Eprints Repo

Items where Subject is "Монографії"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: P | Б | В | Д | Ж | З | К | Л | М | П | С
Number of items at this level: 49.

P

Polovyi, А. М. and Ilina, А. О. (2021) The influence of climate change on the humidification regime of the Steppe zone of Ukraine. In: Pedagogical and psychological science and education: transformation and development vectors. Riga, Latvia :“Baltija Publishing”, Lublin, Poland, pp. 75-90.

Б

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2019) Вплив погодних умов на формування продуктивності озимого ячменю в Закарпатській області.Колективна монографія. Полтава, ПДАА. ISBN 978-617-7669-29-5

Божко, Л. Ю. (2010) Клімат і продуктивність овочевих культур в Україні: монографія. ОДЕКУ, Одеса.

Божко, Л. Ю. and Крисак, О. В. (2018) Оцінка агрокліматичних ресурсів перезимівлі озимої пшениці в Степовій зоні України: колективна монографія. Полтава, Полтавська державна аграрна академія.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2019) Вплив погодних умов на формування продуктивності озимого ячменю в Закарпатській області. Природно-ресурсний та енергетичний потенціали: напрями збереження, відновлення та раціонального використання : колективна монографія, 2019 р. Полтавська державна аграрна академія, Полтава, pp. 8-13.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Гончар, К. В. (2023) Агрокліматичні умови вирощування тимофіївки лучної в Україні. In: Захист і відновлення екологічної рівноваги та забезпечення самовідновлення екосистем : колективна монографія. Видавництво ПП «Астрая», Полтава, pp. 117-122. ISBN 978-617-7915-85-9

В

Вожегова, Р. А. and Жигайло, Т. С. and Жигайло, О. Л. (2023) Вплив кліматичних змін на врожай соняшнику у Південному Степу України: моделювання та аналіз. In: Climate-smart agriculture: science and practice. Baltija Publishing, Riga, Latvia, pp. 18-35. ISBN 978-9934-26-389-7

Вольвач, О. В. and Колосовська, В. В. and Мельник, М. В. (2023) Перспективи біоенергетичного використання цукрового буряку в Полтавській області за умов змін клімату. In: Захист і відновлення екологічної рівноваги та забезпечення самовідновлення екосистем : колективна монографія. Видавництво ПП «Астрая», Полтава, pp. 51-60. ISBN 978-617-7915-85-9

Вольвач, О. В. and Колосовська, В. В. and Скуртул, К. В. (2021) Вплив кліматичних змін на перспективи вирощування енергетичних плантацій тополі в Лісостепу України. In: Стійкий розвиток сільських територій у контексті реалізації державної екологічної політики та енергозбереження : кол. моногр. ПП "Астрая", Полтава, Україна, pp. 17-26. ISBN 978-617-7915-20-0

Вольвач, О. В. and Колосовська, В. В. and Скуртул, К. В. (2021) Вплив кліматичних змін на перспективи вирощування енергетичних плантацій тополі в Лісостепу України. In: Стійкий розвиток сільських територій у контексті реалізації державної екологічної політики та енергозбереження : кол. моногр. Видавництво ПП «Астрая», Полтава, pp. 17-26. ISBN 978-617-7915-20-0

Вольвач, О. В. and Лебеденко, А. В. and Заєць, С. О. and Юзюк, С. М. (2023) Агрокліматична оцінка урожаїв картоплі різних агроекологічних категорій на території поліських областей. In: Відновлення природно-ресурсного потенціалу та стійкості екосистем : колективна монографія; за заг. ред. Т. О. Чайки. Видавництво ПП «Астрая», Полтава, pp. 224-234. ISBN 978-617-8231-31-6

Д

Данілова, Н. В. and Костюкєвич, Т. К. and Ільїна, А. О. and Іванов, Д. І. (2023) Природно кліматичні умови формування продуктивності картоплі у Вінницькій області. In: Відновлення природно-ресурсного потенціалу та стійкості екосистем : колективна монографія;. за заг. ред. Т. О. Чайки. Видавництво ПП «Астрая», Полтава, pp. 156-162. ISBN 978-617-8231-31-6

Ж

Жигайло, Т. С. and Жигайло, О. Л. and Домбовська, І. О. (2023) Оптимізація вирощування пшениці озимої в посушливих умовах Південного Степу України. In: Відновлення природно-ресурсного потенціалу та стійкості екосистем : колективна монографія; за заг. ред. Т. О. Чайки. Видавництво ПП «Астрая», Полтава, pp. 234-242. ISBN 978-617-8231-31-6

З

Заєць, С. О. and Вольвач, О. В. and Юзук, С. М. (2023) Агрокліматична оцінка впливу змін клімату на теплові ресурси території Північно-Західного Причорномор’я. In: Climate-smart agriculture: science and practice. Baltija Publishing, Riga, Latvia, pp. 132-151. ISBN 978-9934-26-389-7

К

Костюкєвич, Т. К. and Толмачова, А. В. and Бортник, М. В. (2019) Перспективи вирощування тритикале озимого як джерела поновлювальної енергії в умовах зміни клімату в Західному Лісостепу України: колективна монографія. Полтавська державна аграрна академія, Полтава.

Колосовська, В. В. (2019) Агроекологічні особливості формування продуктивності гороху в умовах змін клімату в лісостеповій зоні України: колективна монографія. Полтавська державна аграрна академія, Полтава.

Кирнасівська, Н. В. (2023) Оцінка природно-ресурсного потенціалу території Вінницької області стосовно вирощування сільськогосподарських культур. In: Відновлення природно-ресурсного потенціалу та стійкості екосистем : колективна монографія;. за заг. ред. Т. О. Чайки. Видавництво ПП «Астрая»., Полтава, pp. 51-63. ISBN 978-617-8231-31-6

Колосовська, В. В. (2022) Агроекологічні особливості вирощування гороху в умовах змін клімату в Вінницькій області. In: Екологоорієнтовані підходи відновлення техногенно забруднених територій і створення сталих екосистем : колективна монографія. ПП "Астрая", Полтава, Україна, pp. 193-202. ISBN 978-617-7915-59-0

Костюкєвич, Т. К. (2021) Оцінка агрокліматичних умов вирощування кукурудзи як енергетичної культури в умовах зміни клімату на території Житомирського Полісся. In: Стійкий розвиток сільських територій у контексті реалізації державної екологічної політики та енергозбереження : кол. моногр. ПП "Астрая", Полтава, Україна, pp. 134-142. ISBN 978-617-7915-20-0

Костюкєвич, Т. К. (2022) Особливості формування фотосинтетичного потенціалу посівів кукурудзи як енергетичної культури в умовах зміни клімату (RCP 6.0) на території Житомирського Полісся України. In: Екологоорієнтовані підходи відновлення техногенно забруднених територій і створення сталих екосистем : колективна монографія. ПП "Астрая", Полтава, Україна, pp. 127-133. ISBN 978-617-7915-59-0

Костюкєвич, Т. К. (2021) Оцінка впливу зміни клімату (RCP 8.5) на агрокліматичні умови вирощування жита озимого в Східному Лісостепу України. In: Scientific trends: modern challenges. Volume 2 : collective monograph. GS publishing service, California, USA, pp. 41-46. ISBN 978-1-7364133-3-3

Костюкєвич, Т. К. (2021) Оцінка впливу зміни клімату (RCP 8.5) на продуктивність жита озимого в Східному Лісостепу України. In: Modern trends in science and practice. Volume 1 : collective monograph. GS publishing service, California, USA, pp. 18-23. ISBN 978 1 7364133 4 0

Костюкєвич, Т. К. and Данілова, Н. В. and Ільїна, А. О. and Сич, Н. Г. (2023) Оцінка сучасного стану використання природних ресурсів території Житомирщини щодо умов вирощування кукурудзи на зелену масу. In: Відновлення природно-ресурсного потенціалу та стійкості екосистем : колективна монографія;. за заг. ред. Т. О. Чайки. Видавництво ПП «Астрая», Полтава, pp. 171-178. ISBN 978-617-8231-31-6

Костюкєвич, Т. К. and Данілова, Н. В. and Бондар, О. Г. (2023) Перспективи вирощування гороху у Північно-Західних областях України. In: Vectors of the development of science and education in the modern world : collective monograph. Sherman Oaks, California, USA, pp. 14-20. ISBN 979-8-9866959-7-6

Костюкєвич, Т. К. and Данілова, Н. В. and Колосовська, В. В. and Корень, В. В. (2023) Сучасний стан та перспективи виробництва основних олійних культур в Україні. In: Creative approaches in modern scientific and practical activities : collective monograph. GS publishing service, California, USA, pp. 9-15. ISBN 979 8 9866959 9 0

Костюкєвич, Т. К. and Данілова, Н. В. and Мартинова, М. С. and Бондар, О. Г. (2023) Оцінка агрокліматичних умов формування вегетативної маси кукурудзи на зелений корм в умовах Тернопільської області. In: Science and society: trends of interaction : collective monograph. GS publishing service, California, USA, pp. 9-19. ISBN 9798986695945

Костюкєвич, Т. К. and Данілова, Н. В. and Шапорєва, О. І. and Подолюк, Д. В. (2023) Експертна грошова оцінка земельних ділянок за ринковим підходом в межах міста Миколаїв Миколаївської області. In: Socio-humanitarian and technicaltechnological explorations of modern science : collective monograph. GS publishing service, California, USA, pp. 46-51. ISBN 979-8-9866959-8-3

Костюкєвич, Т. К. and Колосовська, В. В. (2022) Дослідження екологічних норм вирощування соняшнику в Лісостепу України. In: Modern scientific strategies of development : collective monograph. Sherman Oaks, California, USA, pp. 15-20. ISBN 978-1-7364133-9-5

Костюкєвич, Т. К. and Колосовська, В. В. (2022) Оцінка агрокліматичних умов вирощування кукурудзи за сучасних змін клімату (RCP 6.0) на території Північного Степу України. In: Innovative resources of modern science : collective monograph. GS publishing service, California, USA, pp. 24-29. ISBN 979-8-9866959-0-7

Костюкєвич, Т. К. and Колосовська, В. В. and Данілова, Н. В. (2022) Вплив заморозків на умови вирощування рослин за кліматичних змін сьогодення та майбутнього. In: Current aspects of the development of science and technology : ccollective monograph. Sherman Oaks, California, USA, pp. 12-17. ISBN 979-8-9866959-1-4

Л

Ляшенко, Г. В. and Качановська, Л. О. (2018) Методика досліджень агроекологічних умов і диференціації земель на основі оцінки їх агроекологічного стану на прикладі Одеської області : колективна монографія. Полтава, ПДАА. ISBN 978-617-7464-15-9

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. (2022) Агрокліматична оцінка продуктивності озимого ріпаку в Вінницькій області в умовах зміни клімату. In: Екологоорієнтовані підходи відновлення техногенно забруднених територій і створення сталих екосистем : колективна монографія. ПП "Астрая", Полтава, Україна, pp. 406-412. ISBN 978-617-7915-59-0

М

Міщенко, З. А. and Кирнасівська, Н. В. (2011) Агроклиматические ресурсы Украины и урожай: монография. ОДЕКУ, Одеса.

П

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2019) Оцінка динаміки вуглецю та викидів СО2 в польовій сівозміні в умовах зміни клімату: колективна монографія. Полтавська державна аграрна академія, Полтава.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2020) Вплив погодних умов на вирощування льону довгунцю в Чернігівській області. In: Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ІV: Зміни та синергія в розвитку науки та освіти: колективна монографія. Посвіт, Конін – Ужгород – Київ – Херсон, pp. 197-205. ISBN 978-617-7835-32-4

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2020) Оцінка агрокліматичних умов продуктивності сорго в Степовій зоні України в умовах змін клімату. In: Еноргоефективність і енергозалежність сільських територій: передумови формування та функціонування: колективна монографія. ПП «Астрая», Полтава, pp. 32-39. ISBN 978-617-7669-99-8

Полевой, А. Н. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, Е. А. (2020) Влияние изменений климата на продуктивность луговой и степной растительности / Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ІІІ: Констатації та діалоги в просторі науки та освіти: колективна монографія. Посвіт, Конін – Ужгород – Київ – Херсон. ISBN 978-617-7835-32-4

Польовий, А. М. and Барсукова, О. А. and Божко, Л. Ю. (2020) Вплив змін клімату на агрокліматичні умови перезимівлі озимої пшениці в Поліссі. Екологічні іновації у підвищенні економічної та продовольчої безпеки України: колективна монографія. ПП «Астрая», Полтава. ISBN 978-617-7915-00-2

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Крисак, О. О. (2019) Агрокліматична оцінка впливу осінньо-зимового періоду на продуктивність озимої пшениці: колективна монографія. Полтава, ПДАА. ISBN 978-617-7669-29-5

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Кулинська, Х. В. (2018) Оцінка агрокліматичних умов в Лісостеповій зоні України при зміні клімату: колективна монографія. Полтава, ПДАА. ISBN 978-617-7464-15-9

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2018) Зміна агрокліматичних показників під впливом змін клімату, розрахованих за сценаріями RCP4.5 та RCP8.5: колективна монографія. Полтава, ПДАА. ISBN 978-617-7464-15-9

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Крисак, О. О. (2019) Агрокліматична оцінка впливу осінньо- зимового періоду на продуктивність озимої пшениці. Природно-ресурсний та енергетичний потенціали: напрями збереження, відновлення та раціонального використання : колективна монографія. 2019р. Полтавська державна аграрна академія, Полтава.

Польовий, А. М. and Барсукова, О. А. and Божко, Л. Ю. and Толмачова, А. В. (2021) Вплив погодних умов на формування врожаїв огірків в Лісостеповій зоні України. In: Стійкий розвиток сільських територій у контексті реалізації державної екологічної політики та енергозбереження : кол. моногр.; за заг. ред. Т. О. Чайки. Видавництво ПП «Астрая», Полтава, pp. 216-224. ISBN ISBN 978-617-7915-20-0

Польовий, А. М. and Барсукова, О. А. and Гончар, К. В. (2023) Вплив погодних умов на формування продуктивності гречки в Житомирській області. In: Відновлення природно-ресурсного потенціалу та стійкості екосистем. колективна монографія; за заг. ред. Т. О. Чайки. Видавництво ПП «Астрая», Полтава, pp. 76-83. ISBN 978-617-8231-31-6

Польовий, А. М. and Барсукова, О. А. and Чередниченко, Ю. А. (2023) Оцінка зміни агрокліматичних умов росту та формування продуктивності озимого ячменю у зв’язку зі зміною клімату. In: Відновлення природно-ресурсного потенціалу та стійкості екосистем : колективна монографія;. за заг. ред. Т. О. Чайки. Видавництво ПП «Астрая», Полтава, pp. 83-90. ISBN 978-617-8231-31-6

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Черновалюк, Р. Г. (2022) Вплив зрошення на гідрометеорологічний режим полів з овочевими культурами. In: Екологоорієнтовані підходи відновлення техногенно забруднених територій і створення сталих екосистем : колективна монографія. ПП "Астрая", Полтава, Україна, pp. 380-387. ISBN 978-617-7915-59-0

С

Степаненко, С. М. and Польовий, А. М. and Школьний, Є. П. (2011) Оцінка впливу кліматичних змін на галузі економіки України. За редакцією доктора фізико-математичних наук, професора С. М. Степаненка, доктора географічних наук, професора А. М. Польового. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978–966–8740–83–1

Свидерська, С. М. and Вікнянська, С. С. (2018) Моделювання впливу ранньовесняних заморозків на формування врожайності картоплі в Поліссі: колективна монографія. Полтава, ПДАА. ISBN 978-617-7464-15-9

Степаненко, С. М. and Польовий, А. М. and Лобода, Н. С. (2015) Кліматичні зміни та їх вплив на сфери економіки України: монографія. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

This list was generated on Sat Jun 15 06:55:38 2024 UTC.