Eprints Repo

Items where Subject is "Фахові видання України"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | L | P | S | Б | В | К | Л | Н | О | П | С | Т | Х | Ш
Number of items at this level: 57.

B

Burgaz, М. (2019) Spatial distribution, dimensional-mass and age structure of dab of the gloss Platichthys Luscus population of Shabolatsk Liman. Scientific Journal «ScienceRise:Biological Science», 2 (17). pp. 18-23.

Burgaz, М. І. and Matvienko, T. I. and Bezik, K. I. and Soborova, O. M. (2019) The current state of fish market in Ukraine. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences, 2 (3). pp. 6-10. ISSN 2617-6149

Burgaz, М. І. and Matviienko, Т. І. and Soborova, O. M. and Bezyk, К. І. and Kudelina, O. Y. (2019) The current state of fishing and extracting the living aquatic resources in the Black Sea region of Ukraine. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences, 2 (3). pp. 23-27. ISSN 2617-6149

Burgaz, М. І. and Matviienko, Т. І. and Soborova, O. M. and Bezyk, К. І. and Kudelina, O. Y. and Lichna, A. I. (2020) Modern state of fish and fishery products export in Ukraine. Ukrainian Journal of Veterinary and Agrikulturat Siences, 3 (1). pp. 21-26. ISSN 2617-6149

Burhaz, М. І. and Matvienko, T. I. and Bezik, К. І. and Lichna, A. I. (2021) Evaluation of the state of industrial water bioresources in fish areas of Ukraine. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences, 4 (3). pp. 68-75. ISSN 2617-6149

Burhaz, М. І. and Matviienko, Т. І. (2023) The current state of extracting and consuming aquatic bioresources in Ukraine. Водні біоресурси (1(13)). pp. 7-24. ISSN 2663-5283

Burhaz, М. І. and Matviienko, Т. І. and Soborova, O. M. and Sydorak, R. V. and Bezyk, К. І. and Lichna, A. I. and Kudelina, O. Yu. (2021) Regulation of fish resources rational using on the territory of the NNP "BUG GARD". Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural sciences, 23 (94). pp. 106-110. ISSN 2519–2698 (print); 2707‐5834 (online)

L

Lichna, A. I. and Bezyk, К. І. and Kudelina, O. Y. (2023) Analysis of FAO data on the global fisheries and aquaculture production volume. Водні біоресурси (1(13)). pp. 188-197. ISSN 2663-5283

P

Pentilyuk, R. S. and Soborova, O. M. and Kudelina, O. Yu. (2019) Assessment of the marine environment quality by the methods of bioindication and biotesting on the example of the Odesa region. Водні біоресурси та аквакультура, 1 (1). pp. 97-108. ISSN 2663-5283

S

Soborova, O. M. and Burgaz, М. І. (2019) Assessment of fish productivity of the Yaski fishery for forming a special commercial fishery. Таврійський науковий вісник, 110 (Ч. 2). pp. 216-221. ISSN 2226-0099

Soborova, O. M. and Sydorak, R. V. and Kudelina, O. Y. (2023) Assessing the fish and fish product quality and the consumer preferences of Ukrainians at the Odesa fish and fish product market. Водні біоресурси, 1 (13). pp. 95-108. ISSN 2663-5283

Б

Бургаз, М. І. and Матвієнко, Т. І. and Соборова, О. М. and Безик, К. І. (2020) Сучасний стан кормової бази та іхтіофауни Балтського водосховища (DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.111.33). Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки, 111. pp. 245-250. ISSN 2226-0099

Бургаз, М. І. and Матвієнко, Т. І. (2018) Рибогосподарське використання озера Кагул. Таврійський науковий вісник Сільськогосподарські науки, 103. pp. 251-255. ISSN 2226-0099

Бургаз, М. І. and Матвієнко, Т. І. (2019) Промислова іхтіофауна та рибогосподарське використання озера Катлабух. Таврійський науковий вісник. Сільськогосподарські науки, 107. pp. 322-327. ISSN 2226-0099

Бургаз, М. И. (2017) Уменьшение органического загрязнения мелководних акваторий солоноватоводних лиманов при выращивания риб в садках в поликультуре. Рибогосподарська наука України, 2. pp. 29-36. ISSN 2075-1508

Бургаз, М. И. and Шекк, П. В. (2017) Характеристика питания кефалевих рыб в Шаболатском лимане. ScienceRise: Biological Science, 4 (7). pp. 21-26. ISSN 2519-8017

Бургаз, М. І. and Матвієнко, Т. І. and Соборова, О. М. and Сидорак, Р. В. and Безик, К. І. and Лічна, А. І. (2021) Regulation of fish resources rational using on the territory of the NNP “BUG GARD”. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 23 (94). pp. 106-110. ISSN 2707‐5834

Бургаз, О. А. and Бургаз, М. І. and Кротов, С. А. (2023) Любительське рибальство як напрямок розвитку рекреаційної діяльності об'єктів природно-заповідного фонду України (на прикладі Нижньодністровського національного природного парку). Екологічні науки, 4(49). pp. 171-176. ISSN 2306-9716

В

Вовченко, В. О. and Пентилюк, С. І. and Пентилюк, Р. С. (2015) Перспективні напрямки вологої годівлі. Таврійський науковий вісник, 93. pp. 92-98. ISSN 2226-0099

Вовченко, Б. О. and Пентилюк, С. І. and Пентилюк, Р. С. (2012) Вплив пробіотичного препарату на молочну продуктивність овець. Таврійський науковий вісник, 81. pp. 235-238. ISSN 2226-0099

К

Крюкова, М. І. and Шекк, П. В. (2010) Oценка кормовой базы и перспектива использования Шаболатского лимана для пастбищной марикультуры. Вісник Запорізького національного університету, 1. pp. 126-135. ISSN 2410-0943

Кулакова, И. И. and Торгонская, О. А. (2000) Нематоды Григорьевского лимана и их некоторые функциональные характеристики. In: Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа: сборник научных трудов. МГИ НАН Украины, Севастополь, pp. 412-418.

Л

Ляшенко, Г. В. and Соборова, О. М. and Ляшенко, В. О. (2016) Агроекологічна модель формування якості врожаю винограду. Фізична географія та геоморфологія, 2(82). pp. 110-116. ISSN 0868-6939

Ляшенко, Г. В. and Соборова, О. М. (2016) Моделювання формування продуктивності винограду технічних сортів в Північному Причорноморї за різних агрометеорологічних умов. Фізична географія та геоморфологія, 4(84). pp. 98-105. ISSN 0868-6939

Ляшенко, Г. В. and Соборова, О. М. (2017) Моделювання формування якості винограду технічних сортів під впливом агрометеорологічних умов в Північному Причорномор`ї. Фізична географія та геоморфологія, 1 (85). pp. 113-121. ISSN 0868-6939

Лянзберг, О. В. and Пентилюк, Р. С. (2012) Рибницько-біологічні особливості вирощування посадкового матеріалу коропових риб. Таврійський науковий вісник, 80. pp. 235-241. ISSN 2226-0099

Н

Найдіч, О. В. and Хохлов, С. М. (2011) Деякі структурні особливості розвитку зародків в костистих риб. Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки, 76. pp. 267-276. ISSN 2226-0099

Найдіч, О. В. and Оніщенко, О. В. (2010) Санітарно-мікробіологічний моніторинг прибережних чорноморських риб, які реалізуютьна на ринках м. Одеси. Проблеми зооінженерії та ветиринарної медицини, 21. pp. 290-294.

О

Онищенко, О. В. and Розум, Є. Ю. and Найдіч, О. В. (2011) Санітарно-мікробіологічний контроль промислової риби, яка реалізується на агропромислових ринках, за обсеменінням бактеріями групи кишкової палички. Аграрний вісник Причорномор'я : збірник наукових праць, 42 (1). pp. 52-55.

П

Пукало, П. Я. and Шекк, П. В. (2019) Паразитарні хвороби риб у ставах господарств Львівського облрибкомбінату. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, т. 20 (83). pp. 141-144. ISSN 2518-7554

Пентилюк, Р. С. and Соборова, О. М. and Куделіна, О. Ю. (2019) Оцінка якості морського середовища методами біоіндикації та біотестування на прикладі Одеського регіону. Водні біоресурси та аквакультура (1). pp. 97-107. ISSN 2663-5283

Пилипенко, Ю. В. and Пентилюк, Р. С. (2012) Особливості створення стабільних гідроекосистем штучного походження на малих водосховищах. Таврійський науковий вісник, 78 (ч. 2). pp. 348-353. ISSN 2226-0099

С

Соборова, О. М. (2018) Актуальні аспекти біопродуктивності вод Одеської затоки. Водні біоресурси та аквакультура.

Соборова, О. М. (2018) Актуальні аспекти евтрофікації вод Одеської затоки. Водні біоресурси та аквакультура, 2. pp. 68-78. ISSN 2663-5283

Т

Тучковенко, Ю. С. and Сапко, О. Ю. and Тучковенко, О. А. (2020) Характеристика станцій біологічного очищення стічних вод міста Одеса як джерел біогенного забруднення морського середовища в сучасний період. Український гідрометеорологічний журнал, 25. pp. 127-135. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Тучковенко, Ю. С. and Тучковенко, О. А. and Богатова, Ю. І. (2015) Сучасний гідрохімічний режим Тилігульського лиману. Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім.В.Гнатюка. Сер. Біологія. Спец. вип.: Гідроекологія, 3-4 (64). pp. 660-664.

Тучковенко, Ю. С. and Иванов, В. А. and Тучковенко, О. А. (2012) Моделирование водообмена Тилигульского лимана с Черным морем. Морской гидрофизический журнал, 5. pp. 42-58. ISSN 0233-7584

Тучковенко, Ю. С. and Торгонская, О. А. (2006) Концепция развития модели качества вод северо – западной части Черного моря. Вісник Одеського державного екологічного університету, 2. pp. 215-223. ISSN 2311-0899

Тучковенко, Ю. С. and Торгонская, О. А. (2006) Адаптация численной гидротермодинамической модели МЕССА к условиям северо – западного шельфа Черного моря. Український гідрометеорологічний журнал, 1. pp. 209-219. ISSN 2311-0902

Тучковенко, Ю. С. and Адобовский, В. В. and Тучковенко, О. А. and Гриб, О. Н. (2011) Cовременный гидрологический режим и динамика вод Тилигульского лимана. Український гідрометеорологічний журнал, 9. pp. 192-209. ISSN 2311-0902

Тучковенко, Ю. С. and Тучковенко, О. А. (2018) Модель эвтрофикации морских и лиманных экосистем северо-западного Причерноморья. Український гідрометеорологічний журнал, 21. pp. 75-89. ISSN 2311-0902

Тучковенко, Ю. С. and Адобовский, В. В. and Тучковенко, О. А. (2014) Характеристика изменчивости термохалинных условий Тилигульского лимана в современный период. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 197-204. ISSN 2311-0899

Тучковенко, Ю. С. and Богатова, Ю. И. and Тучковенко, О. А. (2015) Гидрохимический режим Тилигульского лимана в современный период. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 126-133. ISSN 2311-0899

Х

Хохлов, С. М. and Бургаз, М. І. (2015) Динаміка вмісту важких металів в тканинах мідій (Mytilus galloprovincialis) з акваторій станції біологічного очищення "Південна". Аграрний вісник Причорномор'я, 77. pp. 110-113. ISSN 2313-092X

Хохлов, С. М. and Крюкова, М. І. and Романенко, К. І. (2013) Структурні особливості ендотеріального шару артеріоло-венуальних аностомозів кровоносної сіткиплавального міхура коропових риб. Аграрний вісник Причорномор'я, 68. pp. 301-305.

Ш

Шекк, П. В. and Бургаз, М. І. (2019) Особливості живлення представників Gobiidae Шаболатського лиману в умовах антропогенних змін водойми. Водні біоресурси та аквакультура. pp. 75-85. ISSN 2311-2241

Шекк, П. В. and Астафуров, Ю. О. (2017) Влияние состава рациона и условий выращивания на проявление каннибализма у восточной пресноводной креветки Macrobrachium Nipponense (Dе Haan, 1849). Рибогосподарська наука України, 2. pp. 49-59. ISSN 2075-1508

Шекк, П. В. (2015) Изменение видового состава ихтиофауны Хаджибейского лимана под действием антропогенных факторов и пути её целенаправленного формирования. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2(302). pp. 78-84. ISSN 1729-360X

Шекк, П. В. (2018) Паразитарні хвороби риб у ставах господарств Львівського облрибкомбінату. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, 1. pp. 141-144. ISSN 2518-7554

Шекк, П. В. and Бургаз, М. І. (2019) Зміна просторового розподілу в іхтіоценозі Шаболатського лиману в процесі його антропогенної трансформації. Науковий журнал «ScienceRise: Biological Science», 4 (19). ISSN 2519-8017

Шекк, П. В. and Бургаз, М. І. (2017) Зменшення органічного забруднення мілководних акваторій солонуватоводних лиманів при вирощуванні риб в садках в полікультурі. Рибогосподарська наука України, 2. pp. 29-39. ISSN 2075-1508

Шекк, П. В. (2015) Изменение видового состава ихтиофауны Хаджибейского лимана под действием антропогенных факторов и пути её целенаправленного формирования. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 1. pp. 76-82. ISSN 1729-360X

Шекк, П. В. (2015) Формування ремонтно-маточних стад кефалей (Mugil cephalus L., Liza aurata Risso, L. saliens Risso) в умовах північно-західного Причорномор’я. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, 1153 (Вип.24). pp. 95-102. ISSN 2410-0943

Шекк, П. В. (2015) Ихтиофауна водоемов Национального природного парка "Тузловские лиманы" и ее рыбохозяйственное использование. Рибогосподарська наука України, 2. pp. 5-19.

Шекк, П. В. (2013) Вирощування кефалевих та камбалових риб в басейнах та ізольованих ділянках лагун. Рибогосподарська наука України, 2. pp. 18-25. ISSN 2075-1508

Шекк, П. В. (2015) Екологічні чинники формування природної продуктивності водойм північно-західного Причорномор’я. Науково-практичний журнал. Екологічні науки, 1 (8). pp. 45-53. ISSN 2306-9716

Шекк, П. В. and Бургаз, М. І. (2022) Інтродуценти приморських лиманів Північно-Західного Причорномор’я. Водні біоресурси та аквакультура, 1 (11). pp. 32-47. ISSN 2663-5283

This list was generated on Mon Dec 11 08:01:58 2023 UTC.