Eprints Repo

Items where Subject is "3 рік навчання 2 семестр"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | Г | К | М | Н | П | С | Т | Х
Number of items at this level: 39.

Б

Бургаз, М. І. and Лічна, А. І. (2021) Силлабус навчальної дисципліни: "Іхтіопаталогія(санітарія риб)"для студентів денної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Бубнов, І. В. (2021) Політологія: конспект лекцій для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-120-5

Безик, К. І. (2023) Силлабус навчальної дисципліни: "Нормування навантаження на природне середовище" спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП ««Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – бакалавр, денна форма навчання. [Teaching Resource]

Безик, К. І. (2023) Силлабус навчальної дисципліни: "Методика дослідної справи у рибництві" спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП ««Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – бакалавр, денна форма навчання. [Teaching Resource]

Безик, К. І. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Екологічне нормування і райнування водних екосистем" для студентів денної форми навчання спеціальності 207 Водні біоресурси та аквакультура. [Teaching Resource]

Безик, К. І. Збірник методичних вказівок до практичних занять з навчальної дисципліни «Екологічне нормування і районуванняя водних екосистем» для бакалаврів IІІ та ІV років денної та заочної форм навчання. [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. Силабус навчальної дисципліни: "Рибогосподарська гідротехніка " для студентів заочної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура. [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. Силлабус навчальної дисципліни: "Біологічний моніторинг водного середовища" для студентів заочної форми навчання 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. Силлабус навчальної дисципліни "Рибництво Розділ Розведення і селекція риб" для студентів заочної форми навчання 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. (2023) Силлабус навчальної дисципліни:"Ветеринарія та гігієна у рибництві" спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – молодший бакалавр, денна форма навчання. [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. and Лічна, А. І. Силабус навчальної дисципліни: "Рибництво розділ Біологічна продуктивність водних екосистем" спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП ««Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – бакалавр, денна форма навчання. [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. and Лічна, А. І. Силабус навчальної дисципліни: "Ветеренарія та гігієна у рибництві" спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП ««Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – бакалавр, денна форма навчання. [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. and Лічна, А. І. Силабус навчальної дисципліни: "Оцінка прогнозування і управління якістю вод рибогосподарських водойм " спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП ««Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – бакалавр, заочна форма навчання. [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. and Лічна, А. І. Збірник методичних вказівок для практичних робіт з навчальної дисципліни Рибництво Розділ «Біологічна продуктивність водних екосистем» для студентів ІІІ-ІV років навчання денної та заочної форм навчання. [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. and Матвієнко, Т. І. Методичні вказівки до виконання курсового проєкта РВО «Бакалавр», «Магістр» спеціальності 207 Водні біоресурси та аквакультура, освітньо�професійної програми «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів». [Teaching Resource]

Г

Глушкова, Н. М. and Слободянюк, О. Р. (2010) Психологія : Конспект лекцій. ТЕС, Одеса.

Глушкова, Н. М. and Бубнов, І. В. (2019) Психологія трудових відносин у рибогосподарських колективах. Конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-035-2

К

Кантаржи, Н. І. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" для студентів заочної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Куделіна, О. Ю. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» для бакалаврів 3 курсу (1 та 2 семестри). [Teaching Resource]

Куделіна, О. Ю. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура" для бакалаврів заочної форми 3 року навчання. [Teaching Resource]

Куделіна, О.Ю. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура" для бакалаврів заочної форми 3 року навчання. [Teaching Resource]

Куделіна, О.Ю. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» для бакалаврів 3 року навчання (1 та 2 семестри). [Teaching Resource]

М

Матвієнко, Т. І. Силлабус навчальної дисципліни "Іхтіологія (загальна та спеціальна)"для студентів денної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Мирошниченко, М. І. (2019) Українська мова як іноземна : Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів і підготовки до практичних занять для студентів 3 курсу денної форми навчання усіх спеціальностей. [Teaching Resource] (Unpublished)

Матвієнко, Т. І. (2016) Іхтіологія : методичні вказівки для проходження навчальної практики. ОДЕКУ, Одеса.

Н

Нєвєйкіна, Г. І. (2023) Силабус навчальної дисципліни "Психологія" для студентів денної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Найдіч, О. В. (2019) Іхтіопатологія (санітарія риб) : методичні вказівки для СРС та КР. ТЕС, ОДЕКУ.

П

Пентилюк, Р. С. (2014) Спеціальна іхтіологія : методичні вказівки для лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Пентилюк, Р. С. (2011) Спеціальна іхтіологія : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Поляничко, О. В. (2015) Менеджмент і маркетинг у рибництві. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

П'янова, І. Ю. and Куделіна, О. Ю. and Бец, О. О. and Мітіна, О. М. (2019) Навчальний посібник з англійської мови для студентів ІII року навчання за спеціальністю "Водні біоресурси та аквакультура": навчальний посібник. Одеський Державний Екологічний Університет, Одеса. ISBN ISBN 978-966-186-109-0

Пентилюк, Р. С. (2014) Спеціальна іхтіологія : методичні вказівки для СРС. ОДЕКУ, м. Одеса, Україна.

С

Соборова, О. М. Силабус навчальної дисципліни: "Рибництво розділ Годівля риб " для студентів денної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Соборова, О. М. (2017) Методичні вказівки до проведення літньої навчальної практики з дисципліни «Годівля риб». [Teaching Resource]

Соборова, О. М. Силабус навчальної дисципліни: "Фінансова діяльність рибогосподарських підприємств" спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП ««Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – бакалавр, заочна форма навчання. [Teaching Resource]

Т

Тучковенко, О. А. (2009) Економічна діяльність підприємств рибництва : методичні вказівки для практичних робіт. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Тучковенко, О. А. (2009) Бухгалтерський облік у рибництві : методичні вказівки для лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Тучковенко, О. А. (2009) Бухгалтерський облік у рибництві : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Х

Хохлов, С. М. (2016) Іхтіопатологія : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-065-9

This list was generated on Wed Jun 19 00:54:18 2024 UTC.