Eprints Repo

Items where Subject is "3 рік навчання 2 семестр"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | В | Г | Ж | К | Л | М | П | Р
Number of items at this level: 35.

Б

Божко, Л. Ю. (2007) Агрометеорологічні основи сільськогосподарських меліорацій: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Бубнов, І. В. and Сіленко, А. О. (2020) Політологія та основи соціології : Силабус навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Unpublished)

Баєва, В. М. (2018) Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал з англійської мови для студентів III курсу денної форми навчання. Спеціальність: «Науки про Землю ». ОДЕКУ, Одеса.

Бубнов, І. В. (2016) Методичні вказівки щодо організації СРС та виконання контрольної роботи з дисципліни «Політологія» з елементами дистанційної форми роботи для студентів 3-4 курсів заочної форми навчання всіх напрямків підготовки. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Барсукова, О. А. (2018) Фізика ґрунтів: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Барсукова, О. А. (2017) Фізика ґрунтів: методичні вказівки до самостійної роботи студентів і виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

В

Вольвач, О. В. and Костюкєвич, Т. К. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Сільськогосподарська метеорологія", для бакалаврів 3-го року навчання, спеціальності 103 "Науки про Землю", ОПП Гідрометеорологія. [Teaching Resource]

Вольвач, О. В. and Толмачова, А. В. (2020) Робоча програма навчальної практики з дисципліни "Сільськогосподарська метеорологія" для бакалаврів спеціальності 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Unpublished)

Вольвач, О. В. (2005) Агрометеорологічні вимірювання: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Вольвач, О. В. (2023) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Сільськогосподарська метеорологія» на тему «Розрахунок запасів вологи у сніговому покриві при проведенні снігомірних зйомок» для студентів IІІ року навчання денної та заочної форм за спеціальністю 103 «Науки про Землю», РВО "бакалавр". [Teaching Resource]

Вольвач, О. В. and Костюкєвич, Т. К. (2021) Сільськогосподарська метеорологія : методичні вказівки до практичних занять за темою «Визначення вологості ґрунту термостатно-ваговим методом» для студентів 3 року денної та заочної форм навчання. [Teaching Resource] (Submitted)

Вольвач, О. В. and Костюкєвич, Т. К. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Сільськогосподарська метеорологія" для бакалаврів 3-го року денної форми навчання спеціальності 103 "Науки про Землю" ОП "Гідрометеорологія", ОП "Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення Збройних Сил України". [Teaching Resource]

Вольвач, О. В. and Толмачова, А. В. (2023) Робоча програма навчальної практики з дисципліни «Сільськогосподарська метеорологія», для студентів 3-го року денної форми навчання за спеціальністю 103 «Науки про Землю» ОПП «Гідрометеорологія», РВО «бакалавр». [Teaching Resource] (Submitted)

Вольвач, О. В. and Толмачова, А. В. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Основи агрометеорології" для студентів 3-року заочної форми навчання спеціальності 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Submitted)

Г

Гриб, О. М. (2020) Гідрометрія річкова: Методичні вказівки до навчальної практики. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Ж

Жигайло, О. Л. and Барсукова, О. А. (2017) Фізика ґрунтів: методичні вказівки до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

К

Кирнасівська, Н. В. and Сіряк, Н. В. (2010) Землеробство та рослинництво : Методичні вказівки до практичних робіт на тему "Розрахунок складу балансу гумусу у ґрунтах різних типів". [Teaching Resource]

Кушніренко, І. Ю. (2017) Методичні вказівки щодо організації СРС та підготовки до семінарських занять з дисципліни «Політологія (зі змістовним модулем «Соціологія»)» для студентів 3 курсу денної форми навчання за спеціальністю «Гідрометеорологія». Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Костюкєвич, Т. К. (2022) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Сільськогосподарська метеорологія" на тему" Оцінка агрометеорологічних умов вирощування зернових культур в окремому районі" для бакалаврів 3 року денної та заочної форм навчання, спеціальності 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Submitted)

Костюкєвич, Т. К. (2022) Сільськогосподарська метеорологія на тему «Агрометеорологічний аналіз умов і оцінка перезимівлі озимих культур»: методичні вказівки до практичних занять, для бакалаврів 3 року навчання денної та заочної форм, за спеціальністю 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Submitted)

Костюкєвич, Т. К. (2022) Сільськогосподарська метеорологія на тему «Агрометеорологічна оцінка заморозків»: методичні вказівки до практичних занять, для бакалаврів 3 року навчання денної та заочної форм, за спеціальністю 103 «Науки про Землю». [Teaching Resource] (Submitted)

Краснянська, Н. Д. and Слободянюк, О. Р. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Філософія та основи психології» для студентів 3 року заочної форми навчання спеціальностей 103 «Науки про Землю» та 193 «Геодезія та землеустрій». [Teaching Resource]

Л

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Інформаційні технології в гідрометеорології" для бакалаврів 3 року навчання денної форми та 4 року навчання заочної форми, за спеціальністю 103 "Науки про Землю" (ОПП "Гідрометеорологія", "Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення Збройних Сил України"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ляшенко, Г. В. and Кирнасівська, Н. В. (2017) Агрокліматологія: методичні вказівки до виконання курсового проекту студентами денної та заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Ляшенко, Г. В. and Сіряк, Н. В. (2012) Землеробство та рослинництво : Методичні вказівки до лабораторної роботи на тему "Класифікація бур’янів та боротьба з ними". [Teaching Resource]

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. (2019) Інформаційні технології в гідрометеорології: до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. (2023) Інформаційні технології в гідрометеорології: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-239-4

М

Мирошниченко, М. І. (2019) Українська мова як іноземна : Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів і підготовки до практичних занять для студентів 3 курсу денної форми навчання усіх спеціальностей. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мирошниченко, М. І. (2023) Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни «Основи правознавства та ДУМ (Розділ «ДУМ»)» для студентів 2-3 років заочної форми навчання спеціальності 103 «Науки про Землю». Освітня програма «Гідрометеорологія». [Teaching Resource]

П

Польовий, А. М. (2012) Сільськогосподарська метеорологія: підручник. ОДЕКУ, Одеса.

Попович, І. І. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 103 "Науки про Землю" для бакалаврів 3 курсу (1 та 2 семестри). [Teaching Resource]

Польовий, А. М. (2012) Сільськогосподарська метеорологія: підручник. ОДЕКУ, Одеса.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Ситов, В. М. and Ярмольська, О. Є. (2001) Практикум з сільськогосподарської метеорології. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 966-7654-57-5

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Жигайло, О. Л. (2021) Основи сільськогосподарської метеорології: навчальний посібник. Видавничий дім "Гельветика", Одеса, Україна. ISBN 978-966-992-194-9

Р

Романчук, М. Є. (2022) Збірник методичних вказівок до семінарських занять з дисципліни «Екологія» для бакалаврів 3 року навчання денної та заочної форм спеціальності 103 «Науки про Землю». [Teaching Resource]

This list was generated on Sat Jun 15 08:06:42 2024 UTC.