Eprints Repo

Items where Subject is "3 рік навчання 1 семестр"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | Б | В | Г | З | К | М | Н | Р | С | Т | Ф | Ш
Number of items at this level: 49.

І

Іванченко, А. В. (2014) Методичні вказівки до СРС та виконання контрольної роботи No3 з англійської мови для студентів ІII курсу заочної форми навчання Напрям підготовки  комп’ютерні науки. ОДЕКУ, Одеса.

Іванова, О. В. (2020) Силлабус "Безпека життєдіяльності та основи охорони праці": для бакалаврів спеціальностей «Сталий туризм» та «Комп’ютерні науки» 1 та 3 року денної форми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Б

Бубнов, І. В. (2006) Політологія : конспект лекцій. ПБП "Економіка", Дніпропетровськ.

Бубнов, І. В. (2004) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни “Політологія». Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Бучинська, І. В. (2020) Геоінформатіка та ГІС: силабус. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

В

Вохменцева, Т. Б. (2020) Моделі і методи нечіткої логіки: силабус. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Вохменцева, Т. Б. (2021) Моделі і методи нечіткої логіки : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Великодний, С. С. (2018) Моделювання систем : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Вельміскін, Д. І. (2008) Антенні системи метеорологічних радіолокаційних станцій: конспект лекцій. Екологія, Одеса.

Вельміскін, Д. І. (2005) Теоретичні основи радіолокації: конспект лекцій. "Економіка", Дніпропетровськ.

Г

Глушков, А. В. and Бакунина, Е. В. and Буяджи, В. В. and Чернякова, Ю. Г. (2018) Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни "Вища математика та математичні методи дослідження операцій" для студентів 3 курса денної форми навчання. Odessa State Environmental University, Odessa State Environmental University. (Unpublished)

Глушков, А. В. and Свинаренко, А. А. and Флорко, Т. О. and Башкарев, П. Г. (2015) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів і практичних робіт з дисципліни "Вища математика" розділ «Аналіз функцій багатьох змінних» для студентів ІІІ курсу (інтегровані). Odessa State Environmental University, Odessa State Environmental University. (Unpublished)

Глушков, О. В. and Флорко, Т. О. and Башкарьов, П. Г. and Чернякова, Ю. Г. (2016) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів і практичних робіт з дисципліни "Вища математика" розділ «Числові та функціональні ряди» для студентів ІІІ курсу (інтегровані). Odessa State Environmental University, Odessa State Environmental University. (Unpublished)

Глушков, О. В. and Великодний, С. С. and Буяджи, В. В. (2016) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів і виконання контрольної роботи з дисципліни "Математичні методи дослідження операцій" для студентів 3 курсу заочної форми навчання. Odessa State Environmental University, Odessa State Environmental University. (Unpublished)

Глушков, О. В. and Свинаренко, А. А. and Хецеліус, О. Ю. and Буяджи, В. В. (2018) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів та виконання контрольних робіт (частина 2) з дисципліни «Вища математика та математичні методи дослідження операцій» для студентів 3 курсу заочної форми навчання. Odessa State Environmental University, Odessa State Environmental University. (Unpublished)

Глушков, О. В. and Бакунина, Е. В. and Буяджи, В. В. and Чернякова, Ю. Г. (2018) Методичні вказівки до СРС та виконання контрольної роботи з дисципліни “Вища математиката математичні методи дослідження операцій“ для студентів ІІІкурсу денноїформи навчання. Спеціальність –комп’ютерні науки (за скороченою програмою підготовки). Одеський Державний Екологічний Університет, Одеський Державний Екологічний Університет. (Unpublished)

Глушков, О. В. and Великодний, С. С. and Буяджи, В. В. (2016) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Математичні методи дослідження операцій" для студентів 3 курсу денної форми навчання. Odessa State Environmental University, Odessa State Environmental University. (Unpublished)

Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Флорко, Т. О. and Башкарьов, П. Г. (2017) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів III курсу (інтегровані) заочно-дистанційної форми навчання з вивчення частини дисципліни «Вища математика» та виконання контрольної роботи (частина 1). Напрями підготовки: комп’ютерні науки та інформаційні технології. Одеський Державний Екологічний Університет, Одеський Державний Екологічний Університет. (Unpublished)

З

Зайцев, Д. А. (2020) Моделювання систем: силабус. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

К

Кузніченко, С. Д. (2019) Комп’ютерні мережі: методичні вказівки до виконання міжсесійного завдання та самостійної роботи студентів. Для студентів IV курсу заочної форми навчання спеціальності 122 “Комп’ютерні науки”. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Ковальчук, В. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Інтелектуальний аналіз даних і системний аналіз" (очна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Козловська, В. П. (2019) Організація баз даних та знань: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-085-7

Ковальчук, В. В. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Інтелектуальний аналіз даних і системний аналіз" (заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Краснянська, Н. Д. (2009) Соціологія : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Кантаржи, Н. І. and Мирошниченко, М. І. (2017) Методичні вказівки для СРС та підготовки до практичних занять з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів 3 курсу денної форми навчання (спеціальність: комп’ютерні науки). Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Ковальчук, В. В. (2015) Інтелектуальний аналіз даних: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-002-4

Ковальчук, В. В. (2013) Інтелектуальний аналіз даних: конспект лекцій. Основи системного аналізу. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Ковальчук, В. В. (2013) Інтелектуальний аналіз даних: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (Excel). ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Ковальчук, В. В. (2013) Интеллектуальный анализ данных: лабораторный практикум в интегрированной вычислительной сфере MATLab. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Ковальчук, В. В. (2013) Інтелектуальний аналіз даних: лабораторний практикум (SciLab). ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Козловська, В. П. (2008) Організація баз даних та знань : конспект лекцій (перша редакція). Одеса "Екологія", Одеса.

Козловська, В. П. (2014) Організація баз даних та знань (Друга редакція): Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Козловська, В. П. (2016) Організація баз даних та знань. Частина 1: Методичні вказівки до лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Козловська, В. П. (2017) Організація баз даних та знань. Частина 2: Методичні вказівки до лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Крижанівська, Т. В. (2012) Чисельні методи в інформатиці : методичні вказівки до СРС виконання курсової роботи та контрольної роботи заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Козловська, В. П. and Штефан, Н. З. (2018) Організація баз даних. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Частина 3. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Кузніченко, С. Д. (2018) Комп'ютерні мережі: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-098-7

М

Мирошниченко, М. І. (2019) Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів і підготовки до практичних занять з дисципліни «Українська мова як іноземна» для студентів 3 курсу. денної форми навчання усіх спеціальностей. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Н

Нагаєва, С. П. (2018) Екологія: методичні вказівки для самостійної роботи та до виконання контрольної роботи студентів заочного факультету. ОДЕКУ, Одеса.

Нагаєва, С. П. (2018) Екологія: методичні вказівки до практичних (семінарських) занять. ОДЕКУ, Одеса.

Р

Рольщиков, В. Б. (2014) Операційні системи. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів і виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Ременяк, Л. В. (2015) Управління ІТ-проектами: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-089-5

Ременяк, Л. В. (2016) Управління ІТ-проектами. Методичні вказівки до лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

С

Селезньова, Л. В. and Балан, Г. К. (2010) Основи геодезії та картографії: Методичні вказівки для проведення навчальної практики. Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС.

Т

Троян, А. О. (2018) Методичні вказівки щодо організації СРС та виконання контрольної роботи з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» з елементами дистанційної форми контролю для студентів заочної форми навчання . Спеціальність: екологія, комп’ютерні науки. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Терещенко, Т. М. and Гнатовська, Г. А. (2021) Технології створення WEB-застосувань : методичні вказівки до лабораторних робіт. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ф

Флорко, Т. О. and Башкарев, П. Г. and Свинаренко, А. А. and Глушков, А. В. (2014) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів і практичних робіт з дисципліни "Вища математика" розділ «Кратні та криволінійні інтеграли» для студентів ІІІ курсу (інтегровані). Odessa State Environmental University, Odessa State Environmental University. (Unpublished)

Ш

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2008) Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал з англійської мови для студентів ІІІ курсу денної форми навчання. Напрям підготовки – „Комп’ютерні науки”. ОДЕКУ, Одеса.

Шотова-Ніколенко, Г. В. and Іванченко, А. В. and Шаблій, О. В. (2020) СИЛЛАБУС навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" для бакалаврів 3 курсу (V та VI семестри). ОДЕКУ, Одеса.

This list was generated on Fri Sep 17 03:11:31 2021 UTC.