Eprints Repo

Items where Subject is "Доповіді та тези"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | В | Г | Р | Ч
Number of items at this level: 23.

А

Аркатов, Ю. Н. (2017) К вопросу об организации педагогического измерения : Збірник наукових праць. Вип. 1. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи», 30 жовтня 2017 р., Львів – Кєльце.

Аркатов, Ю. М. (2013) Інтегральна оцінка результатів тестового контролю : Збірник тез доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Управління якістю підготовки фахівців", 13-14 лютого 2013 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Аркатов, Ю. М. (2015) До питання про межу об’єктивності оцінки результату контрольного завдання : Збірник тез доповідей. In: Всеукраїнська науково-методична конференція "Управління якістю підготовки фахівців", 11-12 березня 2015 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

В

Воронежцева, А. А. and Черная, О. В. (2015) Овладение стратегиями социального взаимодействия как одно из педагогических условий воспитания студентов-иностранцев в вузе. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю "Навчання іноземних студентів в Україні: традиції, реалії, перспективи", 20-21 листопада 2015 р., Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна.

Воронежцева, А. А. and Черная, О. В. and Есаулова, А. В. (2020) Социокультурные и культурные факторы социокультурного контекста социальной адаптации студентов-иностранцев. Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи. Збірник наукових праць, 6 (6). pp. 31-36. ISSN 2663-9718

Воронежцева, А. А. and Есаулова, А. В. and Черная, О. В. (2020) Культурологический подход в процессе социального воспитания студентов-иностранцев в вузе. Сучасні тенденції розвитку освіти й науки проблеми та перспективи, 7 (7). pp. 71-75. ISSN 2663-9718

Воронежцева, А. А. and Черная, О. В. (2019) Содержание аффективного компонента социопрагматической компетентности студентов-иностранцев. Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи. Збірник наукових праць, 4 (1). pp. 38-42.

Воронежцева, А. А. and Черная, О. В. (2019) Содержание предметно-практического компонента социопрагматической компетентности студентов-иностранцев. Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи. Збірник наукових праць, 5. pp. 93-97. ISSN 2663-9718

Воронежцева, А. А. and Чорна, О. В. (2015) Студенти-іноземці як суб'єкт взаємодії культур : Збірник тез доповідей. In: Всеукраїнська науково-методична конференція "Управління якістю підготовки фахівців", 11-12 березня 2015 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Воронежцева, А. А. (2013) Труднощі соціальної адаптації студентів-іноземців до нового соціокультурного середовища: Збірник тез доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Управління якістю підготовки фахівців", 13-14 лютого 2013 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Г

Галич, Є. А. and Ярова, Г. С. (2019) Динаміка температурного режиму на півдні України. In: ХХI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії», 30 листопада 2019 р., Переяслав-Хмельницький, Україна.

Галич, Е. А. and Расторгуева, Т. Е. (2017) Особенности организации процесса обучения украинских и иностранных слушателей на этапе довузовской подготовки : Збірник наукових праць. Вип. 1. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи», 30 жовтня 2017 р., Львів – Кєльце.

Галич, Є. А. and Ярова, Г. С. (2019) Особливості температурного режиму на території Одеської області. In: Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії», 30 листопада 2019 р., Переяслав-Хмельницький, Україна.

Галич, Є. А. and Курган, В. (2019) Особливості режиму швидкості вітру на півдні України. DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF WORLD SCIENCE, 1. pp. 588-594.

Галич, Є. А. and Курган, В. (2019) Особливості вітрового режиму на півдні Україн. TOPICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE, 1. pp. 275-283.

Галич, Є. А. and Кирнасівська, Н. В. (2019) FEATURES OF ORGANIZING THE PROCESS OF TEACHING FOREIGN LISTENERS AT THE STAGE OF PRE-UNIVERSITY STUDYING. SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY, 1. pp. 661-665.

Галич, Є. А. and Куляс, К. А. (2019) Динаміка циркуляційних атмосферних процесів в регіоні Антарктичного півострову. SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY, 1. pp. 808-815.

Р

Расторгуева, Т. Е. and Галич, Е. А. and Кирнасовская, Н. В. (2016) О содержании и организации процесса обучения украинских и иностранных слушателей на этапе довузовской подготовки : Матеріали конференції. Вип. 25. In: XXV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії». Збірник наукових праць, 29–30 квітня 2016 р., Переяслав-Хмельницький.

Ч

Черная, О. В. and Воронежцева, А. А. (2017) Когнитивный компонент как один из структурных компонентов социопрагматической компетентности студентов-иностранцев : Збірник наукових праць. Вип. 1. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи», 30 жовтня 2017 р., Львів – Кєльце.

Черная, О. В. and Есаулова, А. В. (2020) Влияние факторов социопрагматического характера на успешность деятельности студентов-иностранцев в иноязычной культуре. Язык, культура и профессиональная коммуникация в современном обществе, 1 (1). pp. 178-185. ISSN 978-5-00078-346-7

Черная, О. В. and Есаулова, А. В. (2019) Процесс формирования социопрагматической компетентности студентов-иностранцев в вузе. Язык, культура и профессиональная коммуникация в современном обществе, 1. pp. 84-88.

Чорна, О. В. (2013) Програма виховання соціопрагматичної компетентності у студентів-іноземців: Збірник тез доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Управління якістю підготовки фахівців", 13-14 лютого 2013 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Черная, О. В. and Есаулова, А. В. and Бортникова, Т. Г. and Кузнецова, Е. В. (2019) Фонопрагматическая специфика речевых актов группы "ветотивы". Культура в зеркале языка и литературы: материалы Седьмой Международной научной конференции, 7. pp. 68-75. ISSN 978-5-00078-241-5

This list was generated on Tue Nov 29 07:05:03 2022 UTC.