Eprints Repo

Items where Subject is "3 рік навчання 1 семестр"

Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 86.

Book

Даус, М. Є. (2011) Гідрометрія та гідрохімія: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС. (Unpublished)

Селезньова, Л. В. and Балан, Г. К. (2012) Топографо-геодезичні дослідження водних систем: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи. Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС. (Unpublished)

Яров, Я. С. (2014) Гідрометрія та гідрохімія: Методичні вказівки до виконання курсового проекту. Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС. (Unpublished)

Свидерская, С. М. (2017) Екологія рослин з основами ботаніки та фізіології: методичні вказівки до СРС. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Ільїна, В. Г. (2011) Екологічний туризм: методичні вказівки для самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Ільїна, В. Г. (2011) Екологічний туризм: збірник методичних вказівок для семінарських занять. ОДЕКУ, Одеса.

Берлінський, М. А. (2011) Екологічні аспекти використання морського середовища: методичні вказівки для самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Чугай, А. В. and Колісник, А. В. and Наконечна, З. В. (2019) Моніторинг довкілля. Методичні вказівки для виконання курсового проекту для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Шаніна, Т. П. and Вовкодав, Г. М. and Кузьмина, В. А. (2019) Урбоекологія. Методичні вказівки до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Чернякова, О. І. and Грабко, Н. В. and Наконечна, З. В. (2019) Моніторинг довкілля. Збірник методичних вказівок для практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Коріневська, В. Ю. and Шаніна, Т. П. (2012) Техноекологія: збірник методичних вказівок з навчальної практики. ОДЕКУ, Одеса.

Гриб, О. М. and Чугай, А. В. (2019) Автоматизований моніторинг та оцінка якості атмосферного повітря. Методичні вказівки для підготовки студентів за спеціальностями 101 «Екологія» та 103 «Науки про Землю». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Гриб, О. М. and Балан, Г. К. and Гращенкова, Т. В. (2020) Топографо-геодезичні дослідження водних екосистем: Методичні вказівки до практичних занять. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Бургаз, О. А. (2020) Заповідна справа: методична вказівка до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Лоєва, І. Д. and Снісаренко, В. В. (2016) Стратегія екологічної політики України:методичні вказівки для семінарських занять. ОДЕКУ, Одеса.

Гончарова, Л. Д. (2017) Методи обробки та аналізу гідрометеорологічної інформації: конспект лекцій. ТЄС, Одеса.

Шаніна, Т. П. (2012) Техноекологія: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Герасимов, О. І. (2009) Радіоекологія: іонізуюче випромінювання і навколишнє середовище: конспект лекцій. ТЭС, Одеса.

Філіпська, І. В. (2004) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з англійської мови для студентів IІІ курсу заочної форми навчання Напрям підготовки − екологія. ОДЕКУ, Одеса.

Даус, М. Є. (2010) Гідравліка рік та водоймищ : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Даус, М. Є. (2013) Збірник методичних вказівок до практичних робіт з дисципліни "Гідравліка річок та водоймищ" для студентів ІІІ курсу очної та заочної форм навчання за спеціальністю “Гідроекологія”. ОДЕКУ, Одеса.

Даус, М. Є. (2012) Гідравліка рік та водоймищ: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів ІІI курсу денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Андріанова, І. С. (2008) Фізичні принципи взаємодії іонізуючого випромінювання з речовиною : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Даус, М. Є. (2012) Гідрометрія : Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Сафранов, Т. А. (2002) Екологічні основи природокористування: навчальний посібник. ОДЕКУ, Одеса.

Чугай, А. В. and Юрасов, С. М. and Чернякова, О. І. and Грабко, Н. В. and Волков, А. І. (2006) Моніторинг довкілля: збірник методичних вказівок до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Полетаєва, Л. М. and Сафранов, Т. А. (2005) Моніторинг навколишнього природного середовища: навчальний посібник. ОДЕКУ: Вид-во "Екологія", Одеса.

Янко, І. Б. (2017) Методичні вказівки та тести з англійської мови для студентів III курсу денної форми навчання Спеціальність: «Екологія». ОДЕКУ, Одеса.

Курятников, В. В. (2006) Радіоекологія: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Коріневська, В. Ю. and Шаніна, Т. П. and Андріанов, А. М. (2008) Техноекологія: збірник методичних вказівок до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Приходько, В. Ю. (2013) Техноекологія: методичні вказівки до самостійної роботи студентів, виконання контрольної роботи і практичних занять для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Шаніна, Т. П. (2005) Техноекологія: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Павленко, М. Ю. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ по організації самостійної роботи студентів при вивчанні навчальної дисципліни «Філософські аспекти екології». ОДЕКУ, Одеса.

Полетаєва, Л. М. and Чугай, А. В. and Чернякова, О. І. and Грабко, Н. В. (2004) Моніторинг навколишнього середовища: методичні вказівки по організації самостійної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Чугай, А. В. (2014) Моніторинг довкілля: конспект лекцій за модулем "Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища". ТЕС, Одеса. ISBN 978-617-7084-44-2

Колодеєв, Є. І. and Гриб, О. М. and Яров, Я. С. (2009) Гідрометрія та гідрохімія: збірник методичних вказівок до виконання практичних робіт. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Бургаз, О. А. and Грудев, П. Х. and Кур’янова, С. О. (2022) Конспект лекцій з дисципліни "Заповідна справа". ОДЕКУ, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-226-4

Лобода, Н. С. and Катинська, І. В. (2023) Прикладні аспекти застосування методів математичної статистики у гідроекологічних дослідженнях: навчальний посібник. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-272-1

Чугай, А. В. (2022) Моніторинг довкілля (стану природних середовищ): конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-197-7

Teaching Resource

Курятников, В. В. and Кільян, А. М. (2002) Радіоекологiя : Методичні вказівки до лабораторних робіт. [Teaching Resource]

Куделіна, О. Ю. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 101 «Екологія» для бакалаврів 3 курсу (1 та 2 семестри). [Teaching Resource]

Троян, А. О. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" для студентів денної форми навчання спеціальностей 101 "Екологія" та 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource]

Мирошниченко, М. І. (2019) Українська мова як іноземна : Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів і підготовки до практичних занять для студентів 3 курсу денної форми навчання усіх спеціальностей. [Teaching Resource] (Unpublished)

Андрущенко, О. С. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Організація туристичної діяльности", спеціальність 101 "Екологія", програма "Організація еколого-туристичної діяльності", рівень вищої освіти: бакалавр, денної форми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Андрущенко, О. С. (2023) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Організація туристичної діяльності» для студентів денної і заочної форми навчання за спеціальністю 101 «Екологія» освітньо-професійної програми «Організація еколого-туристичної діяльності» (рівень вищої освіти – бакалавр). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бургаз, О. А. (2023) Силлабус навчальної дисципліни Заповідна справа (ОЕТД) 2023. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бургаз, О. А. and Грудев, П. Х. (2023) Силлабус з дисципліни "Заповідна справа" для студентів денної форми навчання - Екологія. [Teaching Resource]

Бургаз, О. А. and Грудев, П. Х. (2023) Силлабус з дисципліни "Заповідна справа" для студентів заочної форми навчання - Екологія. [Teaching Resource]

Бургаз, О. А. and Кур’янова, С. О. (2022) Заповідна справа : Методичні вказівки до написання курсових робіт. [Teaching Resource]

Бурлуцька, М. Е. (2024) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни "Гідрологія суші та океану. Розділ Гідрологія суші" для студентів З/Ф навчання спеціальності 103 Екологія. [Teaching Resource]

Вовкодав, Г. М. (2021) Техноекологія: силлабус дисципліни для студентів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Вовкодав, Г. М. (2021) Техноекологія: силлабус дистиципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Волошина, О. В. (2021) Обробка і аналіз інформації: силлабус для студентів екологів ІІІ курсу навчання заочної форми. [Teaching Resource]

Жигайло, О. Л. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Управління агроекосистемами" для студентів 3-го року денної форми спеціальності 101 "Екологія" ОП "Екологія, охоона навколишнього середовища та збалансоване природокоритування" РВО "бакалавр". [Teaching Resource] (Submitted)

Жигайло, О. Л. (2023) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Управління агроекосистемами» для бакалаврів денної та заочної форм, 3-го року навчання за спеціальністю: 101 «Екологія». [Teaching Resource] (Submitted)

Куделіна, О. Ю. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 101 "Екологія" за освітньою програмою”Організація еколого-туристичної діяльності“ для бакалаврів 3 року навчання (5 та 6 семестри). [Teaching Resource]

Куделіна, О. Ю. and Бец, О. О. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 101 "Екологія" для бакалаврів заочної форми 3 року навчання. [Teaching Resource]

Кузьмина, В. А. (2020) Урбоекологія: силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Кур’янова, С. О. and Грудев, П. Х. (2021) Силлабус з дисципліни "Заповідна справа" для студентів денної форми навчання - "Екологія" КПК - «Екологічний контроль та аудит». [Teaching Resource]

Лобода, Н. С. and Катинська, І. В. (2022) Методи математичної статистики у гідроекологічних дослідженнях : Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 101 «Екологія». [Teaching Resource]

Лобода, Н. С. and Куза, А. М. (2019) Методи математичної статистики у гідроекологічних дослідженнях (Ч.2): методичні вказівки до практичних занять. [Teaching Resource]

Мирошниченко, М. І. (2023) Силабус навчальної дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" для студентів 3 року денної форми навчання спеціальності 101 «Екологія». Освітня програма «Організація еколого-туристичної діяльності». Рівень вищої освіти: бакалавр. [Teaching Resource]

Мирошниченко, М. І. (2023) Силабус навчальної дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" для студентів 3 року заочної форми навчання спеціальності 101 «Екологія». Освітня програма «Організація еколого-туристичної діяльності». Рівень вищої освіти: бакалавр. [Teaching Resource]

Нагаєва, С. П. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Екологічний туризм" спеціальності 101 "Екологія" освітньої програми "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" рівню вищої освіти "бакалавр" для денної форми навчання. [Teaching Resource]

Нагаєва, С. П. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Екологічний туризм" спеціальності 101 "Екологія" освітньої програми "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" рівню вищої освіти "бакалавр" для заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Нагаєва, С. П. (2023) Збірник методичних вказівок до семінарських занять з дисципліни “Екологічний туризм” для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 101 “Екологія” освітньої програми: ”Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, рівень вищої освіти - бакалавр. [Teaching Resource]

Отченаш, Н. Д. (2023) Топографо-геодезичні дослідження водних екосистем. Силлабус навчальної дисципліни для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання за спеціальністю 101 "Екологія" (ОПП "Організація еколого-туристичної діяльності"). [Teaching Resource]

Плетос, С. В. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Сільський туризм", спеціальність 101 "Екологія", освітня програма "Організація еколого-туристичної діяльності", рівень вищої освіти: бакалавр, денної та заочної форми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Полетаєва, Л. М. (2021) Екологічні аспекти рекреаційно-туристичної діяльності: силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Полетаєва, Л. М. and Юрасов, С. М. (2021) Моделювання та прогнозування стуну довкілля: силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Приходько, В. Ю. (2023) Техноекологія: силлабус дисципліни спеціальності 101 "Екологія" ОПП "Організація еколого-туристичної діяльності" для студентів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Сапко, О. Ю. (2022) Силлабус з навчальної дисципліни "Стратегія екологічної політики України". [Teaching Resource]

Сапко, О. Ю. (2023) Силлабус навчальної дисципліни Стратегія екологічної політики України (ОЕТД) 2023. [Teaching Resource] (Unpublished)

Сафранов, Т. А. and Колісник, А. В. (2021) Загальна екологія (та неоекологія): силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Сафранов, Т. А. and Колісник, А. В. (2021) Оптимізація природокористування: силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Харасанджіанц, О. Г. (2022) Силлабус з навчальної дисципліни "Фізичне виховання" для спеціальності 101"Екологія" освітньої програми "Організація еколого-туристичної діяльності" денної форми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Чугай, А. В. (2022) Моніторинг довкілля: силлабус навчальної дисципліни для студентів спеціальності 101 "Екологія" КПК-1 "Екологія та охорона навколишнього середовища" і КПК-5 "Організація еколого-рекреаційної діяльності". [Teaching Resource]

Чугай, А. В. (2022) Моніторинг довкілля: силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання спеціальності 101 "Екологія" КПК-1 "Екологія та охорона навколишнього середовища" і КПК-5 "Організація еколого-рекреаційної діяльності" (7 кредитів). [Teaching Resource]

Чугай, А. В. (2022) Моніторинг довкілля: силлабус навчальної дисципліни для студентів спеціальності 101 "Екологія" КПК-2 "Екологічний контроль та аудит" і КПК-3 "Гідроекологія та управління водними екосистемами". [Teaching Resource]

Чугай, А. В. (2022) Моніторинг довкілля: силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання спеціальності 101 "Екологія" КПК-2 "Екологічний контроль та аудит", КПК-3 "Гідроекологія та управління водними екосистемами" і КПК-4 "Агроекологія та управління агроекосистемами" (6 кредитів). [Teaching Resource]

Чугай, А. В. (2023) Моніторинг довкілля: силлабус дисципліни для спеціальності 101 "Екологія" ОПП "Організація еколого-туристичної діяльності"для студентів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Чугай, А. В. (2023) Моніторинг довкілля: силлабус дисципліни для спеціальності 101 "Екологія" ОПП "Організація еколого-туристичної діяльності"для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Юрасов, С. М. and Ільїна, В. Г. and Чернякова, О. І. (2023) Моделювання та прогнозування стану довкілля: силабус дисципліни для студентів спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Юрасов, С. М. and Чернякова, О. І. (2022) Моделювання та прогнозування стану довкілля: силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Юрасов, С. М. and Чернякова, О. І. (2023) Моделювання та прогнозування стану довкілля: силлабус дисципліни спеціальності 101 "Екологія" ОПП "Організація еколого-туристичної діяльності" для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Яров, Я. С. (2021) Гідрометрія та гідрохімія : силлабус навчальної дисципліни для студентів спеціальності 101 "Екологія" (денна форма навчання). [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Jun 19 16:39:53 2024 UTC.