Елементи, в яких тема: "Методичне забезпечення > 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології > бакалавр 240 > 3 рік навчання 2 семестр"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Творці | Тип елементу
Перейти до: І | В | Г | К | М | Р | Т | Ш
Число елементів на цьому рівні: 21.

І

Іванченко, А В (2014) Методичні вказівки до СРС та виконання контрольної роботи No3 з англійської мовидля студентів ІII курсу заочної форми навчання Напрям підготовки  комп’ютерні науки. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

В

Вельміскін, Д. І. (2008) Антенні системи метеорологічних радіолокаційних станцій: конспект лекцій. Екологія, Одеса.

Вельміскін, Д. І. (2005) Теоретичні основи радіолокації: конспект лекцій. "Економіка", Дніпропетровськ.

Г

Глушков, А. В., Бакунина, Е. В., Буяджи, В. В., Чернякова, Ю. Г. (2018) Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни "Вища математика та математичні методи дослідження операцій" для студентів 3 курса денної форми навчання. Odessa State Environmental University, Odessa State Environmental University. (Неопублікований)

Гнатовська, Г.А. (2015) "Технологія створення програмних продуктів": конспект лекцій для студентів 3 курсу. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Гнатовська, Г.А., Вохменцева, Т.Б. (2014) «Технологія створення програмних продуктів»: методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт для студентів 3 курсу. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Гриб, О. М. (2017) Геодезія та картографія: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-016-1

Гриб, О. М. (2017) Збірник методичних вказівок до лабораторних робіт з дисципліни «Геодезія та картографія» для практичної підготовки студентів, які навчаються на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавр за напрямом підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Неопублікований)

К

Кантаржи, Н. І., Мирошниченко, М. І. (2017) Методичні вказівки для СРС та підготовки до практичних занять з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів 3 курсу денної форми навчання (спеціальність: комп’ютерні науки). Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Краснянська, Н. Д. (2020) Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Політологія та основи соціології». Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Кругляк, Ю.А., Кострицкая, Л.С. (2009) Программирование гипертекстовых документов. Конспект лекций. "ТЭС", Одеса.

Кузніченко, С.Д. (2016) Комп’ютерні мережі. Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему: «Проектування комп'ютерної мережі обробки та передачі даних». ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Кузніченко, С.Д. (2013) Комп’ютерні мережі. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Кузніченко, С.Д. (2019) Методичні вказівки до виконання міжсесійного завдання та самостійної роботи студентів з дисципліни "Комп’ютерні мережі". Для студентів IV курсу заочної форми навчання спеціальності 122 “Комп’ютерні науки”. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

М

Мещеряков, В.І., Черепанова, К.В. (2017) «Невизначене програмування»: конспект лекцій для студентів 3 курсу. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Мещеряков, В.І., Черепанова, К.В. (2014) «Невизначене програмування»: методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт для студентів 3 курсу. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Мирошниченко, М. І. (2019) Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів і підготовки до практичних занять з дисципліни «Українська мова як іноземна» для студентів 3 курсу. денної форми навчання усіх спеціальностей. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Р

Ременяк, Л. В. (2016) Проектування інформаційних систем: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-095-6

Рольщиков, В.Б., Штефан, Н.З. (2017) Об’єктно–орієнтоване програмування. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та СРС. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Т

Терещенко, Т. М. (2020) Операційні системи: силабус. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Неопублікований)

Ш

Шотова-Ніколенко, Г.В. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для СРС та навчальний матеріал з англійської мови для студентів ІІІ курсу денної форми навчання Напрям підготовки – „Комп’ютерні науки”. ОДЕКУ, Одеса.

Цей список був створений у Sun Apr 18 20:32:01 2021 MSK.