Eprints Repo

Items where Subject is "Бакалаврські роботи"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | С | Т | Ч | Ш | Щ
Number of items at this level: 57.

І

Ісмаілов, Е. А. огли (2019) Екологічна політика республіки Азербайджан. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Іванов, П. В. (2019) Міжнародно–правове забезпечення збереження морського середовища. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

А

Арнаутова, Х. Д. (2019) Роль автотранспорту в забрудненні атмосферного повітря. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Б

Балдурська, І. О. (2019) Можливі шляхи зменшення антропогенного навантаження транспортної галузі. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Бушняк, О. В. (2019) Екологічні проблеми водних об’єктів Одеської області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Буртовий, І. Ю. (2020) Екологічні проблеми життєвого циклу люмінесцентних ламп. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Бабаджанов, М. (2021) Міжнародна правова охорона навколишнього середовища як шлях вирішення глобальних екологічних проблем. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Бекмурадов, Ільхам (2021) Природні території Одеської області як складові екологічної мережі. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Бойченко, А. О. (2021) Вплив якості питної води на здоров’я людини. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Білокаменський, К. О. (2022) Кваліфікаційна робота бакалавра на тему: Стан участі громадськості у прийняті екологічно значущих рішень в Україні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

В

Вітенчук, К. О. (2020) Екологічна оцінка якості вод річки Дунай в районі Ізмаїльського водозабору. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Вагабов, А. А. огли (2019) Роль сільського господарства в екологічних проблемах сучасності. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Внодченко, К. А. (2021) Правове регулювання охорони, використання та відтворення рослинного світу в Україні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Г

Гуляк, В. О. (2019) Полімерні відходи – екологічна проблема сучасності. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Галинський, К. О. (2021) Вплив діяльності підприємства ТОВ «Дельта Вілмар СНД» на морське середовище. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Галущенко, М. С. (2023) Кваліфікаційна робота бакалавра Наближення нормативно-правового регулювання поводження з відходами в Україні до європейських норм і правил. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Д

Дереневська, В. О. (2019) Місце України у світовій системі ядерної безпеки. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Диновський, Е. Г. (2023) Кваліфікаційна робота бакалавра Негативний вплив сміттєзвалищ та місць розміщення промислових відходів на природні екосистеми та здоров’я населення. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Довбиш, Р. Р. (2022) Кваліфікаційна робота бакалавра на тему: Оцінка якісного стану водних ресурсів басейну Південного Бугу. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Дяченко, Т. Е. (2021) Екологічні аспекти управління відходами полімерних матеріалів. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Дємєнчук, Д. О. (2021) Проблеми збереження зелених насаджень урбанізованих екосистем (на прикладі м. Одеса). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Е

Ермуратій, О. Ю. (2021) Аналіз туристично-рекреаційного потенціалу Придністров’я. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ж

Жмуд, Є. С. (2015) Етапи розвитку і проблеми діяльності деравної екологічної інспекції. Diploma thesis, ОДЕКУ.

Жовтоног, Т. В. (2021) Забруднювачі харчових продуктів: види та шкідливість для людей. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

З

Залюбовська, А. М. (2019) Роль місцевих органів влади в реалізації екологічної політики. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Заслоцька, Ю. С. (2019) Екологічні аспекти водних об’єктів України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Зеликович, К. М. (2019) Сучасні проблеми лісових ресурсів України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Змієнко, Д. М. (2020) Мікропластик – ще одна проблема сучасності. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Зайченко, М. Г. (2019) Рекреаційний потенціал Одеської області – стан і проблеми. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

К

Кравченко, А. І. (2020) Критерії інтегральної оцінки забруднення атмосферного повітря в Україні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Костюченко, О. І. (2019) Біологічна безпека – джерела, проблеми, шляхи вирішення. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кирилюк, Д. С. (2015) Охорона і природокористування транскордонних водних об'єктів України. Diploma thesis, ОДЕКУ.

Кушнір, В. В. (2019) Екологічні проблеми Придунайських озер. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Калуян, О. В. (2021) Екологічні проблеми управління відходами електричного та електронного обладнання. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ковтун, І. В. (2022) Кваліфікаційна робота бакалавра на тему: Роль об’єктів природно-заповідного фонду України як складової сталого розвитку регіону. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Л

Лавренюк, К. В. (2015) ДИПЛОМНА РОБОТА ОКР спеціаліст на тему: «ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ – СКЛАДОВА ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ». Diploma thesis, ОДЕКУ.

Ластівка, М. М. (2015) ОХОРОНА І ВИКОРИСТАННЯ НЕМАТЕРІАЛІЗОВАНИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ. Diploma thesis, ОДЕКУ.

Лавренюк, Т. А. (2021) Вплив діяльності підприємств харчової промисловості на стан довкілля. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

М

Мунтян, І. О. (2019) Інвазійні організми як загроза біорізноманіттю Чорного моря. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Мамедзаде, А. Я. огли (2019) Вплив зміни клімату на формування екологічних проблем. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Менш, Ю. Є. (2019) Екологічні проблеми поводження з твердими побутовими відходами. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Н

Носирєва, К. М. (2020) Екологія як тематика Римського клубу. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Нагієв, Т. В. огли (2019) Екологічні ризики морських перевезень нафтопродуктів. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Недашковська, К. Р. (2021) Особливості системи екологічного управління на м’ясопереробному підприємстві. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

О

Оруджова, Ю. В. (2022) Кваліфікаційна робота бакалавра на тему: Стан управління твердими побутовими відходами в Одеській області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

П

Подгурська, Є. Д. (2022) Кваліфікаційна робота бакалавра на тему: Шляхи вирішення проблем зміни клімату в Україні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

С

Скульський, В. В. (2019) Сучасний моніторинг парникових газів в Україні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Семенуха, В. І. (2019) Екологічні проблеми атомної енергетики. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Самойленко, В. О. (2021) Вплив електромагнітних полів на довкілля. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Т

Ткаченко, Л. М. (2019) Становлення і розвиток політики сталого розвитку. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Тимошенко, Д. С. (2020) Водні об’єкти Причорномор’я України – стан, проблеми, використання. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Томчук, Т. І. (2019) Шумове забруднення, як екологічна проблема урбанізованих територій. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Третьякова, В. В. (2019) Біопаливо - альтернативний енергетичний ресурс сучасності. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ч

Чернова, К. О. (2019) Система нормування антропогенного навантаження на атмосферне повітря в Україні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ш

Шидивар, Т. В. (2019) Імплементація Європейського законодавства з оцінки впливу на довкілля в Україні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Шкрум, З. І. (2020) Сучасний стан якості води пониззя Дністра. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Щ

Щербяк, Ю. С. (2021) Вплив на довкілля підприємств хімічного комплексу. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

This list was generated on Tue Jul 23 16:59:56 2024 UTC.