Eprints Repo

Items where Subject is "Доповіді та тези"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: V | А | В | Г | Р | Ч
Number of items at this level: 25.

V

Voronezhceva, Alla and Chernaya, Olga (2022) Structural components of sociopragmatic competence of foreign students. In: VII International Scientific and Practical Conference “Innovative areas of solving problems of science and practice”, November 08 – 11, 2022, Oslo, Norway.

А

Аркатов, Ю. Н. (2017) К вопросу об организации педагогического измерения : Збірник наукових праць. Вип. 1. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи», 30 жовтня 2017 р., Львів – Кєльце.

Аркатов, Ю. М. (2013) Інтегральна оцінка результатів тестового контролю : Збірник тез доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Управління якістю підготовки фахівців", 13-14 лютого 2013 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Аркатов, Ю. М. (2015) До питання про межу об’єктивності оцінки результату контрольного завдання : Збірник тез доповідей. In: Всеукраїнська науково-методична конференція "Управління якістю підготовки фахівців", 11-12 березня 2015 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

В

Воронежцева, А. А. (2013) Труднощі соціальної адаптації студентів-іноземців до нового соціокультурного середовища: Збірник тез доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Управління якістю підготовки фахівців", 13-14 лютого 2013 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Воронежцева, А. А. and Черная, О. В. (2015) Овладение стратегиями социального взаимодействия как одно из педагогических условий воспитания студентов-иностранцев в вузе. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю "Навчання іноземних студентів в Україні: традиції, реалії, перспективи", 20-21 листопада 2015 р., Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна.

Воронежцева, А. А. and Черная, О. В. and Есаулова, А. В. (2020) Социокультурные и культурные факторы социокультурного контекста социальной адаптации студентов-иностранцев. Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи. Збірник наукових праць, 6 (6). pp. 31-36. ISSN 2663-9718

Воронежцева, А. А. and Есаулова, А. В. and Черная, О. В. (2020) Культурологический подход в процессе социального воспитания студентов-иностранцев в вузе. Сучасні тенденції розвитку освіти й науки проблеми та перспективи, 7 (7). pp. 71-75. ISSN 2663-9718

Воронежцева, А. А. and Черная, О. В. (2019) Содержание аффективного компонента социопрагматической компетентности студентов-иностранцев. Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи. Збірник наукових праць, 4 (1). pp. 38-42.

Воронежцева, А. А. and Черная, О. В. (2019) Содержание предметно-практического компонента социопрагматической компетентности студентов-иностранцев. Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи. Збірник наукових праць, 5. pp. 93-97. ISSN 2663-9718

Воронежцева, А. А. and Чорна, О. В. (2015) Студенти-іноземці як суб'єкт взаємодії культур : Збірник тез доповідей. In: Всеукраїнська науково-методична конференція "Управління якістю підготовки фахівців", 11-12 березня 2015 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Г

Галич, Е. А. and Расторгуева, Т. Е. (2017) Особенности организации процесса обучения украинских и иностранных слушателей на этапе довузовской подготовки : Збірник наукових праць. Вип. 1. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи», 30 жовтня 2017 р., Львів – Кєльце.

Галич, Є. А. and Ярова, Г. С. (2019) Динаміка температурного режиму на півдні України. In: ХХI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії», 30 листопада 2019 р., Переяслав-Хмельницький, Україна.

Галич, Є. А. and Ярова, Г. С. (2019) Особливості температурного режиму на території Одеської області. In: Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії», 30 листопада 2019 р., Переяслав-Хмельницький, Україна.

Галич, Є. А. and Курган, В. (2019) Особливості режиму швидкості вітру на півдні України. DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF WORLD SCIENCE, 1. pp. 588-594.

Галич, Є. А. and Курган, В. (2019) Особливості вітрового режиму на півдні Україн. TOPICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE, 1. pp. 275-283.

Галич, Є. А. and Кирнасівська, Н. В. (2019) FEATURES OF ORGANIZING THE PROCESS OF TEACHING FOREIGN LISTENERS AT THE STAGE OF PRE-UNIVERSITY STUDYING. SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY, 1. pp. 661-665.

Галич, Є. А. and Куляс, К. А. (2019) Динаміка циркуляційних атмосферних процесів в регіоні Антарктичного півострову. SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY, 1. pp. 808-815.

Глушкова, Н. М. and Воронежцева, А. А. (2024) Психологічні аспекти дистанційного та змішаного навчання в сучасних реаліях. In: The 11th International scientific and practical conference “Advanced technologies for the implementation of educational initiatives”, March 19 – 22, 2024, Boston, USA.

Р

Расторгуева, Т. Е. and Галич, Е. А. and Кирнасовская, Н. В. (2016) О содержании и организации процесса обучения украинских и иностранных слушателей на этапе довузовской подготовки : Матеріали конференції. Вип. 25. In: XXV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії». Збірник наукових праць, 29–30 квітня 2016 р., Переяслав-Хмельницький.

Ч

Черная, О. В. and Воронежцева, А. А. (2017) Когнитивный компонент как один из структурных компонентов социопрагматической компетентности студентов-иностранцев : Збірник наукових праць. Вип. 1. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи», 30 жовтня 2017 р., Львів – Кєльце.

Черная, О. В. and Есаулова, А. В. (2020) Влияние факторов социопрагматического характера на успешность деятельности студентов-иностранцев в иноязычной культуре. Язык, культура и профессиональная коммуникация в современном обществе, 1 (1). pp. 178-185. ISSN 978-5-00078-346-7

Черная, О. В. and Есаулова, А. В. (2019) Процесс формирования социопрагматической компетентности студентов-иностранцев в вузе. Язык, культура и профессиональная коммуникация в современном обществе, 1. pp. 84-88.

Черная, О. В. and Есаулова, А. В. and Бортникова, Т. Г. and Кузнецова, Е. В. (2019) Фонопрагматическая специфика речевых актов группы "ветотивы". Культура в зеркале языка и литературы: материалы Седьмой Международной научной конференции, 7. pp. 68-75. ISSN 978-5-00078-241-5

Чорна, О. В. (2013) Програма виховання соціопрагматичної компетентності у студентів-іноземців: Збірник тез доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Управління якістю підготовки фахівців", 13-14 лютого 2013 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

This list was generated on Thu Jun 20 11:34:25 2024 UTC.