Елементи, в яких тема: "Наукове забезпечення > Наукові видання університету > Журнали > Український гідрометеорологічний журнал > 2014
Структура ОДЕКУ > Інститути та факультети > Наукове забезпечення > Наукові видання університету > Журнали > Український гідрометеорологічний журнал > 2014"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Творці | Тип елементу
Перейти до: B | G | K | P | S | Є | І | А | Б | Г | Д | З | К | Л | О | П | С | Х | Ш | Ю
Число елементів на цьому рівні: 57.

B

Bunyakova, Yu. Ya. (2014) Air pollution field structure in the industrial city’s atmosphere: new data on stochasticity and chaos effects. Український гідрометеорологічний журнал, 15. с. 22-26.

G

Glushkov, A. V. (2014) Analysis and forecast of the anthropogenic impact on industrial city’s atmosphere based on methods of chaos theory: new general scheme. Український гідрометеорологічний журнал, 15. с. 32-36.

Glushkov, A. V., Ambrosov, S. V., Bunyakova, Yu. Ya., Mansarliysky, V. F. (2014) Modelling balance of the earth angle moment, atmospheric processes and radiowaveguides: advanced non-stationary theory. Український гідрометеорологічний журнал, 15. с. 59-64.

Glushkov, A. V., Serbov, N. G., Svinarenko, A. A., Buyadzhi, V. V. (2014) Chaos-geometric analysis of time series of concentrations of sulphur dioxide in the atmosphere of the industrial city (on example of the Gdansk region). Український гідрометеорологічний журнал, 15. с. 238-241.

K

Khetselius, O. Yu. (2014) Forecasting chaotic processes in hydroecological systems on the basis of attractors conception and neural networks approach: application. Український гідрометеорологічний журнал, 15. с. 16-21.

P

Prepelitsa, G. P., Grushevskii, O. N., Ponomarenko, E. L., Buyadzhi, V. V. (2014) Kinetic cooling of an atmosphere in laser radiation effect on mixture of the atmospheric gases. Український гідрометеорологічний журнал, 15. с. 242-245.

Prepelitsa, G. P., Grushevsky, O. N., Loboda, A. V., Sukharev, D. E. (2014) On application of the neural network modelling to problems of applied ecology and hydrometeorology. Український гідрометеорологічний журнал, 15. с. 27-31.

S

Serga, I. N., Bunyakova, Yu. Ya., Grushevsky, O. N., Shakhman, I. A. (2014) Atmospheric pollutants concentrations temporal dynamics for the industrial Ukrainian cities. Український гідрометеорологічний журнал, 15. с. 234-237.

Svinarenko, A. A., Khetselius, O. Yu., Mansarliysky, V. F., Romanenko, S. I. (2014) Analysis of the fractal structures in turbulent processes. Український гідрометеорологічний журнал, 15. с. 74-78.

Є

Єрмоленко, Н. С. (2014) Вплив Північноатлантичного коливання на посухи в Україні в умовах сучасних кліматичних змін. Український гідрометеорологічний журнал, 15. с. 43-51.

Єшану, О. Є., Міщенко, Н. М., Грушевський, О. М. (2014) Розширення можливостей синоптичного аналізу з використанням автоматизованого робочого місця синоптика (версія 7.07). Український гідрометеорологічний журнал, 15. с. 65-73.

І

Івус Г. П., Г. П., Гурська, Л. М., Марчишин, Р. М. (2014) Мінливість характеристик снігового покриву на метеостанції Славське протягом 1990-2010 років. Український гідрометеорологічний журнал, 14. с. 35-42.

А

Агайар, Э. В. (2014) Струйные течения нижнего уровня атмосферы при слабом ветре у поверхности земли. Український гідрометеорологічний журнал, 15. с. 37-42.

Алєксєєва, Т. М. (2014) Грунтово-рослинний покрив як показник забруднення атмосферного повітря важкими металами. Український гідрометеорологічний журнал, 14. с. 16-22.

Антоненко, В. С., Недострелова, Л. В. (2014) Інтегральні переноси різних видів енергії під час блокування атмосферних процесів. Український гідрометеорологічний журнал, 14. с. 68-78.

Б

Балабух, В. О., Лавриненко, О. М., Малицька, Л. В. (2014) Особливості термічного режиму 2013 року в Україні. Український гідрометеорологічний журнал, 14. с. 79-94.

Бардан, С. И., Сербов, Н. Г. (2014) Условия формирования состава доминирующих групп в бактериальных ценозах зимнего планктона на примере Печорского моря. Український гідрометеорологічний журнал, 14. с. 213-226.

Белевич, Р. Р., Сриберко, А. В., Степанова, Ю. В. (2014) Оценка особенностей циркуляции вод Черного моря по климатическим данным. Український гідрометеорологічний журнал, 15. с. 214-222.

Белокопытов, В. Н. (2014) Климатическая изменчивость плотностной структуры Черного моря. Український гідрометеорологічний журнал, 14. с. 227-235.

Бургаз, О. А. (2014) Особливості зв’язків Ель-Ніньо-Південного Коливання із загальним вмістом озону у західному секторі південної півкулі. Український гідрометеорологічний журнал, 15. с. 79-84.

Г

Глушков, А. В., Сербов, Н. Г., Шахман, И. А., Балан, А. К., Соляникова, Е. П. (2014) Хаос-геометрический подход к моделированию временных флуктуаций концентраций загрязняющих веществ в речной воде. Український гідрометеорологічний журнал, 15. с. 183-187. ISSN 2311-0902

Гопченко, Є. Д., Овчарук, В. А., Кічук, Н. С., Романчук, М. Є. (2014) Удосконалення нормативної бази для визначення розрахункових характеристик максимального стоку річок у межах Причорноморської низовини. Український гідрометеорологічний журнал, 15. с. 193-203.

Гопченко, Є. Д., Овчарук, В. А., Романчук, М. Є., Траскова, А. В. (2014) Науково-методична база для визначення тривалості схилового припливу під час дощових паводків і весняних водопіль. Український гідрометеорологічний журнал, 14. с. 205-212.

Гопченко, Є. Д., Романчук, М. Є. (2014) Теоретична база для розрахунку характеристик максимального стоку невеликих річок. Український гідрометеорологічний журнал, 14. с. 129-135.

Гопченко, Є. Д., Шакірзанова, Ж. Р., Овчарук, В. А. (2014) Обгрунтування методики розрахунку характеристик максимального стоку водопіль і дощових паводків в басейні Хаджибейського лиману. Український гідрометеорологічний журнал, 14. с. 155-162.

Д

Дудинов, А. А. (2014) Оценка статистических характеристик рек междуречья Днестр-Прут. Український гідрометеорологічний журнал, 15. с. 188-192.

З

Захарова, М. В. (2014) Оцінка якості вод р. Південний Буг в пункті м. Вінниця за показниками окиснюваності. Український гідрометеорологічний журнал, 14. с. 163-171. ISSN 2311-0902

К

Кирнасовская, Н. В. (2014) Комплексная оценка и районирование показателей тепловых ресурсов почв в Одесской области. Український гідрометеорологічний журнал, 15. с. 102-110.

Л

Лобода, Н. С., Божок, Ю. В. (2014) Оцінка природних водних ресурсів річок басейну Тилігульського лиману за метеорологічними даними. Український гідрометеорологічний журнал, 14. с. 144-154. ISSN 2311-0902

Лобода, Н. С., Сербова, З. Ф., Божок, Ю. В. (2014) Вплив змін клімату на водні ресурси України у сучасних та майбутніх умовах (за сценарієм глобального потепління А1В). Український гідрометеорологічний журнал, 15. с. 149-159. ISSN 2311-0902

Ляшенко, Г. В. (2014) Методологічні аспекти агрокліматичного районування територій з неоднорідною підстильною поверхнею. Український гідрометеорологічний журнал, 15. с. 85-92.

Ляшенко, Г. В., Жигайло, Т. С. (2014) Моделирование влияния изменения климата на продуктивность технических сортов винограда в Северном Причерноморье. Український гідрометеорологічний журнал, 14. с. 112-122.

Ляшенко, Г. В., Маринин, Е. И. (2014) Модель вероятности повреждения заморозками винограда различных сортов на территории Одесской области. Український гідрометеорологічний журнал, 14. с. 123-128.

О

Обухов, Є. В. (2014) Визначення втрат води на випаровування з Дніпровських водосховищ за узагальненою формулою. Український гідрометеорологічний журнал, 14. с. 136-143.

Обухов, Є. В., Гут, Ю. Ю. (2014) Гідроенергопотенціал малих річок Вінниччини. Український гідрометеорологічний журнал, 15. с. 170-182.

Обухов, Є. В., Корягіна, О. С. (2014) Узагальнення залежностей між гідрометеорологічними характеристиками в районі Каховського водосховища для визначення випаровування з його водної поверхні. Український гідрометеорологічний журнал, 15. с. 141-148.

Обухов, Е. В. (2014) Оценка интенсивности внешнего водообмена в Кременчугском и Каховском водохранилищах. Український гідрометеорологічний журнал, 15. с. 134-140.

Обухов, Е. В., Корягина, Е. С. (2014) Дефицит насыщения водяного пара и испарение с водной поверхности Каховского водохранилища. Український гідрометеорологічний журнал, 14. с. 194-204.

П

Полевой, А. Н., Толмачева, А. В. (2014) Влияние агрометеорологических условий на фотосинтетическую продуктивность посевов сои. Український гідрометеорологічний журнал, 15. с. 111-116.

Польовий, А. М., Блищик, Д. В., Феоктістов, П. О. (2014) Динамічна модель формування зимостійкості рослинами озимої пшениці на території Південного Степу України. Український гідрометеорологічний журнал, 14. с. 105-111.

Польовий, А. М., Божко, Л. Ю., Дронова, О. О. (2014) Агрокліматична оцінка змін режиму зволоження території України. Український гідрометеорологічний журнал, 15. с. 93-101.

Польовий, А. М., Божко, Л. Ю., Дронова, О. О., Боровська, Г. О. (2014) Зміна показників термічного режиму повітря в Україні на період до 2030 р. Український гідрометеорологічний журнал, 14. с. 95-104.

Попов, Ю.И., Полонский, А.Б. (2014) О некоторых структурно-динамических особенностях антициклонических вихрей северо-западной части материкового склона Черного моря. Український гідрометеорологічний журнал, 14. с. 236-249.

С

Сахненко, О. І. (2014) Моделювання просторової мінливості концентрації зависі та хвильових параметрів у прибережній зоні Чорного моря в районі Лузанівки, поблизу Куяльницького лиману. Український гідрометеорологічний журнал, 15. с. 204-213. ISSN 2311-0902

Семенова, І. Г. (2014) Використання вегетаційних індексів для моніторингу посух в Україні. Український гідрометеорологічний журнал, 14. с. 43-52.

Семенова, І. Г. (2014) Моделювання врожайності озимої пшениці в степовій зоні України з використанням вегетаційних індексів. Український гідрометеорологічний журнал, 15. с. 117-124.

Сербов, Н. Г., Игнатенко, А. В., Шахман, И. А., Балан, А.К., Дудинов, А. А. (2014) Методы теории хаоса в моделировании и прогнозировании годового стока (р. Дунай). Український гідрометеорологічний журнал, 15. с. 246-249. ISSN 2311-0902

Серга, Э. Н., Сущенко А. И., А. И. (2014) Климатическое районирование полей среднемесячной температуры воздуха в северной части Тихого океана в зимний период. Український гідрометеорологічний журнал, 14. с. 53-67.

Сніжко, С. І., Павельчук, Є. М., Дідовець, Ю. С. (2014) Уточнення норм та характерних періодів зміни середнього річного стоку річок Житомирської області. Український гідрометеорологічний журнал, 14. с. 185-193.

Сніжко, С. І., Шевченко, О. Г., Данілова, Н. О. (2014) Оцінка сучасного рівня та тенденцій забруднення формальдегідом атмосферного повітря міст України. Український гідрометеорологічний журнал, 15. с. 5-15.

Степаненко, С. Н., Волошин, В. Г., Курышина, В. Ю. (2014) Масштабы приземного и пограничного слоя атмосферы. Український гідрометеорологічний журнал, 14. с. 23-34.

Суховей, В. Ф., Рубан, И. Г. (2014) Многолетняя изменчивость интенсивности циркуляции вод субтропических антициклонических круговоротов Тихого океана. Український гідрометеорологічний журнал, 15. с. 223-233. ISSN 2311-0902

Х

Хохлов, В. М., Недострелова, Л. В., Семенова, І. Г. (2014) Схеми перетворення енергії в блокуючому антициклоні. Український гідрометеорологічний журнал, 15. с. 52-58.

Ш

Шакірзанова, Ж. Р. (2014) Оцінка припливу поверхневих вод рідкісної ймовірності перевищення до Хаджибейського лиману. Український гідрометеорологічний журнал, 15. с. 160-169.

Шевченко, О. Г., Кульбіда, М. І., Сніжко, С. І., Щербуха, Л. С., Данілова, Н. О. (2014) Рівень забруднення атмосферного повітря міста Києва формальдегідом. Український гідрометеорологічний журнал, 14. с. 5-15. ISSN 2311-0902

Ю

Юрасов, С. М., Кур’янова, С. О. (2014) Недоліки класифікації якості вод за ДСТУ 4808-2007 та шляхи їх усунення. Український гідрометеорологічний журнал, 15. с. 125-133.

Юрасов, С. Н., Горун, В. В. (2014) Применение конечно-разностных схем при моделировании неустановившейся турбулентной диффузии взвеси в водном потоке. Український гідрометеорологічний журнал, 14. с. 172-184.

Цей список був створений у Fri Apr 23 19:52:15 2021 MSK.