Eprints Repo

Items where Subject is "2 рік навчання 1 семестр"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | В | Г | Д | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | Х | Ш
Number of items at this level: 50.

Б

Балан, Г. К. (2018) Геофізика з основами астрономії (блок «Геофізика») : Методичні вказівки для самостійної роботи студентів. [Teaching Resource] (Unpublished)

Балан, Г. К. and Селезньова, Л. В. (2006) Геофізика з основами астрономії (блок «Геофізика») : Методичні вказівки до практичних занять на тему "Вивчення фізико-географічних об’єктів земної кулі". [Teaching Resource]

Балан, Г. К. (2017) Геофізика з основами астрономії (блок «Геофізика») : методичні вказівки до практичних занять на тему "Розрахунок та характеристика геомагнітного поля. Побудова магнітних карт". [Teaching Resource] (Unpublished)

Балан, Г. К. (2018) Геофізика з основами астрономії (блок «Геофізика») : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-018-5

Балан, Г. К. and Гращенкова, Т. В. (2020) Геофізика з основами астрономії (блок «Геофізика») : Силлабус навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання за спеціальностями 103 "Науки про Землю" та 193 "Геодезія та землеустрій". [Teaching Resource] (Unpublished)

Барсукова, О. А. and Колосовська, В. В. (2020) Основи геохімії та ґрунтознавство (розділ «Ґрунтознавство») : Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів 2-го року денної та заочної форм навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Барсукова, О. А. and Колосовська, В. В. (2023) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи геохімії та Ґрунтознавство» за темою «Рух води в ґрунті» для студентів 2-го року денної та заочної форм навчання за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій», РВО бакалавр. [Teaching Resource]

Барсукова, О. А. and Колосовська, В. В. (2023) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи геохімії та Ґрунтознавство» за темою «Загальна схема ґрунтогенезу та вплив кліматичних факторів» для студентів 2-го року денної та заочної форм навчання за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій», РВО бакалавр. [Teaching Resource]

Бурлуцька, М. Е. (2023) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліні «Загальна гідрологія» розділ «Фізична гідрологія» для бакалаврів IІ курсу денної форми навчання спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». [Teaching Resource] (Submitted)

В

Вітавецька, Л. А. and Шпінарева, І. М. (2006) Вища математика : Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання модульних завдань (розділ «Теорія функцій комплексної змінної») для студентів II курсу всіх напрямків підготовки. [Teaching Resource] (Unpublished)

Г

Герасимов, О. І. and Андріанова, І. С. (2015) Фізика в задачах. Ч.IV. Коливання та хвилі. Оптика: Навчальний посібник. Одеський державний екологічний університет, Одеса, ТЕС. ISBN 978-617-7054-98-5

Глушкова, Н. М. (2019) Українська мова як іноземна : Методичні вказівки щодо виконання СРС та підготовки до практичних занять для студентів 4 року денної форми навчання всіх спеціальностей. [Teaching Resource]

Глушков, О. В. and Чернякова, Ю. Г. and Хецеліус, О. Ю. and Флорко, Т. О. (2020) Вища математика : Методичні вказівки для практичних занять (розділ «Комплексні числа та дії з ними») для студентів 1 року денної форми навчання усіх спеціальностей. [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Андріанова, І. С. (2017) Фізика в задачах: Підручник. Одеський державний екологічний університет, Харків: ФОП Панов А.М., Україна. ISBN 978-617-7541-35-5

Герасимов, О. І. and Андріанова, І. С. (2012) Фізика в задачах.Ч.I. Механіка: Навчальний посібник. Одеський державний екологічний університет, Одеса, ТЕС. ISBN 978-966-2389-84-5

Герасимов, О. І. and Андріанова, І. С. (2014) Фізика в задачах. Ч.ІІI.Електрика і магнетизм: Навчальний посібник. Одеський державний екологічний університет, Одеса, ТЕС. ISBN 978-617-7054-39-8

Герасимов, О. І. and Андріанова, І. С. (2013) Фізика в задачах. Ч.ІІ. Молекулярна фізика і термодинаміка: Навчальний посібник. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Екологія. ISBN 978-966-8740-98-5

Глушкова, Н. М. and Слободянюк, О. Р. (2010) Психологія : Конспект лекцій. ТЕС, Одеса.

Глушков, О. В. and Чернякова, Ю. Г. (2019) Вища математика : Методичні вказівки до СРС та виконання контрольних робіт та індивідуальних завдань (розділ «Теорія імовірностей») для студентів 1 року денної форми навчання усіх спеціальностей. [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушков, О. В. and Чернякова, Ю. Г. and Вітавецька, Л. А. (2020) Вища математика : Методичні вказівки для практичних занять (розділ «Елементи математичної статистики») для студентів 1 року денної форми навчання усіх спеціальностей. [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Співак, А. Я. (2023) Силлабус з дисципліни "Фізика" для бакалаврів спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" освітньої програми «Землеустрій та кадастр». [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушкова, Н. М. (2022) Додаток до Силабуса навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» для іноземних студентів 2 року денної форми навчання усіх спеціальностей на 1 семестр 2022-2023 навчального року. [Teaching Resource]

Д

Друмі, А. С. (2019) Фізичне виховання: методичні вказівки до практичних занять "Біг як збереження та зміцнення здоров'я студентів". [Teaching Resource]

К

Кічук, Н. С. (2020) Основи геохімії та ґрунтознавство : Методичні вказівки до виконання практичних завдань (розділ «Основи геохімії»). [Teaching Resource] (Submitted)

Кантаржи, Н. І. (2019) Українська мова для студентів-іноземців : Методичні вказівки з організації СРС та підготовки до практичних занять дисципліни для студентів 1 року денної форми навчання (усі спеціальності). ІІ Частина (2 семестр). [Teaching Resource]

Кирнасівська, Н. В. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Екологічні основи землеробства та радіоекологія" для бакалаврів денної форми спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій". [Teaching Resource] (Submitted)

Кирнасівська, Н. В. (2022) Екологічні основи землеробства та радіоекології: Методичні вказівки до практичних та лабораторних робіт, для бакалаврів 3-го року навчання спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій". [Teaching Resource] (Submitted)

Краснянська, Н. Д. and Нєвєйкіна, Г. І. (2023) Філософія та основи психології: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-241-7

Краснянська, Н. Д. and Нєвєйкіна, Г. І. (2023) Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Філософія та основи психології» для здобувачів вищої освіти рівня бакалавр денної форми навчання спеціальностей 193 «Геодезія та землеустрій» та 103 «Науки про Землю». [Teaching Resource]

Краснянська, Н. Д. and Нєвєйкіна, Г. І. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Філософія та основи психології» для студентів 2 року денної форми навчання спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». [Teaching Resource]

Кічук, Н. С. and Барсукова, О. А. and Колосовська, В. В. (2022) Основи геохімії та ґрунтознавство : Силлабус навчальної дисципліни для студентов 2 року заочної форми навчання спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій". [Teaching Resource] (Submitted)

Кічук, Н. С. and Барсукова, О. А. and Колосовська, В. В. (2021) Силлабус навчальної дисциплини "Основи геохімії та Грунтознавства" для бакалаврів 2 року навчання спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій", денна форма. [Teaching Resource] (Submitted)

Л

Лісницький, А. В. and Парвадов, Л. А. (2021) Фізичне виховання : Методичні вказівки до практичних занять у секції з "Баскетболу". [Teaching Resource]

М

Мирошниченко, М. І. (2019) Українська мова як іноземна : Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів і підготовки до практичних занять для студентів 3 курсу денної форми навчання усіх спеціальностей. [Teaching Resource] (Unpublished)

О

Олійник, А. М. and Слободянюк, О. Р. and Глушкова, Н. М. and Нєвєйкіна, Г. І. (2020) Філософія з основами психології : Методичні вказівки до семінарських занять, виконання індивідуальних завдань для студентів денної форми навчання. [Teaching Resource]

П

Попович, І. І. (2022) Іноземна мова : Силлабус навчальної дисципліни для спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" для бакалаврів IІ курсу (3 та 4 семестри). [Teaching Resource]

Попович, І. І. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" для бакалаврів заочної форми 2 року навчання. [Teaching Resource]

Р

Рудой, В. В. (2019) Фізичне виховання: методичні вказівки до самостійної роботи студентів на тему «Навчання студентів бігу». [Teaching Resource]

Рудой, В. В. and Друмі, А. С. and Лісницький, А. В. (2020) Фізичне виховання : Силлабус навчальної дисципліни для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 1 та 2 року денної форми навчання за спеціальностями 103 "Науки про Землю" (ОП "Гідрометеорологія") та 193 "Геодезія та землеустрій" (ОП "Землеустрій та кадастр"). [Teaching Resource] (Unpublished)

С

Свидерська, С. М. (2013) Екологічні основи землеробства та сільськогосподарська радіоекологія: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Т

Троян, А. О. (2019) Українська мова як іноземна : Методичні вказівки з організації СРС та підготовки до практичних занять для студентів 2 року денної форми навчання (усі спеціальності). [Teaching Resource]

Троян, А. О. and Кантаржи, Н. І. (2021) Українська мова як іноземна : Методичні вказівки до практичних занять для студентів 2 року денної форми навчання усіх спеціальностей (виправлені та доповнені). І частина (3 семестр). [Teaching Resource]

Х

Харасанджіанц, О. Г. and Тимцюрак, М-О. Л. (2021) Фізичне виховання: методичні рекомендації з проведення практичних занять з фізичної культури для студенів ІІ року навчання. [Teaching Resource]

Харасанджіанц, О. Г. and Рудий, В. В. and Тимцюрак, М.-О.Л. (2021) Фізичне виховання : Силлабус навчальної дисципліни для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 1 та 2 року заочної форми навчання за спеціальностями 103 "Науки про Землю" (ОП "Гідрометеорологія") та 193 "Геодезія та землеустрій" (ОП "Землеустрій та кадастр"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ш

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2007) Іноземна мова : Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал по роботі з англомовним суспільно-політичним текстом для студентів І, ІІ курсів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Шотова-Ніколенко, Г. В. and П'янова, І. Ю. (2009) Іноземна мова : Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал по роботі з англомовним суспільно-політичним текстом для студентів І, ІІ курсів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Швидченко, І. Г. (2020) Основи правознавства та ДУМ (блок «Основи правознавства») : Силлабус навчальної дисципліни. [Teaching Resource] (Unpublished)

Швидченко, І. Г. (2023) Силабус з дисципліни "Основи правознавства та ДУМ". [Teaching Resource]

Швидченко, І. Г. (2023) Силлабус з дисципліни "Основи правознавства та ДУМ" (БМЗ Основи правознавства). [Teaching Resource]

Швидченко, І. Г. (2023) Силлабус Основи правознавства спец 193 ЗФ. [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Mon Apr 22 17:03:19 2024 UTC.