Eprints Repo

Items where Subject is "2 рік навчання 1 семестр"

Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 19.

Book

Кулібабін, О. Г. (2015) Екологічні основи меліоративного проектування: методичні вказівки до практичної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

П'янова, І. Ю. and Шаблій, О. В. (2006) Навчально-методичний посібник з граматики англійської мови для магістрів та аспірантів. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 966-8740-21-1

Кулібабін, О. Г. (2007) Екологічні основи меліоративного проектування: навчальний посібник. ОДЕКУ, Одеса.

Гопченко, Е. Д. and Бояринцев, Е. Л. and Сербов, Н. Г. (2010) Антропогенная гидрология: методические указания для практических занятий. ОДЕКУ, Одеса.

Бояринцев, Є. Л. (2016) Антропогенна гідрологія: методичні вказівки з організації самостійної роботи студента. ОДЕКУ, Одеса.

Кулібабін, О. Г. (2004) Сільськогосподарські гідротехнічні меліорації: методичні вказівки до курсового та дипломного проектування. ОДЕКУ, Одеса.

Кулібабін, О. Г. and Кічук, Н. С. (2015) Сільськогосподарські гідротехнічні меліорації з основами експлуатації водогосподарських об’єктів: методичні вказівки до практичної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Кулібабін, О. Г. and Кічук, Н. С. (2014) Сільськогосподарські гідротехнічні меліорації з основами експлуатації водогосподарських об’єктів: методичні вказівки до курсового проектування. ОДЕКУ, Одеса.

Кулібабін, О. Г. (2015) Екологічні основи меліоративного проектування: методичні вказівки з організації самостійної роботи студента. ОДЕКУ, Одеса.

Бояринцев, Е. Л. (2013) Сельскохозяйственные гидротехнические мелиорации с основами эксплуатации водных обьектов.Раздел «Воднобалансовые исследования»: конспект лекций. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2021) Іноземна мова за професійним спрямуванням: методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни (англійська мова) для магістрів II курсу денної та заочної форм навчання. Спеціальність: 103 «Науки про Землю». ОДЕКУ, Одеса.

Teaching Resource

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 103 "Науки про Землю" для магістрів 2 курсу (III семестр). [Teaching Resource]

Шакирзанова, Ж. Р. and Кічук, Н. С. and Гопцій, М. В. (2022) Наскрізна програма практик спеціальності 103 Науки про Землю ОП Гідрологія і комплексне використання водних ресурсів для рівня вищої освіти другий (магістерський). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шакірзанова, Ж. Р. (2023) Силабус навчальної дисципліни "Антропогенна гідрологія" для магістрів ОП ГКВВР спеціальності 103 Науки про Землю Заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Шакірзанова, Ж. Р. (2023) Силабус навчальної дисципліни "Антропогенна гідрологія" для магістрів ОП Гідрологія та комплексне використання водних ресурсів спеціальності 103 Науки про Землю денна форма навчання. [Teaching Resource]

Шакірзанова, Ж. Р. and Докус, А. О. (2023) Методичні вказівки до проходження асистентської практики для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 103 «Науки про Землю», освітньо-професійної програми «Гідрологія і комплексне використання водних ресурсів», рівня вищої освіти магістр. [Teaching Resource] (Submitted)

Шакірзанова, Ж. Р. and Овчарук, В. А. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Сучасні математичні моделі в гідрологічних розрахунках та прогнозах (частина ІІ) Сучасні математичні моделі в гідрологічних розрахунках та прогнозах (частина ІV «Зарубіжні математичні моделі»). [Teaching Resource]

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 103 «Науки про Землю» для магістрів заочної форми 2 року навчання. [Teaching Resource]

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 103 "Науки про Землю" (освітня програма «Агрометеорологія», «Гідрологія і комплексне використання водних ресурсів»)для магістрів 2 курсу (III семестр). [Teaching Resource]

This list was generated on Thu Jun 20 19:34:50 2024 UTC.