Eprints Repo

Items where Subject is "4 рік навчання 2 семестр"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: S | І | А | Б | В | Г | Ж | К | Л | Н | О | П | Р | С | Т | Ч | Ш | Ю | Я
Number of items at this level: 169.

S

Safranov, T. A. and Prykhodko, V. Yu. and Mykhailenko, V. I. (2023) Waste Management: Syllabus of course for the Bachelor of 101 "Ecology" specialization. [Teaching Resource]

І

Іваненко, О. Г. and Бєлов, В. В. (2001) Оцінка, прогнозування та управління якістю водних ресурсів : методичні вказівки до виконання практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Ільїна, В. Г. and Кузьмина, В. А. (2018) Ландшафтна екологія: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів та виконанні контрольної роботидля студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Іваненко, О. Г. (1998) Автоматизовані методи обчислення добового стоку в гідростворах річок: навчальний посібник. ТЕС, Одеса, Одеський гідрометеорологічний інститут. ISBN 966-95556-2-0

Іванова, О. В. and Ювченко, Н. М. (2018) Основи охорони праці: методичні вказівки до самостійної роботи студентів і виконання контрольної роботи заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Ільїна, В. Г. (2016) Аналіз якості довкілля: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів та контрольної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Ільїна, В. Г. (2016) Аналіз якості довкілля: методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

А

Андрущенко, О. С. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Основи туроперейтингу". Спеціальність 101 "Екологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Андрущенко, О. С. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Основи туроперейтингу", спеціальність 101 "Екологія", освітня програма "Організація еколого-туристичної діяльності", рівень вищої освіти: бакалавр, денної форми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Андрущенко, О. С. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Основи туроперейтингу", спеціальність 101 "Екологія", освітня програма "Організація еколого-туристичної діяльності", рівень вищої освіти: бакалавр, заочна форма навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Арестов, С. В. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Екологічна економіка", спеціальність 101 "Екологія", освітня програма "Організація еколого-туристичної діяльності", рівень вищої освіти: бакалавр, денної форми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Арестов, С. В. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Аналіз діяльності підприємств туристичної галузі", спеціальність 101 "Екологія", освітня програма "Організація еколого-туристичної діяльності", рівень вищої освіти: бакалавр, денної форми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Арестов, С. В. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Екологічна економіка", спеціальність 101 "Екологія", освітня програма "Організація еколого-туристичної діяльності", рівень вищої освіти: бакалавр, заочної форми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Арестов, С. В. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Аналіз діяльності підприємств туристичної галузі", спеціальність 101 "Екологія", освітня програма "Організація еколого-туристичної діяльності", рівень вищої освіти: бакалавр, заочної форми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Арестов, С. В. (2022) Робоча програма Переддипломно-виробничої практики за профілем спеціальності для вищих учбових закладів за спеціальністю 101 – «Екологія», освітня програма "Організація еколого-туристичної діяльності" рівень вищої освіти «бакалавр». [Teaching Resource] (Unpublished)

Б

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2011) Агрометеорологічні прогнози. Практикум: навчальний посібник. ОДЕКУ, Одеса.

Бєлов, В. В. and Гриб, О. М. (2009) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів IV курсу по вивченню дисципліни «Гідроекологія», напрям підготовки «Екологія», спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища», спеціалізація «Гідроекологія». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Бєлов, В. В. (2001) Оцінка, прогнозування та управління якістю водних ресурсів : методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Балан, Г. К. and Селезньова, Л. В. (2009) Топографо-геодезичні дослідження водних системи: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Балан, Г. К. and Яров, Я. С. and Гращенкова, Т. В. (2017) Топографо-геодезичні дослідження водних систем: Методичні вказівки для проведення навчальної практики. ОДЕКУ, Одеса.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2014) Агрометеорологічні прогнози: методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Божко, Л. Ю. (2005) Агрометеорологічні розрахунки і прогнози: посібник. ОДЕКУ, Одеса.

Бєлов, В. В. (2009) Автоматизація обчислення стоку хімічних речовин : конспект лекцій. ТЕС, Одеса.

Бєлов, В. В. (2014) Оцінка, прогноз та управління якістю водних ресурсів: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС. (Unpublished)

Барсукова, О. А. (2013) Ресурсозбереження в АПК: методичні вказівки до самостійної роботи студентів і виконання контрольної роботи для студентів агроекологів 5-го курсу заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2010) Агрометеорологічні прогнози: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів 4 курсу природоохоронного факультету. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Бец, О. О. and Куделіна, О. Ю. (2020) Англійська мова: методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни призначені для студентів IV року денної форми навчання зі спеціальності «Усі напрямки». [Teaching Resource]

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2014) Агрометеорологічні прогнози: методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Бубнов, І. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Політологія та основи соціології" для студентів заочної форми навчання спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища». [Teaching Resource]

Бубнов, І. В. (2023) Силабус навчальної дисципліни "Політологія та основи соціології" для студентів 3 року денної форми навчання та 4 року заочної форми навчання спеціальності 101 «Екологія». Освітня програма «Організація еколого-туристичної діяльності». Рівень вищої освіти: бакалавр. [Teaching Resource]

Бургаз, О. А. (2021) Силлабус з дисципліни "Методи оцінки забруднення природних ресурсів " для студентів бакалаврів, заочна форма навчання. [Teaching Resource]

Бургаз, О. А. (2021) Силлабус з дисципліни "Міжнародна екологічна діяльність" для студентів бакалаврів, денна форма навчання. [Teaching Resource]

Бурлуцька, М. Е. and Погорелова, М. П. and Докус, А. О. (2021) СИЛЛАБУС навчальної дисципліни "Гідрологічні розрахунки та прогнози" для спеціальності "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" для студентів 4 року навчання. [Teaching Resource] (Submitted)

В

Вольвач, О. В. (2011) Агроекологічний моніторинг: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Вовкодав, Г. М. (2014) Методологія та теорія екологічної безпеки : конспект лекцій для студентів-спеціалістів. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-046-8

Васильєва, М. Г. (2012) Гідрохімічні дослідження водних екосистем : Збірник методичних вказівок до практичних занять для студентів ІV-го курсу природоохоронного факультету, спеціалізація – Гідроекологія. Одеський державний екологічний університет, Україна, м. Одеса. (Unpublished)

Владимирова, О. Г. (2023) Силлабус з дисципліни "Міжнародна екологічна діяльність" для студентів бакалаврів, заочна форма навчання. [Teaching Resource]

Владимирова, О. Г. (2023) Методичні вказівки до практичних (семінарських) занять з дисципліни Міжнародна екологічна діяльність. [Teaching Resource]

Владимирова, О. Г. (2023) Силлабус з навчальної дисципліни "Міжнародна екологічна діяльність". [Teaching Resource]

Владимирова, О. Г. (2023) Міжнародна екологічна діяльність: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-263-9 (Unpublished)

Владимирова, О. Г. (2023) Силлабус навчальної дисципліни Міжнародна екологічна діяльність (ОЕТД) 2023. [Teaching Resource]

Г

Гриб, О. М. (2010) Збірник методичних вказівок до практичних робіт з дисципліни «Автоматизація обчислення стоку хімічних речовин», напрям підготовки «Екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», спеціалізація «Гідроекологія». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Гриб, О. М. and Бєлов, В. В. and Отченаш, Н. Д. (2016) Оцінка, прогнозування та управління якістю водних ресурсів: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-012-3

Гриб, О. М. (2010) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання по вивченню дисципліни «Гідроекологія» та виконанню контрольної роботи, напрям підготовки «Екологія та охорона навколишнього середовища», спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища», спеціалізація «Гідроекологія». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Грабко, Н. В. (2004) Екологія людини: збірник методичних вказівок для практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Грабко, Н. В. (2002) Екологія людини: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Гриб, О. М. (2010) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів IV курсу по вивченню дисципліни «Автоматизація обчислення стоку хімічних речовин» та виконанню курсового проекту, напрям підготовки «Екологія та охорона навколишнього середовища», спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища», спеціалізація «Гідроекологія». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Грабко, Н. В. (2020) Людина як споживач: екологічні аспекти: силлабус дисципліни. [Teaching Resource]

Грабко, Н. В. (2014) Фізіолого-біохімічні основи життєдіяльності: методичні вказівки до виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Грабко, Н. В. (2010) Екологія людини: методичні вказівки до виконання контрольної роботи студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Грабко, Н. В. (2019) Екологія людини. Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-054-3

Глушкова, Н. М. (2019) Українська мова як іноземна : Методичні вказівки щодо виконання СРС та підготовки до практичних занять для студентів 4 року денної форми навчання всіх спеціальностей. [Teaching Resource]

Грабко, Н. В. (2020) Екологія людини : методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса, Україна. (Submitted)

Грабко, Н. В. (2020) Екологія людини: силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Грабко, Н. В. (2020) Екологія людини: силлабус дисципліни для студентів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Грабко, Н. В. (2024) Людина як споживач: екологічні аспекти: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-312-4

Грабко, Н. В. (2023) Людина як споживач: екологічні аспекти: силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Грабко, Н. В. (2023) Людина як споживач: екологічні аспекти: силлабус дисципліни для студентів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Грабко, Н. В. (2023) Екологія людини: силлабус дисципліни спеціальності 101 "Екологія" ОПП «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» і ОПП «Організація еколого-туристичної діяльності» для студентів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Грабко, Н. В. (2023) Екологія людини: силлабус дисципліни спеціальності 101 "Екологія" ОПП «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» і ОПП «Організація еколого-туристичної діяльності» для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Грабко, Н. В. (2022) Наскрізна програма практик cпеціальності 101 « Екологія» ОПП «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», рівень вищої освіти бакалавр. [Teaching Resource] (Submitted)

Ж

Жигайло, О. Л. (2005) Моделювання антропогенного забруднення ґрунтово-рослинного покриву та методи його контролю: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Жигайло, О. Л. (2015) Моделювання антропогенного забруднення ґрунтів та методи контролю: методичні вказівки до СРС і виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Жигайло, О. Л. (2009) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Моделювання антропогенного забруднення грунтів та методи контролю" для студентів 5 курсу. ОДЕКУ, Одеса.

К

Крутякова, В. І. (2011) Екологічна політика: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Колодеєв, Є. І. (2011) Гідроекологічна експертиза водогосподарського комплексу: Методичні вказівки до виконання практичної роботи "Розрахунок розведення стічних вод в річках". Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС. (Unpublished)

Кузьмина, В. А. and Фролова, Н. М. (2014) Організац3ія рекреаційно-туристичної діяльності: методичні вказівки до самостійної роботи студентів і виконання контрольної роботи студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Крутякова, В. І. (2013) Екологічна політика: методичні вказівки до семінарських занять. ОДЕКУ, Одеса.

Крутякова, В. І. (2013) Екологічна політика: методичні вказівки для самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Кузьмина, В. А. and Фролова, Н. М. (2014) Меліоративна екологія: збірник методичних вказівок до виконання практичних робіт та практичної частини міжсесійної контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Кузьмина, В. А. and Фролова, Н. М. (2014) Меліоративна екологія: збірник методичних вказівок до практичних робот. ОДЕКУ, Одеса.

Колісник, А. В. (2016) Екологізація антропогенної діяльності: методичні вказівки до самостійної роботи студентів і контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Кирнасівська, Н. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Екологічні основи землеробства та радіоекологія", для бакалаврів заочної форми навчання спеціальності 101 "Екологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Кирнасівська, Н. В. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Екологічні основи землеробства та радіоекології" для студентів 4-го року заочної форми навчання, спеціальності 101 "Екологія" ОПП "Організація еколого-туристичної діяльності"РВО "бакалавр". [Teaching Resource] (Submitted)

Колісник, А. В. (2023) Екологічна безпека: силлабус дисципліни для студентів спеціальності 101 "Екологія" ОПП "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" рівня підготовки "бакалавр" заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Колісник, А. В. and Кузьмина, В. А. (2020) Екологічна безпека: силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Колісник, А. В. and Кузьмина, В. А. (2021) Екологічна безпека: сіллабус дисципліни для студентів заочної форми навчання спеціальності 101 "Екологія" ОПП "Екологія, охорона навколишнього середовища та раціональне природокористування" КПК 2,4. [Teaching Resource]

Куделіна, О. Ю. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 101 "Екологія" за освітньою програмою”Організація еколого-туристичної діяльності“ для бакалаврів 4 року навчання (8 семестр). [Teaching Resource]

Куделіна, О. Ю. and Бец, О. О. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 101 "Екологія" для бакалаврів заочної форми 4 року навчання. [Teaching Resource]

Кузьмина, В. А. (2020) Ландшафтна екологія: силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Л

Лобода, Н. С. (2006) Гідрологічні прогнози. Розділ “Прогнози льодового режиму: збірник методичних вказівок до практичних занять та курсового проектування. ОДЕКУ, Одеса.

Ляшенко, Г. В. (2014) Практикум з агрокліматології: навчальний посібник. ОДЕКУ, Одеса.

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. (2016) Практикум з мікрокліматології: навчальний посібник. ОДЕКУ, Одеса.

Ляшенко, Г. В. (2006) Мектодика оцінки агрокліматичних ресурсів та їх картографування з врахуванням мікроклімату: методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса.

Н

Нємцова, О. А. (2016) Процесуально-правова відповідальність: Конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Нагаєва, С. П. (2021) Екологічний туризм: силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Нагаєва, С. П. (2022) Робоча програма з переддипломно-виробничої практики спеціальності – 101 “Екологія” ОПП “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” рівень вищої освіти – бакалавр. [Teaching Resource] (Submitted)

Нємцова, О. А. (2022) Силлабус з навчальної дисципліни "Екологічне законодавство" спеціальність 101 "Екологія". [Teaching Resource]

О

Орлова, І. Г. (2016) Міжнародна екологічна діяльність: методичні вказівки до семінарських занять. ОДЕКУ, Одеса.

Орлова, І. Г. (2015) Міжнародна екологічна діяльність : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-123-6

Отченаш, Н. Д. and Лобода, Н. С. (2023) Водопостачання та водовідведення (гідроекологічні аспекти). Методичні вказівки до практичних занять для бакалаврів IV курсу денної форми навчання за спеціальністю 101 «Екологія». [Teaching Resource]

П

Павленко, М. Ю. and Сапко, О. Ю. and Гарабажій, Т. А. (2016) Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Організація та управління в природоохоронній діяльності». ОДЕКУ, Одеса.

Павленко, М. Ю. and Сапко, О. Ю. and Гарабажій, Т. А. (2016) Організація та управління в природоохоронній діяльності: методичні вказівки до семінарських занять. ОДЕКУ, Одеса.

Павленко, М. Ю. and Сапко, О. Ю. (2015) Організація та управління в природоохоронній діяльності: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів. [Teaching Resource]

Павленко, М. Ю. and Сапко, О. Ю. (2015) Організація та управління в природоохоронній діяльності: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Польовий, А. М. and Костюкєвич, Т. К. (2014) Сільськогосподарська метеорологія: методичні вказівки до практичних занять, змістовний модуль «Моделювання водно-теплового режиму та продуктивності агроекоситем» для студентів IV курсу гідрометеорологічного інституту. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Полетаєва, Л. М. and Колісник, А. В. (2015) Організація рекреаційно-туристичної діяльності: збірник методичних вказівок до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Приходько, В. Ю. and Шаніна, Т. П. (2017) Управління та поводження з відходами: методичні вказівки до організації самостійної роботи, виконання контрольної роботи, курсового проекту та практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Полетаєва, Л. М. and Колісник, А. В. (2012) Організація туристичної діяльності: Збірник методичних вказівок до практичних робіт для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Жигайло, О. Л. and Барсукова, О. А. and Толмачова, А. В. (2019) Методичні вказівки до виконання бакалаврських кваліфікаційних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Жигайло, О. Л. (2021) Основи сільськогосподарської метеорології: навчальний посібник. Видавничий дім "Гельветика", Одеса, Україна. ISBN 978-966-992-194-9

Попова, М. О. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Ринок туристичних послуг", спеціальність 101 "Екологія", освітня програма "Організація еколого-туристичної діяльності", рівень вищої освіти: бакалавр, денної форми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Попович, І. І. and Іванченко, А. В. (2022) Навчальний посібник з англійської мови для студентів IV року VIIІ семестру денної форми навчання за спеціальністю “Екологія” ОПП "Організація еколого-туристичної діяльності": навчальний посібник. ОДЕКУ, Одеса. ISBN ISBN 978-966-186-217-2

Р

Розанов, В. А. (2004) Екологія людини: конспект лекцій. Вид-во «ТЕС», Одеса.

С

Свидерська, С. М. (2013) Екологічні основи землеробства та сільськогосподарська радіоекологія: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Сафранов, Т. А. (2002) Оцінка техногенного впливу на ґрунти і підземні води: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Сафранов, Т. А. and Полетаєва, Л. М. and Кузьмина, В. А. and Чугай, А. В. (1999) Оцінка техногенного впливу на грунти та підземні води: збірник методичних вказівок. ОГМІ, Одеса.

Сафранов, Т. А. and Нагаєва, С. П. and Кузьмина, В. А. (2003) Оцінка техногенного впливу на грунти та підземні води: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Сапко, О. Ю. (2018) Раціональне природокористування: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-122-9

Сапко, О. Ю. and Кур’янова, С. О. (2018) Раціональне природокористування: методичні вказівки до практичних та семінарських занять для студентів денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. and Губанова, О. Р. and Приходько, В. Ю. (2014) Управління та поводження з муніципальними відходами: практикум. ТЕС, Одеса. ISBN 978-617-7054-61-9

Сафранов, Т. А. and Нагаєва, С. П. and Берлінський, М. А. and Мохонько, В. І. (2013) Оцінка техногенного впливу на грунти і підземні води: збірник методичних вказівок для практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Сафранов, Т. А. and Колісник, А. В. (2016) Системний аналіз якості навколишнього середовища: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів та контрольної роботи для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Сафранов, Т. А. and Хохлов, В. М. and Чугай, А. В. (2019) Без дисципліни: методичні вказівки щодо змісту та оформлення бакалаврських кваліфікаційних робіт зі спеціальності 101 «Екологія». ОДЕКУ, Одеса.

Сапко, О. Ю. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Раціональне природокористування". [Teaching Resource]

Сапко, О. Ю. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Система екологічного управління". [Teaching Resource]

Сапко, О. Ю. (2020) Система екологічного управління: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-078-9

Сафранов, Т. А. and Приходько, В. Ю. (2020) Управління та поводження з відходами: силлабус освтньої програми "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування". [Teaching Resource]

Сапко, О. Ю. (2023) Силлабус НД "Раціональне природокористування". [Teaching Resource] (Unpublished)

Сапко, О. Ю. (2022) Силлабус з дисципліни "Раціональне природокористування". [Teaching Resource]

Сапко, О. Ю. (2023) Силлабус навчальної дисципліни Система екологічного управління (ОЕТД) 2023. [Teaching Resource] (Unpublished)

Сапко, О. Ю. and Гарабажій, Т. А. (2023) МВ до ПЗ з дисципліни “Система екологічного управління”. [Teaching Resource]

Сафранов, Т. А. and Колісник, А. В. (2021) Оптимізація природокористування: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN ІSBN 978-966-186-157-1

Сафранов, Т. А. and Нагаєва, С. П. (2020) Оцінка техногенного впливу на геологічне середовище: силлабус дисципліни для студентів спеціальності "Екологія". [Teaching Resource]

Сафранов, Т. А. and Нагаєва, С. П. (2021) Оцінка техногенного впливу на геологічне середовище: силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Сафранов, Т. А. and Приходько, В. Ю. (2021) Управління та поводження з відходами: силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Сафранов, Т. А. and Хохлов, В. М. and Чугай, А. В. (2019) Зміст та оформлення бакалаврських кваліфікаційних робіт зі спеціальності 101 «Екологія": методичні вказівки. [Teaching Resource]

Т

Тимощук, М. О. (2020) Силлабус з дисципліни "Правові засади поводження з відходами". ОДЕКУ, ОДЕКУ.

Тимощук, М. О. (2020) Силлабус з дисципліни "Екологічна оцінка планів, програм, проектів". ОДЕКУ, ОДЕКУ.

Тимощук, М. О. (2022) Силлабус з дисципліни "Правові засади поводження з відходами" для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Тимощук, М. О. (2022) Робоча програма переддипломно-виробничої практики для студентів, які навчаються за спеціальністю 101 «Екологія», бакалавр. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ч

Чернякова, О. І. (2010) Методи захисту атмосфери: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Чернякова, О. І. (2015) Методи захисту атмосфери: збірник методичних вказівок до практичних робіт, по організації самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Чернякова, О. І. (2012) Методи захисту атмосфери: збірник методичних вказівок до практичних робіт з дисципліни. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Чернякова, О. І. (2012) Екологічний аудит: конспект лекцій. ТЕС, Одеса.

Чернякова, О. І. (2013) Методи захисту атмосфери: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Чепіжко, О. В. (2012) Оцінка техногенного впливу на грунти і підземні води: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Чугай, А. В. and Вовкодав, Г. М. and Кузьмина, В. А. (2017) Теоретикометодологічні основи екологічної безпеки: збірник методичних вказівок до практичних робіт (ОКР "Спеціаліст"). ОДЕКУ, Одеса.

Чернякова, О. І. (2014) Еколого-гігієнічні основи життєдіяльності: методичні вказівки до виконання контрольної роботи студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Чернякова, О. І. (2014) Еколого-гігієнічні основи життєдіяльності: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Чернякова, О. І. (2019) Методи захисту атмосфери: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-055-0

Чернякова, О. І. (2020) Методи захисту атмосфери: силлабус дисципіни для студентів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Чернякова, О. І. (2020) Методи захисту атмосфери: силлабус для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Чернякова, О. І. (2023) Методи захисту атмосфери: силлабус навчальної дисципліни спеціальності 101 "Екологія" ОП "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" для студентів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Чугай, А. В. and Сафранов, Т. А. (2021) Методи оцінки техногенного впливу на довкілля. Букаєв Вадим Вікторович, Одеса, Україна. ISBN 978-617-7790-42-5

Ш

Шаніна, Т. П. (2006) Управління та поводження з відходами: конспект лекцій. Економіка, Дніпропетровськ.

Шаніна, Т. П. (2004) Управління та поводження з відходами: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Шакірзанова, Ж. Р. and Бурлуцька, М. Е. (2016) Гідрологічні розрахунки і прогнози: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-029-1

Шакірзанова, Ж. Р. and Бурлуцька, М. Е. (2016) Гідрологічні розрахунки і прогнози: методичні вказівки з організації самостійної роботи студента. ОДЕКУ, Одеса.

Шакірзанова, Ж. Р. and Погорелова, М. П. and Будкіна, І. Є. (2014) Гідрологічні прогнози (за темою "Короткострокові прогнози водного режиму річок"): збірник методичних вказівок до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Шакірзанова, Ж. Р. and Погорелова, М. П. (2008) Розрахунки та прогнози гідрологічних характеристик. Короткострокові прогнози гідрографів весняного водопілля: методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Шаніна, Т. П. and Губанова, О. Р. and Клименко, М. О. and Сафранов, Т. А. and Коріневська, В. Ю. and Бєдункова, О. О. and Волков, А. І. (2012) Управління та поводження з відходами: Підручник. ОДЕКУ, Одеса.

Шаніна, Т. П. and Приходько, В. Ю. (2013) Управління та поводження з відходами: методичні вказівки до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Шаніна, Т. П. and Приходько, В. Ю. (2014) Системний аналіз якості навколишнього середовища: методичні вказівки до практичних робіт (ОКР "спеціаліст"). ОДЕКУ, Одеса.

Ю

Ювченко, Н. М. (2023) Силлабус з навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності, цивільний захист та охорона праці" для спеціальності 101 "Екологія" для заочної фооми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ювченко, Н. М. (2020) Силлабус "Безпека життєдіяльності та основи охорони праці": для бакалаврів спеціальностей «Екологія» 4 року денної форми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ювченко, Н. М. (2023) Силлабус з навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності, цивільний захист та охорона праці" для ІV курсу денної форми навчання спеціальності 101 Екологія. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ювченко, Н. М. and Іванова, О. В. (2023) Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Безпека життєдіяльності, цивільний захист та охорона праці". [Teaching Resource]

Ювченко, Н. М. and Іванова, О. В. (2023) Методичні вказівки щодо практичної підготовки учасників освітнього процесу, персоналу Одеського державного екологічного університету до дій у надзвичайних ситуаціях. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ювченко, Н. М. and Іванова, О. В. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності та основи охорони праці " для заочної форми навчання спеціальність 101 "Екологія"2021. [Teaching Resource] (Unpublished)

Юрасов, С. М. (2021) Методи оцінки якості природних вод: силлабус навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Я

Янко, І. Б. (2019) Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал з англійської мови для студентів IV курсу денної форми навчання. Спеціальність: «Екологія». ОДЕКУ, Одеса.

Яров, Я. С. and Пилип'юк, В. В. and Гращенкова, Т. В. (2020) Розрахунки стоку хімічних речовин і якості вод для управління водними ресурсами : методичні вказівки до практичних занять та виконанню курсового проекту. Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС.

Яров, Я. С. and Гращенкова, Т. В. (2017) Автоматизація обчислення стоку хімічних речовин: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса. ISBN 978-966-186-015-4

Яров, Я. С. and Пилип'юк, В. В. and Гращенкова, Т. В. (2020) Розрахунок стоку хімічних речовин і якості вод для управління водними ресурсами : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-077-2

Янко, І. Б. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальностей 101 " Екологія" 183 "Технології захисту навколишнього середовища" для бакалаврів IV курсу (7 та 8 семестри). [Teaching Resource]

Янко, І. Б. (2021) Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів IV року навчання (VII та VIII семестри) Спеціальності: «Екологія», «Технології захисту навколишнього середовища». ОДЕКУ, Одеса.

Яров, Я. С. (2021) Розрахунки стоку хімічних речовин і якості вод для управління водними ресурсами : силлабус навчальної дисципліни для студентів спеціальності 101 "Екологія" (денна форма навчання). [Teaching Resource]

Яров, Я. С. and Куза, А. М. (2023) Гідроекологія. Силлабус навчальної дисципліни для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання за спеціальністю 101 "Екологія" (ОПП "Організація еколого-туристичної діяльності"). [Teaching Resource]

This list was generated on Sat Jun 15 07:15:52 2024 UTC.