Елементи, в яких тема: "Методичне забезпечення > 101 Екологія > бакалавр 240 > Екологія > 4 рік навчання 2 семестр"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Творці | Тип елементу
Перейти до: І | Б | В | Г | Ж | К | Л | Н | О | П | Р | С | Т | Ч | Ш | Я
Число елементів на цьому рівні: 100.

І

Іваненко, О. Г. (1998) Автоматизовані методи обчислення добового стоку в гідростворах річок: навчальний посібник. ТЕС, Одеса, Одеський гідрометеорологічний інститут. ISBN 966-95556-2-0

Іваненко, О. Г., Бєлов, В. В. (2001) Оцінка, прогнозування та управління якістю водних ресурсів (методичні вказівки до виконання практичних робіт). ОДЕКУ, Одеса.

Іванова, О. В., Ювченко, Н. М. (2018) Основи охорони праці: методичні вказівки до самостійної роботи студентів і виконання контрольної роботи заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Ільїна, В. Г. (2016) Аналіз якості довкілля: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів та контрольної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Ільїна, В. Г. (2016) Аналіз якості довкілля: методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Ільїна, В. Г., Кузьмина, В. А. (2018) Ландшафтна екологія: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів та виконанні контрольної роботидля студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Б

Балан, Г. К., Селезньова, Л. В. (2009) Топографо-геодезичні дослідження водних системи: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Балан, Г. К., Яров, Я. С., Гращенкова, Т. В. (2017) Топографо-геодезичні дослідження водних систем: Методичні вказівки для проведення навчальної практики. ОДЕКУ, Одеса.

Барсукова, О. А. (2013) Ресурсозбереження в АПК: методичні вказівки до самостійної роботи студентів і виконання контрольної роботи для студентів агроекологів 5-го курсу заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Бец, О.О., Куделіна, О.Ю. (2020) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «англійська мова» призначені для студентів IV року денної форми навчання зі спеціальності «Усі напрямки». ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Божко, Л. Ю. (2005) Агрометеорологічні розрахунки і прогнози: посібник. ОДЕКУ, Одеса.

Божко, Л. Ю. (2005) Агрометеорологічні розрахунки і прогнози: посібник. ОДЕКУ, Одеса.

Божко, Л. Ю., Барсукова, О. А. (2011) Агрометеорологічні прогнози. Практикум: навчальний посібник. ОДЕКУ, Одеса.

Божко, Л. Ю., Барсукова, О. А. (2010) Агрометеорологічні прогнози: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів 4 курсу природоохоронного факультету. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Бєлов, В. В. (2001) Оцінка, прогнозування та управління якістю водних ресурсів (методичні вказівки до самостійної роботи студентів). ОДЕКУ, Одеса.

Бєлов, В. В. (2009) Автоматизація обчислення стоку хімічних речовин : конспект лекцій. ТЕС, Одеса.

Бєлов, В. В. (2014) Оцінка, прогноз та управління якістю водних ресурсів: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС. (Неопублікований)

Бєлов, В. В., Гриб, О. М. (2009) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів IV курсу по вивченню дисципліни «Гідроекологія», напрям підготовки «Екологія», спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища», спеціалізація «Гідроекологія». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

В

Васильєва, М. Г. (2012) Гідрохімічні дослідження водних екосистем : Збірник методичних вказівок до практичних занять для студентів ІV-го курсу природоохоронного факультету, спеціалізація – Гідроекологія. Одеський державний екологічний університет, Україна, м. Одеса. (Неопублікований)

Вовкодав, Г. М. (2014) Методологія та теорія екологічної безпеки : конспект лекцій для студентів-спеціалістів. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-046-8

Вольвач, О. В. (2011) Агроекологічний моніторинг: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Г

Глушкова, Н. М. (2019) Методичні вказівки щодо виконання СРС та підготовки до практичних занять з дисципліни «Українська мова як іноземна» для студентів 4 року денної форми навчання, всіх спеціальностей. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Грабко, Н. В. (2004) Екологія людини: збірник методичних вказівок для практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Грабко, Н. В. (2002) Екологія людини: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Грабко, Н. В. (2014) Фізіолого-біохімічні основи життєдіяльності: методичні вказівки до виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Грабко, Н. В. (2010) Екологія людини: методичні вказівки до виконання контрольної роботи студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Грабко, Н. В. (2019) Екологія людини. Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-054-3

Грабко, Н. В. (2020) Екологія людини : методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса, Україна. (Поданий)

Гриб, О. М. (2010) Збірник методичних вказівок до практичних робіт з дисципліни «Автоматизація обчислення стоку хімічних речовин», напрям підготовки «Екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», спеціалізація «Гідроекологія». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Гриб, О. М. (2010) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання по вивченню дисципліни «Гідроекологія» та виконанню контрольної роботи, напрям підготовки «Екологія та охорона навколишнього середовища», спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища», спеціалізація «Гідроекологія». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Гриб, О. М. (2010) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів IV курсу по вивченню дисципліни «Автоматизація обчислення стоку хімічних речовин» та виконанню курсового проекту, напрям підготовки «Екологія та охорона навколишнього середовища», спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища», спеціалізація «Гідроекологія». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Гриб, О. М., Бєлов, В. В., Отченаш, Н. Д. (2016) Оцінка, прогнозування та управління якістю водних ресурсів: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-012-3

Ж

Жигайло, О. Л. (2005) Моделювання антропогенного забруднення ґрунтово-рослинного покриву та методи його контролю: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Жигайло, О. Л. (2009) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Моделювання антропогенного забруднення грунтів та методи контролю" для студентів 5 курсу. ОДЕКУ, Одеса.

К

Кирнасівська, Н.В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Екологічні основи землеробства та радіоекологія", для бакалаврів заочної форми навчання спеціальності 101 "Екологія". [Навчальні матеріали ( * )] (Неопублікований)

Колодеєв, Є. І. (2011) Гідроекологічна експертиза водогосподарського комплексу: Методичні вказівки до виконання практичної роботи "Розрахунок розведення стічних вод в річках". Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС. (Неопублікований)

Колісник, А. В. (2016) Екологізація антропогенної діяльності: методичні вказівки до самостійної роботи студентів і контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Крутякова, В. І. (2011) Екологічна політика: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Крутякова, В. І. (2013) Екологічна політика: методичні вказівки до семінарських занять. ОДЕКУ, Одеса.

Крутякова, В. І. (2013) Екологічна політика: методичні вказівки для самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Кузьмина, В. А., Фролова, Н. М. (2014) Меліоративна екологія: збірник методичних вказівок до виконання практичних робіт та практичної частини міжсесійної контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Кузьмина, В. А., Фролова, Н. М. (2014) Меліоративна екологія: збірник методичних вказівок до практичних робот. ОДЕКУ, Одеса.

Кузьмина, В. А., Фролова, Н. М. (2014) Організац3ія рекреаційно-туристичної діяльності: методичні вказівки до самостійної роботи студентів і виконання контрольної роботи студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Курятников, В.В., Кільян, А.М., Співак, А.Я. (2017) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Фізичні основи радіометрії та дозиметрії». Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Поданий)

Л

Лобода, Н. С. (2006) Гідрологічні прогнози. Розділ “Прогнози льодового режиму: збірник методичних вказівок до практичних занять та курсового проектування. ОДЕКУ, Одеса.

Ляшенко, Г. В. (2014) Практикум з агрокліматології: навчальний посібник. ОДЕКУ, Одеса.

Ляшенко, Г. В. (2006) Мектодика оцінки агрокліматичних ресурсів та їх картографування з врахуванням мікроклімату: методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса.

Ляшенко, Г. В., Данілова, Н. В. (2016) Практикум з мікрокліматології: навчальний посібник. ОДЕКУ, Одеса.

Н

Нємцова, О. А. (2016) Процесуально-правова відповідальність: Конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

О

Орлова, І. Г. (2016) Міжнародна екологічна діяльність: методичні вказівки до семінарських занять. ОДЕКУ, Одеса.

Орлова, І. Г. (2015) Міжнародна екологічна діяльність: конспект лекції. ОДЕКУ, Одеса.

Орлова, І.Г. (2015) Конспект лекції "Міжнародна екологічна діяльність". Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-123-6

П

Павленко, М. Ю., Сапко, О. Ю. (2015) Організація та управління в природоохоронній діяльності: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів. [Навчальні матеріали ( * )]

Павленко, М. Ю., Сапко, О. Ю. (2015) Організація та управління в природоохоронній діяльності: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Павленко, М. Ю., Сапко, О. Ю., Гарабажій, Т. А. (2016) Організація та управління в природоохоронній діяльності: методичні вказівки до семінарських занять. ОДЕКУ, Одеса.

Павлено, М.Ю., Сапко, О.Ю., Гарабажій, Т.А. (2016) Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Організація та управління в природоохоронній діяльності». ОДЕКУ, Одеса.

Полетаєва, Л. М., Колісник, А. В. (2015) Організація рекреаційно-туристичної діяльності: збірник методичних вказівок до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Полетаєва, Л. М., Колісник, А. В. (2012) Організація туристичної діяльності: Збірник методичних вказівок до практичних робіт для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Польовий, А. М., Божко, Л. Ю., Жигайло, О. Л., Барсукова, О. А., Толмачева, А. В. (2019) Методичні вказівки до виконання бакалаврських кваліфікаційних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Польовий, А. М., Костюкевич, Т. К. (2014) Сільськогосподарська метеорологія: методичні вказівки до практичних занять, змістовний модуль «Моделювання водно-теплового режиму та продуктивності агроекоситем» для студентів IV курсу гідрометеорологічного інституту. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Приходько, В. Ю., Шаніна, Т. П. (2017) Управління та поводження з відходами: методичні вказівки до організації самостійної роботи, виконання контрольної роботи, курсового проекту та практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Р

Розанов, В. А. (2004) Екологія людини: конспект лекцій. Вид-во «ТЕС», Одеса.

С

Сапко, О. Ю. (2018) Раціональне природокористування: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-122-9

Сапко, О. Ю. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Раціональне природокористування". [Навчальні матеріали ( * )]

Сапко, О. Ю. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Система екологічного управління". [Навчальні матеріали ( * )]

Сапко, О. Ю. (2020) Система екологічного управління: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-078-9

Сапко, О. Ю., Кур’янова, С. О. (2018) Раціональне природокористування: методичні вказівки до практичних та семінарських занять для студентів денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Сафранов, Т. А. (2002) Оцінка техногенного впливу на ґрунти і підземні води: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Сафранов, Т. А. (2020) Управління та поводження з відходами: силлабус освтньої програми "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування". ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Сафранов, Т. А., Колісник, А. В. (2016) Системний аналіз якості навколишнього середовища: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів та контрольної роботи для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Сафранов, Т. А., Нагаєва, С. П., Берлінський, М. А., Мохонько, В. І. (2013) Оцінка техногенного впливу на грунти і підземні води: збірник методичних вказівок для практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Сафранов, Т. А., Нагаєва, С. П., Кузьмина, В. А. (2003) Оцінка техногенного впливу на грунти та підземні води: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Сафранов, Т. А., Полетаєва, Л. М., Кузьмина, В. А., Чугай, А. В. (1999) Оцінка техногенного впливу на грунти та підземні води: збірник методичних вказівок. ОГМІ, Одеса.

Сафранов, Т. А., Хохлов, В. М., Чугай, А. В. (2019) Без дисципліни: методичні вказівки щодо змісту та оформлення бакалаврських кваліфікаційних робіт зі спеціальності 101 «Екологія». ОДЕКУ, Одеса.

Сафранов, Т. А., Шаніна, Т. П., Губанова, О. Р., Приходько, В. Ю. (2014) Управління та поводження з муніципальними відходами: практикум. ТЕС, Одеса. ISBN 978-617-7054-61-9

Свидерська, С. М. (2013) Екологічні основи землеробства та сільськогосподарська радіоекологія: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Т

Тимощук, М. О. (2020) Силлабус з дисципліни "Правові засади поводження з відходами". ОДЕКУ, ОДЕКУ.

Ч

Чепіжко, О.В. (2012) Оцінка техногенного впливу на грунти і підземні води: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Чернякова, О. І. (2010) Методи захисту атмосфери: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Чернякова, О. І. (2015) Методи захисту атмосфери: збірник методичних вказівок до практичних робіт, по організації самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Чернякова, О. І. (2012) Методи захисту атмосфери: збірник методичних вказівок до практичних робіт з дисципліни. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Чернякова, О. І. (2012) Екологічний аудит: конспект лекцій. ТЕС, Одеса.

Чернякова, О. І. (2014) Еколого-гігієнічні основи життєдіяльності: методичні вказівки до виконання контрольної роботи студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Чернякова, О. І. (2014) Еколого-гігієнічні основи життєдіяльності: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Чернякова, О. І. (2019) Методи захисту атмосфери: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-055-0

Чернякова, О.І. (2013) Методи захисту атмосфери: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Чугай, А. В., Вовкодав, Г. М., Кузьмина, В. А. (2017) Теоретикометодологічні основи екологічної безпеки: збірник методичних вказівок до практичних робіт (ОКР "Спеціаліст"). ОДЕКУ, Одеса.

Ш

Шакірзанова, Ж. Р., Бурлуцька, М. Е. (2016) Гідрологічні розрахунки і прогнози: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-029-1

Шакірзанова, Ж. Р., Бурлуцька, М. Е. (2016) Гідрологічні розрахунки і прогнози: методичні вказівки з організації самостійної роботи студента. ОДЕКУ, Одеса.

Шакірзанова, Ж. Р., Погорелова, М. П. (2008) Розрахунки та прогнози гідрологічних характеристик. Короткострокові прогнози гідрографів весняного водопілля: методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Шакірзанова, Ж. Р., Погорелова, М. П., Будкіна, І. Є. (2014) Гідрологічні прогнози (за темою "Короткострокові прогнози водного режиму річок"): збірник методичних вказівок до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Шаніна, Т. П. (2006) Управління та поводження з відходами: конспект лекцій. Економіка, Дніпропетровськ.

Шаніна, Т. П. (2004) Управління та поводження з відходами: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Шаніна, Т. П., Губанова, О. Р., Клименко, М. О., Сафранов, Т. А., Коріневська, В. Ю., Бєдункова, О. О., Волков, А. І. (2012) Управління та поводження з відходами: Підручник. ОДЕКУ, Одеса.

Шаніна, Т. П., Приходько, В. Ю. (2013) Управління та поводження з відходами: методичні вказівки до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Шаніна, Т. П., Приходько, В. Ю. (2014) Системний аналіз якості навколишнього середовища: методичні вказівки до практичних робіт (ОКР "спеціаліст"). ОДЕКУ, Одеса.

Я

Янко, І.Б. (2019) Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал з англійської мови для студентів IV курсу денної форми навчання. Спеціальність: «Екологія». ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Яров, Я. С., Гращенкова, Т. В. (2017) Автоматизація обчислення стоку хімічних речовин: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса. ISBN 978-966-186-015-4

Яров, Я. С., Пилип'юк, В. В., Гращенкова, Т. В. (2020) Розрахунки стоку хімічних речовин і якості вод для управління водними ресурсами : методичні вказівки до практичних занять та виконанню курсового проекту. Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС.

Яров, Я. С., Пилип'юк, В. В., Гращенкова, Т. В. (2020) Розрахунок стоку хімічних речовин і якості вод для управління водними ресурсами:конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-077-2

Цей список був створений у Fri Apr 23 19:50:10 2021 MSK.