Елементи, в яких тема: "Наукове забезпечення > Наукові видання університету > Журнали > Вісник Одеського державного екологічного університету > 2015
Структура ОДЕКУ > Інститути та факультети > Наукове забезпечення > Наукові видання університету > Журнали > Вісник Одеського державного екологічного університету > 2015"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Творці | Тип елементу
Перейти до: B | G | K | S | І | А | Б | В | Г | И | К | Л | Н | О | Р | С | Т | Х | Ц | Ч | Ш
Число елементів на цьому рівні: 36.

B

Bunyakova, Yu. Ya. (2015) Dynamics of chemical pollution in the forested watersheds: new data on correlation dimension and chaos elements in time series. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. с. 36-40.

G

Glushkov, A. V. (2015) Analysis and forecast of the hydroecological system pollution dynamics based on methods of chaos theory: new general scheme. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. с. 12-17.

Glushkov, A. V., Khetselius, O. Yu., Serbov, N. G., Bunyakova, Yu. Ya., Balan, A. K., Buyadzhi, V. V. (2015) Modelling and forecasting the hydroecological systems pollution dynamics by using a chaos theory methods: i. advanced data on pollution of the small carpathians river’s watersheds. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. с. 88-94. ISSN 2311-0899

Glushkov, A. V., Svinarenko, A. А., Ambrosov, S. V., Bunyakova, Yu. Ya., Buyadzhi, V. V., Mansarliysky, V. F. (2015) The earth angle moment balance, low-frequency atmospheric processes and radiowaveguides: application of an advanced non-stationary theory. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. с. 49-54.

K

Khetselius, O. Yu. (2015) Forecasting evolutionary dynamics of chaotic systems using advanced non-linear prediction and neural networks methods: application to hydroecological system pollution dynamics. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. с. 30-35.

S

Serbov, N. G., Svinarenko, A. A., Khetselius, O. Yu., Balan, A. K. (2015) Analysis of the fractal structures in chaotic processes: time series of the danube river’s dayly runoff and the extremal hydrological events. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. с. 83-87. ISSN 2311-0899

Svinarenko, A. A., Glushkov, A. V., Ignatenko, A. V., Buyadzhi, V. V., Smirnov, A. V. (2015) Relativistic method of description of the complex autoionization resonances in atomic spectra: review of method and new spectral data. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. с. 224-229.

І

Івус, Г. П., Агайар, Е. В., Гурська, Л. М., Зубкович, С. О. (2015) До питання про типізацію синоптичних процесів над територією України. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. с. 41-48.

А

Адобовский, В. В., Краснодембский, Э. Б. (2015) Гидрометеорологические условия в прибрежной зоне Одесского региона в 2013–2014 гг. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. с. 134. ISSN 2311-0899

Б

Берлинский, Н. А. (2015) Состояние донных отложений Черноморского шельфа. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. с. 18-22. ISSN 2311-0899

Божко, Л. Ю., Друмов, Д. В. (2015) Погодні умови і розвиток лугового метелика. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. с. 63-68.

В

Вельмискин, Д. И., Бучинская, И. В., Муркина, К. С. (2015) Разработка алгоритмов цифровой обработки сигналов радиозонда в системах аэрологического зондирования нового поколения. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. с. 237-243.

Г

Галич, Є. А., Бондаренко, Б. А. (2015) Особливості циркуляційних атмосферних процесів над північною акваторією Тихого океану. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. с. 55-62.

Герасимов, О. І., Худинцев, М. М. (2015) Побудови вороного та класична теорія моментів у застосуванні до параметризації структури гранульованих матеріалів. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. с. 170-175.

Герасимов, О. І., Худинцев, М. М. (2015) Побудови Вороного та класична теорія моментів у застосуванні до параметризації структури гранульованих матеріалів. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. с. 170-175. ISSN 2311-0899

Глушков, А. В. (2015) Операторная теория возмущений – новый метод описания Штарковских резонансов. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. с. 142-147.

Гопченко, Є. Д., Гарькавенко, Є. О. (2015) Обгрунтування науково-методичної бази для визначення тривалості схилового припливу. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. с. 76-82.

Гопченко, Є. Д., Грушковська, І. О. (2015) Максимальний стік дощових паводків в басейні річки Сіверський Донець. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. с. 107-113.

И

Игнатенко, А. В., Флорко, Т. A., Ткач, Т. Б., Кулакли, Т. А. (2015) Обобщенное приближение квантового дефекта в релятивистской теории возмущений для Ридберговских систем. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. с. 216-223.

Ильина, В. О., Костик, В. В., Чернякова, Ю. Г. (2015) Гидродинамические характеристики газожидкостных систем, образующихся при диспергировании воздуха с помощью стеклянных фильтров Шотта № 4. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. с. 176-181. ISSN 2311-0899

К

Кругляк, Ю. А., Кострицкая, Л. С. (2015) Обобщенная модель электронного транспорта и переноса тепла в микро- и наноэлектронике. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. с. 155-169.

Кругляк, Ю. А., Крыжановская, Т. В. (2015) Метод неравновесных функций Грина в матричном представлении. 2. Модельные транспортные задачи 201-209. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. с. 201-209.

Кругляк, Ю. А., Ременяк, Л. В. (2015) Роль электростатики и контактов в концепции наноэлектроники «снизу – вверх». Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. с. 182-194.

Л

Лоєва, І. Д., Степаненко, С. М., Владимирова, О. Г., Сафранов, Т. А. (2015) До 25-річчя становлення і розвитку екологічної освіти в Одеському державному екологічному університеті. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. с. 244-249.

Н

Недострелова, Л. В. (2015) Огляд сучасних підходів до типізації блокуючих процесів. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. с. 69-75.

О

Отченаш, Н. Д. (2015) Обгрунтування вибору регіональної кліматичної моделі для аналізу кліматичних змін та водних ресурсів в межах водозбору Куяльницького лиману. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. с. 120-125. ISSN 2311-0899

Р

Рольщиков, В. Б., Біньковська, Г. В., Шаніна, Т. П. (2015) Розробка геоінформаційної системи «Поводження з сільськогосподарськими відходами Одеської області». Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. с. 230-236.

Романчук, М. Є., Лященко, О. С. (2015) Особливості гідрологічного режиму р. Дунай на ділянці м. Рені- м. Вилкове. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. с. 95-99.

Романчук, М. Є., Ткач, К. С., Поліщук, А. А., Колісник, А. В. (2015) Оцінка якості води р. Дністер-водозабір за гідрохімічними показниками протягом 1998-2012 рр. та особливості змін біогенних речовин за характерні по водності роки. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. с. 114-119.

С

Сафранов, Т. А., Шаніна, Т. П., Панченко, Т. І. (2015) Проблема класифікації медичних відходів і поводження з ними в Україні. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. с. 6-11.

Т

Тучковенко, Ю. С., Богатова, Ю. И., Тучковенко, О. А. (2015) Гидрохимический режим Тилигульского лимана в современный период. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. с. 126-133. ISSN 2311-0899

Х

Хецелиус, О. Ю. (2015) Электрослабое взаимодействие в конечных ферми-системах и эффект несохранения четности. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. с. 148-154.

Хецеліус, О. Ю., Серга, І. М., Сухарев, Д. Є., Шахман, А. М. (2015) Спектроскопія піонних атомів та ефекти сильної піон-нуклонної взаємодії. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. с. 195-200.

Ц

Цуркан, Н. В. (2015) Угрупування ґрунтів земель сільськогосподарського призначення за категоріями цінності. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. с. 23-29.

Ч

Чернякова, Ю. Г., Витавецкая, Л. А., Башкарев, П. Г., Дубровская, Ю. В. (2015) О вычислении матричных элементов оператора взаимодействия для трехквазичастичных атомных состояний в рамках релятивистской теории возмущений. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. с. 210-215.

Ш

Шакірзанова, Ж. Р., Казакова, А. О. (2015) Гідрометеорологічні чинники і характеристики весняних водопіль в басейні р. Південний Буг в сучасних кліматичних умовах. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. с. 100-106.

Цей список був створений у Sun Apr 18 21:34:18 2021 MSK.