Eprints Repo

Items where Subject is "3 рік навчання 1 семестр"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: Є | Б | В | Г | К | М | П | Р | С | Т
Number of items at this level: 43.

Є

Єхніч, М. П. and Кресс, Л. Є. (2006) Річкова гідрографія: конспект лекцій. ПБП „Економіка”, Дніпропетровськ.

Б

Баєва, В. М. (2018) Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал з англійської мови для студентів III курсу денної форми навчання. Спеціальність: «Науки про Землю ». ОДЕКУ, Одеса.

Баєва, В. М. (2018) Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал з англійської мови для студентів III курсу денної форми навчання. Спеціальність: «Науки про Землю ». ОДЕКУ, Одеса.

Бубнов, І. В. (2006) Політологія : конспект лекцій. ПБП "Економіка", Дніпропетровськ.

Бубнов, І. В. (2016) Методичні вказівки щодо організації СРС та виконання контрольної роботи з дисципліни «Політологія» з елементами дистанційної форми роботи для студентів 3-4 курсів заочної форми навчання всіх напрямків підготовки. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

В

Врублевська, О. О. and Катеруша, Г. П. (2005) Кліматолоія: методичні вказівки до самостійної роботи студентів над курсовою роботою для студентів ІІІ курсу заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Врублевська, О. О. and Катеруша, Г. П. and Миротворська, Н. К. (2004) Кліматологічна обробка окремих метеорологічних величин: навчальний посібник. ТЕС, Одеса. ISBN 966-7654-98-2

Вольвач, О. В. and Костюкєвич, Т. К. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Сільськогосподарська метеорологія" Спеціальність 103 «Науки про Землю». Освітня програма «Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення ЗСУ». [Teaching Resource]

Вольвач, О. В. and Костюкєвич, Т. К. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Сільськогосподарська метеорологія" для бакалаврів 3-го року денної форми навчання спеціальності 103 "Науки про Землю" ОП "Гідрометеорологія", ОП "Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення Збройних Сил України". [Teaching Resource]

Г

Глушков, A. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Педагогіка (у тому числі військове навчання та виховання)". [Teaching Resource]

Глушков, A. В. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Радіаційний, хімічний, біологічний захист підрозділів". [Teaching Resource]

Глушков, A. В. (2022) Педагогіка : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-228-8

Глушков, А. В. (2023) Методичні вказівки для виконання практичної роботи на тему «Засоби індивідуального захисту та їх використання» при вивченні навчальної дисципліни «РХБЗ» на тему: "Засоби індивідуального захисту та їх використання". [Teaching Resource]

Глушков, А. В. (2022) Педагогіка (в тому числі військове навчання та виховання). [Teaching Resource]

Гопцій, М. В. (2020) Збірник методичних вказівок до оформлення курсових проєктів та кваліфікаційних робіт, структура презентацій. [Teaching Resource]

Гопцій, М. В. (2023) Силабус навчальної дисципліни "Гідрофізика, частина 1 (розділ Гідрофізика вод суші" Спеціальність 103 «Науки про Землю». Освітня програма «Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення ЗСУ». [Teaching Resource]

Гопцій, М. В. (2023) СИЛЛАБУС з навчальної дисципліни "Гідрофізика", ч.І розділ "Гідрофізика вод суші" для студентів бакалаврів ІІІ року навчання (5 семестр) спеціальності 103 Науки про Землю ОПП "Гідрометеорологія", ОПП "Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення Збройних Сил України", денна форма навчання. [Teaching Resource] (Submitted)

К

Кирнасівська, Н. В. and Вольвач, О. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Землеробство та рослинництво" для студентів 3-го року денної форми спеціальності 103 "Науки про Землю" ОП "Гідрометеорологія", ОП "Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення Збройних Сил України". [Teaching Resource] (Submitted)

Катеруша, Г. П. (2020) Силлабус "Кліматологія". [Teaching Resource]

Краснянська, Н. Д. (2009) Соціологія : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Кресс, Л. Є. (2006) Річкова гідрографія: методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Катеруша, Г. П. and Куришина, В. Ю. (2020) Кліматологія: методичні вказівки по виконанню практичних робіт для студентів ІІІ року денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Катеруша, Г. П. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Кліматологія" Спеціальність 103 «Науки про Землю». Освітня програма «Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення ЗСУ». [Teaching Resource]

Кирнасівська, Н. В. and Вольвач, О. В. (2020) Силабус навчальної дисципліни " Землеробство та рослинництво" Спеціальність 103 «Науки про Землю». Освітня програма «Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення ЗСУ». [Teaching Resource]

Кічук, Н. С. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Меліоративна гідрологія" Спеціальність 103 «Науки про Землю». Освітня програма «Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення ЗСУ». [Teaching Resource]

М

Мансарлійський, В. Ф. (2014) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Педагогіка (в тому числі військове навчання та виховання)». Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Міщенко, Н. М. (2013) Методичні вказівки Розрахунок вихору та дивергенції. [Teaching Resource]

Міщенко, Н. М. (2022) Методичні вказівки "Визначення процесів фронтогенезу та фронтолізу на картах погоди та за прогностичними даними". [Teaching Resource]

П

Попович, І. І. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 103 "Науки про Землю" для бакалаврів 3 курсу (1 та 2 семестри). [Teaching Resource]

Попович, І. І. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" (3 курс, 5-6 сем) Спеціальність 103 «Науки про Землю». Освітня програма «Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення ЗСУ». [Teaching Resource]

Р

Романчук, М. Є. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Екологія" спеціальності 103 "Науки про Землю" за освітньою програмою «Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення Збройних сил України». [Teaching Resource]

Романенко, С. Е. (2021) Методичні вказівки для виконання практичної роботи на тему «Засоби індивідуального захисту та їх використання» при вивченні навчальної дисципліни «Радіаційний, хімічний, біологічний захист підрозділів». Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна.

Рудой, В. В. and Тимцюрак, М-О. Л. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Фізичне виховання" для бакалаврів 3 та 4 року навчання спеціальності 103 "Науки про Землю" Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення збройних сил України. [Teaching Resource] (Unpublished)

Романчук, М. Є. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Екологія". Спеціальність 103 «Науки про Землю». Освітня програма «Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення ЗСУ». [Teaching Resource]

Романчук, М. Є. (2022) Збірник методичних вказівок до семінарських занять з дисципліни «Екологія» для бакалаврів 3 року навчання денної та заочної форм спеціальності 103 «Науки про Землю». [Teaching Resource]

Рудой, В. В. and Тимцюрак, М-О. Л. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Фізичне виховання" Спеціальність 103 «Науки про Землю». Освітня програма «Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення ЗСУ». [Teaching Resource]

С

Сєрга, Е. М. (2020) Силлабус "Гідромеханіка та гідравліка". [Teaching Resource]

Серга, Э. Н. (2020) Основи гідромеханіки та гідравліки: силлабус для бакалаврів з "Наук про Землю" ІІІ року денної форми навчання. [Teaching Resource]

Сафранов, Т. А. and Чугай, А. В. (2005) Загальна екологія та неоекологія: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Сафранов, Т. А. (2002) Екологічні основи природокористування: навчальний посібник. ОДЕКУ, Одеса.

Т

Тодорова, О. І. (2020) Силлабус з навчальної дисципліни "Гідрографія" для бакалаврів ІІІ/IV року навчання (денна/заочна). [Teaching Resource] (Submitted)

Тодорова, О. І. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Гідрографія" Спеціальність 103 «Науки про Землю». Освітня програма «Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення ЗСУ». [Teaching Resource]

Тучковенко, Ю. С. and П'ятакова, В.Ф. (2023) Силабус навчальної дисципліни "Гідрофізика, частина 2 (розділ Фізика океану)" 103 Науки про Землю. ОП "Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення ЗСУ". [Teaching Resource]

This list was generated on Fri Jul 12 14:52:28 2024 UTC.