Елементи, в яких тема: "Методичне забезпечення > 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології > бакалавр 240 > 3 рік навчання 1 семестр"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Творці | Тип елементу
Перейти до: І | Б | В | Г | К | М | Н | Р | С | Т | Ш
Число елементів на цьому рівні: 31.

І

Іванченко, А В (2014) Методичні вказівки до СРС та виконання контрольної роботи No3 з англійської мовидля студентів ІII курсу заочної форми навчання Напрям підготовки  комп’ютерні науки. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Б

Бубнов, І.В. (2004) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни “Політологія». ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Бубнов, І.В. (2006) Політологія: Конспект лекцій. ПБП"Економіка", Дніпропетровськ.

В

Вельміскін, Д. І. (2008) Антенні системи метеорологічних радіолокаційних станцій: конспект лекцій. Екологія, Одеса.

Вельміскін, Д. І. (2005) Теоретичні основи радіолокації: конспект лекцій. "Економіка", Дніпропетровськ.

Г

Глушков, А. В., Бакунина, Е. В., Буяджи, В. В., Чернякова, Ю. Г. (2018) Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни "Вища математика та математичні методи дослідження операцій" для студентів 3 курса денної форми навчання. Odessa State Environmental University, Odessa State Environmental University. (Неопублікований)

Глушкова, Н.М., Слободянюк, О.Р. (2004) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни “Культурологія ”. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

К

Кантаржи, Н.І., Мирошниченко, М.І. (2017) Методичні вказівки для СРС та підготовки до практичних занять з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів 3 курсу денної форми навчання (спеціальність: комп’ютерні науки). Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Неопублікований)

Ковальчук, В. В. (2015) Інтелектуальний аналіз даних: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-002-4

Ковальчук, В. В. (2013) Інтелектуальний аналіз даних: конспект лекцій. Основи системного аналізу. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Ковальчук, В. В. (2020) Інтелектуальний аналіз даних і системний аналіз: силлабус. ОДЕКУ, Одеський державний екологічний університет. (Поданий)

Ковальчук, В. В. (2013) Інтелектуальний аналіз даних: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (Excel). ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Ковальчук, В. В. (2013) Интеллектуальный анализ данных: лабораторный практикум в интегрированной вычислительной сфере MATLab. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Ковальчук, В. В. (2013) Інтелектуальний аналіз даних: лабораторний практикум (SciLab). ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Козловська, В.П. (2008) Організація баз даних та знань. Перша редакція. Одеса "Екологія", Одеса.

Козловська, В.П. (2014) Організація баз даних та знань. Друга редакція. Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Козловська, В.П. (2016) Організація баз даних та знань. Частина 1. Методичні вказівки до лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Козловська, В.П. (2017) Організація баз даних та знань. Частина 2. Методичні вказівки до лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Козловська, В.П., Штефан, Н.З. (2018) Організація баз даних. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Частина 3. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Краснянська, Н.Д. (2009) Соціологія.Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Крижанівська, Т.В. (2012) Чисельні методи в інформатиці. До СРС виконання курсової роботи та контрольної роботи заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Кузніченко, С.Д. (2018) Компютерні мережі. Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Кузніченко, С.Д. (2019) Методичні вказівки до виконання міжсесійного завдання та самостійної роботи студентів з дисципліни "Комп’ютерні мережі". Для студентів IV курсу заочної форми навчання спеціальності 122 “Комп’ютерні науки”. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

М

Мирошниченко, М.І. (2019) Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів і підготовки до практичних занять з дисципліни «Українська мова як іноземна» для студентів 3 курсу денної форми навчання усіх спеціальностей. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Н

Нагаєва, С. П. (2018) Екологія: методичні вказівки для самостійної роботи та до виконання контрольної роботи студентів заочного факультету. ОДЕКУ, Одеса.

Нагаєва, С. П. (2018) Екологія: методичні вказівки до практичних (семінарських) занять. ОДЕКУ, Одеса.

Р

Ременяк, Л.В. (2015) Управління ІТ-проектами. Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Ременяк, Л.В. (2016) Управління ІТ-проектами. Методичні вказівки до лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

С

Селезньова, Л. В., Балан, Г. К. (2010) Основи геодезії та картографії: Методичні вказівки для проведення навчальної практики. Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС.

Т

Троян, А.О. (2018) Методичні вказівки щодо організації СРС та виконання контрольної роботи з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» з елементами дистанційної форми контролю для студентів заочної форми навчання . Спеціальність: екологія, комп’ютерні науки. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Ш

Шотова-Ніколенко, Г.В. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для СРС та навчальний матеріал з англійської мови для студентів ІІІ курсу денної форми навчання Напрям підготовки – „Комп’ютерні науки”. ОДЕКУ, Одеса.

Цей список був створений у Sat Oct 24 01:36:32 2020 MSK.