Елементи, в яких тема: "Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра агрометеорології та агрометеорологічних прогнозів > Статті > Фахові видання України
Структура ОДЕКУ > Інститути та факультети > Наукове забезпечення > Наукові публікації кафедр університету > Кафедра агрометеорології та агрометеорологічних прогнозів > Статті > Фахові видання України"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Творці | Тип елементу
Перейти до: В | Д | К | Л | П | С | Т | Я
Число елементів на цьому рівні: 27.

В

Волошина, О.В. (2017) Оцінка впливу змінклімату на продуктивність цукрового буряку в Чернігівському Поліссі. Фізична географія та геоморфологія, 1(85). с. 121-129. ISSN 0868-6939

Вольвач, О.В. (2016) Вплив змін клімату на агрокліматичні умови вирощування та врожайність цукрового буряку в Віницькій області. Фізична географія та геоморфологія, 2(82). с. 104-110. ISSN 0868-6939

Д

Данілова, Н.В. (2018) Вплив погодних умов на формування врожаю проса в Дніпропетровській області. Весник Гидрометценра Черного и Азовского морей, 1(21). с. 280-285.

К

Костюкевич, Т.К., Єрмоленко, К.В. (2018) Вплив агрометеорологічних умов весняно-літнього періоду вегетації на формування врожаймості озимого жита в Чернігівській області. Весник Гидрометценра Черного и Азовского морей, 1(21). с. 228-237.

Костюкевич, Т.К., Лука, М.М. (2018) Агрокліматична оцінка сучасних умов формуванняврожайності озимого жита в Тернопільській області. Весник Гидрометценра Черного и Азовского морей, 1(21). с. 243-251.

Костюкевич, Т.К., Панасюк, А.А. (2018) Сучасний стан та оцінка мінливості врожайності жита озимого в умовах українського Полісся. Весник Гидрометценра Черного и Азовского морей, 1(21). с. 259-267.

Л

Ляшенко, Г. В., Маринин, Е.И. (2014) Агроклиматическая оценка рисков повреждения винограда сортов Овидиопольский и ланка весенними заморозками. Вісник ОНУ. Географічні та геологічні науки, 19 (4(23)). с. 48-55. ISSN 2303-9914

Ляшенко, Г. В., Яремов, С. І. (2018) Вплив агрокліматичних умов на врожайність винограду в Українському Закарпатті. Весник Гидрометценра Черного и Азовского морей, 1(21). с. 276-280.

Ляшенко, Г.В., Вишневський, О.В. (2018) Вплив змін клімату на урожайність винограду в Південностеповій підзоні України. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 1(21). с. 267-171.

Ляшенко, Г.В., Ляшенко, В. О., Соборова, О.М. (2016) Агроекологічна модель формування якості врожаю винограду. Фізична географія та геоморфологія, 2(82). с. 110-116. ISSN 0868-6939

Ляшенко, Г.В., Мельник, Е.Б, Суздалова, В.І., Любка, О.С., Маймеско, В.В. (2018) Агрокліматична оцінка морозо-і заморозконебезпечності стосовно винограду в Закарпатті. Виноградарство і виноробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник, присвячений 100-річчю Національної академії аграрних наук України, 55. с. 88-95. ISSN 0372 – 5847

Ляшенко, Г.В., Соборова, О.М. (2016) Моделювання формування продуктивності винограду технічних сортів в Північному Причорноморї за різних агрометеорологічних умов. Фізична географія та геоморфологія, 4(84). с. 98-105. ISSN 0868-6939

Ляшенко, Г.В., Соборова, О.М. (2017) Моделювання формування якості винограду технічних сортів під впливом агрометеорологічних умов в Північному Причорномор`ї. Фізична географія та геоморфологія, 1(85). с. 113-121. ISSN 0868-6939

Ляшенко, Г.В., Шендир, В.О. (2018) Агрокліматичні умови формування продуктивності винограду у зв`язку із зміною клімату в Північностеповій підзоні України. Весник Гидрометценра Черного и Азовского морей, 1(21). с. 271-276.

П

Польовий, А. М., Костюкевич, Т. К., Альхов, О. М. (2018) Динаміка врожайності пшениці озимої в Лісостепу України на прикладі Полтавської області. Весник Гидрометценра Черного и Азовского морей, 1(21). с. 218-224.

Польовий, А. М., Кузнєцова, Ю. О. (2018) Модифікація моделі впливу кліматичних факторів на фотосинтез сосни в умовах півдня України. Фізична географія та геоморфологія, 1(89). с. 98-105.

Польовий, А.М., Ільїна, А.О. (2017) Оптимізація строків посіву вівсу в умовах Півдня України з урахуванням змін клімату. Фізична географія та геоморфологія, 4(84). с. 113-117. ISSN 0868-6939

Польовий, А.М., Ільїна, А.О. (2018) Аналіз динамікм фотосинтетичної продуктивності вівса в умовах Півдня Одеської області. Весник Гидрометценра Черного и Азовского морей, 1(21). с. 156-160.

Польовий, А.М., Костюкевич, Т.К., Бондар, О.В. (2018) Агрометеорологічні умови формування врожайності кукурудзи в Київській області. Весник Гидрометценра Черного и Азовского морей, 1(21). с. 211-218.

Польовий, А.М., Костюкевич, Т.К., Лісовська, І.А. (2018) Оцінка мінливості врожайності картоплі в Вінницькій області. Весник Гидрометценра Черного и Азовского морей, 1(21). с. 237-243.

Польовий, А.М., Шаблій, О. В., Божко, Л.Ю. (2017) Закономірності формування режиму зволоження території Степової зони України в умовах зміни клімату. Фізична географія та геоморфологія, 1(85). с. 106-113. ISSN 0868-6939

С

Степаненко, С. М., Сербов, М. Г., Тучковенко, Ю. С., Польовий, А. М., Бубнов, І. В. (2012) Одеському гідрометеорологічному інституту - Одеському державному екологічному університету - 80 років. Український гідрометеорологічний журнал, 10. с. 5-19. ISSN 2311-0902

Т

Толмачева, А.В. (2014) Оценка динамики приростов агроэкологических категорий урожайности сои. Вісник ОНУ. Географічні та геологічні науки, 19 (4). с. 87-96. ISSN 2303-9914

Толмачева, А.В. (2015) Влияние факторов внешней среды на динамику биомассы растений сои в центральной части Северо-Западного Причерноморья. Фізична географія та геоморфологія, 1(77). с. 158-166. ISSN 0868-6939

Толмачева, А.В., Бондура, С.В. (2018) Влияние агроклиматических условий на динамику приростов агроэкологических катеорий урожайности сои в Полесье. Вестник Гидрометцентра Черного и Азавского морей, 1(21). с. 251-258.

Толмачева, А.В., Кандиба, К.Ю. (2018) Оцінка продуктивності агрокліматичних ресурсів вирощування сої різних груп стиглостів Степовій зоні України. Весник Гидрометценра Черного и Азовского морей, 1(21). с. 199-205.

Я

Ярмольська, О.Є. (2016) Ярмольська О.Є. Мінливість урожаїв томатів в Україні. Физиология растений и генетика, 1 (48). с. 75-80.

Цей список був створений у Sat May 30 12:02:05 2020 MSK.