Eprints Repo

Items where Subject is "4 рік навчання 2 семестр"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | Б | В | Г | К | М | П | Р | Т | Ф | Ч | Ш
Number of items at this level: 39.

І

Іванченко, А. В. and Шаблій, О. В. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" для бакалаврів IV курсу (8 семестр). [Teaching Resource]

Б

Бец, О. О. and Куделіна, О. Ю. (2020) Англійська мова: методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни призначені для студентів IV року денної форми навчання зі спеціальності «Усі напрямки». [Teaching Resource]

Бец, О. О. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" для бакалаврів заочної форми 4 року навчання. [Teaching Resource]

Бучинська, І. В. (2021) Прийняття рішень засобами ГІС. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів 4 курсу. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. (Unpublished)

В

Вельміскін, Д. І. (2008) Антенні системи метеорологічних радіолокаційних станцій: конспект лекцій. Екологія, Одеса.

Вельміскін, Д. І. (2005) Теоретичні основи радіолокації: конспект лекцій. "Економіка", Дніпропетровськ.

Г

Глушкова, Н. М. (2019) Українська мова як іноземна : Методичні вказівки щодо виконання СРС та підготовки до практичних занять для студентів 4 року денної форми навчання всіх спеціальностей. [Teaching Resource]

Грабко, Н. В. (2023) Екологія людини: силлабус навчальної дисципліни для студентів спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" рівня підготовки "Бакалавр" денної форми навчання. [Teaching Resource]

Грабко, Н. В. (2023) Екологія людини: силлабус навчальної дисципліни для студентів спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" рівня підготовки "Бакалавр" заочної форми навчання. [Teaching Resource]

К

Кузніченко, С. Д. (2020) Прийняття рішень засобами ГІС: силабус. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Кузніченко, С. Д. (2019) Комп’ютерні мережі: методичні вказівки до виконання міжсесійного завдання та самостійної роботи студентів. Для студентів IV курсу заочної форми навчання спеціальності 122 “Комп’ютерні науки”. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Кузніченко, С. Д. (2015) Крос-платформне програмування: методичні вказівки до виконання СРС заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Кузніченко, С. Д. (2012) Комп’ютерні мережі: методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів 4 курсу заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Кантаржи, Н. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Українська мова як іноземна" для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 122 "Комп’ютерні науки". [Teaching Resource]

Колісник, А. В. and Кузьмина, В. А. (2021) Екологічна безпека: сіллабус дисципліни для студентів заочної форми навчання спеціальності 101 "Екологія" ОПП "Екологія, охорона навколишнього середовища та раціональне природокористування" для КПК 1. [Teaching Resource]

Кузніченко, С. Д. and Молчанова, А. Ю. (2023) Прийняття рішень засобами ГІС: силлабус. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кузніченко, С. Д. and Молчанова, А. Ю. (2023) Прийняття рішень засобами ГІС: силлабус (заочна форма). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кузніченко, С. Д. and Молчанова, А. Ю. (2023) Прийняття рішень засобами ГІС: методичні вказівки до лабораторних робіт. [Teaching Resource] (Unpublished)

М

Мещеряков, В. І. and Черепанова, К. В. (2017) Моделювання динамічних об’єктів : методичні вказівки до самостійної роботи студента 4 курсу. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Мещеряков, В. І. and Черепанова, К. В. (2015) Моделювання динамічних об’єктів : методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт для студентів 4 курсу. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

П

Перелигін, Б. В. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Цифрова обробка зображень" (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Перелигін, Б. В. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Цифрова обробка зображень" (заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Р

Рольщиков, В. Б. (2019) Технології розподілених систем та паралельних обчислень. Грід-технології. Змістовний модуль №3: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-086-4

Рольщиков, В. Б. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технології розподілених систем та паралельних обчислень» для студентів 4-го курсу денної форми навчання спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» (частина перша). ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Рольщиков, В. Б. (2019) Методичні вказівки до виконання дипломних і магістерських кваліфікаційних робіт для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки». ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Т

Трубіна, Н. Ф. (2010) Програмування в Unix : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Ткач, Т. Б. (2017) UNIX-подібні операційні системи : конспект лекцій. ОДЕКУ, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Терещенко, Т. М. (2022) Наскрізна програма практик для бакалаврів спеціальності 122 Комп'ютерні науки. [Teaching Resource] (Unpublished)

Терещенко, Т. М. (2022) Робоча програма навчальної практики «Переддипломно-виробнича» студентів 4-го року навчання рівня вищої освіти «бакалавр» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». [Teaching Resource] (Unpublished)

Ткач, Т. Б. (2024) Технології розподілених систем та паралельних обчислень: силлабус. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ф

Фразе-Фразенко, О. О. (2020) Технологія захисту інформації: силабус. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Ч

Чмир, І. О. (2021) Електронна комерція : конспект лекцій. ОДЕКУ, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-148-9

Чмир, І. О. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Методи та системи штучного інтелекту" (заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Чмир, І. О. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Методи та системи штучного інтелекту" (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Чмир, І. О. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Електрона комерція" (заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Чмир, І. О. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Електронна комерція" (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Ш

Шотова-Ніколенко, Г. В. and Іванченко, А. В. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" для бакалаврів IV курсу (8 семестр). [Teaching Resource]

Шотова-Ніколенко, Г. В. and Іванченко, А. В. and Шаблій, О. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" для бакалаврів 4 курсу (VII та VIII семестри). [Teaching Resource]

Шотова-Ніколенко, Г. В. and Іванченко, А. В. and Шаблій, О. В. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" для бакалаврів заочної форми 4 року навчання. [Teaching Resource]

This list was generated on Sun May 19 17:55:59 2024 UTC.