваліфікаційна магістерська робота рівень вищої освіти: «магістр» на тему: «Політика України з лісокористування». Masters thesis, ОДЕКУ.

Довженко, І. О. (2018) Загально-середня екологічна освіта – базова складова збереження довкілля. Masters thesis, ОДЕКУ.

Дімов, В. С. (2018) Екологічний менеджмент життєвого циклу продукції. Masters thesis, ОДЕКУ.

Дмитрієнко, К. Ю. (2019) Світовий досвід створення і утримання природоохоронних територій. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Дяченко, Т. Е. (2022) Кваліфікаційна робота магістра "Аналіз господарського використання вод пониззя Дунаю". UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ж

Жосанар, А. В. (2017) Збереження довкілля – головне завдання міжнародного суспільства. Masters thesis, ОДЕКУ.

Жосанар, І. І. (2017) Перспективи реалізації Концепції зеленого офісу в Україні. Masters thesis, ОДЕКУ.

Жигафарова, К. В. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Об’єкти екологічних злочинів за кримінальним законодавством України». Masters thesis, ОДЕКУ.

З

Зубков, О. Є. (2018) Забруднення атмосферного повітря окисом вуглецю – джерела, проблеми, наслідки. Masters thesis, ОДЕКУ.

Заволока, Г. І. (2017) Вплив антропогенної діяльності на стан морських гідробіонтів. Masters thesis, ОДЕКУ.

Зелінський, О. О. (2016) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: Екологічні проблеми і шляхи збереження грунтів. Masters thesis, ОДЕКУ.

Завальський, О. В. (2019) Особливості правової відповідальності за екологічні правопорушення в України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Зайченко, М. Г. (2020) Рекреаційний потенціал як важливий природний ресурс Одеської області. UNSPECIFIED thesis, Одеку.

Залюбовська, А. М. (2020) Сучасний стан економіко-правового механізму екологічної політики України. UNSPECIFIED thesis, Одеку.

Зеликович, К. М. (2020) Аналіз причин системної кризи екосфери. UNSPECIFIED thesis, Одеку.

К

Корнійчук, О. М. (2020) Недоліки законодавства України щодо збереження природних ресурсів на заповідних територіях. UNSPECIFIED thesis, Одеку.

Кушнір, В. В. (2020) Системні підходи до регулювання рівня забруднення атмосферного повітря промислових міст. UNSPECIFIED thesis, Одеку.

Коробова, А.І. (2016) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Екологічні проблеми гірничодобувної промисловості». Masters thesis, ОДЕКУ.

Крайнюк, Р. В. (2018) Комплексна оцінка антропогенного впливу на екологічний стан морського середовища Одеського регіону. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кілініч, І. С. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Екологічна політика поводження з відходами електричного та електронного обладнання в Україні». Masters thesis, ОДЕКУ.

Кулакова, З. Е. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Лісові ресурси України – історичний аспект, стан і проблеми». Masters thesis, ОДЕКУ.

Кіфа, Ю. О. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Авіація як джерело антропогенного навантаження». Masters thesis, ОДЕКУ.

Керетів, С. М. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Екологічні проблеми водокористування харчової промисловості». Masters thesis, ОДЕКУ.

Козачок, І. В. (2017) Хотинський національний природний парк, його особливості і діяльність. Masters thesis, ОДЕКУ.

Коверняга, М. С. (2017) Геоморфологія і дренажний стік як екологічні чинники стану вод Одеського узбережжя. Masters thesis, ОДЕКУ.

Козьма, В. Ф. (2017) Методи дослідження екологічного стану прибережних вод Одеської затоки. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кравцова, І. О. (2017) Аналіз дієвості еколого-правових договірних відносин в Україні. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кручиніна, Л. В. (2016) Екологічне право як складова екологічної політики. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кривенко, В.С. (2016) ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Особливості забруднення атмосферного повітря м.Одеса двоокисом азоту». Masters thesis, ОДЕКУ.

Камінський, Л. Л. (2018) Стан забруднення атмосферного повітря м. Одеса діоксидом азоту. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кравченко, Я. С. (2018) Стан забруднення атмосферного повітря великих міст України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кічук, А. В. (2019) Рівень екологічної свідомості сучасної людини як важливий фактор збереження довкілля. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Калуян, О. В. (2022) Кваліфікаційна робота магістра "Характеристика та оцінка стану рекреаційних ресурсів Херсонської області". UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кравченко, А. І. (2021) Кваліфікаційна робота магістра "Інтегроване управління водними ресурсами за басейновим принципом в Україні". UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Л

Лисюк, К. О. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Шляхи формування екологічної мережі на урбанізованих територіях». Masters thesis, ОДЕКУ.

Лазуренко, М. В. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему:«Екологічні проблеми агропромислового комплексу України». Masters thesis, ОДЕКУ.

Лисань, О. В. (2016) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Проблеми і шляхи відтворення природно-ресурсного потенціалу природно-заповідного фонду». Masters thesis, ОДЕКУ.

Лук’яненко, М. С. (2018) Інформаційне забезпечення екологічної політики України. Masters thesis, ОДЕКУ.

М

Менш, Ю. Є. (2020) Аналіз відповідності ТОВ «Інтерджус» вимогам екологічного законодавства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Мунтян, І. О. (2020) Управління якістю морського середовища в рамках Євроінтеграції. UNSPECIFIED thesis, Одеку.

Молчанова, К. О. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: „Екологічні аспекти водокористування Миколаївської області”. Masters thesis, ОДЕКУ.

Марченко, Г. М. (2018) Раціональне природокористування - складова стратегії сталого розвитку. Masters thesis, ОДЕКУ.

Марченко, С. П. (2018) Просторовий розподіл концентрацій озону над територією України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Матюшенко, Н.О. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: „Запорізька АЕС як джерело забруднення навколишнього середовища”. Masters thesis, ОДЕКУ.

Михайлюк, Т. М. (2016) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Екологічні проблеми поводження зі специфічними відходами». Masters thesis, ОДЕКУ.

Мороз, Я. М. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Юридичні аспекти права власності на природні ресурси та об’єкти ». Masters thesis, ОДЕКУ.

Миргородська, Я. В. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Економіко-правовий механізм як головний чинник забезпечення природокористування в Україні». Masters thesis, ОДЕКУ.

Міназаєв, Т. А. (2018) Особливості упровадження концепції «зеленого кампусу» в закладах вищої освіти України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Матвієнко, А. Ф. (2021) Кваліфікаційна робота магістра "Державне управління екологічною безпекою в контексті європейської інтеграції України". UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Н

Наконечний, М. В. (2018) Екологічна політика окремих країн світу. Masters thesis, ОДЕКУ.

Никифорова, В. В. (2016) Проблеми і шляхи збереження біорізноманіття в Україні. Masters thesis, ОДЕКУ.

Нємцова, В. О. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Еколого-правове регулювання використання генної інженерії». Masters thesis, ОДЕКУ.

Нестер, О. П. (2019) Теоретичні та практичні аспекти урахування екосистемних послуг в управлінні природокористуванням. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

О

Обідова, А. Г. (2017) Магістерська кваліфікаційна робота на тему:«УЧАСТЬ ЄС В РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА». Masters thesis, ОДЕКУ.

Олійниченко, С. А. (2016) Дипломна робота: рівень вищoї oсвіти: «спеціаліст» на тему: Мoрські прирoдooхoрoнні oб’єкти України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Олефір, О.П. (2022) Кваліфікаційна робота магістра "Стан імплементації європейських вимог щодо зміни клімату та охорони озонового шару в Національне законодавство". UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

П

Петрик, В. В. (2018) Принципи інтегрованого управління водними ресурсами України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Полянський, В. В. (2018) Збереження земельних ресурсів – складова політики національної безпеки України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Плотнікова, О. О. (2017) ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат як джерело забруднення атмосферного повітря». Masters thesis, ОДЕКУ.

Піддубська, О. В. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему:«Екологічна безпека природно-ресурсного потенціалу України». Masters thesis, ОДЕКУ.

Павлишина, Т. М. (2016) Еколого-економічні аспекти земельної реформи. Masters thesis, ОДЕКУ.

Поліщук, Н. С. (2016) Природно-заповідна діяльність окремих країн Європейського Союзу. Masters thesis, ОДЕКУ.

Пампуха, Н. Ф. (2016) Дипломний проект рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Поводження з відходами ТОВ «Крокус». Masters thesis, ОДЕКУ.

Пожар, В. А. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Правові аспекти надрокористування в Україні». Masters thesis, ОДЕКУ.

Пoлiкaрпoвa, К. М. (2018) Національний природний парк "Джарилгацький" складова чорноморської екологічної мережі. Masters thesis, ОДЕКУ.

Пожарська, Є. А. (2018) Тилігульский лиман - екологічний стан, проблеми, шляхи їх вирішення. Masters thesis, ОДЕКУ.

Парпуланська, В. М. (2019) Проблеми створення і утримання природоохоронних територій в Україні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Пікул, О. В. (2019) Наслiдки видoбувнoї прoмислoвoстi на стан дoвкiлля. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Р

Руденко, І. Р. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Аналіз відповідності діяльності ТОВ «Ескаро-індастрі» екологічним вимогам». Masters thesis, ОДЕКУ.

Рибчинський, Л. М. (2017) Екологічні аспекти водневої енергетики. Masters thesis, ОДЕКУ.

Рашкован, М. В. (2016) Перспективи розвитку рекреаційної діяльності на приморських природно-заповідних територіях Одещини. Masters thesis, ОДЕКУ.

Романюк, В. В. (2016) Дипломна робота рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: Використання альтернативних джерел енергії – шлях до збереження довкілля. Masters thesis, ОДЕКУ.

Романець, О. В. (2019) Управління відходами в Україні у межах євроінтеграційного процесу. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Рябенко, Д. О. (2019) Стан забруднення атмосферного повітря м. Одеса формальдегідом. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

С

Сапко, О. М. (2020) Напрямки наукових досліджень України в Антарктиді. UNSPECIFIED thesis, Одеку.

Семенуха, В. І. (2020) Ядерна безпека в умовах перспективного розвитку атомної енергетики України. UNSPECIFIED thesis, Одеку.

Стукан, М. М. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Екологічний туризм – напрям діяльності природно-заповідних об’єктів». Masters thesis, ОДЕКУ.

Стьожко, Т. О. (2017) Шляхи розвитку використання рекреаційного потенціалу Одеського узбережжя. Masters thesis, ОДЕКУ.

Сержант, А. С. (2017) Правові основи співробітництва у сфері використання і охорони транскордонних вод. Masters thesis, ОДЕКУ.

Соручан, І. О. (2016) Дипломна робота рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: Екологічні аспекти транспортної інфраструктури. Masters thesis, ОДЕКУ.

Сичик, О. А. (2016) Дипломна робота рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Екологічна політика України з охорони і використання водних ресурсів». Masters thesis, ОДЕКУ.

Схабовський, В. А. (2018) Юридичні аспекти права людини на медичну допомогу. Masters thesis, ОДЕКУ.

Сторощук, Т. В. (2018) МАГІСТЕРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на тему: «Світовий досвід регулювання ринку земель та його використання в Україні». Masters thesis, ОДЕКУ.

Слига, С. В. (2018) Oцiнка якoстi вoд українськoї частини Дунаю iснуючими метoдами. Masters thesis, ОДЕКУ.

Стефанова, О. М. (2018) Антропогенні джерела забруднення Одеського узбережжя. Masters thesis, ОДЕКУ.

Т

Тарковський, М. М. (2018) МАГІСТЕРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на тему: «Просторовий розподіл концентрації діоксиду азоту над територією України». Masters thesis, ОДЕКУ.

Топало, В. В. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Шляхи відновлення земельних ресурсів України ». Masters thesis, ОДЕКУ.

Трахтенберг, І. М. (2017) КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА рівень вищої освіти: «магістр» на тему: «Еколого-економічні аспекти розвитку туристичної діяльності Нижньодністровського національного природного парку». Masters thesis, ОДЕКУ.

Тимощук, О. Д. (2016) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: „Екологічні аспекти водокористування в Україні”. Masters thesis, ОДЕКУ.

Трахтенберг, В. І. (2016) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Стратегія розвитку туристсько- рекреаційної діяльності у Нижньодністровському національному природному парку». Masters thesis, ОДЕКУ.

Тимощук, О. М. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Кіномистецтво як складова екологічного виховання і освіти». Masters thesis, ОДЕКУ.

Тижнева, К. С. (2019) Екологічні проблеми та переваги розвитку вітроенергетики. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ф

Федорова, Г. С. (2017) МАГІСТЕРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на тему: «Екологічні проблеми застосування біотехнологій та хімізації у сільському господарстві». Masters thesis, ОДЕКУ.

Філімінова, Є. О. (2018) Етапи формування та проблеми впровадження стратегічної екологічної оцінки в Україні. Masters thesis, ОДЕКУ.

Х

Хомченко, О. М. (2016) Дипломна робота рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: Екологічні і соціальні проблеми озера Сасик. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ц

Цехмейстер, Б. В. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Пропаганда екологічних знань – дієвий інструмент збереження довкілля». Masters thesis, ОДЕКУ.

Цандур, А. О. (2016) Дипломна робота рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: „Еколого-правові аспекти охорони і використання рослинних ресурсів”. Masters thesis, ОДЕКУ.

Цвєтковська, М. М. (2019) Аналіз виконання Україною міжнародних зобов’язань з охорони озонового шару. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ч

Чабан, К. А. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Екологічна складова інфраструктури залізниці». Masters thesis, ОДЕКУ.

Чуйко, О. О. (2016) Дипломна робота рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Вплив діяльності ВАТ «Одескабель» на стан атмосферного повітря м. Одеса ». Masters thesis, ОДЕКУ.

Черевко, М. А. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: „НПП «Азово-Сиваський» - природний потенціал, функціональна діяльність, проблеми”. Masters thesis, ОДЕКУ.

Чернова, К. О. (2021) Імплементація стандартів ЄС у сфері охорони атмосферного повітря в екологічне законодавство України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ш

Шидивар, Т. В. (2020) Аналіз дієвості процедури оцінки впливу на довкілля в Україні (на прикладі альтернативної енергетики). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Шарига, С. О. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Поводження з джерелами іонізуючого випромінювання в Україні». Masters thesis, ОДЕКУ.

Шумський, Д. Ю. (2016) Дипломна робота рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Сучасний стан, проблеми і перспективи використання пестицидів в Україні». Masters thesis, ОДЕКУ.

Шеремета, В. О. (2019) Наслідки діяльності гідроенергетики на стан довкілля. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Шкрум, З. І. (2021) Кваліфікаційна робота магістра "Вплив антропогенних джерел забруднення на стан р. Дністер". UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Щ

Щелчков, О. В. (2018) Кваліфікаційна магістерська робота рівень вищої освіти: «магістр» на тему: «Міжнародно-правове регулювання боротьби із злочинним забрудненням вод». Masters thesis, ОДЕКУ.

Я

Яковенко, Є. Б. (2020) Аналіз впливу військових дій на стан атмосферного повітря. Магістерська кваліфікаційна робота. UNSPECIFIED thesis, Одеку.

This list was generated on Sat May 18 08:05:59 2024 UTC.