Елементи, в яких тема: "Наукове забезпечення > Наукові видання університету > Журнали > Український гідрометеорологічний журнал > 2019
Структура ОДЕКУ > Інститути та факультети > Наукове забезпечення > Наукові видання університету > Журнали > Український гідрометеорологічний журнал > 2019"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Творці | Тип елементу
Перейти до: M | А | Б | В | Г | Д | Е | И | К | Л | М | П | С | Т | У | Ю
Число елементів на цьому рівні: 23.

M

Makarynskyy, О., Makarynska, D. (2019) Long-term natural flow regime (spells) analysis for water treatment discharges. Український гідрометеорологічний журнал, 24. с. 72-82. ISSN 2311-0902, 2616-7271

А

Андріанова, О. Р., Сриберко, А. В. (2019) Методика розрахунків розподілу швидкості звуку за температурою води на прикладі Чорного моря. Український гідрометеорологічний журнал, 24. с. 83-91. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Б

Берлінський, М. А., Гаврилюк, Р. В., Даниленко, О. О. (2019) Тенденції довготермінових змін полів температури, солоності та рівня вод в північно-західній частині Чорного моря. Український гідрометеорологічний журнал, 23. с. 84-94.

В

Варданян, В. П. (2019) Современное состояние проблемы изучения ресу-рсов подземных вод вулканических областей Армянского нагорья (на примере горы Арагац). Український гідрометеорологічний журнал, 24. с. 41-48. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Г

Гаврилюк, Р. В., Ювченко, Н. М. (2019) Льодові явища в Чорному і Азовському морях та їх прогнозування в умовах кліматичних змін. Український гідрометеорологічний журнал, 24. с. 92-104. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Д

Дворецька, І. В., Савенець, М. В., Уманець, А. П., Комісар, К. М. (2019) Огляд стану озонового шару та рівня ультрафіолетового опромінення над територією України у 2018 році. Український гідрометеорологічний журнал, 23. с. 34-42.

Докус, А. О., Овчарук, В. А., Шакірзанова, Ж. Р. (2019) Використання операторної моделі формування стоку для визначення середньобагаторічних величин максимальних витрат води весняного водопілля в басейні річки Південний Буг. Український гідрометеорологічний журнал, 24. с. 49-63. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Е

Ель Хадрі, Ю., Хохлов, В. М. (2019) Режим швидкості вітру в Танжері у 2021-2050 роках. Український гідрометеорологічний журнал, 23. с. 5-13.

И

Иванова, Е. В. (2019) Адаптированное к северо-западному Причерноморью мезомасштабное численное моделирование пограничного слоя атмосферы. Часть 1. Математическая постановка задачи. Український гідрометеорологічний журнал, 24. с. 5-22. ISSN 2311-0902, 2616-7271

К

Кушнир, Д. В., Тучковенко, Ю. С., Попов, Ю. И. (2019) Результаты адаптации и верификации комплекса интегрированных численных моделей для прогнозирования изменчивости океанографических характеристик в северо-западной части Черного моря. Український гідрометеорологічний журнал, 23. с. 95-108.

Л

Лобода, Н. С., Куза, А. М., Козлов, О. М. (2019) Оцінка можливих змін водних ресурсів річок водозбору Куяльницького лиману на початку XXI сторіччя (2021-2050 рр.) за моделями кліматичного сценарію RCP4.5. Український гідрометеорологічний журнал, 23. с. 43-53.

Лобода, Н. С., Смалій, О. В. (2019) Роль приток Донбасу у формуванні якості поверхневих вод річки Сіверський Донець. Український гідрометеорологічний журнал, 24. с. 64-71. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Лобода, Н. С., Смалій, О. В., Катинська, І. В., Котович, О. М. (2019) Оцінка змін якості води по довжині річки Сіверський Донець на початку XXI сторіччя. Український гідрометеорологічний журнал, 23. с. 54-68.

М

Манукало, В. О., Кульбіда, М. І., Іванов, Б. О. (2019) Удосконалення гідрометеорологічного обслуговування користувачів на основі застосування сучасних інформаційних технологій. Український гідрометеорологічний журнал, 23. с. 14-24.

П

Полетаєва, Л. М., Сапко, О. Ю., Сафранов, Т. А. (2019) Оцінка рекреаційного потенціалу пляжних зон Одеської області. Український гідрометеорологічний журнал, 23. с. 135-149.

Попов, Ю. И., Матвеев, А. В. (2019) Апвеллинги и циркуляция вод северо-западного шельфа Черного моря в летний период 2017 года. Український гідрометеорологічний журнал, 24. с. 105-114. ISSN 2311-0902, 2616-7271

С

Савенець, М. В. (2019) Метод критичного контролю даних радіозондування атмосфери в області екстремальних відхилень. Український гідрометеорологічний журнал, 24. с. 23-32. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Сафранов, Т. А., Приходько, В. Ю., Шаніна, Т. П., Гусєва, К. Д. (2019) SWOT-аналіз екологічної складової урбанізованої території (на прикладі міста Одеса). Український гідрометеорологічний журнал, 23. с. 121-134.

Серга, Э. Н., Серга, И. Н. (2019) Зоны интенсивных взаимодействий над Северной Атлантикой, поверхность 700 гПа, ноябрь. Український гідрометеорологічний журнал, 23. с. 25-33.

Т

Тучковенко, Ю. С. (2019) Імітаційне моделювання відгінно-нагінних коливань рівня моря в портах Одеського району північно-західної частини Чорного моря. Український гідрометеорологічний журнал, 23. с. 109-120.

У

Уманська, О. В., Боровська, Г. О., Хохлов, В. М (2019) Вплив синоптичної ситуації на виникнення спекотних та холодних погодних умов в Україні. Український гідрометеорологічний журнал, 24. с. 33-40. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Ю

Юрасов, С. Н., Комаренко, А. Д. (2019) Рекомендации по численному моделированию распространения взвеси при производстве дноуглубительных работ. Український гідрометеорологічний журнал, 24. с. 115-123. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Юрасов С. М., С. М., Кузьмина, В. А. (2019) Іригаційна оцінка якості вод Сасику. Український гідрометеорологічний журнал, 24. с. 124-133. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Цей список був створений у Fri Apr 23 15:06:24 2021 MSK.