Eprints Repo

Items where Subject is "2012"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: G | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | И | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | Ф | Ч | Ш | Я
Number of items at this level: 64.

G

Gusyeva, K. D. (2012) Structural analysis as an evaluation tool for adaptive capacity in the Odessa coastal area. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 48-55. ISSN 2311-0899

І

Ігнатенко, Г. В. and Амбросов, С. В. and Башкарьов, П. Г. and Романова, Г. В. (2012) Узагальнена неконсервативна різницева схема для задачі поширення лазерного імпульсу у нелінійному середовищі. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 229-233. ISSN 2311-0899

А

Амбросов, С. В. and Серга, Э. Н. and Мансарлийский, В. Ф. and Кольцова, Н. Ю. (2012) Баланс углового момента земли и атмосферные радиоволноводы: элементы нестационарной теории. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 234-239. ISSN 2311-0899

Б

Блажкевич, Т. П. (2012) Застосування еколого-економічних критеріїв для обгрунтування лісогосподарських рішень. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 21-27.

Божко, Л. Ю. and Марченко, О. П. (2012) Вплив погодних умов на формування продуктивності озимого ячменю в Закарпатській області. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 71-77.

Букарєва, С. А. (2012) Оцінка агрокліматичних ресурсів Херсонської області для формування врожаю ярого ячменю. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 78-85.

Борисова, С. В. and Катеруша, Г. П. and Катеруша, Е. В. and Томашпольская, Ю. Н. (2012) Динамика климатических и биоклиматических показателей в горных районах Украины. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 5-16.

В

Васалатій, Н. В. (2012) Агрометеорологічні умови росту та розвитку озимого ріпаку в весняно – літній період вегетації. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 132-140.

Врублевська, О. О. and Касаджик, Т. Л. (2012) Річна амплітуда температури повітря як показник динамікиклімату України. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 86-92.

Вартанян, Г. В. (2012) Роль екологічного маркетингу в організації туристичної діяльності. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 100-105.

Г

Горун, В. В. and Юрасов, С. Н. (2012) Оптимизация параметров математической модели неустановившейся турбулентной диффузии взвеси в водной среде. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 28-35. ISSN 2311-0899

Гопченко, Є. Д. and Овчарук, В. А. and Семенова, І. Г. (2012) Науково-методичні підходи до врахування глобальних змін клімату при розрахунках максимального стоку річок. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 141-150. ISSN 2311-0899

Галич, Е. А. and Сущенко, А. И. (2012) Особенности метеорологических полей в регионе формирования явления Эль-Ниньо. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 124-130. ISSN 2311-0899

Герасимов, О. І. and Співак, А. Я. (2012) Моделювання руху механічних збуджень у одновимірних неоднорідних гранульованих ланцюжках: вплив граничних умов. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 217-223. ISSN 2311-0899

Герасимов, О. І. and Сомов, М. М. (2012) Ентропійна ґраткова модель для опису вертикального профілю густини у гранульованих матеріалах у гравітаційному полі. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 224-228. ISSN 2311-0899

Гусєва, К. Д. and Пилипенко, Г. П. and Сафранов, Т. А. (2012) Ландшафтні передумови забруднення урбоекосистем (на прикладі території міста Одеси). Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 17-28.

Губанова, О. Р. (2012) Теоретико-методологічні засади формування організаційно-економічного механізму стимулювання вторинного ресурсокористування. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 29-37.

Головань, О. І. (2012) Методологія розподілу ліцензій на забруднення довкілля на основі аналізу ієрархій. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 44-49.

Ганин, Э. В. and Горличенко, М. Г. and Герасименко, Г. И. and Васильева, М. Г. and Шевченко, С. В. and Шевченко, В. Ф. (2012) Супрамолекулярные комплексы краун-эфиров с 1,2-диаминомалеонитрилом. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 245-249. ISSN 2311-0899

Гопченко, Є. Д. and Катинська, І. В. (2012) Мінералізація води р. Тиса на ділянці м. Рахів – м. Чоп. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 158-164. ISSN 2311-0899

Гопцій, М. В. and Гопченко, Є. Д. (2012) Розрахункова тривалість припливу води зі схилів до руслової мережі в період проходження паводків рідкісної повторюваності на річках Прикарпаття. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 171-176.

Горьев, С. А. (2012) Построение двумерных несепарабельных блоков фильтров для кодирования изображений. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 219-225.

Д

Драничер, О. Р. (2012) Влияние антропогенных потоков тепла на формирование метеорологических полей над мегаполисом Париж. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 114-121.

Дубровская, Ю. В. and Игнатенко, А. В. and Витавецкая, Л. А. (2012) Вычисление интегральной функции ферми в теории бета - распада при различных определениях искомой функции. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 231-235.

Ж

Жавнерчик, О. В. (2012) Сучасний стан економіко-екологічної безпеки земельних ресурсів України. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 62-70.

Жавнерчик, О. В. (2012) Безпека економіко-екологічної трансформації системи земельних відносин. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 62-71.

З

Захарова, М. В. and Яров, Я. С. (2012) Залежності між гідрохімічними показниками води у річці Барабой з використанням кореляційного аналізу. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 165-170. ISSN 2311-0899

И

Иконникова, В. В. (2012) Влияние различных сроков сева на формирование листового аппарата гороха за 2011 год. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 100-105.

К

Катеруша, О. В. and Сафранов, Т. А. and Волков, А. І. and Конякін, С. М. (2012) Природно-заповідна складова рекреаційного потенціалу Одеської області. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 5-14.

Кругляк, Ю. А. and Кругляк, Н. Е. (2012) Уроки наноэлектроники. 1. Причины возникновения тока в концепции «снизу – вверх». Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 197-206.

Кругляк, Ю. А. and Кругляк, Н. Е. (2012) Уроки наноэлектроники. 2. Модель упругого резистора и новая формулировка закона ома в концепции «снизу – вверх». Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 207-216.

Карпычева, К. Н. (2012) Продвижение венчурного финансирования посредством интернет-портала. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 106-111.

Кругляк, Ю. А. and Кругляк, Н. Е. (2012) Методические аспекты расчета зонной структуры графена с учетом ?-остова. Теоретические основы. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 207-218.

Л

Лобода, Н. С. and Пилипюк, В. В. (2012) Оценка экологического состояния рек Псел и Ворскла по уровню использования вод в трансграничной зоне «Россия - Украина». Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 151-159. ISSN 2311-0899

Лобода, Н. С. and Отченаш, Н. Д. (2012) Оцінка впливу антропогенної діяльності на водні ресурси Кримського півострова. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 153-157. ISSN 2311-0899

Лобода, Н. С. and Божок, Ю. В. (2012) Визначення характеристик стоку річки Свинної. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 179-187. ISSN 2311-0899

Латиш, Л. Г. (2012) Кліматичні особливості температурного режиму України у 2011-2040 роках. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 142-147.

М

Мамонтова, Л. С. (2012) Удосконалення методів вимірювання глибин в системі моніторингу водних об’єктів суші. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 188-196.

Многодєтна, О. А. (2012) Розв’язання еколого-економічних проблем землекористування шляхом оптимізації земельного оподаткування. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 72-78.

О

Обухов, Є. В. and Корягіна, О. С. and Корецький, Є. П. (2012) Вплив температурного фактора на показники випаровування з водної поверхні Каховського водосховища. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 160-169.

Обухов, Є. В. and Корягіна, О. С. and Корецький, Є. П. (2012) Порівняльні розрахунки випаровування з водної поверхні Каховського водосховища в сучасних умовах. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 187-195.

Обухов, Є. В. and Жилік, А. Д. (2012) Вплив руслових процесів на конфігурацію та параметри річкового потоку в нижній течії Дністра. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 196-206.

П

Павленко, А. В. (2012) Екологізація системи управління інформаційним суспільством в Україні. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 87-93.

Прикуп, Л. О. (2012) Оцінка агроекологічного стану земель з врахуванням організації різних типів угідь в Саратському та Кілійському районах Одеської області. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 148-152.

Р

Разумова, С. Т. and Сиротенко, Т. В. (2012) Агроэкологические особенности культуры хлопчатника. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 93-99.

С

Сапко, О. Ю. and Мороз, Н. В. (2012) Оценка рекреационного потенциала прибрежной территории Одессы. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 15-20.

Соколов, Е. В. (2012) Интегрально-диагностическая оценка экосистемы Дофиновского лимана. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 36-47.

Сербов, М. Г. (2012) Економічні основи оцінки водних басейнів як об`єктів природокористування. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 56-61.

Сіряк, Н. В. (2012) Оцінка продуктивності агрокліматичних ресурсів території України стосовно до культури проса. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 106-113.

Сербов, Н. Г. and Свинаренко, А. А. and Сухарев, Д. Е. and Дудинов, А. А. (2012) Многофакторное мультифрактальное моделирование характеристик временных рядов флуктуаций расходов воды и концентраций нитратов р.Ондава. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 240-244.

Сербов, Н. Г. (2012) Экономическая характеристика водного бассейна как объекта природопользования. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 38-43.

Смірнова, К. В. (2012) Інтегровані системи менеджменту: практика використання, проблеми та перспективи розвитку в Україні. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 50-61.

Солдатова, С. А. and Павленко, Е. П. (2012) Механизмы формирования экотуристического природохранного кластера в Сивашском суб-регионе. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 79-86.

Сухарев, Д. Е. and Серга, И. Н. and Шахман, А. Н. (2012) Эффекты сильного взаимодействия в теории тяжелых каонных систем. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 236-240.

Сербов, М. Г. (2012) Одеському державному екологічному університету 80 років. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 248-249.

Т

Терновая, Ю. В. and Русев, И. Т. (2012) Проблемы антропогенной трансформации пойменных лугов устьевой зоны реки Днестр. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 170-178.

Товкан, М. Н. (2012) Инвестиции в природоохранную деятельность в рыночных условиях. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 94-99.

Ф

Флоря, Л. В. (2012) Оцінка агрокліматичних умов формування врожаю озимої пшениці в Північно-західному Причорномор’ї. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 122-131.

Флорко, Т. А. and Чернякова, Ю. Г. and Никола, Л. В. (2012) Релятивистский энергетический подход к вычислению сил осцилляторов радиационных переходов в спектрах Zn- подобных ионов. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 226-230. ISSN 2311-0899

Флоря, Л. В. (2012) Оцінка рівня забруднення грунтів важкими металами та їх вплив на урожайність сільськогосподарських культур у Північно-Західному Причорномор’ї. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 131-141.

Флорко, Т. А. and Чернякова, Ю. Г. and Никола, Л. В. (2012) Релятивистский энергетический подход к вычислению сил осцилляторов радиационных переходов в спектрах Zn- подобных ионов. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 226-230.

Ч

Чугай, А. В. and Вольвач, О. В. (2012) Про діяльність спеціалізованих вчених рад в ОДЕКУ. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 241-247.

Ш

Шидловская, А. А. and Холопцев, А. В. (2012) Особенности прогнозов межгодовой изменчивости максимальных среднесуточных значений скорости ветра в г. Кировоград, устойчивых к временным сдвигам в будущее. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 112-123. ISSN 2311-0899

Я

Яров, Я. С. (2012) Оцінка якості води річки Барабой за гідрохімічними показниками. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 177-186. ISSN 2311-0899

This list was generated on Tue Jul 23 18:00:04 2024 UTC.