Eprints Repo

Items where Subject is "4 рік навчання 2 семестр"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | Б | В | Г | Д | Ж | К | Л | М | Н | О | П | Т | Ш
Number of items at this level: 60.

І

Іванова, О. В. and Ювченко, Н. М. (2019) Безпека життєдіяльності та основи охорони праці : Збірник методичних вказівок до практичних робіт. [Teaching Resource]

Іванова, О. В. and Ювченко, Н. М. (2018) Безпека життєдіяльності та основи охорони праці: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Б

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2010) Агрометеорологічні прогнози: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів 4 курсу. [Teaching Resource]

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2010) Агрометеорологічні прогнози: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Барсукова, О. А. (2016) Ресурсозбереження та біотехнології в АПК: методичні вказівки до практичних робіт. [Teaching Resource] (Unpublished)

Барсукова, О. А. (2013) Ресурсозбереження в агропромисловому комплексі: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2011) Агрометеорологічні прогнози. Практикум: навчальний посібник. ОДЕКУ, Одеса.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Костюкєвич, Т. К. (2013) Агрометеорологічні прогнози: методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни для студентів четвертого курсу. [Teaching Resource]

Бец, О. О. and Куделіна, О. Ю. (2020) Англійська мова: методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни призначені для студентів IV року денної форми навчання зі спеціальності «Усі напрямки». [Teaching Resource]

Барсукова, О. А. (2022) Ресурсозбереження та біотехнології в АПК : Силлабус навчальної дисципліни для бакалаврів 4 року денної форми навчання спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій". [Teaching Resource] (Submitted)

Барсукова, О. А. (2023) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Ресурсозбереження та біотехнології в АПК» за темою «Оцінка використання відходів для зрошення, добрива та вермикультури» для студентів 4-го року денної та заочної форм навчання за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій», РВО бакалавр. [Teaching Resource]

Барсукова, О. А. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Ресурсозбереження та біотехнології в АПК" длябакалаврів 5-го року заочної форми навчання спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" ОПП "Землеустрій та кадастр". [Teaching Resource] (Submitted)

Барсукова, О. А. and Кирнасівська, Н. В. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Агрометеорологічні прогнози та агрокліматологія" для студентів 5-го року заочної форми навчання спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" ОПП "Землеустрій та кадастр" РВО "бакалавр". [Teaching Resource] (Submitted)

Барсукова, О. А. and Костюкєвич, Т. К. (2022) Агрометеорологічні прогнози : Методичні вказівки до лабораторних занять за темою "Прогнози дат появи шкідників і хвороб сільськогосподарських культур" для бакалаврів 4 року денної та заочної форм навчання. [Teaching Resource] (Submitted)

Бубнов, І. В. (2023) Силабус навчальної дисципліни "Політологія та основи соціології" для студентів 4 року заочної форми навчання спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Рівень вищої освіти: бакалавр. [Teaching Resource]

В

Вольвач, О. В. and Костюкєвич, Т. К. (2021) Сільськогосподарська метеорологія : методичні вказівки до практичних занять за темою "Визначення температурних показників швидкості та біологічного мінімуму розвитку с.г. культур" для студентів 3 року денної та заочної форм навчання. [Teaching Resource]

Вольвач, О. В. and Костюкєвич, Т. К. (2021) Сільськогосподарська метеорологія : методичні вказівки до практичних занять за темою "Оцінка часової мінливості врожаїв сільськогосподарських культур" для студентів 3 року денної та заочної форм навчання. [Teaching Resource]

Вольвач, О. В. and Костюкєвич, Т. К. (2021) Сільськогосподарська метеорологія : методичні вказівки до практичних занять за темою «Визначення вологості ґрунту термостатно-ваговим методом» для студентів 3 року денної та заочної форм навчання. [Teaching Resource] (Submitted)

Г

Гопченко, Є. Д. and Кічук, Н. С. (2016) Меліоративна гідрологія: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-030-7

Гриб, О. М. and Гращенкова, Т. В. (2022) Геодезія (частина 2) : Методичні вказівки до практичних робіт. [Teaching Resource]

Гриб, О. М. and Гращенкова, Т. В. (2022) Топографія з основами картографії : Робоча програма навчальної практики для студентів 3-го курсу денної та 4-го курсу заочної форм навчання, спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій», перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. [Teaching Resource] (Unpublished)

Д

Данілова, Н. В. (2022) Наскрізна програма практик для бакалаврів спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" ОП "Землеустрій та кадастр". [Teaching Resource] (Submitted)

Данілова, Н. В. (2023) Наскрізна програма практик для бакалаврів спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" ОП "Землеустрій та кадастр". [Teaching Resource] (Submitted)

Данілова, Н. В. (2023) Робоча програма з навчальної дисципліни "Землеустрій та кадастр" для студентів за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій", ОПП «Землеустрій та кадастр», РВО «бакалавр». [Teaching Resource] (Submitted)

Данілова, Н. В. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Цифрові плани і карти" для бакалаврів 4-го року денної форми навчання, спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" ОПП "Землеустрій та кадастр". [Teaching Resource] (Submitted)

Данілова, Н. В. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Ландшафтознавство" для бакалаврів 4-го року заочної форми навчання, спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" ОПП "Землеустрій та кадастр". [Teaching Resource] (Submitted)

Данілова, Н. В. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Землеустрій" для студентів 5-го року заочної форми навчання спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" ОПП "Землеустрій та кадастр" РВО "бакалавр". [Teaching Resource] (Submitted)

Данілова, Н. В. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Агрокліматологія", для бакалаврів 5-го року заочної форми навчання, спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" ОПП Землеустрій та кадастр". [Teaching Resource] (Submitted)

Данілова, Н. В. (2022) Силлабус навчальної дисципліни"Цифрові плани і плани" для бакалаврів 5-го року заочної форми навчання, среціальності 193 "Геодезія та землеустрій" ОПП "Землеустрій та кадастр". [Teaching Resource] (Submitted)

Ж

Жигайло, О. Л. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Управління агроекосистемами" для бакалаврів 4-го року заочної форми навчання спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" ОПП "Землеустрій та кадастр". [Teaching Resource] (Submitted)

Жигайло, О. Л. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Моніторинг та моделювання антропогенного впливу на агроекосистеми" для студентів 4-го року заочної форми навчання спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" ОПП "Землеустрій такадастр". [Teaching Resource] (Submitted)

К

Кулібабін, О. Г. and Кічук, Н. С. (2013) Меліоративна гідрологія : Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Кирнасівська, Н. В. and Сіряк, Н. В. (2010) Землеробство та рослинництво : Методичні вказівки до практичних робіт на тему "Розрахунок складу балансу гумусу у ґрунтах різних типів". [Teaching Resource]

Кирнасівська, Н. В. (2008) Землеробство та рослинництво: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Кулібабін, О. Г. (2004) Меліоративна гідрологія : Методичні вказівки до виконання самостійної роботи. [Teaching Resource]

Кирнасівська, Н. В. and Вольвач, О. В. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Землеробство та рослинництво" для бакалаврів заочної форми спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" ОП "Землеустрій та кадастр". [Teaching Resource] (Submitted)

Колосовська, В. В. (2023) Землевпорядне проектування: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-242-4

Колосовська, В. В. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Землевпорядне проектування" для бакалаврів 4-го року денної форми навчання, спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" ОПП "Землеустрій та кадастр". [Teaching Resource] (Submitted)

Костюкєвич, Т. К. (2023) Кадастр населених пунктів: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-282-0

Костюкєвич, Т. К. (2023) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Землевпорядне проектування" для студентів 4-го року денной форми та 5-го року заочної форм навчання спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" ОПП "Землеустрій та кадастр" РВО "бакалавр". [Teaching Resource]

Костюкєвич, Т. К. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Кадастр населених пунктів" для студентів 4-го року денної форми навчання спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" ОПП "Землеустрій та кадастр" РВО "бакалавр". [Teaching Resource] (Submitted)

Костюкєвич, Т. К. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Кадастр природних ресурсів" для бакалаврів 4-го року заочної форми навчання спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій". [Teaching Resource]

Костюкєвич, Т. К. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Лісівництво та лісознавство" для студентів 4-го року заочної форми навчання спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" ОПП "Землеустрій та кадастр" РВО "бакалавр". [Teaching Resource] (Submitted)

Костюкєвич, Т. К. (2023) Силлабус навчальної дисциліни "Кадастр населених пунктів" для студентів 5-го року заочної форми навчання спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" ОПП "Землеустрій та кадастр" РВО "бакалавр". [Teaching Resource] (Submitted)

Костюкєвич, Т. К. and Толмачова, А. В. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Землевпорядне проектування" для студентів 5-го року заочної форми навчання, спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" ОПП "Землеустрій та кадастр", РВО "бакалавр". [Teaching Resource] (Submitted)

Кічук, Н. С. (2023) СИЛЛАБУС навчальної дисципліни "Меліоративна гідрологія" для студентів рівня вищої освіти бакалавр спеціальності 193 Геодезія та землеустрій ОПП "Землеустрій та кадастр". [Teaching Resource] (Submitted)

Кічук, Н. С. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Меліоративна гідрологія" для підготовки бакалаврів ОПП "Землеустрій та кадастр" спеціальності 193 Геодезія та землеустрій, ІУ року денної форми навчання. [Teaching Resource] (Submitted)

Кічук, Н. С. (2022) Методичні вказівки до виконанню практичних завдань з дисципліни ”Меліоративна гідрологія” для студентів 4-го року денної та заочної форм навчання, спеціальності 193 „ Геодезія та землеустрій ”. [Teaching Resource] (Submitted)

Л

Ляшенко, Г. В. (2014) Практикум з агрокліматології: навчальний посібник. ОДЕКУ, Одеса.

Ляшенко, Г. В. and Сіряк, Н. В. (2011) Землеробство та рослинництво : Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи на тему "Сівозміни". [Teaching Resource]

Ляшенко, Г. В. and Сіряк, Н. В. (2012) Землеробство та рослинництво : Методичні вказівки до лабораторної роботи на тему "Класифікація бур’янів та боротьба з ними". [Teaching Resource]

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. (2021) Агрокліматологія: методичні вказівки до практичних занять для студентів 4 року денної та заочної форм навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

М

Мищенко, З. А. (2006) Агроклиматология: учебник. ОДЕКУ, Одеса.

Н

Нємцова, О. А. (2023) Силлабус "Екологічне законодавство" 193 -"Геодезія та землеустрій" денна. [Teaching Resource]

О

Онищенко, С. М. (2016) Геоінформатіка і ГІС : методичні вказівки до CРС при виконанні лабораторних занять. [Teaching Resource] (Unpublished)

Онищенко, С. М. (2016) Геоінформатіка і ГІС : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-093-2

П

Польовий, А. М. and Костюкєвич, Т. К. (2013) Сільськогосподарська метеорологія: методичні вказівки для занять у навчальному бюро прогнозів для студентів четвертого курсу. [Teaching Resource] (Unpublished)

Польовий, А. М. (2012) Сільськогосподарська метеорологія: підручник. ОДЕКУ, Одеса.

Т

Толмачова, А. В. and Данілова, Н. В. and Костюкєвич, Т. К. (2023) Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт бакалаврів для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій», ОПП "Землеустрій та кадастр" РВО "бакалавр". [Teaching Resource] (Submitted)

Ш

Швидченко, І. Г. (2023) Силлабус Земельне право спец 193 для ДФ. [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Sun May 19 21:19:28 2024 UTC.