Eprints Repo

Items where Subject is "Архів"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: S | І | А | Б | В | Г | Ж | К | Л | М | Н | П | С | Т | Х | Ч | Ш | Я
Number of items at this level: 140.

S

Shakirzanova, Zh. R. and Gopchenko, E. D. and Ovcharuk, V. A. and Kichuk, N. S. (2018) Modelling of land surface waters. Notes of lectures for students of English courses for further training and retraining of specialists Speciality "Hydrology". ОДЕКУ, Одеса.

І

Ільїна, В. Г. and Чугай, А. В. (2010) Аналіз якості довкілля: методичні вказівки для самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Ільїна, В. Г. (2017) Аналіз якості довкілля: збірник методичних вказівок до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Івус, Г. П. and Семергей-Чумаченко, А. Б. (2008) Метеорологічне обслуговування полярної авіації та судноплавства: конспект лекцій. Екологія, Одеса.

А

Арестов, С. В. (2008) Моделі та методи економетрики: Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Б

Балан, Г. К. and Пилип'юк, В. В. (2020) Геологія з основами геоморфології : Силлабус навчальної дисципліни для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Костюкєвич, Т. К. (2016) Агрометеорологічні прогнози: Методичні вказівки до дистанційного вивчення дисципліни, студентами заочної форми навчання. Частина 3 (ЗМ-3). ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Костюкєвич, Т. К. (2016) Агрометеорологічні прогнози: Методичні вказівки до дистанційного вивчення дисципліни студентами заочної форми навчання. Частина 2 (ЗМ 2). ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Костюкєвич, Т. К. (2016) Агрометеорологічні прогнози: методичні вказівки до дистанційного вивчення дисципліни студентами заочної форми навчання. Частина 1 (ЗМ-1). ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Барсукова, О. А. and Кирнасівська, Н. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Агрометеорологічні прогнози та агрокліматологія" для бакалаврів заочної форми навчання, спеціальності 101 "Екологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Буркинський, Б.В. and Галушкіна, Т.П. (2010) Ресурсно-екологічна безпека. ОДЕКУ, Одеса.

Балан, Г. К. (2020) Силлабус навчальної дисципліни «Геологія з основами геоморфології», спеціальність 101 "Екологія", освітня програма "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", бакалавр І року навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Балан, Г. К. and Катинська, І. В. (2021) Геологія з основами геоморфології : Силлабус навчальної дисципліни, спеціальність 101 Екологія, РВО молодший бакалавр (денна, заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

В

Вельміскін, Д. І. (2017) Технічні системи радіолокаційного моніторингу: конспект лекцій. Частина 1 "Антенні системи та передавальні пристрої метеорологічного радіолокатора МРЛ-5". ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Вельміскін, Д. І. (2005) Теоритичні основи радіолокації: збірник методичних вказівок до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Вельміскін, Д. І. (2010) Автоматичні системи моніторингу: конспект лекцій. Екологія, Одеса. (Submitted)

Вельміскін, Д. І. (2010) Автоматичні системи метрологічних вимірювань: конспект лекцій. Екологія, Одеса.

Великий, В. І. and Перелигін, Б. В. (2015) Проектування автоматизованих систем моніторингу навколишнього середовища: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-004-8

Вельміскін, Д. І. and Гор`єв, С. А. (2018) Технічні системи радіолокаційного моніторингу: методичні вказівки до виконання лабораторної роботи за темою "Вивчення радіолокаційного вимірювального приладу ГК4-19А". ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Вельміскін, Д. І. and Гор`єв, С. А. (2018) Технічні системи радіолокаційного моніторингу: конспект лекцій. Частина 2 "Радіоприймальні пристрої метеорологічного радіолокатора МРЛ-5". ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Вельміскін, Д. І. (2017) Методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань: методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи з елементами дистанційного навчання для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Вельміскін, Д. І. (2012) Навігаційні системи: методичні вказівки до СРС. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Вельміскін, Д. І. and Пустовіт, Т. М. (2015) Технічні системи радіолокаційного моніторингу: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Вельміскін, Д. І. (2011) Антенні системи метеорологічних радіолокаційних станцій: методичні вказівки до СРС та виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Вельміскін, Д. І. and Пустовіт, Т. М. (2014) Методи та засоби гідрометеорологічного моніторингу модуль «Методи та засоби зондування атмосфери»: вказівки до виконання курсового проекту. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Вельміскін, Д. І. (2012) Навігаційні системи: методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Вельміскін, Д. І. and Гор`єв, С. А. (2016) Радіометеорологічний моніторинг: методичні вказівки до виконання курсового проекту. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Вельміскін, Д. І. and Гор`єв, С. А. (2017) Радіометеорологічний моніторинг: збірник методичних вказівок до лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Вельміскін, Д. І. and Пустовіт, Т. М. (2012) Методи дистанційного зондування навколишнього середовища: методичні вказівки до СРС та виконання контрольної. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Вельміскін, Д. І. and Птащук, А. І. (2011) Основи радіотехніки та електричних вимірів: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Великий, В. І. and Перелигін, Б. В. (2016) Проектування автоматизованих систем моніторингу навколишнього середовища: збірник методичних вказівок для виконання лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Врублевська, О. О. and Катеруша, Г. П. and Миротворська, Н. К. (2004) Кліматологічна обробка окремих метеорологічних величин: навчальний посібник. ТЕС, Одеса. ISBN 966-7654-98-2

Вельміскін, Д. І. and Перелигін, Б. В. (2007) Розповсюдження радіохвиль: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Г

Гращенкова, Т. В. (2020) Основи геодезії : Робоча програма навчальної практики для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Ганін, Е. В. and Васильєва, М. Г. (2013) Загальна та колоїдна хімія : методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Гор`єв, С. А. (2018) Проектування автоматизованих систем моніторингу навколишнього серидовища: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Гор`єв, С. А. (2016) Проектування автоматизованих систем моніторингу навколишнього середовища: збірник методичних вказівок до лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Головань, В. Г. (2012) Економіка гідрометеорологічного забезпечення господарства України: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Гор`єв, С. А. (2015) Моделювання процесів та систем: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Глушкова, Н. М. and Слободянюк, О. Р. (2004) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни “Культурологія”. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Глушкова, Н. М. (2016) Методичні вказівки щодо підготовки до СРС, виконання індивідуальних завдань та підготовки до семінарських занять для студентів 2 курсу, напрям підготовки «Гідрометеорологія». Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Гордієнко, В. І. (2011) Методи гідрометеорологічних вимірювань: збірник методичних вказівок для виконання лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Горліченко, М. Г. and Шевченко, С. В. (2013) Хімія з основами біогеохімії : методичні вказівки до СРС та виконання КР для студентів ІІІ курсу заочного факультету, спеціалізація "Агроекологія" (інтегрований робочий навчальний план). Одеський державний екологічний університет, Україна, м. Одеса.

Герасименко, Г. І. and Гриб, К. О. (2009) «Гідрохімія. Практикум» : збірник методичних вказівок до лабораторних робіт з дисципліни «Гідрохімія» для студентів-магістрів ІV курсу денної форми навчання. Спеціальність: екологія та охорона навколишнього середовища. Спеціалізація: гідроекологія. Екологія, м. Одеса, Україна.

Гриб, О. М. and Гращенкова, Т. В. (2021) Геодезія (частина 1): Силлабус навчальної дисципліни для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гриб, О. М. and Гращенкова, Т. В. (2021) Геодезія : Робоча програма навчальної практики для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». [Teaching Resource] (Submitted)

Ж

Жигайло, О. Л. (2020) Робоча програма переддипломно-виробничої практики для бакалаврів 5 року навчання заочної форми, за спеціальністю 101 "Екологія". [Teaching Resource] (Submitted)

Жигайло, О. Л. and Гопченко, Г. К. (2012) Грунтознавчтво:Збірник методичних вказівок до виконання лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Жигайло, О. Л. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Управління агроекосистемами" для бакалаврів заочної форми навчання, спеціальності 101 "Екологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

К

Колонтай, С. М. (2007) Системи технологій: конспект лекцій. “ТЭС”, Одеса.

Корбан, В. Х. and Дегтярьова, Л. М. (2001) Метеорологічна радіолокаційна техніка: збірник методичних вказівок до лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Колісник, А. В. (2015) Екологізація антропогенної діяльності: методичні вказівки до самостійної роботи студентів (МАГ). ОДЕКУ, Одеса.

Кирнасівська, Н. В. (2019) Агрокліматологія: до СРС та виконання міжсесійного завдання. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Катинська, І. В. (2021) Гідроекологічні основи водного господарства, раціональне використання та охорона водних ресурсів: Силлабус навчальної дисципліни другого (магістерського) рівня вищої освіти денної і заочної форми навчання за спеціальністю 101 "Екологія". [Teaching Resource]

Л

Лобода, Н. С. and Шакірзанова, Ж. Р. (2003) Довгостроковий прогноз елементів весняного водопілля на рівнинних річках: збірник методичних вказівок. ОДЕКУ, Одеса.

Лімонов, О. С. (2011) Цифрова обробка сигналів: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Лімонов, О. С. (2013) Цифрова обробка і передача інформації: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Лімонов, О. С. (2013) Автоматичні системи метеорологічних вимірювань: методичні вказівки до виконання практичних занять. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Лімонов, О. С. and Пустовіт, Т. М. and Дяченко, К. О. (2015) Автоматизовані системи моніторингу навколишнього середовища: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-003-1

Лімонов, О. С. (2011) Теорія електромагнітного поля: конспект лекцій. ТЕС, Одеса.

Лавріненко, Ю. В. (2009) Основи електротехніки та електроніки: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Лімонов, О. С. and Перелигін, Б. В. and Пустовіт, Т. М. and Дяченко, К. О. (2016) Інтелектуальні системи моніторингу навколишнього середовища: конспект лекцій. І частина. «Системи моніторингу навколишнього середовища». ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-006-2

Лімонов, О. С. and Пустовіт, Т. М. and Дяченко, К. О. (2016) Інтелектуальні системи комп’ютерного моніторингу: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Лавріненко, Ю. В. and Бучинська, І. В. (2014) Теорія електрорадіокіл: збірник методичних вказівок до виконання лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Лавріненко, Ю. В. (2014) Електротехніка та електроніка: методичні вказівки до СРС та виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Лімонов, О. С. (2011) Розповсюдження радіохвиль: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Лімонов, О. С. (2010) Цифрова обробка сигналів: збірник методичних вказівок до лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Лімонов, О. С. and Пустовіт, Т. М. (2016) Інтелектуальні системи комп’ютерного моніторингу: збірник методичних вказівок до виконання практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Лавріненко, Ю. В. (2014) Елетротехніка та електроніка: збірник методичних вказівок до виконання лабораторних робіт для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Лавріненко, Ю. В. (2017) Електротехніка та електроніка: методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи з елементами дистанційного навчання для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Лавріненко, Ю. В. (2010) Теорія електрорадіоланцюгів: методичні вказівки до СРС та виконання контрольної роботи студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Лімонов, О. С. and Бучинська, І. В. (2014) Цифрова обробка і передача інформації: методичні вказівки до СРС та виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Лавріненко, Ю. В. (2017) Методи та засобит гідрометеорологічних вимірювань: методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи з елементами дистанційного навчання для студентів заочної форми навчання зі спеціальності "Наука про Землю". ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Лімонов, О. С. and Пустовіт, Т. М. (2014) Автоматизовані системи моніторингу навколишнього середовища: збірник методичних вказівок до виконання лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Лімонов, О. С. (2015) Інтелектуальні системи комп’ютерного моніторингу: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Лімонов, О. С. and Бучинська, І. В. (2015) Електродинаміка та техніка надвисоких частот: збірник методичних вказівок до виконання практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Лавріненко, Ю. В. (2010) Теорія електрорадіоланцюгів: методичні вказівки до виконання практичних занять. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Лімонов, О. С. (2012) Електродинаміка та техніка НВЧ: методичні вказівки до СРС. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Лавріненко, Ю. В. and Бучинська, І. В. (2014) Технічна електроніка: збірник методичних вказівок до виконання лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Лавріненко, Ю. В. (2010) Основи електротехніки і електроніки: збірник методичних вказівок до виконання лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Лімонов, О. С. (2010) Розповсюдження радіохвиль: методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

М

Міщенко, Н. М. and Івус, Г. П. and Матигін, О. С. (2019) Фізика антициклогенезу: методичні вказівки для самостійної роботи студентів. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна.

Міщенко, Н. М. (2020) Силабус з "Синоптичної метеорології", Бакалавр, 5 рік, заочна форма навчання (інтегров.). [Teaching Resource]

Н

Ніколаєв, С. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Статути Збройних Сил України". [Teaching Resource]

Недострелова, Л. В. (2018) Прикладна метеорологія (блок змістовних модулів «Фізика хмар та опадів»): методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Ніколаєв, С. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни «Стрілецька зброя та вогнева підготовка». [Teaching Resource]

Ніколаєв, С. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Фізичне виховання та спеціальна фізична підготовка". [Teaching Resource]

Ніколаєв, С. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Статути ЗСУ (у т. ч. стройова підготовка)". [Teaching Resource]

П

Перелигін, Б. В. (2013) Спектрально-часовий аналіз даних моніторингу: методичні вказівки до лабораторної роботи „Дослідження способів обробки і методів візуалізації інформації в системі комп'ютерної математики”. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Перелигін, Б. В. and Ткач, Т. Б. and Гор`єв, С. А. (2018) Спектрально-часовий аналіз даних моніторинга: навчальний посібник. ТЕС, Одеса. ISBN 978-617-7337-79-8

Перелигін, Б. В. and Ткач, Т. Б. (2013) Методи розпізнавання образів в задачах моніторингу: методичні вказівки до лабораторної роботи „Дослідження персептрона”. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Перелигін, Б. В. (2018) Спектрально-часовий аналіз даних моніторингу: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Перелигін, Б. В. and Велика, О. І. (2012) Методи дистанційного зондування навколишнього середовища: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 9780966-2389-71-5

Перелигін, Б. В. (2015) Аерокосмічний моніторинг екосистем: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Перелигін, Б. В. and Гордієнко, В. І. (2013) Супутниковий моніторинг: методичні вказівки до практичного заняття „Дешифрування космічних знімків”. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Перелигін, Б. В. (2014) Аерокосмічний моніторинг екосистем: методичні вказівки до лабораторної роботи „Дослідження процесу перетворення супутникових даних в зображення”. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Перелигін, Б. В. (2014) Методи дистанційного зондування навколишнього середовища: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Перелигін, Б. В. (2016) Штучні нейронні мережі в задачах обробки даних: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Перелигін, Б. В. and Ткач, Т. Б. (2015) Методи розпізнавання образів в задачах моніторингу: методичні вказівки до лабораторної роботи „Дослідження процесу розпізнавання полів хмарності на супутниковому знімку за допомогою штучних нейронних мереж”. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Перелигін, Б. В. (2013) Спектральні методи обробки інформації: методичні вказівки до лабораторної роботи „Дослідження способів обробки і методів візуалізації інформації в системі комп'ютерної математики”. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Пономаренко, О. Л. (2016) Інженерна графіка: методичні вказівки з елементами дистанційного навчання для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Перелигін, Б. В. (2012) Супутниковий моніторинг: збірник методичних вказівок до практичних занять для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Перелигін, Б. В. (2012) Супутниковий моніторинг: методичні вказівки до самостійної роботі та виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Перелигін, Б. В. and Великий, В. І. (2013) Проектування автоматизованих систем моніторингу навколишнього середовища: методичні вказіки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Перелигін, Б. В. and Великий, В. І. (2014) Проектування інформаційних систем моніторингу навколишнього середовища: методичні вказівки для виконання практичних занять. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Польовий, А. М. (2010) Моделювання гідрометеорологічного режиму рослинного покриву: методичні вказівки до самостійної роботи магістрів. ОДЕКУ, Одеса.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Костюкєвич, Т. К. (2015) Методичні вказівки до дистанційного вивчення: Сільськогосподарська метеорологія. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Перелигін, Б. В. (2012) Супутниковий моніторинг: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Перелигін, Б. В. (2014) Методи дистанційного зондування навколишнього середовища: методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Перелигін, Б. В. (2015) Методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань модуль „Супутниковий моніторинг”: методичні вказівки до практичного заняття "Склад і принцип роботи наземного комплексу апаратури автономного пункту прийому інформації зі штучного супутника Землі". ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Перелигін, Б. В. (2012) Спектральні методи обробки інформації: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Перелигін, Б. В. (2020) Методи розпізнавання в задачах моніторингу: методичні вказівки до лабораторної роботи "Дослідження процедур покращення зображень на супутникових сканерних знімках. Геометрична корекція". ОДЕКУ, Одеський державний екологічний університет. (Submitted)

Перелигін, Б. В. (2020) Методи розпізнавання в задачах моніторингу: методичні вказівки до лабораторної роботи "Дослідження процедур поліпшення зображень на супутникових знімках сканерів. Геометрична корекція". Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Перелигін, Б. В. (2011) Спектральні методи обробки інформації: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса, Україна. (Submitted)

Перелигін, Б. В. (2008) С упутниковий моніторинг: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Перелигін, Б. В. (2006) Одержання, передача, прийом і надання локаційної космічної інформації: навчальний посібник. ОДЕКУ, Одеса, Україна. ISBN 966–8740–15–7

Перелигін, Б. В. and Ткач, Т. Б. and Гор`єв, С. А. (2020) Спектральний і прикладний аналіз даних моніторингу: навчальний посібник. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-992-195-6

С

Смірнова, К. В. (2014) Менеджмент : методичні вказівки до проведення практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Слободянюк, О. Р. (2007) Вища освіта в Україні і Болонський процес: конспект лекцій. ТЕС, Одеса.

Слободянюк, О. Р. (2007) Методика викладання у вищій школі : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Свидерська, С. М. (2015) Методичні вказівки до СРС та виконання контрольної роботи з дисципліни "Екологічні основи землеробства та сільськогосподарська радіоекологія" для студентів ІV курсу заочного факультету. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Степаненко, С. Н. (2001) Лекции по мезометеорологии: учебное пособие. ОГМИ, Одесса.

Степаненко, С. М. (2008) Метеорологія і кліматологія: підручник. ТЕС, Одеса.

Сєрга, Е. М. and Школьний, Є. П. (2017) Атмосферна геофізика: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-059-8

Свидерська, С. М. (2016) Методичні вказівки до СРС та виконання контрольної роботи з дисципліни “Збалансоване природокористування в галузі” для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса, ОДЕКУ.

Софронков, О. Н. and Васильєва, М. Г. (2021) Хімія з основами біогеохімії : Силлабус навчальної дисципліни для студентів заочної форми спеціальності 101 "Екологія" 2 рік навчання. Рівень вищої освіти - бакалавр. [Teaching Resource] (Unpublished)

Софронков, О. Н. and Васильєва, М. Г. (2020) Хімія з основами біогеохімії : Силлабус навчальної дисципліни для студентів денної форми спеціальності 101 "Екологія" 2 семестр, 1 рік навчання. Рівень вищої освіти - бакалавр. [Teaching Resource] (Unpublished)

Софронков, О. Н. and Васильєва, М. Г. (2020) Хімія з основами біогеохімії : Силлабус навчальної дисципліни для студентів денної форми спеціальності 101 "Екологія" 2 семестр, 1 рік навчання. Рівень вищої освіти - початковий (молодший) бакалавр. [Teaching Resource] (Unpublished)

Софронков, О. Н. and Васильєва, М. Г. (2020) Хімія з основами біогеохімії : Силлабус навчальної дисципліни для студентів денної форми спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" 2 семестр, 1 рік навчання. Рівень вищої освіти - бакалавр. [Teaching Resource] (Unpublished)

Т

Троян, А. О. (2009) Українська мова (за професійним спрямуванням) : методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання усіх напрямів підготовки. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Тімофєєв, М. А. (2010) Основи електроніки, автоматики та цифрової техніки: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Х

Хохлов, В. М. and Міщенко, Н. М. (2012) Спеціалізовані прогнози погоди: методичні вказивки до самостійної роботи студентів та виконання міжсесійних контрольних робіт. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна.

Хохлов, В. М. (2008) Енергетика атмосфери : конспект лекцій. Екологія, Одеса.

Хоменко, Г. В. (2014) Гідродинамічне моделювання природних процесів: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN ISBN 978-966-186-037-6

Ч

Черненко, Д. С. (2012) Інженерна графіка: методичні вказівки до лабораторних робіт студентів денної та заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Черненко, Д. С. (2011) Інженерна графіка: методичні вказівки до самостійної роботи студентів денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Чумак, В. В. (2018) Економіка, фінанси суб’єктів господарювання : Методичні вказівки до контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Чумак, В. В. (2018) Економіка, фінанси суб’єктів господарювання : Методичні вказівки до СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Ш

Шнайдман, В. А. and Тарнопольский, А. Г. and Степаненко, С. Н. (1998) Геофизическая гидродинамика: учебное пособие. ОГМИ, Одесса.

Я

Ярмольська, О. Є. and Колосовська, В. В. (2019) Екологія рослин з основами ботаніки та фізіологфї: методичні вказівки до виконання курсового проекту,для студентів денної та заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

This list was generated on Sun May 26 21:07:35 2024 UTC.