Eprints Repo

Items where Subject is "3 рік навчання 2 семестр"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | А | Б | В | Г | Ж | К | Л | М | Н | П | Р | С | Ф | Ч | Ш | Ю | Я
Number of items at this level: 115.

І

Ільїна, В. Г. and Кузьмина, В. А. (2018) Ландшафтна екологія: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Ільїна, В. Г. (2016) Екологічна політика: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів та контрольної роботи студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Ільїна, В. Г. (2023) Ландшафтна екологія: силлабус дисципліни спеціальності 101 "Екологія" ОПП "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" для студентів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Ільїна, В. Г. (2023) Ландшафтна екологія: силлабус дисципліни спеціальності 101 "Екологія" ОПП "Організація еколого-туристичної діяльності" для студентів денної форми навчання. [Teaching Resource]

А

Арестов, С. В. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Екологізація туристичної діяльності", спеціальність 101 "Екологія", освітня програма "Організація еколого-туристичної діяльності", рівень вищої освіти: бакалавр, заочної форми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Арестов, С. В. (2022) Робоча програма навчальної практики «Організація туристичної діяльності» ІІІ року навчання за спеціальністю 101 – «Екологія», освітня програма "Організація еколого-туристичної діяльності" рівень вищої освіти «бакалавр». [Teaching Resource] (Unpublished)

Б

Бєлов, В. В. and Толоконніков, Г. Ю. and Гриб, О. М. and Шагов, В. І. (2004) Методичні вказівки до виконання робіт на навчальній практиці з дисциплін «Топографія з основами картографії», «Гідрометрія» для студентів 3 курсу очної форми навчання за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Бубнов, І. В. (2006) Політологія : конспект лекцій. ПБП "Економіка", Дніпропетровськ.

Бубнов, І. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни «Політологія та основи соціології» для студентів денної форми навчання спеціальностей 101 "Екологія" та 183 «Технології захисту навколишнього середовища». [Teaching Resource]

Барсукова, О. А. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Ресурсозбереження та біотехнології в АПК" для бакалаврів спеціальності 101 "Екологія" (заочна форма). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бубнов, І. В. (2023) Силабус навчальної дисципліни "Політологія та основи соціології" для студентів 3 року денної форми навчання та 4 року заочної форми навчання спеціальності 101 «Екологія». Освітня програма «Організація еколого-туристичної діяльності». Рівень вищої освіти: бакалавр. [Teaching Resource]

Бургаз, О. А. (2023) Силлабус НД Стандартизація, сертифікація та екологічне кодування (ОЕДТ). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бурлуцька, М. Е. (2024) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни "Гідрологія суші та океану. Розділ Гідрологія суші" для студентів З/Ф навчання спеціальності 103 Екологія. [Teaching Resource]

Бурлуцька, М. Е. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Гідрологія (суші та океану), розділ "Гідрологія суші" для бакалаврів заочної форми навчання 3 рік підготовки спеціальність "101 Екологія". [Teaching Resource]

В

Владимирова, О. Г. and Бургаз, О. А. and Снісаренко, В. В. and Гарабажій, Т. А. (2018) Нормування антропогенного навантаження на природне середовище" (атмосферне повітря): методичні вказівки до виконання завдань навчальної практики. ОДЕКУ, Одеса.

Владимирова, О. Г. (2014) Нормування антропогенного навантаження на природне середовище (повітряне середовище: конспект лекції. ОДЕКУ, Одеса.

Владимирова, О. Г. and Бургаз, О. А. and Кур’янова, С. О. (2012) Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище: методичні вказівки до курсового проектування. ОДЕКУ, Одеса.

Владимирова, О. Г. and Сапко, О. Ю. (2019) НОРМУВАННЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Владимирова, О. Г. and Сапко, О. Ю. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Нормування антропогенного навантаження на природне середовище". [Teaching Resource]

Владимирова, О. Г. and Сапко, О. Ю. (2019) Нормування антропогенного навантаження на природне середовище: конспект лекцій. В 57 . Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-125-0

Владимирова, О. Г. and Сапко, О. Ю. (2022) Нормування антропогенного навантаження на окремі складові довкілля: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти. ОДЕКУ, Одеса,Україна. ISBN 978-966-186-216-5

Владимирова, О. Г. and Сапко, О. Ю. (2023) Силлабус навчальної дисципліни Нормування (ОЕТД) 2023. [Teaching Resource] (Unpublished)

Вовкодав, Г. М. (2021) Урбоекологія: силлабус дисципліни для студентів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Вовкодав, Г. М. (2021) Техноекологія: силлабус дистиципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Вольвач, О. В. and Толмачова, А. В. (2023) Робоча програма навчальної практики з дисципліни «Екологія рослин з основами біології та фізіології», для студентів 3-го року денної форми навчання за спеціальністю 101 «Екологія», рівень вищої освіти «бакалавр». [Teaching Resource] (Submitted)

Г

Гриб, О. М. and Балан, Г. К. and Пилип'юк, В. В. and Яров, Я. С. and Гращенкова, Т. В. (2018) Топографо-геодезичні дослідження водних екосистем : методичні вказівки до проведення навчальної практики для підготовки студентів за спеціальністю 101 «Екологія». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Гриб, О. М. and Яров, Я. С. and Гращенкова, Т. В. and Пилип'юк, В. В. and Гриб, К. О. (2018) Гідрометрія та гідрохімія : методичні вказівки до проведення навчальної практики для підготовки студентів за спеціальністю 101 «Екологія». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Горліченко, М. Г. and Шевченко, С. В. and Гриб, К. О. (2015) Екологічна хімія : методичні вказівки до організації самостійної роботи та виконання контрольної роботи для студентів заочного факультету. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Горліченко, М. Г. and Шевченко, С. В. (2013) Екологічна хімія з основами екотоксикології : методичні вказівки до проведення практичних занять. Одеський державний екологічний університет, Україна, м. Одеса. (Unpublished)

Горліченко, М. Г. and Шевченко, С. В. (2012) Екологічна хімія з основами екотоксикології : методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами. Одеський державний екологічний університет, Україна, м. Одеса. (Unpublished)

Грабко, Н. В. (2015) Екологія людини: методичні вказівки з практичних робот та контрольноъ роботи з дисципліни. ОДЕКУ, Одеса.

Гриб, О. М. (2020) Гідрометрія і гідрохімія. Навчальна практика: навчальний посібник. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-101-4

Герасимов, О. І. and Співак, А. Я. (2022) Силлабус з навчальної дисципліни "Фізика" для бакалаврів із спеціальності 101 "Екологія" (заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Співак, А. Я. (2023) Силлабус з дисципліни "Фізика" для бакалаврів спеціальності 101 "Екологія" освітньої програми «Організація еколого-туристичної діяльності» (заочна форма). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гриб, О. М. (2021) Топографо-геодезичні дослідження водних екосистем. Навчальна практика: навчальний посібник. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-159-5

Ж

Жигайло, О. Л. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Сільськогосподарська метеорологія" для бакалаврів спеціальності 101 "Екологія" (заочна форма). [Teaching Resource] (Submitted)

Жигайло, О. Л. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Моніторинг та моделювання антропогенного впливу на агроекосистеми" для бакалаврів спеціальності 101 "Екологія" (заочна форма). [Teaching Resource] (Submitted)

Жигайло, О. Л. (2023) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Управління агроекосистемами» для бакалаврів денної та заочної форм, 3-го року навчання за спеціальністю: 101 «Екологія». [Teaching Resource] (Submitted)

К

Кузьмина, В. А. (2017) Ландшафтна екологія: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-053-6

Килимник, О. М. (2006) Гідроекологія (методичні вказівки для навчальних практик і лабораторних робіт з гідробіології та гідроекології). Евротойз, Одеса.

Кузьмина, В. А. (2018) Урбоекологія: методичні вказівки для самостійної роботи студентів і виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Колодеєв, Є. І. and Гриб, О. М. (2009) Методи гідрометеорологічних вимірювань (гідрологічні вимірювання). Навчальна польова практика : навчальний посібник. ТЕС, Одеса. ISBN 978-966-8145-96-4

Костік, В. В. (2020) Екологічна хімія : Силлабус навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Кузьмина, В. А. and Фролова, Н. М. (2015) Ландшафтна екологія: збірник методичних вказівок до виконання практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Краснянська, Н. Д. (2009) Соціологія : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Кузьмина, В. А. and Наконечна, З. В. (2018) Урбоекологія: методичні вказівки до практичних робіт для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Кузьмина, В. А. and Шаніна, Т. П. (2010) Урбоекологія (Екологія міських систем): методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів. Ч.1. ОДЕКУ, Одеса.

Кузьмина, В. А. and Бірон, О. О. and Коріневська, В. Ю. (2010) Урбоекологія (Екологія міських систем): збірник методичних вказівок до навчальної практики. ОДЕКУ, Одеса.

Костік, В. В. (2019) Екологічна хімія : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-113-7

Коморін, В. М. and Сапко, О. Ю. (2015) НОРМУВАННЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ(водне середовище): Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Костік, В. В. (2020) Екологічна хімія : методичні вказівки до практичних занять. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Куделіна, О. Ю. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 101 «Екологія» для бакалаврів 3 курсу (1 та 2 семестри). [Teaching Resource]

Коморин, В. Н. and Бургаз, О. А. and Кур’янова, С. О. (2012) Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище (водне середовище): методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, ОДЕКУ.

Кирнасівська, Н. В. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Екологічні основи землеробства та радіоекології" для студентів 3-го року денної форми навчання спеціальності 101 "Екологія" ОПП "Організація еколого-туристичної діяльності", РВО "бакалавр". [Teaching Resource] (Submitted)

Куделіна, О. Ю. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 101 "Екологія" за освітньою програмою”Організація еколого-туристичної діяльності“ для бакалаврів 3 року навчання (5 та 6 семестри). [Teaching Resource]

Куделіна, О. Ю. and Бец, О. О. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 101 "Екологія" для бакалаврів заочної форми 3 року навчання. [Teaching Resource]

Кузьмина, В. А. (2020) Урбоекологія: силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Кур’янова, С. О. and Грудев, П. Х. (2021) Силлабус з дисципліни "Заповідна справа" для студентів заочної форми навчання - "Екологія" КПК - «Екологічний контроль та аудит». [Teaching Resource]

Л

Лобода, Н. С. (2010) Методи математичної статистики у гідроекологічних дослідженнях (методичні вказівки для самостійної роботи студентів). ОДЕКУ, Одеса.

Лоєва, І. Д. and Снісаренко, В. В. (2018) Стратегія екологічної політики України: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Лобода, Н. С. and Куза, А. М. (2017) Методи математичної статистики у гідроекологічних дослідженнях: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-013-0

Лобода, Н. С. and Куза, А. М. (2017) Методи математичної статистики у гідроекологічних дослідженнях (збірник методичних вказівок до проведення практичних занять). ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Лобода, Н. С. and Катинська, І. В. (2023) Прикладні аспекти застосування методів математичної статистики у гідроекологічних дослідженнях: навчальний посібник. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-272-1

Лобода, Н. С. and Катинська, І. В. (2021) Методи математичної статистики у гідроекологічних дослідженнях: Силлабус навчальної дисципліни першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання за спеціальністю 101 "Екологія". [Teaching Resource]

Лобода, Н. С. and Катинська, І. В. (2022) Методи математичної статистики у гідроекологічних дослідженнях : Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 101 «Екологія». [Teaching Resource]

Лоєва, І. Д. and Сапко, О. Ю. (2021) Силлабус з дисципліни "Стратегія екологічної політики України". [Teaching Resource]

М

Мирошниченко, М. І. (2019) Українська мова як іноземна : Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів і підготовки до практичних занять для студентів 3 курсу денної форми навчання усіх спеціальностей. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мирошниченко, М. І. (2023) Силабус навчальної дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" для студентів 3 року заочної форми навчання спеціальності 101 «Екологія». Освітня програма «Організація еколого-туристичної діяльності». Рівень вищої освіти: бакалавр. [Teaching Resource]

Н

Недострелова, Л. В. (2020) Метеорологія і кліматологія: силлабус для бакалаврів екологів ІІ року заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Нагаєва, С. П. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Екологічний туризм" спеціальності 101 "Екологія" освітньої програми "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" рівню вищої освіти "бакалавр" для заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Нагаєва, С. П. (2023) Збірник методичних вказівок до семінарських занять з дисципліни “Екологічний туризм” для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 101 “Екологія” освітньої програми: ”Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, рівень вищої освіти - бакалавр. [Teaching Resource]

Нікіпелова, О. М. (2022) Рекреаційні ресурси та курортологія: сіллабус дисципліни для студентів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Нікіпелова, О. М. (2022) Рекреаційні ресурси та курортологія: методичні вказівки для семінарських занять бакалаврів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Нікіпелова, О. М. (2022) Рекреаційні ресурси та курортологія: силлабус навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 101 "Екологія". [Teaching Resource]

Нікіпелова, О. М. (2022) Рекреаційні ресурси та курортологія: методичні вказівки до семінарських занять для бакалаврів 3 року навчання денної форми спеціальності 101 "Екологія". [Teaching Resource]

П

Полетаєва, Л. М. and Юрасов, С. М. and Ільїна, В. Г. and Чернякова, О. І. and Грабко, Н. В. and Фролова, Н. М. (2006) Моделювання та прогнозування стану довкілля: збірник методичних вказівок до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Полетаєва, Л. М. and Юрасов, С. М. and Ільїна, В. Г. (2005) Моделювання та прогнозування стану довкілля: Конспект лекцій. Економіка, Одеса-Дніпропетровськ.

Приходько, В. Ю. (2013) Техноекологія: методичні вказівки до самостійної роботи студентів, виконання контрольної роботи і практичних занять для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Полетаєва, Л. М. (2021) Екологічні аспекти рекреаційно-туристичної діяльності: силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Полетаєва, Л. М. and Юрасов, С. М. (2021) Моделювання та прогнозування стуну довкілля: силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Полетаєва, Л. М. and Юрасов, С. М. and Ільїна, В. Г. (2021) Моделювання та прогнозування стану довкілля: силлабус дисципліни для студентів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Приходько, В. Ю. (2023) Урбоекологія: силлабус дисципліни спеціальності 101 "Екологія" ОПП "Організація еколого-туристичної діяльності" для студентів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Р

Романчук, М. Є. (2014) Моделювання та прогнозування стану довкілля: методичні вказівки по організації роботи студентів при виконанні курсового проекту. ОДЕКУ, Одеса.

Романчук, М. Є. (2014) Методичні вказівки по організації роботи студентів при виконанні курсового проекту з дисципліни «Моделювання та прогнозування стану довкілля» для студентів 3 курсу природоохоронного факультету напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» ПДВ: Е-4, Е-6, Е-9. [Teaching Resource]

С

Свидерська, С. М. (2007) Екологічні основи землеробства та сільськогосподарські екосистеми: методичні вказівки до курсового проектування. ОДЕКУ, Одеса.

Свидерська, С. М. (2007) Екологічні основи землеробства та сільськогосподарські екосистеми: методичні вказівки до практичних робіт для студентів IV курсу екологічного факультету. ОДЕКУ, Одеса.

Сапко, О. Ю. (2023) Стратегія екологічної політики України : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-236-3

Сафранов, Т. А. and Колісник, А. В. (2021) Оптимізація природокористування: силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Сафранов, Т. А. and Колісник, А. В. (2021) Загальна екологія (та неоекологія): силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Ф

Філіпська, І. В. (2004) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з англійської мови для студентів IІІ курсу заочної форми навчання Напрям підготовки − екологія. ОДЕКУ, Одеса.

Ч

Чугай, А. В. (2016) Моніторинг довкілля: методичні вказівки по виконанню контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Чугай, А. В. and Колісник, А. В. and Наконечна, З. В. (2019) Моніторинг довкілля. Методичні вказівки для виконання курсового проекту для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Чернякова, О. І. and Грабко, Н. В. and Наконечна, З. В. (2022) Збірник методичних вказівок до практичних робіт та виконання курсового проекту з дисципліни"Моделювання та прогнозування стану довкілля" (атмосферне повітря) для бакалаврів 4 року навчання заочної форми спеціальності 101 «Екологія». [Teaching Resource]

Чугай, А. В. (2023) Моніторинг довкілля: силлабус дисципліни для спеціальності 101 "Екологія" ОПП "Організація еколого-туристичної діяльності"для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Ш

Шаніна, Т. П. and Кузьмина, В. А. (2006) Екологія міських систем: збірник методичних вказівок до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Шаніна, Т. П. and Кузьмина, В. А. (2008) Екологія міських систем: методичні вказівки для самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Шаніна, Т. П. and Соколов, Ю. М. and Кузьмина, В. А. (2008) Екологія міських систем: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Шаніна, Т. П. and Приходько, В. Ю. and Кузьмина, В. А. (2019) Урбоекологія. Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-056-7

Ю

Юрасов, С. М. (2014) Моделювання екологічних процесів: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-049-9

Юрасов, С. М. (2013) Моделювання і прогнозування стану довкілля: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів при виконанні курсового проекту для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Юрасов, С. М. (2019) Моделювання та прогнозування стану довкілля. Розділ 2. Моделювання та прогнозування стану водного середовища : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-057-4

Юрасов, С. М. (2019) Збірник методичних вказівок до практичних занять з дисципліни «Моделювання та прогнозування стану довкілля», ч. 2 «Моделювання та прогнозування стану водного середовища». ОДЕКУ, Одеса.

Юрасов, С. М. and Ільїна, В. Г. and Чернякова, О. І. (2022) Моделювання та прогнозування стану довкілля: силлабус дисципліни для студентів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Юрасов, С. М. and Ільїна, В. Г. and Чернякова, О. І. (2023) Моделювання та прогнозування стану довкілля: силлабус дисципліни спеціальності 101 "Екологія" ОПП "Організація еколого-туристичної діяльності" для студентів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Юрасов, С. М. and Ільїна, В. Г. and Чернякова, О. І. (2023) Моделювання та прогнозування стану довкілля: силабус дисципліни для студентів спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" денної форми навчання. [Teaching Resource]

Юрасов, С. М. and Ільїна, В. Г. and Чернякова, О. І. (2023) Моделювання та прогнозування стану довкілля: силабус дисципліни для студентів спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Юрасов, С. М. and Чернякова, О. І. (2022) Моделювання та прогнозування стану довкілля: силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Юрасов, С. М. and Чернякова, О. І. (2023) Моделювання та прогнозування стану довкілля: силлабус дисципліни спеціальності 101 "Екологія" ОПП "Організація еколого-туристичної діяльності" для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Я

Янко, І. Б. (2017) Методичні вказівки та тести з англійської мови для студентів III курсу денної форми навчання Спеціальність: «Екологія». ОДЕКУ, Одеса.

Яров, Я. С. (2010) Гідрометрія та гідрохімія : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Ярмольська, О. Є. and Колосовська, В. В. (2019) Екологія рослин з основами ботаніки та фізіологфї: методичні вказівки до виконання курсового проекту,для студентів денної та заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Яров, Я. С. (2020) Робоча програма навчальної практики з дисципліни «Гідрометрія та гідрохімія», спеціальність 101 «Екологія». [Teaching Resource] (Unpublished)

Яров, Я. С. (2020) Робоча програма навчальної практики з дисципліни «Топографо-геодезичні методи досліджень водних екосистем», спеціальність 101 «Екологія». [Teaching Resource] (Unpublished)

Яров, Я. С. and Пилип'юк, В. В. (2023) Робоча програма навчальної практики з дисципліни «Гідрометрія та гідрохімія» для студентів 3-го року денної форми навчання РОВ «бакалавр» за спеціальністю 101 «Екологія», освітня програма «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Teaching Resource]

Яров, Я. С. and Пилип'юк, В. В. (2023) Робоча програма навчальної практики з дисципліни «Топографо-геодезичні дослідження водних екосистем» для студентів 3-го року денної форми навчання РОВ «бакалавр» за спеціальністю 101 «Екологія», освітня програма «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Teaching Resource]

This list was generated on Sat May 25 22:49:00 2024 UTC.