Eprints Repo

Items where Subject is "2014"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: G | І | Б | Г | Д | Ж | И | К | Л | М | О | П | С | Т | Ф | Ш
Number of items at this level: 53.

G

Glushkov, A. V. and Khetselius, O. Yu. and Bunyakova, Yu. Ya. and Prepelitsa, G. P. and Grushevskii, O. N. and Buyadzhi, V. V. (2014) Photokinetics of the infrared laser radiation effect on mixture of the CO2-N2-H2O atmospheric cases: advanced model. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 193-197.

Glushkov, A. V. and Serbov, N. G. and Shakhman, I. A. and Balan, A. K. and Mansarliyskii, V. F. and Dudinov, A. A. (2014) Chaos-geometric method in short-range forecast of hydro-atmospheric pollutants: advanced estimates. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 198-203. ISSN 2311-0899

І

Івус, Г. П. and Зубкович, С. О. and Хоменко, Г. В. and Ковальков, І. А. (2014) Умови формування зон небезпечного вітру на території України. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 48-55. ISSN 2311-0899

Б

Божок, Ю. В. and Лобода, Н. С. (2014) Оцінка впливу посух на характеристики меженного стоку річки Савранка. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 119-126. ISSN 2311-0899

Бардан, С. И. and Сербов, Н. Г. (2014) Фракталы в биогеографических закономерностях, определяющих состав бактериоценозов зимнего планктона на примере Печорского моря. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 141-156.

Г

Ганин, Э. В. and Васильева, М. Г. and Горличенко, М. Г. and Шевченко, В. Ф. and Шевченко, С. В. (2014) Изоимиды орто-, пери-, цис- дикарбоновых кислот. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 212-218. ISSN 2311-0899

Гопченко, Є. Д. and Овчарук, В. А. and Романчук, М. Є. and Бурлуцька, М. Е. (2014) Оптимізація параметрів розрахункових формул максимального стоку, заснованих на геометричних моделях гідрографів дощових паводків і весняних водопіль та на методі руслових ізохрон. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 102-109.

Гопченко, Є. Д. and Станкевич, А. А. (2014) Максимальний стік весняного водопілля в басейні р. Південний Буг. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 127-134.

Гопченко, Є. Д. and Бурлуцька, М. Е. and Черченко, Х. В. (2014) Використання формул об’ємного типу для нормування розрахункових характеристик дощових паводків у Закарпатті. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 135-145.

Герасимов, О. І. and Співак, А. Я. (2014) Перенесення збудження у 1D гранульованих ланцюжках в умовах конфайнменту. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 204-211. ISSN 2311-0899

Гопченко, Є. Д. and Романчук, М. Є. and Траскова, А. В. and Грушковська, І. О. (2014) Про особливості редукції максимальних модулів дощових паводків і весняних водопіль в залежності від розміру річкових водозборів. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 109-115.

Гопченко, Е. Д. and Овчарук, В. А. and Тодорова, Е. И. (2014) Максимальный сток дождевых паводков рек Горного Крыма. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 133-140.

Гриб, О. М. (2014) Оцінка випаровування з водної поверхні в районі Тилігульського лиману. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 173-184. ISSN 2311-0899

Гриб, О. М. (2014) Оцінка морфометричних характеристик і рельєфу дна Тилігульського лиману та їх особливості. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 185-196. ISSN 2311-0899

Д

Дронова, О. О. and Костюкєвич, Т. К. and Васильєв, С. О. and Дяговець, В. І. (2014) Моделювання процесу формування агроекологічного рівня потенційного врожаю озимої пшениці в степовій зоні України. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 74-78. ISSN 2311-0899

Дюльгер, М. О. (2014) Динаміка приростів агроекологічних категорій урожайності пожнивного проса в умовах центрального лісостепу. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 94-100.

Ж

Жигайло, О. Л. and Жигайло, Т. С. and Бойчук, Ю. О. (2014) Оцінка формування врожаю соняшнику в умовах зміни клімату. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 79-84.

И

Илюшин, В. Я. and Полубок, Т. Н. (2014) Гидродинамические ситуации в Керченской бухте по неполным свойствам донных фаций. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 146-163. ISSN 2311-0899

К

Кругляк, Ю. А. and Крыжановская, Т. В. (2014) Метод неравновесных функций Грина в матричном представлении. 1. Теоретические основы. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 175-192.

Кулібабін, О. Г. (2014) Розрахункові відмітки захисних споруд (на ділянці р. Дунай від м. Рені до м. Вилкове). Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 128-132.

Крисак, А. І. (2014) Інституціоналізація земельних відносин у країнах з перехідною економікою: акценти та паралелі. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 13-19.

Калиниченко, В. И. and Юрасов, С. Н. and Горун, В. В. (2014) Практическое использование математической модели неустановившейся турбулентной диффузии взвеси в водном потоке (на примере порта Керчь). Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 5-20. ISSN 2311-0899

Катеруша, Е. В. and Сафранов, Т. А. (2014) Интегральный анализ природно-ресурсного потенциала Одесской области. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 21-31.

Л

Ляшенко, В. О. and Маринченко, К. О. (2014) Детальна оцінка агрокліматичних умов з врахуванням мікроклимату. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 85-92.

Ляшенко, Г. В. and Жигайло, Т. С. (2014) Оцінка впливу зміни агрокліматичних умов на формування продуктивності технічних сортів винограду в Північному Причорномор’ї. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 93-101.

Лоєва, І. Д. and Караман, М. О. (2014) До проблеми імплементації політики ЄС у сфері поводження з відходами в Україні. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 43-47.

Лимонов, А. С. and Перелыгин, Б. В. and Пустовит, Т. М. and Лимонов, А. А. (2014) Нелинейная обработка цифровых сигналов гидрометеорологической информации на основе функциональных рядов и полиномов Вольтерры. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 219-228.

Лавриненко, А. В. and Лавриненко, Ю. В. (2014) Моделирование оптических свойств фотонных кристаллов и волноводов на их основе в двумерном пространстве. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 243-249.

Лобода, Н. С. and Божок, Ю. В. and Куза, А. М. (2014) Зміни кліматичних чинників та характеристик стоку р. Тилігул під впливом глобального потепління. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 116-127. ISSN 2311-0899

Ляшенко, Г. В. and Жигайло, Т. С. (2014) Моделирование формирования продуктивности технических сортов винограда при различных агрометеорологических условиях. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 51-58.

Ляшенко, Г. В. and Маринин, Е. И. (2014) Оценка рисков повреждения винограда весенними и осенними заморозками в северо-западном Причерноморье. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 59-66.

Лімонов, О. С. and Перелигін, Б. В. and Пустовіт, Т. М. (2014) Розробка методики створення цифрового рельєфу місцевості по топографічних картах. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 224-231.

Лавриненко, А. В. and Лавриненко, Ю. В. (2014) Построение анизотропного идеально согласующегося граничного слоя во временной области. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 232-241.

Лимонов, А. С. and Пустовит, Т. М. and Лимонов, А. А. (2014) Оценивание случайных сигналов гидрометеорологической информации с использованием рекуррентных алгоритмов адаптации. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 242-249.

М

Михайловський, В. В. and Адаменко, Т. І. and Кульбіда, М. І. (2014) Кількісне прогнозування врожайності з використанням супутникових спостережень. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 46-50.

Мурадян, О. Л. (2014) Особенности моделирования развития гроздевой листовертки (Lobesia botrana) на виноградном растении. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 89-93.

О

Обухов, Е. В. and Тонкошкура, В. С. (2014) О влиянии изменений климата на гидрометеорологические характеристики Каховского водохранилища в осенне-зимний период. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 110-118.

П

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2014) Оцінка впливу змін агрокліматичних ресурсів України на формування урожайності ярого ячменю. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 34-45. ISSN 2311-0899

Пишняк, Д. В. and Шпиг, В. М. and Ивус, Г. П. (2014) Мезомасштабная доступная потенциальная энергия фронтального раздела как характеристика его конвективной и грозовой активности. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 67-77.

Павленко, О. П. (2014) Економіко-екологічні індикатори регіональних трансформацій морегосподарського комплексу України. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 5-12. ISSN 2311-0899

Полонский, А. Б. and Брагина, О. С. and Кибальчич, И. А. (2014) Влияние Североатлантического колебания на аномалии приземной температуры воздуха над территорией Украины в холодный период. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 205-213.

С

Сербов, М. Г. and Крижанівська, Т. В. (2014) Методичні підходи в розробці геоінформаційної системи водних ресурсів регіону (на прикладі Одеської області). Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 229-242.

Сахненко, О. І. and Тучковенко, Ю. С. (2014) Моделювання вітро-хвильової динаміки вод прибережної морської акваторії в районі Тилігульського лиману. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 214-223. ISSN 2311-0899

Серга, Э. Н. and Рубан, И. Г. and Рудич, О. С. (2014) Климатическое районирование полей среднемесячной температуры подстилающей поверхности в северной части Тихого океана в зимний период. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 157-172. ISSN 2311-0899

Собченко, А. Ю. (2014) Особенности статистической структуры полей температуры воздуха в свободной атмосфере в западном секторе Южного полушария. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 78-88.

Сініцина, В. В. (2014) Моделювання впливу температури на формування сходів зернових культур. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 101-108.

Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. and Губанова, О. Р. and Приходько, В. Ю. (2014) Класифікація твердих муніципальних відходів – передумова формування ефективної системи поводження з їх потоками. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 32-37.

Т

Тучковенко, Ю. С. and Адобовский, В. В. and Тучковенко, О. А. (2014) Характеристика изменчивости термохалинных условий Тилигульского лимана в современный период. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 197-204. ISSN 2311-0899

Тучковенко, Ю. С. and Кушнир, Д. В. (2014) Результаты адаптации модели DELFT3D-FLOW к условиям Тилигульского лимана. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 164-174. ISSN 2311-0899

Ф

Флоря, Л. В. (2014) Аналіз агрокліматичних ресурсів, що впливають на формування врожаю ярого ячменю в Північно-Західному Причорномор’ї. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 65-73.

Фещенко, Н. Н. (2014) Теоретико-методологические основы финансового выравнивания. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 20-33.

Ш

Шурда, К. Э. (2014) Реалии Украины в процессе современного изменения климата. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 56-64. ISSN 2311-0899

Шуптар, Н. Й. (2014) Оцінка величини упущеної вигоди в сфері поводження з відпрацьованими джерелами живлення. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 38-42. ISSN 2311-0899

This list was generated on Sun Jun 16 03:31:27 2024 UTC.