Eprints Repo

Items where Subject is "4 рік навчання 2 семестр"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | І | Б | Г | Д | К | Р | Т | Ш
Number of items at this level: 23.

B

Berlinsky, N. and Safranov, T. (2018) Assesment of themodern state and management of aquatic ecosystems: Tutorial allowance. ОДЕКУ, Одеса.

І

Ілюшин, В. Я. (2009) Інженерна океанологія : конспект лекций. ОДЕКУ, Одеса, pp. 1-106.

Б

Бец, О. О. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 103 "Науки про Землю" для бакалаврів 4 курсу (1 та 2 семестри). [Teaching Resource]

Бец, О. О. and Куделіна, О. Ю. (2020) Англійська мова: методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни призначені для студентів IV року денної форми навчання зі спеціальності «Усі напрямки». [Teaching Resource]

Баєва, В. М. (2019) Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал з англійської мови для студентів IV курсу денної форми навчання. Спеціальність: «Науки про Землю ». ОДЕКУ, Одеса.

Баєва, В. М. (2019) Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал з англійської мови для студентів IV курсу денної форми навчання. Спеціальність: «Науки про Землю ». ОДЕКУ, Одеса.

Берлінський, М. А. and Ель Хадрі, Ю. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Взаємодія океану та атмосфери" для студентів ЗАОЧНОЇ форми навчання, спеціальності "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Unpublished)

Берлінський, М. А. and Ель Хадрі, Ю. and П’ятакова, В. Ф. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Екологічні аспекти регіональної океанографії" для студентів заочної форми навчання, спеціальності "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Unpublished)

Берлінський, М. А. and П’ятакова, В. Ф. (2022) Екологічні аспекти регіональної океанографії: конспект лекцій. -, ОДЕКУ. ISBN 978-966-186-196-0

Берлінський, М. А. and П’ятакова, В. Ф. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Екологічні аспекти регіональної океанографії". Спеціальність "103 Науки про Землю". Для студентів 4 року денної форми навчання. [Teaching Resource]

Бубнов, І. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Політологія та основи соціології" для студентів заочної форми навчання спеціальності 103 «Науки про Землю». [Teaching Resource]

Г

Гаврилюк, Р. В. and Шакірзанова, Ж. Р. (2020) Силлабус навчальної дисцицпліни "з дисципліни "Гідрологічнні та морські прогнози" для студентів бакалаврів спеціальності 103 ""Науки про Землю", ІV рік навчання 7-8 семестри. [Teaching Resource] (Submitted)

Глушкова, Н. М. (2019) Українська мова як іноземна : Методичні вказівки щодо виконання СРС та підготовки до практичних занять для студентів 4 року денної форми навчання всіх спеціальностей. [Teaching Resource]

Гаврилюк, Р. В. (2023) Методичні вказівки до навчальної практики «Науки про гідросферу» (частина 2. Морські гідрологічні прогнози та гідрографія) для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 103 «Науки про Землю», ОП Гідрометеорологія, рівень вищої освіти _бакалавр. [Teaching Resource] (Unpublished)

Д

Даниленко, О. О. and Рубан, І. Г. (2018) Головні риси гідрологічного режиму окремих регіонів Світового океану : навчальний посібник. ТЕС, Одеса. ISBN 978-617-7337-83-5

Дерик, О. В. (2021) Силабус з навчальної дисципліни "Інженерна океанологія"для бакалаврів 4 року, очної форми навчання, спеціальності "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Unpublished)

К

Кукуй, В. М. (2012) Методичні вказівки до СРС,та виконанню контрольної роботи для з.ф. «Основи навігації та судноводіння». ОДЕКУ, Одеса.

Кантаржи, Н. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Українська мова як іноземна" для студентів денної форми навчання спеціальності 103 «Науки про Землю». [Teaching Resource]

Р

Рубан, І. Г. (2012) Методичні вказівки до виконання та оформлення рефератів, курсових, дипломних та магістерських робіт для студентів денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Т

Тучковенко, Ю. С. and П’ятакова, В. Ф. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Гідрофізика, частина 2, розділ "Фізика океану"для студентів ЗАОЧНОЇ форми навчання, спеціальності "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Unpublished)

Ш

Шакірзанова, Ж. Р. and Гаврилюк, Р. В. and Погорелова, М. П. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Гідрологічні та морські прогнози" для студентів спеціальності 103 "Науки про Землю" бакалаврів 4 року навчання 7-8 семестрів (денна форма навчання). [Teaching Resource]

Шакірзанова, Ж. Р. and Гаврилюк, Р. В. (2017) Гідрологічні та морські прогнози: методичні вказівки з організації самостійної роботи студента. ОДЕКУ, Одеса.

Шакірзанова, Ж. Р. and Гаврилюк, Р. В. and Погорелова, М. П. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Гідрологічні та морські прогнози" для студентів бакалаврів спеціальності 103 "Науки про Землю", V рік навчання (заочна форма). [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Jun 25 14:13:28 2024 UTC.