Eprints Repo

Items where Subject is "4 рік навчання 1 семестр"

Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 55.

Book

Гопченко, Є. Д. and Кічук, Н. С. (2016) Меліоративна гідрологія: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-030-7

Іванова, О. В. and Ювченко, Н. М. (2018) Безпека життєдіяльності та основи охорони праці: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Ляшенко, Г. В. (2014) Практикум з агрокліматології: навчальний посібник. ОДЕКУ, Одеса.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2011) Агрометеорологічні прогнози. Практикум: навчальний посібник. ОДЕКУ, Одеса.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2010) Агрометеорологічні прогнози: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Мищенко, З. А. (2006) Агроклиматология: учебник. ОДЕКУ, Одеса.

Кирнасівська, Н. В. (2008) Землеробство та рослинництво: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Польовий, А. М. (2012) Сільськогосподарська метеорологія: підручник. ОДЕКУ, Одеса.

Онищенко, С. М. (2016) Геоінформатіка і ГІС : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-093-2

Данілова, Н. В. (2023) Цифрові плани і карти : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-234-9

Данілова, Н. В. (2023) Землеустрій: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-281-3

Нємцова, О. А. and Швидченко, І. Г. (2023) Екологічне законодавство : Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-240-0

Толмачова, А. В. (2023) Державний земельний кадастр: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-259-2

Яров, Я. С. and Гращенкова, Т. В. and Пилип'юк, В. В. (2024) Геодезичне забезпечення моніторингу водних екосистем: конспект лекцій. Конспект лекцій призначений для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної (3 курс) та заочної (4 курс) форм навчання (включно з іноземцями) за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» (ОПП «Землеустрій та кадастр»). Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-311-7

Teaching Resource

Польовий, А. М. and Костюкєвич, Т. К. (2013) Сільськогосподарська метеорологія: методичні вказівки для занять у навчальному бюро прогнозів для студентів четвертого курсу. [Teaching Resource] (Unpublished)

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2010) Агрометеорологічні прогнози: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів 4 курсу. [Teaching Resource]

Кирнасівська, Н. В. and Сіряк, Н. В. (2010) Землеробство та рослинництво : Методичні вказівки до практичних робіт на тему "Розрахунок складу балансу гумусу у ґрунтах різних типів". [Teaching Resource]

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Костюкєвич, Т. К. (2013) Агрометеорологічні прогнози: методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни для студентів четвертого курсу. [Teaching Resource]

Онищенко, С. М. (2016) Геоінформатіка і ГІС : методичні вказівки до CРС при виконанні лабораторних занять. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бец, О. О. and Куделіна, О. Ю. (2020) Англійська мова: методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни призначені для студентів IV року денної форми навчання зі спеціальності «Усі напрямки». [Teaching Resource]

Іванова, О. В. and Ювченко, Н. М. (2019) Безпека життєдіяльності та основи охорони праці : Збірник методичних вказівок до практичних робіт. [Teaching Resource]

Кулібабін, О. Г. and Кічук, Н. С. (2013) Меліоративна гідрологія : Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Ляшенко, Г. В. and Сіряк, Н. В. (2011) Землеробство та рослинництво : Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи на тему "Сівозміни". [Teaching Resource]

Ляшенко, Г. В. and Сіряк, Н. В. (2012) Землеробство та рослинництво : Методичні вказівки до лабораторної роботи на тему "Класифікація бур’янів та боротьба з ними". [Teaching Resource]

Кулібабін, О. Г. (2004) Меліоративна гідрологія : Методичні вказівки до виконання самостійної роботи. [Teaching Resource]

Іванова, О. В. and Ювченко, Н. М. (2023) Методичні рекомендації щодо забезпечення радіаційного та хімічного захисту. [Teaching Resource]

Барсукова, О. А. and Кирнасівська, Н. В. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Агрометеорологічні прогнози та агрокліматологія для студенів 4-го року денної форми навчання спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" ОПП "Землеустрій та кадастр" РВЩ "бакалавр". [Teaching Resource] (Submitted)

Барсукова, О. А. and Костюкєвич, Т. К. (2022) Агрометеорологічні прогнози : Методичні вказівки до лабораторних занять за темою "Прогнози дат появи шкідників і хвороб сільськогосподарських культур" для бакалаврів 4 року денної та заочної форм навчання. [Teaching Resource] (Submitted)

Бубнов, І. В. (2023) Силабус навчальної дисципліни "Політологія та основи соціології" для студентів 4 року заочної форми навчання спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Рівень вищої освіти: бакалавр. [Teaching Resource]

Бучинська, І. В. (2023) Просторове моделювання: силлабус (спеціальність 193, денна та заочна форми). [Teaching Resource] (Unpublished)

Волошина, О. В. (2022) Силабус дисципліни "Підприємницька діяльність", розділ "Економіка ГМЗ України". Для студентів денної та заочної форм навчання. Спеціальність 193. [Teaching Resource]

Вольвач, О. В. and Костюкєвич, Т. К. (2021) Сільськогосподарська метеорологія : методичні вказівки до практичних занять за темою "Визначення температурних показників швидкості та біологічного мінімуму розвитку с.г. культур" для студентів 3 року денної та заочної форм навчання. [Teaching Resource]

Вольвач, О. В. and Костюкєвич, Т. К. (2021) Сільськогосподарська метеорологія : методичні вказівки до практичних занять за темою "Оцінка часової мінливості врожаїв сільськогосподарських культур" для студентів 3 року денної та заочної форм навчання. [Teaching Resource]

Вольвач, О. В. and Костюкєвич, Т. К. (2021) Сільськогосподарська метеорологія : методичні вказівки до практичних занять за темою «Визначення вологості ґрунту термостатно-ваговим методом» для студентів 3 року денної та заочної форм навчання. [Teaching Resource] (Submitted)

Гриб, О. М. and Гращенкова, Т. В. (2023) Топографія з основами картографії : Силлабус навчальної дисципліни для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гриб, О. М. and Гращенкова, Т. В. (2022) Геодезія (частина 2) : Методичні вказівки до практичних робіт. [Teaching Resource]

Гриб, О. М. and Гращенкова, Т. В. (2022) Геодезія (частина 2): Силлабус навчальної дисципліни для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гриб, О. М. and Гращенкова, Т. В. (2022) Геодезія (частина 2): Силлабус навчальної дисципліни для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Данілова, Н. В. (2023) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Землеустрій» для студентів денної та заочної форми за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій», рівень вищої освіти бакалавр. [Teaching Resource]

Данілова, Н. В. (2023) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цифрові плани і карти» для студентів 4-го року денної та заочної форм навчання за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій», РВО бакалавр. [Teaching Resource]

Данілова, Н. В. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Землеустрій" для студентів 4-го року денної форми навчання спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" ОПП "Землеустрій та кадастр" РВО "бакалавр". [Teaching Resource] (Submitted)

Данілова, Н. В. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Агрокліматологія" для бакалаврів 4-го року навчання спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" ОПП "Землеустрій та кадастр". [Teaching Resource] (Submitted)

Данілова, Н. В. and Костюкєвич, Т. К. and Толмачова, А. В. (2023) Методичні вказівки до виконання курсового проекту за темою кваліфікаційної роботи для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій», ОПП "Землеустрій та кадастр" РВО "бакалавр". [Teaching Resource] (Submitted)

Катеруша, Г. П. (2023) Силлабус з дисципліни "Кліматологія" для студентів заочної форми навчання. Спеціальність 193. [Teaching Resource]

Костюкєвич, Т. К. (2023) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Кадастр населених пунктів» для студентів IV року навчання денної та заочної форми за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій», рівень вищої освіти бакалавр. [Teaching Resource]

Кічук, Н. С. (2022) Методичні вказівки до виконанню практичних завдань з дисципліни ”Меліоративна гідрологія” для студентів 4-го року денної та заочної форм навчання, спеціальності 193 „ Геодезія та землеустрій ”. [Teaching Resource] (Submitted)

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. (2021) Агрокліматологія: методичні вказівки до практичних занять для студентів 4 року денної та заочної форм навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Овчарук, В. А. and Гопцій, М. В. (2022) СИЛЛАБУС навчальної дисципліни "Гідрографія" для спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" денн/заочна форма навчання. [Teaching Resource] (Submitted)

Овчарук, В. А. and Гопцій, М. В. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Гідрографія"для спеціальності 193 Геодезія та землеустрій рівня вищої освіти Бакалавр. [Teaching Resource] (Submitted)

Плетос, С. В. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Підприємницька діяльність", спеціальність 193 "Геодезія та землеустрій", освітня програма "Землеустрій та кадастр", рівень вищої освіти: бакалавр, денної та заочної форми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Толмачова, А. В. (2023) Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни "Державний земельний кадастр" для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" ОПП "Землеустрій та кадастр, РВО "бакалавр". [Teaching Resource] (Submitted)

Толмачова, А. В. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Державний земельний кадастр" для бакалаврів 4-го року денної форми навчання спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій". [Teaching Resource]

Толмачова, А. В. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Державний земельний кадастр" для студентів 5-го року заочної форми навчання, спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" ОПП "Землеустрій та кадастр", РВО "бакалавр". [Teaching Resource]

Швидченко, І. Г. (2023) Силлабус Земельне право спец 193 для ЗФ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Яров, Я. С. and Гращенкова, Т. В. (2024) Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни «Геодезичне забезпечення моніторингу водних екосистем» для студентів 3-го року денної та 4-го року заочної форм навчання за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» (ОПП «Землеустрій та кадастр»), рівень вищої освіти «бакалавр». [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Jul 17 12:36:59 2024 UTC.