Eprints Repo

Items where Subject is "2014"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | G | K | P | S | Є | І | А | Б | Г | Д | З | К | Л | О | П | С | Х | Ш | Ю
Number of items at this level: 57.

B

Bunyakova, Yu. Ya. (2014) Air pollution field structure in the industrial city’s atmosphere: new data on stochasticity and chaos effects. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 22-26.

G

Glushkov, A. V. and Serbov, N. G. and Svinarenko, A. A. and Buyadzhi, V. V. (2014) Chaos-geometric analysis of time series of concentrations of sulphur dioxide in the atmosphere of the industrial city (on example of the Gdansk region). Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 238-241.

Glushkov, A. V. and Ambrosov, S. V. and Bunyakova, Yu. Ya. and Mansarliysky, V. F. (2014) Modelling balance of the earth angle moment, atmospheric processes and radiowaveguides: advanced non-stationary theory. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 59-64. ISSN 2311-0902

Glushkov, A. V. (2014) Analysis and forecast of the anthropogenic impact on industrial city’s atmosphere based on methods of chaos theory: new general scheme. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 32-36.

K

Khetselius, O. Yu. (2014) Forecasting chaotic processes in hydroecological systems on the basis of attractors conception and neural networks approach: application. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 16-21.

P

Prepelitsa, G. P. and Grushevskii, O. N. and Ponomarenko, E. L. and Buyadzhi, V. V. (2014) Kinetic cooling of an atmosphere in laser radiation effect on mixture of the atmospheric gases. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 242-245. ISSN 2311-0902

Prepelitsa, G. P. and Grushevsky, O. N. and Loboda, A. V. and Sukharev, D. E. (2014) On application of the neural network modelling to problems of applied ecology and hydrometeorology. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 27-31. ISSN 2311-0902

S

Svinarenko, A. A. and Khetselius, O. Yu. and Mansarliysky, V. F. and Romanenko, S. I. (2014) Analysis of the fractal structures in turbulent processes. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 74-78. ISSN 2311-0902

Serga, I. N. and Bunyakova, Yu. Ya. and Grushevsky, O. N. and Shakhman, I. A. (2014) Atmospheric pollutants concentrations temporal dynamics for the industrial Ukrainian cities. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 234-237. ISSN 2311-0902

Є

Єшану, О. Є. and Міщенко, Н. М. and Грушевський, О. М. (2014) Розширення можливостей синоптичного аналізу з використанням автоматизованого робочого місця синоптика (версія 7.07). Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 65-73. ISSN 2311-0902

Єрмоленко, Н. С. (2014) Вплив Північноатлантичного коливання на посухи в Україні в умовах сучасних кліматичних змін. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 43-51.

І

Івус, Г. П. and Гурська, Л. М. and Марчишин, Р. М. (2014) Мінливість характеристик снігового покриву на метеостанції Славське протягом 1990-2010 років. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 35-42.

А

Алєксєєва, Т. М. (2014) Грунтово-рослинний покрив як показник забруднення атмосферного повітря важкими металами. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 16-22.

Антоненко, В. С. and Недострелова, Л. В. (2014) Інтегральні переноси різних видів енергії під час блокування атмосферних процесів. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 68-78.

Агайар, Э. В. (2014) Струйные течения нижнего уровня атмосферы при слабом ветре у поверхности земли. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 37-42. ISSN 2311-0902

Б

Бургаз, О. А. (2014) Особливості зв’язків Ель-Ніньо-Південного Коливання із загальним вмістом озону у західному секторі південної півкулі. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 79-84.

Белевич, Р. Р. and Сриберко, А. В. and Степанова, Ю. В. (2014) Оценка особенностей циркуляции вод Черного моря по климатическим данным. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 214-222.

Балабух, В. О. and Лавриненко, О. М. and Малицька, Л. В. (2014) Особливості термічного режиму 2013 року в Україні. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 79-94.

Бардан, С. И. and Сербов, Н. Г. (2014) Условия формирования состава доминирующих групп в бактериальных ценозах зимнего планктона на примере Печорского моря. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 213-226.

Белокопытов, В. Н. (2014) Климатическая изменчивость плотностной структуры Черного моря. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 227-235.

Г

Гопченко, Є. Д. and Овчарук, В. А. and Кічук, Н. С. and Романчук, М. Є. (2014) Удосконалення нормативної бази для визначення розрахункових характеристик максимального стоку річок у межах Причорноморської низовини. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 193-203.

Глушков, А. В. and Сербов, Н. Г. and Шахман, И. А. and Балан, А. К. and Соляникова, Е. П. (2014) Хаос-геометрический подход к моделированию временных флуктуаций концентраций загрязняющих веществ в речной воде. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 183-187. ISSN 2311-0902

Гопченко, Є. Д. and Шакірзанова, Ж. Р. and Овчарук, В. А. (2014) Обгрунтування методики розрахунку характеристик максимального стоку водопіль і дощових паводків в басейні Хаджибейського лиману. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 155-162. ISSN 2311-0902; eISSN 2616-7271

Гопченко, Є. Д. and Романчук, М. Є. (2014) Теоретична база для розрахунку характеристик максимального стоку невеликих річок. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 129-135.

Гопченко, Є. Д. and Овчарук, В. А. and Романчук, М. Є. and Траскова, А. В. (2014) Науково-методична база для визначення тривалості схилового припливу під час дощових паводків і весняних водопіль. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 205-212.

Д

Дудинов, А. А. (2014) Оценка статистических характеристик рек междуречья Днестр-Прут. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 188-192.

З

Захарова, М. В. (2014) Оцінка якості вод р. Південний Буг в пункті м. Вінниця за показниками окиснюваності. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 163-171. ISSN 2311-0902

К

Кирнасовская, Н. В. (2014) Комплексная оценка и районирование показателей тепловых ресурсов почв в Одесской области. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 102-110.

Л

Ляшенко, Г. В. (2014) Методологічні аспекти агрокліматичного районування територій з неоднорідною підстильною поверхнею. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 85-92.

Лобода, Н. С. and Божок, Ю. В. (2014) Оцінка природних водних ресурсів річок басейну Тилігульського лиману за метеорологічними даними. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 144-154. ISSN 2311-0902

Лобода, Н. С. and Сербова, З. Ф. and Божок, Ю. В. (2014) Вплив змін клімату на водні ресурси України у сучасних та майбутніх умовах (за сценарієм глобального потепління А1В). Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 149-159. ISSN 2311-0902

Ляшенко, Г. В. and Жигайло, Т. С. (2014) Моделирование влияния изменения климата на продуктивность технических сортов винограда в Северном Причерноморье. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 112-122.

Ляшенко, Г. В. and Маринин, Е. И. (2014) Модель вероятности повреждения заморозками винограда различных сортов на территории Одесской области. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 123-128.

О

Обухов, Е. В. (2014) Оценка интенсивности внешнего водообмена в Кременчугском и Каховском водохранилищах. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 134-140.

Обухов, Є. В. and Корягіна, О. С. (2014) Узагальнення залежностей між гідрометеорологічними характеристиками в районі Каховського водосховища для визначення випаровування з його водної поверхні. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 141-148.

Обухов, Є. В. and Гут, Ю. Ю. (2014) Гідроенергопотенціал малих річок Вінниччини. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 170-182.

Обухов, Є. В. (2014) Визначення втрат води на випаровування з Дніпровських водосховищ за узагальненою формулою. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 136-143.

Обухов, Е. В. and Корягина, Е. С. (2014) Дефицит насыщения водяного пара и испарение с водной поверхности Каховского водохранилища. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 194-204.

П

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Дронова, О. О. (2014) Агрокліматична оцінка змін режиму зволоження території України. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 93-101.

Полевой, А. Н. and Толмачева, А. В. (2014) Влияние агрометеорологических условий на фотосинтетическую продуктивность посевов сои. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 111-116.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Дронова, О. О. and Боровська, Г. О. (2014) Зміна показників термічного режиму повітря в Україні на період до 2030 р. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 95-104.

Польовий, А. М. and Блищик, Д. В. and Феоктістов, П. О. (2014) Динамічна модель формування зимостійкості рослинами озимої пшениці на території Південного Степу України. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 105-111.

Попов, Ю. И. and Полонский, А. Б. (2014) О некоторых структурно-динамических особенностях антициклонических вихрей северо-западной части материкового склона Черного моря. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 236-249.

С

Семенова, І. Г. (2014) Моделювання врожайності озимої пшениці в степовій зоні України з використанням вегетаційних індексів. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 117-124.

Суховей, В. Ф. and Рубан, И. Г. (2014) Многолетняя изменчивость интенсивности циркуляции вод субтропических антициклонических круговоротов Тихого океана. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 223-233. ISSN 2311-0902

Сахненко, О. І. (2014) Моделювання просторової мінливості концентрації зависі та хвильових параметрів у прибережній зоні Чорного моря в районі Лузанівки, поблизу Куяльницького лиману. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 204-213. ISSN 2311-0902

Сербов, Н. Г. and Игнатенко, А. В. and Шахман, И. А. and Балан, А. К. and Дудинов, А. А. (2014) Методы теории хаоса в моделировании и прогнозировании годового стока (р. Дунай). Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 246-249. ISSN 2311-0902

Степаненко, С. Н. and Волошин, В. Г. and Курышина, В. Ю. (2014) Масштабы приземного и пограничного слоя атмосферы. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 23-34.

Семенова, І. Г. (2014) Використання вегетаційних індексів для моніторингу посух в Україні. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 43-52.

Серга, Э. Н. and Сущенко, А. И. (2014) Климатическое районирование полей среднемесячной температуры воздуха в северной части Тихого океана в зимний период. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 53-67. ISSN 2312-0902

Сніжко, С. І. and Павельчук, Є. М. and Дідовець, Ю. С. (2014) Уточнення норм та характерних періодів зміни середнього річного стоку річок Житомирської області. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 185-193.

Сніжко, С. І. and Шевченко, О. Г. and Данілова, Н. О. (2014) Оцінка сучасного рівня та тенденцій забруднення формальдегідом атмосферного повітря міст України. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 5-15.

Х

Хохлов, В. М. and Недострелова, Л. В. and Семенова, І. Г. (2014) Схеми перетворення енергії в блокуючому антициклоні. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 52-58.

Ш

Шакірзанова, Ж. Р. (2014) Оцінка припливу поверхневих вод рідкісної ймовірності перевищення до Хаджибейського лиману. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 160-169. ISSN 2311-0902; eISSN 2616-7271

Шевченко, О. Г. and Кульбіда, М. І. and Сніжко, С. І. and Щербуха, Л. С. and Данілова, Н. О. (2014) Рівень забруднення атмосферного повітря міста Києва формальдегідом. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 5-15. ISSN 2311-0902

Ю

Юрасов, С. М. and Кур’янова, С. О. (2014) Недоліки класифікації якості вод за ДСТУ 4808-2007 та шляхи їх усунення. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 125-133. ISSN 2311-0902

Юрасов, С. Н. and Горун, В. В. (2014) Применение конечно-разностных схем при моделировании неустановившейся турбулентной диффузии взвеси в водном потоке. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 172-184. ISSN 2311-0902

This list was generated on Tue Jul 23 17:20:13 2024 UTC.