Eprints Repo

Items where Subject is "Магістерські роботи"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Х | Ч | Ш
Number of items at this level: 134.

І

Іванов, А. (2018) Стан міжнародної кооперації рибного промислу в Чорному і Азовському морях. Masters thesis, ОДЕКУ.

Іванько, І. І. (2019) Способи організації та ведення форелевого господарства в західному регіоні України. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Іванова, К. М. (2020) Стан іхтіофауни та режим використання рибних ресурсів малих водойм Одеської області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Іоргачов, О. С. (2023) Кваліфікаційна робота бакалавра на тему: "Методи забезпечення якості рибопродукції в Україні та країнах Світу". UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Іорданов, В.М. (2023) Кваліфікаційна робота магістра на тему :"Вплив факторів середовища на виживання малорозмірних риб травмованих сітковими знаряддями лову". UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

А

Артеменко, А. В. (2019) Сучасний стан промислового рибальства України в Чорному та Азовському морях. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Артьомов, А. А. (2020) Оцінка сучасного екологічного стану оз. Сасик, та факторів що його обумовлюють. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Авершин, Д. А. (2020) Сучасний стан та перспективи розвитку промислу молюсків у Північно-західній частині Чорного моря. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Аль-Аас, В. М. (2022) Кваліфікаційна робота магістра на тему: Європейський досвід організації спортивного і любительського рибальства (сучасний стан та перспективи розвитку). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Б

Барбулат, В. І. (2017) Екологічні аспекти зниження біопродуктивності іхтіофауни Чорного моря. Masters thesis, ОДЕКУ.

Бережна, М. С. (2017) Вирощування риб в садках в полікультурі. Masters thesis, ОДЕКУ.

Біляєв, Д. О. (2017) Особливості біології і перспективи пасовищного вирощування камбали глоси в лиманах північно-західного Причорномор’я. Masters thesis, ОДЕКУ.

Бучко, В. В. (2017) Еколого-токсикологічна характеристика вод Дністровського лиману. Masters thesis, ОДЕКУ.

Барабаш, В. В. (2017) Сучасний стан та перспективи рибогосподарського використання іхтіофауни річки Дніпро. Masters thesis, ОДЕКУ.

Берекет, О. М. (2019) Стан та перспективи вирощування товарної риби у Балтському водосховищі. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Бурля, К. М. (2020) Рибоводно-біологічна оцінка молоді стерляді (Acipenser ruthenus L., 1758), при використанні в процесі відтворення самців різної рибоводної якості. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Бондарчук, А. (2017) Екологічні особливості екосистеми узмор'я української дельти Дунаю. Дипломний проект рівень вищої освіти: «спеціаліст». Diploma thesis, ОДЕКУ.

Бавер, О. С. (2021) Кваліфікаційна робота магістра на тему: "Вплив біотичних та абіотичних чинників на видове різноманіття іхтіофауни Азово-Чорноморського басейну". UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Бруштеля, Р. М. (2021) Кваліфікаційна робота магістра на тему: ": Результати товарного вирощування риби в нагульних ставах Херсонрибгоспу". UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Букін, Є. Ю. (2021) Кваліфікаційна робота магістра на тему: "Екологічні основи ефективного розвитку рибного господарства (на прикладі території Пониззя Дніпра)". UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Буртовий, І. Ю. (2021) Кваліфікаційна робота магістра на тему: "Перспективи та шляхи культивування раків в Україні". UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

В

Вікулова, Я. С. (2017) Інтенсифікація та полікультура як шляхи підвищення рибопродуктивності на прикладі рибного господарства «Барабой» Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Воропай, В. П. (2018) Актуальні проблеми рибного промислу лососевих риб у Тихому океані. Masters thesis, ОДЕКУ.

Візінг, А. Г. (2019) Відновлення природної популяції струмкової форелі (Salmotruttam.fariol.L) шляхом штучного відтворення в умовах форелевих господарств. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Волошин, Д. А. (2022) Кваліфікаційна робота магістра на тему: «Технологія вирощування окуня в індустріальних умовах». UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Г

Глусь, Н. С. (2017) Оптимізація годівлі і раціонів при вирощуванні риб у полікультурі. Дипломний проект рівень вищої освіти: «спеціаліст». Diploma thesis, ОДЕКУ.

Гергель, К. Ю. (2018) Сучасний стан макрозообентосу в лиманах північно-західного Причорномор’я. Masters thesis, ОДЕКУ.

Главацька, О. І. (2018) Сучасний стан та перспективи використання рибних ресурсів озера Ялпуг. Masters thesis, ОДЕКУ.

Голоборща, О. О. (2018) Сучасний стан та перспективи використання рибних ресурсів озера Кугурлуй. Masters thesis, ОДЕКУ.

Готопіла, О. С. (2019) Оцінка антропогенного забруднення Карагольської затоки Дністровського лиману за допомогою таксоцену багатощетинкових черв'яків (Polichaeta). UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Григорян, Г. В. (2019) Оцінка сучасного стану екосистеми Тилігульського лиману. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Губогло, О. В. (2020) Біологічні особливості сазана як об'єкта штучного розведення. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Гамаюн, М. А. (2017) Вплив глобальних кліматичних змін на стан біоресурсів світового океану. Дипломний проект рівень вищої освіти: «спеціаліст». Diploma thesis, ОДЕКУ.

Гаватюк, К. І. (2023) Кваліфікаційна робота магістра на тему: "Екосистемний підхід та управління рибальством у морських охоронних територіях". UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Гайдашенко, В. (2021) Кваліфікайійна робота магістра на тему : "Оцінка стану промислу водних біоресурсів в регіонах України ". UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Голов, Є. В. Кваліфікаційна робота магістра на тему: "Рибоводно-біологічні показники та екстер’єрні ознаки промислово цінних видів риб". UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Градінар, П.І. Кваліфікаційна робота магістра на тему: "Еколого-фізіологічні аспекти культивування живих кормів, як стартового корму для личинок риб". UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Гуркуш, П.А. Кваліфікаційна робота магістра на тему: "Сучасний стан біології, запасів та промислу атерини в Чорному морі". UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Д

Драгомарецька, Д. О. (2017) Результати вирощування осетрових риб в садках. Masters thesis, ОДЕКУ.

Демідєв, Е. І. (2019) Сучасний стан та перспективи рибного промислу оселедцевих риб у Атлантичному океані. Masters thesis, ОДЕКУ.

Деркач, Г. Г. (2018) Міжнародне співробітництво у галузі охорони та поновлення рибних запасів. Masters thesis, ОДЕКУ.

Дюльгер, Д. З. (2018) Технології вирощування товарної форелі в умовах індустріального та ставового господарств. Masters thesis, ОДЕКУ.

Довбиш, Р. Р. Кваліфікаційна робота магістра на тему: "Стан організму деяких видів риб в умовах антропогенного впливу". UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Драган, В. Е. (2021) Кваліфікаційна робота магістра на тему: " Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва товарної риби". UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Ж

Жмур, В. О. (2017) Екологічні аспекти формування екосистем акваторій портів. Дипломний проект рівень вищої освіти: «спеціаліст». Diploma thesis, ОДЕКУ.

З

Зайцев, О. С. (2020) Сучасні дослідження якості та безпечності сировини з риби і морепродуктів. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Зуй, І. М. (2020) Патологічні зміни розвитку осетрових риб при штучному вирощуванні. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

К

Кіоса, Л. Ю. (2017) Рибогосподарська характеристика придунайських озер (Ялпуг, Кугурлуй). Masters thesis, ОДЕКУ.

Коваль, Р. С. (2018) Результати вирощування дволіток коропа в полікультурі для зариблення пониззя Дніпра. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кутовий, С. В. (2017) Особливості харчування кефалевих риб в природних акваторіях. Masters thesis, ОДЕКУ.

Крутоголова, Л. В. (2017) Еколого-рибогосподарське використання Дністровського лиману. Дипломний проект рівень вищої освіти: «спеціаліст». Diploma thesis, ОДЕКУ.

Калєєва, Н. О. (2018) Сучасні тенденції розвитку світового ринку риби та рибальства. Masters thesis, ОДЕКУ.

Краюхіна, Т. І. (2017) Ветеринарно-санітарна експертиза риби та рибних продуктів в Україні. Дипломний проект рівень вищої освіти: «спеціаліст». Masters thesis, ОДЕКУ.

Коваленко, В. В. (2018) Відтворення та вирощування стерляді на базі Виробничо-експериментального Дніпровського осетрового рибовідтворювального заводу ім. академіка С. Т. Артющика. Masters thesis, ОДЕКУ.

Катречко, А. Г. (2019) Полікультура та змішана посадка риб у ставках різного призначення. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Катанов, В. О. (2019) Рибоводно-технологічні принципи формування маточних стад в осетрівництві. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Казнадзей, Р. І. (2019) Оцінка якості плідників білого амура (Ctenopharyngodonidella) при формуванні маточних стад. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Кулаков, О. О. (2019) Шляхи підвищення рибопродуктивності ставів рибного господарства «Яски». UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Керецман, В. М. (2020) Садкова аквакультура Південної Америки та Європи. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Каганюк, Г. А. (2020) Вплив портів і судноплавства на формування морської біоти. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Кохановський, П. І. (2020) Вирощування сигових в садках. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Крауз, О. С. (2020) Морфометрична, рибницька та репродуктивна характеристика плідників струмкової форелі (Salmo trutta m. fario L.) з маточного стада сформованого в індустріальних умовах. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Камінський, Є. В. (2020) Рибницько–біологічні особливості ремонтно–маточного стада райдужної форелі Оncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) сформованого в умовах індустріального господарства. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Кушнір, Ю. С. (2020) Вилов риби та рибне виробництво в Україні. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Калашнікова, А. Г. Кваліфікаційна робота магістра на тему: "Дубоссарське водосховище та його вплив на формування іхтіофауни нижнього Дністра". UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Калитовська, Л. (2021) Кваліфікаційна робота магістра на тему:"Підвищення ефективності вирощування товарної риби в у мовах промислового риборозплідника". UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Каракаш, Г. В. (2022) Кваліфікаційна робота магістра на тему: «Оцінка сучасного стану та можливостей рибогосподарського використання водних біоресурсів Азово-Чорноморського басейну». UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Катречко, І. І. (2021) Кваліфікаційна робота магістра на тему: "Вирощування звичайного сома в полікультурі в умовах ставового фермерського господарства". UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Кашнян, А. В. Кваліфікаційна робота магістра на тему: "Перспективний розвиток світового виробництва кормів для аквакультури". UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Кириченко, О. О. Кваліфікаційна робота магістра на тему: "Морфофізіологічний статус як відображення адаптивних можливостей організму риб ". UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Ковтун, І. В. Кваліфікаційна робота магістра на тему "Економічна оцінка та аналіз управлінських рішень з раціонального використання водних біоресурсів". UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Костриця, А. С. (2022) Кваліфікаційна робота магістра на тему: «Біотехніка відтворення і вирощування щуки звичайної Esox lucius Linne». UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Крищук, М. Р. (2021) Кваліфікаційна робота магістра на тему : "Аналіз стану запасів водних біоресурсів та їх промислу в Світовому океані". UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Л

Луценко, Е. А. (2017) Сучасний стан популяції камбали калкан в Чорноморському басейні. Masters thesis, ОДЕКУ.

Лічна, А. І. (2019) Годівля риби в ставкових господарствах як елемент інтенсифікації рибництва. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Люліна, М. Л. (2019) Особливості організації фермерських рибних господарств України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ладиненко, Д. О. (2020) Сучасний стан рибного господарства та ринку рибної продукції України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

М

Міндруль, Т. Р. (2017) Основні фактори що визначають перспективи рибного промислу в Чорному морі. Masters thesis, ОДЕКУ.

Місюра, К. (2017) Особливості харчування личинок кефалевих риб. Masters thesis, ОДЕКУ.

Матвієнко, Р. С. (2019) Сучасний стан іхтіофауни Кам'янського водосховища". UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Мар`янов, І. (2021) Кваліфікаційна робота магістра на тему:"Шпрот чорноморський Sprattus sprattus phalericus (Risso, 1826) стан запасів та перспективи промислу". UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Марьянов, І. Д. (2021) Шпрот чорноморський Sprattus sprattus phalericus (Risso, 1826) стан запасів та перспективи промислу : Кваліфікаційна магістерська робота. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Мінчева, О. О. (2022) Кваліфікаційна робота магістра на тему: «Класифікація та асортимент консервованої рибної продукції у торгівельних мережах м. Одеси». UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Н

Нікітіна, М. Д. (2018) Сучасний стан природної популяції осетрових в басейні Чорного моря. Masters thesis, ОДЕКУ.

Недова, О. А. (2018) Роль аквакультури у поновленні запасів осетрових риб. Masters thesis, ОДЕКУ.

Новосад, І. Є. (2019) Стан популяції та перспективи відтворення гібридного виду тиляпії в штучних умовах. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Носарєва, К. (2021) Кваліфікаційна робота магістра на тему: ""Сучасний стан промислу водних біоресурсів Чорного та Азовського морів. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

О

Оленіков, І. О. (2018) Перспективи розвитку світового рибальства. Masters thesis, ОДЕКУ.

Осерський, В. М. (2019) Перспективи культивування устриці (Crassostrea gigas Thunberg) в лиманах північно-західного Причорномор’я. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Осокіна, А. О. (2022) Кваліфікаційна робота магістра на тему: «Маркетингове дослідження ринку рибної продукції в Україні». UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

П

Поздняков, В. В. (2017) Особливості формування іхтіофауни лиманів північно-західного Причорномор’я. Masters thesis, ОДЕКУ.

Подлісняк, Л. О. (2017) Оцінка іхтіофауни лиманів північно-західного Причорномор’я. Дипломний проект рівень вищої освіти: «спеціаліст». Diploma thesis, ОДЕКУ.

Пецик, Д. С. (2018) Тестування ефективності використання різних гормональних препаратів для стимуляції дозрівання осетрових риб. Masters thesis, ОДЕКУ.

Плотнікова, К. Г. (2020) Оцінка впливу видів – вселенців на екосистему Чорного моря. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Прохорова, А. І. (2020) Оцінка якості вод при індустріальних методах вирощування об'єктів аквакультури. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Паламаренко, І. (2021) Кваліфікаційна робота магістра на тему:"Напівінтенсивна технологія вирощування дволіток коропа в ставах для зариблення природних водойм ". UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Паламарчук, В. В. Кваліфікаційна робота магістра на тему: "Технологія відтворення та вирощування креветки Macrobrachium rosenbergii De Man, 1879". UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Переверзєва, А. О. (2021) Кваліфікаційна робота магістра на тему : "Стан запасів та особливості промислу черевоногого молюска рапани Rapana venosa VALENCIENNES, 1846 в Чорному морі". UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Попик, С.О. (2021) Кваліфікаційна робота магістра на тему: "Переробка, використання та утилізація харчової та нехарчової рибної продукції". UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Р

Рудич, Р. М. (2017) Сучасні екологічні проблеми збереження біологічного різноманіття Шаболатського лиману. Masters thesis, ОДЕКУ.

Раєв, С. Д. (2018) Вплив глобальних кліматичних змін на стан біоресурсів Світового океану. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ракович, Г. О. (2018) Стан промислу риби в Азовсько-Чорноморському басейні. Masters thesis, ОДЕКУ.

Рогачко, І. (2018) Сучасний стан екосистеми Малого Аджалицького лиману. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ривоненко, А. О. (2019) Сучасний стан запасів та раціональне використання іхтіофауни Чорного моря. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Римарєв, О. А. (2020) Вирощування цьоголіток коропа в ставах з використанням природної кормової бази. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

С

Сачук, М. В. (2018) Роль аквакультури в забеспеченні населення рибою та іншими гідробіонтами. Masters thesis, ОДЕКУ.

Сібірцев, М. О. (2018) Кормова база, іхтіофауна та паразитофауна Дніпровського водосховища. Masters thesis, ОДЕКУ.

Субін, Д. П. (2017) Сучасний екологічний стан, іхтіофауна та паразитофауна озера Сасик. Masters thesis, ОДЕКУ.

Салагор, В. І. (2018) Перспектива використання бичкових риб в аквакультурі Азово-Чорноморського басейну. Masters thesis, ОДЕКУ.

Сари, М. Ю. (2018) Вирощування кларієвого сома за екстенсивною і інтенсивною технологіями. Masters thesis, ОДЕКУ.

Сидоренко, В. В. (2018) Раціональне використання кормових ресурсів водойм. Masters thesis, ОДЕКУ.

Сімашко, І. І. (2018) Ветеринарно-санітарна експертиза прісноводних риб. Masters thesis, ОДЕКУ.

Снігова, А. В. (2019) Комбіновані форми ставкового рибництва та перспективи його розвитку в Україні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ставнічук, О. Ю. (2019) Перспективи підвищення рибопродуктивності ставових господарств шляхом впровадження методів механізації. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Савченко, Т. І. (2020) Сучасний стан Світового ринку риби та рибопродукції та перспективи їх розвитку. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Семендяк, А. І. (2020) Світові рибні промисли. Підвищення виробництва продовольства за рахунок підвищення уловів та розведення риб. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Сидорак, Р. В. (2020) Теоретичні принципи охорони, відтворення та раціонального використання біоресурсів НПП «Бузький Гард». UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Скюдарлі, Б. В. (2020) Сучасні технології виробництва охолодженої і мороженої рибної продукції у світі. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Семенюк, Д. О. (2020) Аналіз сучасного стану біоти Григорівського лиману. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Спояли, О. І. (2017) Роль природної кормової бази при вирощуванні риби у ставах. Дипломний проект рівень вищої освіти: «спеціаліст». Diploma thesis, ОДЕКУ.

Стинка, А. С. (2017) Дослідження взаємодії біоти з екосистемою Керчинської протоки. Дипломний проект рівень вищої освіти: «спеціаліст». Diploma thesis, ОДЕКУ.

Степанчук, О. А. (2021) Кваліфікаційна робота магістра на тему:"Ризики ведення сучасної аквакультури (Хвороби. Технічні збої. Корми. Економічна ефективність)". UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Т

Турчин, В. О. (2017) Дослідження екологічного стану та іхтіофауни дельти і узмор’я Дунаю. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ткач, С. С. (2020) Класифікація та асортимент копчених рибних товарів на продовольчому ринку України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Таран, П. В. (2023) Кваліфікаційна робота бакалавра на тему: "Перспективи вирощування тиляпії в українській аквакультурі". UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Ткач, Л. О. (2021) Кваліфікаційна робота магістра на тему:"Браконьєрство та незаконне використання водних біоресурсів в Південному регіоні". UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Х

Хлібанівський, О. С. (2017) Розповсюдження і особливості біології бичка-кругляка в лиманах північно-західного Причорномор’я. Masters thesis, ОДЕКУ.

Харчевніков, М. І. (2019) Формування обростань північно-західної частини Чорного моря і їх вплив на екосистему. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Харенко, Н. В. (2020) Методи дослідження популяції риб. Принципи та методи прогнозування уловів. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Ч

Чебану, А. В. (2019) Сучасний стан та перспективи використання рибних ресурсів озера Катлабух. Masters thesis, ОДЕКУ.

Черноморченко, А. К. (2019) Перспективи охорони, збереження та відтворення іхтіофауни Азовського моря. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Ш

Шевчук, А. В. (2019) Технологічні особливості виробництва цьоголіток осетрових риб (Acipenseridae) для відновлення природних популяцій. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Штефан, О. Г. (2020) Основні способи промислового рибальства у Світовому океані та особливості технологічних процесів переробки риби. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Шехтман, М. О. (2021) Кваліфікаційна робота магістра на тему:"Особливості біотехніки формування ремонтно-маточного стада та товарного вирощування судака в установках замкнутого водопостачання". UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

This list was generated on Tue Jun 25 14:19:31 2024 UTC.