Eprints Repo

Items where Subject is "4 рік навчання 1 семестр"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | В | Г | К | М | О | П | Р | Т | Ф | Ч | Ш
Number of items at this level: 47.

Б

Бучинська, І. В. (2020) Просторове моделювання та ГІС-аналіз: силабус. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Бец, О. О. and Куделіна, О. Ю. (2020) Англійська мова: методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни призначені для студентів IV року денної форми навчання зі спеціальності «Усі напрямки». [Teaching Resource]

Бец, О. О. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" для бакалаврів заочної форми 4 року навчання. [Teaching Resource]

Бучинська, І. В. (2022) Просторове моделювання та ГІС-аналіз: силлабус. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бучинська, І. В. (2021) Прийняття рішень засобами ГІС. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів 4 курсу. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. (Unpublished)

В

Вельміскін, Д. І. (2005) Теоретичні основи радіолокації: конспект лекцій. "Економіка", Дніпропетровськ.

Вельміскін, Д. І. (2008) Антенні системи метеорологічних радіолокаційних станцій: конспект лекцій. Екологія, Одеса.

Великодний, С. С. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Методи та системи підтримки рішень" (бакалавр КН) (заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Великодний, С. С. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Методи та системи підтримки рішень" (бакалавр КН) (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Г

Глушкова, Н. М. (2019) Українська мова як іноземна : Методичні вказівки щодо виконання СРС та підготовки до практичних занять для студентів 4 року денної форми навчання всіх спеціальностей. [Teaching Resource]

Гнатовська, Г. А. (2020) XML-технології : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. ОДЕКУ, м. Одеса, Україна. (Submitted)

Гнатовська, Г. А. (2019) XML-технології : конспект лекцій для спеціальності 122 "Комп’ютерні науки". ОДЕКУ, м. Одеса, Україна. (Submitted)

Гнатовська, Г. А. and Волощук, Л. А. and Вохменцева, Т. Б. (2016) Технології та стандарти взаємодії у глобальних мережах : методичні вказівки до самостійної роботи студентів 4 курсу. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Гнатовська, Г. А. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "XML-технології" (денна та заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Гнатовська, Г. А. (2020) XML-технології. Силлабус. [Teaching Resource]

Грабко, Н. В. (2023) Екологія людини: силлабус навчальної дисципліни для студентів спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" рівня підготовки "Бакалавр" заочної форми навчання. [Teaching Resource]

К

Кузніченко, С. Д. (2020) Картографічні веб-сервіси: силабус. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Кузніченко, С. Д. (2019) Комп’ютерні мережі: методичні вказівки до виконання міжсесійного завдання та самостійної роботи студентів. Для студентів IV курсу заочної форми навчання спеціальності 122 “Комп’ютерні науки”. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Кузніченко, С. Д. (2015) Крос-платформне програмування: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Кузніченко, С. Д. (2016) Крос-платформне програмування: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-092-5

Кузніченко, С. Д. (2013) Комп’ютерні мережі: Лабораторна робота № 1 Логічна організація комп’ютерних мереж. Робота з мережними утилітами. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Кругляк, Ю. А. and Кострицкая, Л. С. (2011) Web-программирование и Web-дизайн : конспект лекций. "Екологія", Одеса.

Кантаржи, Н. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Українська мова як іноземна" для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 122 "Комп’ютерні науки". [Teaching Resource]

Колісник, А. В. and Кузьмина, В. А. (2021) Екологічна безпека: сіллабус дисципліни для студентів заочної форми навчання спеціальності 101 "Екологія" ОПП "Екологія, охорона навколишнього середовища та раціональне природокористування" для КПК 1. [Teaching Resource]

Кузніченко, С. Д. and Бучинська, І. В. (2022) Картографічні веб-сервіси: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. (Unpublished)

Кузніченко, С. Д. and Клепатська, В. В. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Крос-платформне програмування", для студентів денної та заочної форми навчання рівня вищої освіти "бакалавр" спеціальності 122 Комп’ютерні науки. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кузніченко, С. Д. and Молчанова, А. Ю. (2023) Картографічні веб-сервіси: силлабус (заочна форма). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кузніченко, С. Д. and Молчанова, А. Ю. (2023) Крос-платформне програмування: силлабус. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кузніченко, С. Д. and Молчанова, А. Ю. (2023) Крос-платформне програмування: методичні вказівки. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кузніченко, С. Д. and Молчанова, А. Ю. (2023) Картографічні веб-сервіси: силлабус. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кузніченко, С. Д. and Молчанова, А. Ю. (2023) Картографічні веб-сервіси: методичні вказівки. [Teaching Resource] (Unpublished)

М

Мещеряков, В. І. and Черепанова, К. В. (2018) «Моделювання динамічних об’єктів». Конспект лекцій для студентів 4 курсу денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

О

Онищенко, С. М. (2016) Геоінформатіка і ГІС : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-093-2

П

Перелигін, Б. В. (2022) Силлабус навчальної дисципліни „Цифрова обробка сигналів” (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Перелигін, Б. В. (2022) Силлабус навчальної дисципліни „Цифрова обробка сигналів” (заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Перелигін, Б. В. (2022) Цифрова обробка сигналів: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса, Україна. (Submitted)

Перелигін, Б. В. (2022) Цифрова обробка сингалів: збірник методичних вказівок до лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 122 «Комп'ютерні науки». ОДЕКУ, Одеса, Україна. (Submitted)

Р

Рольщиков, В. Б. (2016) Технології розподілених систем та паралельних обчислень: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-096-3

Рольщиков, В. Б. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технології розподілених систем та паралельних обчислень» для студентів 4-го курсу денної форми навчання спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» (частина перша). ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Рольщиков, В. Б. (2018) Технології розподілених систем та паралельних обчислень. (Змістовний модуль No1): конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-084-0

Т

Ткач, Т. Б. and Трубіна, Н. Ф. (2014) Unix-подібні операційні системи : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів 4 курсу. ОДЕКУ, Одеса.

Ф

Фразе-Фразенко, О. О. (2020) Веб-технології та веб-дизайн: силабус. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Ч

Чмырь, И. А. (2018) Методы и системы искусственного интеллекта : конспект лекций и упражнения для практических занятий для студентов 4 курса. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Чмир, І. О. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Методи та системи штучного інтелекту" (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Чмир, І. О. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Методи та системи штучного інтелекту" (заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Ш

Шотова-Ніколенко, Г. В. and Іванченко, А. В. and Шаблій, О. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" для бакалаврів 4 курсу (VII та VIII семестри). [Teaching Resource]

Шотова-Ніколенко, Г. В. and Іванченко, А. В. and Шаблій, О. В. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" для бакалаврів заочної форми 4 року навчання. [Teaching Resource]

This list was generated on Sat Apr 20 16:34:47 2024 UTC.