Елементи, в яких тема: "Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра хімії навколишнього середовища > Статті > Інші
Структура ОДЕКУ > Інститути та факультети > Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра хімії навколишнього середовища > Статті > Інші"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Творці | Тип елементу
Перейти до: G | I | S | Г | К | Л | С | Ф | Ч | Ш
Число елементів на цьому рівні: 33.

G

Gavdzik, A., Gajda, S., Sofronkov, A. N., Kurmashev, Sh., Kalinchak, V. V. (2014) Corrosion of the building' s steel in the water-alcohol environtment : матеріали конференції. In: Міжнародна науково-практична конференція "Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві - освіта, наука, практика (SLA-2014)", 18-19 вересня 2014 р., Херсон - Херсонська державна морська академія.

I

Illina, V. O., Kostik, V. V., Chernyakova, Yu. G. (2015) Гидродинамические характеристики газожидкостных систем, образующихся при диспергировании воздуха с помощью стеклянных фильтров шотта №4. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. с. 176. ISSN 2311-0899

S

Sofronkov, A. N., Gajda, S., Vasilieva, M. (2016) Fuel cells as perspective energy sources : материалы конференции. In: Topical areas of fundamental and applied research IX / IX международная научно-практическая конференция "Актуальные направления фундаментальных и прикладных исследований", 11-12 июля 2016 г., North Charleston, USA.

Sofronkov, A. N., Vasilieva, M., Kalinchak, V. V. (2015) High–temperature fuel cells, not precious metals as catalysts : матеріали конференції. In: II Міжнародна науково-практична конференція "Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві - освіта, наука, практика (SLA-2015)", 17-18 вересня 2015 р., Херсон - Херсонська державна морська академія.

Г

Гопченко, Є. Д., Гриб, О. М., Бєлов, В. В., Гриб, К. О., Медведєва, Ю. С. (2009) Аналіз сучасних морфометричних та деяких фізико-хімічних характеристик лиману Куяльник / За загальною редакцією В. М. Небрата. Збірник наукових статей Міжнародної науково-практичної конференції "Екологічні проблеми Чорного моря". с. 63-65.

Гопченко, Є. Д., Гриб, О. М., Гриб, К. О. (2011) Зв’язок солоності та рівнів води Хаджибейського лиману й оцінка замулення водойми : збірник докладів та статей. In: Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми Чорного моря», 27-28 жовтня 2011 р., Інноваційно-інформаційний центр "ІНВАЦ", м. Одеса, Україна.

Гриб, О. М., Лобода, Н. С., Яров, Я. С., Гриб, К. О., Ренгач, О. В., Марчук, О. В. (2017) Якість води малих річок на водозборах Хаджибейського та Куяльницького лиманів (Свинна, Малий і Великий Куяльник) в умовах водогосподарських перетворень в їх басейнах : збірник статей. In: Науково-практична конференція із міжнародною участю "Вода: проблеми та шляхи вирішення", 05-08 липня 2017 р., м. Рівне, Україна.

Гриб, О. М., Нікітін, П. С., Сімон, Г. М., Гриб, К. О. (2015) Оцінка хімічного складу атмосферних опадів в районі Сухого лиману в 2014-2015 роках. Збірник наукових статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні соціально-екологічні проблеми Сухого лиману та шляхи їх вирішення» (17.10.2015 р.). с. 81-84.

Гриб, О. М., Терновий, П. А., Гриб, К. О., Сербов, М. Г. (2015) Оцінка хімічного складу та якості води центральної частини Сухого лиману в 2015 році. Збірник наукових статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні соціально-екологічні проблеми Сухого лиману та шляхи їх вирішення» (17.10.2015 р.). с. 14-24.

Гриб, О. М., Яров, Я. С., Гриб, К. О. (2016) Хімічний склад та якість вод у басейні Куяльницького лиману в умовах водогосподарської діяльності : матеріали конференції. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених "Сучасний стан та якість навколишнього середовища окремих регіонів", 1-3 червня 2016 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

К

Калинчак, В. В., Черненко, А. С., Софронков, А. Н., Селиванов, С. Е., Годованюк, С. П. (2017) Зажигание и устойчивое горение холодных газовоздушных смесей на металлической нити (частице) катализатора : матеріали конференції. In: ІV Міжнародна науково-практична конференція "Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві - освіта, наука, практика (SLA-2017)", 14-16 вересня 2017 року, Херсон - Херсонська державна морська академія.

Калинчак, В. В., Черненко, А. С., Федоренко, А. В., Софронков, А. Н. (2015) Влияние пористости частицы катализатора на режимы работы датчика примесей горючих газов в воздухе : матеріали конференції. In: II Міжнародна науково-практична конференція "Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві - освіта, наука, практика (SLA-2015)", 17-18 вересня 2015 р., Херсон - Херсонська державна морська академія.

Костик, В. В. (2014) Мониторинг химического состава и свойств песка одесских пляжей. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Медицина: збірник наукових праць, 6. с. 71-74.

Л

Лобода, Н. С., Гопченко, Є. Д., Тучковенко, Ю. С., Гриб, К. О., Килимник, О. М., Гриб, О. М. (2012) Cучасний гідроекологічний стан та рекомендації по управлінню водно-сольовим режимом водойм екосистеми Хаджибейського лиману : збірник статей за матеріалами доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення», 12-14 вересня 2012 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С., Тучковенко, Ю. С., Гриб, К. О., Килимник, О. М., Бєлов, В. В., Гриб, О. М. (2012) Сучасний гідроекологічний стан і проблеми водообміну в екосистемі гирлової ділянки річки Дністер та рекомендації щодо їх вирішення : збірник статей за матеріалами доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення», 12-14 вересня 2012 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

С

Ситов, В. М., Неверовський, І. П., Гриб, О. М., Сербова, З. Ф., Гриб, К. О., Сербов, М. Г., Коморін, В. М. (2015) Мінливість показників хімічного складу та якості води південної частини Сухого лиману в 2010-2015 роках. Збірник наукових статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні соціально-екологічні проблеми Сухого лиману та шляхи їх вирішення» (17.10.2015 р.). с. 72-80.

Скрылев, Л. Д., Костик, В. В., Бабинец, С. К., Пурич, А. Н. (1984) Способ флотационной очистки промышленных сточных вод от тяжелых металлов. Информационный листок о научно-техническом достижении № 84-43. с. 1-4.

Скрылев, Л. Д., Костик, В. В., Пурич, А. Н. (1983) Способ очистки промышленных сточных вод от оксоанионов цветных металлов. Информационный листок о передовом производственно-техническом опыте № 102-83. Серия 17.3. с. 1-4.

Скрылев, Л. Д., Пурич, А. Н., Костик, В. В., Бабинец, С. К., Бельдий, М. Г. (1990) Флотационная очистка сточных вод гальванических производств. Информационный листок о научно-техническом достижении № 063-90. с. 1-4.

Софронков, А. Н., Васильева, М. Г., Гавдзик, А., Гайда, С. (2016) Применение металл-воздушных элементов в качестве источников энергии : матеріали конференції. In: ІII Міжнародна науково-практична конференція "Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві - освіта, наука, практика (SLA-2016)", 13-15 вересня 2016 р., Херсон - Херсонська державна морська академія.

Софронков, А. Н., Васильева, М. Г., Гриб, Е. А., Калинчак, В. В. (2017) Перспективы применения топливных элементов на морском транспорте : матеріали конференції. In: ІV Міжнародна науково-практична конференція "Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві - освіта, наука, практика (SLA-2017)", 14-16 вересня 2017 року, Херсон - Херсонська державна морська академія.

Софронков, А. Н., Васильева, М. Г., Калинчак, В. В., Гавдзик, А., Гайда, С. (2015) Исследование высокотемпературного топливного элемента : матеріали конференції. In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві - освіта, наука, практика (SLA-2015)", 17-18 вересня 2015 р., Херсон - Херсонська державна морська академія.

Софронков, А. Н., Гавдзик, А., Шевченко, В. Ф., Костик, В. В., Горличенко, М. Г., Гриб, Е. А. (2015) Электроокисление осадков, образующихся после получения биотоплива : збірник наукових праць "Сучасні проблеми електрохімії: освіта, наука, виробництво". In: VII український з'їзд з електрохімії за участю закордонних вчених, 21-25 вересня 2015 р., Харків, ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Софронков, А. Н., Калинчак, В. В., Васильева, М. Г., Шевченко, С. В. (2016) Исследование оксида молибдена с добавками щелочных металлов в качестве катализатора кислородного электрода : збірник центру наукових публікацій «Велес», частина 1. In: ІI міжнародна науково-практична конференція: "Наука і сучасність: виклики глобалізації", 29 червня 2016 р., Київ.

Софронков, А. Н., Костик, В. В., Васильева, М. Г. (2017) Каталитическая активность окисленных Ni-Co сплавов, полученных электрохимическим путем : збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами VI міжнародної науково-практичної конференції 1 частина: «Осінні наукові читання». In: VI Міжнародна конференція «Осінні наукові читання», 31 жовтня 2017 р., Київ.

Софронков, О. Н., Калінчак, В. В., Васильєва, М. Г., Костік, В. В., Гайда, С. (2016) Корозійна тривкість пресованого легованого нікелевого електрода у високотемпературному паливному елементі // Проблеми коррозії та протикорозійного захисту матеріалів. Спецвипуск журналу "Фізико-хімічна механіка матеріалів", Львів: Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, 11. с. 107-109.

Ф

Федорова, Г. В. (2012) Методология фундаментальной дисциплины биогеохимии, изучаемой в высшей школе. Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі : збірник наукових праць, В. VII. с. 196-202.

Федорова, Г. В. (2019) Биогеохимия как наука и учебная дисциплина в свете Discovery Science и ее современные реалии : сборник статей международной конференции. In: Proceedings of articles the international scientific conference "Advances of Science", 5 April 2019, Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv.

Федорова, Г. В., Денисенко, О. О. (2016) Хімічний склад питних мінеральних вод монастирських джерел : збірник центру наукових публікацій «Велес», частина 1. In: ІI міжнародна науково-практична конференція: "Наука і сучасність: виклики глобалізації", 29 червня 2016 р., Київ.

Федорова, Г. В., Степанова, К. Г. (2017) Використання метода флуктуючої асиметрії риб для визначення якості вод їх мешкання. Альманах науки, 4. с. 5-7.

Федорова, Г. В., Шепеліна, С. І., Кострицька, Л. С. (2010) Загальна оцінка вмісту біогенних речовин, карбонат- і сульфат-йонів та макроелементів у водах Одеської області. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей. Государственная гидрометеорологическая служба Украины, 1 (11). с. 152-159.

Ч

Черненко, А. С., Калугин, В. В., Калинчак, В. В., Софронков, А. Н. (2013) О влиянии теплового излучения на характеристики каталитического горения малых содержаний горючих веществ в воздухе на частице катализатора : збірник наукових праць. In: XV Міжнародна науково-технічна конференція "Актуальні проблеми енергетики і екології", 9-11 жовтня 2013 р., Україна, м. Одеса, Одеська національна академія харчових технологій.

Ш

Шепелина, С. И., Волкова, Г. С., Федорова, Г. В. (2009) Биогеохимическая оценка состояния вод Одесской области. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей. Государственная гидрометеорологическая служба Украины, 2 (10). с. 137-141.

Цей список був створений у Sun Apr 18 21:45:23 2021 MSK.