Eprints Repo

Items where Subject is "3 рік навчання 1 семестр"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | В | Г | К | М | П | Р | С | Т
Number of items at this level: 50.

Б

Бубнов, І. В. (2023) Силлабус навчальної дисципліни «Політологія» для студентів денної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. (2019) Рибогосподарська гідротехніка : методичні вказівки для СРС та КР. ОДЕКУ, Одеса.

Бургаз, М. І. (2019) Розведення і селекція риб : методичні вказівки для СРС та КР. ОДЕКУ, Одеса.

Бубнов, І. В. (2016) Методичні вказівки щодо організації СРС та виконання контрольної роботи з дисципліни «Політологія» з елементами дистанційної форми роботи для студентів 3-4 курсів заочної форми навчання всіх напрямків підготовки. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Бубнов, І. В. (2006) Політологія : конспект лекцій. ПБП "Економіка", Дніпропетровськ.

Бургаз, М. І. Силлабус навчальної дисципліни "Рибництво розділ Рибогосподарська гідротехніка" для студентів денної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Безик, К. І. Cиллабус з дисципліни: "Методика дослідної справи у рибництві"для студентів денної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. Силлабус навчальної дисципліни "Рибництво розділ Розведення і селекція риб" для студентів денної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. and Соборова, О. М. (2016) Годівля риб : методичні вказівки для лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Бургаз, М. І. and Соборова, О. М. (2017) Годівля риб : методичні вказівки для проходження літньої практики. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Бургаз, М. І. and Романенко, К. І. (2013) Селекція риб : методичні вказівки для лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Безик, К. І. (2021) Навчальний посібник «Покажчик основних термінів і понять з навчального курсу «Методика дослідної справи у рибництві». Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-170-0

Бургаз, М. І. and Сидорак, Р. В. Збірник методичних вказівок для практичних робіт з навчальної дисципліни «Економічна діяльність підприємств рибництва» для студентів ІІІ-IV років навчання денної та заочної форм навчанняЗбірник методичних вказівок для практичних робіт з навчальної дисципліни «Економічна діяльність підприємств рибництва» для студентів ІІІ-IV років навчання денної та заочної форм навчання. [Teaching Resource]

В

Васильєва, М. Г. (2020) Гідрохімія та біохімія гідробіонтів : Силлабус навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource] (Unpublished)

Г

Глушкова, Н. М. and Бубнов, І. В. (2019) Психологія трудових відносин у рибогосподарських колективах. Конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-035-2

К

Краснянська, Н. Д. (2009) Соціологія : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Куделіна, О. Ю. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» для бакалаврів 3 курсу (1 та 2 семестри). [Teaching Resource]

Кантаржи, Н. І. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" для студентів заочної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Крюкова, М. І. (2012) Рибогосподарська гідротехніка : методичні вказівки для виконання курсового проекту. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Крюкова, М. І. (2010) Рибогосподарська гідротехніка : методичні вказівки для лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Крюкова, М. І. (2010) Рибогосподарська гідротехніка : методичні вказівки для СРС. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Крюкова, М. І. and Шекк, П. В. (2010) Розведення і селекція риб : методичні вказвки для виконання курсового проекту. ОДЕКУ, Одеса.

Крюкова, М. І. and Романенко, К. І. (2012) Селекція риб : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Крюкова, М. І. and Романенко, К. І. (2012) Селекція риб : методичні вказівки для СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Крюкова, М. І. (2010) Рибогосподарська гідротехніка : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Куделіна, О. Ю. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура" для бакалаврів заочної форми 3 року навчання. [Teaching Resource]

Куделіна, О.Ю. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура" для бакалаврів заочної форми 3 року навчання. [Teaching Resource]

Куделіна, О.Ю. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» для бакалаврів 3 року навчання (1 та 2 семестри). [Teaching Resource]

М

Мирошниченко, М. І. (2019) Українська мова як іноземна : Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів і підготовки до практичних занять для студентів 3 курсу денної форми навчання усіх спеціальностей. [Teaching Resource] (Unpublished)

Матвієнко, Т. І. Силлабус навчальної дисципліни "Іхтіологія (загальна та спеціальна)"для студентів денної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Матвієнко, Т. І. (2023) Іхтіологія (загальна та спеціальна). Частина 1: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-256-1

Матвієнко, Т. І. (2023) Методичні вказівки до лабораторних занять з навчальної дисципліни «Іхтіологія (Загальна та спеціальна іхтіологія) ч.1» для бакалаврів IІІ-ІV років денної та заочної форм навчання, спеціальність 207 Водні біоресурси та аквакультура, ОПП «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів». [Teaching Resource]

Матвієнко, Т. І. Збірник методичних вказівок до лабораторних занять з навчальної дисципліни «Іхтіологія (Загальна та спеціальна) ч.2» для бакалаврів IІІ року денної та заочної форми навчання, спеціальність 207 Водні біоресурси та аквакультура. [Teaching Resource]

П

Пентилюк, Р. С. (2012) Загальна іхтіологія : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Плетос, С. В. (2015) "Економіка рибогосподарської галузі":конспект лекцій, напрям підготовки «Водні біоресурси і аквакультура». ОДЕКУ, м.Одеса. (Unpublished)

П'янова, І. Ю. and Куделіна, О. Ю. and Бец, О. О. and Мітіна, О. М. (2019) Навчальний посібник з англійської мови для студентів ІII року навчання за спеціальністю "Водні біоресурси та аквакультура": навчальний посібник. Одеський Державний Екологічний Університет, Одеса. ISBN ISBN 978-966-186-109-0

Пентилюк, Р. С. (2014) Спеціальна іхтіологія : методичні вказівки для СРС. ОДЕКУ, м. Одеса, Україна.

Пентилюк, Р. С. (2013) Загальна іхтіологія : методичні вказівки для лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Плетос, С. В. (2015) Економіка рибогосподарської галузі: методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Пентилюк, Р. С. and Романенко, К. І. (2014) Методика дослідної справи у рибництві : методичні вказівки для лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Пентилюк, Р. С. and Романенко, К. І. (2014) Методика дослідної справи у рибництві : методичні вказівки для СРС. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Р

Романчук, М. Є. (2013) Екологія: методичні вказівки до самостійної роботи та семінарських занять. ОДЕКУ, Одеса.

Радов, В. П. (2011) Годівля риб : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

С

Соборова, О. М. (2017) Годівля риб: методичні вказівки для СРС. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Соборова, О. М. (2017) Годівля риб. : Методичні вказівки для КР. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Сербов, М. Г. and Сидорак, Р. В. Силабус навчальної дисципліни: "Економічна діяльність підприємств рибництва" для студентів денно форми навчання, спаціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource]

Соборова, О. М. (2023) Силлабус навчальної дисципліни:"Фінансова діяльність підприємств рибництва" спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОП ««Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» рівень вищої освіти – бакалавр, денна форма навчання. [Teaching Resource]

Т

Тучковенко, О. А. (2019) Економічна діяльність підприємств рибництва : методичні вказівки до СРС для заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Тучковенко, О. А. (2011) Екологічне нормування і райнування водних екосистем : конспект лекцій. Одеса, ТЕС, Одеса.

Тучковенко, О. А. (2010) Методичні вказівки для лабораторних робіт з дисципліни: "Нормування навантаження на природне середовище". [Teaching Resource]

This list was generated on Mon May 20 19:41:10 2024 UTC.