Eprints Repo

Items where Subject is "Інші"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: G | S | Г | К | Л | С | Ф | Ч | Ш
Number of items at this level: 31.

G

Gavdzik, A. and Gajda, S. and Sofronkov, A. N. and Kurmashev, Sh. and Kalinchak, V. V. (2014) Corrosion of the building' s steel in the water-alcohol environtment : матеріали конференції. In: Міжнародна науково-практична конференція "Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві - освіта, наука, практика (SLA-2014)", 18-19 вересня 2014 р., Херсон - Херсонська державна морська академія.

S

Sofronkov, A. N. and Gajda, S. and Vasilieva, M. (2016) Fuel cells as perspective energy sources : материалы конференции. In: Topical areas of fundamental and applied research IX / IX международная научно-практическая конференция "Актуальные направления фундаментальных и прикладных исследований", 11-12 июля 2016 г., North Charleston, USA.

Sofronkov, A. N. and Vasilieva, M. and Kalinchak, V. V. (2015) High–temperature fuel cells, not precious metals as catalysts : матеріали конференції. In: II Міжнародна науково-практична конференція "Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві - освіта, наука, практика (SLA-2015)", 17-18 вересня 2015 р., Херсон - Херсонська державна морська академія.

Г

Гопченко, Є. Д. and Гриб, О. М. and Гриб, К. О. (2011) Зв’язок солоності та рівнів води Хаджибейського лиману й оцінка замулення водойми : збірник докладів та статей. In: Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми Чорного моря», 27-28 жовтня 2011 р., Інноваційно-інформаційний центр "ІНВАЦ", м. Одеса, Україна.

Гопченко, Є. Д. and Гриб, О. М. and Бєлов, В. В. and Гриб, К. О. and Медведєва, Ю. С. (2009) Аналіз сучасних морфометричних та деяких фізико-хімічних характеристик лиману Куяльник / За загальною редакцією В. М. Небрата. Збірник наукових статей Міжнародної науково-практичної конференції "Екологічні проблеми Чорного моря". pp. 63-65.

Гриб, О. М. and Нікітін, П. С. and Сімон, Г. М. and Гриб, К. О. (2015) Оцінка хімічного складу атмосферних опадів в районі Сухого лиману в 2014-2015 роках. Збірник наукових статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні соціально-екологічні проблеми Сухого лиману та шляхи їх вирішення» (17.10.2015 р.). pp. 81-84.

Гриб, О. М. and Лобода, Н. С. and Яров, Я. С. and Гриб, К. О. and Ренгач, О. В. and Марчук, О. В. (2017) Якість води малих річок на водозборах Хаджибейського та Куяльницького лиманів (Свинна, Малий і Великий Куяльник) в умовах водогосподарських перетворень в їх басейнах : збірник статей. In: Науково-практична конференція із міжнародною участю "Вода: проблеми та шляхи вирішення", 05-08 липня 2017 р., м. Рівне, Україна.

Гриб, О. М. and Терновий, П. А. and Гриб, К. О. and Сербов, М. Г. (2015) Оцінка хімічного складу та якості води центральної частини Сухого лиману в 2015 році. Збірник наукових статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні соціально-екологічні проблеми Сухого лиману та шляхи їх вирішення» (17.10.2015 р.). pp. 14-24.

К

Калинчак, В. В. and Черненко, А. С. and Федоренко, А. В. and Софронков, А. Н. (2015) Влияние пористости частицы катализатора на режимы работы датчика примесей горючих газов в воздухе : матеріали конференції. In: II Міжнародна науково-практична конференція "Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві - освіта, наука, практика (SLA-2015)", 17-18 вересня 2015 р., Херсон - Херсонська державна морська академія.

Калинчак, В. В. and Черненко, А. С. and Софронков, А. Н. and Селиванов, С. Е. and Годованюк, С. П. (2017) Зажигание и устойчивое горение холодных газовоздушных смесей на металлической нити (частице) катализатора : матеріали конференції. In: ІV Міжнародна науково-практична конференція "Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві - освіта, наука, практика (SLA-2017)", 14-16 вересня 2017 року, Херсон - Херсонська державна морська академія.

Костик, В. В. (2014) Мониторинг химического состава и свойств песка одесских пляжей. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Медицина: збірник наукових праць, 6. pp. 71-74.

Л

Лобода, Н. С. and Гопченко, Є. Д. and Тучковенко, Ю. С. and Гриб, К. О. and Килимник, О. М. and Гриб, О. М. (2012) Cучасний гідроекологічний стан та рекомендації по управлінню водно-сольовим режимом водойм екосистеми Хаджибейського лиману : збірник статей за матеріалами доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення», 12-14 вересня 2012 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С. and Тучковенко, Ю. С. and Гриб, К. О. and Килимник, О. М. and Бєлов, В. В. and Гриб, О. М. (2012) Сучасний гідроекологічний стан і проблеми водообміну в екосистемі гирлової ділянки річки Дністер та рекомендації щодо їх вирішення : збірник статей за матеріалами доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення», 12-14 вересня 2012 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

С

Скрылев, Л. Д. and Костик, В. В. and Бабинец, С. К. and Пурич, А. Н. (1984) Способ флотационной очистки промышленных сточных вод от тяжелых металлов. Информационный листок о научно-техническом достижении № 84-43. pp. 1-4.

Скрылев, Л. Д. and Пурич, А. Н. and Костик, В. В. and Бабинец, С. К. and Бельдий, М. Г. (1990) Флотационная очистка сточных вод гальванических производств. Информационный листок о научно-техническом достижении № 063-90. pp. 1-4.

Софронков, О. Н. and Калінчак, В. В. and Васильєва, М. Г. and Костік, В. В. and Гайда, С. (2016) Корозійна тривкість пресованого легованого нікелевого електрода у високотемпературному паливному елементі // Проблеми коррозії та протикорозійного захисту матеріалів. Спецвипуск журналу "Фізико-хімічна механіка матеріалів", Львів: Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, 11. pp. 107-109.

Софронков, А. Н. and Гавдзик, А. and Шевченко, В. Ф. and Костик, В. В. and Горличенко, М. Г. and Гриб, Е. А. (2015) Электроокисление осадков, образующихся после получения биотоплива : збірник наукових праць "Сучасні проблеми електрохімії: освіта, наука, виробництво". In: VII український з'їзд з електрохімії за участю закордонних вчених, 21-25 вересня 2015 р., Харків, ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Софронков, А. Н. and Васильева, М. Г. and Гриб, Е. А. and Калинчак, В. В. (2017) Перспективы применения топливных элементов на морском транспорте : матеріали конференції. In: ІV Міжнародна науково-практична конференція "Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві - освіта, наука, практика (SLA-2017)", 14-16 вересня 2017 року, Херсон - Херсонська державна морська академія.

Софронков, А. Н. and Васильева, М. Г. and Калинчак, В. В. and Гавдзик, А. and Гайда, С. (2015) Исследование высокотемпературного топливного элемента : матеріали конференції. In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві - освіта, наука, практика (SLA-2015)", 17-18 вересня 2015 р., Херсон - Херсонська державна морська академія.

Софронков, А. Н. and Костик, В. В. and Васильева, М. Г. (2017) Каталитическая активность окисленных Ni-Co сплавов, полученных электрохимическим путем : збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами VI міжнародної науково-практичної конференції 1 частина: «Осінні наукові читання». In: VI Міжнародна конференція «Осінні наукові читання», 31 жовтня 2017 р., Київ.

Скрылев, Л. Д. and Костик, В. В. and Пурич, А. Н. (1983) Способ очистки промышленных сточных вод от оксоанионов цветных металлов. Информационный листок о передовом производственно-техническом опыте № 102-83. Серия 17.3. pp. 1-4.

Софронков, А. Н. and Калинчак, В. В. and Васильева, М. Г. and Шевченко, С. В. (2016) Исследование оксида молибдена с добавками щелочных металлов в качестве катализатора кислородного электрода : збірник центру наукових публікацій «Велес», частина 1. In: ІI міжнародна науково-практична конференція: "Наука і сучасність: виклики глобалізації", 29 червня 2016 р., Київ.

Софронков, А. Н. and Васильева, М. Г. and Гавдзик, А. and Гайда, С. (2016) Применение металл-воздушных элементов в качестве источников энергии : матеріали конференції. In: ІII Міжнародна науково-практична конференція "Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві - освіта, наука, практика (SLA-2016)", 13-15 вересня 2016 р., Херсон - Херсонська державна морська академія.

Ситов, В. М. and Неверовський, І. П. and Гриб, О. М. and Сербова, З. Ф. and Гриб, К. О. and Сербов, М. Г. and Коморін, В. М. (2015) Мінливість показників хімічного складу та якості води південної частини Сухого лиману в 2010-2015 роках. Збірник наукових статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні соціально-екологічні проблеми Сухого лиману та шляхи їх вирішення» (17.10.2015 р.). pp. 72-80.

Ф

Федорова, Г. В. (2012) Методология фундаментальной дисциплины биогеохимии, изучаемой в высшей школе. Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі : збірник наукових праць, В. VII. pp. 196-202.

Федорова, Г. В. and Шепеліна, С. І. and Кострицька, Л. С. (2010) Загальна оцінка вмісту біогенних речовин, карбонат- і сульфат-йонів та макроелементів у водах Одеської області. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей. Государственная гидрометеорологическая служба Украины, 1 (11). pp. 152-159.

Федорова, Г. В. and Денисенко, О. О. (2016) Хімічний склад питних мінеральних вод монастирських джерел : збірник центру наукових публікацій «Велес», частина 1. In: ІI міжнародна науково-практична конференція: "Наука і сучасність: виклики глобалізації", 29 червня 2016 р., Київ.

Федорова, Г. В. and Степанова, К. Г. (2017) Використання метода флуктуючої асиметрії риб для визначення якості вод їх мешкання. Альманах науки, 4. pp. 5-7.

Федорова, Г. В. (2019) Биогеохимия как наука и учебная дисциплина в свете Discovery Science и ее современные реалии : сборник статей международной конференции. In: Proceedings of articles the international scientific conference "Advances of Science", 5 April 2019, Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv.

Ч

Черненко, А. С. and Калугин, В. В. and Калинчак, В. В. and Софронков, А. Н. (2013) О влиянии теплового излучения на характеристики каталитического горения малых содержаний горючих веществ в воздухе на частице катализатора : збірник наукових праць. In: XV Міжнародна науково-технічна конференція "Актуальні проблеми енергетики і екології", 9-11 жовтня 2013 р., Україна, м. Одеса, Одеська національна академія харчових технологій.

Ш

Шепелина, С. И. and Волкова, Г. С. and Федорова, Г. В. (2009) Биогеохимическая оценка состояния вод Одесской области. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей. Государственная гидрометеорологическая служба Украины, 2 (10). pp. 137-141.

This list was generated on Sun Dec 10 21:19:00 2023 UTC.