Елементи, в яких тема: "Наукове забезпечення > Наукові видання університету > Журнали > Вісник Одеського державного екологічного університету > 2014
Структура ОДЕКУ > Інститути та факультети > Наукове забезпечення > Наукові видання університету > Журнали > Вісник Одеського державного екологічного університету > 2014"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Творці | Тип елементу
Перейти до: G | І | Б | Г | Д | Ж | И | К | Л | М | О | П | С | Т | Ф | Ш
Число елементів на цьому рівні: 53.

G

Glushkov, A. V., Khetselius, O. Yu., Bunyakova, Yu. Ya., Prepelitsa, G. P., Grushevskii, O. N., Buyadzhi, V. V. (2014) Photokinetics of the infrared laser radiation effect on mixture of the CO2-N2-H2O atmospheric cases: advanced model. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. с. 193-197.

Glushkov, A. V., Serbov, N. G., Shakhman, I. A., Balan, A. K., Mansarliyskii, V. F., Dudinov, A. A. (2014) Chaos-geometric method in short-range forecast of hydro-atmospheric pollutants: advanced estimates. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. с. 198-203. ISSN 2311-0899

І

Івус, Г. П., Зубкович, С. О., Хоменко, Г. В., Ковальков, І. А. (2014) Умови формування зон небезпечного вітру на території України. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. с. 48-55.

Б

Бардан, С. И., Сербов, Н. Г. (2014) Фракталы в биогеографических закономерностях, определяющих состав бактериоценозов зимнего планктона на примере Печорского моря. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. с. 141-156.

Божок, Ю. В., Лобода, Н. С. (2014) Оцінка впливу посух на характеристики меженного стоку річки Савранка. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. с. 119-126. ISSN 2311-0899

Г

Ганин, Э. В., Васильева, М. Г., Горличенко, М. Г., Шевченко, В. Ф., Шевченко, С. В. (2014) Изоимиды орто-, пери-, цис- дикарбоновых кислот. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. с. 212-218. ISSN 2311-0899

Герасимов, О. І., Співак, А. Я. (2014) Перенесення збудження у 1D гранульованих ланцюжках в умовах конфайнменту. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. с. 204-211. ISSN 2311-0899

Гопченко, Є. Д., Бурлуцька, М. Е., Черченко, Х. В. (2014) Використання формул об’ємного типу для нормування розрахункових характеристик дощових паводків у Закарпатті. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. с. 135-145.

Гопченко, Є. Д., Овчарук, В. А., Романчук, М. Є., Бурлуцька, М. Е. (2014) Оптимізація параметрів розрахункових формул максимального стоку, заснованих на геометричних моделях гідрографів дощових паводків і весняних водопіль та на методі руслових ізохрон. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. с. 102-109.

Гопченко, Є. Д., Романчук, М. Є., Траскова, А. В., Грушковська, І. О. (2014) Про особливості редукції максимальних модулів дощових паводків і весняних водопіль в залежності від розміру річкових водозборів. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. с. 109-115.

Гопченко, Є. Д., Станкевич, А. А. (2014) Максимальний стік весняного водопілля в басейні р. Південний Буг. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. с. 127-134.

Гопченко, Е. Д., Овчарук, В. А., Тодорова, Е. И. (2014) Максимальный сток дождевых паводков рек Горного Крыма. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. с. 133-140.

Гриб, О. М. (2014) Оцінка випаровування з водної поверхні в районі Тилігульського лиману. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. с. 173-184. ISSN 2311-0899

Гриб, О. М. (2014) Оцінка морфометричних характеристик і рельєфу дна Тилігульського лиману та їх особливості. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. с. 185-196. ISSN 2311-0899

Д

Дронова, О. О., Костюкєвич, Т. К., Васильєв, С. О., Дяговець, В. І. (2014) Моделювання процесу формування агроекологічного рівня потенційного врожаю озимої пшениці в степовій зоні України. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. с. 74-78.

Дюльгер, М. О. (2014) Динаміка приростів агроекологічних категорій урожайності пожнивного проса в умовах центрального лісостепу. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. с. 94-100.

Ж

Жигайло, О. Л., Жигайло, Т. С., Бойчук, Ю. О. (2014) Оцінка формування врожаю соняшнику в умовах зміни клімату. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. с. 79-84.

И

Илюшин, В. Я., Полубок, Т. Н. (2014) Гидродинамические ситуации в Керченской бухте по неполным свойствам донных фаций. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. с. 146-163. ISSN 2311-0899

К

Калиниченко, В. И., Юрасов, С. Н., Горун, В. В. (2014) Практическое использование математической модели неустановившейся турбулентной диффузии взвеси в водном потоке (на примере порта Керчь). Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. с. 5-20.

Катеруша, Е. В., Сафранов, Т. А. (2014) Интегральный анализ природно-ресурсного потенциала Одесской области. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. с. 21-31.

Крисак, А. І. (2014) Інституціоналізація земельних відносин у країнах з перехідною економікою: акценти та паралелі. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. с. 13-19.

Кругляк, Ю. А., Крыжановская, Т. В. (2014) Метод неравновесных функций Грина в матричном представлении. 1. Теоретические основы. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. с. 175-192.

Кулібабін, О. Г. (2014) Розрахункові відмітки захисних споруд (на ділянці р. Дунай від м. Рені до м. Вилкове). Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. с. 128-132.

Л

Лавриненко, А. В., Лавриненко, Ю. В. (2014) Построение анизотропного идеально согласующегося граничного слоя во временной области. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. с. 232-241.

Лавриненко, А. В., Лавриненко, Ю. В. (2014) Моделирование оптических свойств фотонных кристаллов и волноводов на их основе в двумерном пространстве. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. с. 243-249.

Лимонов, А. С., Перелыгин, Б. В., Пустовит, Т. М., Лимонов, А. А. (2014) Нелинейная обработка цифровых сигналов гидрометеорологической информации на основе функциональных рядов и полиномов Вольтерры. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. с. 219-228.

Лимонов, А. С., Пустовит, Т. М., Лимонов, А. А. (2014) Оценивание случайных сигналов гидрометеорологической информации с использованием рекуррентных алгоритмов адаптации. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. с. 242-249.

Лобода, Н. С., Божок, Ю. В., Куза, А. М. (2014) Зміни кліматичних чинників та характеристик стоку р. Тилігул під впливом глобального потепління. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. с. 116-127. ISSN 2311-0899

Лоєва, І. Д., Караман, М. О. (2014) До проблеми імплементації політики ЄС у сфері поводження з відходами в Україні. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. с. 43-47.

Ляшенко, В. О., Маринченко, К. О. (2014) Детальна оцінка агрокліматичних умов з врахуванням мікроклимату. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. с. 85-92.

Ляшенко, Г. В., Жигайло, Т. С. (2014) Моделирование формирования продуктивности технических сортов винограда при различных агрометеорологических условиях. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. с. 51-58.

Ляшенко, Г. В., Жигайло, Т. С. (2014) Оцінка впливу зміни агрокліматичних умов на формування продуктивності технічних сортів винограду в Північному Причорномор’ї. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. с. 93-101.

Ляшенко, Г. В., Маринин, Е. И. (2014) Оценка рисков повреждения винограда весенними и осенними заморозками в северо-западном Причерноморье. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. с. 59-66.

Лімонов, О. С., Перелигін, Б. В., Пустовіт, Т. М. (2014) Розробка методики створення цифрового рельєфу місцевості по топографічних картах. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. с. 224-231.

М

Михайловський, В. В., Адаменко, Т. І., Кульбіда, М. І. (2014) Кількісне прогнозування врожайності з використанням супутникових спостережень. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. с. 46-50.

Мурадян, О. Л. (2014) Особенности моделирования развития гроздевой листовертки (Lobesia botrana) на виноградном растении. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. с. 89-93.

О

Обухов, Е. В., Тонкошкура, В. С. (2014) О влиянии изменений климата на гидрометеорологические характеристики Каховского водохранилища в осенне-зимний период. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. с. 110-118.

П

Павленко, О. П. (2014) Економіко-екологічні індикатори регіональних трансформацій морегосподарського комплексу України. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. с. 5-12.

Пишняк, Д. В., Шпиг, В. М., Ивус, Г. П. (2014) Мезомасштабная доступная потенциальная энергия фронтального раздела как характеристика его конвективной и грозовой активности. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. с. 67-77.

Полонский, А. Б., Брагина, О. С., Кибальчич, И. А. (2014) Влияние Североатлантического колебания на аномалии приземной температуры воздуха над территорией Украины в холодный период. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. с. 205-213.

Польовий, А. М., Божко, Л. Ю., Барсукова, О. А. (2014) Оцінка впливу змін агрокліматичних ресурсів України на формування урожайності ярого ячменю. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. с. 34-45.

С

Сафранов, Т. А., Шаніна, Т. П., Губанова, О. Р., Приходько, В. Ю. (2014) Класифікація твердих муніципальних відходів – передумова формування ефективної системи поводження з їх потоками. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. с. 32-37.

Сахненко, О. І., Тучковенко, Ю. С. (2014) Моделювання вітро-хвильової динаміки вод прибережної морської акваторії в районі Тилігульського лиману. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. с. 214-223. ISSN 2311-0899

Сербов, М. Г., Крижанівська, Т. В. (2014) Методичні підходи в розробці геоінформаційної системи водних ресурсів регіону (на прикладі Одеської області). Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. с. 229-242.

Серга, Э. Н., Рубан, И. Г., Рудич, О. С. (2014) Климатическое районирование полей среднемесячной температуры подстилающей поверхности в северной части Тихого океана в зимний период. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. с. 157-172. ISSN 2311-0899

Собченко, А. Ю. (2014) Особенности статистической структуры полей температуры воздуха в свободной атмосфере в западном секторе Южного полушария. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. с. 78-88.

Сініцина, В. В. (2014) Моделювання впливу температури на формування сходів зернових культур. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. с. 101-108.

Т

Тучковенко, Ю. С., Адобовский, В. В., Тучковенко, О. А. (2014) Характеристика изменчивости термохалинных условий Тилигульского лимана в современный период. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. с. 197-204. ISSN 2311-0899

Тучковенко, Ю. С., Кушнир, Д. В. (2014) Результаты адаптации модели DELFT3D-FLOW к условиям Тилигульского лимана. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. с. 164-174. ISSN 2311-0899

Ф

Фещенко, Н. Н. (2014) Теоретико-методологические основы финансового выравнивания. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. с. 20-33.

Флоря, Л. В. (2014) Аналіз агрокліматичних ресурсів, що впливають на формування врожаю ярого ячменю в Північно-Західному Причорномор’ї. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. с. 65-73.

Ш

Шуптар, Н. Й. (2014) Оцінка величини упущеної вигоди в сфері поводження з відпрацьованими джерелами живлення. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. с. 38-42.

Шурда, К. Э. (2014) Реалии Украины в процессе современного изменения климата. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. с. 56.

Цей список був створений у Fri Apr 23 15:00:27 2021 MSK.