Eprints Repo

Items where Subject is "3 рік навчання 2 семестр"

Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 26.

Book

Горліченко, М. Г. and Шевченко, С. В. (2014) Основи гідрохімії та хімія океану : методичні вказівки до проведення навчальної практики. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Гриб, О. М. (2020) Гідрометрія річкова: Методичні вказівки до навчальної практики. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Бубнов, І. В. (2016) Методичні вказівки щодо організації СРС та виконання контрольної роботи з дисципліни «Політологія» з елементами дистанційної форми роботи для студентів 3-4 курсів заочної форми навчання всіх напрямків підготовки. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Ілюшин, В. Я. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів очної форми навчання “Гідрологія річкових гирлових областей і лиманів”. ОДЕКУ, Одеса.

Рубан, І. Г. (2012) Методичні вказівки до виконання та оформлення рефератів, курсових, дипломних та магістерських робіт для студентів денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Кукуй, В. М. (2008) Гідрографія: методичні вказівки до СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Горліченко, М. Г. and Шевченко, С. В. (2013) Основи гідрохімії та хімія океану : методичні вказівки до СРС та проведення практичних занять. Одеський державний екологічний університет, Україна, м. Одеса. (Unpublished)

Баєва, В. М. (2018) Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал з англійської мови для студентів III курсу денної форми навчання. Спеціальність: «Науки про Землю ». ОДЕКУ, Одеса.

Кушніренко, І. Ю. (2017) Методичні вказівки щодо організації СРС та підготовки до семінарських занять з дисципліни «Політологія (зі змістовним модулем «Соціологія»)» для студентів 3 курсу денної форми навчання за спеціальністю «Гідрометеорологія». Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Ель Хадрі, Ю. and Берлінський, М. А. and Сліже, М. О. (2022) Взаємодія океану та атмосфери : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-222-6

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. (2023) Інформаційні технології в гідрометеорології: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-239-4

Teaching Resource

Бубнов, І. В. and Сіленко, А. О. (2020) Політологія та основи соціології : Силабус навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Unpublished)

Кукуй, В. М. (2010) Конспект лекцій "Основи навігації та судноводіння". [Teaching Resource] (Submitted)

Монюшко, М. М. and Кучеренко, Н. В. (2011) Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Взаємодія океану та атмосфери". [Teaching Resource] (Submitted)

Монюшко, М. М. (2014) Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Взаємодія океану та атмосфери». [Teaching Resource]

Монюшко, М. М. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Взаємодія океану та атмосфери" для студентів спеціальності 103 "Науки про Землю", бакалавр ІІІ рік навчання 6 семестр (денна форма). [Teaching Resource] (Submitted)

Дерик, О. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Гідрографія морів та океанів" для студентів спеціальності 103 "Науки про Землю", бакалавр ІІІ рік навчання 2 семестр (денна форма). [Teaching Resource] (Submitted)

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Інформаційні технології в гідрометеорології" для бакалаврів 3 року навчання денної форми та 4 року навчання заочної форми, за спеціальністю 103 "Науки про Землю" (ОПП "Гідрометеорологія", "Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення Збройних Сил України"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Попович, І. І. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 103 "Науки про Землю" для бакалаврів 3 курсу (1 та 2 семестри). [Teaching Resource]

Мирошниченко, М. І. (2019) Українська мова як іноземна : Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів і підготовки до практичних занять для студентів 3 курсу денної форми навчання усіх спеціальностей. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гаврилюк, Р. В. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Загальна гідрологія розділ «Фізична океанологія» для студентів ЗАОЧНОЇ форми навчання, спеціальності "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Unpublished)

Ель Хадрі, Ю. and Берлінський, М. А. and Сліже, М. О. (2022) Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Взаємодія океану та атмосфери» для студентів ІІІ року денної та IV року заочної форми навчання РВО бакалавр Спеціальність 103 "Науки про Землю" ОПП "Гідрометеорологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Краснянська, Н. Д. and Слободянюк, О. Р. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Філософія та основи психології» для студентів 3 року заочної форми навчання спеціальностей 103 «Науки про Землю» та 193 «Геодезія та землеустрій». [Teaching Resource]

Мирошниченко, М. І. (2023) Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни «Основи правознавства та ДУМ (Розділ «ДУМ»)» для студентів 2-3 років заочної форми навчання спеціальності 103 «Науки про Землю». Освітня програма «Гідрометеорологія». [Teaching Resource]

Міщенко, Н. М. (2015) Методичні вказівки «Побудова та первинний аналіз аерологічної діаграми». [Teaching Resource]

Романчук, М. Є. (2022) Збірник методичних вказівок до семінарських занять з дисципліни «Екологія» для бакалаврів 3 року навчання денної та заочної форм спеціальності 103 «Науки про Землю». [Teaching Resource]

This list was generated on Sat May 25 17:22:46 2024 UTC.