Eprints Repo

Items where Subject is "4 рік навчання 2 семестр"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | Б | В | Г | Д | Ж | К | Л | М | Н | О | П
Number of items at this level: 44.

І

Іванова, О. В. and Ювченко, Н. М. (2019) Безпека життєдіяльності та основи охорони праці : Збірник методичних вказівок до практичних робіт. [Teaching Resource]

Іванова, О. В. and Ювченко, Н. М. (2018) Безпека життєдіяльності та основи охорони праці: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Б

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2010) Агрометеорологічні прогнози: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів 4 курсу. [Teaching Resource]

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2010) Агрометеорологічні прогнози: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Барсукова, О. А. (2016) Ресурсозбереження та біотехнології в АПК: методичні вказівки до практичних робіт. [Teaching Resource] (Unpublished)

Барсукова, О. А. (2013) Ресурсозбереження в агропромисловому комплексі: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2011) Агрометеорологічні прогнози. Практикум: навчальний посібник. ОДЕКУ, Одеса.

Бец, О. О. and Куделіна, О. Ю. (2020) Англійська мова: методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни призначені для студентів IV року денної форми навчання зі спеціальності «Усі напрямки». [Teaching Resource]

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Костюкєвич, Т. К. (2013) Агрометеорологічні прогнози: методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни для студентів четвертого курсу. [Teaching Resource]

Барсукова, О. А. (2022) Ресурсозбереження та біотехнології в АПК : Силлабус навчальної дисципліни для бакалаврів 4 року денної форми навчання спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій". [Teaching Resource] (Submitted)

Барсукова, О. А. (2023) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Ресурсозбереження та біотехнології в АПК» за темою «Оцінка використання відходів для зрошення, добрива та вермикультури» для студентів 4-го року денної та заочної форм навчання за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій», РВО бакалавр. [Teaching Resource]

Барсукова, О. А. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Ресурсозбереження та біотехнології в АПК" длябакалаврів 5-го року заочної форми навчання спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" ОПП "Землеустрій та кадастр". [Teaching Resource] (Submitted)

Барсукова, О. А. and Костюкєвич, Т. К. (2022) Агрометеорологічні прогнози : Методичні вказівки до лабораторних занять за темою "Прогнози дат появи шкідників і хвороб сільськогосподарських культур" для бакалаврів 4 року денної та заочної форм навчання. [Teaching Resource] (Submitted)

Бубнов, І. В. (2023) Силабус навчальної дисципліни "Політологія та основи соціології" для студентів 4 року заочної форми навчання спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Рівень вищої освіти: бакалавр. [Teaching Resource]

В

Вольвач, О. В. and Костюкєвич, Т. К. (2021) Сільськогосподарська метеорологія : методичні вказівки до практичних занять за темою «Визначення вологості ґрунту термостатно-ваговим методом» для студентів 3 року денної та заочної форм навчання. [Teaching Resource] (Submitted)

Вольвач, О. В. and Костюкєвич, Т. К. (2021) Сільськогосподарська метеорологія : методичні вказівки до практичних занять за темою "Оцінка часової мінливості врожаїв сільськогосподарських культур" для студентів 3 року денної та заочної форм навчання. [Teaching Resource]

Вольвач, О. В. and Костюкєвич, Т. К. (2021) Сільськогосподарська метеорологія : методичні вказівки до практичних занять за темою "Визначення температурних показників швидкості та біологічного мінімуму розвитку с.г. культур" для студентів 3 року денної та заочної форм навчання. [Teaching Resource]

Г

Гопченко, Є. Д. and Кічук, Н. С. (2016) Меліоративна гідрологія: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-030-7

Гриб, О. М. and Гращенкова, Т. В. (2022) Геодезія (частина 2) : Методичні вказівки до практичних робіт. [Teaching Resource]

Гриб, О. М. and Гращенкова, Т. В. (2022) Топографія з основами картографії : Робоча програма навчальної практики для студентів 3-го курсу денної та 4-го курсу заочної форм навчання, спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій», перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. [Teaching Resource] (Unpublished)

Д

Данілова, Н. В. (2022) Наскрізна програма практик для бакалаврів спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" ОП "Землеустрій та кадастр". [Teaching Resource] (Submitted)

Данілова, Н. В. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Цифрові плани і карти" для бакалаврів 4-го року денної форми навчання, спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" ОПП "Землеустрій та кадастр". [Teaching Resource] (Submitted)

Данілова, Н. В. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Агрокліматологія", для бакалаврів 5-го року заочної форми навчання, спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" ОПП Землеустрій та кадастр". [Teaching Resource] (Submitted)

Данілова, Н. В. (2022) Силлабус навчальної дисципліни"Цифрові плани і плани" для бакалаврів 5-го року заочної форми навчання, среціальності 193 "Геодезія та землеустрій" ОПП "Землеустрій та кадастр". [Teaching Resource] (Submitted)

Ж

Жигайло, О. Л. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Моніторинг та моделювання антропогенного впливу на агроекосистеми" для студентів 4-го року заочної форми навчання спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" ОПП "Землеустрій такадастр". [Teaching Resource] (Submitted)

К

Кулібабін, О. Г. and Кічук, Н. С. (2013) Меліоративна гідрологія : Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Кирнасівська, Н. В. and Сіряк, Н. В. (2010) Землеробство та рослинництво : Методичні вказівки до практичних робіт на тему "Розрахунок складу балансу гумусу у ґрунтах різних типів". [Teaching Resource]

Кирнасівська, Н. В. (2008) Землеробство та рослинництво: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Кулібабін, О. Г. (2004) Меліоративна гідрологія : Методичні вказівки до виконання самостійної роботи. [Teaching Resource]

Кирнасівська, Н. В. and Вольвач, О. В. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Землеробство та рослинництво" для бакалаврів заочної форми спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" ОП "Землеустрій та кадастр". [Teaching Resource] (Submitted)

Колосовська, В. В. (2023) Землевпорядне проектування: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-242-4

Колосовська, В. В. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Землевпорядне проектування" для бакалаврів 4-го року денної форми навчання, спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" ОПП "Землеустрій та кадастр". [Teaching Resource] (Submitted)

Костюкєвич, Т. К. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Кадастр природних ресурсів" для бакалаврів 4-го року заочної форми навчання спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій". [Teaching Resource]

Кічук, Н. С. (2022) Методичні вказівки до виконанню практичних завдань з дисципліни ”Меліоративна гідрологія” для студентів 4-го року денної та заочної форм навчання, спеціальності 193 „ Геодезія та землеустрій ”. [Teaching Resource] (Submitted)

Л

Ляшенко, Г. В. (2014) Практикум з агрокліматології: навчальний посібник. ОДЕКУ, Одеса.

Ляшенко, Г. В. and Сіряк, Н. В. (2011) Землеробство та рослинництво : Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи на тему "Сівозміни". [Teaching Resource]

Ляшенко, Г. В. and Сіряк, Н. В. (2012) Землеробство та рослинництво : Методичні вказівки до лабораторної роботи на тему "Класифікація бур’янів та боротьба з ними". [Teaching Resource]

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. (2021) Агрокліматологія: методичні вказівки до практичних занять для студентів 4 року денної та заочної форм навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

М

Мищенко, З. А. (2006) Агроклиматология: учебник. ОДЕКУ, Одеса.

Н

Нємцова, О. А. (2023) Силлабус "Екологічне законодавство" 193 -"Геодезія та землеустрій" денна. [Teaching Resource]

О

Онищенко, С. М. (2016) Геоінформатіка і ГІС : методичні вказівки до CРС при виконанні лабораторних занять. [Teaching Resource] (Unpublished)

Онищенко, С. М. (2016) Геоінформатіка і ГІС : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-093-2

П

Польовий, А. М. and Костюкєвич, Т. К. (2013) Сільськогосподарська метеорологія: методичні вказівки для занять у навчальному бюро прогнозів для студентів четвертого курсу. [Teaching Resource] (Unpublished)

Польовий, А. М. (2012) Сільськогосподарська метеорологія: підручник. ОДЕКУ, Одеса.

This list was generated on Tue Nov 28 04:58:44 2023 UTC.