Елементи, в яких тема: "Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра водних біоресурсів та аквакультури > Статті > Фахові видання України"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Творці | Тип елементу
Перейти до: Б | В | К | Л | М | Н | О | П | С | Т | Х | Ш
Число елементів на цьому рівні: 33.

Б

Бургаз, М.І., Шекк, П.В. (2018) Снижение органического загрязнения мелководных акваторий при садковом выращивании рыб. I Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів", 1. с. 62-64.

Бургаз, М.І., Шекк, П.В. (2017) Особенности питания и пищевые взаимоотношения кефалевых рыб в Шаболатском лимане как фактор,определяющий стратегию их пастбищного выращивания. Матеріали X міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології", 1. с. 382-385.

В

Вовченко, Б.О., Пентилюк, С.І., Пентилюк, Р.С. (2012) Вплив пробіотичного препарату на молочну продуктивність овець. Таврійський науковий вісник, 81. с. 235-238.

К

Кулакова, И. И., Торгонская, О. А. (2000) Нематоды Григорьевского лимана и их некоторые функциональные характеристики. In: Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа: сборник научных трудов. МГИ НАН Украины, Севастополь, с. 412-418.

Л

Лянсберг, О.В., Пентилюк, Р.С. (2012) Рибницько-біологічні особливості вирощування посадкового матеріалу коропових риб. Таврійський науковий вісник, 80. с. 235-241.

М

Матвієнко, Т.І. (2016) Вирощування риб в умовах замкнутого водозабезпечення. Матеріали IX Міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології", 1. с. 173-177.

Матвієнко, Т.І., Безик, К.І, Шекк, П.В., Бургаз, М.І., Пентилюк, Р.С., Тучковенко, О.А., Соборова, О.М. (2018) Сучасний стан іхтіоценозу Хаджибейського лиману. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених "Водні біоресурси та аквакультура", 1. с. 14-18.

Матвієнко, Т.І., Бургаз, М.І. (2016) Перспективи рибогосподарського використання малих водойм Одеської області. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції Сучасні проблеми Теоретичної і практичної іхтіології, 1. с. 33-37.

Матвієнко, Т.І., Бургаз, М.І., Пентилюк, Р.С., Соборова, О.М., Шекк, П.В., Тучковенко, О.А., Безик, К.І. (2018) Сучасний стан іхтіоценозу Тилігульського лиману. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених "Водні біоресурси та аквакультура", 1. с. 170-174.

Матвієнко, Т.І., Бургаз, М.І., Шекк, П.В., Пентилюк, Р.С., Тучковенко, О.А., Соборова, О.М., Безик, К.І. (2018) Сучасний стан іхтіоценозу Шаболатського лиману. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених "Водні біоресурси та аквакультура", 1. с. 32-35.

Н

Найдіч, О.В., Оніщенко, О.В. (2010) Санітарно-мікробіологічний моніторинг прибережних чорноморських риб,які реалізуютьна на ринках м.Одеси. Проблеми зооінженерії та ветиринарної медицини, 21. с. 290-294.

Найдіч, О.В., Хохлов, С.М. (2011) Деякі структурні особливості розвитку зародків в костистих риб. Таврійський науковий вісник, 76. с. 267-276.

О

Онищенко, О.В., Розум, Є.Ю., Найдіч, О.В. (2011) Санітарно-мікробіологічний контроль промислової риби, яка реалізуеться на агропромислових ринках, за обсеменінням бактеріями групи кишкової палички. Аграрний вісник Причорномор'я, 42 (1). с. 52-55.

П

Пентилюк, Р.С., Пилипенко, Ю.В. (2012) Особливості створення стабільних гідроекосистем штучного походження на малих водосховищах. Таврійський науковий вісник, 78 ч.2. с. 348-353.

Пентилюк, Р.С., Соборова, О.М. (2018) Актуальні проблеми та перспективи розвитку рибного господарства. Міжнародна науково-практична конференція, 1. с. 485-490.

С

Соборова, О.М. (2016) Значення поживних речовин в раціоні риб. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології, 1. с. 240-243.

Соборова, О.М., Ляшенко, Г. В. (2017) Моделювання формування якості винограду технічних сортів під впливом агрометеорологічних в північному причорномор'ї. Фізична географія та геоморфологія, 1(85). с. 113-119. ISSN 0868-6939

Соборова, О.М., Ляшенко, Г. В., Ляшенко, В. О. (2016) Агроекологічна модель формування якості врожаю винограду. Науковий збірник фізична географія та геоморфологія, 2()82. с. 110-117.

Соборова, О.М., Пентилюк, Р.С. (2018) Актуальні проблеми та перспективи розвитку рибного господарства України. Міжнародна науково-практична конференція, 1. с. 485-490.

Т

Тучковенко, Ю. С., Адобовский, В. В., Тучковенко, О. А. (2014) Характеристика изменчивости термохалинных условий Тилигульского лимана в современный период. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. с. 197-204. ISSN 2311-0899

Тучковенко, Ю. С., Адобовский, В. В., Тучковенко, О. А., Гриб, О. Н. (2011) Cовременный гидрологический режим и динамика вод Тилигульского лимана. Український гідрометеорологічний журнал, 9. с. 192-209. ISSN 2311-0902

Тучковенко, Ю. С., Богатова, Ю. И., Тучковенко, О. А. (2015) Гидрохимический режим Тилигульского лимана в современный период. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. с. 126-133. ISSN 2311-0899

Тучковенко, Ю. С., Иванов, В. А., Тучковенко, О. А. (2012) Моделирование водообмена Тилигульского лимана с Черным морем. Морской гидрофизический журнал, 5. с. 42-58. ISSN 0233-7584

Тучковенко, Ю. С., Торгонская, О. А. (2006) Концепция развития модели качества вод северо – западной части Черного моря. Вісник Одеського державного екологічного університету, 2. с. 215-223. ISSN 2311-0899

Тучковенко, Ю. С., Торгонская, О. А. (2006) Адаптация численной гидротермодинамической модели МЕССА к условиям северо – западного шельфа Черного моря. Український гідрометеорологічний журнал, 1. с. 209-219. ISSN 2311-0902

Тучковенко, Ю. С., Тучковенко, О. А. (2018) Модель эвтрофикации морских и лиманных экосистем северо-западного Причерноморья. Український гідрометеорологічний журнал, 21. с. 75-89. ISSN 2311-0902

Тучковенко, Ю. С., Тучковенко, О. А., Богатова, Ю. І. (2015) Сучасний гідрохімічний режим Тилігульського лиману. Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім.В.Гнатюка. Сер. Біологія. Спец. вип.: Гідроекологія, 3-4 (64). с. 660-664.

Х

Хохлов, С.М., Крюкова, М.І., Романенко, К.І. (2013) Структурні особливості ендотеріального шару артеріоло-венуальних аностомозів кровоносної сіткиплавального міхура коропових риб. Аграрний вісник Причорномор'я, 68. с. 301-305.

Ш

Шекк, П.В. (2013) Вирощування кефалевих та камбалових риб в басейнах та ізольованих ділянках лагун. РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ, 2. с. 18-25. ISSN 2075-1508

Шекк, П.В., Бургаз, М.І. (2010) Оценка кормовой базы и перспективы использования Шаболатского лимана для пастбищной марикультуры. Вісник Запорізького національного університету, 1. с. 126-136.

Шекк, П.В., Бургаз, М.І. (2017) Особенности питания и пищевые взаимоотношения кефалевых рыб в Шаболатском лимане как фактор,определяющий стратегию их пастбищного выращевания. Матеріали X міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції.Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології., 1. с. 382-385.

Шекк, П.В., Бургаз, М.І. (2018) Снижение органического загрязнения мелководных акваторий при садковом выращивании рыб. I Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів", 1. с. 62-64.

Шекк, П.В., Бургаз, М.І. (2017) Характеристика питания кефалевых рыб в Шаболатском лимане.Scientific Journal «ScienceRise» Biological Science. Scientific Journal «ScienceRise» Biological Science, 4(7). с. 21-26. ISSN ISSN(е): 2519-8017

Цей список був створений у Tue Nov 12 16:16:07 2019 MSK.