Елементи, в яких тема: "Методичне забезпечення > 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології > бакалавр 180 > 3 рік навчання 2 семестр"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Творці | Тип елементу
Перейти до: В | Г | Р | Ф | Ш
Число елементів на цьому рівні: 17.

В

Вельміскін, Д. І. (2005) Теоритичні основи радіолокації: збірник методичних вказівок до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Г

Глушков, А. В., Бакунина, Е. В., Буяджи, В. В., Чернякова, Ю. Г. (2018) Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни "Вища математика та математичні методи дослідження операцій" для студентів 3 курса денної форми навчання. Odessa State Environmental University, Odessa State Environmental University. (Неопублікований)

Глушков, А. В., Свинаренко, А. А., Флорко, Т. О., Башкарев, П. Г. (2015) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів і практичних робіт з дисципліни "Вища математика" розділ «Аналіз функцій багатьох змінних» для студентів ІІІ курсу (інтегровані). Odessa State Environmental University, Odessa State Environmental University. (Неопублікований)

Глушков, О. В., Великодний, С.С., Буяджи, В. В. (2016) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Математичні методи дослідження операцій" для студентів 3 курсу денної форми навчання. Odessa State Environmental University, Odessa State Environmental University. (Неопублікований)

Глушков, О. В., Великодний, С.С., Буяджи, В. В. (2016) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів і виконання контрольної роботи з дисципліни "Математичні методи дослідження операцій" для студентів 3 курсу заочної форми навчання. Odessa State Environmental University, Odessa State Environmental University. (Неопублікований)

Глушков, О. В., Свинаренко, А. А., Хецеліус, О. Ю., Буяджи, В. В. (2018) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів та виконання контрольних робіт (частина 2) з дисципліни «Вища математика та математичні методи дослідження операцій» для студентів 3 курсу заочної форми навчання. Odessa State Environmental University, Odessa State Environmental University. (Неопублікований)

Глушков, О. В., Флорко, Т. О., Башкарьов, П. Г., Чернякова, Ю. Г. (2016) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів і практичних робіт з дисципліни "Вища математика" розділ «Числові та функціональні ряди» для студентів ІІІ курсу (інтегровані). Odessa State Environmental University, Odessa State Environmental University. (Неопублікований)

Гнатовська, Г.А. (2015) "Технологія створення програмних продуктів": конспект лекцій для студентів 3 курсу. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Гнатовська, Г.А., Вохменцева, Т.Б. (2014) «Технологія створення програмних продуктів»: методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт для студентів 3 курсу. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Р

Рольщиков, В.Б. (2015) Операційні системи. Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Рольщиков, В.Б. (2015) Операційні системи. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (Частина перша). ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Рольщиков, В.Б. (2015) Операційні системи. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (Частина друга). ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Рольщиков, В.Б. (2014) Операційні системи. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів і виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Рольщиков, В.Б. (2019) Методичні вказівки до виконання дипломних і магістерських кваліфікаційних робіт для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки». ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Рольщиков, В.Б. (2011) Об’єктно-орієнтоване програмування. Методичні вказівки «Застосування засобів середовища розробки Java" при виконанні лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Ф

Флорко, Т. О., Башкарев, П. Г., Свинаренко, А. А., Глушков, А. В. (2014) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів і практичних робіт з дисципліни "Вища математика" розділ «Кратні та криволінійні інтеграли» для студентів ІІІ курсу (інтегровані). Odessa State Environmental University, Odessa State Environmental University. (Неопублікований)

Ш

Шотова-Ніколенко, Г.В. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для СРС та навчальний матеріал з англійської мови для студентів ІІІ курсу денної форми навчання Напрям підготовки – „Комп’ютерні науки”. ОДЕКУ, Одеса.

Цей список був створений у Sat Sep 19 17:51:35 2020 MSK.