Елементи, в яких тема: "Методичне забезпечення > 073 Менеджмент > бакалавр 180 > Менеджмент за спеціальністю «Менеджмент» > 2 рік навчання 2 семестр"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Творці | Тип елементу
Перейти до: Ж | Л | М | О | П | С | Ш
Число елементів на цьому рівні: 12.

Ж

Жавнерчик, О. В. (2019) Контролінг:Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Жавнерчик, О. В. (2019) Контролінг.МВ до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Жавнерчик, О. В. (2010) Менеджмент (Основи менеджменту природоохоронної діяльності ).МВ до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Л

Лукашевич, Н.П. (2002) Теория и практика самоменеджмента. Учебное пособие. МАУП, Київ.

М

Минич, Ю.В. (2010) Контроль і ревізія. МВ до самостійної роботи студентів. ХАДТ, Лозова.

О

Олійник, А. М., Слободянюк, О. Р. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи, підготовки до семінарських занять,виконання індивідуальних завдань з навчальної дисципліни ”Філософія, Психологія", студентам денної та заочної форми навчання спеціальностей:"Менеджмент", "Публічне управління та адміністрування". Одеський державний екологічний університет, Одеса.

П

Павленко, О. П. (2014) Інформаційні системи в менеджменті.Конспект лекцій. ТЕС, Одеса.

Павлюк, В.В., Сердюк, В.М., Акаєв, Ш.М. (2006) Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Центр навчальної літератури, Київ. ISBN 966-364-161-4

С

Смірнова, К. В. (2014) Менеджмент.Практичне заняття.Методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2016) Менеджмент і адміністрування.МВ до самост.роботи та виконання контр.роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Ш

Шеленко, Д.І., Жук, О.І. (2012) Контроль і ревізія. МВ до контрольної роботи та СРС. виробничо-комерційне об'єднання ЦІТ, Івано-Франківськ.

Шостаківська, Н.М. (2015) Контроль і ревізія. МВ для практичних занять. ТНТУ ім.І.Пулюя, Тернопіль.

Цей список був створений у Thu May 13 23:47:27 2021 MSK.