Eprints Repo

Items where Subject is "3 рік навчання 2 семестр"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | В | Г | К | Л | М | П | Р | С | Х | Я
Number of items at this level: 43.

Б

Бубнов, І. В. and Сіленко, А. О. (2020) Політологія та основи соціології : Силабус навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Unpublished)

Баєва, В. М. (2018) Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал з англійської мови для студентів III курсу денної форми навчання. Спеціальність: «Науки про Землю ». ОДЕКУ, Одеса.

Баєва, В. М. (2018) Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал з англійської мови для студентів III курсу денної форми навчання. Спеціальність: «Науки про Землю ». ОДЕКУ, Одеса.

Бубнов, І. В. (2016) Методичні вказівки щодо організації СРС та виконання контрольної роботи з дисципліни «Політологія» з елементами дистанційної форми роботи для студентів 3-4 курсів заочної форми навчання всіх напрямків підготовки. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Бубнов, І. В. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Політологія та основи соціології" Спеціальність 103 «Науки про Землю». Освітня програма «Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення ЗСУ». [Teaching Resource]

В

Вольвач, О. В. (2023) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Сільськогосподарська метеорологія» на тему «Розрахунок запасів вологи у сніговому покриві при проведенні снігомірних зйомок» для студентів IІІ року навчання денної та заочної форм за спеціальністю 103 «Науки про Землю», РВО "бакалавр". [Teaching Resource]

Вольвач, О. В. and Костюкєвич, Т. К. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Сільськогосподарська метеорологія" Спеціальність 103 «Науки про Землю». Освітня програма «Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення ЗСУ». [Teaching Resource]

Вольвач, О. В. and Костюкєвич, Т. К. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Сільськогосподарська метеорологія" для бакалаврів 3-го року денної форми навчання спеціальності 103 "Науки про Землю" ОП "Гідрометеорологія", ОП "Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення Збройних Сил України". [Teaching Resource]

Вольвач, О. В. and Толмачова, А. В. (2023) Робоча програма навчальної практики "Сільськогосподарська метеорологія". [Teaching Resource]

Г

Глушков, А. В. (2021) Організація війскового зв'язку - конспект лекцій. [Teaching Resource]

Глушков, А. В. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Організація військового зв'язку" Спеціальність 103 «Науки про Землю». Освітня програма «Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення ЗСУ». [Teaching Resource]

Гопцій, М. В. (2020) Збірник методичних вказівок до оформлення курсових проєктів та кваліфікаційних робіт, структура презентацій. [Teaching Resource]

Грушевський, О. М. and Мансарлійський, В. Ф. (2023) Програма військового стажування курсантів за рівнем вищої освіти бакалавр для курсантів 3 року навчання за спеціальністю 103 «Науки про Землю». [Teaching Resource]

К

Кушніренко, І. Ю. (2017) Методичні вказівки щодо організації СРС та підготовки до семінарських занять з дисципліни «Політологія (зі змістовним модулем «Соціологія»)» для студентів 3 курсу денної форми навчання за спеціальністю «Гідрометеорологія». Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Кічук, Н. С. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Меліоративна гідрологія" Спеціальність 103 «Науки про Землю». Освітня програма «Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення ЗСУ». [Teaching Resource]

Л

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Інформаційні технології в гідрометеорології" для бакалаврів 3 року навчання денної форми та 4 року навчання заочної форми, за спеціальністю 103 "Науки про Землю" (ОПП "Гідрометеорологія", "Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення Збройних Сил України"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. (2023) Інформаційні технології в гідрометеорології: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-239-4

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Інформаційні технології в гідрометеорології" Спеціальність 103 «Науки про Землю». Освітня програма «Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення ЗСУ». [Teaching Resource]

М

Міщенко, Н. М. (2020) Методичні вказівки на тему: «Визначення типу повітряної маси за термодинамічною класифікацією та її трансформаційних змін». ОДЕКУ, Одеський державний екологічний університет.

Монюшко, М. М. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Взаємодія океану та атмосфери" для студентів спеціальності 103 "Науки про Землю", бакалавр ІІІ рік навчання 6 семестр (денна форма). [Teaching Resource] (Submitted)

Міщенко, Н. М. (2019) Синоптична метеорологія: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-043-7

Міщенко, Н. М. (2021) Методичні вказівки для практичного заняття студентів з навчальної дисципліни «Синоптична метеорологія» на тему:«Просторово-часова структура висотних фронтальних зон та струминних течій». [Teaching Resource]

Міщенко, Н. М. (2021) Методичні вказівки «Просторово-часова структура висотних фронтальних зон та струминних течій». [Teaching Resource]

Міщенко, Н. М. (2022) Визначення процесів фронтогенезу та фронтолізу на картах погоди та за прогностичними даними. [Teaching Resource]

Міщенко, Н. М. (2014) Методичні вказівки Визначення типів повітряних мас на картах погоди. [Teaching Resource]

Міщенко, Н. М. (2016) Методичні вказівки «Розрахунок кількісних характеристик полів метеовеличин за даними об’єктивного аналізу та картами погоди». [Teaching Resource]

Міщенко, Н. М. (2020) Методичні вказівки «Визначення типу повітряної маси за термодинамічною класифікацією та її трансформаційних змін». [Teaching Resource]

Міщенко, Н. М. (2015) Методичні вказівки "Аналіз атмосферних фронтів". [Teaching Resource]

Міщенко, Н. М. (2013) Методичні вказівки Використання коду КН-01 для обміну метеорологічною інформацією між військовими метеорологічними підрозділами. [Teaching Resource]

Міщенко, Н. М. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Синоптична метеорологія". Спеціальність 103 «Науки про Землю». Освітня програма «Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення ЗСУ». [Teaching Resource]

Міщенко, Н. М. (2022) Робоча програма навчальної практики з дисципліни «Синоптична метеорологія» для студентів 3 року навчання за спеціальністю 103 «Науки про Землю», освітня програма «Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення Збройних Сил України». [Teaching Resource]

П

Попович, І. І. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 103 "Науки про Землю" для бакалаврів 3 курсу (1 та 2 семестри). [Teaching Resource]

Попович, І. І. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" (3 курс, 5-6 сем) Спеціальність 103 «Науки про Землю». Освітня програма «Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення ЗСУ». [Teaching Resource]

Р

Рудой, В. В. and Тимцюрак, М-О. Л. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Фізичне виховання" для бакалаврів 3 та 4 року навчання спеціальності 103 "Науки про Землю" Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення збройних сил України. [Teaching Resource] (Unpublished)

Романчук, М. Є. (2022) Збірник методичних вказівок до семінарських занять з дисципліни «Екологія» для бакалаврів 3 року навчання денної та заочної форм спеціальності 103 «Науки про Землю». [Teaching Resource]

Рудой, В. В. and Тимцюрак, М-О. Л. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Фізичне виховання" Спеціальність 103 «Науки про Землю». Освітня програма «Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення ЗСУ». [Teaching Resource]

С

Семенова, І. Г. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Застосування чисельного моделювання атмосферних процесів у прогнозах погоди" Спеціальність 103 «Науки про Землю». Освітня програма «Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення ЗСУ». [Teaching Resource]

Семергей-Чумаченко, А. Б. (2023) Силабус навчальної дисципліни "Мезометеорологія" 103 Науки про Землю ОП "Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення ЗСУ". [Teaching Resource]

Х

Хоменко, І. А. (2020) Динамічна метеорологія: силлабус для бакалаврів з Наук про Землю ІІІ року денної форми навчання. [Teaching Resource]

Хоменко, І. А. (2023) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Динамічна метеорологія” для бакалаврів ІІІ року денної та заочної форм навчання (Спеціальність: „Науки про Землю”, Освітньо-професійна програма «Гідрометеорологія»). [Teaching Resource]

Хоменко, І. А. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Динамічна метеорологія" Спеціальність 103 «Науки про Землю». Освітня програма «Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення ЗСУ». [Teaching Resource]

Я

Яров, Я. С. (2023) Робоча програма навчальної практики "Методи та засоби г/*м вимірюваню (гідрометрія річкова) 3 рік, 6 сем. Спеціальність 103 «Науки про Землю». Освітня програма «Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення ЗСУ». [Teaching Resource]

Яров, Я. С. and Пилип'юк, В. В. (2023) Робоча програма навчальної практики з дисципліни «Гідрометрія річкова» для студентів 3-го року денної форми навчання РОВ «бакалавр» за спеціальністю 103 «Науки про Землю», освітня програма «Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення Збройних сил України», "Гідрометеорологія". [Teaching Resource]

This list was generated on Sat Apr 20 17:29:25 2024 UTC.