Eprints Repo

Items where Subject is "3 рік навчання 2 семестр"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | Б | В | Г | К | М | Р | Т | Ч | Ш
Number of items at this level: 53.

І

Іванченко, А. В. (2014) Методичні вказівки до СРС та виконання контрольної роботи No3 з англійської мови для студентів ІII курсу заочної форми навчання Напрям підготовки  комп’ютерні науки. ОДЕКУ, Одеса.

Іванченко, А. В. (2021) Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал з англійської мови для студентів ІII курсу денної форми навчання. Напрям підготовки - комп’ютерні науки. ОДЕКУ, Одеса.

Іванченко, А. В. and Шаблій, О. В. and Шотова-Ніколенко, Г. В. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" для бакалаврів заочної форми 3 року навчання. [Teaching Resource]

Б

Бубнов, І. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Політологія та основи соціології" для студентів заочної форми навчання спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». [Teaching Resource]

В

Вохменцева, Т. Б. (2021) Моделі і методи нечіткої логіки : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Вельміскін, Д. І. (2005) Теоретичні основи радіолокації: конспект лекцій. "Економіка", Дніпропетровськ.

Вельміскін, Д. І. (2008) Антенні системи метеорологічних радіолокаційних станцій: конспект лекцій. Екологія, Одеса.

Г

Гнатовська, Г. А. and Вохменцева, Т. Б. (2014) Технологія створення програмних продуктів : методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт для студентів 3 курсу. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Глушков, О. В. and Бакуніна, О. В. and Буяджі, В. В. and Чернякова, Ю. Г. (2018) Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни "Вища математика та математичні методи дослідження операцій" для студентів 3 курса денної форми навчання. Odessa State Environmental University, Odessa State Environmental University. (Unpublished)

Гнатовська, Г. А. (2015) Технологія створення програмних продуктів : конспект лекцій для студентів 3 курсу. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Гриб, О. М. (2017) Геодезія та картографія: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-016-1

Гриб, О. М. (2017) Збірник методичних вказівок до лабораторних робіт з дисципліни «Геодезія та картографія» для практичної підготовки студентів, які навчаються на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавр за напрямом підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Гнатовська, Г. А. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Теорія прийняття рішень" (денна та заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Гнатовська, Г. А. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Технології створення програмних продуктів" (денна та заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Гнатовська, Г. А. (2023) Технологія створення програмних продуктів: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса, Україна. (Submitted)

Гнатовська, Г. А. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Теорія прийняття рішень (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Гнатовська, Г. А. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Технології створення програмних продуктів" (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Гнатовська, Г. А. (2022) Теорiя прийняття рішень: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса, Україна. (Submitted)

К

Краснянська, Н. Д. (2020) Політологія та основи соціології : Методичні вказівки до семінарських занять. [Teaching Resource]

Кузніченко, С. Д. (2020) Комп'ютерні мережі: силабус. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Казакова, Н. Ф. (2020) Проектування інформаційних систем та управління ІТ-проектами: силабус. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Кузніченко, С. Д. (2019) Комп’ютерні мережі: методичні вказівки до виконання міжсесійного завдання та самостійної роботи студентів. Для студентів IV курсу заочної форми навчання спеціальності 122 “Комп’ютерні науки”. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Кантаржи, Н. І. and Мирошниченко, М. І. (2017) Методичні вказівки для СРС та підготовки до практичних занять з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів 3 курсу денної форми навчання (спеціальність: комп’ютерні науки). Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Кругляк, Ю. А. and Кострицкая, Л. С. (2009) Программирование гипертекстовых документов : конспект лекций. "ТЭС", Одеса.

Кузніченко, С. Д. (2016) Комп’ютерні мережі: методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему: «Проектування комп'ютерної мережі обробки та передачі даних». ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Кузніченко, С. Д. (2013) Комп’ютерні мережі: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Козловська, В. П. (2021) Мобільні технології. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1. [Teaching Resource]

Краснянська, Н. Д. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Політологія та основи соціології" для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 122 "Комп’ютерні науки". [Teaching Resource]

Краснянська, Н. Д. and Слободянюк, О. Р. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Філософія та основи психології» для студентів 3 року заочної форми навчання спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». [Teaching Resource]

Кузніченко, С. Д. and Клепатська, В. В. (2023) Комп'ютерні мережі: силлабус. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кузніченко, С. Д. and Клепатська, В. В. (2022) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерні мережі» для студентів ІІІ року навчання денної та заочної форми навчання за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». [Teaching Resource] (Unpublished)

М

Мирошниченко, М. І. (2019) Українська мова як іноземна : Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів і підготовки до практичних занять для студентів 3 курсу денної форми навчання усіх спеціальностей. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мещеряков, В. І. and Черепанова, К. В. (2014) Невизначене програмування : методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт для студентів 3 курсу. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Мещеряков, В. І. and Черепанова, К. В. (2017) Невизначене програмування : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Р

Рольщиков, В. Б. (2014) Операційні системи. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів і виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Ременяк, Л. В. (2016) Проектування інформаційних систем: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-095-6

Рольщиков, В. Б. (2015) Операційні системи: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-090-1

Рольщиков, В. Б. (2015) Операційні системи. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (Частина перша). ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Рольщиков, В. Б. (2015) Операційні системи. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (Частина друга). ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Рольщиков, В. Б. (2011) Об’єктно-орієнтоване програмування. Методичні вказівки «Застосування засобів середовища розробки Java" при виконанні лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Рольщиков, В. Б. and Штефан, Н. З. (2017) Об’єктно–орієнтоване програмування. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та СРС. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Т

Терещенко, Т. М. (2020) Технологія створення WEB-застосувань: силабус. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Терещенко, Т. М. (2020) Операційні системи: силабус. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Терещенко, Т. М. and Гадяцький, І. А. (2023) Технології створення WEB-застосувань: силлабус. [Teaching Resource] (Unpublished)

Терещенко, Т. М. and Гнатовська, Г. А. (2021) Технології створення WEB-застосувань : методичні вказівки до лабораторних робіт. [Teaching Resource] (Unpublished)

Терещенко, Т. М. and Гнатовська, Г. А. and Гадяцький, І. А. (2023) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технології створення WEB-застосувань» для студентів ІІІ року навчання денної та заочної форми спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». [Teaching Resource] (Unpublished)

Терещенко, Т. М. and Гнатовська, Г. А. and Гадяцький, І. А. (2023) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Технології створення WEB-застосувань» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». [Teaching Resource] (Unpublished)

Ткач, Т. Б. (2023) Моделювання систем: силлабус. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ч

Чмир, І. О. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Об’єктно-орієнтоване моделювання" (заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Ш

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2008) Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал з англійської мови для студентів ІІІ курсу денної форми навчання. Напрям підготовки – „Комп’ютерні науки”. ОДЕКУ, Одеса.

Шотова-Ніколенко, Г. В. and Іванченко, А. В. and Шаблій, О. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" для бакалаврів 3 курсу (V та VI семестри). [Teaching Resource]

Штефан, Н. З. (2022) Мобільні технології: силлабус (заочна форма). [Teaching Resource] (Unpublished)

Штефан, Н. З. (2023) Мобільні технології: методичні вказівки (частина 1). [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Wed May 22 17:23:59 2024 UTC.