Елементи, в яких тема: "Наукове забезпечення > Наукові видання університету > Журнали > Український гідрометеорологічний журнал > 2020
Структура ОДЕКУ > Інститути та факультети > Наукове забезпечення > Наукові видання університету > Журнали > Український гідрометеорологічний журнал > 2020"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Творці | Тип елементу
Перейти до: І | Д | З | К | Л | М | П | С | Т | Х | Ш
Число елементів на цьому рівні: 27.

І

Іванова, О. В. (2020) Адаптоване до Північно-Західного Причор-номор’я мезомасштабне чисельне моделю-вання граничного шару атмосфери. Частина 2. Скінченнорізницеве розв’язання та адаптація до реальних фізико-географічних умов місцевості. Український гідрометеорологічний журнал, 26. с. 5-23. ISSN 2311-0902

Ільїна, А. О. (2020) Морфологічні особливості формування пагону вівса посівного (Avena Sativa L.) в умовах півдня України. Український гідрометеорологічний журнал, 25. с. 74-80. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Д

Данілова, Н. В. (2020) Вплив зміни клімату на урожайність проса в лісостепу України. Український гідрометеорологічний журнал, 25. с. 63-73. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Данілова, Н. В. (2020) Вплив змін клімату на урожайність проса в лісостепу України. Український гідрометеорологічний журнал, 25. с. 63-73.

З

Зазимко, Р. В., Романенко, С. Е., Рубан, І. Г., Іванов, С. В., Тучковенко, Ю. С., Дерик, О. В. (2020) Моделювання з високим розділенням складних вітрових умов над північно-західною частиною Чорного моря. Український гідрометеорологічний журнал, 25. с. 5-16. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Зазимко, Р. В., Романенко, С. Е., Рубан, І. Г., Іванов, С. В., Тучковенко, Ю. С., Дерик, О. В. (2020) Моделювання з високим розділенням складних вітрових умов над північно-західною частиною Чорного моря. Український гідрометеорологічний журнал (25). с. 5-16. ISSN 2311-0902

Замфірова, М. С., Хохлов, В. М. (2020) Режим температури повітря та опадів в Україні в 2021-2050 роках за даними ансамблю моделей CORDEX. Український гідрометеорологічний журнал, 25. с. 17-27. ISSN 2311-0902, 2616-7271

К

Кирнасівська, Н. В., Шулякова, І. Г. (2020) Агрокліматична оцінка клімату грунтів Північного Причорномор'я на прикладі кукурудзи. Український гідрометеорологічний журнал, 26. с. 68-77. ISSN 2311-0902

Коман, М. М. (2020) Визначення напряму та швидкості вітру за супутниковими зображеннями для території України. Український гідрометеорологічний журнал, 26. с. 24-36. ISSN 2311-0902

Кривошеїн, О. О., Кривобок, О. А., Адаменко, Т. І. (2020) Система визначення площ посівів основних сільськогосподарських культур України за супутниковими даними. Український гідрометеорологічний журнал, 26. с. 78-90. ISSN 2311-0902

Кушнір, Д. В., Тучковенко, Ю. С. (2020) Моделювання мінливості гідрологічних характеристик водойми Сасик за різних варіантів її функціонування. Український гідрометеорологічний журнал, 26. с. 116-129. ISSN 2311-0902

Л

Лобода, Н. С., Катинська, І. В. (2020) Визначення антропогенних навантажень та екологічних ризиків в басейні р. Кривий Торець (за програмою підтримки ЄС водної політики України). Український гідрометеорологічний журнал, 25. с. 81-92. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Лобода, Н. С., Катинська, І. В., Смалій, О. В. (2020) Оцінка рівня забруднення та екологічного стану вод річoк басейну Сіверського Дінця за показником БСК5. Український гідрометеорологічний журнал, 26. с. 91-101. ISSN 2311-0902

Лобода, Н. С., Козлов, М. О. (2020) Оцінка водних ресурсів річок України за середніми статистичними моделями траекторій змін клімату RCP4.5 та RCP8.5 у період 2021-2050 роки. Український гідрометеорологічний журнал, 25. с. 93-104. ISSN 2311-0902, 2616-7271

М

Міщенко, Н. М., Панова, Я. Л., Грушевський, О. М. (2020) Нижньорівнева адвекція вологи як тригерний механізм атмосферної конвекції та предиктор її прогнозу. Український гідрометеорологічний журнал, 25. с. 28-37. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Міщенко, Н. М., Панова, Я.Л., Грушевський, О.М. (2020) Нижньорівнева адвекція вологи як тригерний механізм атмосферної конвекції та предиктор її прогнозу. Український гідрометеорологічний журнал, 25. с. 28-37. ISSN 2311-0902

П

Писаренко, Л. А., Краковська, С. В. (2020) Основні напрямки сучасних досліджень взаємодії клімату і підстильної поверхні. Український гідрометеорологічний журнал, 25. с. 38-52. ISSN 2311-0902, 2616-7271

С

Савенець, М. В., Дворецька, І. В., Уманець, А. П., Гречана, Н. В. (2020) Стан озонового шару та рівня ультрафіолетового опромінення над територією України у 2019 році. Український гідрометеорологічний журнал, 25. с. 53-62. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Сафранов, Т. А., Шанiна, Т. П., Приходько, В. Ю. (2020) Сучасний стан та можливостi поводження з великогабаритними мунiципальними вiдходами в регiонах України. Український гідрометеорологічний журнал, 25. с. 115-126. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Семергей-Чумаченко, А. Б., Слободяник, К. Л. (2020) Просторово-часовий розподіл сильних опадів над Україною протягом 1979-2019 років за даними реаналізу ERA5. Український гідрометеорологічний журнал, 26. с. 50-59. ISSN 2311-0902

Сєрга, E. M., Хохлов, В. М., Недострелова, Л. В. (2020) Сучасна динаміка показників основних кліматичних характеристик на станціях Північно-Західного Причорномор’я. Український гідрометеорологічний журнал, 26. с. 37-49. ISSN 2311-0902

Т

Тучковенко, Ю. С., Матигін, О. С., Чепурна, В. Ю. (2020) Прогнозування штормових відгінно-нагінних коливань рівня моря в портах Одеського району північно-західної частини Чорного моря. Український гідрометеорологічний журнал, 25. с. 105-114. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Тучковенко, Ю. С., Матигін, О. С., Чепурна, В. Ю. (2020) Прогнозування штормових відгінно-нагінних коливань рівня моря в портах Одеського району північно-західної частини Чорного моря. Український гідрометеорологічний журнал (25). с. 105-114. ISSN 2311-0902

Тучковенко, Ю. С., Сапко, О. Ю., Тучковенко, О. А. (2020) Характеристика станцій біологічного очищення стічних вод міста Одеса як джерел біогенного забруднення морського середовища в сучасний період. Український гідрометеорологічний журнал, 25. с. 127-135. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Тучковенко, Ю. С., Сапко, О. Ю., Тучковенко, О. А. (2020) Характеристика станцій біологічного очищення стічних вод міста Одеса як джерел біогенного забруднення морського середовища в сучасний період. Український гідрометеорологічний журнал (25). с. 127-135. ISSN 2311-0902

Х

Хохлов, В. М., Боровська, Г. О., Замфірова, М. С. (2020) Кліматичні зміни та їх вплив на режим темпе-ратури повітря і опадів в Україні у перехідні сезони. Український гідрометеорологічний журнал, 26. с. 60-67. ISSN 2311-0902

Ш

Шакірзанова, Ж. Р., Кічук, Н. С., Романова, Є. О., Кічук, І. Д., Медведева, Ю. С. (2020) Дослідження окремих складових гідрологіч-ного та гідрохімічного режимів річки Дунай на українській ділянці Рені-Ізмаїл. Український гідрометеорологічний журнал, 26. с. 102-115. ISSN 2311-0902

Цей список був створений у Sun Apr 18 20:43:08 2021 MSK.