Eprints Repo

Items where Subject is "Доповіді та тези"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: C | P | V | Б | В | Г | Д | К | М | Н | П | С
Number of items at this level: 42.

C

Chimir, I. and Verlan, A. (2021) Formal Models of Question-Answering Machine. In: Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2012) : The Fourth International Workshop, 27 of April 2021, Zaporizhzhia, Ukraine.

P

Perelygin, B. and Tkach, T. and Gnatovskaya, A. (2021) Preparing data and determining parameters for a feedforward neural network used for short-term air temperature forecasting. In: II Міжнародна науково-практична конференція «Інтелектуальні системи та інформаційні технології», 13-19 вересня 2021, Одеса, Україна.

Petukhin, D. and Velykodniy, S. (2018) Development of the program for automated scheduling of lessons using relational algebra methods and SQL language tools. In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 6-8 червня 2018 р., Одеський державний екологічний університет.

Petukhin, D. and Velykodniy, S. and Kozlovskaya, V. (2021) Modeling the space of possible states of the lesson schedule in higher education institutions. In: II Міжнародна науково-практична конференція «Інтелектуальні системи та інформаційні технології», 13-19 вересня 2021, Одеса, Україна.

V

Velykodniy, S. S. and Burlachenko, Zh. V. and Zaitseva-Velykodna, S. S. (2019) Graphic databases reengineering in BRL-CAD open source computer-aided design environment. Modeling of the structural part. In: VIII Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні управляючі системи та технології», 23 - 25 вересня 2019 р., Одеський національний політехнічний університет м. Одеса.

Velykodniy, S. and Burlachenko, Zh. and Zaitseva-Velykodna, S. (2019) Software for automated design of network graphics of software systems reengineering. In: Міжнародна науково-практична конференція "Інтелектуальні системи та інформаційні технології", 19-21 серпня 2019 р., Одеса.

Velykodniy, S. S. and Burlachenko, Zh. V. and Zaitseva-Velykodna, S. S. (2019) Method of presenting the assessment for reengineering of software systems with the project coefficients help. In: ІV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Інформаційні технології в моделюванні", 21-22 березня 2019 р., Миколаїв.

Velykodniy, S. and Burlachenko, Zh. (2019) Graphic databases reengineering in BRL-CAD open source computer-aided design environment. Modeling of the behavior part. In: ІІІ-ій всеукраїнський пленер з питань природничих наук, 20-22 червня 2019 р., Одеса.

Б

Бакулін, М. С. (2023) Моделі тривимірної візуалізації механообробки із інтерфейсним масштабуванням даних. In: Матеріали ХХІІ наукової конференції молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 23 – 31 травня., Одеса, Україна.

В

Великодний, С. С. and Бурлаченко, Ж. В. and Зайцева-Великодна, С. С. (2020) Аналіз та узагальнення результатів комплексних експериментальних досліджень з реінжинірингу відкритих систем автоматизованого проектування. In: ІV-го всеукраїнськИЙ пленер з питань природничих наук, 19 червня 2020 р., Одеський національний політехнічний університет м. Одеса.

Великодний, С. С. and Burlachenko, T (2019) Розробка системної архітектури програмного засобу для управління мережевим плануванням реінжинірингу програмного проекту. In: Міжнародна наукова конференція «Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях науковців», 25-26 червня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Великодний, С. С. and Бурлаченко, Ж. В. and Зайцева-Великодна, С. С. (2020) Управління відкритим графічним проектом brl-cad для задач тривимірного геометричного моделювання об’єктів військової техніки. In: Міжнародна науково-практична конференція " Графічні технології моделювання об’єктів, процесів та явищ", 23-24 квітня 2020 р., Військова академія м. Одеса.

Великодний, С. С. and Тимофєєва, О. С. (2017) Спосіб мультилінгвістичного перекодування програмного забезпечення SCADA-систем. In: І-й всеукраїнський пленер з питань природничих наук., 20-23 липня 2017 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Великодный, С. С. and Лалашкова, А. И. (2010) Выбор технологии организации связи для рационального функционирования производственной сети. In: 14 международный молодежный форум "Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке", 18-20 марта 2010 г., Харьков.

Великодный, С. С. and Сырчин, Д. А. (2016) Методы лингвистического транслирования языковых конструкций. In: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених "Теоретичні та прикладні аспекти застосування інформаційних технологій в галузі природничих наук", 20-22 квітня 2016 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Великодний, С. С. and Зайцева-Великодна, С. С. (2019) Реінжиніринг графічних баз даних у середовищі відкритої САПР BRL-CAD. Моделювання структурної частини. In: ІІІ-ій всеукраїнський пленер з питань природничих наук., 20-22 червня 2019 р., Одеса.

Великодний, С. С. (2021) Моделювання процесів роботи із графічними базами даних за допомогою інструментарію мереж Петрі. In: XX наукової конференції молодих вчених ОДЕКУ, 26-30 квітня 2021, Одеса, Україна.

Великодний, С. С. (2022) Інтернет речей у галузі природничих наук. In: XXІ наукова конференція молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 23-31 травня 2022 р., Одеса, Україна.

Г

Гор`єв, С. А. (2020) Обробка даних радіозонду, розрахунок характеристик вітру й побудова графіка обробки польоту. In: Міжнародна науково-практична конференція " Графічні технології моделювання об’єктів, процесів та явищ", 23-24 квітня 2020 р., Військова академія м. Одеса.

Герченко, О.О. (2024) Моделі реінжинірингу відкритого програмного забезпечення на основі перекладу вихідного коду мовою С#. In: ХХІІІ наукова конференція молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 22-26 квітня 2024 р., Одеса.

Д

Данова, Т. Е. and Перелыгин, Б. В. (2015) Повторяемость стихийных явлений погоды в районе Северного побережья Черного моря. In: Вторая международная конференция с элементами научной школы "Инновационные методы и средства исследований в области физики атмосферы, гидрометеорологии, экологии и изменения климата", 21-25 сентября 2015 г., Ставрополь.

Данова, Т. Е. and Перелыгин, Б. В. (2016) Спектрально-временной анализ 50-тысячелетнего ряда температуры воздуха. In: Всероссийская научная конференция посвященная памяти профессора А.А. Величко "Пути эволюционной географии", 23-25 ноября 2016 г., Москва.

К

Кравцова, О. К. (2022) Інтеграція системи метеорологічних радіолокаційних станцій із заданими технічними параметрами до графічних баз даних. In: XXІ наукова конференція молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 23-31 травня 2022 р., Одеса, Україна.

М

Мироненко, Ю.Д. (2024) Моделювання та багатокритеріальна оптимізація способів переміщення пасажирів залізницею між станцією "Одеса-головна" та станціями Польщі. In: XXІІІ наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 22-26 квітня 2024 р., Одеса.

Н

Нямцу, К. Є. (2021) Створення тривимірної графічної моделі рельєфу за допомогою BRL-CAD. In: XX наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 26-30 квітня 2021, Одеса, Україна.

П

Перелыгин, Б. В. and Лужбин, А. М. (2018) Рациональное распределение энергии зондирующего излучения в радиолокационной системе гидрометеорологического мониторинга. In: IХ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій", 03–05 жовтня 2018 р., Запоріжжя.

Перелыгин, Б. В. and Боровская, Г. А. and Горьев, С. А. and Ткач, Т. Б. (2021) Прогнозирование метеорологических величин на основе применения искусственной нейронной сети. In: ХХII Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні інформаційні та електронні технології", 24-28 травня 2021 р., Одеса.

Перелыгин, Б. В. (2020) Выбор дальности действия радиолокатора для мониторинга атмосферы. In: ХХI Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні інформаційні та електронні технології", 25-29 травня 2020 р, Одеса.

Перелыгин, Б. В. (2019) Способ создания радиолокационной сети для мониторинга атмосферы. In: ХХ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні інформаційні та електронні технології", 27-31 травня, Одеса.

Перелыгин, Б. В. (2016) Построение и оптимизация радиолокационной системы мониторинга окружающей среды. In: XVII Международная научно-практическая конференция "Современные информационные и электронные технологии", 23 — 27 мая 2016 г., Одесса.

Перелыгин, Б. В. (2017) Системный подход к построению радиолокационной системы мониторинга атмосферы. In: Восемнадцатая международная научно-практическая конференция "Современные информационные и электронные технологии", 22 — 26 мая 2017 г., Одесса.

Перелыгин, Б. В. (2016) Методология построения радиолокационной системы мониторинга окружающей среды на основе единого радиолокационного поля над территорией Украины. In: VIII Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій:", 21–23 вересня 2016 р., Запоріжжя.

Перелыгин, Б. В. and Бакалов, А. А. and Бритвина, А. К. and Иванникова, М. В. (2014) Комплекс для исследования геометрии и энергетики единого радиолокационного поля системы мониторинга окружающей среды. In: Седьмая международная научно-практическая конференция "Информационные процессы и технологии", 22-26 апреля 2014 г., Севастополь.

Перелыгин, Б. В. (2017) Разработка и исследование системы метеорологического радиолокационного мониторинга Причерноморского региона Украины и требований к ее элементам. In: Міжнародна науково-практична конференція "Социум і науки про Землю", 21-23 вересня 2017 року, Запоріжжя.

Перелыгин, Б. В. (2017) О системном подходе к созданию радиолокационной системы метеорологического мониторинга. In: VI Международный радиоэлектронный форум "Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития ", 24-26 октября 2017 г., Харьков.

Перелыгин, Б. В. (2014) Применение информационных технологий для исследования свойств единого радиолокационного поля системы мониторинга окружающей среды. In: Міжнародна науково-технічна конференція "Комп'ютерні науки: освіта, наука, практика", 15-18 травня 2014 р., Миколаїв.

Перелыгин, Б. В. (2014) Технология радиолокационного мониторинга окружающей среды и модель радиолокационной измерительной системы для мониторинга. In: Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми технічного регулювання та якості", 09–10 жовтня 2014 р.,, Одеса.

Перелыгин, Б. В. (2015) Концепция построения радиолокационного поля системы мониторинга окружающей среды Украины. In: П'ята Міжнародна науково-практична конференція "Метрологія, технічне регулювання та забезпечення якості", 08–09 жовтня 2015 р.,, Одеса.

Перелыгин, Б. В. (2015) Подход к построению единого радиолокационного поля информационной системы мониторинга окружающей среды. In: XVI Международная научно-практическая конференция "Современные информационные и электронные технологии", 25-29 мая 2015 г., Одесса.

Перелыгин, Б. В. (2018) Геометрический подход к созданию радиолокационного поля системы мониторинга атмосферы. In: ХІХ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні інформаційні та електронні технології", 28 травня -1 червня 2018 р., Одеса.

Перелыгин, Б. В. (2018) Построение устойчивого радиолокационного поля системы мониторинга атмосферы. In: VIII Міжнародна науково-практична конференція " Технічне регулювання, метрологія та інформаційні технології: європейський вектор", 11-12 жовтня 2018 р., Одесса.

С

Савкова, А. А. (2022) Моделі просування інформаційного контенту користувача в умовах відеохостингу YouTube. In: XXІ наукова конференція молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 23-31 травня 2022 р., Одеса, Україна.

This list was generated on Mon May 27 00:17:40 2024 UTC.