Елементи, в яких тема: "Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра водних біоресурсів та аквакультури > Статті > Фахові видання України
Структура ОДЕКУ > Інститути та факультети > Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра водних біоресурсів та аквакультури > Статті > Фахові видання України"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Творці | Тип елементу
Перейти до: B | S | Б | В | К | Л | Н | О | П | С | Т | Х | Ш
Число елементів на цьому рівні: 35.

B

Burgaz, M. I., Matvienko, T. I., Bezik, K. I., Soborova, O. M. (2019) The current state of fish market in Ukraine.Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences. Vol. 2, N 3. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences.

Burgaz, М.І., Matviienko, Т.І., Soborova ., O.M., Bezyk, К.І., Kudelina, O.Y. (2020) Modern state of fish and fishery products export in Ukraine.Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences, 2020, Vol. 3, N 1.doi: 10.32718/ujvas3-1.04. Ukrainian Journal of Veterinary and Agrikulturat Siences..

Burgaz, М.І., Matviienko, Т.І.,, Soborova, О.M, Bezyk, К.І, Kudelina, О.Y (2019) The current state of fishing and extracting the living aquatic resources in the Black Sea region of Ukraine.Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences.

S

Soborova ., O.M., Burgaz, M.I. (2019) ASSESSMENT OF FISH PRODUCTIVITY OF THE YASKI FISHERY FOR FORMING A SPECIAL COMMERCIAL FISHERY.Таврійський науковий вісник. - Херсон, 2019. Вип.110. Таврійський науковий вісник № 110. Частина 2.DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2019.110-2.28.

Б

Бургаз, М. І. (2017) Уменьшение органического загрязнения мелководних акваторий солоноватоводних лиманов при выращивания риб в садках в поликультуре. Рибогосподарська наука України, 2. с. 29-36.

Бургаз, М.І. (2019) SPATIAL DISTRIBUTION, DIMENSIONAL-MASS AND AGE STRUCTURE OF DAB OF THE GLOSS PLATICHTHYS LUSCUS POPULATION OF SHABOLATSK LIMAN. Scientific Journal «ScienceRise:Biological Science»№2(17)2019. с. 18-23.

Бургаз, М.І., Матвієнко, Т.І. (2018) "Рибогосподарське використання озера Кагул". Таврійський науковий вісник Сільськогосподарські науки Випуск 103.

Бургаз, М.І., Матвієнко, Т.І. (2019) "Промислова іхтіофауна та рибогосподарське використання озера Катлабух".

Бургаз, М.І., Матвієнко, Т.І., Соборова, О.М., Безик, К.І. (2020) СУЧАСНИЙ СТАН КОРМОВОЇ БАЗИ ТА ІХТІОФАУНИ БАЛТСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА. Таврійський науковий вісник № 111.DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.111.33. Таврійський науковий вісник, 111. с. 245-250.

В

Вовченко, Б.О., Пентилюк, С.І., Пентилюк, Р.С. (2012) Вплив пробіотичного препарату на молочну продуктивність овець. Таврійський науковий вісник, 81. с. 235-238.

К

Кулакова, И. И., Торгонская, О. А. (2000) Нематоды Григорьевского лимана и их некоторые функциональные характеристики. In: Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа: сборник научных трудов. МГИ НАН Украины, Севастополь, с. 412-418.

Л

Лянсберг, О.В., Пентилюк, Р.С. (2012) Рибницько-біологічні особливості вирощування посадкового матеріалу коропових риб. Таврійський науковий вісник, 80. с. 235-241.

Н

Найдіч, О.В., Оніщенко, О.В. (2010) Санітарно-мікробіологічний моніторинг прибережних чорноморських риб,які реалізуютьна на ринках м.Одеси. Проблеми зооінженерії та ветиринарної медицини, 21. с. 290-294.

Найдіч, О.В., Хохлов, С.М. (2011) Деякі структурні особливості розвитку зародків в костистих риб. Таврійський науковий вісник, 76. с. 267-276.

О

Онищенко, О.В., Розум, Є.Ю., Найдіч, О.В. (2011) Санітарно-мікробіологічний контроль промислової риби, яка реалізуеться на агропромислових ринках, за обсеменінням бактеріями групи кишкової палички. Аграрний вісник Причорномор'я, 42 (1). с. 52-55.

П

Пентилюк, Р.С., Пилипенко, Ю.В. (2012) Особливості створення стабільних гідроекосистем штучного походження на малих водосховищах. Таврійський науковий вісник, 78 ч.2. с. 348-353.

Пентилюк, Р.С., Соборова, О.М., Куделіна, О.Ю. (2019) "Оцінка якості морського середовища методами біоіндикації та біотестування на прикладі Одеського регіону". Водні біоресурси та аквакультура.

Пукало, П.Я., Шекк, П.В. (2019) "Паразитарні хвороби риб у ставах господарств Львівського облрибкомбінату". Науковий вісник Львівського національного університету   ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, т 20 (83). с. 141-144.

С

Соборова, О.М. (2018) "Актуальні аспекти біопродуктивності вод Одеської затоки". Водні біоресурси та аквакультура.

Соборова, О.М. (2019) "Актуальні аспекти евтрофікації вод Одеської затоки". Водні біоресурси та аквакультура.

Соборова, О.М., Ляшенко, Г. В. (2017) Моделювання формування якості винограду технічних сортів під впливом агрометеорологічних в північному причорномор'ї. Фізична географія та геоморфологія, 1(85). с. 113-119. ISSN 0868-6939

Соборова, О.М., Ляшенко, Г. В., Ляшенко, В. О. (2016) Агроекологічна модель формування якості врожаю винограду. Науковий збірник фізична географія та геоморфологія, 2()82. с. 110-117.

Т

Тучковенко, Ю. С., Адобовский, В. В., Тучковенко, О. А. (2014) Характеристика изменчивости термохалинных условий Тилигульского лимана в современный период. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. с. 197-204. ISSN 2311-0899

Тучковенко, Ю. С., Адобовский, В. В., Тучковенко, О. А., Гриб, О. Н. (2011) Cовременный гидрологический режим и динамика вод Тилигульского лимана. Український гідрометеорологічний журнал, 9. с. 192-209. ISSN 2311-0902

Тучковенко, Ю. С., Богатова, Ю. И., Тучковенко, О. А. (2015) Гидрохимический режим Тилигульского лимана в современный период. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. с. 126-133. ISSN 2311-0899

Тучковенко, Ю. С., Иванов, В. А., Тучковенко, О. А. (2012) Моделирование водообмена Тилигульского лимана с Черным морем. Морской гидрофизический журнал, 5. с. 42-58. ISSN 0233-7584

Тучковенко, Ю. С., Торгонская, О. А. (2006) Концепция развития модели качества вод северо – западной части Черного моря. Вісник Одеського державного екологічного університету, 2. с. 215-223. ISSN 2311-0899

Тучковенко, Ю. С., Торгонская, О. А. (2006) Адаптация численной гидротермодинамической модели МЕССА к условиям северо – западного шельфа Черного моря. Український гідрометеорологічний журнал, 1. с. 209-219. ISSN 2311-0902

Тучковенко, Ю. С., Тучковенко, О. А. (2018) Модель эвтрофикации морских и лиманных экосистем северо-западного Причерноморья. Український гідрометеорологічний журнал, 21. с. 75-89. ISSN 2311-0902

Тучковенко, Ю. С., Тучковенко, О. А., Богатова, Ю. І. (2015) Сучасний гідрохімічний режим Тилігульського лиману. Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім.В.Гнатюка. Сер. Біологія. Спец. вип.: Гідроекологія, 3-4 (64). с. 660-664.

Х

Хохлов, С.М., Крюкова, М.І., Романенко, К.І. (2013) Структурні особливості ендотеріального шару артеріоло-венуальних аностомозів кровоносної сіткиплавального міхура коропових риб. Аграрний вісник Причорномор'я, 68. с. 301-305.

Ш

Шекк, П.В. (2013) Вирощування кефалевих та камбалових риб в басейнах та ізольованих ділянках лагун. РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ, 2. с. 18-25. ISSN 2075-1508

Шекк, П.В., Бургаз, М.І. (2010) Оценка кормовой базы и перспективы использования Шаболатского лимана для пастбищной марикультуры. Вісник Запорізького національного університету, 1. с. 126-136.

Шекк, П.В., Бургаз, М.І. (2019) Особливості живлення представників Gobiidae Шаболатського лиману в умовах антропогенних змін водойми. ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА. Науковий журнал.

Шекк, П.В., Бургаз, М.І. (2017) Характеристика питания кефалевых рыб в Шаболатском лимане.Scientific Journal «ScienceRise» Biological Science. Scientific Journal «ScienceRise» Biological Science, 4(7). с. 21-26. ISSN ISSN(е): 2519-8017

Цей список був створений у Sun Apr 18 20:45:53 2021 MSK.