Елементи, в яких тема: "Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра водних біоресурсів та аквакультури > Доповіді та тези
Структура ОДЕКУ > Інститути та факультети > Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра водних біоресурсів та аквакультури > Доповіді та тези"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Творці | Тип елементу
Перейти до: Б | Г | К | Л | М | Н | П | Р | С | Т | Х | Ш
Число елементів на цьому рівні: 88.

Б

Безик, К. І. (2020) ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича "МЕТОДИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ В СТАВОВОМУ РИБНИЦТВІ .". In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича.

Безик, К. І., Матвієнко, Т. І., Бургаз, М. І. (2018) Оцінка іхтіофауни лиманів Північно-західного Причорномор'я. In: Міжнародна науково-практична конференція "Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціональне природокористування в контексті сталого розвитку" 25-26 жовтня 2018 року., м.Херсон.

Безик, К.І. (2015) Стан біоти сухого лиману//Матеріали конференції молодих вчених. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ.

Безик, К.І. (2018) Формування іхтіофауни Хаджибейського лиману.Матеріали конференції молодих вчених ОДЕКУ. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ.

Безик, К.І. (2019) "РИБОГОСПОДАРСЬКІ ПРОБЛЕМИ БУДІВНИЦТВА ГРЕБЕЛЬ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РІЧНОГО СТОКУ". In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку", 24-25 жовтня 2019 р., Херсон.

Безик, К.І. (2019) "ВПЛИВ ГІДРОТЕХНІЧНОГО БУДІВНИЦТВА НА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО". In: VI міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки» присвячена головній місії Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience» – прокласти шлях розвитку сучасної науки від ідеї до результату., 4-5 квітня 2019 р., Дніпро.

Безик, К.І. (2019) "РОЗВИТОК ГІДРОТЕХНІЧНОГО ТА ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ". In: 73-ої Всеукраїнська науково-практичної конференції з міжнародною участю «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ТВАРИННИЦТВІ ТА РИБНИЦТВІ: НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ – ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ – ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ», 3-4 квітня 2019 р., м.Київ.

Бургаз, М. І. (2016) Перспективи використання іхтіофауни Шаболатського лиману. In: ІХ міжнародної науково-практичної конференції Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології.

Бургаз, М. І., Матвієнко, Т. І. (2016) Перспективи рибогосподарського використання малих водойм Одеської області. In: ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології».

Бургаз, М. І., Матвієнко, Т.І., Лічна, А.І. (2020) "ВИЛОВ РИБИ ТА ДОБУВАННЯ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ УКРАЇНОЮ"ІІІ Міжнародна науковопрактична конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку». In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича.

Бургаз, М. І., Шекк, П. В. (2018) Снижение органического загрязнения мелководных акваторий при садковом выращивании рыб. In: I Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів",.

Бургаз, М. І., Шекк, П. В. (2017) Особенности питания и пищевые взаимоотношения кефалевых рыб в Шаболатском лимане как фактор,определяющий стратегию их пастбищного выращивания. In: Матеріали X міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології.

Бургаз, М.І. (2019) "Зоопланктон Шаболатського лиману". In: Матеріали ХІІ міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ІХТІОЛОГІЇ» 26–28 вересня 2019 року, м.Дніпро.

Бургаз, М.І. (2019) **Assessment of the similarity degree of Gobiidae food composition for forming polyculture in the Shabolatsky estuary**. In: MODERN TECHNOLOGIES OF PROPAGATION AND RESTOCKING OF NATIVE FISH SPECIES International Scientific and Practical Conference, 22 мая 2019 г., Mukachevo, Ukraine.

Бургаз, М.І. (2017) Распределение,биология и состояние популяции бычков кругляка (Neogobius melanostomus) и травника (Zosterisessor ophiocephalus) в Шаболатском лимане. Scientific Journal «ScienceRise»Biological Science, 6(9). с. 31-37. ISSN ISSN(е): 2519-8017

Бургаз, М.І., Бургаз, О. А. (2019) "БІОПРОДУКЦІЙНИЙ ЕФЕКТ АКЛІМАТИЗАЦІЇ ПІЛЕНГАСА У ШАБОЛАТСЬКОМУ ТА ХАДЖИБЕЙСЬКОМУ ЛИМАНАХ". In: VI міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки» присвячена головній місії Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience» – прокласти шлях розвитку сучасної науки від ідеї до результату., 4-5 квітня 2019 р., Дніпро.

Бургаз, М.І., Матвієнко, Т.І., Лічна, А.І. "Рибна промисловість одеської області". In: II Міжнародна науково-практична конференція, 27–29 жовтня 2020 року, м. Київ, Україна.

Бургаз, М.І., Матвієнко, Т.І., Соборова, О.М., Безик, К.І. (2019) "ПАРАЗИТОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІХТІОФАУНИ В БАСЕЙНІ НИЖНЬОГО ДНІСТРА ТА ДНІСТРОВСЬКОГО ЛИМАНУ". In: The 2nd International scientific and practical conference “Perspectives of world science and education”, 30-31 жовтня 2019 р., CPN Publishing Group. Osaka, Japan..

Бургаз, М.І., Хохлов, С.М. (2015) Динаміка вмісту важких металів в тканинах мідій (Mytilus galloprovincialis) з акваторій станції біологічного очищення "Південна". Аграрний вісник Причорномор'я, 77. с. 110-113.

Бургаз, М.І., Шекк, П.В. (2017) Характеристика питания кефалевих рыб в Шаболатском лимане. Scientific Journal «ScienceRise», 4(7). с. 21-26. ISSN ISSN(е): 2519-8017

Бургаз, М.І., Шекк, П.В. (2019) "Assessment of the diet overlap of mullets (Mugilidae) for polyculture in the shabolatskyi lagoon". In: MODERN TECHNOLOGIES OF PROPAGATION AND RESTOCKING OF NATIVE FISH SPECIES International Scientific and Practical Conference, 22 мая 2019 г., Mukachevo, Ukraine.

Бургаз, М.І., Шекк, П.В., Пентилюк, Р.С., Хохлов, С.М., Матвієнко, Т.І. (2015) Науково-методичне забезпечення навчальної і практичної підготовки фахівців з охорони, відтворення та раціонального використання гідробіоресурсів для рибного господарства України. In: Науково-методичний семінар, Херсон.

Бургаз (Крюкова), М.І., Шекк, П.В. (2010) Oценка кормовой базы и перспектива использования Шаболатского лимана для пастбищной марикультуры. Вісник Запорізького національного університету, 1. с. 126-135.

Бургаз(Крюкова), М. И. (2013) Перспективы развития марикультуры в шаболатском лимане в соврименных условиях. In: VI Міжнародної науково-практичної конференції Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології,.

Біляков, І. В. (2016) Вплив рибоядних птахів на стан запасів промислових риб у дельті Дніпра. In: Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології".

Біляков, І. В. (2014) Динамика состояний популяций земноводных и пресмыкающихся Одесской области. In: Матеріали Других наукових читань пам'яті Сергія Таращука, 2014, Миколаїв.

Біляков, І.В. (2014) Динамика состояния популяций земноводных припресмыкающихся Одесской области. In: Матеріали Других наукових читань пам'яті Сергія Таращука, 2014, Миколаїв.

Г

Главацька, О.І., Бургаз, М.І. (2017) Актуальні проблеми відновлення біопрдуктивності кефалевих риб Чорного і Азавського морів. In: Матеріали щорічної міжнародної науково-технічної конференції "Екологічна і техногенна безпека.Охорона водного і повітряного басейнів.Утилізація відходів.(студентська секція)", 25-26 квітня 2017, м.Харків.

Голоборща, О.О., Матвієнко, Т.І. (2017) Сертифікація продукції аквакультури в Україні. In: Матеріали щорічної міжнародної науково-технічної конференції "Екологічна і техногенна безпека.Охорона водного і повітряного басейнів.Утилізація відходів.(студентська секція)", 25-26 квітня 2017, м.Харків.

Григорьєва, О.В., Біляков, І.В. (2017) Оцінка негативного впливу браконєрського вилову промислових та рідкісних видів риб у дельті Дністра. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція "Екологічна і техногенна безпека" Щхорона водного і повітряного басейнів.Утилізація відходів.(студентська секція) 25-26 квітня 2017р.), м.Харків.

К

Катречко, А.Г., Соборова, О.М. (2017) Організація годівлі осетрових риб. In: Щорічна міжнародна конференція "Екологічна і техногенна безпека.охорона водного і повітряного басейнів.Утилізація відходів "(студентська секція), 25-26 квітня 2017, Харків.

Л

Лобода, Н. С., Гриб, О. М., Килимник, О. М., Тучковенко, Ю. С., Гопченко, Є. Д., Бєлов, В. В., Шекк, П. В., Гриб, К. О., Яров, Я. С., Сербов, М. Г., Бояринцев, Є. Л., Терновий, П. А. (2012) Гідроекологічні проблеми водойм екосистеми верхньої частини Хаджибейського лиману та рекомендації по управлінню їх водним режимом, підвищенню біопродуктивності та поліпшенню якості води : материалы конференции. In: III Международная научная конференция «Современные проблемы гидроэкологии. Перспективы, пути и методы решений», 17-19 мая 2012 г., Украина, г. Херсон, Херсонская гидробиологическая станция НАН Украины.

Лобода, Н. С., Гриб, О. Н., Гопченко, Е. Д., Килимник, А. Н., Тучковенко, Ю. С., Белов, В. В. (2012) Современное состояние и рекомендации по реабилитации водной экосистемы Куяльницкого лимана на основе интегрированного управления природопользованием в его бассейне : материалы конференции. In: III Международная научная конференция «Современные проблемы гидроэкологии. Перспективы, пути и методы решений», 17-19 мая 2012 г., Украина, г. Херсон, Херсонская гидробиологическая станция НАН Украины.

Лічна, А.І., Бургаз, М.І. (2019) "МЕТОДИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ У СТАВОВОМУ РИБНИЦТВІ". In: 73-ої Всеукраїнська науково-практичної конференції з міжнародною участю «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ТВАРИННИЦТВІ ТА РИБНИЦТВІ: НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ – ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ – ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ», 3-4 квітня 2019 р., м.Київ.

М

Матвієнко, Р.С., Бургаз, М.І. (2019) "ОЦІНКА СТАНУ БІОТИ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЧОРНОГО МОРЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ". In: 73-ої Всеукраїнська науково-практичної конференції з міжнародною участю «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ТВАРИННИЦТВІ ТА РИБНИЦТВІ: НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ – ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ – ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ», 3-4 квітня 2019 р., м.Київ.

Матвієнко, Р.С., Бургаз, М.І. (2019) "СУЧАСНИЙ СТАН ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОСИСТЕМ АКВАТОРІЙ МОРСЬКИХ ПОРТІВ". In: Щорічна міжнародної науковотехнічної конференції «ЕКОЛОГІЧНА І ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА. ОХОРОНА ВОДНОГО І ПОВІТРЯНОГО БАСЕЙНІВ. УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ» (студентська секція), 23-24 квітня 2019, м.Харків.

Матвієнко, Р.С., Матвієнко, Т.І. (2017) Вплив навколишнього середовища на вирощування риби в садках. In: Щорічної міжнародної науково-технічної конференції "Екологічна і техногенна безпека.Охорона водного і повітряного басейнів.Утилізація відходів"(студентська секція), м.Харків.

Матвієнко, Т. І. (2016) Вирощування риб в умовах замкнутого водозабезпечення. In: Матеріали IX Міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології".

Матвієнко, Т. І., Бургаз, М. І. (2016) Перспективи рибогосподарського використання малих водойм Одеської області. In: ІХ Міжнародної науково-практичної конференції Сучасні проблеми Теоретичної і практичної іхтіології.

Матвієнко, Т. І., Бургаз, М. І., Безик, К. І. (2018) Оцінка іхтіофауни лиманів Північно-західного причорномор'я. In: Міжнародна науково-практична конференція "Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціональне природокористування в контексті сталого розвитку" 25-26 жовтня 2018 року., м.Херсон.

Матвієнко, Т. І., Бургаз, М. І., Пентилюк, Р. С., Соборова, О. М., Шекк, П. В., Тучковенко, О. А., Безик, К. І. (2018) Сучасний стан іхтіоценозу Тилігульського лиману. In: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених "Водні біоресурси та аквакультура",.

Матвієнко, Т. І., Бургаз, М. І., Шекк, П. В., Пентилюк, Р. С., Тучковенко, О. А., Соборова, О. М., Безик, К. І. (2018) Сучасний стан іхтіоценозу Шаболатського лиману. In: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених "Водні біоресурси та аквакультура",.

Матвієнко, Т.І. (2016) Вирощування риб в умовах замкнутого водозабеспечення. In: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 14-16 вересня 2016, Одеса.

Матвієнко, Т.І., Шекк, П.В., Бургаз, М.І., Хохлов, С.М., Пентилюк, Р.С. (2015) Науково-методичне забезпечення навчальної і практичної підготовки фахівців з охорони, відтворення та раціонального використання гідробіоресурсів для рибного господарства України. In: Науво-практичний семінар, Херсон.

Н

Найдіч, О. В., Хохлов, С. М. (2011) Особливості тематичного оцінювання знань з гістології та ембріології водних тварин у студентів спеціальності "Водні біоресурси та аквакультура" в умовах Болонського процесу. In: .

П

Пентилюк, Р. С. (2016) Актуальні аспекти створення гідроекосистем штучного походження. In: ІХ Міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології".

Пентилюк, Р. С., Соборова, О. М. (2018) Актуальні проблеми та перспективи розвитку рибного господарства. In: Міжнародна науково-практична конференція "Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціональне природокористування в контексті сталого розвитку" 25-26 жовтня 2018 року., м.Херсон.

Пентилюк, Р.С., Вовченко, В.О., Пентилюк, С.І. (2015) Перспективні напрямки вологої годівлі. Таврійський науковий вісник, 93. с. 92-98.

Пентилюк, С. І., Вовченко, Б. Є., Пентилюк, Р. С. (2014) "Комплексное использование кормовых добавок в кормлении свиней". In: Сборник трудов международной научно-практической конференции посвященной 65- летию зоотехнической науки Беларусии.

Плачинда, А.В., Безик, К.І. (2019) ДИНАМІКА РОЗВИТКУ УГРУПОВАНЬ ПРИБРЕЖНО-ВОДНОЇ РОСЛИННОСТІ". In: 73-ої Всеукраїнська науково-практичної конференції з міжнародною участю «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ТВАРИННИЦТВІ ТА РИБНИЦТВІ: НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ – ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ – ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ», 3-4 квітня 2019 р., м.Київ.

Р

Романенко, К.І. (2013) Гідролого-гідрохімічна характеристика Хаджибейського лиману. In: Матеріали конференції молодих вчених, 22-26 квітня 2013, Одесса.

С

Сидорак, Р.В., Матвієнко, Т.І. (2019) "ПОНЯТТЯ КОРМОВОГО КОЕФІЦІЄНТУ У РИБНИЦТВІ". In: 73 Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ТВАРИННИЦТВІ ТА РИБНИЦТВІ: НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ – ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ – ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ», 3-4 квітня 2019 р., м.Київ.

Соборова, О. М. (2016) Значення поживних речовин в раціоні риб. In: ІХ Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології".

Соборова, О. М., Пентилюк, Р. С. (2018) Актуальні проблеми та перспективи розвитку рибного господарства України. In: І Міжнародна науково- практична конференція "Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку".

Соборова, О.М., Бургаз, М.І., Куделіна, О.Ю. "BIOINDICATION AND BIOTECHNESS OF THE MARINE ENVIRONMENT IN THE ODESSA REGION". In: STUDY OF MODERN PROBLEMS OF CIVILIZATION Abstracts of V International Scientific and Practical Conference Oslo, Norway 19-23 October, 2020.

Соборова, О.М., Бургаз, М.І., Куделіна, О.Ю. (2020) "CURRENT STATE OF WORLD FISHERIES DEVELOPMENT"ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича.

Соборова, О.М., Бургаз, М.І., Куделіна, О.Ю. The methods of bioindication and biotechness in assessing the marine environment. In: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ II Міжнародна науково‐практична конференція, 27–29 жовтня 2020 року, Київ, Україна.

Сімашко, І.І., Бургаз, М.І. (2017) Інформаційні знаки, як індентефікація властивостей товару. In: Матеріали щорічної міжнародної науково-технічної конференції "Екологічна і техногенна безпека.Охорона водного і повітряного басейнів.Утилізація відходів.(студентська секція)", 25-26 квітня 2017, м.Харків.

Т

Тучковенко, О. А. (2016) Іхтіофауна та аквакультура в Тилігульському лимані. In: Матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології", 14-16 вересня 2016 р., Одеса.

Тучковенко, О. А., Кушнір, Д. В., Тучковенко, Ю. С. (2017) Методы математического моделирования гидрологических и гидрофизических процессов в задачах планирования и управления прибрежными морскими территориями. In: Міжнародна науково-практична конференція "Містобудівне планування і управління прибережними територіями", 12-13 жовтня 2017 р., смт. Сергіївка Одеської обл..

Тучковенко, О. А., Тучковенко, Ю. С. (2017) Управление гидроэкологическим режимом лагун Северо-Западного Причерноморья на примере Тилигульского лимана: матеріали міжнар. наук.-практ. конференції. In: Міжнародна науково-практична конференція "Містобудівне планування і управління прибережними територіями", 12-13 жовтня 2017 р., смт. Сергіївка Одеської обл..

Тучковенко, О. А., Тучковенко, Ю. С. (2019) Очікувані гідроекологічні умови в Тилігульському лимані у ХХІ сторіччі. In: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя», 17-18 жовтня 2019 р., Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Тучковенко, О. А., Тучковенко, Ю. С. (2019) Результати моделювання сценаріїв гідроекологічного менеджменту Тилігульського лиману. In: VIII Гідроекологічний з’їзд гідроекологічного товариства України: збірник матеріалів, 6 - 8 листопада, м.Київ.

Тучковенко, О. А., Тучковенко, Ю. С., Лобода, Н. С. (2017) Моделювання гідроекологічних умов в лиманах Північно-Західного Причорномор’я в контексті змін клімату у ХХІ столітті на прикладі Тилігульського лиману: тези доповідей. In: XII міжнародна науково-практична конференція "Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2017", 26-29 червня 2017 р., Чернігів.

Тучковенко, О. А., Тучковенко, Ю. С., Лобода, Н. С. (2017) Оцінка впливу змін клімату на гідроекологічні умови в Тилігульському лимані у ХХІ столітті. In: VI-ий всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, 20-22 вересня 2017 р., Вінниця: ВНТУ.

Тучковенко, О.А. (2020) ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ "ВПЛИВ ОБРОСТАНЬ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИБЕРЕЖНИХ ЕКОСИСТЕМ." В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича.

Тучковенко, Ю. С., Романчук, М. Є., Торгонська, О. А., Сапко, О. Ю., Сахненко, О. І. (2009) Управління якістю вод екосистем прибережних морських акваторій та внутрішніх водоймищ на підставі математичного моделювання. In: Звітня науково-технічна конференція науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 3-4 лютого 2009 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Тучковенко, Ю. С., Торгонская, О. А. (2007) Математическое моделирование эвтрофикации водных экосистем: тези доповідей. In: IІ науково-практична конференція “Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС’ 2007”, 25-29 червня 2007 р., Київ: Ін-т проблем матем. машин та систем НАНУ.

Тучковенко, Ю. С., Торгонская, О. А. (2006) Прикладное математическое моделирование формирования качества вод внутриконтинентальных и прибрежных морских водоемов: тези доповідей. In: I -й Всеукраїнський з’їзд екологів, 2006, Вінниця: ВНТУ.

Тучковенко, Ю. С., Тучковенко, О. А. (2011) Влияние морфометрических характеристик соединительного канала на водообмен Тилигульского лимана с морем : збірник докладів та статей. In: Всеукраїнська науково - практична конференція "Екологія міст та рекреаційних зон", 2-3 червня 2011 р., Одеський інноваційно - інформаційний центр "ІНВАЦ".

Тучковенко, Ю. С., Тучковенко, О. А. (2009) Моделирование изменчивости гидрологических и гидрохимических характеристик вод северо-западной части Черного моря. In: 2-й Всеукраїнський з’їзд екологів, 23-26 вересня 2009 р., Вінниця: ВНТУ.

Тучковенко, Ю. С., Тучковенко, О. А. (2013) Главные гидроэкологические проблемы Тилигульского лимана. In: VIII Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми екології та енергозбереження», 20-22 вересня 2013, Миколаїв.

Тучковенко, Ю. С., Тучковенко, О. А. (2012) Главные гидроэкологические проблемы Тилигульского лимана. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення», 12-14 вересня 2012р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Тучковенко, Ю. С., Тучковенко, О. А. (2012) Моделирование водообмена Тилигульского лимана с морем при различных морфометрических характеристиках соединительного канала. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення», 12-14 вересня 2012 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Х

Хохлов, С.М., Шекк, П.В., Пентилюк, Р.С., Бургаз, М.І., Матвієнко, Т.І. (2015) Науково-методичне забезпечення навчальної і практичної підготовки фахівців з охорони, відтворення та раціонального використання гідробіоресурсів для рибного господарства України. In: Науково-методичний семінар, Херсон.

Ш

Шекк, П. В. (2018) ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИХТИОФАУНЫ ДНЕСТРОВСКОГО И ШАБОЛАТСКОГО ЛИМАНОВ В УСЛОВИЯХ ИХ АНТРОПОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ. In: Материалы научно-практической конференции (с международным участием).

Шекк, П. В., Бургаз, М. І. (2017) Особенности питания и пищевые взаимоотношения кефалевых рыб в Шаболатском лимане как фактор,определяющий стратегию их пастбищного выращевания. In: X міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції.Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології..

Шекк, П. В., Бургаз, М. І. (2018) Снижение органического загрязнения мелководных акваторий при садковом выращивании рыб. In: I Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів",.

Шекк, П. В., Сербов, М. Г. (2016) ПЕРСПЕКТИВЫ ТОВАРНОРГО ОСЕТРОВОДСТВА В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ. In: Международная научно-практическая конференция «АКВАКУЛЬТУРА ОСЕТРОВЫХ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ».

Шекк, П.В. (2013) Влияние солености на эфективность оплодотварение икры, эмбриогенез и постэмбриогинез морских рыб. In: МатетеріалиVI Міжнародної науково-практичної конференції, 9-11 жовтня 2013, Тернопіль.

Шекк, П.В. (2013) Влияние температуры на ранний онтогенез морских рыб. In: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 9-11 жовтня 2013, Тернопіль.

Шекк, П.В. (2018) ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИХТИОФАУНЫ ДНЕСТРОВСКОГО И ШАБОЛАТСКОГО ЛИМАНОВ В УСЛОВИЯХ ИХ АНТРОПОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ. In: Биоразнообразие и факторы, влияющие на экосистемы бассейна Днестра. Материалы научно-практической конференции (с международным участием)., 16-18 ноября 2018 г., г. Тирасполь.

Шекк, П.В. (2019) "СОСТОЯНИЕ ИХТИОФАУНЫ ПРИЧЕРНОМОРСКИХ ЛИМАНОВ КАК ИНДИКАТОР ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ". In: Матеріали ХІІ міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ІХТІОЛОГІЇ» 26–28 вересня 2019 року, м.Дніпро.

Шекк, П.В., Астафуров, Ю.О. (2019) "МОЖЛИВIСТЬ КУЛЬТИВУВАННЯ СХІДНОЇ СУБТРОПIЧНОЇ ПРIСНОВОДНОЇ КРЕВЕТКИ MACROBRANCHIUM NIPPONENSE (DЕ HAAN 1849) В УМОВАХ НИЖНЬОГО ДНІСТРА". In: Матеріали ХІІ міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ІХТІОЛОГІЇ» 26–28 вересня 2019 року, м. Дніпро.

Шекк, П.В., Астафуров, Ю.О. "Толерантність личинок креветки Macrobrachium nipponense (Dе Haan, 1849) до температури і солоності в умовах Дністровського лиману". In: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ II Міжнародна науково‐практична конференція, 27–29 жовтня 2020 року, Київ, Україна.

Шекк, П.В., Бургаз, М.І. (2017) Зменшення органічного забруднення мілководних акваторій солонуватоводних лиманів при вирощуванні риб в садках в полікультурі. Рибогосподарська наука України, 2. с. 29-39.

Шекк, П.В., Бургаз, М.І. (2019) "ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ РИБ В ПОЛІКУЛЬТУРІ В САДКАХ У ЛИМАНАХ ПІВНІЧНОЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я НА ПРИКЛАДІ ШАБОЛАТСЬКОГО ЛИМАНУ". In: The 2nd International scientific and practical conference “Perspectives of world science and education” October 30-31, 2019, CPN Publishing Group. Osaka, Japan..

Шекк, П.В., Бургаз, М.І. (2018) "ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЕФАЛІ ПІЛЕНГАСА LIZA HAEMATOCHEILUS (TEMMINCK ET SCHLEGEL, 1845) В ЛИМАНАХ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я". In: «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ІХТІОЛОГІЇ» Матеріали ХІ міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції, 18-20 вересня 2018 р., м.Львів.

Цей список був створений у Fri Apr 23 21:05:49 2021 MSK.