Eprints Repo

Items where Subject is "2 рік навчання 2 семестр"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Б | Г | Ж | К | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ш
Number of items at this level: 64.

А

Арестов, С. В. (2022) Робоча програма навчальної практики «Екологізація туристичної діяльності» ІІ року навчання за спеціальністю 101 – «Екологія», освітня програма "Організація еколого-туристичної діяльності" рівень вищої освіти «бакалавр». [Teaching Resource] (Unpublished)

Б

Баєва, В. М. (2011) Методичні вказівки до СРС та виконання контрольних робіт No3,4 Англійська мова ІІ курс заочна форма. ОДЕКУ, Одеса.

Бец, О. О. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 101 «Екологія» для бакалаврів 2 курсу (1 та 2 семестри). [Teaching Resource]

Баєва, В. М. (2015) Методичні вказівки до СРС та виконання контрольної роботи No2 з дисципліни «Англійська мова» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання Напрям підготовки: екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. ОДЕКУ, Одеса.

Бец, О. О. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальностей 101 "Екологія" для бакалаврів IІ курсу (3 та 4 семестри). [Teaching Resource]

Бунякова, Ю. Я. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Основи раціонального природокористування", спеціальність 101 "Екологія", освітня програма "Організація еколого-туристичної діяльності", рівень вищої освіти: бакалавр, денної та заочної форми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Г

Гуляк, В. В. (2017) Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал з англійської мови для студентів II курсу денної форми навчання.Спеціальність: «Екологія». ОДЕКУ, Одеса.

Гуцал, А. І. and Дронова, О. О. (2002) Грунтознавство: збірник методичних вказівок до виконання лабораторних робіт студентами ІІ курсу. ОДЕКУ, Одеса.

Герасимов, О. І. and Андріанова, І. С. (2014) Фізика в задачах. Ч.ІІI.Електрика і магнетизм: Навчальний посібник. Одеський державний екологічний університет, Одеса, ТЕС. ISBN 978-617-7054-39-8

Герасимов, О. І. and Андріанова, І. С. (2017) Фізика в задачах: Підручник. Одеський державний екологічний університет, Харків: ФОП Панов А.М., Україна. ISBN 978-617-7541-35-5

Герасимов, О. І. and Андріанова, І. С. (2013) Фізика в задачах. Ч.ІІ. Молекулярна фізика і термодинаміка: Навчальний посібник. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Екологія. ISBN 978-966-8740-98-5

Герасимов, О. І. and Андріанова, І. С. (2020) Силлабус з дисципліни "Фізика" для бакалаврів спеціальності 101 "Екологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Співак, А. Я. (2022) Силлабус з навчальної дисципліни "Фізика" для бакалаврів із спеціальності 101 "Екологія" (заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Співак, А. Я. (2023) Силлабус з дисципліни "Фізика" для бакалаврів спеціальності 101 "Екологія" освітньої програми «Організація еколого-туристичної діяльності». [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Співак, А. Я. (2023) Силлабус з дисципліни "Фізика" для бакалаврів спеціальності 101 "Екологія" освітньої програми «Організація еколого-туристичної діяльності» (заочна форма). [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Чернякова, Ю. Г. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Вища математика" для спеціальностей 101 "Екологія" та 183 " Технологія захисту навколишнього середовища" 2 курс заочної форми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушкова, Н. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Українська мова як іноземна" для студентів 2 року денної форми навчання спеціальності 101 «Екологія». [Teaching Resource]

Грабко, Н. В. (2022) Робоча програма навчальної практики з дисципліни «Загальна екологія (та неоекологія)», спеціальність 101 «Екологія», ОПП «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», рівень вищої освіти «бакалавр». [Teaching Resource] (Submitted)

Губанова, О. Р. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Види і тенденції розвитку туризму", спеціальність 101 "Екологія", освітня програма "Організація еколого-туристичної діяльності", рівень вищої освіти: бакалавр, денної форми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ж

Жигайло, О. Л. and Толмачова, А. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Грунтознавство", спеціальності 101 "Екологія". [Teaching Resource]

Жигайло, О. Л. and Толмачова, А. В. (2022) Силлабус навчальної дисциплини "Грунтознавство", для студентів заочної форми навчання, спеціальності 101 "Екологія". [Teaching Resource] (Submitted)

Жигайло, О. Л. and Толмачова, А. В. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Грунтознавство" для студентів 2-го року денної форми навчання, спеціальності 101 "Екологія" ОПП "Організація еколого-туристичної діяльності", РВО "Бакалавр". [Teaching Resource] (Submitted)

Жигайло, О. Л. and Толмачова, А. В. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Грунтознавства" для студентів 2-го року заочної форми навчання спеціальності 101 "Екологія" ОПП "Організація еколого-туристичної діяльності", РВО "Бакалавр". [Teaching Resource] (Submitted)

К

Куделіна, О. Ю. and Бец, О. О. (2021) Англійська мова: методичні вказівки до практичних занять для студентів 2 року денної та заочної форми навчання. Спеціальність: 101 «Екологія». ОДЕКУ, Одеса.

Кантаржи, Н. І. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" для студентів заочної форми навчання спеціальності 101 "Екологія". [Teaching Resource]

Колісник, А. В. (2018) Оптимізація природокористування: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів денної форми навчання з дисципліни. ОДЕКУ, Одеса.

Кантаржи, Н. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» для іноземних студентів 2 року денної форми навчання спеціальності 101 «Екологія». [Teaching Resource]

Колісник, А. В. (2021) Оптимізація природокористування: силлабус дисципліни для студентів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Колісник, А. В. (2023) Екологізація антропогенної діяльності: силлабус дисципліни для студентів спеціальності 101 "Екологія" ОПП "Екологія, охорона довкілля та збалансоване природокорисутвання" рівня підготовки "бакалавр" заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Колісник, А. В. (2023) Екологізація антропогенної діяльності: силлабус дисципліни для студентів спеціальності 101 "Екологія" ОПП "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" рівня підготовки "бакалавр" денної форми навчання. [Teaching Resource]

Колісник, А. В. and Сафранов, Т. А. (2023) Екологізація антропогенної діяльності: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-262-2

Краснянська, Н. Д. and Слободянюк, О. Р. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Філософія та основи психології» для студентів 2 року заочної форми навчання спеціальності 101 «Екологія». [Teaching Resource]

Куделіна, О. Ю. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 101 "Екологія" за освітньою програмою”Організація еколого-туристичної діяльності“ для бакалаврів 2 року навчання (3 та 4 семестри). [Teaching Resource]

Куделіна, О. Ю. and Бец, О. О. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 101 "Екологія" для бакалаврів заочної форми 2 року навчання. [Teaching Resource]

Куделіна, О. Ю. and Бец, О. О. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням " для спеціальності 101 «Екологія» для бакалаврів 2 року навчання. [Teaching Resource]

Н

Нагаєва, С. П. (2023) Робоча програма навчальної практики з дисципліни "Загальна екологія (та неоекологія)" для студентів спеціальності 101 "Екологія" ОПП "Організація еколого-туристичної діяльності" рівня вищої освіти "бакалавр". [Teaching Resource]

Недострелова, Л. В. (2021) Метеорологія і кліматологія: робоча програма навчальної практики для студентів ІІ року навчання денної форми. [Teaching Resource] (Submitted)

Нєвєйкіна, Г. І. and Краснянська, Н. Д. (2023) Силабус навчальної дисципліни "Філософія та основи психології" для студентів 2 року денної та заочної форм навчання спеціальності 101 «Екологія». Освітня програма «Організація еколого-туристичної діяльності». Рівень вищої освіти: бакалавр. [Teaching Resource]

О

Олійник, А. М. and Слободянюк, О. Р. and Глушкова, Н. М. and Нєвєйкіна, Г. І. (2020) Філософія з основами психології : Методичні вказівки до семінарських занять, виконання індивідуальних завдань для студентів денної форми навчання. [Teaching Resource]

П

Польовий, А. М. and Гуцал, А. І. and Дронова, О. О. (2013) Грунтознавство: підручник. ОДЕКУ, Одеса.

Попович, І. І. and Іванченко, А. В. and Ярмолович, О.І. (2024) Навчальний посібник з англійської мови для студентів IІ курсу денної форми навчання за спеціальністю “ Екологія ”. Одеку, Одеса. ISBN ISBN 978-966-186-294-3

Р

Резер, Г. Ф. and Друмі, А. С. and Лісницький, А. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Фізичне виховання" для бакалаврів 1 та 2 року навчання за спеціальністю 207 "Водні біоресурси та аквакультура"; 101 "Екологія"; 242 "Туризм"; 183 "Технологія захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

С

Сафранов, Т. А. (2013) Загальна екологія та неоекологія: методичні вказівки для семінарських занять. ОДЕКУ, Одеса.

Сафранов, Т. А. and Губанова, О. Р. and Лукашев, Д. В. (2013) Еколого-економічні основи природокористування. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. ОДЕКУ, "Новий світ-2000". ISBN 978-966-418-

Сіленко, А. О. and Нєвєйкіна, Г. І. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Філософія та основи психології" для студентів денної форми навчання спеціальності 101 "Екологія". [Teaching Resource]

Сафранов, Т. А. and Колісник, А. В. and Наконечна, З. В. (2020) Загальна екологія та неоекологія: силлабус дисципліни для студентів денної форми навчання освітньої програми "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування". [Teaching Resource]

Сафранов, Т. А. (2003) Основи загальної екології: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Сафранов, Т. А. and Чугай, А. В. (2005) Загальна екологія та неоекологія: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Сафранов, Т. А. (2002) Екологічні основи природокористування: навчальний посібник. ОДЕКУ, Одеса.

Сафранов, Т. А. and Колісник, А. В. (2021) Загальна екологія (та неоекологія): силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Сафранов, Т. А. and Колісник, А. В. (2024) Оптимізація природокористування : навчальний посібник. ОДЕКУ, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-299-8

Сафранов, Т. А. and Колісник, А. В. (2023) Загальна екологія (та неоекологія): силлабус дисципліни спеціальності 101 "Екологія" ОПП "Організація еколого-туристичної діяльності" для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Сафранов, Т. А. and Колісник, А. В. and Наконечна, З. В. (2021) Загальна екологія та неоекологія: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-156-4

Сафранов, Т. А. and Колісник, А. В. and Наконечна, З. В. (2023) Загальна екологія (та неоекологія): силлабус дисципліни спеціальності 101 "Екологія" ОПП "Організація еколого-туристичної діяльності" для студентів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Софронков, О. Н. and Чокан, Л. О. (2022) Хімія з основами біогеохімії : Силлабус навчальної дисципліни для студентів заочної форми спеціальності 101 "Екологія" 2 рік навчання (друга редакція). Рівень вищої освіти - бакалавр. [Teaching Resource]

Т

Троян, А. О. (2019) Українська мова як іноземна : Методичні вказівки з організації СРС та підготовки до практичних занять для студентів 2 року денної форми навчання (усі спеціальності). [Teaching Resource]

Тучковенко, О. А. (2016) Основи гідробіології : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-064-2

Ф

Фролова, Н. М. and Бевз-Бирон, Е. А. (2012) Збірник методичних вказівок до проведення навчальної практики з дисципліни «Загальна екологія та неоекологія». ОДЕКУ, Одеса.

Х

Харасанджіанц, О. Г. and Тимцюрак, М-О. Л. (2021) Фізичне виховання: методичні рекомендації з проведення практичних занять з фізичної культури для студенів ІІ року навчання. [Teaching Resource]

Харасанджіанц, О. Г. (2019) Фізичне виховання студентів екологічного профілю: навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти. ОДЕКУ, Одеса.

Харасанджіанц, О. Г. (2022) Силлабус з навчальної дисципліни "Фізичне виховання" для спеціальності 101"Екологія" освітньої програми "Організація еколого-туристичної діяльності" денної форми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Харасанджіанц, О. Г. and Тимцюрак, М-О. Л. and Лісницький, А. В. (2021) Силлабус "Фізичне виховання": заочна форма навчання для Вб,Е,Т.ТЗНС. [Teaching Resource]

Ш

Шотова-Ніколенко, Г. В. and П'янова, І. Ю. (2009) Іноземна мова : Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал по роботі з англомовним суспільно-політичним текстом для студентів І, ІІ курсів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2007) Іноземна мова : Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал по роботі з англомовним суспільно-політичним текстом для студентів І, ІІ курсів денної форми навчання. [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Jul 16 20:25:18 2024 UTC.